I

, r»

OR GAMI ERTHET10IEN

, ",

Kedve t- ss l~S: B··": a" rtuoml

.1'\ .. ,iI" ,' .... ,J A':. "'_ ~:. I [.: " '.-> It. I !ill

. 'M ~ , k 'I '. d zk t. ",' 1 . if. ." s: = l' t' -'I 11 .... ;;::: ... 1~ .~ i!':' illaemi ,f

.'. mt a I ,:',3 eic lOS ·1 cop valtozo mintar, 0' yan szep es soxre e 'Viral! vagy csi .1 agmmtat

1I,...f dI" ~ k hi ,i, "

!JD,aJL _8, teatasak- hajtogatas,

- .

A filteres .. Pickwick ~ ..... 't"Qa:i'k· &:;'1 le:gy':'~:-· enkent kill. ,,':8·:: .szines boritekokba csom ag·'."o···I-~"~'atk'· Am iko'r teat

, lll .... -.,: .. 1 ._A·W·_._·~·- .. ~."'" '.: ,-, ~ .. ·v~_:t .,' :',-J .. - .. " .- ... .' .. , . A-".&' .·"'1~C!"-" _":'.-.'_"J! _. "II' .. ' , . ,',,' ~

- . . .

k'~s-'zc;-:ila~'rli k s= feln 'yiti'[uk: ~ a .f.o"'fIlt"'i,n m: .... o t a' fi .... ert fe ',]b- r 'a' 'S- ,zn······a'" ljuk 'a' sz· '~P- sz "'I';n' es b "'O~ ritek m eemarad

'",", ~,. ,&I1I~ Jl.:t':' .,' ,.Ii,~I... .. ~~.i 1". '. ,"~ it, ].~" ; ..'i) :"~v,' '~~:~._' . " iOi .. ' .. " __ . ,L_,~',f;~flLU ,.,

V' J:._ 1 . ld- b '!' ·hi'·'· i'o;. '.~ . ;"'1, ,'1" ""1 " k-" . 1 d' : 111.... ~,~. l,' ka fil' ""'," di 'l,;om

J.'\..ltl tenne e.· com, tnszen.gyonyoru es valtozatos cepealap-dekoracto /,~" L_,ggU'lts~eAet

k JI II't .' ",i, k 11... 1 iI"'1,.j'~'1]'F '

eszu enmk neio us;

G'" ""'·'ts" ··iik~"".' o'·'·,C"co-'··· ."", .. '~ ,. te at ". ,n,l,.. ,~,,-~, faitanl ... ""··"t .",'" vmas -, .... ·11- 'iI". · .. akva . '1" n,. .. 'C'- teas

YUJi, ~ .11·,,~,~ze az ures, , · .. -,aSw\'OAiJ·IL" 1,;: :Jla.J.lIAeo, e:,gj~u' _~, rne,lVe ra '. ~ [~, c:gy ures,: ~

papirdo b o zb ~,,:t'Ii, Ha jo 1" lesimi "'''~'uk n - agyoa so k . e- I &'e:'I' .. - E'; gy m 1'·Dt'~'t;.· _ -~ a' 11, al ]-a'''b'- . an '·8'" tasak

'.,','. lui: ·1·.·· :/ ;'a.ll '& "I ". 'I Ii. ' 1'1'.'1,'." ',' .. ,:- .. ,,' I,'j-E- • ." ',1, .. li~lU.olZ ':Jl '. .' I ,< 1 "!'.;;I!' .. ::

...... ~ .• : .... 1.- e-: :- ...•. r.:~.:...__'!l " . __ ' ._ .. - .. '_ .• __ ... ''::, I"~~:~.' :.1 [, "_1._ '--"_'1" .-II' ~ ':': .' ,,;,,-,>_.~ .. _., .1.£. - ",_" _', ._~_-_' .. - ~"

111 dea bi "1... d tJ'.r I 11 labb rtal 'Ie '.. ha r - ]- ill';'; - 'I _'I~

~ .ell ," i ee I~'iz onsag ke:' veert egyen Iegalabb egytar ~ _ ~:,el', is.na Vie, let en, I etrontunk

1 1- .. 11 i lni .

egy··'~··= eiemet, egy 'en nuvei P', oto . I;"

-:.-'"'. "_ . , "-/.:.', '-_.' [ ::: )'::',--"!I

..

A gyermektea maekos tasakjanak elenk,p:i1iro8'a kerete, Nagyen szep, vidam SZiDU virago-

kat, csillagokat haj'to,gathatuDk belo1e~ . .

-

Az ~(f'~' "'·1IL... .. d ,.,' j!' 1 ~:f lk · 4": . k 1! .... n b '.' d" '",:. '., "b t 1 k 1-'. ,

, ' emlitettteakminc ,egyt ,eve ta,lLa. ;ozn,r 199to .. ' a i\.onyv.,eo, ~ln.i_·_~gy - :" tasal']Ial:'Ol ,I'-:~6SZ1-

"a~i" ..... :ll .. , -alamilyr '. haito iO~ ~i~'

I~JU,11.U.iA V:u., dtlU ~" en . ',~' r ' f;,Q, _~, ~'~

A ,r:; 1 ..... ·_1... ki ,I Ii 1 k b' " II &.".,. 'pc. i ';11._,"",,'" k- ~ tC,.,' '1 E~' 11. .. , .- - Ii' Jd~,j' 1 A

, tetsoro takon ,1':lVU sapnato masfele Pickwiek-tea IS:: a negyreie Evszak-teape .• nau ., ~:','

. . .

tavaszi 'tea tasakja zoidl, a nymle e]enlt sarga:,. ,8,-z, o szi e: .rozsdabarna, a teme' pedig bordo.

Zold teaval is talalkozhatunkaz-iizletek polcain, szep zeld boritekban b'U;~ik, a hariQ,mfele ·j7jesitCsu (eitrom J~azmin-'~ ·ars)···· filter:'

'" " - '. .' - ". _., .' I " ." ~. . ',' . . :: " . "_ . " •

. Ezekkel a teatasakok at a ko'vetke20' :konyvbie ' talaJ~qzhattok maid,

MielOrtt :hajto~atni kezdank, a teatasakot szet kell bontani, 6'V8tQSatl, hogy be :D1e szakadjon, majd ki kell 'v'a,gn- a szines kepct, Itt.nagyon fentos a pontes, gondos, odafigyeld mnnka:

Ievagunk minden feher ,s,:zeg'e~yt,.d,e .nem 'vagunk bele aszines kepble~.

Nagyon kicsi ill papirdarab, am'! megmarad a hajtogatashoz, minden, pontatlansag sokkal

jobban ]ats,zik, mintha nagy -:pap,irb,6l dolgoznank, ~ .

- . - ...

"

Kri C' sk ovics Z,'.' snzsann IQ

la '¥ ,:""",ai, ,.' i:)U£.::!ilitlll; ,I ,a,

..

,.

-1

H ,0 k 1.,,4, jI"

. ~a megrttnk a gyennekteat,

. ,m:.:. - .i-,' ;''!.:il,""~ 'iii' ~ , 1', '.',

az ores ~,as~onl, Q!va ... osan

b ... '0' ·n· .fe'" "I'~c'" ;f""7;~ 111. '~I- 1m,' ~i!7iUI ,;",",1",

1_, , ~. 1i.~'U!J'L. ..,£ri!i;il~., 'v 11 t::bJ '~I . JLILISi.."

nehogy beszakadioa

/' /'

2

,

.,

3

.

~

- A. fels6,. h~jtott

p,~pirsz'eID,le:k,et 'behatj,tjiuk a ·koZJejp1vonalbo.z, igy' egy t(nlt ser ... fele alakul ki." Feltil van a.

,j" bb 'I

csucsos a I, I.' resze,

Elkesziilt egy' elern, meg nyolc ilyet . ken hajto,g~tntt .A. tij:lcseffotrn:at mindlket oldaloa Iehet.hasznalni, natgjton sz·6p' viragokat, csn~a.goka:t :~ebet ebb(j-i az egysze:ru fonniJblol osszealUtani

4-

,

- ..

-r

A -" ~ --!' ,-- l ... '~",f:.... --"!oJ- ,<Y'i sebb 'k' .. , " ~ ~ ·v)'ragnal\. ,f.i;JJVU ' SZ}f!:,ll,ese" '. 'e ( ;8. SZlIDUU"

,iI'lI toleserek csacsa 1: .. 'ffl'&pi9i-n, *~"l-~I'C-lk'~'::Il"~,k' __ v.;

g~ ... _ ..... ~. _ ~ rw~ 1iJlrCHWIL. ~]a 1\..u,~'1!.1 " u..-I Ira a ~&ll ~

Egy kartonlapra ragasszuk fel sorban egymas melle

GI"1l" elem reket u~-gv hogy ,Gi,

g~ ~ 'w . I !IjJ,L~,. ' ',:- ,,:J'l" y. '_' A,

virag koze'pen a. csacsok

tall ~ 1IlL"O'-" ~z' J!"7'''.:iIIU; ak lTC" '!I,"7 o~- d '!!lIiL-1 ... ,'111, ... J:~.I!L .. " '-~ ~Jl ~ yilt.," _-~'t![~~

szepen ,e,gymashoz e,Jtjen,ek.

.,

A ""'S' illa sna k ,

I""",' , _ ~ II' :eJ~i -

- · - dk ~'t -I-d- 1-

-W'ln:_,'e,' 0. ~,-, a a

naevon S" ~71~., --.;,&J v .: . -- ¥Y-

A csillagok ,os, s ;:z.e,i,ng_,,.:'Ut"!l.-q~t~U!Ji.\lIlo~

nem e~misl melle, hanem egymasra ragasztjuk az

, elemeket, Az egy& elem szele at m,asi1k. ,kilz,ep''''

~ ~ll'lh OJ ' d'.l:l",'

~ V'CHt:rn.8\JJ,aJ ·,O:Z m"gazo:')JJ!ij".,

·A teatasak bajto:{g,atasnaJ nagyon sok 1,ehet6s,ogtbik: van: '4 :hajtog.ato-tt elem mindket oldalat hasznel ...

hatjuk, ,9, esacsot v,a,gy a szelesebb r,e'szt.lgazimatJuk 's,'kozCppont'b,a; :mindieDk~ppen szep lesz az elk,esziillt v ~ . ,ag vagy csi lag", Hat nem 8 ,elemb,ol~ hanem 16,~bi61 'h,aJto!,ga~ukJ' akkor ,8, viragformanal

,; "'", plO"Vm· ~ & C'['Q. Ta:~,a:!!llI1 D~b- . atiuk : I '<!!:iIi '7' ~ 11 iiSlIm ek ~ ii3 gy"1 kn -- ek - c":;g,l ~,4., ~I ms Q ik 'k'-'n 7'e~.·p' '~-vc;'on·' . '!!:IIj'&h' "0'.71 ,i 1Il~-. AIi;1!'7h I"Q

.!!l.~1 'i!i..'.~.,!" ~ 1 .'~i.j ~,.Ill _bi~!JI~1I. _ U"Jlc _~, ,~ 1!i,..o..Iti.'!!;.;' ,I, ;"'"",! : lli;ilir,~' '!0,;1;'~~ ,IU: _ ¥,"':c ~'~'I:~L~, ,~H.~,.\, .. '~'.L". _I, _ I~ 0, u; '.,!.£.i :IL.Illb"'li3~!L ¥ V~-U'

• w

..

. ~ - '

~,

-

.1

Eld~zl;:r 1!legyzetet' -' 'v,dg,u:nJ, (J' mtil.is ~

'tro~,*~\~n·l. R.J;.-.·o.': !I~'c1;p..,.,~+:~J', ~!I;r-~~"_. MM'. ~ ~!<.JI~.ev!U'"

~ jiiEfi'7 ,f!l.""A'U'J':&1'~ •

• 111- '_4~1 I~~f~~.r·~~·'~-~I

Fi814iiiBl,' arrll~'

• • - I'

l~l.lii'!liim1l' a i(1I""8HIi.,.,.J'~IIS· R:~&· ~ .:. ~'~;fi,'~'~J~'

egy/v,r.i. Sc%4Ie~.

if' ,

If,egy:ell'i!'

HQ m' : .... ar.~·L ~"kAi~'7i.:tflr·Q'~'~·"'" )~ I I '___ ~~_. ~~_,I~'LJLiLLA

az ·,os:s,zes valtto.za'U)t, es :m~.g mindi,!;, 'n:ta.r8!df teatasakunk, p'6ba~ju'k meg 'most .,3. kepi De,isio

r-6Sl;~6b,tH vag~l~ ,

- -

:01 n :;a~p~t, .. et ~, UbJ,iLd-'_" .Q;,r

M·t - ~ .. ~ -

as resz a.

minta!

'~ .. 2·',·

:." ,:-.-

..... - .. '

.~

A ·v6k.o-ny 'hajitis;vo8:al

, .. If It' ~ . I h·· ". " '. ',' e. i .' .. ~t nnna ,~aji ,lOgy e·gy re ezo

~L'''''ri'''hj~,~,1j- m- -.6j,1i'" ~lv-Ag' """_'_;"'._"cii" ~}:t:~~~ '. Iw "","JJ.', v'~l-IWm:~

. .t ';I!'- "

k·' Y"'-

. ., . ,

, ~ ......

'II'

• I.'

f l I

"

I

\

'\

.\

.\

'\

4

,

,

~

5

,

~ u·

7

.

Ez at szep vir~g;Formmj6 peilida arra, bogy .. nem kell vecgtghaj~ogatni e;gy' elemet ahhoz, hogy has;znilhat6

;t; ,. k ! _'It.. I'" "-H'b ... ~J""']"" " d ik <I':t' ~ '1:t' l...:1'II; ~'1 III .. , " 'I)<#' "

format .. ~ 'apJuQK' .. ·tt 'ml~,gw,~_:"ral~LUll]Utt\!!. a ~ne:gyle~"t __ j3peme. ".~ ·e~. a ~POi~~IL :ewemektJet egymas met ·.e· ragasztva

I egy egyszetij" ,s,ze.p Yrra:l}ot.te8zf~e'".J~~'- ~ Ha to.vlbb,n;te.:~ ~·Uajtoi,ga.tas 'I,epe;sreiv,el~ ,8, vegleges forma kicsit lOS szetettebb, .m indket oldalan .hasznalba.t6, .. tis. :munkavaJ is 'mily'en .s.okfe.~.'el bajto,glltbatunk.~

Egymas m,eUe 'mgasztj uk ~az e:leme~,et

t

Minden ,g}(dmJj,lcsnlintas I

,~ i:f~ ;;:;, .... kb . ~·I ~~.J1~" ,- ~ ~a:~~, .. 0 'Slu.,I,eme.,

- - -,i1" - _.

,kip:rQ'btillni ~

JI

._

"

,

,~

1

'Mas -~jnlaju. 'virjgfollna lesz, ha DMl, az also 'res~ebo'l) hanem !eg:y kicsit RHj~bb 'vigjuk,

11~' G· n" ,,~,"'gy"" ", ,..,~~,'llil '" ',-',

KJ .u", I!OJ ", ~,~Ii... '

--- --,.--t:--._. - - - - _,,_, ••

to'bb la.tszik 'majd '.

a baraekmintabel.

2

\ \

'" 'II;

\

\,

\

I' ,I

I

"

,I

,/

;II'

..

--

x

,

,

,

,

5

'M .&.'..J::;'t·'""":~,,,·

o" .egl{)fUi:] UA. •.

-

,6

egy elem,

I

,~.

A 'bevago'tt kie, hirom~zijgle:ket; .

'''b "'t'" - "1

'-. . . ,", '._ . I 1 -:' . L! ., 7" .1-,.'1

nem ra . at]. assai,

hanem abmajtassa~. ·

ojj,ll ~ '~~i,t<'Oj"li;,~~ ~:11,.. ii' Otj' rt&~I~ ~/~~~J~~ '~eJ:

~ h~' ,. "k- 1161- J6.r csucsox

jelentek .. m';~'g---

~Jl.~~~" ~ '_' __ ,~.~ I!I

~

A. bevagott, majd kih.ajtott, sarkok eltUn.tek , l ,,','.' rol6ld' 'II"', Ebbl"J' ,-:' "'bi I I@JZ 6_,em __ ._8 _, 0 _c:. a~an,~ __ ._c.' :c. 0,_ IS" _{~,rma_'Q,

1- 6 db '1i...... • l-' I .11"" k ~., ,"'

.' I ... ' b-ot ,Wij togatva, :a. szeeAct ,a, , s ozep _'

vonalhoz i ] esztve alakult ki ez a. s~ep forgo virag,

'I'

,1

". 2

, .

. M if llha tunk- 3-::--

._ "1 . 'j j .', r." . ~ - ~ 'i"

•• 1 es,a, ." Ie - _I ,1,1 -,-as,

'1" ~. '1·' 6--

lepC$ne: .. 16." a .: ~OSI

1~J. ;- 1 1 1"'-1" '·1_ .. _'" iii -aiepesne ,18"1 ISO,,·,

,r. :_, ,- - - -a"Jk H,,;'1 Ild-111- r 't: e lQ[!Olc _:. "·UlO.~· 3.13'-

"'w/" • • • •

is felh'asznilhatjuk'! '

S~p~ 'valWfzatos vi~a.gokf1Jt kapunk,

A C'!1'j'·i· -e-s 0-·-_..l1 .... ·11 -- . ,~D -,' ... -~. w:o-OD

&. Ihl -- ---ft'iil'illl,..· . -'~ -.,.:~

Jl!eU_ ,aJ~JIUA az aiso

sarbJ.ta,t~

ezze eltakwrjuik. ki b t-l'f. L zt a snems reszr,

3

~

- L· .. i'. Ii ""l ,':"' t,i!

Leh,flJtj.Uk a feIso

ysgo' s,zeI6t, a

;w,' 'I' I"b ... ki

,.I.e. ezo. _.Oz', :a , _- - s

',LfIl'su"~"c- ·s-o·'"k-- a- - -"Oi'D': a 10;-'0'-

~., 1 __ ,,_ .... '. I ,_' . '." I 1 _ I ~, l

to'- 1 k - rUJl"'!!1

_,,' .,_':e- '" - .'

7'

-

(I

....

"

I A 1~ y ill' l-~- lak "'" 1l~ XL ,., ". )1 )1 , liIi",""': ~, ......... 1.. fe k' c. .. re ''If I-' ~II

~-_z, eiozo 10 IIUl1ll~ d-.lon CSi.uL r;a!J,~a:Jta5sa!. ~alla~lzi.:~" a ><I~le.te .li_eJu ny'.ll: es szaggatott vonal mutatta,

:M05t e:llos,zOr ~at luk az iires, fe:.'·I'~{ .nyila,t_es a. ·p-ont"'V'Olial-p:'OD·tje·lo~.esi ':: ez a .atralla,~'tis:t v.agy ala ~'·t4st jelenti, A, vonal ··8, hajtis Itelyet" a ~yi'I a h81Jbis tninyit mutatJ8, .. 'Iermeszetesen nena .kotel,e.zij,v,aJ16·ban hatra h~jtani:: le:l~~g,. ba m.egfi,gye:UUk" 'biolia kerul a fdnna,~, me.gforditjiut, m1egbajtj· .. - :, visszafon:litjuk~

..

, . .

BZ6s."'iir n~if!'nz~etet_ -

vd~"(l::~

ill' s- oil!' Q'rpm·'b' "e' til' ""'s'"

• ~. J .,'.".'

-'C" _' ,:II '_ .', " 1.',"':'

.iI" 1';').. ""'If I!" • ,II.

resze'o91, lIgy~ il~D'

·lJdllk··.. t "

• '," •• "j • J' •

" '",;1"11"", , '"_' , " M.- ,tt-

d ,,..-111 _"_'-'_'_. "" tI. _

k "• ... k 4" .. tN'"

.-,-- - 'I J . - ':-- • •

. ez;. :fJ.lt, , "'.:_g"l.. . :' ,e'

dil' ..

o tn',Q,r.(l:' rjO," .semm, IJ

Dagjbetfik sze1db6.1)

1

,

A. szfnes ol dalon .

.e.;.,.·n:... ., .• ~,:;;.~,.. 1 6' -J.!i.#uJlJflJ.ltJ~. az [8 :8 '.

sarkokat

,od.Jl. . '.1&., I. -

I ',',n l.. ,., .. ,'iii 1,,,,

ezze e,llt~all~

k~bm F. a 5, "let _'.'8 reszt,

5'

,

,

-

M", , , :_~', " rd ' ~t-·'.,., .. l ... egror 1, ~ U!A.;

es behajtjuk ko,zepre,.

21

,

'. -

Hatrafele ,haj tjuk, .. ~' ," , "

'Vigyazzu~ ~-~~I[,~~~~"""""""

h ... ,' .

• i o.gy D,e ,I, y]~'~on

sZie_·.ielo I a k6zep,en.,

3

-

Ebb -"'11 Co 'b ,J'l

,!u rlOl a .100nEt .'Oi !f!o--~~~r----'~

nyoleat ezvmas

_,' .b;Jl'~~

melle rsgasztva

alaknl ki a

'- gyimol"csko.szoru~

Barmilyen gyinnitn,cstea-

" 'kb"'1 k~ - '-'··"~l ...

tasal '. " 0 I "eszll J 01\",

szep ko-szo:niforrDl,at bpunk majd,

-,

4

Kiinyit - uk a feher . , _ ar#' "0 -·--on 0-,9,' I et

"I i ':! "'Zb~I., ~il ~ .

'(l! .... ,L ~ ,o~,.,.'m..- e. '1- '"

" ,:a'tralll'~JtJu~A1.,· re so

kObo

sar t.~"

_-- _~ 7

. ,

..

'~

H -, - 7' - - m· ~ ., - '~ - .-" ib U' a a t> es iep es eiemei .. IO

~ 111~'.,c,.,''ii1-~1'" --,,'~ ,- -'I ", ,-,-C, ',",

[~u nunx ossze, egymas

:m'eUe ragaszrva, vUig,o:~

'ha:~ 'm- ' 'm' ![!Loiriwf 1l:"'''''''~'~O- ~"" k ml'l ... ·,,._l .... '_ . ~)..: ... " . ~Ol ' Q.&.u:li.U·1 ".l. '.,~~--m_lIJK.~

..

. aa~Y:eiigilajtos~tjuk. a modellt a! 8: lepesig, ellitililik ,a felsa, vagott. , " , " -,{'l h ,], ' '-, ' papirsze .:; :. ,C ,yett'f;'

fehm'.smo'm'" esucsok dt~,z-i:uk a

kUlso' kort .

. '.

1

'-

2

.

,

Al· ..' r.. .. ",.;,..,;", If' ,- ,- .:J.. - Ol_

n, t6otQSfl!Mi;'~'IO; " • .00 elliS'

r4:,p~D.'J,.,Jn '1.1!~1r11';jj,""'l,., ":u . -' S:el '

- ~AlII(i'~UW, 1fr".b.II""'r.-." I •• _", ~.-~._ ~'.~

"

3

.

'L~,~jj~j'[)d{, atfelsi5 -sarkoket,

,jib _

- '\

!Ii

'\

MI'''i'::'t I"" ,- ." h,,''''ti': ~,..".. h·ifr;-,' QS . ugy .. a]ll.j[l1ll\.". a!~3,

'lIf''''!' 'I" ,f!. . h ~*I;i - - -'~ 4?,- '1, " !.coll,eser .' ~J tassar a teiso

- h k k

" ". . ," • .', . :--. r I' _'.:!J' ,- _. . ~ : ,"

reszt, ,I, .ngy a 8M: ~o~

kipor-dliUj en,e.k~

".

. - .

Ha mar 8 elemet mepajitoptttmik:,: ~Dagy'Dn ;Sjok .1, , i van; ne,gyetM.negyet 'itelhasznalv',a ragaszt-

:b8ltutDk,"]11.egy:~gU c:8ills,.gpt ~a!gy' keresztfo.r.mat r~ iid_. , ,.' , ~" '" vllgy mind.a nyolc elembo] viri,giot v,a:gy·

esillagot k1eszith,etnmilt'" M'ie:~6tt fe~kenneJ1k .81, m,~~t6i, rakO,sg3SsuK, iII,esztg~eS,sUk csak llgy;; !!'szitazonu az e::lem1eket; hogyan.j,em,e at :legjobb" a,.l~zebbl ,a .esillag, a vir;ig:~ .

. ~

1

~, I

............................ ·I~ ~.~ ............ J

II J' .- I

,/Iv

'.

~

A h;~jtOlt~ szeleket sarokbajla:S,tuid .

m,lehaj ijuk a \ feJlez6biJZ~

majd vissza,

.-

2

,

..

Ha a 4-e$, lep1esii.g megbaJto,g~ttu.k_ u

- a; medellt, 4 elemb~l n.ag;-Y"IQD szep~. fbnnat

[,- ,,_ . .'

ragaszthatunk egymas

mefm6~ vagy 8 eiemb51

- -." 'r' ~ [I. "iJ _. '.. .. ...

. =--,,",' -- ~

e'~m'I':'!;lIIQ,~,

~~" 'W~-.:.L-U!l'

Ez az eI,etn mindket oldalan

7

.

9

,

I I

.

5

.

MI~'~O'1 rditiuk " -

, v,e[l~:.~ l'W :J u. ," ...

...,

u •

;.

.".

Ha 8 db-ot ha ~t-o~at-li~I*'i-tr_ .

- ~ CJI-~~,

sokkal dlis,abb

hatasu. v.ira!s,-, fOlrmit kapunk,:

Egymasra ragasztjuk az elemeket,

'.' gy··:··, .. anez a forma

.,' I ~1'!1b'·· _._ ~U~UI._ !

, .1."" • .-

ttl ruloldahiv61 'is

d'ek.oral_l Vi, Fuggodismek

is. £elhasznalha~jult I

..

Ha a 7 -es Ie: iesll.g meghajtogatjuk, 4 vagy :8 elembol keresztet, viragnt kes.zitilctiinki'

~

.

'Uj'fajta, tea a. slug,abarack izO:,-e.gyelor~ csak a(~m.a.ci6k:,dolb~tZban ta~~at6M Mivel keves tasak kerill a kezimkbe, &demes··takweko-s modelleket hajtogatni. a,a csak negyo tasakunk '.' an,_obbfe'l,ci<le:p,pen

b .. ' h ·'uk ..c. .1' k"'" I dekc i!' '"'0 n Of! 111"II'th ·~.';,.,,,,,,,l... ,. t' - 'ill 11,.,,C,.iI'

aszna j' atJI1 ,i;jl;ei i:·'epes ~p-yt;.·;orlaClJlr,a:. dsszeaub-.lltLlJJ.k ne,gy.a .' OSll11 ,ag'''' 'V'8gy ~er,es.z;tJ50rmat legy''''

egy elemet ragaszthamnk a ne,gy' sarokba, vagyegy ·feI viragot a lap oldalara.. i,

A fe·lhajfuttsze"3Iely .e~ntakarj a a 8ZQV,e;,set.,

7

.

·6

.1

2

,

... '

3

& Kihajtjuik :'8. .feher

. ,"" .~ #'1 <I' '. ,~' .

reszt [a, sze __ )e~g" I,IY csupa

~"'ft~~, .~~,~~ Q mod ~,1I'1~

@Llillll,~ .!l~~ IU ..... ,v v,l· . !I;

4

.

s

~ .

~, I 1!.. ""'11 k

il': eO'V e emeoi keresztet

.~ "e,"}' '._.'_"- ~- "- '- . . '.. ~.-

;a'Uithatwlk ossze, egymas

I~l '

me· _ Ie ragasztva.

Ha k \!w lI~~~CiJ-'t~' ,eTII~nrogrt'll!,tr.Q1 c _ .~I!I. w~ ... ,,....~I,,"V'''· ·..W.:l:v .... ,b;li&.'II' d

l' -+.,,.,...,1 ....

,Bgy' . 'masra ta'g&SZU1.liK

.' .': ~. . ... , " .. '. I, . ~ .'. ~7a ~ _'- ". _,

ily,eJ1 vlirigfarmit

kammk _1.y.lL!l.lfi....,

Ha a szines sarkokat raoaszt.1juk ea'VmaS[lIl

',o~~ .- u ~-_ 1;),.1" .. 1. ,"

ti.vul feher szirmai

1". . .' . ,11,.,.. . ~" ! [ -, .... 1 . ..,

iesznea a V) mSlli:lL~

Hat kl62J~re kerulnek :31 feher

l!IIP.'~r' .... ...

, .. ,11. .... 1- '1(:0' ,,'" ~ .r.,~. ,!~,I'. ,. ' .. -. L'~ - .~ t, 'k

SRr&;O& a viragrorgo szmeseo nne '

I, ~ '··1!", ;-, <P' '" II k k

atszi.:. az .ele,nk SZUlll ', Sal· . 0 I

, e ' -l~ k '1"'11_ '11,.-

:-~'VUL_r~ cemmez,

._

~

Am, ikor .f.g,QI'f..n, sakb ,!. 1!.i ",,;1:·0' gan .. ,_11.... .."-' h 'gg ',i:J.l' +'o''''''bb papimnk . an' ~~ a' ~""'::-l"""'e;!!' 'DQ![!IJ ·iI'iI, Si'7e'u a p;tolOI'L,op' T ~O"~· . ", - 1t'~iltU1~·· ".0 ,uaJ~,I..""~tJU:I~, JO .. : a e "·Y""'., 'il) 1.',.:.: ,U ,·.ilL,' ~_IJa V',I., .. ~;.Glu..tlUS .. ~~ne'lIl':: ~L.i,.' .. J .: :~,'I,IU,"~.aplfln

k:itpr6bjlliatjuk", v ·~IOO. szepen lervenY'esul-e'al teatasakmintaja az adott harjtog,atAssal~. Lehet, hogy elsbre I j 6 lesz, de ,IZ 'is l,ehlet~ 'bJOI,gy 'vaIlogatni kell til tasak~:k 'ko1z'ott, -I IJg me,gta:[a~juk a megfelelot. Ha Dines. ,JI;,JI.~"''-;'" tasak, hajtogassuk maskJent., E,gy':k1et W6pes megvaltoZtatasa¥a\[ lehet, bogy ~j m ~'n:tit taib\Illnk ki.

,

A kep szelet feilbajtjuk. addig, hogy eppen eltakarja a 'nagybetiis .

,.' - -

feliratot, ' ,

9

-,

D 3

M:egfbrrditjuk.

4

.

KinyitJuka sarkokat, . - ajd a h81jtasvbnal szerin [ leb~'~'~"uk

'C, ~ '1-' " .. -. ·~·.'l· ~'jf,-

a .JLe;. so szei er,

Oda-vissza h.ajtjuk a. esacsot,

5'

.

:

Kilia:·~~.·~·- iuk

. '11

- --- •• ' ._._ '"j

"'1' ,,"".

a szeteiz

~ - -e~1

&

,

.

Kih "ruk- .

:' - . u'- ..,,' ... 1 ..... a· .. ·

·,··.-· ... h··.'.···· ..

1 ..... , ~ <t 'k 't'

xe : Sat: 0:·;,

m- - - :"A;t- a L'&"7*,;i!l.fI.,~t· OR ,~ .J!jjut.II,."",,,IIJ,,~.ll ...

7

.

6-

.

", ·e.:. gf .. ~~...I ~·t·-J··'uk·:

-.;". v.I"IUI, --"III

. . _:_.-

..

. /

Ti"'l"7 '~ep' . ~sin:tell - . !':Ii. . .. ' ·ilIl.'l'1 !fill bnny"'"o·~llutltajL..~·b-- ;'11 .. ·k".:· -: If. f..n.'~Z,;:II ... b'A1i"" . e"m'a m.~-- ezs s tip miatt V~I'D sok Iep &,~

,-,~.l. -,~" v'ij,r'· i,!L. 'ez a mOUe~[ ,u, .·lV'· ",- JlI.'",'U \~ •. ,O.~ ~"~V~\lL, I',~ r ..•. , .I •. ~~·e~. _il~'._~ -' .' '. J!~/,·.w:

hanem az e lokeszi;1' hajtogatis: mistt, 'reziiik meg, miert van s..ziikseg peI.d8.ul a. 3-4-5-6-;0.8 .lipres-

Ii'I'II A-' '8" .. if' ", k' l ... IiI....'1.,·' ~:::=.iI... 11. k t i!" A' 3 ~~.... b 1 .... ,; 1

sorozatra? ,.'. .: -as epest csa .'. a'A.A,or- 'teLd~~JIUA meg, !l18 a saros .. pon -us ·ne,~ze '" ..... '.:';'38, iepes .. sen .lUJa .a-

kitott haromszoget a 4\-es llepes'ben felezziik, a hajtasveaal szerint Ilebaj'tunk, ez-ad ,a .r 1 leg'· a· magassagot, I

..

H c: .t...t:L· Ii" • .., 11 • ,. ",.10 ..

~, a. '~eJEler reszener ragaszquk

egymasra az elemeket, na:,gyon mutattOs. rozettaforma alakul

,

11ri n ... :b" . k' ,. 1" 'kU

lU.,;a gum! Ji-: ea ,apo__:_

.1; .... ill"" __ ·it _ ;{ --~] 1~ . ,. "bl kkal

Lm,a. . oz~sanw A1CS,l a '. ,ft. <,at .. ,

."

A rna· .1" cJ11. ... 'c'ali' al . .. ) . }~IlK.. 11.1 ',~ .u..

'ossZ'ciUesztesnel

." ki h'" I . r,. hi:~L-.C: '1';;'

a .. 'lS l.azreOO· e·,sy~ !,e .e· -

" rahaj'tjuk a kOze:pvunaIra, es az igy~.kJ,a~Jakult :bajtpltt elt: iIles.ztjUk a masik elem k.ozkov'Oualaboz .. "

. • ""':Jf'

1 ·:.gymas, meUe is ra,g.,ztl1.atj uk az elemeket kerekkiUlo fo:nnaban.,

r: ,iii ,--- .. ,l-;· ... ''"&le ~'lmlo··'l~,C!'*';fi,'"' i ,~ .I~l~ .~. ~j ,~:': ..... ' l!io.ii.:lll~.

," b- if 1 ha '!If....... tunk tas I ·.')0 I' :'g 'w,ga _, '1:.'<

~ , ....... k. h " '~.Ii'._'~

v·~gy- -.' a.Z7lIit~- 1 -·Iogy:····- -. ~vles

. . . - . .. .,... . ._ - .' .

. . .

szoveg keriiljon lafuat6

helyre,

_

e ~ .

Nagyon S21Cp) ittort 'nams,n rozetftat Iehet ··ijsszea11i:tam a, macis SY'ere:kteaL tas akj8Jbo.'[ k6szUlt elemekh oL

A ,C, h or. kok '.' ~ 11 "·.AL (" k -- #" ~'iI.t.. L. k n '~lt ,. ",t, ~ " 1 #' ,., k" b-

. re aer .' arsn rr __ on JIO,I a,wato at .····,.(5zep,VOUal, CllIJ:iez·· ~ .. en Il eszteni a szomszec 01.1 ei em sze ':". -J~j tgy' I."~:ir oen

llaladv.a riliod :a D,yOJc;~~ A. ut:olsonij e.gy kis Icsa::v.arl~"~.j['a van sziikse,g::' a feI71 ],Ievo' nyo~.cadik, elem .. t

a egelsd ala. ke . Duj1tatni, majd az el~o I .. ' \m sze 'et a nyelcadik ko,~pvlon,alahoz ragasztani.;

t,

9-

,

Rltrah~Jtjuk. a felso szoveges reszt, bo,gy ne ,,,,!_. H .... 1. .. 1' -"uk 'fr, ",., ~'gh , e, ;·./l~ b--..(,- - blbl ,zava1Jo~~ , " ,a, 'M~ , l ' , le- tIS va' - ,'a~JUll, .:ru, sze" ~,'

h ~+: tt "'·11 ,'" t' ,/'. t'iI-

a ~J I~O, szeJJ,~ rmnt a· vagott,

2

Ii

\Q.'

[

,

3

,

\

4

A 11 jI' J-t,t.,." ~ - d

JlICpCS10IJlaj'tast 1,8 ~yugq" 'tan

.. ,t"Il\Oi ..... ...,;;I'L- ' ' - , - Jf.. -"'k ,-m _Ai, 'i!' --

~ V~JS~~'~ a- ,i.1S1" o~u-a.~on::-

'~," h

iLenye,", '.g-'. nosv a

. , "" ,f:!j,J_ .

.. ~. ~., ,.... ., ,iIIl ~

szoveges reszr

;g,: tak ....... ,.' n,,, ... 1 .... v ,l~&JllUA[~

, I

M s: --d~~"t~' .. '''''I:.. eglOf(_l J u.a.,.

,,~ .. :

.',_" _--:

" .

.:_ .

7

,

6'

,

,Lefele, h~Jtjtuk

'Oi b ~~,e,' '''i::r,

"- .~tt.W

tet sHkit.,

...

..

A i1e,glegyszerl1bb ,os'szeaUimsi ml6d az amikor negy eleme l~l rsatolk,mintik meD~e.,n

le~··gym'·····'· . '&1'" melUe 'ml,' D!~C'~"'I~,m:,,",.,

,!C\...' .. ~ .. , ._~u.o£!W~_

• 0,

1

2

ancs vagy citromm r" f"h,,~ at' ~~'''''''O':' 1~,n.J,I' "'J' mtas

. --'" - --,e\.' _" " " -

,I' b: 1" '1"~I." ~ t'tb ·'..":~'rn .... ,

P10P,l(l,' 0 .. , IS etK:eSZ:k C' e,~J' UlL,

r zok ",-,., --, , '" ", . "! " ,( "'b- b ,. ~,.{+,f'ij, ik

121" ton meg szec een w~z_ '

7

,

3

,

A18hajtjuk

#'

az a so

sarkokat,

A .... ,ll,;,'h-- g ·'M,,,,, , "11 k""~":"-'" b' b

~! a ~. djlYl..o.naJl "', OlUlye ",' "

h · kabb ,A'f::' l" ~ k

a inka ~,-:,I megron tt]IU'

< a papfrt, res a hilo1dalon

~ lb" .'-!IEi, ... _1I ...

'me' " ,ey:lt1Wk..,

I"

~I •

Kilia1j~jUk a los sarkokat, mint ,e,gy ablakot,

,A sarokminta 'I\~"n~<o,n 11 f"h.,o'

IUI~~~ 1iveJ!i

L

Kimondottan kepeSlapm. 'Vlll6 hajitogamssw. ismerkedhetunk meg: ~e.z a, rozenaforma csak legym,as

melle;rilgas2t,utt e]emekbol kesziil Ha.megis i_ll\ .disZ'f_,sU:i'=" " :keszireni b~lolle, ket mego '_8

lkitti~};H)(Zi.k: legy kisebb koronget v,ti.gumc ka'fEotibi6l" ,e!-arra. r,~gasztjrUk fel ~ ,e;le'mekEt, VtagJ pedig vi.sszanryitj.uk' a to: ,c~serhajms egyik ()':ldalat, ... es ~kihajtotthBrornszogJle 'tag:aszgruk a kovetke,zij darebot,

i,

.-

"

....

...

2

,

i' ~

.1 ... _. - .~ _ ~I} __ - !

~

,_ -~- -l-i - --- - .

3-

'_

"

..

B.jtjuk ai, fe]soi

'II....., ~., .il!''''

'sarA!ol a reaezosg,

~,"7 e' ,W~"IJ .... 0: 111 ,d. 'a' Ion

I~ " . b:.J"~ I •. Jl _L:.' . .w, '. ~

. " I:. d j~'

Az egymast attec b

sarkok epp 60 fo ,S :szQ,ge~t alk:amak"

igy bat elembol rakha:Jbj olssze at fOIgiL

I _

,6':',

.. ,"

Q

I

,

:..

...

I'

..

.,

,1

Felhaitiuk , '_' _ .u~iI~ l~j ,_ ',',

a. sarkot,

" ' , '- '"", ,. 2

L! •. I

:~ .... ~"

Az eredeti modell mangos 'te-ata5akb6l tesmt" ortt a

fmer keret

jobban

l:i.tSZQEt

3

4,-

-

,I

A ketoldalo.n 'b€{hajtjuk a feher

peremeket, 51

6

..

A I .. ,J.. .'~. .. .. "'. - .-:I:t.- .!!' t - - ~ t KtiSZ e.ll.em ml],b.#~"e . sar . a. "

'lIIl\&lla·· .... ~.L· . a' . 'tj' uk " ·1L.·o'·' "'~p-.~ p-"'o' . n- ~ tn ~ 1~

'rj1'U . ~&UJlJ.1 1. f·_ . ~l ,,~ I. . .. 1.- 1_ ALii

- .' '.

Egymasra r;ag~"" ,'"uk: az

elemel ... 'e "JI~ ..... :11,- If, -. .

?'.~::C ~-' I, ~ wSOI e· .Icm

.ko~ep.'Von,:.: " - :~.Z

, -

'"111 - - _.11... d"" ~ k··.. tl .. , "' .. I. eSL6.:.Cl i IlL ,. Ii . 0'111 .... , JLeZO

elem szele,

.•

Ha egymas melle ragasznmk

... "II' t k ~. ;I,

ne.gy eieme "~' kereszttormat

1.... nk 'K'", liz. ...

i..apu, '1'_", .I>~_,t A,leresztet egymasra

" as" ill' ~ vita' '~.. ink'"

1i'"<QIO'~'C!~'iQ, m-· I" I.; la Ie ce. 1- -'. Ig" / 0" rm"~-II'I r

rJLU.CI'~~I~'Y·'~. ~: ..: _. 1 I~. _ [ r .. _J:-. " l - ~_. •

alakul ki,

!,

Lehsitunk ,8. s,re:~,eDoll ;, rajz

;».! I .:I!

szerint,

w
? ..
-
t:::
....
.....
-:::
-=
""
~
==
:::::.
,.,._
~
...... 7

1

,/ / /.

"'/ - ./

- /"

/

,/

F,elbaj;tjUk"

IQI :iOltr;),...1, r ,I ...... ,t. M····· 10' I~t':

I~. ,~~,AlU Iii " . . aI,

az liP(liobe:ws resz' k~e]fii]t a fels o.!'l" re iI""tg!O"r:~

.!!!,JI;,... r,;,i , I . _:', _;~'~' '!.i,,;t,.,

2

.'

Feib:aj:giuk az als6

1~,;o~t"'l;(,,~.'~ ..,~ .. It.-v'IIi.~

.3

A, ket csucsot I .'

10 5 sz'ekob)l ·k6pzel'e~b6:li vonalhoz :bajtjuk az olda~:it

4

· ,

lW'IO'Vltnas':, me 1l,~ rasasznmk

D.,eJ[~~--. [ 'I!.!! JI~ Jl,"~_. '~l

hat elemet,

:ErdekeS·1 'ha't~'~n lesz ha

~. . ~_" ~ JIlJ.J.

"!:II 'L.,g"li"!ll ~'n' '0"10 oi·""'.'i';illlf.o.A.~" I!!'II ..... ,m~1L. A.]

~ UA.I!JII.U . LJ· 1l£iu,.~;ta!,A)U V' ,

haii'to.Q',,8)t~· :_ "il

~ ~ ~

1

2

,

.

,

'0, •• , ,'I;SI'~I'''''V,' -1;'~'~"'7g,

,UW ,.lij(ll~\IIb!W

haj~a8sal

a k,00epv.onablt

J~'elo':[ ~uk: ki.

I IJlI

.- .-

3

;

Felhajtjuk, a sarkot 6gy~, b,ogy' aniloldalon

~----------------~

csak a sarok-

minta J~ eleni en

_ ',' .,..u

meg" bern, nem,

4

'.

- I

5

I •

7

(5

I ..

.,

, ·gymas melle, ragasztjuk sz elemeket, Ha nem pontes,

pi'ei'l egymasra is, fe:teth'etjiUk .'

" .",I·iL 11:"'~ a IzeU~,.I§..~II!.~

A narencsos kamil area sup mel e,g szinD, 'tasakji,ab6l nagyoa dekorativ viragmiotat keszi .. ,etUnk.

A ,i '~ .. b ..

, z eper-csipkenogyos tea

uj tasakjan ,sajnos' ~,'C's~ a gyUm,tHcsmmta, die- ha '~I'a· i!",' ""]i!':~':" a r'~o1 ·J['~'ll~bIAI· _ !I!.,(UIWJ.!l'i;;. ,. ,'l!i"ro", J...U,j Ia. . ,U, ,

nagyon szep I esz a virag,

,~

.'

, ,

A .. ,'i 'i~,," eb - "f. ,f! t.. ..... _.J:._,

, cslp;J.\e,ogyos, res .a oananos

't-ea, tas ~,lI,..~abol ."s' tillr5n~eg, JeS.

- - - -: ~Ji -. .'~ -- . ~ ... , .. I.~

. szep dekoticic;ikat lkeszij:b~tilnk

J61'j a 6, hogy egyfele hajtogatas is milyenl ':'~l,onibozjo. dekoraeiokat eredmenyez, ha a teatasak mintaja ,",1te]io~ ,I togy 1P,00ntosan.kiJO]iOn a, 7.2 £okos,s'~og' a forma csacsanal e,gy narancsoskamilla tasakbol ha:j1togatott eleme mintanakhasznaltam, 6s ahhoz mertem huzza a mas paplirlb61 kes.ziilit t

hajtogataso:tat~ ,iU: e'~SOI l~6sne] liZ also 8lJelltatrahajta:sat uto:jara hagyva, ~

. ' - ' ~, . '

.'

-

= '\"~I

_. BL1t:!)~ ,

-

-

-

..

---~

- , - : ....

........

- ~

, =.

- ....

~

-

-

-

-

-

'::

',-

I .....

.,...

'-

'.

'I!'

A· 'vimg koz,epen ,8ze,p feb,eJ: csillagforma alakulki, mOf'.1ais,rlk Iegjobb:an, ha 'f

iP.~1 j;_-:- ; iMP

SO'tiet ,aiapSZlQU,

teatas·akb61

baj tog atunk,

'7"'-

, '

1

Behaj:tjUk

~ , ,",

0.'17 ,10; Ir::!IO' I !~[m.·EiJI._:

- , #' 11 "k' I~' szele, , ""..I~

1"'O~~JZ" en

1\.]'':: . ~-,

ll.i."'iill. ... "'"I 8JUWJ,iO

Itipo,rdUl a

"~'"'-1t ""t - - 11.~

I'!J;: sarOI\.~

5

'fle[ba~~:uk ·32: als6

I. • ~'~J

sarkot, amig a papii

.engedi,

2

,

F:elbajtjuk a, csucsot.

.

Al- , .. tWj' .. t . ~Uk'i'- .

Q' " 'J "a'

, ,1I;tr- _.~. .~ "," .~~

kiesi ·sarkot

3-

.

-

.... ,

H:atrnhajljuk a felsa sarkokat .'

4

-

'I ,,(,;fi;.;<~ iL. g, '. t' luk ~U"!.iIiI.Jl"l~: "J'

l:"", ... ' ~ ...

a ket sze et,

..

=

~,

..

1

-l"

...

2

'T1olcsetbaj tassel - bebajtJuLk az

" ", , oldalakat .

.

,Iii .,..

I I' II'

I

I

'\ I'

'\

'\

\.

\j ,3

Beb.aJlj~Ldf az ,aJ,50 sarkokat ," s, .

M,egft),{ditjuk~ e~'

a :ftell.Cr oIdalal1 kez"dunk lhajtogatnL

\

_Wgy rakjuk II' ••••• 1

ossze a

:k!esz;~csina,gGt

..

..

4

"

".

A· ket e'lemet e8Y!JD:i~~otz . i Ileszlj Uk.

K:esz a masik elem .. ,

-I

..

I~a

~/n f/iK

elem ~1,1'11.1,: ! I!!I

L U

.

Azonos monon ~ait:oB,8.g·uk.,a ,k6t lellem,et~ csak 'e&y ~6!?~s at kulonbse3~ H8!, 'Iresz, e,gymishoz ilm'~z:Ij:Mk at dm,abo1kart, es f(:Jlr,a,gaszg'uk e,gy k:arOOn1~ap:m.A k~Zf,J~sim'1a,g Jl;a:gyo:bb Iesz ,I, szOkasO,SI kep estap,nal, Erdekes mOlqo.n ki'Szi.teffiimlc lABJgyOD :€:,g_YSizeru'jf;.leme,kbol n;agyoo deliorativ' ,csilllagformat. : semes Ilk a

fl~a('i""l' Jr..& ~I"11I1:f1;;liAI'l-'1'~lg 'l."I\'lII!~- -..it:III' ''[.. -, 'l':!Ii+'J:.. Ale m~ 'o,fl,Zi;d';O·"·'-·b· a~ fl-iel!"'&A.'n-'v' Ar'dall.';;~s·· ~~~~ t:fIi1:,A,1!_,.,'~ kj'" ,l':iIl ,.~1iI'ill...'I~ . IC!I!"7 elem ~lj"lbo'~"'111

~~~ ~~I :Ij;!.?i~,1fU~:, U~~m~lI!dw!j, U:_' I ~\u~~.I'i~f ,Z tenru na i; '~, ','1!.,.iKI~: .t~..:~.a Q'~Jl,", ~ l!i.'~~~ ~J:}~' I~"I ~.~

. '

..

'<

.,

.

'ill 6' 'i b i!'! l nas ~'

1 .. ·"'eJl'en1 ':0" nagy"",on·sze,p.·.·

".' '-' .,.,_ .. ,. ". - .' ." .. )

dus csillagviragmintat

keszith iIQi"",,~: ...... ·'i1lI·'" A~~~, .. enmx,

A·be,isol el eme is ~. '(1'1,., "lb ~ ~ ... :Il ... Ie;, yjJ;8\SZAa _! .. atJllUi

bifti~16an:: kereszt formaban egymis, melle mgaszguk~,

A kulsol e embol szepl kO'~,zoru, keszithetnnk

a .ro:vid oldruakat illesztjij,k egymas melle

~

A 3,:"" I":' e. 't'], - f.. , ,'. -as lepes u ,SOl

Id 1i ,L"b" i!' 1· "111 '"

0, :', a~~ ,Oll IS uyen S?CP

."~ 11 t " .... ,O' i!"tb ~:- ~'"

CSI uago ,', xesznr enmz,

a szelesebb rieszet

e· 0'\Im ~, Qr:-a' ragaszn :rIg, ·.b.j·~U;~1 .I.-~ I,A" 'J_~_."" ~"V~!I!

-,

A ,31,~as m;e'p" es,

" '"

elemet egymas

me.illl,e raoaszt~luk

. . - -'0'-' -;"J "

. &p" i:Jj'gy ze ri~1

S21 .. : . ~,~'~J. SZ'.,.!",ul

""" .

".',1;., •

vaagminta

al .... m ........ ,l· 1"';:

I ,~u A 1..,

Me.glepo,e,n .

dekorativ miintat . ad a virag k(2)~pen

;t:.-' ~, ",,, g' 11,,"~ re '1I.U.no egy-xet

- '" - .

eavm as: ~ e ·m I[e'~' k ··tT·~·f It

e.,l~~~ ~~. .. r. ~I_W.

n· b M~ agy. etu,

. ...

'. ,~ I":~J,.. ., '~[ ... 1l.. J;..' ~ll 'm ib "·1 k" 'I' ... ,1 ... 1' , Co _,::;,l ... ;· I ,II iL, .... ·t~ ... ·Ji"', h' -'" ,.,.'!I ...

Ha ,me:,~1-~gye,.J'uiK a Ics~pAeuo,gyus tea ... csi .. 'a,g:ed~~:m,el .• ·· 10 '·~Ja_,~.tott. formakat, I ,atJutt :]-tUlJit~ . lOgy nemcsak a

csacs 0 '·.at" hane i' 1 az oldalakat is egymashoz llles,zthetjUk, ha toszoiJ!iformat s,ze.retnenk . ",al:mtani. Hatjtogatas,.kbzb!en erdemes forgatni, egymashoz ptO'~81g,ami ,RZ elemeket ehet, hogy egyre:lkesz elembf szebb mintatialaJathatunlt ki, 'mint: virmk .. A mdnm wls6 lomifala.Q.,nmag,ab.an egyszieru de egyii!,tt Sz411 lehef .

. . ~

UttlIb··, i.. _ -

- 'j' " .

. , .....

,Lt, ,"

;"

• 'l

.t _, ~ _

Igy". ,. m\{j·;'1 1 "1"'~'1·1, ' ...

. . .. I' c -..:I.JIJ,.L

.~ " ",' .' _ J' _ .• _

1::'111

CHi8Ze 3!

I ~ - _.

'itesz csillagot,

6

,

.

2

,:..___

:Hitra. :bajtJuk at, sarkokat,

I

• , 1

,iI ,

,J" .,/

.i!l' ;i!'"

" . '" "

....

"!!,

',,", ,",

" 'I

. I

,3

O~d "

J - _ ..

t·- I"" ".-. .'r

I g,,.. ~ ~Jl~~"7\~

g.; i" ~tt:J.Q!~

bebaJtjUk II

• ,('t;i!:ir;t.~ .... ,o, ,11 ... ,.,..+ @wAJ _J!".iVL ..

-'or

Tolcsethaj'tass'£d 'b~,1i..!!'Jjllltn;'ukl" g'"" :_.I.~n"~,~ _", I~,

nl'l,d" ,!) iI, .... I'~,t

• ~l ._ uilULriil_!!

,5

.

A 'i! .. ~"> ''"._" .. , alh .. " 11 Rt.."""'···I··-·bb·'~

zozepvonarr tQ,z l'e,~o(Z/e, !!W .'.,,;1

haJtasvonalakat ,at, ken clemi: ..

m voiIgy' volt" most h,egy less.

A telJes, k1~ felh:tlszutU;i$:ival D;.gyon ,6ni1eJlres modellt hajtO',gathaturik", A ,klcsz"'v,iri,gfllnnini:, a ,k'OZe:PISiO

kis talcserelc kicsit kiemel ek~, ezzel 'terb;cl:i"lc vjjik a-llulJmga,ms~. ~ ..

,A f~~kesz fo_c._ ~·b6j, is tlobbfile IlLargyoD d;e,koraJm'v vimgo~ ~-silha,go~ kosz~)mt. :all[~hatumk ossze. A, :mang6 tearasak s~6p e,~eDk: szine J:oI :mll,ta(L, ~k'r htJigy' a, gytiml)~c,sminta ,emHaI nem ~itszik"

- ,

..

... .

..

.1

"

......

"

'\..

"-

'\;;

,\,

,/ /'

."

.j<

i!"

_ ,;/

/' ,I'

-/

r

B t3~. ~'l'~~'luk" g l~ ;;'11' ·'I'~.A;, ... , ... ·t '~L~~J! ~Jl ",.- ,', ~ fIJIg· ~'vA4'.~

_ a koz.epvo:Da[boz~

4-·

.

L_

') '\.,

"

_' I ~ ~.~ ~,l!!!l] I!!!!!!!!!!I ., ~/ .:. IIIll_J _1 __ .~ ~,.~ ~'! ~

, ;/ ~'

/' .... /'

......

"'

.,

" '-

".

~" gtq.' d'~'" k ,;0 _.

" "' [' '[, - . -: ._ - . " r ",- .: •

Me: .',' r l'gu1j es.

~ h~' ld '1'" r a rener a.1!."_, ~ an

~I ... __ ,..I..":~_,1.... 't.'~ iit·h.o~~,~ ~~,YJl~ Ul;II..:J,I_ve.atw•

,A,_fek~te 'tJeu 'ta~akjaii~b611 (azBarl Grey feketebgzU~!ke, az .E'8jr.I GreyBlossom kek, a Fm,~t Bnglish zold,

F'~ C ~ 'J' "~'Il,.. ~'b'b t.,,, '" ...... , ..... ,1"', di ~ .. t· d ~111I",",'1 .... , '~h '1 ... ii' , '. 1l.. '~II J'j" ~"k

,.. a mest I""" _, on' fJatl}tl, 'nl~a ~.! '. (m .uaJEtl'ga'ILWJ1A, pea 'Ig nagyollljo mi(\l·:e'~Ji.~et !.lC: I-,et Jf(.eszltem 'u eso u"'~ ~

Nem erik el ugyan a :s,z:in:pom,pISs.lYlbnol.C%1teik' val t·oz':at,OSISI'.g~t,. de van esy' JITtagyoD fontos twaj donsaguk: le,gyS2Jeri1,en kOltbevagbaroJr, n,egyz4ette~ es, a n,e.~iet ndnden sarkaban "Ottt a kis d.lszi'to le~eIke,.

2'

-

,

,A kepes resz 'Van. felul..

3'

I

'_

9' _ _ _

ossze a

.

kesz csillaget,

"

;,

...

..

v"~ .. 1'"""J\~'

.honyV],elZl()~

:mLa~ttat16n, vagy.

k i~(iHI'VVb·r;,,·n'i~I·I'O.i ;'n

U,lLJJ'J '!II ',' V,I. .lW ", JILl.

sordiszt is alkalmazh tunk

,- .'. . "'I' t·.

. .11.' i ' .. ,., ... 1.8, '. ,.' 'Ii

.'

..

,

U:nnepelyes, alkalmikepeslapok m~zitesere .nem taltuUt'lk alkabn8s,alhb\st ,8, felk:e1te teak tasakj.an:il:: nemcsak vi:ssufogo't[ S-ZiRV:U6.guk~ hanem a 'mjl1,~t k~;e:geszito ,ij~nY;BLzm i~ ldJ],ijnlegesse teszi, 'P',[-Q,biUuk lti, I

va 11 emenn . , Y', ~ n/;.'gy· .'. zetb s: ~I k ~,C!' Tl"thl, ii"IO'i-O~f m inrM't K· 'n':' 11;;''"0:'" sen azoks hai to g,a'''';' !""N1,,,,,, 'r:2L!'~,,"",g,__.~t-,Q[L.. me liy' '. ekn ' ,e":'m Oi 'iiJ'!''7J;.1I

,g.L~1I!J ~ • .at '¥,:_ ~.&"!iJ1IL l'u.!Il. .,...,DL.;,,' ,",",,11.' .. I. II .. tal. r.., .1.:II.!!U!'.l..JL ,O'Y dLoV Q Ui'tJ .' 1_«!~uB lO\:IlLiQrtJ..LU~~ .11 ~ ..... Ji._:,'~, I.. .III.. A. ;01&' ...... 11,

"',Ito', " , l""'""""",,:, .... ·t\~I'·, ,Or·~all' _~-;11 ... A'- "ilnll ... ,:rt:,f01L", c~:t oj;, ''- '! --Mll .... a .. ·t·_ 0''1'' {J"!j;J ··iL,."""mI ,'" td : ""~'gy' '-"o'i~lIIl~ iI: ~'hni - .':' "t.{"',g b .s: A;t.··i~·lll'il"O'''·--·

e~ sarosmm ,G' megje eJjUA,.I!tUi~.,lt:l;\~llJ'!i.. a, u\ mU'm~;, U6},;; ilwl6i min ',-31 D'e,:,', sarox ieve 1 'I mtaja ervenyesm] n,

. ' ,

..

I' .I'

< ~ ~ ,,,:'

I - "#

. ,

, ' I,

I I, ", '

. er'I_//·

'/

""

,,,

./

" I'

,;#

......

'"

"

'",

'\.-

"

"'

i.av-rak:."lU:I.",l;11111

e,;}' ,j

Ossze'a

kesz csil agot,

"-

1 ~

I

3

.

A Fe ,so la,p a att '~I~ebajtjuk az 4 oldaleka ,kozepre,.,

,B 'lhaj~iuk a fel s 0, lap oldalai tis a ko,zepvonalboz -

,. .Ell

ezze mmden

szovegea reszt eltakartunk, a sarok ... , es szel-

mintak szepen

'~ ~ ......... 'iiJ"

lI.atszajJ.n1i..~

..

Kesz egy elem hajtogassunk, meg he et "belb'~e,. .

A forma lbitoilldala is, fu-d.ekes

,.' ",. . dl

mmtat,;), .

"

116 zij,ld. e,'~embo~ ~ annak is a hat~ ~s.zeboll .kes ,... t e,z ,~ kerek virag .. ,

.

A fekete mintas teatasak elemenek hatoldalib6I a]l~'totmk -,oss7Je en

Q fi-~,,~,t,-

~ ._'V,I,.;I,~ .'.'

- ..J

1

, .

Me,gfordi'tjuk a :fe,her"

feIere. - . 9.

2

~" -

'U gy ragasztjuk egy.Q:Ulsba, ill' f!l!~eketJ' hogy

"'iliII, LiJliliilC',K t~ lIl,;n,~AJol1tl'"i·n.! "It... Ar'~n' tk I, ezzenek a. !U1I/Jj[OY 1,'l!JJll",",iJi~LIII.J 111.L I,,~ '1C'1lI ' ,','~:tJi.l!iJ,' •

N,£l:gyon pon~8an· k,eU ha:jtog-a~i ahhez, h.ogy s. csillill§"sgai' e,gyIDastu k:eriiljene]t,; ~"'

.- ,-., ..:lill,...~- -d'" ,-,. ,"' .. " ,"""." ,- .,-

,Mmi~et old alan s2Iept' nl1_Rtajii modell,

fij,ggodllSmek its,. mutgyiQ'~ j".

5

. '

H':itrahajtjuk

>j' t

"_. " -. 1( .. ·'.. I :... .

a. ,CSUrCSO " S.

.I' "I ;, ..

sater 8:lle.',e:w.g" ~Ii

J' 1.'- ~

'""

.

K1eslZ egy elem, bajto,gas.s;unk,

-, , e~ - 'h~' t 'b- 'I' ,

•• < '[I'" " . ", I'

ml.,g,..:f; 16_ ,,' , e' ..

\

. '

~

A,,'" .... ,,~ l";i§.'lilk·'~'- .... ·11 ~ .. '.' . sarg,a 1,' .... JU,es·z eJ!'em

,LAt·· 'mAi .... ,]' ·~·;,b- 0"''] J!lMl1~O.w.~1 a·, !)j,

'~!_., .r ~"I

.JItL~eSZlllt.t: ez

. .~

~3! szep

. ~'

'·V· ··~I'r~la'

. U.!~JL\~I·'

Ne,gy re,:[kj,esz 8,arga. elemet e gym , '1:',.: 'as, me Ie rag asztunk,

• ,_" . ~ _ . I I .. ", ~. • .r.

. . .

.

A kek 'feikesz ,el,emb,o,l. Uyeno

SZICP v~r,i,g: lesz,' a. k,o·~(sO piros-erany minta ko.rfil feber

, ~~ .. '.1k- ~. .- .-~ .... IIlI

Vl~ agaoszoru va,~,.,

A~ ,t:: .. u,... .. · ... if' .. - . 'iil . __ ... '~I_.., _~

reisesz sarga. eiemeset

egymasra ragasztjuk,

'Nargyon 8~ep mintit ad tal k~ijz~,s6i aran'u8z[nu,

- - ~ .- ~r . "" - - !.l - -';' ,--

b rf

',.... _ -.'_- 'I-~- II' -:'. _". . ....

S~OI .. 0 ,orma:.,

Szep v.ir1i,gota!Jt!lI,:toszorikat keszi'~etUnk ezzel a hajtoga·Jti~H~,a.I~, de a tf'Oc,a': nagyorfl. pentosan kell dolgozni. Az elemeket ~gymasfa kel illeszteni, 68, ha valamelyik ,s7Je~:e ldJ6g:, maT' nem olyan S2Jep;J goados .8" munka,

A p onto SS3.g ot llc,ezdiUk, a ki,v,i,gisnal~ e,lleo.{iIizwk le, hogy egyforma szegelyt -vagtu -~-'e mindegyik :D.le,gyzet~· nek ... A gatLOr bl1j~oga'm's;mal is ~·fi.gyle·~jw<;a. pontossagra.hiszen kicsiIesz a ve,gso elem k!onuyn elrontani,

. ~

»:

III

,,,.

I,.

.:

1"

.

2

.

-q'

:",/ "",

'." ","'\.'

FeUlsjtj'uk 3·

sarkot bn1a:tf ~!tU .. ,·V ~. """'e;.J

csak a. leV'e1ke

latszik a IL...- ____~

'Iiti.~'Ln ~ A ..... ~IO-, 'n' ~lU ~uJl.iua~ll.-~ . 1~

4

F ,1:'~c ~"'·t,·: ,I ... · [e.Ul~J >JlliI~

a mis1k

'k . iO

. '"1 - " -:-,'1 . '-:-',1

sarkot m,s ..

tgy ragasztjnk ,e,gYn1..is melle a szivecskeket ..

8

.

7

,

Q

-

.

6

"

ii' •

~,

,

.

Hz: ;a setveeske maradt a. kouyv V'6,g,ete, szlv'esen hajtog,a'tt~~ Bnnek az e,gysz'eru, elemnek ,IZ ,Q,ssze.il~,e8ztese

nem ig:en~e~, IldU"o'O' tJ5mt: a, negy elemb)c)l ke~zijllio vrna,g,okat ,'egymas :me:ll,e Iaga8,ztjuk~, a nyo'lc dsra .' iso "" ... _...,

" H- . 111 .... of I:,.... ••• :l .... 'b .. '1 '~I. ... ;t., ': .. --'k- .,,,. ,J.'; ~I ... , 'h- k.h r ~II "';"1 ;"

egymasra, I a a, ~~~ 'taS.aA.:I()1 ~eszt'tJru:, .• a viragot, v;a~s,~ ~ atuJ:t .', nogy 3,; nyoic eiemes ~JLta,gna._ a.napernyos

'b51,gy, vagy' at, kem,oo,ykalapos nr :kep~ maradjon f~mul. ,(jyUm61j~ste.ik tas,alkjab61 ,i~s, ,elkesz[th,et,o ez a, moddll,

.-

I ' . i aek 0"':'8> tile' 8" ,(liiS ,'" I'~ (.:Ilg" ,_ 4: '_'

! _~ __ ,',-' _~._I_'Vl·1 .J1Ur.-,-,

If .... a nas teavirag 6

. ".,

Baraekos teavjrag 8

Trop ''milCU,'"' gyu "·~m·-·'·lo'nllc·",s",k, oszora 1.2~",

, "'_,>~~ ,'~:_. -~ - ·1.-. :_"'j"'~~~r.~.'., 1.

l4

._

26

'r

'I'

Sar g: ·Q'·'b-'8.'· ack OS" tead 'c' ko "'r

" -i': ,,_I, ·,,,r ,I,; ,", "', ,,!i;,,;I', ,.,_","'.'

. ~

16

28

18 '

30

'.

20

II.

Narancsos kamilla otszogvirag 32

34

S- ".JI":: I!",'

_ ,srgawnny'es tea kereszr

- 22

2';A[ ft

Earl Grey teaesillag .401

English teavirag

C ] teak .,

, e,,'y:;: '0"1"- te " ,~o·"s·"',?"o:'ru'_ 'I'

• • "~ _ .r .••• _ r ... .::.. 1', .tLJ, :' . _ I

,44:"":·1,

"

E rl 'G' '-" _ - B' . _ - ". ,,', ... kek 416'" an xrrey :':1, ossom S,ZIVeCSJLe.,-)"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful