Szaz iij otlet

, -

, ii' •

szaz UJ

jAtek

JATEK'Q'S BARKACSt}O'NYV IOV'ODAsOKNAK,!, ISK.O'LASO'KNAX

Osszeallltctte es atdo~gozta Sabine Cuno

A konyvet tervezte Kjrsch & Kom

CICERO

A lIiii,nry\'ben sn:re:p~6, OiUetck sz:crw~:

Susanne Becl,er, 1,!ilUs Bilesener. r-10111Ir~, 6~lmH! .. 'Sabin~ Cuno, Elis'ilbelh Gloor. Barbera Clrijphll ... I'\~rscll & Korn. Sabine l..o~lL Ulrik·e es Wo,lfgang Metzger,. S,ylvi,~ Owerdieck. BealriG!! Tanaha. Marl.<II1I1C \"h~ber

.1\ kij~lIYV UllJ!Isz:tli'atora~=

Susanne necker. KI<luS Bne;s.ener. ChrisU e.urggraf. EliSlil!belh eHoor, Barbaro C1rijpink. l\irscl1 & I~orn. Sabine Lohf. wolrgOing 1'1c'l7.ger, Sylvia Owerdi.eck es Beatrice lallalm.

r:enyliliepeztc~ Wl'lke Schneider'S, Thomas A. Weiss es masok A Jl1l11ckll,b:e,pekct Ireslel.te~ JuUa K.lrsclrl-Kom

ISBN95J 539 076 9

~~ 1989 Ravcn:sbuf-g~r Buchverl~g. ouo i"I.aier Cimbll Layou]. es katestiilblaterv: Kirscl1 &I\orn. Tdtnan}!. e ro16~: Ulrlcke Sc:lmeiders. TnOlmls A. Weiss u, a.

I Hungartan translation by Cierg.ely Erzsebet, ] 994

1"1 Bgj el en t a Cicero 1:\0 nyv ki~d6 gOI1.d,olilsa ban I :133 Budap~5l, Pozsonyi till 6·1 •

Tel'efoll Cos fax: 2.'59-0 130 Tele.fon: 329-087'9 1:.·n1811 = ci.ce.ro:fllaxe Ie ro. 11 u

felel& .kiad6: Szamosi IVarH'iC Ogy\lczeto igalgat6 t'lihl'€:szeU vczet6; Vai!l~ uyorgy

III L~iad6 ax 1 795-ben al[apitott

Maru'ar K6n)'vkiad61~ es Ki'lI1yvle:ojesztOI'I. Egye.siHesell1ek lagja,

A. Ocero KonYlikiad6 kOl1yve'inell: tC'ljesztOje a Tal ntum I:\ft. 1 t.}3 Budapest Gogol u. 17, -relefol'l1 2:59·9IlH

I--el "16s kiad6~ S.zamosi I villi'll ne Clg,yvezetii igazgalt6 ~ll(h/eszcti vezeto: Vals;/; Gi)l6rgy

Tarta.~om

Bevezetes

PapirihtUtoga,~a s .

At het~es hajtogatas feltetelel BoszorkBl'lylepcsD • Harrnontka •

Legyezo •

S~itakot6 •

Tarka meduz.ak - 1(a,lapok, kala pok,.. •

Menny es pokol Fogopohar •

K~shaj6 _

GOzhajb

Rep0]6gepe:k •

Glyer,ekbulit rendezunk Boh6c meg biv6 _ 1f1i:f; BabElk k5rtanca _ 1f1f1r;

Ki jon velem vitorh~zn it' • tt1t Egy hosszu megl:Uv6 '. 1r1i1I Benlk a szarit6k6tel·en 1:'tt Sz-6Jatek 1t1i1i:

KaJiapot a kobekokra • 1i1i:1\ Viragzo sziv6szal • 1ttt Vidam poharern berkek. 't1r1; Ehet,d 'nevkii rltyilk. '. *11 Torkos csiga ~ Csoportkep 1f1r

Sz'c- akarok ~enni

~Sler-ek es egyeb csecsebecsek EJosl!lor gy·ujten.i.~ uRina, fe~m.zni • Dug:6M nc *1r

Gy,O"n9yfUzes

SII 10 11 11 12 12 14 14 15 15 16 17 18

21 .22 .22 23 26 27 .28 ,29 30 3] .3.2 .34 35

37 37 38 39 39

Ta rkacsornok Viragkoszoru ,It

Nem bomlik a copfod FUlbeval6k, •

Ak,;3 zott Ovegecske •

Milt barkacsoUunk husvetra?

Nyuszibuvohely es kepeslap VarazstoJas .'

ZoldeUo retecske •

Husveti tqj~saHato.k .' T.arkapillang6k '.

Virilgz6 toj as .'

Husveti nyuszi •

~

Cs.~nidd magad, es 'vidd el iii, bar,ataidnak

Szepen becsornagclt apro ajif'lI:1ldekok s.zr nes toj asrne ]eg]tQ .'

Kincse.s bugyor •

Horqolt taska

Utitasak •

Mi van a hazik6ban? .' Szines mesevirag

K~s varazskert

Fickos tupama

Mit vlsz 1l.z eger? • Finom levelpapir .' Szlnes ceruzatertc I. 1r:1r Fliles kosarka •

A pimasz doboz

A rtrlndent bekebelezd tadsznyaes mii s zacskok

S.ep kiiYer h~

5

42 42 43 44 45

47 48 49 50. 52 53 54 55

5,7' 58 58 59 50 6] 62 64 65 65,

66 67 68 68 70

72 73

H.urn§ - vegre It a nyar,!

Haj6 (I lathataro:n! • 1t1f Barkil,csmaci tut~j.a, 1rt:

Max. a szabadusz6 *"" ROppflnty [j ill' 1t1r

6riils szappanbuborekok • *11 Allatmecsesek '.

o.ombfUvas • *~

MOla ikposta •

Nya ri gyurn6[C,ss ;:Ililta • Fa,gy1altos tej •

Barataid, az ,t\Uatok KaUmpal6 mad n

A Kukuri kli csa16d '. 1f1;:1i; Tromb1ti1'16 ,elefant • Madar. clca e~ zsmU • Jonnek az ukik!

Kis Barka'csmaci

Szine s csigak •

6gerke •

Hapog6k •

Kuszo boqerak • Billeget6 tekn6sbeka 1\1i KaticabogAr _

A csip-eszallatkertben • ~attyu es kacsa • Ol'iaskrokodi] tt

Kinek van kedvejatszani?' Halverserry • 1\1; Zacsk6mjAs _ ~

Or,oszi,ansz.elidites • 1r1f1I SzaJag- es perecjat.ek • 1;1;1\ Egerfogas • ~ Homokkislany .11r1r Kug[i:zils sidnekket .' 1r'If1i Talalkoze a jab.~k hazban

F acsemeteket CHteu::mk • 1ftf1i

105 lOG ]06 108 109 ]10

111 114 115 116

75 76 78 79 80 8] 82 84 84 85 ,85

087 88 89 90 92 93 94 95 96 96 98 98 99

100 10] 102

Uimpas, b.1mp,as, ...

Aranyfeny

Botliimpas 1r1'l Bagolycsalad "1r1t1f ViUlig,i~6tomyo,k • 1r.1r1r:

Lampli s Cidvozlet

11.'9 120 120 1,22 ]24 12-5

~

Makk; ges.ztenye., .levelek es,bogyOk

Allatsereglet I. 1fw Mindenfe'll.!t levelekbol _ Csokoltldel,e'l,'ele,k • *11: pmang;Qamobil .' 1f1f

127' 128 130 134 135

Babaparade 13:7

Sok~sok emberke • 1.38

Bohac *1: 140

Bukfen!c ur 'eoS, Bukfenene asszony *t;; ] 42 Babagyerek _ 1et: 144

'~ ~

Karacsony ,e[ottl barkacsohls 147

A k;;ll"acsonyl vasinon 1l1tf;; 148

Kinek a baranykili a legs.zebbek? i.X1r1i 149

Gy,e:rtyatarto '. 152

Vilagot6 hazik6.k 15,,3

Adven:ti I,ampas • 154

Vi~agit6abiakdisz. • n1i 1. 56

Toltotls.ulotalmal - '*1r l 5,7

Usz6 fenyek • n 158

Karacsonyi madar .' . 158

Di6s-mazsolas csoKola:d@halmok • 1f1l 15,£1

6

Ez a szep nagy barkacskonyv e,gesz evbeo huseg'es tarsad lesz,

Pornpas otleteket talalsz benne husvietra, a nyari vaka,cio wdejere, oszre es karacsonyra,

A legtobb do~og olyao ,egyszerut hogy konnyus.zerre~ meg, tudod csimltnt Ezeket egy • jelzi

,i} tartalomjegyzekben.,

De akadnak kozUik olyanok is, amelyeket meg, nem tudsz egyedul elkesziteni, esrniv,e~ negy kez tobbnyire Ugyesebb~ min.t ketto~ enne~ a [elnel 1t1r kerj m~eg legy felnotlet vagy egy idO:sebb gyerekert, hogy slegitS:9n. Ha az ovodaban

,CJj csoportodban, a baretelddal vaQY otthona cseladoddal akarsz barkacsolnl, keresd m.elg al~tt~a thato 1r:"t:1f jelle l rneg] e~~o,~t, ~einlso:kat.

A. kek keretes klsmezdkben felsoroljuk mindazt, amire a barkacsolashoz szGkseged van. P'eldtiul zsirpaplrra, amel~yel rnasolnl tudsz: Fektesd ra azs~rpap~rIt az atrnaselendc mintara, hCtzd kl eeruzavel a mlnta korvonalet, utana ~o~rdnsd m'eg a zsirpapirt, fektesd

a rnaslk oldalaval kertonpapirra vagy mas anya~gra, huzd kl ujra

er6te~jesen a vonalekat =es mar keszen is van a nmaso~attl. Most meg nehany eldzetes tanacs:

He ~ed6festeket hesznalsz, 've{n' ~el !egy regi~mar nem hasznalatos .inge1l:~

.A dicit tampa ve·gu kessel 6vatosan viJJ'gd kettel

A parefa dugo sZletvaga.sahoz j6 tides kest hasznaljl Az eletlen keg, konnyebben meqcsuszlk

"3. ~e~!1 - - ottvae ahc 1 k - UI

- '{.liZ, ,~'es I. vag, .. ' . 0 . !eu ..

M.akkot es vadlgeszrtenyet kis konzervnyltoval tenacsos k]fumi.

De ovatosenl

Ha ~g'yufara van s\Zukse'g'ed, mlndmg olyat haslna~l,. arnelyiknek mar leegett a Jeje[

No, most mar nyugodJtan hozzalathatsz a. barkacsolashoa ...

7

Papirhajtogatas

Boszorkenylepcsd, rnenny es, pokol, kis haj6k es kalapok 'ujsagpapirb6L . ,.

Vagy lnkabb ket remek papirrepulet szeretnel?

Ne,zdm:eg a ka,vetkezQ oldalakatl

A Barkacsmacl pontes, vUagos rajzokkaJ]

,"lrilh:'1, ~ hal ~

meg ....... mt a, aJtog,atasra.

Ha flgy,e~mesen rneqnezed az abrakat,

es tureLmed ~s van a munkehoz, harnarosen ug,y'@s papirhajtogat6 leszell

'9

Mi.ndah hoz, arnit ebben a fejezetben ta I'{dsz, a ,kovetkezQ dolgokra van sz:ukseged:

'Vekony .'llzin'es pa:pl:r Feller lr6geppapilli Vekony szlnes t6nUls~ pap:ir" va mg t6n'IJsp~pjr mindahhoz, aminek tillnia. ke[J

Qjsagpa:pa.r, aJuf"6~ia

Tti es c~ma, bal fe~ atkar's:z r,lgge:s:zten] ",a.~fII'lIit .

Stines ceruzoik es fileto,nlak a diiszit.e:S'hez V,1lItta, 0116, r:Eligaszt6 ICeruza. es vonalzQ

A he.lyes, hajtogatilisfel'teteEei:

Ha lehetseqes, nagy asztalon dol.gOon, hogy el,eg helyed ~egyen.

Jg.yekezz pootosan hajtogatni,. es huzd veg.lg minden hajtason a kormodet, hogy jobb1'.ln tartsonl

Itt lathatod, rnlt jelentenek ebben a fejezetben a killonbolQ je·lzesekI' amelyek a helyes hajtogatas m6djat is mutatjak:

Vag;asvonal.ak es papirsze'le,k,

o

A papirt kCl,zepen hajtsd ossze, most mar csak feleakkocal

A papirt ~et oldalrol ko:zepen hajtsd ossze'!

10

Hejtsd e:gymasreJ legy negyzet a]akil, pa~p,ir sClrkaitf

Egy negyzet alaku peplr

ket sa rkat bajtsd ra ij, szem kOizti sarkokral

1:\--- - - - ----\

Hegyhajtas:. a hajtilsvona~ feUjl van.

\1_. . .7

Vol.gyhajUls: a ha~tasvonal alul van.

v

.1\ I\--V

j

Atforditas': amikor a volgyhajtast hegyhajtassa. vidt,oztatjuk ~ vag")' fordjtva.

Forditsd meg a 11,mu!Ilkadarabaf", es a hatsb ddahin folyl:a sd a bartcacsolastl

-

Boszorkanylepcso

Vagj le a tenuspaplrbol ket 3 em szeles es 50 em hosszu csikotl A. ~enti rajzon j61 lilthat6t hogyan kell elkeszlten i a boszorkimylepcsOt.

PI16billd ki, rnllyen sokfele dolqot lehet beldle cslnalni: sziaes c~~cakkos kigyot, fiU.ereket, tintahalat. .. Es he eranypepirbel rna jtoqatod feldlszitheted v·el.l€ a kar.acsonyfeU .

. , •.... :'."):

"':' .. ' ~ - .

v

A vegeket }

Itt mgaszd ragaszd ossze! lossze!

J\IIiudcu ffggdj6 ko,du eljiiu I~ kis bos;;orluiIlY, rtil: ~s Ilti' i$ bi/'uuf, srdmk, kisz a reggdU

Harmonika

Vagj lie a tcnuspapirbol ket 5 em szeles es r m hosszu csikot- ebb61 k,esz;ul

a harmoruka . .A tartopentokat ket 2 em szeles es B em hosszu cs .. ikbol keszitsd 'eU A hermenlkat hajtog.asd eppen ugy I mant a ooszorkilOylepcsot, vegUJ mgaszd:ra eli ta rtopantokatl

B'oszorkanylepcso

Vagj I'E! a tonuspapirb61 k.e'l: 3 em szeles es 50 em hosszu cslkotl A lena rajzon j61 ~athat6, hogya n kell el kesziteni a boszork{my]t~pcs5t .

Pr6b~iI:d kit rnllyen sokfele dolqot lehet beUne csina~n i :szines cikcakkos kigy6t, ruzereket. tmtahalat. .. Es ha arenypapirbol ha jtogatod .• fe Idl szhheted vele a karacsonytat,

:'-.1 ~-.)'

... ' -

v

t« ragaszd liissze!

iVlindcll reggt'l j6 korall eljiin a kis: b'oszorl.u;Il'f~ rtik i~ liar e,: biknd, sracok, kifs:: j~ regffeU!

Harmonlka

Vagj Ie a w.nuspapirb61 ket 5 em szeles as 1 m hosszu csikot-> ebbSI, ,kJes.z;G~

a heemonika .. A tartopentokat ket :2 em szeles esB em hosszu csikbol keszltsd ell A. harmonikat hajtogasd eppen ugy, mint a boszorkartylepcsdt, veglllll'agasz.d ra.a tarteparttokatl

Legyez,o

Vagj I@ egy 20 ern szeles es 50 em. hosseu tonuspapi rt! Hajts be e keskeny olda Ian ,egy ] em szeles cslkotl Forditsd meg a paplrt, 'es hajtsd be ugyanugy a rnastk oldalon: atlbr-ditani., hajtani. iltJorditi'mi, he jtanl, egeszen a pa plr vegeig. MOist dlszttsd ki szep€i1 a ]eg:ye~od VegGI, ragassz riI ]6 szorosan egy paplrcslkot "fog6" g:y;anant az egyik VegeTe!

2.0 Qnt.

Szit.ak6to

A szitakoto szarnyat eppen ug-y kell hajt,ogatnru ~ mhl: a I"egyezot. .Jobboldelt ~€nt I,ai:hatod a szitakiotO testenek forrnajsit. Va!gd ki 'eros tonuspapirb61,. es dlszitsd szfnes m[ntakkal!

Orona vagj nyUast ez eli.Uso reszbe!

Olyan szeles legy,en i mint az ossZ!ehajtogatott legyew! Dugdat a szamyat Z!J resen, es huzd szet egy kisse a ,szarnya,ka{!

Ha kUyukasrtod a szitak,oto testet, es athuz,o! rajta egy fona lat, "r,epu.1 nru" is tud a szitakot6d. . .

Td vrze firlgat s.zeHden p szlta'kot{f repii I $,ebes€tI, I"ioll(di, holla/a.

12

'Iarka mediizak

IRajzolj a tonuspaplrra egy 15 em a,tmerojii kelt, va.gd ki, hejtsd kette k5zepen, es vagd szet ell kozepvona~ rnentenl A harem boszorkanytepcsc-l a b hajtogatasat mar ismered, Hagyd ny.iitva ez egyik vegGk,et, hlogy beragaszthasd oket a '[est k.et fele kiole·!

VegO~ diszltsd tarka rnintakkal a rneduza t,es1t.et! Ha I yukat N:rS,Z. a fel s6 reszebe,

es athUzol rajta ,egy ronalat, felfGggesrth,eted a meduzadat,

Kalapok, kalapok, . .

K,eszits el.o 'egy ujsaglapot vagy egy iv tonuspapirt! Hajtogasd 81 papist u'g~y. ahogy ez 1-4. abran latham!

Elt a kalapot .Iovagi slsakka is ata~akjthatod. Ha Robin Hood- vagy vadaszkalapot k,e'sz[te'sl, haJtsd ,at az egy]k sarkot, es dlszltsd s;z,alag!gal vagy tollall

A. beba es babarname ka]ap§ahoz hajtsd ,at a fe-IsO. sa rkot, es liogzitsd raqasztova II H:og,y ,a kalap Ie ne essen a babek fejel!"ol" fiizz at ket fonalat az also reszen!

,"=======~1

.3

14

Menny les pokol

Hajtogass legy 20 x 20 crn-es feher pap~rt az 1. es 2. fl,bn:1 szermti Ubiina szinezd az egymassai szemoen [evd sarkoket plrosre es kekre, vegiil nyornd ki a hats6 Feher oldlalr6~ a oegy zsebet (3. abra.)!

.Jatekszabaiy

A meruu] es po'wljalekhoz /egkelJesebb ke: resztueuore van szu.kseg. Az egyik mond egy szamol I es 20 kOzoit. Ulima felut!llva kinyilja a mennqe: es a poklol, amlg a mondotl 5zarnol el nem eri. Vajon mil hoz a k{uiml szam: mennyorszagoi vagy pole/at .. ?

Fo,g6pohar

1.+:2.. Haj,tsd ossze a, negyz'et Ic:daku papin ugy, hagy az legyma:ssa~ szemben h2 ~ vt;; sar~6k pontosan iedjek eg,yma:st! A negyzetbol tehat h,ammsllog 1ett.

3. Hajtsd a ba I oldaU also sarkot a csil'lagga[ jelzett ponthoz!

4. Most ugyadgya jobb oh1a1_j also scnkot!

5.+6.1\z. egyi,k fe[so hammszoget hajtsd

e[.ore. a mas,ikat hatra!

GyUFj g.o[yot e!gy dareb ,Eduf6U,ab6[, vagi}!' szer,ezzegy fab61 ke'5zQlt gyongy5t!

HUzz rajta keresztel I@g;y cernaszalat Vi:I!gy I~onalat, es Jo~csom6zd meg a, veget!

A rnasfk veget ragaszd (vagy varrd)

,a pohar peremehed .

~~-))

Akinek s!kerul, a gpl,yet befogni a poherba, e.g)' pontot kap, Melyikotok a I"egugyesebb?'

Kishrijo

A haj6cskat keszithetea v .. Hmoy 'tonu s,papirbol. ujsa,g- vagy l:ev,s]pap[rIb6L Hajtsd kette a papirt~o~epen (1)1 Hejtsd a felsd serkokat a kazepvonalhoz (2)! Az alsO,

s avot ha jtsd fel, a ki~ Ho sarkokat hajitsd ata rnasl k o]da~ra! F ord~tsd at a ha romszOget,

es hajll:sd~el ,a rnaslk savot is (3+4)! .Must nyisd ki alulrcl a ".kalapot"~ forditsd meg~ es fektesd caz asztalra ugy, hogy rneqint egy negyzet keletkezzen IS) I Hajtsd ra az a~s6 sarkat a felson~~ forcl]tsd at, €s ve,gezd el a haJtast a masi k O:.~da~on "6+7)! Nyisdki

meg int alulrol ez igy keletkezett hilJoms.~g;et,for-ditsd meg es fektesd ez asztal ra iI.gy, hog:y negyzet keletkezzen (8).

V,egGl huzd sz.et a felse; sarkokat (9)

- es keseen van a kis haJ6d! Ablloz, hogy megailjol1 es szepen esszon a vlzen j ,egy kksit m€!g szet kelt humod alul (],O).

1

3

10

~ /:.~ ~'

. ,... I ..........

r!!" I .......

16

Kishaj6

A haill6cskilt keszitheted vekony tonnspapirb6l, uJ saJg ~ vag.y leve.lpapkool. Hajltsd katte a paplrt kozepen (1) t H a jtsd a fe~so serkokat a ,kOzepvona:~hoiZ (2 ).!Az a~so savot hejtsd fel, 2. kjaU6 sarkokat hajtsd at a rnasik oldalral F ordttsd lI;t .ell naromsz.oget, es hajtsd fel a rnasik savot Is (3+4)! Most nytsd kl aluk61 a "kalapof""forditsd meg, es $ektesd ez asztalra ugy, hogy megint egy negyzet keletkeazen (5) 1 Hajitsd ra az a:~s6 serkat a felsore, fordiwd at. €os vegezd el a hajtasta mastk oldelon (6+ 7)! Nyisd ki megint alul Fa] az igy keletkeaett haromslagel, forditsd meg es fektesd ElZ asnalre ugy, hogy neg,Yl.et keletkezzen (8).

VegUl huzd szet CI felso sarkokat (9)

- es keszen van a kis haj6d! Ahh,Qz, hogy megal~jon es szepen usszon a vizen, egy ltics[t megszet k€~'~1 huznod a I.ul (1.0).

1

3

16

... -}

Keszits eh5 egy ].5 x 15 em nagysagu papirt m~g egylds. varttat a go'zho:d Hajrtogasd Ossz-e a papirt az 1--2. illb.ran b~.Itharo rnodonl Fordltsd at meg egYSZier a neg:yz.etet.

'fS' hajtsd kmepre a. sarkokat (3)!

Mast meglnt atforditas kovetk,ezi k. UUm.a hUzd kifel!e es nyisd kl a ket egymassaJ, szernben leVQ megyszoget: ezzel kesz a k€t: ~em€ny (4+5)" Hillzd rezs utos an. kifele

a kef maswk negyszog: be.lso sarkat - es mar indu lhat i 5, a, gdzha j6!

3

B

17

DettaszarnyU

Hejts l<ette hosazaban egy levelpapi rt (1) ~ Az egyik vegem hajtsd bea ket sarka:t ko,zep fe]e (2)] Hajtsd be a ket har,omszoget ls a kozep '~e]e (3}! M.ost isrneteld m.eg ugyanezt meg e'Qysz,er (4):1 Fordltsd meg a gapet, hajtsd be

a kOz.epvonal menten. as szoritsd

egymash~ a ,sza,myakatf, ,

Most ffi,egfoghatod a repUiogep torzset, €S vfzszjntesre a Jljthatod a szarnyakat (5).

5

Fecske

Ezt a repullat nem k.onnyG megcsinalnK, de pompasen repuU

Merj ki 'eg,y negyzetet egy ir.ogep- vagy [evelpap~rb6], vagd 'Ie a fel,es]eges r'eszt (1 ) I es he jtsd k,ett,e hosszaban!

HajUtsd be: a negyzet'€t a,korz,ep fel,e, es . atI6san (2)!. Sirnltsd kl, as hajtogass belate haromsz,09,et ugYI hogy a k6z,epV'ona~ak egymas me~~e keri.'Jljenek {3)! Most hajtsd a ko,zep feJe ,j:l ket ,als6 hegy'et (4l)t

W~gezd el aIZ 5-8. ,abran [athat6 hajtog,atast ig:i megkapod a 9. abrim Iatheto ket k~s, csucsot, A I.evagott papircslket hajkl,g:asd azegylk vegen he:gyes:re. es told be

a haromszogbe, arnennylrecsak lehet (9)1 Utana hajtsd at a haromszog fel so !'eszet e,geszen a kls csucsok vOll1aliJig; (lO)'! Hajtsd be til hossza reszt a ko~ep-

venal menten, es hajlitsd oldalre ,a szamyakat (11)1,

Mo.st mar csak a hosszu r:esz hajtasvonaJat kell vegi.ghuz.nod ket ujjad kO.l,ort, ,hogy jo 'eros legyen - es he kedved van, ..

kl ~s szineabeted a repuldgepedet { 12)!

J6 repu.I.,es~'

1

18

E;:l it (SfkO; kl'lJ

majd II 9. dbra srcriut mint 0," J n pi;!t~~(fp (iilZ_I't~r" IwtClf u i.

3

8

10

/1

19

Gyerekbulit rendezilnk

'Ialan harnarosen szuletesnapod lese, 'vagy szeretnel vidarn nyar:i vCI'g,y .Qszw bulit rendezni a baratejddal. " .

Gondold ,at, rni mmdenre lesz hoz.z"6 s,zukseged: kedves meghivora minden v',ende!g: szamare, otletes nevka rtya,kr.a vagy

szines diszekre a lakasba vagy a kertbe, rnokas kalapokra vagy kartonpapirbol k,eslillt orrokra, . '.

Ha a cseledoddal egyiitt harnarosan barkacsdelut€mt rendezel, bizonyiuCl rud6ben e~k,eszu] mjndenl

Egyebk!E:nt: a 105., oldaltol kezdve vldam jatekodetekettaUdsz.

21

Vekcny rehef kartonpapir Zsllrpapir

'Fildolla k v,agy V!ifeshHreik

ose

S;;;:(nes sza lag

A vidarn sz(Ue't€snapi bullhoz terrneszetesen rnokes megh1v6 is tart,oz~k. Tetszik neked eZ8 bohoc?

Igazan egyszeru elkesalteni, A kelapjara kotett kls kartya affele valaszlap.

Ak~ visszaadjia, az ,eljan a bullra,

Az, j,tt lathat6 rnmtat rnasold at kartonpepirral Ennek leirasat megta[alod a bev,ezet6 szovegben, a 7. oldalon.

Most vagd kl a figural; es fesd kl ,elenk szinekkel rnindket oldalatl A nadraqot tehet61,eg, vUagosrn fesd, hog,y a me,ghlvas. szovege j,o] olvashato legyen!

Ha elkeszult a bobcc, vagd kl es fesd be

a valeszla pot. veg[H kesd fa ,8 bohcc ka1apjla,ra,! Te ma,gad ls kitalelhatsa nehimy

v~cc:e5ofigu rat! -

B- b"'k k"'~ -" ana '. '"ort.anc,a

Sz1nes pla,p~r Zsirpaplir

Vekony kal'ton:pa:pir 0116

Ra:gasrt,o,

Ezekkel a kortancot jara babakkcd is szep megh[v6t kes:dthetsz. Ha m~ndket rnlnta tetszlk, ugy vititogaNa alkalrnazhetod.

A szines papir, arnelybol a babek kesziilnek, ] 6 em hosszu es 7 em magas ~egy,e'l1! Hajrwgasd be haromSZioru,gy I ahogy a. kovetkez;,d oldalon hlithatod (1-4. ,abra)~ UtanH mesold at a rnintat

,H hajtogatotl pepirre, es vagd kH

Most s]m~tsd ki 6vatosan a hajrtog:ata st, es ragaszd fel a paplrt e.gy ezonos m~g:ysagtl v,ekony kartonlepral

22

Mik csak a s~oveget kell raimod - es kesz a meghiv6t

1

2

'3' ;

I __ '" II

I I

:~

I I I I I I

Ki jan velem vitorbizni?

SlZ:ifle-S :p:a;pi'r one Ragii,szt6

KOzeled i k ,a szu~etesnapi btl I i napja t Ennek a szep meg,h.vonak biztosan rnmdenki ,oliu~ni fog. RaadaslJl nagyon konnyu megcsina.ni.

Va gj ki szlnes pa pirb6] 15 x 1 5 em -es negyzeb2klst, vagy ha nagyobb haj6t akarsz, 210 x 20 crn-eseketl Ha a papima1k csak az egyi,k oldala szlnes, ra,ga.ssz: Ol5SlZ.e k€t~dt-kettdU

Veg,ezd el a hajtogaitast az 1-7. abra szerlnt, as mar keszen is van a karcsu v.itorh3s hajQ,! VegUl ird ra a meghiv6 sz5veget, a v,al,aszhoz pedi,gragassz egy kis zasz~6t a 'V itorla CSlICSH ra I

23

,,,"

Vitorla.svers,eny

Egy sima asztallaponjeioljetek be a, start· es a celrJonalal1 A h~ok

it siait!Jona.lntd gyillekeznek. Amlnt a. rajlT" sao elh.angzik, mindenki fiUjon teii Uld6b6i a luitorlasara" es ,igyekezzen lels6nek iit/Ujni a ceiuonalon!

ZJ$zI6 lIu!'fej{' ~ ItelSllfs: ;af"II,j

24

Vek,l):ny ,szines Mnu:spa;pir Flk:tol~~lk

,Zsl'rpapir

K,i'inii vagy pcMr O~ 16,. raga ~t6

Masold ,at az oroszlimfokat szurke tonuspapkra] Rajz.oU raj szernet, szajat E!S uszonyo kat fe kete fllctolla I!

A labdak hosszu t6nuspalpircsikb61 hatszoros ctkcakkos ha jtogatassa 1 k@5zU1nek. MostV'agd ki, egyszerre' m~nd a hat k5rlapot ugy" hogy a hajtas oldalan kb. 2 crn-es ossz'emggo resz rnaradlonl

Ha kedved van. r,aga sZtt'lafsz 'Vagy festlletsz a korlapokra kOlo.]!'lbolQ sIZinG cs~kokatezokra ird ra a meghiv6 sz,5v,eget!

, K f j 1011 bbzO' .szfnu papt res rkoka t ragassz Jel!

Ra~tISZ!6feW_i~t Q..::; elsa labda

rnogott )

j":"'"1.f:

Itt' nem szebad szetvdgni

a koroker ./

Ragaszt6je.l UI,et

26

Betuk a .szarit6kotelen

Szines, Ipapili EKls k~rWnpap[r Zsirpapfr

Erits, zsil'lor, oU6 R3gaszto

Pompas mulatsag Ienne, ha lIyen rnclcas bet(Uanccal fogad n.ed a. barata idatl

Szedd ossze a haaben ta]aUr,ato szep szlnes pepirokati

Ulan a 'IIa.gj k i beloluk 7,5 x 19 em -es cslkoketl

(Lega:~osabb, ha kartonpeptrbol sablont kesznesz~ es cerueaval kihuIOd

a korvonalat.) Hajtsd kette kozepen acsfkokat, hogy ke's6bb felakaszthasd a betuket egy spilrgara!

A kettehaj to u

.. "b"'/

SZUU?s paplro

tlagd ,ki

., ,(1 be-ttikel!

f

!

Ide mas szfm1 papin ragas5z,!

Konftui

I~ @

27

Utana rnasold at a .tszabasmintilkr6[" a paptrcsikokra azokat a beniket, amelyekre a betlifuzerhez szilkseg,ed :~esz! A s,a rga be1t(i,k mindegyike a szabasminta:kban rejtO.zJk. He M-re va'gy W -re van szGkseged, keszlts eld egy 12,5, em szeles peplrcslket, es rnasol] at ket, egymils melle helyezett V

benltl .

Sz6Jate,k

S\Zilles paplf C1jsage"j( Zsilrpapfr Eros spalflga

1 ctposd()bo~. 'otic;', Ragasztlo

En hez a j atekhoz sok benl ne van szGk.seg. T ehat kl kell egf!sz itened a belm anchoz keszltett betii:ket!

Ha ez 1t!IjisaigosaJn sokajg tart, maskeppen is megoldhatod.

Vagj k] ujisagokbol betdket, es raga,szd fel 6ket k,et1tenajr[oU pe plrdara bokral Ezek mer,etet a mar elkeszltett betUstlb~.onok fI,agy,sag,a hatirm,zza rneg,

~gy sokkal harnarabb elkeazltheted es felakaszthatod a betGket!

28

Ajale:kszabaly

EI6szor {eszu.s ki egy flosszu sparga.tJ

Ez a: szebsdben kel fa, kOz:i.m lermeszelesen sokkai €gyszeri7.bb. de atkar ,cslpeszekr61 is gondoskodni kell~ hag!} a sze.l h:! ne rujja a betaket!

Minden resztoea6 csukot: szemmel Ol betrlt Ina ki egy nagy dobazbol rJagy Uldab6l. Az egyik megpr6.balja. alyan sonendber: (elakasZ'i.ani iJ.. beWU~ hogy azole egg sz6l alkossana.k. A kOIJetkez6 felakaszthat egy masilc sz6!, vag!:} baon.yos behlk beiktaJasaual,ujsz6t ala.kfthd.~ az elstJb6l. Aki nem tud sz6l alkolnl~ egy menetb61 kimarad. Minden kor ulan - minden resz"tueoo egy-egy LY betat oene: ki a dobozbOJ. (QggetienUi allot hog!:) az (t!/6bb kimsrsdt-e vag!) sem.

A kinek el6szor si ker(i l minden belCij,el fela.kasz.tani, az a gy6zl.es.

Kalapot a kobakokra

PapiJtiJnye[il'ok Szfnes sZijy6s:z;6~ak Krepp·p<lplr fedl61esMk CiiumiszaJ!\i!k Cellux, olfo RilIg,aslto

FUlOg6p'

Ha eh5re tudod, hany vendeg jon a partidra, baskacsolhatez mindegy]kuk szamara m6kas tokFijd6t.

Az elkeszites m6dj,a, a 3.0. oldalon litthato..

A. vidHm csacsos kalap szines pap[r~ tanyerb61 keszul, arnelynek m~ntegy

a n,egy,edet kl keU vilgni,. Ut€ma forrnald

ku pe La kuraa papirtil nyert, es re;gasz.d, ossze ceUuxszal GIl ket bevaqott vegetl (Me'g eqyseenlbb, ha fOz6geppe.1 osszekapcsoled dket.) Ha csak feher paplrtanyerokat tudtHI szerearu, fesd be

a killso reszuket elenk szinu fed6festekk'el'! Ez a fesllek h;~!g,yen v~za! ~ CD; 'es 'tapa,dj on JoH Most disz1tsd fel a kalapokat - rnindeqyiket rnaskeppen! A harem szines sziv6szttJat egys.zeruen rag:aszd ra a ka la pral

A rag;a 52,U.S helyet elta ka rhatodegy ki s klrojtczott krepp-paptrral, Ennek elkeszltesl m6dja is ~al:hat6 a 300. oldslon h~vo it brim. A nagy szines krepp-paplr dlszt Is eppen ugy keUe,lk:eszitenedi, mint a csucsos kalepokat, Raga szd ossze a z also veget. tuzd belea. kala p csucsabe, es ri5Q,zitsd

cell uxszall

Hogya kalap I'e ne essen a fejetekr-Ol. sz(uj mindegYlkbe ket lyukat, hiazz at r.ajtuk egyle9'1' gumis.zl:llat, es koss csomot a ket

I vegOkr,e!

29

Paplrlatly!?r a klIpJomuihoz

,

A s.z(u,",s .krel~-p(!pf r csfkokal ..

luytqf?a.sd iissze! , ....... ~!UI

Vira:Qz65ziv,osztd

SW1es papir FogvaJ6

S.zivQszil:lilIk

Oll6

R_asaszI)Q,

SzOletesnap vir,Zig n.elkm - elkepzelheteUefl! Mi lenne, ha te magad barkac.solnai v.iragot? Feldlszltheted vele az uzsonnaasztelt, es a buli veg,en rnindenki hezavthetne ,egy szalat, A :nagy vinigs.ziromhozv.2tgj ki ket,

9 x9 cm-es negyzetet,a kisebbekhez ket 6 x6 ern-est!

Hajtogasd a szines paplroket az 1-4. abra szerin:t!

A lekerekitett reszeket (5-6.) es

a kozepre kerCd6 k6r.lapot atrnasolhatod az 5sszehajtogi:1tott, papirral

1

,,..

"

..

;

...

"

/

"

'"

"

" ..

6;!.s 9m •

-, , 2,

,

...

"-

"

'-

"

...

"

...,

...

30

1 Il.!.·'d ki "'k tl IoJLClna vagi'" I 0,' e .

Most ragas\Zd ril. a k is v i'ril,gszkmot

,a nagyra" a ko,zepebe pedig a szep szines korlapot! Ezeket minden viraghoz ket pel,danyban keszltsd eU

Amikor a ket vjragot oss~e]"a.gasztod, hely'ezl kozejUk. egy fogvajlot ugy I

nagy ,5, cm-nyt klvul :maradjonl. Ez lesz ,a v]rag s,za ra, Most mar csa k bele kell dUQnoda szarat a szfvoszalba.

V:ldam poharemberkek

Nagy feheir m~iili'J(ya:g poharalk

(vagy papirpobarak) TQja:s't~rt6~ (paprrbol.} f!tarlionplillplr

SZln,e;s pap,ir Guml:s:zala k

'. - Vizil"esbekek

0116

A vendegeid olyan poharakbel ihatjak az Gd:itoket, a melyeknek areuk va n, sot al. orrukat is levehetiket es f61tehetitek a, sajiat arcotokra.

Vagdl kl a tojasosdobozckbcl az ob~,6s reszeket (1. abra)1 Fesd be oketjo. tarkara,

31

,es furj bele] Uk ket ~ yukat (.2. ,e. bra) l H uzz at a ket lyukon egy 40 em hosszu 'Qumiszidat, es kess csornot a ket vegere (3. abra)!

Rogzitsd a kesz paplrorrokat a poherakral El tudod kepzelni a hozzaJuk inC) arcokat? Akkor vagd ki szines pepirbol ,a szerneket es it szajakat, es rag:t'lszd. fel 6ket'~

Ugye mily,en mulatsagos?

Eh t·," '" k'" rt "k . e .. o neV'·8 . .ya, '.

30 dk'Q ~iszt

1 mokkiisJ<anoiil, 56

16 dkg v<U vagy margann 20 dlkg 'CUIl4!Oif

I tojas

1 tojiis, s:artl~a .Maz.sola Gyongyc!.!korvagy :mogyor(i

Ha mar tudod, ki jon el a szUletesn.apodra! minden vendeg szamilra rneqsuthsted

a neve kez.d6berujet. Az itt megadoU: mennyiseg kb. 15, olyan betuho.z e]eg, amelynek a magassaga m.integy 10 em.

Keverd habosra a vajat es a cukrot, utima add hozsa a tojast, rnejd ovatosan, kanelankent a ll s:ztet es a soU Gyu rd oss:re az eges.2J::t sima te'5z~aval

Forma[j a tesztab61. ujJvaswgsagu lk.olbaszkilikat, es ala kitsd kl beldluk 8, benlketl Nag.yon szepek lesznek a betdk~ ha mezsolaval, gyongyc: ukorra [ vagy rnogyorcval diszlted oketo Kend be

a tetejuketkenoton s'egitsegeve[ viUav,al felvert tojassargajillVaJ. utana nyomd ra a diszeketl

Elomel.egitett sUb5ben 10-15 perc alatt sOlnek. meg a flnorn, eheto benlk, M[utan megterit.ettedaz un nep i as:zta~~, tedd mil1degyilk gyefe'i( he]yere a neve [~ezdobetiiU!.

A vendegek helyet mas, ug~anc~ak m~latsagos. m.odon ts megjeiOih.e~~d . . KotiJ2z mlndegyik szek labara mas-mils szlnu rona/at. alyan .hossz.Cll. hogy a. b~arati ajl;oig e[ienl Erkezesicor min.degyik gyerek valaszt" magilna.k egy lrma,ia~. es addig tekeri fel, anyg 'c: sz:ek,ehez nem erfcezlk:. . .

32

, ;

\

'"

. -

33

S7Jnes, t6n1llspap'ir Ures 'gyuif!;\sdobazo:k Fekiet'lli fikt(ll~ Zsirpap[r

0116

Ra,gaszllo

Ehhez a m6kas torkos csigahoza:z ares gyufasdobo~oknak csak a tokja.ra van szukseg.

Az egyik nyilast raqasad be egy darab peplrrall Azutan berltsd be (ragaszto segilSeg,eve'l)a tokot SImeS, papirral

- ez lesz a csiga haza, Ehhez csak at keU rnasolnod ,6 k.ep aljrim lailiato mintat

a tonusp,apirra.

A feh"a,gaszrns elan a csi!ga vonalat huzd ki j6, erdsen fllcto:U,a'l!

&- cgyik Hlflast

ragtlSzd,et 'I jelijM.'li p011:tok )

-'.I -

2x masold at!

Most masold at k,e'li. p:e~dinlyba,n tonuspapirra a csiga testel1., lJIItzmal r,aga szd Ira jobbr6~ es balrel a .. c.sig,ahazra,"'! Fi:Qye:lja je~oJesi pontokra! Kend be ragaszt6val beU.Uro.,j a ttJarok,j veget, es nyomd ossze

a ket reszfl Ulima ugyanlgy'6 Jej ket res:zetl A cSigant:l,k azorosen k.6rUI ken zamwa

a '9yufil.sdoborl.t" hogy ne biUegjen.

VegUl ra'gaszd fel a kat 'tapog:a't6:t, es ttUt:sd meg a csigahazat szlnes cukorkaval vagy te[bev,a.g'ott rop.ival!

Tap.qgot6k

il )

I' i )

A torzsa/.s6 resze

34

VekQny saligal mnUSpa:pili Csoportkepek Ontapad6CSmalg:Ck Fonal, kQ:nfe~ti Csomillg@:~t ,t:u!korikiik Lyukaszt6, ,cellu:.!

0116

Bizonyara renykepezes is, lesz ('I, pa rtidon.

"", l h '11-' • 1, •

"';1 enne, a nenany iH'!1=' mUlIltan egy

szepen barkacsclt csoportkeppel I epned meg a barateidat?

FU.ij lyukat a k,ep ket ~e]so sarkaba, hun at rajtuk egy szep szines fonalat, es koss esomot a ket vegerei

mana rnasold at tonuspapirra a kis kacset, es va,gj kl annyl kacsaformat, ahany

~1Y'erek van a fenykepen!

Egys.ze-rre t5bb kacset 'is kivaghatszl ha sokszorosan osszehajtod a tonuspapirt.

A kacsak saernen is huzz at egy-1egy fonalat, es koss csornot a vl§gOkre1

A fonel masil" veget raqaszd celluxszel a kep hatso 01 daJii ra!

Ha a ka,esilka,t kOlonboz.Q magassagba akasztod fell sokkal vidalmabb ~esz az egesz latvany. A kecsakra IIrd fel a kepen I,a:thato gyerekel:(; nevetl Csomagolt cukorkakkal is dlszitheted az ajandekot. Blztosen minden gyerek szlvesen akas:rtja fel a szobajaban kedves ernlekkent ezt

a meg ~epeiestl

35

Szep akarok lenni'!

~

Ekszerek es egyeb csecsebecsek

Elkepeszt6" hog;y ml mlndent bark·a<:so~hatsz a saJat muhelyedbe:n.:

~an.c:okat es ka:rkot,6ket para'fa dug6kb6:1, ~Olonbozo~arka, ,gyonysof(:~'k~t, szmes csornokat a. copfod veqere, v.agy divatosrullbeval6kat kOlonb5zd fiiggelekekkeL . ,

A. nagy kerti iinnepsegre korall-leoccel, vira:gkosz.oruv,al vagy l,e,velkon:Jnaval

, diszitheted fel rnagad.

Es ez 53. oldelon egy tall"ka p,illang6t is telalsz kitu.lonek.,

37

'8' I'i'.. HUt-" • t ., "]ffi".

_ ~' .. {'I ,', -" ,",_1'-11' -.' -.~ • :,_"._ 'I -

- oszor gyq_enl, uana ' e ml,

Juhartenmes Csipkebogyo,

IUilonboz6 gyUm8.h::sIifIClgvak Napraiol'gomag :Kksi,vekony agdambQk Cerna

Gy,ongyfon~1

V"mesM.kek, aUil'lsz:6 lakk

'Nemcsak a!l"anyb6~ vagy ezus.tbo~ lehet szep ekszere ket keszitenil

Ha nyltott szernmel [arsza terrneszetben, blztosan talalsz olyan do]gokat, amely'ekbdl gyonyoru lancokat es k,ark5toket keszi1thetsz.

lIyen peldaul a juhar termese, Ezek ossze~ huUanak le a far61, es k,ozben ugy $orognak a ievegoben, akillr a propeller,

MindegyU< terrnesket, 'egy.mashoz nott "szamy,acskab6101 all, A lanchoz egyes'12vel lesz szu ks,eg raju k, eldszor tehat szet. ke n tOmod oket, Htana flizd fel

" kakat .' '1'

a szamyacs,a a egyc:ema,sza ra ugy I

hogy mindegy~k eg,y i:ranyba ne,z;zenl Fuzes koz:ben at ken saurnod a termes vesta 9 veg,et "al1ogy .8 lenrtt abran latod)! Ha mar el,eg hosszu a" limead, kosd Qssze a cerna ,k,et veg;et!

Csipkebogy,6b61 csodaszep Qy,ong.yso,rt kesalthetsz. A c:s~pkebogy6 a vadroasa gyOmokse.A nyar v'eg'en keU leszedned, amig friss es puha. A (elfUzesne:1 huzd at a cernaszalet a I,evelkekalatt

(mint aI, alabbi abran Iilthat.o)[ Ha mar eleg hosszu a gyongysorr" csornozdossze

a cerna ket veg:eU

,EzenWla ha g;yumo]cs6t eSl'eJ,gyuj1tsd O'SSZie a. mag:ol<at - al rna -" narancs- va.gy dLnnyema'gbo,J,. de meg ez uborka v1:Igy a tok magjab6~ is lehet ]imcot keszftenl. A m:.praforg:o csfkos magj8,rub6.1 ls szep hincot fllzhetsz . El6z6.(eg arta.sd be o,k'et mel.eg vizbe, hogy megpuhui~anak!

A. kora II-~anc pirosra Vi3 .. gy rcrzsaszinure festett vekony agdarabocsk.akb6J kesziil.. Ha a festek mar rnegsaaradt, kend be ecsettel at1atsz6 lakka I. es sz:aritsdi meg ujral Uta,na kotezd egymas. melle gyongy* fona lla 1 azag,8 cskakat (a nogy a ra jeon lathat6 )1, ISS ha mar eleg hosszu a I,tme,

. d c fa I'k . t • . tl

csomoz ossz.e a ..... na .. 'e _ vegeu

38

D "Il'~'

. ugo~.anc

P"'lIri\lifa dug:6k Vizfe.s:oo:k.ek A~1:6itS2)6 ]<likk

K.e:skeny. s~j_lle:$ Mrs:z~ (i.yo.ngyfonal vo1lgy cem~ Stopp{l~.:otII

He~es QII6

A. perafa dug6 r-endk.ivm alka.lmas

a oamacsola.sr,a, nekunk ped1g most eppen magunk. keszitette ,ekszerretamacit kedvunk.

Elos:zor vagd fel vekony .ko:rongok:ra.

1:1: du:,g6kaH Legjobb hozzit ezeles, ffi~eszelu k.es .. (K.erj meg egyfeln6tlet, hogy seg.itserl!) Fesd be a korongoli<Jat kijlonb5z6 eienk seinekkel, es ha megsz,6rrad~akjvOTild be 6ket irlJatsz.6Iakk8l,l~ hogy m'egtartsa.ka, sllnu.ket!

Most kovetkezik csek a karongok ~elfUz,ese. Nagy lyuku, v,a.stagt(ive:1 attnlzhatod rajtuk a rona let, va.gy h~gyes vegu o~l6va"l l:yukat i:aJhatsz ak5zepnkbe~ es athuzhatod ra jta a vekony b6rszijat. A foned va.~~:ya borsz~jl ket veget j.6 erosen csornozd assze!

KAIUnbo~5 s~inie~ mel1e:tj fa-

\lam' ilv~ggyomIDgyo.k .J\jandJikkijtooD dl:5Z!'iiZiiIIlag Gu:mi5.z:~la'k

Valrr6o~mi;'!

Termeszetesen nenany Slep .. g-Y:SOf sem

hiaIlyozhat az eksz.ergyujte yunkbol.

Ha mar tudodl hogyan kiene]kel!deni es befe] eZIl~ a gyangyffizest, es hogyafl kell a. fone Irafe]ruzrli a ~gy5ngyoket. te magad is melgpr6ba~harmz kui.6nbo~o gyon~ySlorokat keszUen]. A k:ovetke~o oldalon negy ku,]On.b6zo mrul1talt ta I.a]sz. Fuzd felaz el.s6 gyongyoket eigy hoss~u. gum i.szal~ k6zepeig (1. lIbra)]

Most huzd ,at a. :gum]sza I ~et veget (Iegyutt) egynagyobb Q'yong:ytln.1 Elza!. klalekult . az ,elsa gy6ngyhurok (2. abm).

Pontosan Uyennek kell lenrrle :m]nden t(wabbi. gyongyhumknak.

(Az ahra (II kovetkezd oldalon lathato.)

39

Agyelj arre, hogy a gyongyok nagysaga es sz~ne teklntetebert betartsd a helyes SOfr,ende,t! 'H tI a gy,Ong.ysor e~eg hosszu, huzd at a gumiszal, k'et v-eget ,2IZ elsa nurok utds6 gyongyszemein (3., abra. lasd

ez ek'lz,o olda_lon) [ Csom6~d OSSZiE! eresen a Q,umis:zal k,elt veget~ Ha vankedved, probald ki ell masik namm mlntat 'is!

Egy szwnes 5zala'9 es tarka Qyongy6k - mas nern ~s. ke~~ a szep 'Iyonggye!l kirakoH kaddStOhoz.

A sza~ag oruyan hosszu I,egyen", nogy masrsre k6llie'sd a 'csukl.6don. J,slo,]d :11:.1 k'et gombos-tuvel, art a reszt, a.,mel,yet gyongyokketaka.rsz klvarrnll 19;ya masruhoz 5z,u.ks.eges :resz, SZCl baden rnarad

(1. ,abra). -

Rajz:dd fa a s,zai,ag,ra go,lyos,toUal, halvenysn a m~ntat, amely szerlnt

,e] akerod helyeznla gyongy5ket (2. abr-a)! Utilna varrd ~el a '9yongyoket (3. ,abra). v,eg,Ol varrd e~ gondosan a cerm3t!.

40

41

Tarka csomok

C:em!1! es gyapju· Ifonal kiili:.inbozo szlnekbem.

1 blztosit6'w

A csomok keszltesehez ,1egaJabb 3 gyapjusza Ira van szu kseged. Vasta.g fona~b6] peldau'l szep kelcstartot csinalhatsz. Kb.

70 em hosszu fonalakra van no,zzij, szukseg. Csomczd ossae a 3 szalat minteQY 5 em-we aI,egyik veg,erol! Rogzitsd valehol ezt

a csornet a bLztos.it6t(ij,veU

.A. csomok el,keszitesenel m~~gy dol"ogr,a, kell figyie:1ned:

1. a fcna lakna I res a slinekll1e~ mindig tartsd

be a hel )i,es sorrendet, -

2. m.1ndig a bal oldalt fonallal kezdd, azzal herkold at ketsz,er sorra a tobbit;

3. mindi,g egyforrnak legyenek a hurkok;

4. feszltsd meg jo erdsen a fcnalat, arnely kafe a hurok keruU

Ezen a, ket rajzon (] ,. E!'S 2. a bra) Iathatod, hogyan Iteszill a csomo: A kOZiepso sza]at

l

(piros) ,(3 hal kezunkbefogjuk as feszesre huzzuk, A sarga szilna] kOrillhurkoUuk,

a szal veQet hatuElJ'oE ilthuzzu k,

to's a, hurkotfeliele szorcsra huzzuk. Utana m:egismeteljuk ugyanezt.

A plros fonal tehat korui, van h ur'kd va, most a. IQ,ldon a. sor: Bal kezunkbe fogjuk es fesaesen tartjuk.Ezt is a sarga fonallal hurko]juk at, a. veget h~tu1.r6~ athuzztik, fetfele saorcsra huzzuk, majd az egeszet me,gis,meteljuk.

Most baloldalt kivill van a phos fonal, azzal hurkoljukat a ,z,c.l.~d, mejda sargafona~at. es i:gy folytaijuk tovabb, ,amig: a kivant hosslusa.'90t el nem erjOk. Vegul j61 meg ke~:1 csomoznl a Ionalak vf'get..

Ez,en a medon tetszes s;re:r[nt] sz.amU sli.d lal dolqozhetsa. M:inel tobb sza]at hesznalsz, annal hosszabbaknek ke~t lenniuk!

Smz-szofszepek fi'lafgalretak vagy Ima~ mesei virngok

Vjra,gkoszonJ a fejedern, mam-ga:ret2l- vagy szazszorszep gyu Iii az uii adon - szepen felekesltheted rnaqada vira,gos reten ....

Av'ir.c1:gkoszonihoiZ kb, 10-15 viragra van szukseg. Minel hosszabb szerrel szedd le ill

.' .. k . * he tr ' . •• 'I" .... h k - 'IlL-. d Uk I

v:~rago . a ~I ".0 gy l 0, csszer ur; 0. uEIS O. et.

A.z e]k,eszlt:es m6dj.a j6[ h!lthat6 a kove.tkezii oldalon leva rejzon, Ne felejts, el rnerteket venn i a fej'edr6U

42

ill..'O$::!i,mit

--

koso

iis~;;re!

A vlra!QgyUru elkesz~tese ig;en egysze n]; Szurj at egy vekony agacskat feU.ih"cU leiie~e egy ma rgare1:a. sikg a kozepen.

~en a lyukon huzd at a rnargareta szarat, hurkold II'H mlnt egy ,gyurm HZ ujjadra, utana buzd szorosra a szarat avegenel, fogva! VegUl csfpd Ie a kialla fI!szt - es keszen van a viraggyurll.

l

Borostyan- vagy 5l,o]dlev'elbol csodaszep Lelil',elkoromlt cslnal hetsz meqadne k. Helyezd a leveleket fe-Ijg, egymasra, es tuzd 6ss.ze oket na.gyo:n vekony a,gacs,kakka] (rajz fent) I

Ugye rnllyenegyszeul - es rnllyen szep?

~

F&i:li1y ~:l1'(jakdk

Nem bomlik 10 a copfod, . ..

Ke\l'es agyag va.gy gyuma FO!JII\I'~J6

Vizf@,s:t~kelk hll~:;;z6Iakk

Kalapg!lllmi

... ha sajat k'eszitesii oopfgoly6t hasznelsz,

Forma]j ki agyagh6l vagy gyurmab6J kef: v8:9Y negy 'eg,yfO'.rma nagysa,gu go,ly6t, asaennt, hog:y egy v,ag:y kist copfod van-el Furjlyukat fog;valy6vai rnlndegyikbe

43

az 1. rajz szerintl Akkora legyen a lyuk, hogy majd atferj,efl rajta CII kalapgurnw'! EI6bb azonben meg ken szeradnluk

a goly6knak.

1

2

C'uana fesd be, es hi:!. a fesb§k mar megszaradt, vend be ,atlats!o la kkall

Eg,y' copftertchoa 25 em hossau g,umiszalra van sz[ikseg,. Filzz fel egy' go~y6t a, gumisza~ kozepere; es, csomezd meg

a gumiszid,at (2. ,abra)~ Mo,st fUzd fel

a masodik go]yot, ,es rog;iltsd csomoval al elsotOl mintegy 4~5 'em tAvo]sagra (3 .e abra)! VegCd kosd ,ossze a gumisz,a I k,et V'egeU

Ezekhez a fOlbeval6khoz: nem ken kilyukasztani a ffi.lcimpadat!

(lgyanis fwk!ipsz gyanimt hasznalhatod dk.et Csek erra vi.'QYiizz:, hogy a. fi1g:g6dl:sz ne ]egyen tuilsagosan nehezl

Fillbeval6k

Ezilsifidr,6t

, (kB.~eper6s) Regi ,olM

v agj ~e az ezinstdr6tb6]egy kb. 10 ern hosszu darabot! :Eloszor csevard be' cs~g,i3

~. k' ""k'" • , ' ..

eta tura az egYL. vegetl, utana,. m.[nteg:y

3 em tavolsagro, a rnaslkat (I. abra)! Most nyornd egymashoz a ket dr6tcsigat (2. ab:ra}!

A klipsz keszen van - mar csak ,a fuggo hiimyzik .. Gornbok, vekony parafadugokoronq (ez j61 ilIik a dug6Iancho.z).,. aluf6na madartoll szlnes plasztikf6Ha (3-6. 6ibra,). gemkapocs, papirg:y,ongy - es ez meg, nern minden. a:mibo~ fuH5nKlg:g6t kesiZithetsz.

4

4.4

A ruggoket 8. 7. abra szerlnt erdsitsd a kll pszhezl

A .n.papii.r~gyoiflgyh61Z:~' tekerJ egy kb .. 8 em hosszu,. ek s.l.aku .szines paplrt egy fogvaj6:ra (B. abra), erdseml :ra,gaS1Jdm!€g aveg'ett es Yond be a "g:yongy5t" J§Jlt:iidsZQ lekkall

.IUs paJil'iimag mi!t~'a.Uveg~~

S:zrunes fllcm:;ua:deJkok HImziifnnl1l1

Ragaszt6

Talan teis k:apta~ mar ajimdekba kls parromos m intail.veget. H a varrsz hozza egy szep k]s zacskct, ftaJ nyakadba ekaszthetod az .i llatodat. . ."

Vilgj ki :mcbol egy 7 x.5 crn-es darahotl Hajtsd kette: k.oZ!epen, €s varrd ossze f[anciac),ltesisel. harem oldalat ugy. ahogy az 1-3 .. ab.ran ~ath.a~6,!

Raga ssz a kls zacsknra szin.es filcdarabok.bo..1 valaml ~ep mintatl

HUz..z. at a l1y[botit, fei,soreszenfe~dS,ltesekkel eg;y hossz(q dupla fcnelet (4. abra)!

Tedd be]ea kis parfumotS uv,eget

a aacskoba, huzd oSSZle CI felso :resz€t. es ekaszd a nya.kadba~

·1

2

~

!

45

Mit barkacsoljunk husvetra?

Amlkor k5zeledik husvet unnepe, kedved szerlnr eljiJ."li,S.zhatod a husvetru nyuszi szerepetl

Mindenkijnek kellernes rneqlepetest szerezhetsz a rnagad barkacselte ,ajandekokkaL

A szuleld szamara keszithetsz az ilnnep] fieggeUhez ,egy kisz,5ld mezct husvetitojas-,~1latok_kaI1

a testvereid bwzionyara ,or'(Unek majd

a vi.ra:9,z6 toJasokna.k,

a nagyszUleidnek pedig kUldhetsz kepeslep helyett vara,zstoI as t,

a ~e,gjobb baratodnak pedig husV',€!li, nyuszit.

41

Levelezblap Z~Jrpap\lir

'\(,e:k:o:ny ~mb k.1Irto:Jlll(papir 0116,. rag!iliszt6

Ebben a levelez61apban elreJtozott egy nyuszt, Ha felnyitjiik, eldbukkan, Hidd el, egyaltalim nern nehez elkesz]~eni!

A kov,etkle:z6 oldalon lev6 rnintarcl atmasolha:t,od (;11 nyuszit e·gy karrol1lp1apirra. MieloU kiva~g;od; sainezd kll

Az 1. ,i1briim 'ic§rlliat6. hogyan kell ·osszehejtani, Hajtsd kette kOiZepen a levelezdlapot, es ]rd ra a husveti udvozl.etet! Ra.gaszd be a nyuszlt a levelezdlep hajtasa ba (2. 6brn)!

V,eg"UI ~gy kis ffivet es tarka vlraaokat ls rafesthetsz,

2

A rjYjil'ntik INml·o.mrl ml!$Zl~t:tJn;~ 1:tell i'I ~t4t.rf5ba!

A,filezOI' <lual ment€n Imjl;d el~re f

'r' .r '. ' ,,!':-j .• .rir:id'l1jt'lt'

L.. __ -+-_ hajud

t~t!!

,Kf rej.t6zk6dJk· otl, a. wid ruben?

Festekke~ ecsettei dalgozik sefiID,YerJ.

Tojast .fest plmsrn • .kekre, scirgiira.

ReggeJire es' vacso.rara.

Az orra turcsia {il.l,e lapsE •.

Igen., ez 6 ...

Szeretned ugyanezt a levelez61apot egy viragga!l, diszrntve e'lkeszu~.enrn?

Akkor masold at ezt at mintilrt. es raqaszd be a 3. es 4. tlbra s;zeridl

A. virdguak ]10Uiosrm iIleszkednie kella w/g]'lwjt6s1ml'

Va.razstojas

VekOflY fehel:' kamonpa:pl'r .Z.!SiJpapjr

_ Filtoolillak wgy vllizfest~keik, Olio, ragiills:zt6,

Aki eztaz ajandekot megkapjaJ; el.o~ vi:u',a:z:so,lhatja a neki sz61,o husveti j6klvansagokat. Csak km kell tnJ2nia

-a 'tojas.t - hokuszpokusa, cs,ir'jm6kusz-, es mar olvashatj,a lsl

Maso~d at az 50. oldalon l,ev,Q rnintat, azez a iojastartotes a toja,st, kartonpapirral

v'" d n,~' ~ .' d I." • d k H"tl

._ ag ~I esszmez 1\1 .mIn ae'IJ~O_.

Ird lia a tojasra a husv1eu ud:vQzleteH Hejtsd ossze a t(Djastart6t, es v,agj nyHas[ az egyik felebe (W. iibli,a)'!

Dug:d be at Ii,esen a [ojast (2. ilbrClI).

es rag:aszd ossze gondosan at tojastart6t! Most mark] lehet hUzn~ ,a to1ast ,a fesen at Nos~ hogy tetszmk ez a bu.veszmutatvany?

- x .. Ra,gaszlds pCfnlj!1i

tapas tanyer vagy til Vatla

1 zacsk6 zs,alzsam.ag,

Most valami kUlonosen szephusven rneqlepetes k5vetkezlk., Ajfmdekba adhatoc, vagy folteheted eli szepen megterit:ett husvet:i, asztalra,

A. szep zold novenytakar6t. amely ezt a kls retet bebontja te magad is folnevelheted. Csakldejsben et kell vetned a mag ok at: ugy 5-7 nappa~ husvet e"ott..

Keszits eIt) egy lapos tilny,ert vagy hl.~at! Boritsd be ez aljal vek'ony 'lIattaretegg,el,

Tojasrt!rt6

es itasd at vlzl.el" Most szord a vettara

a zsazsamagokati O,gye~j., hogy ,~ m.1'lIgok ne keruljenek eg,ymas tetejl€]'ei Onttnd meg ,8 vattat mmdennep, hogy rnindlq jo nedves ~egyen! Herem nap melva malr I.atni foqod az e~sd novenykeket, het nap midva pedig dusan zodella j'tret".

Hogy ki a [ak6ja, megl,atod a k6vetkez,Q cldalon,

50

Kellemes hu~v€ti

51

Keme:rny lojasotl<. SWtes pliilpi'r Zsirpa[piw Mlcto;Ualk. va.gy vi~reSJte:kek

O~.h),. rnga,5zt6

A. husveti reten pornpasen euik magukaJt a szf nes husv,eti a II atok . Nezd csek: tul:ajdonkeppen m~ndegyjk egy~egy

k . . ~

ernenytoja s., • .

.Menecs,ke::

Fess a tojals,ral kO.l"os-k6rGl bema ISS sarga

' .. '1 .• - k -' "A· 1'." ,." II •.. ske ." f·. A

c:S]~O 'ClI.t. "Ie]et a xesi eny vegen ' esc

feketere, es feher fed6festekk:e~ fess n~ k,e\ na"gy Feher szemet,anogy ezabran ]a~'od]

.Milsold at a. szarnyakat v]]a"go.s paplrra, amel yet elo.l';o~e:g: keuehailr[oU.a] (l.abra) r Umn,a vaga kl es ia!,ga.szd a I:ojasr.a a.

2. it bra szerintl

W~gQ~ ragassz~e ~ ket Ids Fekete papirc'sikot l:apogat6nak!

Ka,tkabogar.;

Ei6szo.r~esd be p~ros:ral az egesz tojast! Utanafesd ra feketevel a s:Z.amyak ilkorvonalat! ,a peUyeke[ esa fejrelU Veg6lrn'!!g8!siZd a f:ejre a ta,poga1!.6kat ~ ket fekJete pepi rcsikocskatl

Madar:

A madarat is ig,en ,egyszeru ellikeS:Z:lrenL F esd be a tojasttetsZ!fS sz.erinti szlnnel! UtlUll,a rnasold at afarkilt,. C'I szalmya.kat esa cso:JIet szlnes pap[rra, es v agd .k~ a Form.akat!

A csor,ehez sarga papm hasznalj! Hajtsd be k6zepe[l (3-5 .. ahra)1

.52

Ra gasSiz Fe]: m indent a he~yer'€. €sfess ket szemet a ma"darkanak (6 .. abla)!

Nyilil:

Fesd be a. toJa.st bernsre! Ulima maso]d at es vagd ki a m[eket es a labakat bema paplrool (1. abra)'t Raga.szd fela FCdeket

a tojas keskenyebbfk reszerel

Utana a.- vekolly papircsJkokb61 va,Sy ciroksepru sza ]8!]b61 keszu~t - bajusz

fei r,aga,szte.sa kavetk.ezik.

A szerneket fi~c:toUa i, rajza,jd,a 1ioJasra ~ Most rnarcsa k a Feher \f.attab6]kes:zu.lt :rark~nc1!d kell f~1 ragasztanod - es k:eszen vall1l atapsim]es.

'Iarka pinang6k

S~ilill::s pi~ipi~r Zsirpapir

0116, ragaszte, B~oosit6Hlk C.e!~1DI

Ugye te is szereted a p]]]anQ!6kat? Barkiu::Slo~111i:lt magadnak neh.!tnyad Ratelle'ted,fl, zsazsaoottel vagy ratuzheted 6k.et a vi ragokra.t es [gy fe~hi:llsz:na lhatnd az asztal diszi'tt.eseile, de ajanc1e~ba

ls adhatod,kituzdnek. Me'ghitod, nem is nehe:z. elkesziteni.

Vagj ~e ,8. saines p,apirb6] €:g:y 9 'em bosszu as 1.5 em szeles dera bat! Hejtsd k,e:bte: kOZJ€penl'

Masold ~[ a papirraaz 1. es 2. a bran iilthat6 form~ka~, vaga ki Oketj€s ra,g:als8Z: szines pettyeketa saarnyakrel

.53

A szines kepen j61 lathat6! nogyan kellha jtogatnl a pl Ilang;6t.

Apillang6 J'uf'tso oldalrl

Ezena ra jzon I,irtt:h,i:liodi, hogyan lesz a papir~epkedJb61. szep kib]z6. Eloszor keszitsd el til pmang6t!

Uta na raga ssz a h8il:so oldalera eelluxszal egy kls biztosit6tut - es mar keszen ]5 van a SiZk:p ki1tl1z6.

Lagy to_jasure:s heja Eros feher kartonpapJr FiIDctoU1aJk vagy '",irzfes~ekie.k,

ano. mga:szllO

u...Uiil mar viragz6 tojasO .Nem?'

Akkor en most rnutatok neked nehimyat Ha h~gy toja st reggel izel, orb:id meg ez ures h€jilta barkaesolasheal

Vag.! k la kartonpf!pijrb61 13 em hOSSlU. es 2 em szeles cs·]ko,kat! F ess szl nes m in~ilkat a tojashe] a kra es a pi:lp]rcsn~ok:r,~r

Am]kor 1:1 fes,re:k megs:zaradt, ha]litsd kar]kii!!ba a papiJrcs:ikokaJt, es rag;asz.d ,os:sze, mindegylknek a ke't v,eg,e't: (l.abra)!

A pap]rgy Uri] akkera h::g:yen, hogy epp ern m@gili~jofl rajtal a.toja.s ('2. abra}!S:zedj kls virag'Ok:at. es b~gy egy csckrocskat mindegyik tojiisbia!~

A viz1r·61 se fe:~ed1ke:zz meg,! Husvet va sam~p' .regge] mlndenkinek a teriteke me~'le tehetsz e.gy ~e'gy vin\gzb toj ast.

.54

Husvett nyusz]

UI\I!.S 'gyuftlsdobo:z Zsirpap,ir a mil,sola shoe B~mi1ll t6mllsp:~l'p[r Szalmasmlaj( 'CiI'okszalak

.0116. ragaszt6. vaJttaJ

Mil,sold at tonuspa pirra a lenti ra jzrol a nyus.zifigurat, utana vagd kl!

Ragaszd be a gy ufa,sdobozt ugya:no~ y an szinu t6mlspap,irral, es vagd Ie a doboz belso reszenek eg;yi,k kes'k:eny aida lat {I. abra,)t

Most rag a szd ra a dobozt eli nyuszir a! mana rejzold meg i'.I nyuszi arcat, ragassz: ra sepniclrokbol bajuszt es vaU61b61 farkincat!,

Hogya gYlUfa.sdoboz olyan ~eQy,en , mint egy igazi kosar, raqassz I'I~ sz:a,lmas:zida,k:at

(2. ilbra)! V,egUi hajtsd elore a nyuszl karjat es ~abait. ,es toltsd meg a kosarat aprosz[nes csokitolasokkel meg egy kls rriss favel!

.41:- i;}/da{fol(1,f lI'agd ie~

rr--r--~ J' 'I. I"

(,I! WIitO

fold hi'!

1

II'fiftt'i

- a .fi~ro.knak

Tapsi'fQ~es U'i a (Uben, szep zo,.ld mezd rejtekeben.

Fa.latozlk"j6 a kedve" izlik nelci it l6here.

Umna. kll1lizza magat szepen Jcipodrl a. bajszaL Kosa rtd Ilaldra ueszi

a. uidam has-veti ny,uszi.

55

C '. 'Id de

Slna.,_- ,mag,a··.··.· ..• _ .. ,

~'- vldd .. · ·.-1 ..•... b -_ 't- .... '·di, _ .. ·kl,

es Vl_.c .. _., 'e a r ara ·,al,_ Ina~_,.

Mj'csoda? Meghivast kaptal egy bullra, esmeg nemgondoskodtal ajandekr6]?' Szerencsere ,il Barkacsmacl segit neked:

Ebben a rejezetben 20 ,5Uet,et ad kisebb es na,g,yobb ajandekok ,e~keszwb!s€hez.

De nemcsak gyerekbul1r.a va~6 aj.andekok berkacsolasara tan~t rneq - talalsz itt any,ak napjlara,

nagyepe szOl~etesnap1ara vagy az utazast kedveld nenikednek vale ejandekokat ts,

57

,Szines tojasmele,gito

SiZines :mCdH.T'abok Zsirpapfr (iomboS'l:Ok

00116. ragaszl6

Nemcsak husvetkor saereznetsz kedves meglleperest a, csah3dodnak. m!hAny szep, szines tOjasmeh!gitdveJ.

Ez. 01 kedves as hasznos ajandek rneleqen ta rtja a n nom Iilgy to jast.

A Jap aljan laDlatod az atrnasolando rnlntat, M€lisold at a mintat zsirpapirra, e.s vagd ki

a korvonala menten!

UMna tiizd ral g:ombostak'k!e'~ a fllcderabral Ne ~egy,eli1 kisebb a minh~na]; kCdonben nern fer ,e' alatta a toj.as.

Eg,y tojalsmelegit6hol ket kivagott forrnara van szukseg (1. libra). Kend be ragaszt,6val a szeleket, es ragaszd OSSZ€' ok.et! V,egOl ra'ga ssa or a mas szirul f lebol kivagott

sa falalhatsz masszip mrtuaknl'isl

k" 'I k t . i k t "b

~ or apn '8, • virago ca vagy egye,

formakat, diszitesul, (2. abra.)!

Az ilyen szep mel,egit6 alatt

biztosan j61. eui magat minden to· as.. . r

Kineses bugylor

T~ilmaradelko:1k MeTikelotii Him2iofonal

\laID' di:szszala'9, 1 'csesleaU

O~16, tii .BiziIlosit6tiii

Gylijtesz te ]5 szfnes goly61<a:t, gyongyo,I<;,et, szep koveket, csigahazakat vagy kagyI6,kat? A sajat kes,zitesu textllzsakocskekbanajandekozhetsz ezekb61 a k]ncseidb5L A zsekocskak e'lkeszib'!se,nek CI sorrendiet az 1., 2. es,3. abran lathatod"

Helyezz egy csesz,eedjat ,BZ anyagra,

es vagd k i a keru lete rnenten (I. a bra) ! .leg§obb, ha cikcakkollct hasznalsz, akkoJl" az anyaq nern rojtcscdik kl.

59

H Uzz ilt egy kb, 50 em hossz U. tube Matt himzafonalat nag,y fercoltesekkel korbe sz anyagon, m[Dtegy 3 cm-re a s,z,e]etdl

(2 .. abra)! Ha jobban szeretnel diszszalagot be[e:flizni, vagj az olloval kis Iyukakat - az anyagba. A szalegot biztosit6trCivei kell

'.i-~"C • (3 'b )

Ol!UUlZm ..• a . r,a l ,

Most mar Q'SSZehUlzhatod es ,egy rnesnival lezarhatod a ki 5, bugyrot,

2

.Meg egy szap ,ajimdek::

,F ess SiZI nes mi.ntakat egy kerek kore, es tedd be ,EI zsa kocskabe.

Ez lesz a ".szerenc sekove" anna k, ak it nagyon szeretsz.

Szimes fonalmar1lld:ekok Horg;olotu, :gomoost(ik I gornb

OIl6. l:ruiJI!W ~jiilJku ~ij

R,endklvCd p:raktikus ajandek: ebben a kis ta s k6ban vi llarnos- vagy busz:J'€gyek.eiI:., berletet, kulcsokat es zsebpenzt lehet tartani, A Wap a~jan lathatod, hogyan ken elkeszitenl.

Keszrtsd el ez elsd szemet (I. abra), utans 20 ]evElg;dszem k(:l'!l,e1l;kez~k (,2. ,abra).

,Most horqolj visszafele szoros szemeket (3. abra)J Fordltsd meg ujlr-a.,. es igy folytatsd tov6bb. a mig; a. rnunkaderab

30 em hosszu T1Iem. ~es:z'!

H a csikos taska~ szeretnel kesdlenrn, a sor

el,ejen kezdd mindig uj sz[nnew:! A vegen huzd at a szines fan ala kat ,a kesz rnunkederaben a nagy lyuku tll,vet

Utana hajrtsd ,ossze a horqolast a 4.abrirn lathato medon, es tUizd ,ossiLe az legymasra najtott reszeketl

60

Most horgold korbe szoros szernekkel ~z egeszet!

Igy nagyo:n szep lesz, es jobban rns tart, mlotha osszevarmad B_Z ·egyes reszeket .. Ahhoz, hogy .i'.I taskat be lehessen csukm, horgolj ra ~eveg:o~emekbd] fOIl:elcsket ug.y. ahogy az 5. ilbrim latod, es varr] a talskara egy .megfel.e]6 nagysagu gamll'Od A tilska Hlietis. ~evegdsz.eme.kbo~ kesziilieted e~.

A hosszat te ma.gad hataroad meg!

VeglU horgolj ra egy sor szoros szernet,

es varrd hazz;; a ffilet a taskahoz (6 .. abra)!

~

Ut:itasak

Ems Feher klllrtonpa.pir

Zsirpapir H milsoliis:hoz Ojsagpa.p,~r

Vizfe:stek

Fen'! teaszWil

BlUi smalt fogkefe 0116., raga:szto

KitUind ajandek m~ndalok szamara, akik sokat uteznak ..

Sok fontos klsebb bolmi eUer benne! amire lI.tk6·zben SlU kseg le het,

M8isolld at a jobb oldalon ~a:tharo, m:intal zslrpapir seg[tsegey,e] a k.o.zepen

ketb§haj,tott kertonpapjrra, es utana v,agd ki a forrnetl

Most 'k,oy,etkez:ik a d~s\lit'es: Helyezd ta a tasakot az u~sagpapi.rlCl. ugy, hogy

a kozl;:phajuas hegyhajta s I egyefl.

A tei:lSzfi.rOvel €IS a fogke~e'll,e ifr6 c:skol§ ra, v izfestekkel s:zep spriccelt m lntatl

61

Ha el6zdl.eg egy kts papirsablont helyezel a tasakra (szivet vagy csilleqot}, a helye feher rna rad,

A'l. abnikon iati1atod! hogyan kell osszehajtani es ossz'ell'Cl'gasztani a tasakot. A tuloldalon (63. oldal)lilthat6 szlnes kepek pedlg ezt is. berrunatjak, mi rnindent lehet tartani egy llyen kls utltasakban.

y

A_fedelct Ildjtsd be,

(1 NJlelvet .

Inkd If r d resell!

62

Mi van ,8 ha:dk6ban?

KWonbij:~d nagysagii dQbozok ~....-ol..._~1 Feher fedO'- vag)' fal:~este:k Vr21'Feste:k.e;k

Kis d.u<llb dics2les ,killitonpapu-

Amint latod, ebbdl a hazik6b6~ ,egyre ujabb es ,egyre kisebb hazik6 keril~ ellS

- ez utolscban pedig: ,egy ajandek:~ vagy csereutalvany van 'e lrejtvel

Gyujts ossze kO]onbolo nagys,B:gu pepirdobozokat - o:lyan men~tUek Leg,yenek, hogy a I.egnagyobban elferjen ,egy klsebb, abben egy meg kisebb, es Igy tovabb, Fesd be a dobczoket ~ed6- v,a.g:y faUestekkel, es ha e ~e.stek megszaradt,

63

fess rajuk vizfestekkel ajt6t" ablakot, tetot! U'gyancs8lIk vidarn ~altV'any lesz,

ha m~ndegyik: hi:! zat egyformi.lrn fested, res csek a nagysaguk ,kUlonb5;dk.

Az uto]so doberbe reJts el egy ajandek.~ vagy csefeuta:llvanyt; vagy egy kis, magad festette kepet, eset]eg a. saji&t fenykepedetl

K:"1l10nbO:llO' s;zinii krnpp ·papir OU6" celhlX.

Ezzel a szlnes mes~vjraggal bizonyilral nagy oramet sz,sn:e] a b.arBl~aid k5zl.U annak I akt eppen beteq as az ,agyat nyom]a,

A virag k'O'zepf
qp
1 1"11 JI l~ If> :2
{ 11_1
~ Gdlllx
Q i "-
M 2:
1 e ~
~
~
2 _~
'0:0 .~
!!j' ::;:
~ '"
.,,::c
2.5CH>1. ~ He figyelmesen meqnezed az a,labbimjzoka~, konnyen elkeszkheted a rneseviragot,

t------- ";lO~ -----~

4'

5

II h

~.

I I

:

~

I I II

-'

7~

I I I

tc-

r

64

fess rajuk vlziestekkel ajt6t. ablakot, 'tet6t[ U:gyam::'Sak vldarn ~a:tvanyles.zj, hamindegy[k hazat egymr.milralrested!,

es csek a nagy,saguk kuH5nbt:udk.

AI uto]s6 dobozbe rejlts ellegy ajzmdek ~ 'vagy (:s:ereutaWvimyt;vagy I€gy kls, magad festette kepet, eset]ega sajat fenykepedet1

K'liloflbij~o, SfZiD,ij I kiJiepp-papir

0116" cellnx

Ezzel a sz lnes mesevlragga~1 bizanya re nagy ommet ezerzel a ba rataid k5zUiI. elITna,k I akl eppen beteg es ez ,agyat nyornja,

A virag ko~zep'e

'C,P
1 lilll 'I, f.i'.
I
Ii . , J ..
~
0 , .-
fIJi i:
,11 el
~, '~
"E N
.~ ,~
I~
'"t .::t
2..5~ ::liO Ha figy,el.mesen meqnezed az aliibbi roj!Zo.k:a.t:, konnye.n elkeszkheted a rnesevlragot,

'-EI- - • d kl k "'b'] ' ••

, ' oszor vag, . l repp~pap~r 0 a wag

Vi.ragszinwok

+

E------- '10~ -----~

H

64

kOZlellet, tekerd szorosra a s.zari'lt,

es rogdtsd celluxszal (1. €IS 2. abra)!

A viiliagszirmokho.z hajtsd osS!e haromszorosan a krepp-pepst, utena vagd ki (Y6. abra.)! A szethejtogatas umrl va&aszd el egyma,s.t61. ollevel 81 sairrnokatl VegOl helyezd el dket lazan kibodmi~,va

a vir,ag kozepe kOlre, es rog,zitsd celluxszal az alsO reszet {7-9. abra}!

K· "-k

:18 varazskert

1 lli'es QiYUf6 sdoboz :2 goJy,ostollrugo

2, kis 90mb

Sz!nes 'paprJ

Z:ald fu

(vallOdii vaQl" papirbOl) 0110, ra~gas.zt;6

Ha valakt k.inyitja ezt a dobozt =hekuszp6kuszJ-, egy kls kert taml a szerne elel

A rug6ktu uyomd Qsszd

EI6szor rag,aszd be szines papirrel a doboz kulso reszet, es a bels'o resz negy oldalstl Utima ragaszda belsd resz aljara a ket mg6t. meg, egy kls zcdd ffivet!

A vilia:go!k C!1~a.pja eg;y~egy gomb, azokra kell rillra.g:as,z,tani. a szines viragfeJeklet~ Most nyornd oss.ze a. rugokat, es told be a gyulfasdoboz. al s6 reszet a fel s6be!

Meg] szebb lesz ct. v ar,azskerted; ha vi:llamw szep vir,ag,ot rajzolsz 1:1 doboz tetejer,e!

t 'UDies. gyufa sdobo.'Z Kis darnlb habsllilvacs FIlcma radekok

t Ids !gyi5ngtys~m 01116 Rag:a,s:ao

MI Jenne, he! egy helyes I-ds '~(jpamat bsrkaeselnel az anyukildnak valgy

a hlnytestverednek?

Tedd ra a gryufasdobolt egy' darab habszlvacsre, es buzd kl gol,y6s:tollal

a korvcnalatl Vagd ki a. habsalvacsot

a korvonal menten,_ es r8!gaszd rii elI'ID'ufas-

dab {I' b . ')T ·l;···I~'~"'.J ." ~."- " .: oz.ra\ . a. . ra .• h. i~'~1;.II, a ", Lom,u.rot -

65

a fi]cdarabral h:(izd kl g:oly6stoUal. a kOfvonalat (2. ,abra), es vagd ki ket peldanyban az igy keletkezett negysz6get! Ragaszd at egyilk.et a 'tomb 'sj(j'ISo,IH masikata hail!s6 oldalaral Utana kend be :ragaszt6val a negy hosszu oldahU, es boritsd be filc(:eJ (3. abra)l A felesleges reszeket vagd lel -

Ahhoz, hogy afickot basznelntlehessen, vagd be a. HI,cetugy. anogy a 4. abliim 'Iiitod! Vegu~ rag,as:sz ra .;Jog,antyuna.k'''

'egy kis gyongyszemet! A dobozka, tetejere sok g,ombosrut szmkililhatsz.

Eloi es #rdtrjl

migd be!

1 'Qomboliyag spiirg'ii' .~ dQbo:z (aI'Jl:elybe ooID~fell' a gombol;yag)

S:zines p:1IJpir , Vi~'liestcl:ke'k 0'11.6 Rag;ilt5'zt6

Semmi ketseg - pampas ajandek'! Csek ez a k,erdes: kinek adjuk?

EI.,oswr ra'gaszd be, szines papirral ill dobos dda]ait! Utana nU'j skkora -~yukat azegyik cldalaba, hogy ,atferjen rnjta a spargcd Tedd bele ,8 dobozba a gombo~yagot.

a sparga veg'et buzd at a lyukon, veg,ulza1ro le a doboz:ti A nagy nyusz~ful.ekhez vagj kl

Lyuk

a: spdrg:aj'lak

Dabolt

_ 10

*-,

-

.

66

2 xz korl'ap Iii fiUekuC'k'

o

Pilp! rgo/JrO lesx ax Off, IWZZtl bqiusz, .sz4j .i!s szeru~{~ pap{rb6l

ket kul6nb5:zo nagysagu korlapot, es ragaszd egymasr.a 6k,etl Gyilrj egy kis papir-

I - , " db' ." I

go yot, es teste rezsaszmure - e.z esz ez

eger orrocskaja. VegUl vag] kl paplrbol szemet, szajat es bejuszt, ragasz.d fe'l valarnermyi reszt a dobosra az el,QzQ olda I a ~s6 re.szen latnat6 iI bra. szerlrrtl T udod-e mar, kinek a SZtl m.a ra keszLHt ez az ajandek?

Sima feliter iNlgeppapir Zsi!:'p~pir

H.egyes. l'Iiilg:y ,~~kiJ ~u Puha <I,lah~t

lsmersz va[akit, akt szeret levelet irni? Akkor aJimde,kuzz neki kOilonJeges,

j" , 'I' ' ," K··· ..... Ik' . ith t d eve papllt,. .onnyen 'eJ xeszn ,Eli .. 12_ !,

es nagyon szep,

Gondold meg. milyen mlntat szeretnel

I .,],.. . 'Id' " . ~

j;ll eve papirra, es IiClJZOt _ ra Cl. Z5Jrp'ap]IT,Ei.

E lap jobb ddalan kef mlntat ]5 talalsz, Ez:,eket atmasol heted,

Helyezz egy ir6gleppap[rt puha al.frt.etm. T edd ra a. zsirpaplrt ugy j hogy 81 rnlnta a pap.ir]ap felsd reszere keruljon.

Most szurj lyukakat a tuvel mindket

, " - 1 -- . 1110 I k *.;.

paptron at az eo ora,! l'JO~'L von aia ' rneruen,

Ha lsrnetelni akarcd a rnlntat, csusztasd klsse tovabb a :z:slrpap~rt" 8S szurkeld lsmet a mar megh!vd lyukakba a Hit.

o o

o

0° o

Nagyon mutates, ha az Cl!ja.ndekna k szantlev,elpapimkat es 1::1. ho,zzajuk vale ~ehell" borlte kokat szines d iszs;z,a],agg:a I atkotod.

67

Szines ceruzatarto

- . -

] f.edele:s kemenypapili~ henger va,gy 1 hen:ger aJaku mtlanYaJgpohar Sz~nes, papir

OLlo, il'a'gasztO

J61 haszne,lhat6 ajandek rnindenkinek, ekinek sok ceruza] a vagy mas i rcszerszama van. Bkeszithet6 fedeles kemeny papirh,engerb61 is! de ilyesmit csoppet sem konnyu beszerezni, Akinek meg'is sikenll, az elkeszjthetlez alabbi rejzok a~apjEln ..

A f(j reszeleshez egy fel nott s.egitseg,€'re va n szukseg!, Sokkal egyszertibb es konnyebb ugyanezt heng'er cdaku muanyag poha.rb6J etkesziten]. VidasSl egy szep. egyszinu, poherat, akkor be se kell vonnod sztnes papirral. Csupan kOlonbolQ szinu rnintakat kell ra raqasztanod - es mar keszen Is van a ceruzatartcl

~1 hr'l~11 {1_fedihU1 11 10 ou-re /..!dl , IqJliri:szcin!

'2 Szhtes p"pfrraf ll,oua bel

F'UI k "k u es ,·o.sar··· a

S:zines to:1'1U spapfrr Zsirpap,ir

, 0116

Re.ga.;).zte,

Konnyen ,elk,esz[the:ted szmes papirb6~ ezt a s,zepfOles kosarkat: anyak napj,ar,a viragkosamak,gyerekszme~esnapra - rag'c:sa.lniv",16nakj, husvetra tojas,J;;.osam!:lk vag,y kG[6n bOlo apro ta rgy ek gy uj tesere.

A rajzon [atha'l:oQ a hajtogatas m6djat (1-6. abra). rne:g azt is, hogy mit kell atffiaso[ni (7. abra), hoi kell a 2ethajb~s utim nyolcszor bevi1gni (8. abra) I

e.s hogyan ken osszereqesztani (9. abra). Vegi1l mar csak a paplrcsil; nUe'll. kell beraqasztanod e kosink,a_ba (10. alDrra).

11

. . ,

~

68

69

Dfsz(tsd kcdu,ea szerin! ,~ kosark(W

.A pi:masz doboz

:Rqiz[a,p vagy t!OmuspapilJr .Zsi:rpapir FiJcto,llaik Olio, .rag,aszt6

'LaSSEI n .szetnynod ez ,egyszerukis dabolt:

Egy arc nez rad- ket szarny szetterUI, es - hokusapokusz! - az "arc" nyelvet nyujt rad. MicsodaJ pimesz doboa - ugyan kinek

.-. d'k d'"'

aJan e ,QZO. f

A 71. oldel iielso reszen herom i.ltmaso~and6 mintat ta:lill1s.z. Masold at ezeket rajzlapra v.ag,y t6rJ11usplap~ITa I es vagd k.j dket!

Az 1-5 .. abran hithatod. hogyan folytasd a barkacsolast,

"" ~ 11 ," b - I . th~':;' , II. " tt'

.f"\L I. Q·ran ,a . Cli,w eI, negy nlvag,Q resz

(mindeg;yik resznek a belsd oldala is).

1

Aszamyat C:ffe tI hajt6kara ragaszd!

70

Szdrny (2)::)

- - 'I
-~
\
~
I I
~ ~
~ , ~
• I ~
\ .,
\ L ,
L t ,
~ \ \
\ l
I 1 \
\ \ \
\ \
~ \
I \
~
I
~
_,- HUlz veglg enyhe I1Iyomas,sa,~ valamiternpa targyat a hi:ljtiJ,svona.l.ak rnenten - :~gy kO!n1nyebbl'esz a bajrtoga.tasesa :ragaszta s, De miel:c5tt. os:sze:ragasztanad, vagd be

a. kls nyUast, es ragaszd~el a, ket szarnyatl (]tana, fesd az arcot a, bev~giis $o~el

A nyelv piros legyen (2. ab:ra) I,

A barmadlk abran ,a, mar osszeragasztott doboz lathato, Az ,e]so haJ~okim'IJa 1iapogat6 is fel lett lI"agaSIlt;va.

A 4. es .5., abn:l]1 Uti1that6t hog!yan haj1liha~od ossZ!€ es csukhetod IDea doboz.kat: eiiOSZior befeh~~ ha@~~tad a szamyakat~

utana hatrenyomod azarcreszt.

Vegul bedugod a nye~vlet a :resbe.

,4

7Th

A 6 'b" kl illk db' I k'"

'I. a 'ran my , 'a" D. oz, es ,,,va a ,J

plmaszul nyelvet cit a resen at~

A mindent bekebelezd

t · "" k"k ansznya ~ es mas. zacsxox

Szines tonuspapir Feher u6geppap!ir S:dnes pa,pir, ,01t6 Ce:llux, ragi<l!szt'ol

Ugyan kl tud llyen link kulonboZ!o dolgot elnyelni; edesseget, di6t, a p:r6 .k5veket, uveggo,ly6kat" mlntautokat; pattogatoU kuko,ric,at es les es. .. '?

Nos hat, a rnlndent bek,ebelezd tansznyel A falank ta:rislny,i.lk k.uIOnb6:zQ na,gysaguak lehetnek, A mjenkhez 18 em hosszu

leg 12 em szides tom.Jsp\ap[r.ra, 'Van szukseg. Az 1-8. a bran ,I i.lthat:od, hogyan kell

a zacskoformat hajwgatnod es osszeraga sztanod.

1

2

• • • ,

~ !

II

4

" .'I; #

X ,-

..... ~ I

7lJ- 80

' .' •. '., ",l. 'i!-.'& ----- -

, ,--"- , (P ,,'

Haeorn tovabbi hajtass,aJ (9-10., abra) e~k,e· SIlIl a mindent bekebelezo tarisznya, amn sz]nes papIrb6l ,Idvag:ott es fe]ra,gasztott nagy szernekkel, sz€:i jja 1 es kezekkel dlszlthetsz (, 1 ill • abra).

9

----_, 1

72

A ~eher ,zaC'sk,oegler

Amint h!ltod: a zecsko eg:e'ffeistud valtoznl, Ehhez Feher ~rogeppapirb61 (16 x 10 em) kell osszehajtogatnod a zacskot, eppen

ugy" mint a fa~ank tarisznyanal. .

Utana kovetkezik azegerhajt:ogatas

ill 1., 2. es 3. abra szermt,

A szerneket, fij]eket es ill bajuszt vagd kl szines paplrbcl, es ragaszd 'Fel (4. abJ'a)!

1

Henger a~~kjj il\es I'QQs6poros dobo,z Szffine~ sz{j~t·,

es fiIDcm"uadekQk .0116, ragasltO,

Ebben a szep koY'er hordeban minden eifer: labdbk, szlnes epit6kock~k.

fona lmaradekok, . .

Dontsd el te magadi' hogy mit akarsz rra raga szteni: szlnes rnintakat, hazakat

es fiJi<at, aUatokat es viragokat- bizonyara, sok minden eszedbe jut. Rajzoldl eta

a forma katl a:la:kokat go]yostona]

az anyagokral Utana vagd ki es ragaszd ra "'k t io erd h d ' I, M ~' k" o .' e JO erosen a - or ma. .. OSlo mar sen . l

sem gondo]rla~ hogy ex a szep "ho.rd6" valamikor mosoporos doboz von.

Me'9 'egy 5tlet: Ha leveszed a ffil,et, papirkosarna k is haszne ~ ha~ja. akin.ek ,aj.andekba adod,

73

Hurra - vegre itt a nyar!

K.ezdowk ,a nagy vak~.kh1.

Ezekkel a rernek jatekokkal. akkor sern fogsz unatkoznl, ha egyedi.1l vagy j'

men mar minden bar~tod elutalott.

A strandra ma.g:adda.~ vlheted a tejesdoboz Q;ozhaj.ot! a dug6tUitajt esMaxotl ,fIlZ uSlJ6bajnokot.

Akertben fu,v6kiiv,al K]$ :gomboket iebe91~etni vagy hatalmes .sz,appanbuborek.okatrnjn.i.

- ez is pompas szerekozas!

,Egy m'e]eg nyad e's~en pedjg meqlepheted

a cseladodat.flnom gyum.a,.I,cssa.biwv,aJ

. vagy fagyJaltos ildi.toveL

r:;'.~. ·'k· bes .. t' 't d "II~ .. ......' lth '. k d ". r- d ,~; arru or. eSO'E! .. E! jr;;., m,eggyuJ c_ la'~o .. a rnaqao

berkacsolta aUatmecsesekJet. . .

75

Hajo a lil:thataron!

1 a res ~esdoJlOIz Kils Ores do!bo:zok

1 iir1!s WC"papir-heng,er Videstekek" vatta

Olllo, ragaszt6,

Ezzela vldarn gazhaj6val gyonyoru ,,'teng,er[ utazasokat" tehetsz,

A tejesdoboz lesz a h~]6 teste. csak ki kell vagnod az ,egyjk oldalat, es ossze-

rag aszta nod a nyitott felsd reszt (1. abra). Otana fesd be elenk szinekkel a ha~6test,etl a dobozekat es a pa pirhenqert - ez ut6bbiakbol lesz a fedelzet meg a kerneny. Ragaszd be oket a hajaba!

Hogy a kemeny fUstoljon is, dugj be egy kls vattat a paplrhenqerbe (2" abm)!

1

NIosr (j rqf!5cloboz flliil nyi:tl~a (.IllU

Itt ken lijra (fuze-

Ha jobban szeretnel vttorias haj6t barkcksoln], a dobozck meg a -papirhen·ger belyett 1 parafa dug6ra. ~ hurkapalcara meg egy darab sz]nes, paplrra van .szGkseged.

A hu rkapakat s.z:urd at a vitorlan, es sz urd b~le a dug:6ba (3. abra)! A dug6t ragaszd a haj6testbe, es mar kezdddhet Is

a v:iltorUl.za s,!

3

;-

... 50 , _ ....

I

k., ... ~

Egg bananbdi k6nn!J,en keszflhetsz {(.is gondola l:

Ti!:uolitsd el a banti1l'h~ egyik csfkjatJ fs vedd Icl 6uatosa,n it gyumo/csat.

Marls keszen van a b.a~nallgond(Jla!

.Haj6 a lathataronl

1 ores 'bejesdc:bo:z Kills i:in~:s dQbo~ok

~ llres WC-papir~hengier Vizr~stekek. lIarti:a

0'116, ragaszt6

Ezzel a vldarn gozhaJioval gyonyorU "tenge:r~ utazasokat'' tehetsz,

A tejesdoboz i,esz a hajb teste, esak 111: i kel I vilrgnod az egyik Q,ldalilt, ,es osszeraqasztanod a ny[tott fel so reszt (I. abra), (ltem,a fesd be elenk. szlnekkel a hajotest,et, a dobozokat es a papirhenqert - ez utebbtakbol lesz a fedelzet meg: a kemeny, Ragas~d be 6ket a haj6bH!

Hogy a kerneny fUst61jon is, dugj be egy kls vettat e paplrhengerbe (2. arbra)!

HC! jobban szeretnel vitmh;l s ha jot bark;:ksolni. a dobozok meg a papirnen:ger helyett 1 parafa duqora, 1 hurkepalcare meg egy dare b szines pC! pi rra van szOkseged.

A hurkapalcat szurd ,at a vitorlan, as s:zur-d b ele a dugoba (3 .abra) ~ A dugot ragaszd

h ,. ~ ~ tb' . k d· Hdh .

a ejotestr e, es rrrar ~E'ZI ou iet ,IS

a. vlorl.aziu;.!

3

1

Most a tgesdol~DZ fi,lr;il nyrlMG "'iUl

- • .;0-,

". \- e , -'I - VtWf,i ~-:..

, .

,. .

WC-pap(r-Iumgcf Dobo,zok

2

Egg bananb6l Iconnyen keszill1etsz kis gondoMt Ttwolftsd el a ba~nanh~i egy ik cs[kjat, es oedd lei ,(iti'atosan a gyumo,/csnt..

Ma.ris ktszen ,u.an a banangondola!

76

77

Barkacsrnaci tutaja

16 ,egyforma naQlYsagu pa/r~fa dug6

:3 fI 6

1 fab6~ _szult; nyars Szmes te:xtil.maradek 0116, ragasztii,

2 gombostu

A nylui vakaci6id€jen a tengeren, egy patakban vagyakitr a. ffnrdoktldban - ez a tutaj mindenGU remeklil fog trszrtl,

Ragasszossze, l 5 dug6t ug:y" ahogy' ez

1. ilbran 13tod! A ragasztoval mindig rnindket dug6 veget be k@1I kenned - utima szorltsd ,egyma shoz oke'l, es v i\,rj. am [g megszaradna.k!

Kov,elrke;dk ,az a rboc elkeszite se:

Szurj ketfogvaj6t es a nyarsete ]6. dug6ba" a 2. abra szerintl

1

RagaszI6

2

A vltorl.ahoz 16 em hcsszu es 14 em szeles darabot viilgj kl a, szines anyag.b6]

(3,. abra). es ragaszd raa fogvaj6ra!

Most rn a r csek za.sz 16 kell az ,;anbocra,. Raga ssz egy Ids ZH sz]o,forrru3 j UI anyagot

az uto]s6 fogvaj,ora,e.s szurd bele fent

a dug,aba!

V,egtH 'sTosltsG ez it rbccotatutej kOziep ere, es rog,zitsd a vltorlat kat ,giombostuvel

CI tutaj jobb a.s bal olda~il_hoz (4 .. abra)'!

--- r

18

Max, a szabaduszo

&os feM,r ka'Ronpapir Z,sbpapi"r

Z$i'I'ikr~ta

- 1. p.uara dug6 1 ~ow.ij6 V~kony (I.rOt

Max faradhatatlan usz6.

Ha ruriidni rnesz vele, nern gyoz61 maJid csodelkozni - csek il,s:idk es usai k,

50S€! fa rad eU

Lent Iathatod ax am"Jiasol a ndo m~nmlL. Mitsoldillfeher kartonpapirral

Vagd kl es szinezd ki rnlndket oldalat, Utana vagj rest a dug6ba. €os' told bela Max'ot (1. abra)!

VegUl dugd bele a fogvilj6t a dug6

kozepebe. es eros its dr6ttalaz also reszere valaml nehezeket, peldaul egy ki's kovet (2. abra)!

79

A nehezek suJyilt e1dbb kl kell prXlbalno d . .Akkor megfe:leh5, he! Ma.x nem bwHen fel, he nern egyenesen G I a. viaen,

4-5 p.iilrafa dugo

VeJw.~ .szfm~s k!IMnpapfu Zsirpa:pii

Kis darnlb t-ep'.ozar Szines p~pir.csikok Kes,IO[JO'

Ra.gasno

Ahanyan reszt vesztek a jalekban,. annyi parafa dug6ra van szCrkseg:. Vagd be rnindegylket keresztben liZ l, abra s~erint!

Masold at a kartonpa ph-ra a. fent hUhat6 "ew~z6tollakat"r Utima vagd ki es dug:d be dket a dugobe 8.2. es 3. ab:ran IErthia;to rnodonl

,so

Ragassz Cl. dug6 ve:gere egy kis darab h~p6zarat! (Ha otthon nines. kaphat6 az it ruhazak rovidilruoszta:lya1n.)

A tep6zdt ...

Ez biztos.itja, hogy a roppentyu ,a ce.ltitlblara tapedion, Ha kedved van, diszftsd ezt is ez ~evewto]lakhoz" ]]]6 palpircsikokkal!

Celtabl;§m a k haszna Ij egy k]n6tt gyapjupulil6vert vagy olyan textllmaradekot, emelyen rnegtapad

a tep6zar (elobb prObald ki,l:). Hi rnezz r.a vastag gyapjufonaUa[ harem kort, vegOi akaszd fel a falra a celtilblilt!

. s,za.ppanbuborekok

Vagd te eies kessel ,eg!j m,QanMa:g Dv·egayat - ez ,lesz a fuv6szcH.\tagd be korben a pe;r;emel UgYf hog!)

a bemigiisok kozott mintegy O~.5 em legyen a ta.volsagl Keve1j ossze egy maanyag .talban 1/4 I vizet

3 kaveskaniU mosogat.6szerr:el 3 kiiv,eskantii ,z,tolajjai (hadd csWogjon a buborek)

es 4lraveskanal porcukoim! (ez tartolsabM teszi

a buborekot)! Martsd beieez uueget .I·evagott uegeV',el a. keoerekbe, emeid ki, es fUJj bele j6 er6senaz uveg 1l!::Ja1ca£Ja!

81

AUatmecsesek,

,U1V!egek. mecsesek ZSlfPilIpir iilI rna sio[isho.z Ped:5'f'e5:t!k

AlufOlliia

()lIo, rag:Cli8:UO

Ezek az allatok legsz[vesebben ures uv,egeklben mnek; ott vHaglta[la k kellemes llIIyarj esteken a kertben va.g;y a belkonon.

Beka~

Masold at ataviroasalevel, a, I abakes a szaj m i I1titjat ZSI rpa pirra ,arr6~, alufol i:ara!

A masodik labhoz forditsd atezslrpaplrt, hogy a bekanak jobb es ba I '~aba legiyenJ

Csa k azutan raga szd fel ez ,egy,e'sresZieket. mi utan zO~.d fed6f€ste kkel b erestetted

a mecsest] 1 .abra)]

Hal:

A mecses oldalat vond be a 1.u~6Uava]!

A 83. oldalon megrnla~oda:z: uszonyek ,atmasoland6 m[lltAjat. A .masoal~k oidah.Jszony mjntaJat is meg kell fmditanil

82

A szerneket ugyanugy k'eszitsd el. m]nt ,a. bekaet! A szaJat fesd 'ra fed6fes~ekk€U A 2. abran lathatod, hogyan keU

az uszonyokat e rneesesre rag,asZl:ani Vegill tedd be az aUatokat az uvegjUkbe. hogy este v.iJagrtsanak. ..

83

Gombfuvas

rn paralfa dug,a, \!\e:'kony, henge!' alak(i re~~lo

1 hajlitol:l \regiu muanyag szivosz..U SgombostCii, al~6Iia,

Fu:rdat hossaabana dug6t, es ta,gitsd ki a lyukat akkorera, hogy beleferjen

a sziv6sza~ behajlitott reszel

Ha a szivoszal blztosan Cd a dug6ban, szurd C,!, gom bostuket a :fels6 nyi1as kar'a!

Most nehany konnyu labdacskara van szuksegled; az aluf6liirb6,1 gyurt kb.7:_9 mm atmer6j ii golyocska,k is rnegfelelnek,

de meg alkalmasabbak a papirgoly6k,

ha arulnak llyeneket a barkacsbokokban.

Alt!fi.$Ua gOiUb&ske

--_

Helyez:z egy labdacskat a nyilasra a tak kaze rujj bele a sziv6sza~ vegebe-

es. a kis Jabda szebadon le beg a levegobenl,

Mozaikpos.t.a

1 kepe:s levelezOlap 1 bor,ib!k

Na'gydbb Q~16

Akarsz va]akinek olyan jjdv,oz~Q.I,apot kuldeni. amelyet a elmzettnek ossee kell raknia abhoa, hagy e~ tudja ohrasni?

Akko 'rd' ..... . 'k' 'II ••

or .1 .. . fa a szoveqet a .. lepeShap 'lD res

lolda'la,reJ!: Utana vagd Fe] a lapot egyenes vag,asokka~ kOlonbOzd na:9ysagu cs~kokra! A cslkokat is villgd tel klsebb darebokra (r.ajz al ,85. aida l,on)! Vegm tedd be

a darabokat a boritekbe, raqaszd ~e1 Idmez.dmeg" r.ag;a ssz ra bely,eg'et, es dobd be 18 posteladaba ..

84

/ ------

---------------------~

,

--~--

Vajon ,a cirnzett ,elkeszCd~e ,az osszera kii ssal, rnieldtt vlsszatersa a nyara]asb6l. . .?'

C- -. - - --)

- . - .. , .-

. -:: "_¥.~:::::___"" _,

,_ ji-,,,.,. I

Nem kel ~ fe]tetl,enu l kepeslapna klenn le, amit jgy elkuldesz. Lehet Cl.1 ,egy magad festette kep, vCI!gy egy szep prospektus arr6.~ a he]yrool, ehol lI1yara I sz - rakod

atz udv6z1etet, es szejJeJva:Qod.

De keszjthetsa magadnak Is iJyen oS-Scoora kos jarekot.

Majd megl,atod·- nem is olyan ,egys.zer(i osszerakni a reszeketl

.85

A hozzaval6k: loszloorac/e, 1 korte, 2 sargabarack, kb. 15 dkg csereszny,e_ tel citrotn. ieoe. 2ev6kanai porcu.kor:

Eloszi5r mood meg aJaposan

a gy,[lmmcsolre,~ utana vagd rellcis damoo.kraaz' 6szlbarnC'/mt. a: kOrte( es ,ff sargabarackotJ Tedd be az osszes lnl~D,iC.SOl· e.g!} tAlba, cukrozd meg, on ' ra a cltromletj es keverdJ6lassze

az egesz.etJ LegaMbb eg!J ornra tedd be a h a t6s2ekrenyb.eJ' Ez az udit6 gy Dmoicssalata /cUiono.sen (inom tejSzinhabba.1 oagy v'anUia[agylaUta'.

- -,

A

f,j;I:9Lyb;dtos, t:~j

'-';egy eg!:) poharba negy ev6kanld malnaszorptJl, utana e:gy, gomb6c ,lHJ.nJliafagy laUo,~ uegu l on tsd feljd hideg t€jjel.

BemutatlJllnk: . nehimy konnyen e~keszJthet6 aUarot Ezek a Kukuriku csalad, ,abiombita~6, el,eiant,

a billego teknosbekat az6r.iilskrokodU, ,a zsinoron kalimpa~6 rnacko

es meg soken rnasok, Va[amennyie:n e barkacsallatok nepes csal,adj.tthoz tartoen ak,

Legsdv'esebben a g,y,e:D"€:ksz.obakbanlakna,k es nagyon .szer1!tik,

ha jlats2ana k veluk.

AZI hiszern, orulnel. ha neked ls lermenek Uyen alJ.ataid.

IK.6nnyen megtanuUu'.Itod, hogyan keszitheb~d el d.ket

,87

:2 kerek s5ralatet

'Er,os. siine.s. kaJtonpaprr Zsitpapillr

4 miIDt;clr!lk:aIPGcs HjrnzofonaW

m fagy6ngy 0116, ra:g~szljil

Barkacsolj maqadnak tie is kaUmpal.6 macit - 1:1, .Idlvetkezokeppen:

Ragaszcd ra a sara Iiltetet szines kartenpeplrra, es va-gel le afelealeqes reszeketl A keroket es a labekat rnasold at a lenti rajzr6.I •. de vlgyazz~ a masodlknel fo:rditsdl,at a lsirpapirt, hogy a maclnak jobb es ba I keze I llletve I.aba legyen!

Uti-ma vagd kw ,8 ru~eket, es ragaszd fel 6ket az alatetrel

Vagd ki szfnes papirb61. as liagas.z:d fel

8:Z orr belsc reszetl Ezzel . kesz a rnacl fejerag;a szd rit ,EI maJsJk, szines pspi [ira I bevont sorah¥lletre ,( 1. abra)]

Abhoa, hogy a macl kalimpaIDni tudj,on;

a kavetkezok!et ken termed; Szulrj a,z oUoval ,egy'~eg:y :na:gyobb Iyu.kata karokbe E'S

a Mlb-akba a kapocs szamara. ] ern-eel m.agasabban pedlg klsebbet a fonalnsk (ahogyaz altrllasdatnd6 rnlntan lilted)! Helyezd a kerokat es a Iii bakat a test natso olda,[ara! A. nagyobb ,~yukakon ,at fUlI'j ugyanakkona lyuka kat a testbe (2. abra)!

A karokat kosd olssZie egymassal a fonallel, utana a til bakat ugy,anugy (3 .. abra) I

A fonalak v,egere koss, csornctl A kapcseket szurd ,at ,eR)]r61 at testen keresztul a karokba es a labakba (4. i€Jbra)! Csak lazan hajlitsd De ol~et, hogy mmogn.i tudlon a. mad IK.6ss egy hossz.a:bb· fonalda rabat a karokat es ,a ~ilbB~ kat ,os.s:z'ekoto, fona I ko,zeper-e (4. ab:ra)]

88

A vegere nuz:d. ra a gyangyot, utilna csomozd ossZle! Vegld ru~ :Iyukat a fulek k6z€, hUzz~fb rajtil legy bosszabb fonelat, es hatu l koss cso-

't· ~.l'."·

mo aa ,QIJI.so vegere

----- --_ ---_--

A Kukur,ikli csalad

Qms WC-papir-henge:rek Pillios esfeber pap,ir Vlz~esti~ke:k.

Kakaspepa tyukany6 ,es sok kls sarga cslbe - ,eza Kukurikil csalad, Ka.kas:papal egy sslnesre festett 'illres; WC-paprir-hen:gerb6I keszGJI. A tarajat.. a c.soret az itll-I'ebenyt es a, labak,at au-nasolhatod a jobb 0.1&81.i rajz.r6] piros paplrra, as kivaghai~od oketo

A tar,ejtes a ,Iabakat erosltsd a henger belso resz€=re!

A csert hajlltsd be kozepen, raqeszd fel, ma]d raqaszd al.a az a.U-]ebe:nyt_ Uternafesd Ii! a szemeketl VegGI v,agd ki: szlnesre

festett papircsikokbol, E!'S ragaszd fel celluxszal a pampas farktoUakat!

(~{l~5 bi ty{jk) Ragaszt6ftUilel,f:",-----, I" r .. : - ~ -- - ~ - - --

UbforUla : ... ~

--- ((,I liWka5e~ : '" ~

tI tyuh!? ",

eJ a C'.sibeke)

._._~--__.

T(If~

((1 tud~a5r)

Trmij (a ry,fike)

89

..

-------=.H(ljUfSd be! cs6r ·b~~\I.-~) J~c..s~

Tarij {a (Sj~bc!.ke)

A tyukany6t eppen ugy ken elkeszltenl, mint a kakaspepat, de neki nincsenek farktolifd, a tara~a es az a II -lebenye pedig klsebb,

A. csibe;i1ret fe~ papirhengerb61 keszitsd! Fesd oket sargaill'il!. es ragaszd fe~

a csoruket, i:I ]abukat meg i:I kls tarejukatl Vegu.l fess rajuk szarnyakat EoS szerneketl

Tro.mbi.ta16 ,elefant

Szines [r6g~ppap'.ir ZSirpillpl]r FddoUak, 0116

Ez a papireLefant eppen olyan hanqosan tud trornbltalni, mint az ~gazi!

Ma sold .at az. alief imt testet es a fij leket az a.16bbi mi:ntar61 kettehajtott ir6geppap[rra! Vagd kj 8. fonnakat,ragaszd fel mindlket eldalra B. fiHeket, utana rajzO:ld meg ·fictoll.al a szemeket es ill I.abuj~alkatl

Most szoritsd a szadra mutate- es kozelPso u.IJ a dda I a farok szethClzott v,eget (Iasd

,a cirnlapon leliJo kepet Is), es IfUjj bele ket ujJad kazOtt j6 er6sen az Is]efantba - ha lIod ezt a harsoqo el.efanttromJbjta - je·]zest?·

. -

Fill (2X)

90

91

:KilIonbo:z6 s:z:inu Mnl!!s- lis azines papir K[\ePlP~piliplr

Zsirpiitpir

Aldalla k, 0116

tires gyuJil:sdobo:z :RJaJg:aJszbJ,oe:lhJIX

VaJ,amennyi dobozalletnek van egy kls titokzetcs trukkje:. Kinyithalod (J testuket, e,1 rejthetsz bennuk valamit- es senki nem fogj a megtala~ D].

De killon~ege,s csornaqcloeszkoanek is hasznelhatod a dobozallatct valarni apr6 a jandek szarnara (pe.ldau I szuletesna pra) .

A madill ..

Eloszor hejts kettle egy darab tonus- 'Vagy szi nes pepl rt! Maso]d a:t €lrre a leoti fa jz r61 !<Jet peldanyban a madar fejet, es v,agd kil Ragaszd ra a fejet a gyufi!.lsdoboz mlndket oldalara u'gy, ahogy az abriim h~.that6l

A csdret, szemet €s tarajat raqeszd be szlnes pepirrel, llletve fesd lI'a ~a szernet). A "to]]ak.at" vag:d ki krepp-papirbcl,

es pikkelyszenien ragaszd fell

MOist mar csak a madar farkat keU ceUuxs,z,a I a doboz fi6kreSlJere raqasztanod, Ha meghuzod a farkat. kinyHik a - dcboe.

Madar

A rnacska .as a zsiraf

Ezl a ket deb azaUatot konnyen elkeszitheted az ahibbi 'rajzok a~apji:t:rI. A mintakat a sajat elkepzeh!sewd szerlnt fesd .ral ez allatnkra.

Macska

ill: !l~~d ~"Zet!

A. zsirafb61 :Iefe~e lehet Idhlll.n~ a fi6kot- ~g'y a ,zsiraf egyre' rnaqasabb leszl

92

J,onne,k az uklkl

Kmijnbi:i~fi ,s:zinii It6nusp8p'ir Szines pap~r Zsirpa;prr

OU6~ iiaga.szto

Ezek a kts fanti~ziaJlenye'k talan egy rnasik boiygorol jon nek, ,Mindlg csapatostol k:elnek utra •.• N,ezd. m.ilyen Konfly,en k~vaghatod, es miryen sokfelekeppen hajtogathat,od es formelnatod okeH

Milso]d at rnindharorn figlLJ rat (A-.f3.....C) ,egy kettehajtott tonuapaplrra, es va~gd ki oket! IKet helyen meg kulon bevagasra is

J

szukseg van. A hajtog,atast n~d bjzzak

az ukik, Csak a labekat kell mindig e16rehaj'lrtani, a tarnasrtekotvlszont hatra. Az ukik ercat folragaszrott szines paplrb61 a~alkit:sd kll

A t/illl(lSZltkot luji'rafo/~ kellll(}jr~m~

A B es C fig urak form,a Jab6~~ mas bolondos ukikat is barkacscjhatsz!

93

A 91. oldalon Ie-vo ~enyk'epen IMhatod, rnilyen tarka, milyen valtozatoe lehet az ukigyujtemenyed.

Kis Barkacsmaci

.sZQveta V891 filcama r:adeJ'l:ok. Zsim:piilIp'ir

H !lli!iZofona I

VaU:a, gornbostGk 'Val1rni6tG, allo

M ' ]d t t: • • d ki' "d' .alSOle a II,ormatj• vag' ") les tuz c I ra

eg:y szovet- vagy fUcdar,abra!

Most viEl,gd ki az anyaqot a korvonalek mentenfUtima vagdki a format ez any,ag:b6.1 me,g legy peldimyban! Helyezd egymasra H, ket reszt, es varrd ossz'e 6ket pel,enkaoResseH Csak a felsd resz rnaradjon nyltva a ket runei (I. abra), Most tomd kla rnackct vattava I 01 yall1 k;en.liem;:, arnllyenre csak le,het!

94

H 'I· t·· . h ' I

aszna J a . ornesr ez ceruzat, CI.Z2a

k.6nnyebben elered es kitoltheted az egyes reszeket (2.abra)~

Veg:ul varrd oss:Z€ 13 ny.itott res:tt, es ne leledkezzmeg arr61 t hogy area ]5 .legyefJJ

9. mackonakl A szernek es CliZ orr helyere varr] fel ,i:rpro gy,onygyoket. 1;'1: szaja.t r~jzo]d rid

ii~s <:.siga_harzak. . Gyurma,. ,illabet Vizfes~ekek

Sz[ne:z.d! kl vb:f:€·stekkel a c.s~gahlza kaU Mik.Oczben s.za.radl]a,k~ formald ki gyurrru3bo a. csiga tes.t,et~ feJet es C!i hosszu kecsanycn ulO szerneket. Me felejtselelatenni valamtt m j'e]6tt gyum1Iazni kezdeszl

Hell elkeszultel. a iOml.azilssa I~ tedd ra S1. csigarEi enyhe nyomassel CI nazalt UJrescs:igahaz he~yett hasmalhatse fel d]6heja!~ ls,

95

Egerke

] U!i"eS ('61 dic, BOli- vagy .S:2l0\lletmaf,adekok

Szijl~ke 'I,l'aJ9iY :fek'eJ1!e ~estek. Ef,015· kartonpiIllpir

0116,. [.agiaJszt6

Ez az egerke vag.y mas, ugyancsak cliabel berkacsolt al~at (99, oldal) nagyon szep

a jandek is lehet,

Rajzol.d ra kertonpa pirra a fel di6 korvonalet, vagd kl es raqasad ['~i.I €:.II d]6h,ej a Iso reszerel

2.

Erre az aJs.Q lapra sok mindent f6.lerdsithetsz: biztosit6tutt sza lagot, kis magnest. hajpilrttot. sz.iJritocsipesrl .... (2. abra),

Fesdszurkere a di6hejat! Vagd k i borhdl, va gy s:z:ovetbdl azeger fUlet es farkat, 'es ragas.zd fe~. a meg:felel.o h elyrel

A szerneket es a bajuszkat fesd ra :fekete

f '·k· k '1 t] 'b· ")1 este e ~ • al J1:1.

H'" 'k apogo .. '

Fel dick

ErOs kartonpaipJ]ir :Zsirpapir a m;iisoljsho~ Mada.1't:oUa,k Vizifesmlmk

O:U6

Ragaszt6

Elo5Z0r fesd bea diohejakatl

Gtana rnasoldat al lentl minta1t. t5bb

. Id ... b s: k r4 ' ,. • d k'

pe . any an eros artcnpept IT a" es "il,ag •. ~.

oketl A szerneket es e csort fesd ra

a kaes a k feJe:rel A b eva'ga.sna.k a kkoranek ke II lennie, hogy CI fejeket ra lehessen OJt'etl1i a di6hejakra. Most mar cS1'.Ik

·a tollakat keU berag.asztanod a dlokba,

Mdsoldiir!

.. I J I

96

KU,5Z6 bogarak

S'Zines es fekete

t:6nuspapir

,ZsffilJlapir :a m.aso1€1s!:ft,OiZ VideSbakek Mag;ok,agi!Jcskak, Suritott ni:hil',enyek ODo

Ha bogaraidnak hirbakra van sz,Oksege.

aU'nil5o'lhatodaz alabbl minwt -

A. szamyakh.oz. tapogatokhoz es egyeb diszekhez j6 otletek,et tali!,[sz a '97. oldaton iev6, ~enykepen, dete mag,ad is k~talaJhalltsz ujabb szepseges boqarakat,

.Mintt1 sz atmasolaslwz

- a ,,/i6 uagysagn szer,ird csiud/bato(1 kisebbl't IMgy naJ,ry'Qbbrd-

Szeiraz If'MI2'lrkb01 keszM'I(~tsz szdrnyakar

a bogtimak • .-----._

I ~\

BUlego tekndsbeka

1 It!:!!»' ft!:! di6h~ 5~inle,5 ootliuspapili Zs'irpap$r

Vekony vj'ragdr,6t P'(licsemas:z ,(irillS:rel'boltbOl) R'eSllll,o {gombi:i¥i) 0116, ragasitO

-

~'!itd"",,,,, _

Fe!fliggesztes

~\-. .Lab (4 x)

.F(Jrok (1 x) 0

A. testreszeket atmasol hated a tenuspaplrra Utana v,agdi ki 6ket, tess a fej:re szemet, orrot, szajat, es FUrj lyukat a j elzett

hel yekret A ke:t ~yu karl huzz at egy - egy darao vi rag:dr6t,ot. es hurko~d 6ssz'~

(1. abr-a)!

Most reszel] ki a rei, dh:iiD61, e~(),] es, haitu'~ egy-egy felkort (2" abra)!

98

Ha jlitsd egy 4 em hosszu drat ket vege't kamp6 alakOra, es ragaszd be a fel di,o ob]Qs reszebe (3. libra)'!

Akaszd a fej~n es a farkonlevd hurkot

a kamp6ra. Ugye]j; hogy a ket hurnk egyensulyban legy,efl. Ha elere- vagy hetrebi llennek, csopogtess a test olda I a re pecsetvlaszt, igy helyreall az ,egyens(dy!

A Uilia_kat hallltsd der,ekszogbe" es ragaszd be belli! a dio peremebe (4. abra)'!

F,e:1 dIi6hijak :F,ekete: papir Zsirpa,p£r Vizfesti'kek one,. ta'ga szt,6,

Ugye te is szereted a kattcaboqarakai? Ha barkacsolsz rnaqadnak nehimyat, mill"lldig veled lesznek a szobadban, EI6szor fesd be a d]o,hej8ikat plrosral

Utana fesd ra fekete festekkel a sz.amyak k,orvona lat, a. petty,eket es a fejet "1. a bra)! A test a.lso resaet rnasold at fekete

papirra, es vag:d kU Rag,aszd ra a dioru!jat, ve~gUl haj~ltsd ktsse ~ol~ele a fejetes

,EI tapoqatokat (2. albra)!.

99

A, csipeszallatkertben

Nehany szaritocsipes:z. !&Os fehtlF kartonpaplr Zsirpaplr iii maliSolibhoz Vizfes·b!kelk

olll!all, 1J611ak

0011.0" rngaszto

A cs lpeszallatkertbene lefantok, fla!ming6k, kmkodilok, egerel{, cstkos orrszarvuk elnek, ,es meg sok mas cslpeszallat, ezeket te maqad ta I it Ih atodki,

-llzelyiim fes/ct eg},szerifen

114f!d ki

ktlrlDl

AI ,aUatok testet vi€lg;d kl kartcnpa plrb6],

es szereld ra a csipeszlebakat, Az agya:rilra es a farkata is ragaszthatsz cslpeszt.

im',(! kit/ife cslpeszkrokQdil

I •

Egisz:eu mas aJlruokal

is kltaJeilharsz az tiUark,(!rterl .:Jzanufra!

A 101. oldelon taici[sz nehany ,atmasoland6 a II atrnlntat. F ona II a l, tolla kkal diszltve

sa festekkel tarkitva fantasztikus allatokkal nepesitheted be ,1:1 csipeszallatkertedetl

100

00

,Ezeket

d r6u.---eke'f dtmasolhat-od!

Flamhlg6

:2 sza ritlicsipes:z (fib6l)

Et/j,:; felter kartol'b_papirr ,Ziso1papir a miso,lasl:i;Q(Z "-ed5:fesbek

NeMn)l' mada!rtolrn

Ollro, rn,gas:ztO

Ez a hattyu es a kacsa remekul tud ulszn~ ~ egy vlzze:1 tell edenyben, vagy akar egy

iga1z i t6ban.

Vitgd ki aformeket a kartonpeplrboll Ne'zd meg figye:lmesen a m inta raj.zoka!!:

A.jeje,ke.i afl'rlasolfud'od

_j

A ('Slko'zol'l reszrk,et /iii/raftl'} kell l;uljlrtaui

Ha kedved van!ama"solharod oket

A cslkozott reszeket hajUtsd hab'a, les, ra-

10]

gaszd a csipeszrel Utana szinezd ki rnlndket madarat, [ehetdleg vizall6 fedofesb~kkel.

Hogy ne tudion ehJszni •. ragassz ra zS.in6rt. He most meg nehany toUat is r,aragalsrtas:z, a hattyud es a kacsad a megsz6lah1sig hasonHt a val6dru allatokhoz,

OriaskrokodU

- .. ._---

Qjsagp!1lJp'ir "ifapetaragal$zt6 (125 g) &leny a rngas:zt6rHllk Z:i:iI'dfed6f~ s~e,k Vrz~esh!kek

1 y,astag es

1 vek'Ony eeset

Vegul keszttsunk egy 6rh~sj raga,szt6s paplrkrokodilt.

A krnkodil nagysag,a szerlnt oldj fel vizben fel. vagy negyed csornaq ragaszt6t!

A krokodtl aiapForrnaj,ahoz gYUTijl sok leza

,~ 1.. •• t ." , orb 'I' K'" b • d b

g!";)mvo', ujJsa'9papl ~O!, .', oz en rnartsd be

tobbs.zor a kezed a raqesztoba, es ragaszd a gomb6ket legyma.shoz!

.1.riib{,£ JmpfJ;l.IOJytiMf 1".£: (I U"$t

102

Az. elsa gombb6[ fOlrrlaJd lie] a fejet (I. aora). Kenj be a rag:asilibval egy na.gyme.retu (]jsagpap~rtt ISS tekerd a ,gomb6k kore. Fcrrnald kru enyhl'i! nyomassal e testet, Utana lI'i:I!ga.szd be keresztul - kasul ujs.agpap~rnCs[ko.k.ka[ (:2. ab:ra)~ K.enj be negyfel uj saglapot ragaJszt6va IlQongy,o]d OSSZie es .kisse f;mdltsdel, vegul :ragas:ro 6ket labek gyanant Eli testhez .. A raga.szws helyel r.aga szd korUJl papircsikokkal, hogy j61 tertsarsek C!J labak (3. ,abra) .. Min:1s be legy ,egyik oldalan klcakkoaott szeles papircsikot a raga.szt6ba,., es Irag8!5lZ.d fel

a krokod il hatara (4. ,ama) ~ A szem,eket .ragaszt6s papirdarabokb6~ fOm1(Md ki!

Ezek LJitan 4-5 napi!gJ szara.dnia keU

a krokodllnak .Ha meg,szal[-adt,kleve'rd. ossze keves vlzzel a .~6~d$esteketj' ·€l's fesd be ¢lJ k rok ro d~~.tl A szemekhez fe-her f:edoJes;I;€3k:€![,a s.zajboz vizresteket haszna~jl! Igaziln veszedelmesoek akkcr biltsz:ik~

ha cakkoeott feller papiwbo.l$ogak.at ragasztas:za sza~abfl.

103

Szine:kke] k:ug~:izni~ fat ultetnru I egeret fogni, oroszlant szelkliteni ...

Jtt sok vldarn jate~ot talalsz, arnit

a. ~aka,sban. vagy a szabadban lehet Jcjts~flnL

Es rnlndazt, aml s,ziLiIksleges hozze, te magad meg tudod ·csi:n€:I.l.nru •.

De ha meg,k'er:ed a ban)taidat~ hogy segitsenek a. berkacsolasban, harnarabb kezdddhet e~ a ji:l1.tek.

105

Halverseny

S~ne$ :se~Jemplllp!ir 0116. f1!lgji'llS:rtO la:'pos t~n,e-w (pap'Ir va;.g)i bad.og~

Nezd csak, mHy,en keyes anyagln'i:I van szukseg ehhez a j.atektl.oz.! Majd meg~a.tod, :m~I.y:en v.idlii.t:m versenykerekedhet beh5~e!

V,a.gjki a se.Jyempapfrb61 ket hal at. A hosszuk k:b. 30 em ·Iegyen. Ra!ga.ssz .riljuk szemeketl

Jatekszabaly':

Ez k;etszemelyes uerseny. Mlndk,etj;iteko5 kap egy osszehajroga.tott tijMgot. egy naJat meg egg tapa\!) pap:ir- Dagy Mdog.wnyen. A hai ajatekos ,el6tt. {ekszik a. f{jldo.n~ a tanyerszemben veie, de millet messzebb. Amilror eihd.ngzika "Rajt!,j szO, mindk€'ljaiekos csapkodrdkezdt a .ha.w.t aa !1jstrgga l a ta.nyer rEte:. A kinek Q. hala elsan.e.k er a.wnyerra} a.zt klalga: ,JJ6 eruagyatr, es 6 ag/J,ozres.

82iun.e::s. e.s ileher p'ap~r

2 :SiOil! ~iI'!Or,. kb. ~1.111i hQ~:S~ 0[1)6, Ira.g01l£zt6,

Kist kiie:sdtett zs~n6rofl I' lly~tOttj ObUJS V',egGkk€~ ,eh5reJ ket za.csk6ru!gg.

Ha be]e.ru~sz eli zacsk6!l1;;lba, nagy sebes:segge.~ meg:indu~nak. Minel< ,EI .. zElicsk6ja elsdnek er a zsmor maslk "q,egereJ az ]e.sz a bajnok..

v ilgJ kl a .. saines pap~rba~kb. 20 x 20 cm-es negyz.eteket!. Ha csak Feher papirodv.an, fesd be szinssoo~ A Il€lSnrz·e1ii'b61 csavarj hegy:es vegCiz:acsk6kat~ eos rag:aszdossz:e "'k . (·1 ' .. "'! '·b·- )'~

0..et . JL. 'e'S €.. ,1:1 fa.

A za.csk6k hegyebdtl va:gjle legy ]cipicitl' hogy ott paran)'i nyi1as keletkezzenl HuzJCl] at rajta a zslnert, mie16tt k ifesz:iled! FontQs! hogy az:sin6r slrna ]egye:T1IJ hogy jOt.1 csusszen mJta a zac:sk6.

106

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful