Programul Microsoft Word. 1. Iniţiere.

Lucrările pe care le puteţi realiza în Word se întind de la scrierea unor simple documente, cum ar fi note informative şi scrisori, până la producerea unor materiale de calitate superioară pentru publicaţii cu aspect profesionist, de pildă buletine informative şi cărţi. De asemenea, puteţi să folosiţi programul Word pentru a crea pagini atrăgătoare şi dinamice pentru World Wide Web sau pentru publicarea în intranetul firmei. Structura ferestrei aplicaţiei Microsoft Word, prezentarea spaţiului de lucru. Pentru a lansa programul Word, pot fi folosite următoarele metode:  Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini (Taskbar) din Windows, indicaţi dosarul Programs şi alegeţi comanda Microsoft Word.  Executaţi dublu clic pe pictograma de accelerare a programului Miscrosoft Word de pe suprafaţa de lucru (dacă există).  Executaţi clic pe pictograma programului de pe bara de comenzi rapide din Office.  Deschiderea unui document existent. Executaţi clic pe butonul Start de pe bara de sarcini (Taskbar) din Windows, indicaţi Documents şi din lista de fişiere accesate recent alegeţi un document. Când este lansat în executie pentru prima dată programul Word, se deschide în mod automat un nou document, gol. în figura 1.1 este prezentată fereastra programului Word cu setul obişnuit de componente.
bara de meniuri bara de titlu bara cu instrumente standard bara cu instrumente de formatare riglă punctul de înserare marcajul pentru sfârşitul documentului butonul Close Window butonul close butonul Maximize butonul Minimize

bara de divizare

zona pentru documente

bara de derulare verticală indicatorul mouse-ului

butoanele pentru afişarea selecţiilor bara de stare

bara de derulare orizontală

butoanele de deplasare

Figura 1.1 Fereastra programului Word Word poate fi personalizat într-o asemenea măsură încât fereastra de pe ecran poate fi diferită. Dacă nu vedeţi una din componentele prezentate în figura 1.1, puteţi să determinaţi afişarea lor astfel: pentru afişarea riglei, alegeti Ruler din meniul View. (Puteţi să afişaţi temporar rigla şi ţinând indicatorul mouse-ului pe bara gri orizontală din partea de sus a zonei pentru documente din fereastră.) Pentru a afişa fie bara cu instrumente Standard, fie bara cu instrumente de formatare, alegeţi Toolbars din meniul View sau plasaţi indicatorul mouse-ului pe bara de meniuri sau pe o bară cu instrumente şi executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului, apoi alegeţi opţiunea Standard, respectiv Formatting din submeniul afişat. 1

Prezenţa unui semn de validare în dreptul unei opţiuni din acest submeniu indică faptul că bara cu instrumente respectivă este afişată.

Executaţi clic aici pentru a afişa bara cu instrumente de formatare.

Pentru a afişa bara de derulare orizontală sau verticală sau bara de stare, alegeţi Options din meniul Tools, deschideţi eticheta View din caseta de dialog Options şi selectaţi opţiunea corespunzătoare. (Vezi figura 1.2.) Figura 1.2 Afişarea barei de derulare orizontale sau verticale sau a barei de stare folosind caseta de dialog Options.

Un semn de validare în aceste casete indică faptul că opţiunile respective sunt activate. Dacă o casetă este goală, executaţi clic pe ea pentru a activa opţiunea.

Bara cu instrumente Standard din Word vă permite să executaţi diferite operaţii, cum ar fi deschiderea şi salvarea documentelor, tipărirea, copierea textelor sau atributelor de formatare şi obţinerea de ajutor. Bara cu instrumente de formatare este tipică pentru o bară cu instrumente speciale din Word; ea este folosită pentru modificarea atributelor de formatare (adică, aspectul) caracterelor şi paragrafelor. Rigla din partea superioară a zonei pentru documente vă permite să folosiţi mouse-ul pentru a modifica marginile documentului şi să fixaţi puncte de indentare şi tabulare pentru paragrafe. Barele de derulare verticale şi orizontale vă permit să folosiţi mouse-ul pentru a parcurge documentele care sunt prea lungi pentru a încăpea într-o singură fereastră. Puteţi să trageţi bara de divizare în jos de pe 2

bara de derulare verticală pentru a împărţi fereastra Word în două panouri; apoi, puteţi să vedeţi diferite porţiuni ale aceluiaşi document în acelaşi panou. Butoanele pentru afişarea selecţiilor (cele patru butoane din capătul din stânga al barei de derulare orizontale) permit schimbarea modului de afişare a documentului. Butoanele de derulare (cele trei butoane din partea de jos a barei de derulare verticale) vă permit să derulaţi documentul. Pentru a afla care este rolul fiecăruia din aceste butoane, plasaţi indicatorul mouse-ului pe butonul care vă interesează fără să executaţi clic. Word va afişa o scurtă descriere a acţiunii executate de butonul respectiv, sub forma unei casete ScreenTip, afişată alături de buton. Dacă nu apare o casetă ScreenTip, puteţi să activaţi afişarea acestora, alegând Customize din meniul Tools, executând clic pe eticheta Options din caseta de dialog Customize şi selectând opţiunea Show ScreenTips On Toolbars. (Dacă vreţi ca în casetele ScreenTip să fie afişate combinaţiile de taste pentru fiecare comandă, selectaţi şi opţiunea Show Shortcut Keys In ScreenTips.) Bara de stare a programului Word oferă informaţii despre modul de operare al programului. Primele şase elemente indică poziţia curentă a punctului de inserare în cadrul documentului; punctul de inserare este linia verticală pulsantă afişată în locul în care apar caracterele pe care le introduceţi în document. Următoarele patru elemente indică starea diferitelor moduri ale programului; dacă unul din aceste elemente este afişat cu culoare închisă, modul respectiv este activ. Word foloseşte zona din dreapta indicatorilor de mod pentru a afişa pictogramele când programul execută diferite operaţii, cum ar fi salvarea unui document, tipărirea unui document sau verificarea ortografiei şi sintaxei în timpul scrierii. Elementele de pe bara de stare sunt prezentate în figura 1.3. Figura 1.3 Bara de stare a programului Word
Poziţia punctului de inserare. Numărul tipărit al paginii Secţiunea Pagina/număr de pagini Poziţia faţă de capul paginii Rândul din pagină Poziţia caracterelor pe rând Înregistrarea unui macro Evidenţierea modificărilor în documente Selectarea textului în modul Extend Editarea textului în modul Overtype Operaţii ale programului, cum ar fi verificarea ortografiei, salvarea sau tipărirea. Modurile programului (executaţi dublu-clic pe oricare din aceşti indicatori pentru a-i activa sau dezactiva).

Deşi în figura 1.1 este prezentat un singur document deschis, în Word puteţi să deschideţi simultan mai multe documente, fiecare apărând într-o fereastră separată. Puteţi să treceţi la documentul în care vreţi să lucraţi, executând clic pe butonul documentului de pe bara de operaţii din Windows, apăsând combinatia Ctrl+F6 (de mai multe ori dacă este cazul) sau selectând denumirea documentului din meniul Window din Word:
Deschiderea docuentului curent într-o altă fereastră Word. Afişarea documentului curent în două panouri separate din fereastra Word.

Afişarea tuturor documentelor deschise în ferestre parţial suprapuse (sau alăturate).

Activarea ferestrei Word care conţine un anumit document.

Deschiderea unui document existent Operaţia de deschidere a unui document poate fi efectuată prin două metode: se alege opţiunea Open Open din meniul File sau se execută clic pe butonul Open de pe bara cu instrumente Standard sau apăsând combinaţia Ctrl+O. 3

Ca rezultat, în ambele cazuri se deschide caseta de dialog Open (Figura 1.4). În cîmpul Look in din caseta de dialog Open alegeţi calea spre documentul necesar. Selectaţi documentul dorit din lista fişierelor existente şi executaţi clic pe butonul Open, sau, pentru a efectua operaţia mai rapid executaţi dubli-clic pe documentul necesar.

Figura 1.4 Caseta de dialog Open. Dacă aţi lucrat recent cu fişierul respectiv, puteţi să redeschideţi documentul alegând denumirea fişierului din lista afişată în meniul File din Word. Crearea unui document Primul pas în crearea unui nou document este alegerea opţiunii New din meniul File. Word va afişa în dreapta panoul New Document, care vă permite să alegeţi un şablon sau un wizard pentru generarea documentului pe care vreţi să îl creaţi. Pentru a începe mai rapid, puteţi să creaţi un nou document pe baza şablonuhi Normal executând clic pe butonul New de pe bara cu instrumente Standard sau apăsând combinaţia Ctrl+N. Salvarea documentului Salvaţi documentul, alegând comanda Save din meniul File sau executând clic pe butonul Save de pe bara cu instrumente Standard. Prima dată când veţi salva un nou document, Word va afişa caseta de dialog Save As, în care puteţi alege denumirea şi dosarul pentru fişierul în care va fi salvat documentul. În câmpul Save in se alege dosarul în care se va memoriza documentul iar în câmpul File name se indică numele documentului. Dacă este nevoie de a memoriza fişierul de alt tip atunci în câmpul Save as type se alege tipul dorit. Comanda Save as din meniul File se alege în cazul salvării unui document sub alt nume. Când lucraţi într-un document mai lung, trebuie să îl salvaţi frecvent. Reţineţi următorul aspect: dacă se întrerupe alimentarea sau se blochează calculatorul, veţi pierde tot ce aţi lucrat până la ultima salvare. Pentru a închide documentul alegeţi comanda Close din meniul File sau executaţi clic pe butonul Close Window al Figura 1.5 Caseta de dialog Save as. ferestrei documentului New Pentru a închide programul Word, puteţi să alegeţi Exit din meniul File, care va determina închiderea tuturor ferestrelor deschise în Word. Dacă nu este deschis decât un singur document, puteţi să închideţi programul şi executând clic pe butonul Close din colţul din dreapta-sus al ferestrei programului Word. 4

2. Moduri de afişare a documentelor
Word oferă multe variante pentru modul de afişare a documentelor şi modul în care puteţi lucra în ele. În primul rând, puteţi să modificaţi modul de afişare general al documentului. În tabelul 2.1 sunt prezentate diferitele moduri de afişare pentru documente, cu o scurtă prezentare a fiecăruia. Pentru a trece într-un alt mod de afişare, în afară de Print Preview, trebuie să alegeţi opţiunea corespunzătoare din meniul View: Pentru a trece în Print Preview, alegeţi Print Preview din meniul File sau executaţi clic pe butonul Print Preview de pe bara cu instrumente Standard. De asemenea, puteţi să treceţi în modul Normal, Web Layout, Print Layout sau Outline, executând clic pe un buton din capătul din stânga al barei de derulare orizontale:

modul de afişare Outline modul de afişare Print Layout modul de afişare Web Layout modul de afişare Normal Tabelul 2.1 Moduri de afişare a documentelor. Modul de afişare Normal Descriere Prezintă documentul într-un format generic, pentru editare şi formatare. Nu afişează margini, anteturi şi subsoluri. Afişează documentul într-un format uşor de citit pe ecran. Ideal pentru previzualizarea paginilor de Web sau pentru citirea în reţea a documentelor Word obişnuite. Textul este prezentat fără întreruperile de pagină şi doar cu margini minimale. Rândurile de text se întind pe întreaga lăţime a ferestrei, iar culorile sau imaginile de fundal introduse în document sunt vizibile. Afişează textul şi ilustraţiile exact aşa cum ar apărea pe o foaie tipărită, cu marginile complete, anteturi şi subsoluri. Pot fi folosite toate comenzile de editare şi formatare, dar Word este ceva mai lent decât în modul de afişare Normal, iar derularea este mai puţin fluentă. Prezintă structura documentului. Vă permite să vedeţi diferite niveluri de detaliu şi să modificaţi organizarea textului din document. Afişează o imagine a unei (sau a mai multor) pagini tipărite şi vă permite să corectaţi machetarea paginii.

Web Layout

Print Layout

Outline Print Preview

Pe lângă posibilitatea schimbării modului de afişare general, puteţi să alegeţi şi diferite opţiuni care afectează modul în care este afişat documentul în modul de afişare curent. (Unele dintre aceste opţiuni nu afectează decât anumite moduri de afişare.) Mai întâi, puteţi să modificaţi mărimea caracterelor şi a ilustraţiilor afişate pe ecran, folosind caseta cu listă Zoom de pe bara cu instrumente Standard sau alegând Zoom din meniul View. Indiferent de metodă, puteţi să stabiliţi mărimea dorită pentru caractere ca procent din mărimea normală. Transfocarea poate fi făcută în toate modurile de afişare. Transfocarea nu afectează mărimea propriu-zisă a textului sau a ilustraţiilor în cazul tipăririi sau salvării documentului, ci numai scara la care este afişat documentul pe ecran.

5

introduceţi în această casetă o valoare pentru transfocare sau selectaţi un procent din listă

În al doilea rând, puteţi să măriţi spaţiul de lucru din fereastra Word pentru a umple întregul ecran şi a ascunde toate meniurile, barele cu instrumente şi celelalte instrumente, alegând Full Screen din meniul View. (Bara de meniuri va mai apărea totuşi dacă deplasaţi indicatorul mouse-ului în partea de sus a ecranului.) Această comandă afectează toate modurile de afişare. Pentru a reface fereastra Word normală, apăsaţi tasta Esc sau executaţi clic pe butonul Close Full Screen afişat de Word pe bara cu instrumente proprie: Puteţi să personalizaţi multe caracteristici din modurile de afişare Normal, Web Layout, Print Layout şi Outline, alegând Options din meniul Tools şi executând clic pe eticheta View, ca în figura 2.1. Trebuie să ştiţi că o parte din aceste opţiuni nu afectează decât anumite moduri de afişare.

Aceste opţiuni afectează modurile de afişare Normal, Web Layout, Print Layout şi Outline.

Aceste opţiuni afectează modurile de afişare Web Layout şi Print Layout. Aceste opţiuni afectează modurile de afişare Normal şi Outline.

Aceste opţiuni afectează modul de afişare Print Layout.

Figura 2.1 Alegerea opţiunilor cu comanda Options din meniul Tools. Folosirea modului de afişare Outline Modul de afişare Outline poate fi de mare ajutor când planificaţi sau organizaţi un document, chiar şi când introduceţi porţiunea de bază din textul documentului. Cele mai importante facilităţi şi avantaje oferite de modul de afişare Outline:  titlurile sintetice din document, precum şi textul care le urmează, sunt indentate cu diferite procente, astfel că puteţi vedea imediat structura ierarhică a documentului;  puteţi să controlaţi nivelul de detaliere care va fi vizibil în sinteză. De exemplu, puteţi să ascundeţi tot corpul textului şi să afişaţi numai titlurile;  puteţi să mutaţi rapid un anumit paragraf sau titlul împreună cu întregul text şi subtitlurile aferente;  puteţi să vedeţi de regulă mai mult text pe ecran în modul de afişare Outline decât în alte moduri, pentru că tot textul este scris la un rând, indiferent de formatarea aplicată paragrafelor. 6

Dacă este selectat modul de afişare Outline programul Word va afişa documentul în formă sintetică şi va afişa bara cu instrumente Outline, ca în figura 2.2. În modul de afişare Outline, termenul de titlu se referă la orice paragraf căruia i-a fost aplicat unul din stilurile integrate din program: Level 1 până la Level 9. Titlul căruia i se aplică stilul Level 1 este primul nivel şi nu este indentat. Titlul căruia i se aplică stilul Level 2 este cu un nivel mai jos şi este indentat puţin în modul de afişare Outline. Titlul căruia i se aplică stilul Level 3 este cu un nivel şi mai jos şi este indentat mai mult şi aşa mai departe. Termenul corpul textului se referă la toate paragrafele vizibile în modul de afişare Outline cărora nu le-a fost aplicat un stil de titlu.
bara cu instrumente Outline corpul textului

Titlu de nivel 1 (stilul Level 1) Titlu de nivel 2 (stilul Level 2) Titlu de nivel 3 (stilul Level 3)

Figura 2.2 Un document în modul de afişare Outline. În modul de afişare Outline, Word afişează unul din următoarele simboluri înaintea fiecărui paragraf. Termenul subtext se referă la subtitluri sau la corpul de text care urmează un titlu: Simbol Tipul de paragraph titlu cu subtext titlu fără subtext corp de text


Dacă aţi aplicat stilurile Level 1 până la Level 9 titlurilor din document, Word va indenta titlurile în mod corespunzător în modul de afişare Outline, iar documentul va arăta ca o sinteză, ca în exemplul din figura 2.2. Dacă însă nu aţi aplicat titlurilor paragrafelor stilurile integrate pentru titluri, documentul va genera doar o listă cu paragrafe cu corp de text, ca în figura 2.3 şi nu va arăta ca o sinteză. Cu ajutorul butoanelor de pe bara cu instrumente Outline puteţi să aplicaţi foarte uşor stilurile pentru titluri şi să transformaţi documentul într-o variantă sintetică.

7

Figura 2.3 Un document în modul de afişare Outline cu titluri cărora nu le-au fost aplicate stilurile integrate pentru titluri. Modificarea nivelurilor titlurilor Puteţi să folosiţi primele trei butoane de pe bara cu instrumente Outline pentru a modifica nivelul unui titlu, pentru a transforma un paragraf cu corp de text într-un titlu sau pentru a transforma un titlu într-un paragraf cu corp de text. În general, puteţi să efectuaţi operaţii de sintetizare pentru mai multe paragrafe (titluri sau corp de text), selectând mai multe paragrafe înaintea lansării comenzii. promovare nivel superior promovare retrogradare retrogradare corp de text

afişează nivelul titlului respectiv Dacă promovaţi un paragraf cu corp de text, el va fi transformat într-un titlu pe acelaşi nivel ca şi titlul anterior, iar dacă îl retrogradaţi, va fi transformat într-un titlu pe un nivel mai jos decât titlul anterior. Mutarea blocurilor de text Puteţi să mutaţi rapid unul sau mai multe paragrafe folosind cele două butoane de pe bara cu instrumente Outline: Move Up

Move Down Paragrafele pot fi atât titluri, cât şi corp de text. Iată în continuare paşii necesari: 1. Plasaţi punctul de inserare în paragraful pe care vreţi să îl mutaţi (sau selectaţi mai multe paragrafe). 2. Executaţi clic pe butonul Move Up pentru a muta paragraful deasupra paragrafului anterior sau executaţi clic pe butonul Move Down pentru a muta paragraful sub paragraful următor. 3. Repetaţi pasul 2 de câte ori este necesar pentru a muta paragraful în poziţia dorită. Restrângerea şi extinderea textului Puteţi să folosiţi următoarele butoane de pe bara cu instrumente Outlining pentru a modifica nivelul de detaliere al sintezei:

8

Expand Show First Line Only Collapse

Puteţi să folosiţi următoarele butoane de pe bara cu instrumente Outlining pentru a modifica nivelul de detaliere al sintezei: 1. Plasaţi punctul de inserare pe titlu (sau selectaţi mai multe titluri). 2. Executaţi clic pe butonul Collapse sau apăsaţi tasta minus (–) de pe minitastatura numerică. Word va ascunde ultimul nivel de subtext vizibil în momentul respectiv. 3. Repetaţi pasul 2, dacă este cazul, pentru a ascunde procentul dorit din subtext. Pentru a reafişa subtextul restrâns, folosiţi aceeaşi procedură, însă la pasul 2 executaţi clic pe butonul Expand sau apăsaţi tasta plus (+) de pe minitastatura numerică. Pentru a afişa întregul text în formă sintetică (inclusiv titlurile) folosind atributele de formatare pentru caractere aplicate în stilul Normal, executaţi clic pe butonul Show Formatting pentru a-l deselecta. În acest fel nu vor fi eliminate atributele de formatare pentru caractere, ele doar nu vor mai fi afişate. Pentru a determina din nou afişarea tuturor atributelor de formatare pentru caractere, selectaţi butonul Show Formatting. – Show Formatting Selectarea butonului Master Document View determină activarea modului de afişare Master Document, care este o modalitate deosebită a afişării Outline, ce vă permite să împărţiţi un document mai lung din Word în mai multe subdocumente separate, care formează un singur document principal. Celelalte butoane de pe bara cu instrumente Outlining (cele din dreapta butonului Master Document View) sunt pentru lucrul în documente principale. – Master Document View Parcurgerea titlurilor sintetice Word are două funcţii cu ajutorul cărora puteţi să derulaţi rapid documentul până la un anumit titlu sintetic. Pentru a localiza un anumit titlu sintetic, trageţi caseta de derulare până când vedeţi titlul respectiv, apoi eliberaţi butonul mouse-ului. Pentru a folosi această opţiune, nu trebuie să fiţi în modul de afişare Outline. O a doua facilitate care vă permite să derulaţi cu uşurinţă documentul până la un anumit titlu sintetic este componenta Document Map, care este afişată într-un panou separat din fereastra programului Word. Pentru a afişa panoul Document Map, alegeţi Document Map din meniul View sau executaţi clic pe butonul Document Map de pe bara cu instrumente Standard. – Document Map

Executaţi clic pe un titlu din panoul Document Map pentru a derula documentul până la el în panoul ferestrei.

9

De asemenea, dacă un titlu este urmat de unul sau mai multe subtitluri, Word va afişa un simbol pătrat în stânga titlului din panoul Document Map. Ca să ascundeţi subtitlurile în panoul Document Map, executaţi clic pe caseta respectivă. Ca să afişaţi subtitlurile, executaţi din nou clic pe caseta respectivă. Dacă sunteţi în modul de afişare Outline, prin ascunderea sau afişarea titlurilor din panoul Document Map, ele sunt ascunse sau afişate şi în panoul documentului. În modurile de afişare Normal, Web Layout şi Print Layout, ascunderea sau afişarea titlurilor în Document Map nu le afectează pe cele din panoul documentului. Introducerea textului După ce deschideţi noul document, pasul următor este să începeţi introducerea textului. Începeţi să scrieţi titlul la începutul documentului din fereastră (de exemplu, scrieţi titlul Vacanţa de vară). Dacă ajungeţi la sfârşitul rândului şi nu aţi terminat de scris titlul nu apăsaţi tasta Enter (aşa cum aţi proceda în cazul unei maşini de scris), ci scrieţi în continuare. Word va muta în mod automat punctul de inserare (împreună cu caracterele din cuvântul curent) pe următorul rând, iar următoarele caractere vor apărea pe noul rând. Această operaţie se numeşte desfăşurarea automată a cuvintelor. După cum se ştie pentru a crea un nou paragraf trebuie să apăsaţi tasta Enter. Word marchează sfârşitul fiecărui paragraf prin inserarea unui simbol de paragraf. Simbolul de paragraf (¶) este unul din caracterele netipăribile care poate apărea în documentele Word. Caracterele netipăribile nu apar niciodată pe varianta tipărită pe hârtie a documentului. În mod normal, ele sunt invizibile şi pe ecran. Puteţi însă să le faceţi vizibile pe ecran, executând clic pe butonul Show/Hide ¶ de pe bara cu instrumente Standard. În continuare este prezentat un exemplu cu un text dintr-un document afişat pe ecran după selectarea opţiunii pentru afişarea caracterelor netipăribile. tabulator spaţiu

simbol de paragraf Inserarea caracterelor speciale Pentru a insera în text diferite simboluri şi caractere străine care nu se găsesc pe tastatură, puteţi să alegeţi opţiunea Symbol din meniul Insert. De exemplu, dacă vreţi să introduceţi simbolul pentru copyright (©), alegeţi Symbol din meniul Insert şi folosiţi caseta de dialog Symbol prezentată mai jos. Simbolul va apărea în document în poziţia unde se găseşte punctul de inserare, la fel ca în cazul în care l-aţi fi introdus de la tastatură. Puteţi să lăsaţi caseta de dialog Symbol deschisă în timp ce lucraţi în document. După ce inseraţi simbolurile dorite, executaţi clic pe butonul Close pentru a închide caseta de dialog. Caseta de dialog Symbol
1. Executaţi clic pe eticheta Symbol, dacă nu este deschisă deja. 2. Selectaţi fontul Symbol, dacă nu este deja selectat. 3. Executaţi dublu-clic aici pentru a insera simbolul © .

10

Caseta de dialog Symbol afişează toate caracterele care aparţin fontului pe care l-aţi ales din caseta cu listă Font din eticheta Symbols. Dacă nu vedeţi simbolul dorit, îl puteţi găsi selectând diferite fonturi. Trebuie să aveţi în vedere că selectarea opţiunii (normal text) de la începutul listei de fonturi determină afişarea setului de caractere care aparţin fontului din poziţia curentă a punctului de inserare din document. De asemenea, dacă executaţi clic pe eticheta Special Characters din caseta de dialog Symbol, Word va afişa câteva caractere suplimentare pe care le puteţi insera. O mare parte din simboluri au combinaţii de taste alocate drept comenzi rapide. Word afişează aceste combinaţii de taste în caseta de dialog Symbol în eticheta Special Characters şi în partea de jos a etichetei Symbols, dacă alegeţi fontul (normal text). Puteţi să folosiţi combinaţiile de taste pentru a insera rapid un simbol fără să mai deschideţi caseta de dialog Symbol. De exemplu, puteţi să inseraţi simbolul pentru copyright şi folosind combinaţia Alt+Ctrl+C. Puteţi să definiţi combinaţii de taste proprii pentru un anumit simbol, deschizând caseta de dialog Symbol, executând clic pe simbolul respectiv, apoi pe butonul Shortcut Key. Ca rezultat va apare o nouă casetă de dialog Customize Keyboard. În caseta cu listă Current keys sunt afişate combinaţiile de taste curente pentru simbolul dat. Pentru a defini propria combinaţie de taste, ea se introduce în caseta de text Press new shortcut key. Pentru a memora schimbarea se execută clic pe butonul Assign, apoi pe Close pentru a închide caseta de dialog respectivă. La fel se poate şterge o combinaţie de taste atribuită unui simbol selectând combinaţia dată şi executând clic pe butonul Remove în caseta de dialog Customize Keyboard. Puteţi să definiţi şi un caracter sau un grup caractere, de pildă "ae", pe care Word le înlocuieşte în mod automat cu un anumit simbol, de pildă cu Ţ. Pentru aceasta, selectaţi simbolul în caseta de dialog Symbol şi executaţi clic pe butonul AutoCorrect. În plus, puteţi să introduceţi data curentă, ora curentă sau ambele în document, alegând opţiunea Date And Time din meniul Insert şi selectând formatul dorit din caseta de dialog Date And Time. Inserarea datei şi orei curente folosind comanda Date And Time
Dacă selectaţi opţiunea Update Automatically, Word va actualiza data sau ora atunci când veţi tipări documentul; în caz contrar data sau ora vor rămâne nemodificate aşa cum le-aţi inserat.

Executaţi clic pe formatul pe care îl doriţi

Executaţi clic pe OK pentru a insera data sau ora în document.

Editarea textului După ce introduceţi textul, primul pas de editare este să mutaţi punctul de inserare în poziţia în care doriţi să operaţi modificarea. Word oferă numeroase metode de deplasare rapidă prin documente. Cel mai simplu mod de mutare a punctului de inserare într-o poziţie din document care este deja vizibilă în fereastra documentului este să executaţi clic în locul respectiv, folosind butonul din stânga (butonul principal) al mouse-ului.

11

Puteţi să folosiţi tastele sau combinaţiile de taste din tabelul ce urmează pentru a muta punctul de inserare în orice poziţie din document: Folosiţi această tastă sau Pentru a muta indicatorul combinaţie de taste înaintea caracterului anterior ← după următorul caracter → un rând mai sus ↑ un rând mai jos ↓ înapoi câte un cuvânt Ctrl+← înainte câte un cuvânt Ctrl+→ înapoi câte un paragraf Ctrl+↑ înainte câte un paragraf Ctrl+↓ Home la ânceputul rândului End la capătul rândului Ctrl+Home la începutul documentului Ctrl+End la sfârşitul documentului Page up o fereastră mai sus (adică o distanţă egală cu înălţimea unei ferestre) Page Down o fereastră mai jos Puteţi să folosiţi barele de derulare orizontală şi verticală pentru a aduce textul în zona vizibilă din fereastra documentului. Dacă una din barele de derulare nu este vizibilă, puteţi să o afişaţi alegând Options din meniul Tools, executând clic pe eticheta View si selectând opţiunea Horizontal Scroll Bar sau opţiunea Vertical Scroll Bar. Atunci când deplasaţi textul în zona vizibilă folosind bara de derulare, punctul de inserare nu se mută; de fapt, în multe cazuri, după derulare punctul de inserare nici nu va mai fi vizibil în fereastră. Pentru a muta punctul de inserare, derulaţi documentul şi executaţi clic în locul unde vreţi să apară punctul de inserare. După ce mutaţi punctul de inserare în poziţia din document în care vreţi să operaţi o modificare, pasul următor este executarea unei comenzi de editare din program. Word vă oferă o colecţie de comenzi de editare pentru ştergerea, înlocuirea, copierea, mutarea şi scrierea textului cu majuscule. Pentru început, puteţi să ştergeţi un număr limitat de caractere prin poziţionarea punctului de inserare şi apăsarea uneia din următoarele taste sau combinaţii de taste: Apăsaţi aceste taste Delete Ctrl+Delete Backspace Ctrl+Backspace Pentru a şterge Caracterul de după punctul de inserare Până la sfârşitul cuvântului care conţine punctul de inserare (sau care se află după el) Caracterul dinaintea punctului de inserare Până la începutul cuvântului care conţine punctul de inserare (sau care se află în faţa lui)

Puteţi să ţineţi apăsată una din aceste combinaţii de taste pentru a şterge mai multe caractere sau cuvinte. Nu uitaţi că puteţi să folosiţi comanda Undo din meniul Edit, să executaţi clic pe butonul Undo sau să apăsaţi combinaţia Ctrl+Z pentru a reface textul pe care l-aţi şters din greşeală. Dacă ţineţi apăsată tasta Backspace pentru a şterge un grup de caractere, comanda Undo va reface toate caracterele şterse. Dacă aţi folosit una din tastele sau combinaţiile de taste pentru ştergere, Undo va reface numai cel mai recent caracter sau cuvânt şters. Selectarea textului Majoritatea metodelor de editare folosite în Word, precum şi metodele de formatare, impun selectarea, adică definirea (cunoscută sub denumirea de selecţie), apoi alegerea unei comenzi care să fie aplicată blocului de text respectiv. Selectarea vă permite să controlaţi în mod precis partea documentului care va fi afectată de comanda din Word, fie că este vorba de un singur caracter sau de o singură ilustraţie, fie că este vorba de întregul document. Puteţi să selectaţi text fie de la tastatură, fie cu mouse-ul. 12

Selectarea cu ajutorul tastaturii Metoda de bază pentru folosirea tastaturii pentru selectarea textului implică blocarea tastei Shift, apoi apăsarea tastelor sau combinaţiilor de taste pentru mutarea punctului de inserare. Prin blocarea tastei Shift, comanda de la tastatură va selecta textul, fără a deplasa punctul de inserare. De exemplu, puteţi să ţineţi apăsată tasta Shift şi să apăsaţi o tastă cu săgeată pentru a extinde selecţia cu câte un caracter sau câte un rând, în direcţia dorită. Combinaţii de taste pentru extinderea unei selecţii Apăsaţi această tastă sau combinaţie de Pentru a extinde selecţia taste peste caracterul anterior Shift+ ← peste următorul caracter Shift+ → pe rândul de mai sus Shift+ ↑ pe rândul de mai jos Shift+ ↓ până la începutul cuvântului curent (sau al cuvântului anterior, dacă Shift+Ctrl+ ← sunteţi la începutul unui cuvânt) până la începutul cuvântului următor Shift+Ctrl+ → până la începutul paragrafului curent (sau al celui anterior, dacă sunteţi Shift+Ctrl+ ↑ la începutul unui paragraf) până la sfârşitul paragrafului curent Shift+Ctrl+ ↓ Shift+Home până la începutul rândului Shift+End până la capătul rândului Shift+Ctrl+Home până la începutul documentului Shift+Ctrl+End până la sfârşitul documentului Shift+Page Up o fereastră mai sus (adică, o distanţă egală cu înălţimea unei ferestre) Shift+Page Down o fereastră mai jos Pentru a selecta întregul document puteţi să folosiţi comanda Select All din meniul Edit sau apăsând combinaţia Ctrl+A. Pentru a anula o selecţie şi a afişa punctul de inserare, executaţi clic într-un loc oarecare din document sau apăsaţi o tastă cu săgeată. Selectarea cu ajutorul mouse-ului Metoda de bază pentru folosirea mouse-ului la selectarea textului sau ilustraţiilor implică mutarea indicatorului mouse-ului la începutul secţiunii de selectat, urmată de apăsarea butonului din stânga al mouse-ului şi tragerea peste textul sau ilustraţia pe care vreţi să le selectaţi. Dacă în timp ce trageţi ajungeţi la marginea ferestrei, Word va derula documentul ca să vă permită extinderea selecţiei. Puteţi să selectaţi orice porţiune de text folosind următoarea metodă: 1. Executaţi clic în locul unde vreţi să înceapă selecţia. 2. Ţineţi apăsată tasta Shift în timp ce executaţi clic în locul unde vreţi să se termine selecţia. Mai jos sunt prezentate câteva comenzi rapide cu mouse-ul pe care le puteţi folosi pentru a selecta diferite fragmente de text. Bara de selectare este zona din fereastra documentului din stânga textului. Puteţi să vedeţi foarte uşor dacă indicatorul mouse-ului se găseşte pe bara de selectare, pentru că va lua forma unei săgeţi orientate în sus şi spre dreapta Comenzi rapide cu mouse-ul pentru selectarea textului Pentru a selecta Procedaţi astfel un cuvânt executaţi dublu-clic pe cuvânt o propoziţie ţineţi apăsată tasta Ctrl şi executaţi clic pe propoziţie un rând executaţi clic pe bara de selectare în dreptul rândului mai multe rânduri trageţi în jos sau în sus pe bara de selectare executaţi dublu-clic pe bara de selectare din dreptul paragrafului, sau un paragraf executaţi de trei ori clic în paragraf 13

mai multe paragrafe întregul document

executaţi dublu-clic pe bara de selectare, apoi trageţi în sus sau în jos executaţi de trei ori clic pe bara de selectare sau ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce executaţi clic pe bara de selectare

După ce selectaţi un bloc de text, puteţi să aplicaţi o comandă de editare sau formatare. Această secţiune prezintă principalele comenzi de editare pe care le puteţi aplica selecţiilor. Dacă aveţi activată opţiunea Typing Replaces Selection, puteţi să înlocuiţi selecţia introducând textul dorit. Când scrieţi prima literă, întreaga selecţie va fi ştearsă în mod automat iar noul text pe care îl veţi scrie va apărea în locul acesteia. (Dacă opţiunea Typing Replaces Selection nu este activată, noul text va fi inserat înaintea selecţiei). Pentru a activa sau dezactiva opţiunea Typing Replaces Selection, alegeţi Options din meniul Tools şi executaţi clic pe eticheta Edit din caseta de dialog Options. Pentru a şterge textul selectat, apăsaţi tasta Backspace sau tasta Delete, ori alegeţi Clear din meniul Edit. Pentru a schimba tipul literelor din selecţie (pentru a-l scrie cu literă mică, cu litere mari, cu tipul pentru propoziţii sau tipul pentru titluri) ori pentru a inversa tipul tuturor literelor din literă mare în literă mică, puteţi să alegeţi Change Case din meniul Format şi să executaţi clic pe opţiunea dorită pentru tipul literelor în caseta de dialog Change Case. Caseta de dialog Change Case Mutarea si copierea textului cu ajutorul mouse-ului Puteţi să folosiţi şi mouse-ul pentru a muta sau a copia rapid un text, efectuând paşii următori: 1. Selectaţi textul dorit. 2. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe selecţie (indicatorul va lua forma unei săgeţi) şi ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului. 3. Pentru a muta textul, trageţi-l în poziţia dorită. Pentru a copia textul, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi. Dacă locul de destinaţie nu este vizibil, trageţi textul până în marginea ferestrei, iar documentul va fi derulat în mod automat în direcţia corespunzătoare. Locul de destinaţie poate fi în acelaşi document din Word, într-un alt document din Word sau chiar într-un alt document dintr-o aplicaţie a pachetului Office (de pildă, o foaie de calcul din Microsoft Excel). Dacă locul de destinaţie se găseşte într-un document care nu este vizibil, trageţi textul pe butonul documentului de destinaţie de pe bara de operaţii din Windows, şi ţineţi indicatorul mouse-ului pe el timp de câteva secunde. Fereastra documentului de destinaţie va fi activată şi veţi putea finaliza operaţia de tragere. (Ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului în tot timpul acestei operaţii.) Pentru a folosi această metodă, opţiunea Drag-And-Drop Text Editing trebuie să fie activată. Veţi găsi opţiunea alegând Options din meniul Tools şi executând clic pe eticheta Edit. Mutarea si copierea textului prin Clipboard Puteţi să mutaţi şi să copiaţi textul şi prin Clipboard, o facilitate a mediului Windows care permite stocarea temporară de text şi ilustraţii. Pentru aceasta, efectuaţi paşii următori: 1. Selectaţi textul. 2. Pentru a muta textul, alegeţi Cut din meniul Edit sau apăsaţi Ctrl+X. În acest fel veţi decupa textul, adică îl veţi elimina din document şi îl veţi plasa în Clipboard. Pentru a copia textul, alegeţi Copy din meniul Edit sau apăsaţi Ctrl+C. În acest fel veţi copia textul, adică textul selectat va rămâne în document, iar o copie a lui va fi plasată în Clipboard. 3. Plasaţi punctul de inserare în locul unde vreţi să introduceţi textul pe care l-aţi decupat sau copiat în Clipboard. Locul de destinaţie poate să fie în documentul curent sau într-un alt document. 4. Alegeţi Paste din meniul Edit sau apăsaţi Ctrl+V. Textul va fi lipit, adică inserat în documentul respectiv. Word mai are încâ douâ metode de decupare, copiere sau lipire a textului prin Clipboard. 0 metodă constâ în executarea de clic pe butoanele corespunzâtoare de pe bara cu instmmente Standard: 14

butonul Paste (lipire) butonul Copy (copiere) butonul Cut (decupare)

O altă metodă de decupare sau copiere a unui bloc de text selectat implică un clic cu butonul din dreapta urmat de alegerea comenzii Cut sau Copy din meniul contextual care va fi afişat. În mod similar, pentru a lipi textul, puteţi să executaţi clic cu butonul din dreapta în locul de destinaţie şi să alegeţi apoi Paste din meniul contextual. Pentru a ascunde meniul contextual fără a alege vreo comandă, apăsaţi tasta Escape sau executaţi clic undeva în document. Un avantaj al folosirii memoriei Clipboard îl reprezintă faptul că puteţi muta sau copia textul sau ilustraţiile între diferite programe sub Windows. (Memoria Clipboard este o facilitate partajată în Windows.) Un alt avantaj îl constituie faptul că textul rămâne în Clipboard şi după ce îl lipiţi, ceea ce vă permite să inseraţi de mai multe ori textul respectiv, prin operaţii repetate de lipire. Textul din Clipboard va fi eliminat în mod automat dacă efectuaţi o altă operaţie de copiere sau decupare în Word sau într-un alt program. Puteţi să păstraţi însă textul aflat în Clipboard în timp ce mutaţi sau copiaţi un alt bloc de text folosind una din metodele care nu implică trecerea prin Clipboard, cum ar fi prin tragere (prezentată mai sus). De asemenea, puteţi să folosiţi noua bară cu instrumente Clipboard, care va fi descrisă în continuare. Salvarea în Clipboard a mai multor blocuri de text Puteţi sâ folosiţi bara cu instrumente Clipboard pentru a decupa sau a copia mai multe blocuri de text (până la 24) şi să le salvaţi în Clipboard pentru a putea insera pe oricare din ele într-un document din Office. Primul pas este afişarea barei cu instrumente Clipboard, pentru care trebuie să plasaţi indicatorul mouse-ului pe opţiunea Toolbars din meniul View şi din listă alegeţi Task Pane. În partea dreaptă a ferestrei Word va apărea panoul Task Pane. Executaţi clic pe săgeata din dreapta barei de titlu a panoului pentru a deschide lista denumirilor panourilor existente, din care alegeţi Clipboard. O altă metodă de a afişa panoul Task Pane este să executaţi clic cu butonul din dreapta pe bara de meniuri sau pe o bară cu instrumente, apoi alegeţi opţiunea Task Pane. Puteţi apoi să decupaţi sau să copiaţi până la 24 blocuri de text (sau ilustraţii) folosind indicaţiile de mai sus. Trebuie să reţineţi că, atunci când decupaţi sau copiaţi fiecare bloc, pe bara cu instrumente Clipboard va fi plasată câte o pictogramă reprezentând blocul adăugat. (Dacă decupaţi sau copiaţi al 25-lea bloc, primul bloc salvat va fi eliminat.) Puteţi să folosiţi bara cu instrumente Clipboard şi pentru a lipi unul din blocurile salvate (sau pe toate), conform indicaţiilor de mai jos.
Lipirea tuturor blocurilor. Eliminarea din Clipboard a tuturor blocurilor salvate. Ascunderea barei cu instrumente Clipboard.

Executaţi clic pe o pictogramă pentru a lipi blocul.

Alături de pictogramă este afişat conţinutul (sau o parte din conţinutul) blocului.

15

Trebuie să reţineţi că dacă folosiţi una din comenzile convenţionale pentru lipire discutate anterior (de exemplu, Ctrl+V), va fi lipit ultimul bloc adăugat în Clipboard Revocarea şi refacerea acţiunilor de editare şi formatare Puteţi să anulaţi efectul celei mai recente acţiuni de editare sau formatare alegând comanda Undo din meniul Edit sau apăsând Ctrl+Z. Executarea de clic pe butonul Undo de pe bara cu instrumente Standard are acelaşi efect. Dacă repetaţi comanda Undo, Word va revoca penultima acţiune efectuată. De exemplu, să presupunem că scrieţi un cuvânt, formataţi un paragraf, apoi ştergeţi un caracter. Dacă ulterior folosiţi comanda Undo de trei ori, Word va înlocui caracterul, va reaplica paragrafului formatul original, apoi va şterge cuvântul. De asemenea, există o comandă rapidă pentru revocarea mai multor acţiuni, care implică executarea de clic pe butonul cu săgeată din dreptul butonului Undo, tragerea în jos a indicatorului mouse-ului pentru a selecta toate acţiunile pe care vreţi să le revocaţi, apoi eliberarea butonului. (Acţiunile sunt afişate în ordine, de la cea mai recentă la cea mai veche, şi le puteţi revoca numai în această ordine.) Dacă cea mai recentă operaţie a constat în revocarea unei acţiuni cu ajutorul uneia din metodele indicate mai sus, comanda Redo din meniul Edit (sau combinaţia de taste Ctrl+Y) va reface acţiunea respectivă. De exemplu, dacă ştergeţi un cuvânt, apoi apăsaţi Ctrl+Z, cuvântul va fi refăcut; dacă apăsaţi apoi Ctrl+Y, cuvântul va fi eliminat din nou. Puteţi să refaceţi o acţiune şi dacă executaţi clic pe butonul Redo de pe bara cu instrumente Standard: La fel ca butonul Undo, butonul Redo are alături un buton cu săgeată pe care puteţi executa clic pentru a selecta acţiunile pe care vreţi să le refaceţi. (Reţineţi că, butonul Redo poate fi folosit numai pentru refacerea unei acţiuni; el nu poate fi folosit pentru repetarea unei acţiuni.)

16

3. Formatarea unui document în Word
Aplicarea stilurilor Word oferă două tipuri de stiluri: stiluri pentru paragrafe (pentru evidenţierea paragrafelor) şi stiluri pentru caractere (pentru evidenţierea diferitelor blocuri de caractere). Aplicarea stilurilor prezintă mai multe avantaje faţă de atribuirea directă a atributelor de formatare pentru caractere şi paragrafe (despre care se va vorbi ulterior). Aplicarea un stil vă poate ajuta să economisiţi timp, pentru că vă permite să asociaţi un întreg grup de atribute de formatare cu ajutorul unei singure comenzi. De asemenea, folosirea stilurilor permite obţinerea unei formatări unitare, întregul text căruia îi aplicaţi un anumit stil având un aspect identic. Puteţi să schimbaţi foarte uşor atributele de formatare pentru întregul text din document căruia i-aţi atribuit un anumit stil prin simpla ajustare a stilului respectiv. De exemplu, puteţi să scrieţi toate titlurile de pe primul nivel cu aldine prin asocierea atributului aldin cu stilul Heading 1, operaţie mult mai simplă decât reformatarea individuală a tuturor titlurilor din document. Când creaţi un nou document, acesta primeşte un exemplar propriu al stilurilor incluse m şablonul folosit pentru crearea lui. Stilurile documentului sunt salvate în fişierul documentului împreună cu restul conţinutului documentului. Puteţi aplica atât stiluri predefinite (adică, cele fumizate de programul Word), cât şi stiluri definite de dumneavoastră. Aplicarea stilurilor de paragraf Un stil de paragraf conţine un întreg set de atribute de formatare pentru paragraf şi caractere. Când aplicaţi un astfel de stil unui paragraf, toate aceste atribute de formatare sunt aplicate textului din paragraful respectiv. În tabelul 3.1 sunt prezentate toate atributele de formatare incluse într-un stil de paragraf, împărţite pe şase categorii. (Aceste categorii corespund comenzilor pe care le folosiţi la alegerea atributelor de formatare). Dacă nu aţi aplicat stilurile încă în document, paragrafele vor avea stilul Normal. (Paragrafele din documentele create pe baza anumitor şabloane, pot primi iniţial un alt stil, de pildă Body Text). Stilul Normal are un set de atribute de formatare utilizabile pentru corpul textului dintr-un document obişnuit. În şablonul Normal inclus în Word, atributele de formatare din stilul Normal sunt fontul Times New Roman, mărimea fontului de 12 puncte, spaţiu de un singur rând şi aliniere în stânga a paragrafelor. (Oricare din aceste atribute poate fi modificat.) Tabelul 3.1 Atribute de formatare incluse într-un stil de paragraf Categoria Principale atribute de formatare Denumirea fontului (de exemplu, Times New Roman), precum şi mărimea caracterelor, stilul (aldin sau italic), sublinierea, efectele speciale (cum ar fi tăierea cu o linie sau scrierea la exponent), culoarea, spaţierea între caractere şi efectele de animaţie. Determină dicţionarul (de limbă engleză, franceză, germană etc.) folosit de instrumentele de control ale programului Word (cum ar fi cele pentru verificarea ortografiei şi sintaxei) atunci când se face corectarea textului. Poate fi folosit pentru excluderea unui tip de text de la verificare. Indentarea paragrafelor, spaţierea înainte şi după paragraf, spaţierea rândurilor din paragrafe, alinierea (la stânga, la dreapta, centrat sau aliniat între margini), nivelul de sintetizare şi saltul la pagină nouă. Poziţia şi tipul stopurilor de tabulator aplicate în paragraf. Chenare în jurul textului şi umbrirea fundalului. Afişarea automată a unui caracter sau a unui număr pentru paragraful dintr-o listă. 17

Font, spaţiere şi animaţie

Limbă

Indentări, spaţiere şi întreruperi Tabulatoare Chenare şi umbriri Marcaje şi numerotare

Pentru a aplica un alt stil unuia sau mai multor paragrafe, efectuaţi paşii următori: 1 Pentru a aplica un stil unui singur paragraf, plasaţi punctul de inserare oriunde în paragraful respectiv. Pentru a aplica un stil mai multor paragrafe, selectaţi cel puţin o porţiune din toate paragrafele. Dacă nu aţi început încă să introduceţi textul pentru un nou paragraf, plasaţi punctul de inserare înaintea simbolului de paragraf pentru noul paragraf. Puteţi face acest lucru indiferent dacă simbolul de paragraf este sau nu vizibil. 2 Alegeţi Styles and Formatting din meniul Format, apoi selectaţi stilul dorit din caseta de dialog Style, ca în figura 3.1.

Pentru a selecta un stil, executaţi clic pe el. Stilurile care au în dreapta semnul ¶ sunt stiluri de paragraf. (Stilurile care au în dreapta caracterul a sunt stiluri pentru caractere, despre care vom vorbi mai jos.)

Selectaţi All Styles în această casetă pentru a vedea o listă cu toate stilurile oferite.

Figura 3.1 Alegerea unui stil din caseta de dialog Styles and Formatting. Denumirea fiecărui stil sugerează scopul acestuia. În cazul în care cunoaşteţi denumirea stilului pe care vreţi să-l aplicaţi, nu trebuie să folosiţi caseta de dialog Styles and Formatting. Puteţi însă să aplicaţi stilul, selectându-l din lista Style de pe bara cu instrumente de formatare sau scriind denumirea stilului în caseta din capul listei: În listă nu sunt afişate decât stilurile care sunt folosite în acel moment în document sau care au fost selectate anterior, plus alte câteva stiluri uzuale (cum ar fi Headings 1). Pentru a afişa toate stilurile posibile, apăsaţi tasta Shift în timp ce executaţi clic pe butonul cu săgeată. Când apăsaţi tasta Enter la sfârşitul unui paragraf, noul paragraf care va fi inserat are, în general, acelaşi stil ca şi paragraful anterior. Unele stiluri sunt definite însă în aşa fel încât noul paragraf să aibă un stil diferit. De exemplu, dacă apăsaţi tasta Enter în timp ce vă găsiţi într-un paragraf cu stilul Heading 1, noul paragraf va avea, de regulă, stilul Normal. Aplicarea stilurilor de caractere Puteţi să folosiţi un stil de caractere pentru a aplica un set de atribute de formatare în vederea evidenţierii unuia sau a mai multor caractere dintr-un paragraf. Stilurile de caractere diferă de stilurile de paragrafe prin următoarele aspecte: • Un stil de caractere poate conţine numai atributele de formatare care aparţin categoriilor Font, spaţiere şi animaţie, Limbă şi Chenare şi umbriri, prezentate în Tabelul 3.1. După cum vedeţi, acestea sunt numai trei din cele şase categorii de atribute de formatare care pot fi asociate unui stil de paragrafe. • Stilurile de caractere pot fi aplicate unuia sau mai multor caractere, în timp ce un stil de paragrafe poate fi aplicat unuia sau mai multor paragrafe. 18

• Spre deosebire de stilurile de paragrafe, stilurile de caractere nu au nevoie de definirea completă a formatării caracterelor. De exemplu, un anumit stil de caractere poate specifica numai atributele de formatare aldin şi italic. Dacă aţi atribui un astfel de stil unui bloc de text, Word ar elimina orice atribut de formatare aplicat în mod direct, aplicând atributele aldin şi italic textului respectiv şi menţinând celelalte atribute de formatare ale caracterelor specificate prin stilul de caractere, cum ar fi fontul, mărimea şi efectele caracterelor. Word oferă câteva stiluri de caractere predefinite. Pentru a aplica un stil de caractere pentru un grup de caractere: 1 Selectaţi textul sau, ca să aplicaţi stilul textului pe care urmează să îl introduceţi, plasaţi punctul de inserare în locul unde vreţi să inseraţi textul. Pentru a aplica un stil de caractere unui singur cuvânt, plasaţi punctul de inserare oriunde în cadrul cuvântului fără să-l selectaţi. 2 Alegeţi Styles and Formatting din meniul Format, iar în panoul Styles and Formatting (vezi figura 3.1), selectaţi un stil de caractere din listă. Denumirile stilurilor de caractere au în dreapta caracterul a. Observaţi că Word afişează modelul de text formatat cu stilul selectat. Executaţi clic pe stilul de caractere dorit pentru a-l selecta. De asemenea, dacă ştiţi denumirea stilului de caractere necesar, puteţi să-l selectaţi direct din lista Style de pe bara cu instrumente de formatare sau să scrieţi denumirea stilului în caseta din capul listei. 3 Dacă nu aţi selectat caractere la pasul 1, începeţi să scrieţi. Stilul de caractere va fi aplicat tuturor caracterelor pe care le veţi scrie, până când apăsând tasta Enter începeţi un paragraf nou. Aplicarea directă a atributelor de formatare pentru caractere Aplicarea directă a atributelor de formatare pentru caractere individuale vă permite un grad maxim de control asupra formatării caracterelor din documentele pe care le creaţi. Stilul de paragrafe specifică atributele de formatare predominante din textul paragrafului. Adesea, veţi aplica atributele de formatare unui caracter sau mai multor caractere dintr-un paragraf pentru a le scoate m evidenţă. De exemplu, puteţi să aplicaţi atributul italic unui cuvânt sau să plasaţi un caracter la exponent. Atributele de formatare aplicate caracterelor în mod direct ignoră formatarea aplicată caracterelor prin stilul aplicat paragrafului sau prin orice stil de caractere aplicat textului respectiv. Atributele de formatare pentru caractere pe care le puteţi aplica în mod direct aparţin categoriilor Font, spaţiere şi animaţie, Limbă şi Chenare şi umbriri din tabelul 3.1. La început se prezintă atributele din prima categorie, Font, spaţiere şi animaţie, care sunt prezentate în tabelul 3.2. Atributele de formatare din categoria Chenare şi umbriri vor fi discutate ulterior în această temă, iar atributele de formatare din categoria Limbă vor fi discutate în tema ”Folosirea instrumentelor de verificare în Word”. (Reţineţi că este posibilă aplicarea de chenare şi umbriri fie ca atribut de formatare pentru unul sau mai multe caractere, fie ca atribut de formatare pentru unul sau mai multe paragrafe.) Tabelul 3.2 Atributele de formatare din categoria, Font, spaţiere şi animaţie Opţiuni pentru formatarea Descriere caracterelor Font Font Forma generală a caracterelor: Times New Roman, Arial, Courier New şi aşa mai departe. Font Style Tipul specific al caracterelor: normal, italic, aldin sau aldin italic. Size Underline Înălţimea caracterelor, măsurată în puncte (1 punct = 1/72 inci). Sublinierea caracterelor, care poate fi cu o singură linie, cu linie dublă, cu linie întreruptă, cu linie dashed, numai a cuvintelor (fără spaţii) sau într-unul din mai multe stiluri. Culoarea liniei de subliniere, în cazul textului. Puteţi să selectaţi o culoare standard, să creaţi o culoare personalizată sau să alegeţi 19

Underline Color

Automatic (folosind culoarea pentru fonturi selectată în Display program din Control Panel în Windows). Color Culoarea caracterelor afişate pe monitor sau tipărite la imprimantă. Puteţi să selectaţi o culoare standard, să creaţi o culoare personalizată sau să alegeţi Automatic (folosind culoarea pentru fonturi selectată în Display program din Control Panel în Windows). Modificări aduse aspectului caracterelor: tăiere cu o linie (Strikethrough), tăiere cu două linii (Double Strikethrough), scriere la exponent (Superscript), scriere la index (Subscript), reliefare (Outline), gofrare (Emboss), inserţie (Engrave), majuscule mici (Small Caps), majuscule mari (All Caps), şi ascundere (Hidden). Procentul cu care sunt mărite sau micşorate caracterele pe lăţime (exprimat ca procent din lăţimea normală a unui caracter). Procentul de mărire sau de micşorare a spaţiului dintre caractere pentru a genera un text extins sau condensat. Procentul cu care sunt ridicate sau coborâte caracterele. (Spre deosebire de efectele Subscript şi Superscript, mărimea caracterelor nu se modifică). Apropierea anumitor perechi de caractere (de exemplu, A şi W). Un efect vizual special aplicat textului, cum ar fi pulsarea, licărirea, strălucirea şi aşa mai departe. Introdusă pentru documente obişnuite create în Word care vor fi citite în Internet. Desigur, efectele de animaţie aplicate textului nu pot fi tipărite.

Effects

Spaţiere Scale Spacing Position

Kerning For Fonts Animaţie Text Effects

Iată în continuare paşii generali pentru aplicarea directă a atributelor de formatare pentru caractere: 1 Selectaţi textul sau, ca să aplicaţi atributele de formatare textului pe care urmează să îl introduceţi, plasaţi punctul de inserare în locul unde vreţi să apară noul text. Notă: Pentru aplicarea atributelor de formatare pentru caractere unui anumit cuvânt, puteţi să plasaţi punctul de inserare pe cuvântul respectiv, în loc să mai selectaţi cuvântul. 2 Deschideţi caseta de dialog Font, alegând Font din meniul Format, şi selectaţi atributele de formatare dorite. Sau, puteţi să aplicaţi anumite atribute de formatare pentru caractere folosind o combinaţie de taste sau folosind bara cu instrumente de formatare. Aceste trei metode vor fi discutate pe rând în următoarele secţiuni. 3 Dacă nu aţi selectat caractere la pasul 1, începeţi să scrieţi textul. Atributele de formatare pentru caractere vor fi aplicate tuturor caracterelor pe care le introduceţi. Pentru a elimina formatarea pentru caractere aplicată şi a reface formatarea pentru caractere specificată în stilul paragrafului, selectaţi textul şi apăsaţi combinaţia Ctrl+bara de spaţiu. (De asemenea, dacă introduceţi un nou text puteţi sa folosiţi una din aceste combinaţii de taste pentru a inactiva orice formatare pentru caractere aplicată direct din textul anterior. De exemplu, dacă introduceţi un text după o propoziţie scrisă cu italice, puteţi să apăsaţi Ctrl+bara de spaţiu pentru a elimina atributul italic pentru textul pe care vreţi să îl scrieţi – cu condiţia ca atributul italic să fi fost aplicat direct, deci să nu facă parte din stilul de paragraf.) Pentru a afla ce formatare sau stil (ori stiluri) s-a aplicat unui text dintr-un document, alegeţi What's This? din meniul Help, apoi executaţi clic undeva în textul care vă interesează. 20

Folosirea casetei de dialog Font Caseta de dialog Font vă permite să aplicaţi orice atribute de formatare pentru caractere prezentate în tabelul 3.2. Pentru a deschide caseta de dialog Font, alegeţi Font din meniul Format sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe textul selectat şi alegeţi Font din meniul derulant afişat pe ecran. Puteţi să aplicaţi orice atribute de formatare pentru fonturi din eticheta Font a casetei de dialog Font, prezentată în figura 3.2. Puteţi să aplicaţi atributele pentru spaţiere din eticheta Character Spacing, prezentată în figura 3.3. De asemenea, puteţi să aplicaţi atributele de animaţie din eticheta Text Effects, prezentată în figura 3.4. Selectarea atributelor de formatare vă este uşurată datorită existenţei ferestrei Preview din caseta de dialog Font, în care este prezentat un exemplu de formatare a textului cu atributele de formatare pe care le-aţi selectat. Figura 3.2 Eticheta Font din caseta de dialog Font.

Când deschideţi pentru prima dată caseta de dialog Font, vor fi prezentate atributele de formatare ale textului selectat. Dacă un anumit atribut de formatare variază în cadrul textului selectat (de exemplu, o parte din text este scrisă cu aldine, iar altă parte este scrisă cu font normal), caseta în care este indicată formatarea va rămâne goală. (Sau, dacă atributele de formatare sunt selectate prin casete de validare, caseta de validare corespunzătoare va conţine un semn de validare cu un fundal întunecat.) Dacă selectaţi o opţiune de formatare, ea va fi aplicată întregului text selectat. Word afişează informaţiile despre fontul selectat în caseta cu listă Font (din eticheta Font). Aceste informaţii sunt afişate în partea de jos a etichetei şi indică, de exemplu, dacă fontul este de tipul TrueType. Un font TrueType este scalabil (care poate fi folosit cu orice dimensiune) instalat în Windows. Fonturile TrueType generează caractere de calitate superioară pe aproape orice monitor sau imprimantă, fiind cea mai bună soluţie în cazul în care vreţi să folosiţi diferite dimensiuni pentru caractere sau dacă vreţi să puteţi tipări documentul pe diferite imprimante. Figura 3.3 Eticheta Character Spacing a casetei de dialog Font.

Dacă executaţi clic pe caseta Superscript sau pe caseta Subscript (tot din eticheta Font), textul selectat va fi înălţat sau coborât cu un anumit procent, iar mărimea caracterelor va fi redusă. Pentru a 21

ridica sau a coborî textul cu un anumit procent, fără a modifica dimensiunea caracterelor, executaţi clic pe eticheta Character Spacing şi selectaţi Raised sau Lowered din caseta cu listă Position. (Vezi figura 3.3.) Apoi, introduceţi în caseta By distanţa exactă cu care vreţi să fie deplasat textul, în puncte (1 punct – 1/72 inci). Dacă selectaţi efectul Hidden, (în eticheta Font, textul nu va mai fi vizibil pe ecran sau în cazul tipăririi documentului la o imprimantă. Pentru a controla vizibilitatea pe ecran a textului ascuns, alegeţi Option din meniul Tools. Textul ascuns va fi vizibil pe ecran numai dacă opţiunea Hidden Text este activată în eticheta View şi va fi vizibil în cazul tipăririi documentului la o imprimantă numai dacă opţiunea Hidden Text va fi activată în eticheta Print. Efectele Small Caps şi All Caps (din eticheta Font) afectează numai modul de afişare sau de tipărire a textului, nu şi caracterele introduse în document. Ca atare, dacă eliminaţi efectul, textul va reapărea în forma în care a fost introdus. Când specificaţi în caseta cu listă Scale (din eticheta Character Spacing) o valoare diferită de 100%, va fi modificată lăţimea fiecărui caracter. În schimb, dacă selectaţi Expanded sau Condensed din caseta cu listă Spacing, vor fi afectate spaţiile dintre caractere, dar lăţimea caracterelor va rămâne nemodificată. Dacă selectaţi opţiunea Kerning For Fonts (din eticheta Character Spacing), Word va reduce spaţierea dintre anumite perechi de caractere, de pildă între literele A şi W, pentru a da textului un aspect mai compact. (Însă, dacă selectaţi opţiunea Condensed din caseta cu listă Spacing, va fi micşorat spaţiul dintre toate caracterele textului selectat.) Word va realiza concentrarea numai pentru caracterele care au o mărime egală sau mai mare decât valoarea pe care o introduceţi în caseta Points And Above. De asemenea, fontul selectat trebuie să fie un font TrueType (sau Adobe Type 1). Figura 3.4 Eticheta Text Effects a casetei de dialog Font.

Puteţi să executaţi clic pe butonul Default din caseta de dialog Font, care este vizibil indiferent de eticheta care este deschisă, pentru a modifica formatarea prestabilită a caracterelor şi a o adapta la stilurile pe care le-aţi selectat în etichetele Font, Character Spacing şi Text Effects. Dacă executaţi clic pe Default (şi răspundeţi cu yes când vi se cere să confirmaţi), atributele de formatare selectate vor fi asociate stilului Normal al documentului şi stilului Normal al şablonului folosit pentru crearea documentului. Ca urmare, când veţi mai crea un nou document folosind şablonul respectiv, textul documentului va fi afişat cu noile atribute de formatare. (Folosirea opţiunii Default nu va afecta însă alte documente pe care le-aţi creat deja cu şablonul respectiv.) Folosirea chenarelor şi umbririlor Pentru a scoate în evidenţă, a organiza sau a delimita anumite porţiuni dintr-un document puteţi să folosiţi chenare şi fundaluri umbrite. Puteţi să aplicaţi chenare sau umbriri unor blocuri de caractere, paragrafelor, celulelor din tabele sau unui tabel întreg. De asemenea, Word poate tipări chenare în jurul paginilor documentului. Aplicarea de chenare şi umbriri cu ajutorul casetei de dialog Borders And Shading Caseta de dialog Borders And Shading oferă următoarele opţiuni:  puteţi să creaţi chenare care au umbră sau un efect 3D;  puteţi să specificaţi distanţa dintre chenare şi text;  puteţi să aplicaţi un model de umbrire, precum şi o culoare pentru fundalul umbrit; 22

 puteţi să plasaţi un chenar în jurul unei pagini dintr-un document; Pentru aplicarea de chenare sau umbriri, trebuie să folosiţi una din următoarele metode:  pentru aplicarea de chenare sau umbriri unui bloc de caractere, selectaţi caracterele fără a include şi simbolul de paragraf de la sfârşitul paragrafului;  pentru aplicarea de chenare sau umbriri unuia sau mai multor paragrafe, selectaţi paragrafele. Pentru aplicarea de chenare sau umbriri unui singur paragraf, includeţi în selecţie şi simbolul de paragraf sau plasaţi punctul de inserare undeva în paragraf, fără să selectaţi text;  pentru aplicarea de chenare sau umbriri unor celule dintr-un tabel, selectaţi una sau mai multe celule. Pentru aplicarea de chenare sau umbriri unui întreg tabel, trebuie să selectaţi toate celulele din tabel. Pentru aplicarea de chenare sau umbriri textului dintr-o celulă de tabel, fără să aplicaţi chenare sau umbriri celulei propriu-zise, selectaţi numai textul respectiv. Pentru aplicarea de chenare sau umbriri unei selecţii, efectuaţi paşii următori: 1. Deschideţi caseta de dialog Borders And Shading, selectând Borders And Shading din meniul Format. 2. Executaţi clic pe eticheta Borders. 3. Din listele Style, Color şi Width, alegeţi proprietăţile chenarului sau chenarelor pe care vreţi să le aplicaţi. 4. Executaţi clic pe unul din articolele din secţiunea Setting pentru a specifica aspectul şi dispunerea generale ale chenarului sau chenarelor. Alegeţi tipul cel mai apropiat de ceea ce doriţi să obţineţi, urmând să faceţi ulterior o personalizare. Opţiunile din această secţiune depind de ceea ce selectaţi înainte de a deschide caseta de dialog. (Dacă începeţi să personalizaţi chenarele, după cum vă vom arăta în pasul următor, va fi selectat în mod automat opţiunea Custom, aşa că nu mai trebuie să o selectaţi dumneavoastră.) Dacă vreţi să eliminaţi toate chenarele, executaţi clic pe None, apoi pe pentru a închide caseta de dialog. 5. Ca să aplicaţi sau să eliminaţi un anumit chenar, executaţi clic pe butoanele corespunzătoare din secţiunea Preview. Dacă vreţi să modificaţi proprietăţile unui anumit chenar, operaţi selecţiile corespunzătoare în listele Style, Color şi Width înainte de a executa clic pe butonul pentru aplicarea chenarului. (în acest fel puteţi să atribuiţi diferite proprietăţi fiecărui chenar în parte.) 6. Dacă aţi selectat paragrafe, puteţi să modificaţi distanţa dintre chenare şi text, executând clic pe butonul Options, apoi, în caseta de dialog Borders And Shading Options, modificaţi valorile din secţiunea From Text. Dacă aţi selectat caractere, un tabel sau celule dintr-un tabel, nu puteţi modifica distanţa. 7. Puteţi să alegeţi un articol din lista Apply To pentru a modifica porţiunea din document în care aplicaţi chenare. De exemplu, dacă aţi selectat mai multe paragrafe, chenarele vor fi aplicate în mod normal paragrafelor întregi (iar din listă va fi selectat articolul Paragraph); dacă însă alegeţi articolul Text, chenarele vor fi plasate în jurul fiecărui rând de caractere, nu în jurul întregului paragraf. 8. Când chenarul afişat în caseta de previzualizare din zona Preview are forma dorită de dumneavoastră, executaţi clic pe butonul OK. Pentru a aplica o umbrire selecţiei, efectuaţi paşii următori: 1. Deschideţi caseta de dialog Borders And Shading şi executaţi clic pe eticheta Shading: 2. Selectaţi din secţiunea Fill o culoare pentru umbrirea fundalului. Pentru a alege o culoare standard, executaţi clic pe una din culorile din paletă. Pentru a alege o altă culoare standard sau a crea o culoare personalizată, executaţi clic pe butonul More Colors, apoi alegeţi culoarea 23

dorită în caseta de dialog Colors. Dacă nu vreţi să aplicaţi o culoare de umbrire, executaţi clic pe No Fill din partea de sus a paletei. 3. Selectaţi din secţiunea Patterns un model pentru umbrire. Pentru aplicarea unui model, alegeţi unul din modelele din caseta cu listă Style, apoi selectaţi din caseta cu listă Color culoarea dorită pentru model. Dacă nu vreţi să folosiţi un model, alegeţi Clear din caseta cu listă Style. 4. Dacă vreţi să modificaţi porţiunea din document care urmează să fie umbrită, selectaţi un articol din caseta cu listă Apply To conform indicaţiilor de la pasul 7 de mai sus. 5. Când exemplul de umbrire prezentat în secţiunea Preview arată aşa cum doriţi, executaţi clic pe butonul OK. Aplicarea de chenare paginilor Pentru a-i conferi documentului un aspect mai elevat sau decorativ, puteţi să folosiţi programul Word pentru a desena chenare în jurul paginilor. Puteţi să aplicaţi chenare paginilor întregului document sau numai unei părţi a documentului. Chenarele vor fi vizibile în modul de afişare Print Layout, în Print Preview şi, desigur, după tipărirea la imprimantă. în cazul în care creaţi o pagină de Web, nu are rost să folosiţi chenare pentru pagini, pentru că nu pot fi afişate de browsere. Pentru aplicarea de chenare paginilor, efectuaţi paşii următori: 1. Alegeţi Borders And Shading din meniul Format pentru a deschide caseta de dialog Borders And Shading, apoi executaţi clic pe eticheta Page Border: 2. Folosiţi metodele prezentate în secţiunea anterioară pentru aplicarea de chenare caracterelor, paragrafelor şi tabelelor, alegeţi opţiunile necesare până când modelul de chenar prezentat în secţiunea Preview are forma dorită de dumneavoastră. 3. În loc să aplicaţi un chenar de pagină format din linii, puteţi să creaţi un chenar format din elemente decorative. Word are un set de imagini şi modele speciale. Alegeţi ce vă place din lista Art (sau alegeti (None) pentru a elimina un chenar decorativ). 4. În caseta cu listă Apply To, selectaţi o opţiune pentru a specifica partea din document în care doriţi aplicarea chenarului. (Puteţi să aplicaţi chenare întregului document sau, dacă aţi împărţit documentul în secţiuni numai secţiunii curente. De asemenea, puteţi să aplicaţi chenare tuturor paginilor, numai primei pagini sau tuturor paginilor, în afară de prima pagină.) 5. Puteţi să executaţi clic pe butonul Options pentru a deschide caseta de dialog Borders And Shading Options, în care puteţi alege mai multe opţiuni suplimentare pentru aplicarea de chenare caracterelor, paragrafelor şi tabelelor:
Selectaţi această opţiune pentru valorile introduse în casetele de text de mai sus. Selectaţi această opţiune pentru a plasa chenarele în jurul anteturilor paginilor.

Selectaţi această opţiune pentru a lega chenarele paginilor cu chenarele aplicate paragrafelor şi tabelelor.

Selectaţi această opţiune pentru a plasa chenarele în jurul subsolurilor paginilor.

Selectaţi această opţiune pentru a tipări chenarele paginilor deasupra textului.

24

6. Când modelul de chenar din secţiunea Preview arată cum doriţi, executaţi clic pe butonul OK. Înserarea unei linii divizoare orizontale Puteţi să folosiţi linii divizoare orizontale pentru a separa diferite părţi ale documentului. Deşi liniile divizoare orizontale sunt folosite, de regulă, în paginile de Web, puteţi să le inseraţi în orice gen de document din Word, pentru a vă ajuta la organizarea conţinutului documentelor. Introducerea unei linii divizoare orizontale reprezintă o alternativă la folosirea unui chenar orizontal deasupra sau dedesubtul unui paragraf. Spre deosebire de chenar, linia divizoare orizontală este un element separat din document, pe care îl puteţi selecta, muta, şterge sau formata în mod independent. De asemenea, în timp ce un chenar este desenat cu linii simple, pentru liniile divizoare orizontale puteţi să folosiţi imagini, astfel că le puteţi folosi ca element decorativ cu aspect unitar în întregul document. În figura 3.5 este prezentat un document simplu care conţine linii divizoare orizontale.

Figura 3.5 Linii divizoare folosite pentru a despărţi părţi ale unui document. Pentru a insera o linie divizoare orizontală, plasaţi punctul de inserare în locul unde vreţi să împărţiţi documentul. Linia divizoare orizontală va fi inserată imediat înaintea punctului de inserare şi va fi plasată pe un rând separat din document (într-un paragraf propriu). Apoi, alegeţi Borders And Shading din meniul Format şi executaţi clic pe butonul Horizontal Line din partea de jos a casetei de dialog Borders And Shading. Pe ecran va apărea caseta de dialog Horizontal Line, în care puteţi selecta linia divizoare orizontală pe care vreţi să o folosiţi:

1. Derulaţi lista şi executaţi clic pe stilul de linie divizoare orizontală pe care vreţi să îl folosiţi.

Executaţi clic aici pentru a adăuga alte imagini cu linii din fişierele grafice de pe disc.

2. Executaţi clic pe OK.

25

Pentru a modifica o linie divizoare orizontală după ce o inseraţi într-un document, executaţi clic pe ea pentru a o selecta. Apoi, trageţi-o în sus sau în jos pentru a o aduce într-o nouă poziţie în document, sau apăsaţi tasta Delete pentru a o elimina. De asemenea, puteţi să alegeţi Horizontal Line din meniul Format (sau să executaţi dublu-clic direct pe linia divizoare) pentru a deschide caseta de dialog Format Horizontal Line, în care puteţi modifica lungimea, grosimea, alinierea sau alte atribute ale liniei divizoare orizontale. Folosirea barei cu instrumente de formatare pentru aplicarea formatării caracterelor O altă metodă de aplicare a diferitelor atribute de formatare pentru caractere implică folosirea barei cu instrumente de formatare:
selectare font aplicare atributul aldin aplicare atributul subliniere

selectare mărime font

aplicarea atributului italic

Pentru a alege culoarea textului, executaţi clic aici şi alegeţi o culoare din paletă.

Pentru a vă ajuta să găsiţi fontul dorit, Word afişează fonturile folosite recent m capul listei Font. Sub aceste fonturi (şi separate printr-o linie dublă), Word afişează toate fonturile instalate, în ordine alfabetică. Aplicarea directă a formatării pentru paragrafe Formatarea paragrafelor afectează aspectul întregului paragraf. În general, pentru formatarea paragrafelor veţi folosi stiluri. În acest fel, formatarea va fi mai uşor de modificat şi va creşte gradul de uniformitate. Însă, puteţi să aplicaţi atributele de formatare pentru paragrafe şi direct, pentru a putea aduce modificări aspectului anumitor paragrafe. De exemplu, puteţi să centraţi un anumit paragraf sau să îi măriţi indentarea din stânga. Formatarea paragrafelor aplicată direct ignoră atributele de formatare specificate de stilul paragrafelor. Atributele de formatare pentru paragrafe pe care le aplicaţi direct aparţin ultimelor patru categorii de formatare din tabelul 3.1, adică Indentări, Spaţiere şi întreruperi, Chenare şi umbriri şi Marcaje şi numere. Categoria Chenare şi umbriri, discutată mai sus pentru formatarea caracterelor poate fi aplicată şi pentru paragrafe. În continuare se vor analiza categoriile Indentări, Spaţiere şi întreruperi, adică atributele de formatare incluse în tabelul 3.3, pe care le puteţi aplica folosind caseta de dialog Paragraph. Categoria Marcaje şi numere va fi discutată la tema ”Creare de liste cu marcaje şi cu numerotare”. Tabelul 3.3 Indentări, spaţieri şi întreruperi. Atribute de formatare pentru paragrafe aplicabile direct Opţiuni pentru formatarea Descriere paragrafelor Indentări şi spaţiere Alignment (Aliniere) Alinierea textului paragrafului: Left (alinierea textului prin indentare stânga); Right (alinierea textului prin indentare dreapta); Justified (aliniere prin indentare între ambele margini). Indentation (Indentare) Poziţia pe orizontală a textului paragrafului faţă de marginile documentului. Spacing Before Spaţiu suplimentar inserat deasupra paragrafului. (Spaţiere înainte) Spacing After Spaţiu suplimentar inserat sub paragraf. (Spaţiere după) Line Spacing Înălţimea fiecărui rând de text din paragraf – de exemplu, 26

(Spaţiere a rândurilor) Întreruperi de rând şi pagină Widow/Orphan Control (Control văduvă/orfan) Keep Lines Together (Menţinerea rândurilor împreună) Keep With Next (Menţinerea împreună cu paragraful următor) Page Break Before (Întrerupere de pagină înainte) Suppress Line Numbers (Eliminare numărătoarea rândurilor) Don’t Hyphenate (Eliminare despărţire în silabe)

la un rând sau la două rânduri sau indicarea înălţimii exacte a rândului. Împiedică tipărirea ultimului rând dintr-un paragraf la începutul unei noi pagini (widow) sau tipărirea primului rând dintr-un paragraf la sfârşitul unei pagini (orphan). Toate rândurile paragrafului vor fi tipărite pe aceeaşi pagină, adică Word nu va introduce o întrerupere de pagină în mijlocul paragrafului. Împiedică introducerea unei întreruperi de pagină între paragraf şi paragraful următor. Paragraful va fi tipărit la începutul paginii următoare. Dacă aplicaţi numărătoarea rândurilor în document, paragraful nu va fi inclus în numărătoare. Dacă despărţiţi în silabe cuvintele din document, paragraful respectiv va fi ignorat în această operaţie.

În continuare prezentăm paşii de bază pentru aplicarea directă a formatării paragrafelor: 1. Pentru a formata un singur paragraf, plasaţi punctul de inserare m paragraf sau selectaţi paragraful parţial sau integral. Pentru a formata mai multe paragrafe succesive, selectaţi cel puţin câte o porţiune din fiecare paragraf. 2. Deschideţi caseta de dialog Paragraph, alegând Paragraph din meniul Format, apoi selectaţi atributele de formatare dorite. Sau, puteţi să aplicaţi atributele de formatare dorite folosind bara cu instrumente de formatare ori rigla. Aceste două metode vor fi discutate separat în următoarele secţiuni. Pentru a elimina atributele de formatare aplicate direct unui paragraf şi a reface formatarea paragrafului aparţinând stilului aplicat, selectaţi paragraful sau paragrafele conform indicaţiilor de la pasul 1, apoi apăsaţi Ctrl+Q. Folosirea casetei de dialog Paragraph Dacă folosiţi caseta de dialog Paragraph, puteţi să aplicaţi orice atribut de formatare din tabelul 3.4. Pentru a deschide această casetă de dialog, alegeţi Paragraph din meniul Format, sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe textul selectat, apoi alegeţi Paragraph din meniul derulant care va fi afişat. În figura 3.6 este prezentată eticheta Indents and Spacing din caseta de dialog Paragraph, iar în figura 3.7 este prezentată eticheta Line And Page Breaks. La fel ca în cazul casetei de dialog Font, alegerea atributelor de formatare din caseta de dialog Paragraph este uşurată de faptul că Word afişează un exemplu pentru textul formatat cu atributele de formatare selectate de dumneavoastră. Figura 3.6 Eticheta Indents And Spacing din caseta de dialog Paragraph

27

Figura 3.7 Eticheta Line And Page Breaks din caseta de dialog Paragraph

Valoarea indenţării la stânga a paragrafului reprezintă deplasarea marginii din stânga a textului paragrafului faţă de marginea din stânga a paginii (indentare pozitivă) sau în afara marginii din stânga a paginii (indentare negativă), în mod similar, indentarea la dreapta a paragrafului reprezintă deplasarea marginii din dreapta a textului faţă de marginea din dreapta a paginii (indentare pozitivă) sau în afara marginii din dreapta a paginii (indentare negativă). Cel mai simplu mod de a învăţa să folosiţi diferitele valori pentru indentare constă în modificarea valorilor şi analiza efectelor asupra textului din fereastra de previzualizare. Dacă selectaţi First Line din caseta Special (din eticheta Indents And Spacing), primul rând al paragrafului va fi deplasat spre dreapta faţă de celelalte rânduri ale paragrafului (cu valoarea pe care o introduceţi în caseta asociată By). Dacă selectaţi opţiunea Hanging din caseta Special, toate rândurile, în afară de primul, vor fi deplasate spre dreapta (cu valoarea pe care o introduceţi în caseta asociată By). Spaţierea rândurilor reprezintă înălţimea totală a fiecărui rând de text dintr-un paragraf. Opţiunile pe care le puteţi selecta în caseta cu listă Line Spacing (din eticheta Indents And Spacing) au efectele prezentate în tabelul 3.4. Tabelul 3.4 Opţiuni pentru spaţierea rândurilor Opţine selectată în caseta cu Efectul opţiunii listă Line Spacing Single Fiecare rând va avea o înălţime suficientă pentru a permite afişarea caracterelor. (Dacă un anumit rând conţine un caracter foarte înalt, rândul respectiv va avea o înălţime mai mare decât celelalte.) 1.5 Lines Opţiunea Single pentru spaţierea rândurilor va fi înmulţită cu 1.5. Double At Least Opţiunea Single pentru spaţierea rândurilor va fi înmulţită cu 2. Stabileşte înălţimea minimă a rândului. Dacă un caracter dintr-un rând este mai înalt decât valoarea respectivă, înălţimea rândului va fi mărită. Stabileşte înălţimea exactă a rândului. Prin această opţiune, toate rândurile vor avea o înălţime identică. Dacă însă un caracter dintrun rând este mai înalt decât înălţimea rândului, va fi tăiat.

Exactly

Înmulţeşte valoarea Single pentru spaţierea rândurilor cu valoarea pe care o introduceţi în caseta asociată At. Folosiţi tastele Tab şi Backspace pentru modificarea indentării stânga 28

Multiple

Dacă selectaţi opţiunea Tabs And Backspace Set Left Indent (alegeţi Options din meniul Tools şi executaţi clic pe eticheta Edit), puteţi să folosiţi tastele Tab şi Backspace pentru a corecta indentarea stânga a paragrafului. Pentru a corecta în mod uniform indentarea stânga a tuturor rândurilor, plasaţi punctul de inserare la începutul unui rând, cu excepţia primului. Apoi, apăsaţi tasta Tab pentru a mări indentarea stânga până la următorul stop de tabulator sau apăsaţi tasta Backspace pentru a micşora indentarea stânga cu un stop de tabulator. Dacă plasaţi punctul de inserare la începutul primului rând, prin apăsarea tastei Tab prima dată va fi indentat numai primul rând cu un stop de tabulator; următoarele apăsări vor deplasa toate rândurile cu un stop de tabulator spre dreapta. La prima apăsare a tastei Backspace se va elimina indentarea suplimentară faţă de primul rând, iar toate apăsările ulterioare vor deplasa toate rândurile spre stânga cu un stop de tabulator. Dacă punctul de inserare nu se află la începutul unui rând, apăsarea tastelor Tab şi Backspace va avea efectul obişnuit: Tab va insera un spaţiu între caractere, iar Backspace va şterge caracterul anterior. De asemenea, nu puteţi să folosiţi această metodă pentru a crea o indentare stânga negativă şi nici nu o puteţi folosi pentru a indenta un nou paragraf în care încă nu aţi introdus text. Folosirea barei cu instrumente de formatare şi a riglei pentru aplicarea atributelor de formatare pentru paragrafe Puteţi să folosiţi bara cu instrumente de formatare şi rigla pentru a aplica atribute de formatare pentru paragrafe. (Dacă rigla nu este afişată, alegeţi Ruler din meniul View sau o puteţi afişa temporar prin plasarea indicatorului mouse-ului pe banda gri din partea de sus a zonei documentului din fereastră.) Puteţi să executaţi clic pe următoarele butoane de pe bara cu instrumente de formatare pentru aplicarea atributelor de formatare pentru paragrafe:
Align Right (aliniere la dreapta) Align Left (aliniere la stânga) Decrease Indent (micşorare indentare)

Center (centrare)

Justify (aliniere între margini)

Increase Indent (mărire indentare)

(Butoanele Decrease Indent şi Increase Indent afectează indentarea la stânga a paragrafelor.) Puteţi să folosiţi rigla pentru a stabili indentarea paragrafelor, astfel:
Trageţi glisorul pentru a fixa indentarea la stânga numai pentru primul rând.

Trageţi glisorul pentru a fixa indentarea stânga pentru toate rândurile. Trageţi glisorul pentru a fixa indentarea la stânga pentru toate rândurile, în afară de primul (indentare suspendată).

Trageţi glisorul pentru a fixa indentarea la dreapta.

Copierea atributelor de formatare Dacă aţi formatat un bloc de text dintr-un document şi vreţi să aplicaţi aceleaşi atribute de formatare altor blocuri de text, puteţi să economisiţi timp prin copierea lor. O metodă de copiere a atributelor de formatare constă în folosirea instrumentului Format Painter de pe bara cu instrumente Standard, astfel: 1. Selectaţi textul care conţine atributele de formatare pe care vreţi să le copiaţi. Pentru a copia atributele de formatare aplicate caracterelor, selectaţi unul sau mai multe caractere cu atributele de 29

formatare dorite. Pentru a copia atributele de formatare ale unui paragraf, fie selectaţi un întreg paragraf, fie plasaţi punctul de inserare undeva în paragraf, fără să selectaţi textul. 2. Executaţi clic pe butonul Format Painter de pe bara cu instrumente Standard. În dreptul indicatorului standard al mouse-ului, în formă de I, va apărea o mică pensulă. 3. Pentru a aplica atributele de formatare pentru caractere pe care le-aţi copiat, deplasaţi indicatorul mouse-ului pe textul pe care vreţi să îl formataţi, apoi selectaţi textul respectiv prin tragerea mouseului. Pentru aplicarea atributelor de formatare copiate pentru paragrafe, fie selectaţi paragrafele prin tragere cu mouse-ul, fie executaţi clic undeva într-un paragraf, fără să deplasaţi mouse-ul. Folosirea stopurilor de tabulator Prin apăsarea tastei Tab puteţi să inseraţi în document un spaţiu mai mare, mutând punctul de inserare în aşa fel încât următorul caracter pe care îl veţi introduce să fie poziţionat la următorul stop de tabulator. Tasta Tab nu inserează mai multe caractere de spaţiu, ci un singur caracter netipăribil, pe care îl puteţi şterge cu o singură apăsare a tastei Backspace sau a tastei Delete. Puteţi să faceţi vizibile pe ecran caracterele de tabulare, sub forma unor mici săgeţi, alegând Options din meniul Tools, după care executaţi clic pe eticheta View şi selectaţi opţiunea Tab Characters. (Sau, puteţi să executaţi clic pe butonul Show/Hide de pe bara cu instrumente Standard pentru a determina afişarea tuturor caracterelor netipăribile.) Vezi figura 3.8. Puteţi să folosiţi stopurile de tabulator pentru dispunerea numerelor sau a unor mici blocuri de text pe linii şi coloane. În general însă tabelele din Word (despre care vom vorbi în secţiunea următoare) sunt mai uşor de folosit şi constituie o metodă mult mai versatilă de aranjare a textului pe linii şi coloane, în special dacă blocurile de text nu încap pe un singur rând.
Poziţiile stopurilor de tabulator

Caracterele de tabulator (în acest caz vizibile pe ecran)

Figura 3.8 Caracterele de tabulator şi stopurile de tabulator. În Word puteţi să modificaţi atât distanţele, cât şi tipul stopurilor de tabulator. Word are două forme principale ale stopurilor de tabulator: prestabilite şi personalizate. Stopurile de tabulator prestabilite au aplicabilitate în întregul document, ele nu reprezintă deci atribute de formatare pentru paragrafe în sensul strict al termenului. În documentele create pe baza celor mai multe şabloane, stopurile de tabulator prestabilite sunt fixate la 0,5 inci (cca. 1,25 cm). Asta înseamnă că peste tot în document (dacă nu aţi configurat şi stopuri de tabulator personalizate), stopurile de tabulator vor fi plasate în intervale de jumătate de inci, începând cu marginea din stânga. Stopurile de tabulator prestabilite sunt marcate prin linii mici verticale plasate în partea inferioară a riglei. Puteţi să modificati stopurile de tabulator prestabilite pentru documentul curent, în felul următor: 1. Alegeţi Tabs din meniul Format. Word va deschide caseta de dialog Tabs. (Figura 3.9) 2. Introduceţi o nouă valoare în caseta Default Tab Stops şi executaţi clic pe OK. Figura 3.9 Caseta de dialog Tabs. 30

Notă: Modificarea stopurilor de tabulator prestabilite va afecta numai documentul curent, afişat în fereastra programului Word. Pentru a modifica stopurile de tabulator prestabilite pentru toate documentele pe care le creaţi pe baza unui anumit şablon, deschideţi şablonul respectiv, efectuaţi paşii de mai sus şi salvaţi şablonul. Puteţi să definiţi şi stopuri de tabulator personalizate. Spre deosebire de stopurile de tabulator prestabilite, cele personalizate sunt considerate atribute de formatare ale paragrafelor; ca atare, ele afectează numai paragraful sau paragrafele în care sunt aplicate. Puteţi să definiţi stopuri de tabulator personalizate folosind fie rigla, fie caseta de dialog Tabs. Caseta de dialog Tabs oferă următoarele opţiuni suplimentare:  puteţi să introduceţi valori exacte pentru poziţia stopurilor de tabulator;  puteţi să umpleţi spaţiul dinaintea stopului de tabulator cu un punct de suspensie. Pentru a folosi caseta de dialog Tabs se execută paşii următori: 1. Selectaţi paragraful sau paragrafele pentru care vreţi să definiţi stopuri de tabulator personalizate. 2. Deschideţi caseta de dialog Tabs (vezi figura 3.9), alegând Tabs din meniul Format. 3. Pentru a defini un nou stop de tabulator, introduceţi poziţia dorită (adică, distanţa faţă de marginea din stânga) în caseta Tab Stop Position. 4. Alegeţi tipul de stop de tabulator pe care vreţi să îl creaţi, selectând una din opţiunile din secţiunea Alignment a casetei de dialog Tabs. Sunt posibile următoarele tipuri:  Opţiunea Left (alinierea textului la stânga).  Opţiunea Center (centrarea textului în poziţia respectivă).  Opţiunea Right (alinierea textului la dreapta).  Opţiunea Decimal (alinierea valorilor zecimale în punctul respectiv).  Opţiunea Bar serveşte la aplicarea unei linii verticale în paragraf, nu pentru definirea unui stop de tabulator personalizat. 5. Dacă vreţi să umpleţi spaţiul liber dinaintea tab-ului folosind puncte de suspensie, selectaţi opţiunea 2, 3 sau 4 din secţiunea Leader a casetei de dialog Tabs. 6. Executaţi clic pe butonul Set. Stopul de tabulator va fi inclus în listă. 7. Repetaţi paşii de la 3 la 6 pentru alte stopuri de tabulator personalizate pe care vreţi să le definiţi. Pentru a elimina un stop de tabulator personalizat, selectaţi-l din lista afişată în caseta de dialog Tabs şi executaţi clic pe Clear (sau executaţi clic pe Clear All pentru a elimina toate stopurile de tabulator personalizate şi a reface stopurile de tabulator prestabilite). 8. Executaţi clic pe OK pentru a accepta stopurile de tabulator personalizate şi a reveni în document.

31

4. Creare de liste cu marcaje şi cu numerotare. Inserarea formulelor.
Crearea de liste cu marcaje şi cu numerotare Puteţi să creaţi liste în documente prin inserarea de marcaje sau de numere, împreună cu indentări suspendate. Astfel de marcări sau numerotări automate fac parte din atributele de formatare. Spre deosebire de marcajele şi numerele pe care le puteţi introduce manual, nu puteţi să selectaţi sau să efectuaţi operaţii normale de editare în cazul celor introduse în mod automat. De asemenea, dacă modificaţi dispunerea paragrafelor într-o listă cu numerotare, Word va renumerota lista. Mai jos sunt prezentate exemple pentru cele trei tipuri de liste pe care le puteţi crea prin introducerea automată a marcajelor sau numerelor curente. Exemple de liste cu marcaje, numerotate şi de sinteză cu numerotare
Bulleted Lists  Word inserts a bullet character at the begining of each paragraph.  You can't select or edit the bullet character.  Word indents each paragraph. Numbered Lists 1. Word inserts a number at the begining of each paragraph and indents the paragraph. 2. You can't select or edit the numbers. 3. If you add or delete a paragraph from the list, Word automatically updates the numbering. Outline-Numbered Lists 1) Features a) Arrange body text in an outline format. b) Word automatically inserts the numbers or letters 2) Techniques a) You create an outline-numbered list using the Outline Numbered tab of the Bullets and Numbering dialog box. b) You adjust the level of a paragraph by clicking the Increase Indent or the Decrease Indent button on the Formatting toolbar.

Puteţi să aplicaţi marcaje şi numere curente folosind bara cu instrumente de formatare sau caseta de dialog Bullets And Numbering. Adăugarea de marcaje şi numere curente cu ajutorul barei cu instrumente de formatare Cea mai rapidă metodă de aplicare a marcajelor şi numerelor curente într-o listă din Word constă în folosirea butonului Bullets sau a butonului Numbering de pe bara cu instrumente de formatare, după cum urmează: 1. Scrieţi lista. Apăsaţi tasta Enter după fiecare articol din listă, astfel încât să constituie un paragraf separat. 2. Selectaţi toate paragrafele din listă. 3. Executaţi clic pe butonul Bullets pentru a aplica marcaje sau pe butonul Numbering pentru a aplica numere curente. Dacă aplicaţi numere curente unei serii de paragrafe, apoi ştergeţi sau rearanjaţi unul sau mai multe paragrafe, Word va actualiza numerele curente. Dacă Butonul Butonul plasaţi punctul de inserare la sfârşitul unui paragraf Bullets Numbering cu marcaj sau număr curent şi apăsaţi tasta Enter, noul paragraf va primi şi el un marcaj sau un număr curent. Dacă însă apăsaţi tasta Enter de două ori fără să introduceţi un text, noile paragrafe nu vor mai 32

primi marcaje sau numere curente; această caracteristică reprezintă o metodă comodă pentru a întrerupe adăugarea de marcaje sau numere curente după ce ajungeţi la sfârşitul listei. Puteţi să eliminaţi marcajele sau numerele curente, selectând unul sau mai multe paragrafe, după care executaţi din nou clic pe butonul Bullets, respectiv pe butonul Numbering. De asemenea, puteţi să eliminaţi marcajul sau numărul curent dintr-un singur paragraf, plasând punctul de inserare imediat după marcaj sau numărul curent şi apăsând tasta Backspace. Adăugarea de marcaje şi numere curente cu ajutorul casetei de dialog Bullets And Numbering Dacă aplicaţi marcaje sau numere curente folosind caseta de dialog Bullets And Numbering în loc să folosiţi bara cu instrumente de formatare, aveţi următoarele opţiunii suplimentare:  puteţi să alegeţi orice caracter sau imagine pentru marcajele folosite în lista cu marcaje;  puteţi să specificaţi numărul de start pentru lista cu numerotare;  puteţi să modificaţi aspectul şi poziţia caracterelor sau imaginilor folosite ca marcaje sau numerele curente;  puteţi să creaţi o listă de sinteză cu numerotare folosind un stil personalizat. O astfel de listă de sinteză cu numerotare afişează textul într-un format sintetic, fără să folosească stilurile Heading sau modul de afişare Outline. Iată în continuare paşii necesari: 1. Selectaţi toate paragrafele din listă. 2. Deschideţi caseta de dialog Bullets And Numbering, selectând Bullets And Numbering din meniul Format sau executaţi clic cu butonul din dreapta pe selecţie şi alegeţi Bullets And Numbering din meniul derulant. 3. Pentru a aplica marcaje, executaţi clic pe eticheta Bulleted din caseta de dialog Bullets And Numbering (prezentată în figurile următoare). Trebuie să aveţi în vedere faptul că aplicarea unei teme în document va modifica marcajele din lista cu marcaje din întregul document.

Executaţi clic aici pentru a elimina marcajele aplicate anterior.

Executaţi clic pe un stil de marcare pentru aplicarea marcajelor.

Executaţi clic aici pentru a reface opţiunile prestabilite pentru stilul selectat. Acest buton poate fi folosit numai dacă aţi modificat stilul selectat executând dublu-clic pe butonul Customize.

Executaţi clic aici pentru a selecta un alt caracter pentru marcaj sau pentru a schimba fontul sau poziţia marcajelor pentru stilul selectat.

33

Pentru a aplica numere curente, executaţi clic pe eticheta Numbered:

Executaţi clic aici pentru a elimina numerele curente aplicate anterior.

Executaţi clic pe stilul de numerotare pentru aplicarea numerelor curente.

Executaţi clic aici pentru a începe numerotarea de la 1 (sau de la alt număr, specificat prin folosirea butonului Customize).

Executaţi clic aici pentru a reface opţiunile prestabilite pentru stilul selectat. Acest buton poate fi folosit numai dacă aţi modificat stilul selectat executând dublu-clic pe butonul Customize.

Executaţi clic aici pentru a selecta un alt caracter pentru marcaj sau pentru a schimba fontul sau poziţia marcajelor pentru stilul selectat. Executaţi clic aici pentru a continua succesiunea numerelor curente de la lista anterioară (dacă există).

Pentru aplicarea unei liste de sinteză cu numerotare, executaţi clic pe eticheta Outline Numbered:
Executaţi clic aici pentru a elimina din lista de sinteză numerele curente aplicate paragrafelor selectate. Executaţi clic aici pentru a începe numerotarea de la 1 (sau de la alt număr, specificat prin folosirea butonului Customize).

Executaţi clic pe unul din aceste stiluri pentru a aplica numerele curente listei de paragrafe selectate. (O prezentare a acestor patru stiluri o găsiţi în caseta de mai jos.) Executaţi clic aici pentru modificarea formatării fontului, stilului, poziţiei sau numărului de start pentru stilul de numerotare selectat pentru lista de sinteză sau pentru a asocia fiecare nivel de numerotare cu un anumit stil.

Executaţi clic aici pentru a reface opţiunile prestabilite pentru stilul selectat. Acest buton poate fi folosit numai dacă aţi modificat stilul selectat executând dublu-clic pe butonul Customize.

Executaţi clic aici pentru a continua numerotarea din lista anterioară (dacă există).

Folosirea programului Equation Editor 34

Cu programul Equation Editor puteţi să inseraţi formule matematice în documente. Dacă selectaţi articolul Microsoft Equation 3.0 din caseta de dialog Object şi executaţi clic pe OK, în documentul de destinaţie va fi inserată o suprafaţă de lucru, iar în fereastra programului Word vor fi afişate bara cu instrumente şi meniurile programului Equation Editor. Spaţiul de lucru – scrieţi aici ecuaţia dorită. Bara cu instrumente Equation. simboluri şabloane Pentru a crea o formulă matematică, procedaţi în felul următor:  Pentru a introduce numere sau variabile, scrieţi-le folosind tastatura.  Pentru a introduce un operator matematic care există pe tastatură, de pildă semnul plus (+), semnul minus (–) sau semnul egal (=), puteţi să îl scrieţi direct.  Pentru a introduce un operator sau un simbol care nu apar pe tastatură, executaţi clic pe butonul corespunzător de pe rândul de sus din bara cu instrumente Equation, apoi executaţi clic pe simbolul dorit din paleta derulantă cu simboluri.  Pentru a introduce o expresie matematică, de pildă o fracţie, o rădăcină pătrată, un exponent sau o integrală, executaţi clic pe butonul corespunzător din rândul de jos al barei cu instrumente Equation, apoi alegeţi unul din şabloanele din paleta derulantă. Apoi, scrieţi valoarea numerică sau variabila dorită în zona marcată prin linii întrerupte din şablon. Puteţi să inseraţi şabloane în alte şabloane pentru a crea expresii inseriate cu operatori, de pildă o fracţie sub o rădăcină pătrată. Equation Editor nu vă permite să introduceţi caractere pentru spaţiu când scrieţi o expresie matematică, pentru că spaţiile sunt dispuse în mod automat între numerele şi simbolurile introduse. Puteţi însă să modificaţi spaţierea sau alinierea simbolurilor, selectând simbolurile din paleta Spaces And Ellipses. De asemenea, puteţi să modificaţi fontul, mărimea fontului sau atributele de formatare pentru caracterele şi simbolurile din ecuaţie, alegând comenzile din meniurile Style şi Syze.

35

5. Folosirea tabelelor în Word. Crearea, modificarea tabelului. Editarea textului în Tabel.
Un tabel constituie în Word un instrument foarte comod pentru dispunerea textului pe linii şi coloane. Folosirea tabelelor prezintă numeroase avantaje faţă de folosirea stopurilor de tabulator. De exemplu, dacă un anumit fragment dintr-un text nu încape pe un singur rând, Word creează un nou rând şi măreşte înălţimea liniei tabelului. De asemenea, când folosiţi tabele, puteţi să le remodelaţi foarte uşor şi să modificaţi dimensiunile lmiilor şi coloanelor, precum şi să scoateţi în evidentă diferite celule ale tabelului folosind chenare şi fundaluri umbrite. Inserarea unui tabel Pentru a construi un tabel în locul unde se găseşte punctul de inserare, folosiţi butonul Insert Table de pe bara cu instrumente Standard, conform indicaţiilor de mai jos:
1. Executaţi clic pe butonul Insert Table 2. Trageţi cu mouse-ul pentru a selecta numărul şi dispunerea celulelor.

Noul tabel va avea linii şi coloane care formează celule goale. Liniile care delimitează aceste celule se numesc linii de reţea. Liniile de reţea pot fi reprezentate în diferite moduri. Liniile de reţea dintr-un tabel nou creat sunt marcate prin chenare cu linii continue subţiri. Chenarul este o linie vizibilă atât pe ecran, cât şi în varianta tipărită a documentului. Dacă eliminaţi un chenar, liniile de reţea vor fi simbolizate printr-o linie gri deschis, care va fi vizibilă pe ecran, dar nu va fi tipărită; această linie va apărea însă numai dacă selectaţi opţiunea Show Gridlines din meniul Table. Introducerea textului într-un tabel Pentru a introduce text într-o celulă a unui tabel, executaţi clic pe celula respectivă şi scrieţi textul la fel ca în cazul unui paragraf obişnuit. Dacă ajungeţi la marginea din dreapta a celulei, Word va continua textul pe următorul rând şi va mări înălţimea întregii linii, dacă este cazul, pentru a fi vizibil întregul text. Dacă apăsaţi tasta Enter în timp ce introduceţi text într-o celulă, Word va insera un nou paragraf în celulă. (Fiecare celulă poate conţine unul sau mai multe paragrafe.) Puteţi să editaţi şi să formataţi textul din celule folosind metodele standard din Word pentru editare şi formatare. Pentru a muta punctul de inserare într-o altă celulă, executaţi clic în celula respectivă sau folosiţi tastele cu săgeată. Pentru a trece în celula următoare (pe rândul următor) şi a selecta textul pe care îl conţine, apăsaţi tasta Tab. Pentru a vă deplasa în celula anterioară şi a selecta textul pe care îl conţine, apăsaţi Shift+Tab. Când sunteţi în ultima celulă a tabelului, dacă apăsaţi tasta Tab va fi adăugată o nouă linie la sfârşitul tabelului. Notă: Puteţi să inseraţi un tabel într-o celulă a unui alt tabel, creând un tabel înseriat. Pentru aceasta, plasaţi punctul de inserare în locul din celulă în care vreţi să apară tabelul înseriat, apoi inseraţi un alt tabel. Pentru a muta punctul de inserare într-o altă celulă, executaţi clic în celula respectivă sau folosiţi tastele cu săgeată. Pentru a trece în celula următoare (pe rândul următor) şi a selecta textul pe care îl conţine, apăsaţi tasta Tab. Pentru a vă deplasa în celula anterioară şi a selecta textul pe care îl conţine, 36

apăsaţi Shift+Tab. Când sunteţi m ultima celulă a tabelului, dacă apăsaţi tasta Tab va fi adăugată o nouă linie la sfârşitul tabelului.

Inserarea şi ştergerea liniilor, coloanelor şi celulelor Pentru a insera sau a şterge linii, coloane sau grupuri de celule, trebuie mai întâi să selectaţi porţiunea corespunzătoare din tabel. Puteţi să selectaţi foarte uşor o celulă, o linie sau o coloană în felul următor: Executaţi clic aici pentru a selecta o singură celulă.

Executaţi clic aici pentru a selecta o linie. Executaţi clic aici pentru a selecta o singură celulă.

După ce selectaţi o celulă, o linie sau o coloană, puteţi să trageţi mouse-ul pentru a selecta şi alte celule, linii sau coloane alăturate. Sau, puteţi să selectaţi orice bloc de celule plasând punctul de inserare într-o celulă, apoi ţineţi apăsată tasta Shift şi apăsaţi o tastă cu săgeată. Puteţi să selectaţi întregul tabel plasând punctul de inserare undeva în el şi apăsând Alt+5. Iată în continuare o metodă de adăugare de linii sau coloane într-un tabel existent: 1. Pentru a insera linii într-o anumită poziţie din tabel, selectaţi rândurile aflate deasupra poziţiei respective; selectaţi acelaşi număr de linii ca şi numărul de linii pe care vreţi să le adăugaţi. De exemplu pentru a insera o singură linie, puteţi să plasaţi punctul de inserare undeva în linia anterioară. De asemenea, pentru a insera coloane, selectaţi un număr identic de coloane în dreapta poziţiei unde vreţi să le introduceţi pe Insert Insert cele noi. Rows Columns 2. Dacă inseraţi linii, executaţi clic pe butonul Insert Rows de pe bara cu instrumente Standard. Dacă inseraţi coloane, executaţi clic pe butonul Insert Columns. De asemenea, puteţi să executaţi clic cu butonul din dreapta pe selecţie şi să alegeţi Insert Rows sau Insert Columns din meniul derulant. (Comanda din meniul derulant se modifică în funcţie de ce selectaţi, linii sau coloane.) Word marchează sfârşitul celulelor din tabel printr-un simbol „sfârşit de celulă”, iar sfârşitul fiecărei linii din tabel este marcat printr-un simbol „sfârşit de linie”. Puteţi să determinaţi afişarea acestor simboluri, executând clic pe butonul Show/Hide de pe bara cu instrumente Standard. La pasul 37

1. de mai sus, dacă vreţi să inseraţi linii, trebuie să includeţi simbolurile de sfârşit de linie în selecţie, indiferent dacă sunt vizibile sau nu. Pentru a insera o coloană în partea din dreapta a tabelului, selectaţi întreaga coloană cu simboluri „sfârşit de linie” şi executaţi clic pe butonul Insert Columns. (Puteţi să selectaţi aceste simboluri chiar dacă nu sunt vizibile.):

Executaţi clic aici pentru a insera o nouă coloană în dreapta tabelului. Simbol „sfârşit de celulă” Simbol „sfârşit de linie”

Pentru a insera un bloc de celule fără să inseraţi o întreagă linie sau coloană, efectuaţi paşii următori: 1. Selectaţi un bloc de celule având un număr şi o dispunere identice cu cele pentru celulele pe care vreţi să le inseraţi. 2. Executaţi clic pe butonul Insert Cells de pe bara cu instrumente Standard. Word va afişa caseta de dialog Insert Cells, prezentată în figura 5.1 3. Executaţi clic pe Shift Cells Right pentru ca Word să deplaseze celulele existente spre dreapta în momentul în care inserează noile celule sau executaţi clic pe Shift Cells Down pentru ca celulele să fie deplasate în jos. De asemenea, puteţi să executaţi clic pe Insert Entire Row sau pe Insert Entire Column pentru a insera întregi linii sau coloane, chiar dacă nu aţi selectat linii sau coloane întregi. Pentru a şterge linii, coloane sau celule, selectaţi-le, executaţi clic cu butonul din dreapta pe selecţie şi alegeţi Delete Rows, Delete Figura 9-55.1 Columns, respectiv Delete Cells din meniul derulant. Caseta de dialog Insert Cells. Pentru a şterge conţinutul unei linii, coloane sau celule, adică textul sau ilustraţiile pe care le conţin, fără să eliminaţi celulele propriu-zise, selectaţi liniile, coloanele sau celulele şi apăsaţi tasta Delete. Modificarea dimensiunilor celulelor din tabele Puteţi să modificaţi lăţimea unei coloane din tabel, trăgând de linia de reţea verticală din dreapta:
Pentru a modifica lăţimea acestei coloane trageţi de această linie de reţea verticală.

Pentru a modifica lăţimea uneia sau a mai multor celule dintr-o coloană (nu a întregii coloane), selectaţi celulele înainte de a trage cu mouse-ul. Celulele din aceeaşi coloană pot avea lăţime diferite

38

De asemenea, puteţi să folosiţi noua funcţie AutoFit pentru ca Word să modifice lăţimea tuturor coloanelor din tabel în funcţie de conţinutul celulelor sau de lăţimea ferestrei, operând în mod dinamic corecţiile pentru lăţime în condiţiile în care modificaţi conţinutul sau lăţimea ferestrei. Pentru aceasta, executaţi clic cu butonul din dreapta undeva în tabel, apoi alegeţi AutoFit din meniul derulant pentru a afişa submeniul corespunzător. (Sau, puteţi să plasaţi punctul de inserare în tabel şi să alegeţi AutoFit din meniul Table.) Dacă alegeţi AutoFit To Contents, Word va modifica lăţimea fiecărei coloane din tabel în funcţie de lungimea celui mai mare bloc de text din coloana respectivă. Iar în timp ce adăugaţi sau eliminaţi text dintr-o coloană, Word va corecta în mod dinamic lăţimea, pentru a realiza adaptarea în funcţie de modificări. Dacă alegeţi AutoFit To Window, lăţimea globală a tabelului va fi corectată în aşa fel încât tabelul să încapă în întregime în fereastră, iar lăţimea va fi modificată dinamic pentru a menţine această configuraţie dacă se modifică dimensiunile ferestrei. AutoFit To Window afectează tabelul numai când afişaţi documentul în modul Web Layout din Word. Dacă alegeţi Fixed Column Width, lăţimile coloanelor vor rămâne constante dacă nu le modificaţi manual, folosind una din metodele prezentate mai devreme. După cum aţi văzut, Windows modifică în mod automat înălţimea liniilor tabelului pentru a le adapta la textul pe care le conţin. Puteţi să modificaţi şi manual înălţimea liniilor, trăgând linia de reţea orizontală din partea de jos a liniei. Pentru aceasta, trebuie să fiţi în modul de afişare Web Layout sau în Print Layout. Reţineţi că nu puteţi modifica înălţimea celulelor selectate dintr-o linie, fiind modificată întotdeauna înălţimea tuturor celulelor din linia respectivă. Ca să creaţi două sau mai multe linii cu aceeaşi înălţime, selectaţi-le, executaţi clic cu butonul din dreapta pe selecţie şi alegeţi Distribute Rows Evenly din meniul derulant. De asemenea, ca să creaţi două sau mai multe coloane cu aceeaşi lăţime, selectaţi-le, executaţi clic cu butonul din dreapta pe selecţie şi alegeţi Distribute Columns Evenly din meniul derulant. (Sau, după ce faceţi selecţia, puteţi să alegeţi AutoFit din meniul Table şi alegeţi una din aceste comenzi din submeniul care va fi afişat.) Mutarea şi copierea linilor, coloanelor şi celulelor Pentru a muta linii întregi sau coloane dintr-un tabel, selectaţi-le, apoi folosiţi mouse-ul pentru a le deplasa într-o nouă poziţie. Liniile sau coloanele vor fi eliminate din poziţia lor curentă şi vor fi inserate într-un alt loc din tabel. Pentru a copia linii sau coloane, apăsaţi tasta Ctrl în timp ce trageţi. Când selectaţi linii, trebuie să includeţi şi simbolurile „sfârşit de linie”, în caz contrar, veţi muta sau copia numai conţinutul celulelor. Pentru a muta conţinutul celulelor din tabel, selectaţi celulele respective şi trageţi selecţia în alt loc în tabel. Word va şterge conţinutul celulelor selectate de dumneavoastră (lăsând goale celulele în cauză) şi va insera conţinutul lor în celulele de destinaţie, peste conţinutul curent al celulelor de destinaţie. Pentru a copia conţinutul unor celule dintr-un tabel, apăsaţi tasta Ctrl în timp ce trageţi cu mouse-ul. (Pentru a muta sau a copia conţinutul celulelor, nu trebuie să selectaţi celulele întregi. Puteţi să selectaţi linii întregi cu condiţia să nu includeţi în selecţie şi simbolurile „sfârşit de linie”.) Modificarea orientării şi alinierii textului dintr-o celulă Puteţi să modificaţi orientarea textului dintr-o celulă de tabel în aşa fel încât textul să fie citit de jos în sus sau de sus în jos, nu de la stânga la dreapta. Această modificare poate fi necesară pentru a introduce un text într-un tabel cu o configuraţie deosebită sau pentru a îmbunătăţi aspectul sau lizibilitatea unui tabel. Pentru a modifica orientarea textului într-un tabel, selectaţi una sau mai multe celule, executaţi clic cu butonul din dreapta pe selecţie şi alegeţi Text Direction din meniul derulant. (Pentru a modifica o singură celulă, puteţi să executaţi clic-dreapta pe celulă, fără să o selectaţi.) Apoi, selectaţi orientarea dorită din caseta de dialog Text Direction. 39

Executaţi clic pe una din aceste trei casete pentru a stabili orientarea textului din celulele selectate în tabel.

Pentru a modifica alinierea textului într-una sau mai multe celule, selectaţi-le şi executaţi clic cu butonul din dreapta pe selecţie. (Pentru a modifica o singură celulă, puteţi să executaţi direct clic cu butonul din dreapta pe ea.) Apoi, alegeţi Cell Alignment din meniul derulant şi alegeţi un stil de aliniere din submeniul care va fi afişat.

Folosirea comenzilor din meniul Table În secţiunile anterioare s-a descris lucrul în tabele folosind bara cu instrumente Standard, mouseul şi meniurile derulante. În general, aceste metode interactive sunt cele mai rapide şi mai comode. Meniul Table oferă însă metode alternative pentru inserarea şi modificarea tabelelor; de asemenea, el permite efectuarea anumitor operaţii suplimentare în tabele, care nu sunt posibile cu metodele interactive. În tabelul următor sunt prezentate variantele de utilizare a acestor comenzi. Comenzi din meniul Table şi efectul lor Comandă sau submeniu Comanda Draw Table Submeniul Insert Descriere Vă permite să „desenaţi” un tabel. Vă permite să inseraţi un nou tabel într-un document sau într-o celulă de tabel, să inseraţi coloane (în stânga sau în dreapta selecţiei), să inseraţi linii (deasupra sau dedesubtul selecţiei) şi să inseraţi celule (specificând direcţia în care vor fi deplasate celulele existente). Efectele acestor comenzi depind de selecţia sau poziţia curentă a punctului de inserare. Vă permite să ştergeţi celulele, coloanele, liniile selectate, sau întregul tabel. Vă permite să selectaţi coloanele, rândurile, celulele sau întregul tabel care conţin punctul de inserare sau selecţia. Combină celulele adiacente selectate, generând o unică celulă.

Submeniul Delete Submeniul Select Comanda Merge Cells Comanda Split Cells

Împarte o singură celulă selectată (sau toate celulele dintr-un grup de celule selectate) în două sau mai multe celule. Puteţi să specificaţi numărul rezultant de linii sau coloane de celule. Comanda Split Table Împarte un tabel în două tabele separate şi inserează un paragraf normal între cele două tabele. Împărţirea apare deasupra liniei selectate. Comanda Table Permite modificarea rapidă a aspectului general al tabelului AutoFormat selectat prin alegerea unui set de atribute de formatare predefinite pentru tabele. Submeniul AutoFit Vă permite să aplicaţi funcţia AutoFit în tabelul selectat sau să realizaţi împărţirea uniformă a liniilor şi coloanelor. Comanda Heading Rows Marchează linia sau liniile selectate drept cap al tabelului. Dacă Repeat în tabel apare o întrerupere de pagină, Word repetă capul de 40

Submeniul Convert

Comanda Sort Comanda Formula

Comanda Show Gridlines

Comanda Table Properties

tabel la începutul paginii următoare. Vă permite să transformaţi tabelul selectat în text (elimină tabelul şi transformă textul pe care îl conţine în paragrafe obişnuite) sau transformă textul selectat din afara unui tabel într-un tabel (creează un nou tabel şi inserează în el textul selectat). Sortează conţinutul liniilor şi coloanelor selectate dintr-un tabel. Dacă selecţia este în afara unui tabel, comanda sortează paragrafe de text. Inserează o formulă într-o celulă a tabelului. Formula inserată poate reprezenta rezultatului unui calcul matematic cu numere din celulele tabelului. Această comandă vă permite să creaţi un tabel din Word care poate fi folosit ca o foaie de calcul simplă. Word marchează liniile de reţea din jurul celulelor din toate tabelele cu linii gri deschis. Aceste linii sunt vizibile numai pe ecran (ele nu sunt tipărite) şi numai acolo unde nu au fost aplicate chenare. Când este selectată această opţiune, ea apare cu denumirea Hide Gridlines, iar când nu este selectată, cu denumirea Show Gridlines. Afişează caseta de dialog Table Properties, în care puteţi modifica dimensiunile, alinierea, indentarea şi desfăşurarea automată a textului pentru tabelul selectat; înălţimea şi modul de întrerupere a paginii pentru linii; înălţimea coloanelor; lăţimea şi alinierea pe verticală a textului (sus, central sau jos) în celulele selectate. (Prin modificarea modului de desfăşurare automată a textului puteţi obţine ca textul să fie desfăşurat în jurul tabelului, în loc să fie despărţit de tabel.)

Desenarea tabelelor O altă metodă de inserare a unui tabel constă în desenarea lui interactivă, într-un mod foarte asemănător în care desenaţi linii sau dreptunghiuri într-un program de desenat. Pentru a desena un tabel, alegeţi Draw Table din meniul Table sau executaţi clic pe butonul Tables And Borders de pe bara cu instrumente Standard. Când alegeţi Draw Table sau executaţi clic pe butonul Tables And Borders, Word procedează în felul următor:  dacă sunteţi în modul de afişare Normal, trece în modul de afişare Print Layout;  afişează bara cu instrumente Tables And Borders, care conţine instrumentele pentru lucrul cu tabele, chenare şi umbriri;  selectează instrumentul Draw Table de pe bara cu instrumente Tables And Borders, care realizează transformarea indicatorului mouse-ului într-un creion. Acum puteţi să creaţi un tabel folosind instrumentul Draw Table. Efectuaţi paşii următori: 1. Plasaţi indicatorul mouse-ului în formă de creion într-unul din punctele din document unde vreţi să înceapă tabelul, ţineţi apăsat butonul mouse-ului şi trageţi indicatorul în colţul opus al tabelului. Dreptunghiul pe care îl trasaţi defineşte liniile de reţea externe ale tabelului, care iniţial este format dintr-o singură celulă. Dacă desenaţi liniile de reţea în jurul unui paragraf de text introdus anterior, paragraful respectiv va fi inclus în celula tabelului. 2. Acum puteţi să împărţiţi tabelul în oricâte celule, folosind instrumentul Draw Table pentru a desena liniile de reţea interne ale tabelului. Trageţi indicatorul în formă de creion pentru a desena fiecare linie de reţea. 3. Pentru a elimina o linie de reţea din tabel, executaţi clic pe butonul Eraser de pe bara cu instrumente Tables And Borders şi trageţi cu mouse-ul peste linia de reţea. În timp ce trageţi, linia de 41

reţea va fi selectată, iar când veţi elibera butonul mouse-ului, ea va fi eliminată. Când terminaţi, executaţi din nou clic pe butonul Eraser pentru a-l deselecta.

Bara cu instrumente Tables and Borders Draw table: desenează liniile e reţea ale tabelului Eraser: şterge liniile de reţea Line Style: selectează stilul pentru chenar Line Weight: selectează grosimea chenarului Border Color: selectează culoarea chenarului Borders: aplică sau elimină chenarele dintr-un tabel existent Shading Color: aplică o culoare pentru umbrire Insert: inserează un tabel, coloane, linii, celule, sau aplică funcţia AutoFit

Merge Cells: uneşte celulele Split Cells: divizarea celulelor Align: selectează modul de aliniere a textului în celule Distribute Rows Evenly: creează linii cu înălţimi egale Distribute Columns Evenly: creează coloane egale Table AutoFormat: aplică funcţia AutoFormat în tabel Change Text Direction: schimbă direcţia textului Sort Ascending: sortează liniile tabelului în ordine ascendentă Sort Descending: sortează liniile tabelului în ordine descendentă AutoSum: inserează formula AutoSum într-o celulă de tabel Crearea coloanelor de ziar Spre deosebire de coloanele create în tabele, coloanele de ziar nu sunt împărţite pe linii cu date alăturate, textul curgând de la sfârşitul unei coloane la începutul coloanei următoare, la fel ca în cazul coloanelor de text din ziare şi reviste. Coloanele de ziar sunt gândite pentru documente create în Word care urmează să fie tipărite sau să fie afişate în reţea în programul Word. În cazul în care creaţi un document cu pagină de Web, nu are rost să folosiţi coloane de ziar, pentru că nu vor putea fi afişate de browsere. (Textul va fi afişat într-o singură coloană). Dacă vreţi să vedeţi coloane de ziar pe ecran, trebuie să treceţi în modul de afişare Print Layout sau în Print Preview. În alte moduri de afişare din Word, textul este afişat întotdeauna pe o singură 42

coloană. Puteţi să creaţi coloane de ziar folosind fie butonul Columns de pe bara cu instrumente Standard, fie caseta de dialog Columns. Configurarea coloanelor cu ajutorul butonului Columns Pentru a crea coloane de ziar egale în întregul document sau într-o secţiune a unui document, efectuaţi paşii următori: 1. Pentru a crea coloane într-o parte a documentului, selectaţi zona respectivă. 2. Executaţi clic pe butonul Columns şi trageţi cu mouse-ul pentru a indica numărul de coloane pe care vreţi să le creaţi (de la 1 la 6). Word va împărţi textul selectat sau întregul document în numărul de coloane ales de dumneavoastră. Coloanele vor avea lăţimi egale şi vor fi despărţite prin spaţii de 0,5 inci. Dacă la pasul 1 selectaţi o parte dintr-un document, Word va insera întreruperi de secţiune înainte şi după selecţia respectivă; în acest fel, textul selectat va fi plasat într-o secţiune separată a documentului, iar coloanele de ziar vor fi aplicate numai secţiunii respective. În general, un document din Word poate fi împărţit în secţiuni separate, iar fiecare secţiune poate avea alte atribute de configurare a paginii. Cu ajutorul secţiunilor puteţi folosi diferite configuraţii de pagină în cadrul aceluiaşi document. Configurarea coloanelor cu ajutorul casetei de dialog Columns Cu ajutorul casetei de dialog Columns puteţi să creaţi coloane de ziar cu următoarele caracteristici:  puteţi să creaţi coloane cu lăţimi inegale;  pentru fiecare coloană pentru să specificaţi lăţimea exactă şi spaţiul dintre două coloane alăturate;  puteţi să forţaţi păstrarea unei lăţimi egală a coloanelor, chiar dacă ulterior modificaţi lăţimea unei coloane;  puteţi să adăugaţi linii verticale între coloane. Pentru a configura coloane de ziar cu ajutorul casetei de dialog Columns, efectuaţi paşii următori: 1. Pentru a crea coloane într-o parte a documentului, selectaţi partea respectivă. Pentru a crea coloane începând dintr-un anumit loc din document până la sfârşitul documentului, plasaţi punctul de inserare în locul respectiv. Pentru a crea coloane în întregul document, plasaţi punctul de inserare undeva în document. 2. Alegeţi Columns meniul Format pentru a deschide caseta de dialog Columns, prezentată mai jos. 3. Alegeţi o opţiune din caseta cu listă Apply To pentru a-i arăta programului porţiunea din document pe care vreţi să o modificaţi. Dacă selectaţi un text înainte să deschideţi caseta de dialog Columns, alegeţi Selected Text pentru a adăuga coloane numai în selecţia respectivă sau alegeţi Whole Document pentru a crea coloane în întregul document. Dacă nu aţi selectat text, alegeţi Whole Document pentru a crea coloane în întregul document sau alegeţi This Point Forward pentru a crea coloane începând din locul unde se află punctul de inserare, până la sfârşitul documentului. Caseta de dialog Columns 4. Alegeţi un mod de dispunere a coloanelor: • pentru a folosi o dispunere standard a coloanelor, alegeţi una din opţiunile din secţiunea Presets; • pentru a crea o anumită dispunere a coloanelor, alegeţi din caseta Number Of Columns numărul de coloane pe care vreţi să le creaţi. Apoi, pentru fiecare coloană, specificaţi în caseta Width lăţimea şi introduceţi spaţiul dorit între coloana respectivă şi cea următoare din caseta Spacing. 5. Pentru a forţa programul Word să menţină o lăţime egală a coloanelor, selectaţi Equal Column Width. Dacă 43

este selectată această opţiune, modificarea lăţimii coloanei, folosind metodele pezentate în secţiunea următoare, ea va afecta simultan toate coloanele. Dacă această opţiune nu este selectată, puteţi să modificaţi lăţimea fiecărei coloane în mod individual. Trebuie să aveţi în vedere faptul că, dacă alegeţi opţiunea One, Two sau Three din secţiunea Presets, va fi selectată în mod automat opţiunea Equal Column Width. 6. Pentru a adăuga o linie verticală între coloane, selectaţi Line Between. Pentru a forţa programul Word să mute textul de după punctul de inserare la începutul unei noi coloane, selectaţi Start New Column. (Pentru a putea folosi această opţiune, trebuie să selectaţi This Point Forward din caseta cu listă Apply To.) Modificarea coloanelor După ce aţi creat coloanele de ziar, puteţi să le modificaţi lăţimea, să inseraţi întreruperi între coloane şi să modificaţi alte caracteristici. Cel mai simplu mod de a modifica lăţimea unei coloane constă în trecerea în modul de afişare Print Layout şi tragerea pe rigla orizontală a unui marcaj de coloană. Puteţi să forţaţi programul Word să deplaseze textul în coloana următoare prin inserarea unei întreruperi de coloană oriunde în coloană. Dacă vreţi să modificaţi una din celelalte caracteristici ale coloanelor, cum ar fi numărul coloanelor, repetaţi procedura pentru configurarea coloanelor.

6. Configurarea paginilor. Introducerea numerotării paginilor. Utilizare de anteturi şi subsoluri. Modificarea formatului şi orientării foii. Modificarea configuraţiei paginii
Introducerea numerotării paginilor Puteţi să folosiţi caseta de dialog Page Numbers pentru a introduce rapid numerotarea automată a paginilor într-un document. Puteţi să optaţi pentru afişarea numerelor în partea de sus sau de jos a paginii şi puteţi alege unul din numeroasele formate pentru numerele paginilor. Deşi nu puteţi vedea aceste numere aplicare paginilor în modul de afişare Normal, ele vor fi vizibile în modul de afişare Print Layout şi Print Preview, precum şi, evident, în documentul tipărit la imprimantă. În cazul în care creaţi un document cu o pagină Web, nu are rost să introduceţi numerotarea paginilor, anteturi sau subsoluri, pentru că ele nu pot fi afişate de browsere. Pentru a introduce numerotarea automată a paginilor în documentul deschis şi activ, efectuaţi paşii următori: 1. Alegeţi Page Numbers din meniul Insert pentru a deschide caseta de dialog Page Numbers. 2. În lista Position, selectaţi Top Of Page (Header) pentru a plasa numerele paginilor în partea de sus a paginilor (adică, în antet) sau Bottom Of Page (Footer) pentru a plasa numerele paginilor în partea de jos a paginilor (adică, în subsol). 3. În lista Alignment, alegeţi poziţia pentru numerele paginilor din antet sau subsol. Alegeţi Left, Center sau Right pentru a plasa numerele paginilor în marginea din stânga, centrat între margini, respectiv în marginea din dreapta a paginilor. Alegeţi Inside pentru a plasa numerele paginilor în dreapta pe paginile cu număr par şi în stânga pe paginile cu număr impar. Alegeţi Outside pentru a plasa numerele paginilor în stânga pe paginile cu număr par şi în dreapta pe paginile cu număr impar. 4. Dacă vreţi să eliminaţi numărul paginii din prima pagină a documentului (sau din prima pagină a secţiunii curente din document, dacă aţi împărţit documentul în secţiuni), deselectaţi opţiunea Show Number On First Page. Dacă procedaţi astfel, Word nu va mai tipări numărul primei pagini, deşi va include pagina respectivă în numerotarea paginilor. De exemplu, dacă începeţi numerotarea cu 1, Word nu va afişa nici un număr pe prima pagină, dar va afişa în a doua pagină numărul 2. 5. Dacă vreţi să modificaţi stilul pentru numerele paginilor sau să începeţi numerotarea cu alt număr, executaţi clic pe butonul Format pentru a deschide caseta de dialog Page Number Format: 44

Selectaţi această opţiune pentru a introduce numerele capitolelor şi numerotarea paginilor...

... şi selectaţi opţiunile din aceste două casete cu listă. Trebuie să formataţi toate titlurile folosind acelaşi stil Heading şi să aplicaţi numerotarea automată a paginilor.

Selectaţi această opţiune pentru a începe numerotarea paginilor documentului cu 1 ...

Selectaţi o opţiune din această casetă cu listă pentru a schimba tipul numerelor paginilor (cifre arabe, litere din alfabet sau cifre romane).

... sau selectaţi această opţiune pentru a modifica numărul de start... ... şi introduceţi aici numărul dorit.

Pentru a modifica numerotarea paginilor, puteţi să redeschideţi caseta de dialog Page Numbers sau Page Number Format şi să modificaţi opţiunile selectate. De asemenea, puteţi să editaţi sau să ştergeţi numerele paginilor folosind comanda Header And Footer din meniul View, după cum veţi vedea în secţiunea următoare. (Deşi puteţi vedea numerele paginilor în modul de afişare Print Layout, nu le puteţi edita decât dacă alegeţi comanda Header And Footer sau executaţi dublu-clic în zona antetului sau a subsolului.) Lucrul cu secţiuni Puteţi să împărţiţi documentul în secţiuni separate şi să aplicaţi atribute diferite fiecărei secţiuni în parte. Iată în continuare atributele pe care le puteţi modifica de la o secţiune la alta:  numărul coloanelor de ziar;  antetele şi subsolurile, inclusiv numerele paginilor;  atributele introduse prin caseta de dialog Page Setup, cum ar fi marginile şi formatul paginii. Numerotarea paginilor pe care o introduceţi folosind caseta de dialog Page Numbers este aplicată tuturor secţiunilor documentului. Puteţi însă să eliminaţi tipărirea numărului pe prima pagină sau să modificaţi seturile de opţiuni din caseta de dialog Page Number Format pentru o anumită secţiune. Pentru aceasta, plasaţi punctul de inserare în secţiunea respectivă înainte de a deschide caseta de dialog Page Numbers sau Page Number Format şi de a efectua pasul respectiv. Pentru a împărţi documentul în secţiuni separate, plasaţi punctul de inserare în locul unde vreţi să introduceţi o întrerupere de secţiune, alegeţi Break din meniul Insert şi selectaţi una din opţiunile din secţiunea Section Break Types:
Dacă selectaţi Next Page, textul din următoarea secţiune va începe pe următoarea pagină.

Dacă selectaţi Continuous, textul din noua secţiune va fi plasat imediat după textul din secţiunea anterioară.

Dacă selectaţi Even Page, textul din următoarea secţiune va începe pe următoarea pagină cu număr par.

Dacă selectaţi Odd Page, textul din următoarea secţiune va începe pe următoarea pagină cu număr impar.

45

Întreruperile de secţiune sunt vizibile numai dacă este apăsat butonul Show/Hide ¶ de pe bara cu instrumente Standard. Întreruperile de secţiune nu sunt vizibile în Print Preview. Pentru a elimina o întrerupere de secţiune, selectaţi marcajul respectiv şi apăsaţi tasta Delete. Secţiunile dinainte şi de după întreruperea de secţiune vor fi unite într-o singură secţiune, care va prelua atributele secţiunii de după marcaj (numerotarea paginilor, margini şi aşa mai departe). Orice atribute pentru secţiuni pe care le-aţi aplicat secţiunii dinaintea marcajului vor fi pierdute. Prin natura lui, marcajul de secţiune conţine informaţiile despre atributele de secţiune ale secţiunii precedente, deci, dacă eliminaţi un marcaj de secţiune, dispar şi caracteristicile respective. Introducerea de anteturi şi subsoluri Elementele antet şi subsol sunt tipărite pe fiecare pagină a documentului de către programul Word. În cazul în care creaţi un document cu pagină Web, nu uitaţi că astfel de anteturi şi subsoluri nu pot fi afişate în browsere. Pentru a crea sau a edita antetele şi subsolurile în documentul curent, efectuaţi paşii următori: 1. Alegeţi Header And Footer din meniul View. Word va  trece în modul de afişare Print Layout.  marca zonele de antet şi subsol din pagină cu linii întrerupte şi va activa zonele respective ca să puteţi lucra în ele.  dezactiva textul din afara zonelor pentru antet sau subsol (nu veţi putea lucra pe textul respectiv).  afişa bara cu instrumente Header And Footer, care conţine comenzi pentru lucrul cu anteturi şi subsoluri. În figura de mai jos este prezentată zona de antet dintr-o fereastră a programului Word, după alegerea comenzii Header And Footer. Zona subsolului din partea de jos a paginii arată asemănător.
scrieţi aici textul pentru antet zona pentru antet

Bara cu instrumente Header And Footer Insert Page Number Insert Number Of Pages Format Page Number Insert Date Insert Time Page Setup

Show/Hide Document Text Same As Previous Switch between Header And Footer Show Previous Show Next Close Header And Footer 2. Dacă este cazul, mutaţi punctul de inserare în zona antetului sau a subsolului, apăsând tasta cu săgeată în jos sau în sus, sau executând clic pe butonul Switch Between Header And Footer de pe bara cu instrumente Header And Footer.

46

3. Scrieţi textul pentru următorul antet sau subsol în zona pentru antet sau pentru subsol. În antet sau subsol puteţi să introduceţi unul sau mai multe paragrafe de text şi puteţi să editaţi şi să formataţi textul la fel cum editaţi şi formataţi textul din corpul documentelor. Puteţi să apăsaţi tasta Tab pentru a alinia textul la cele două stopuri de tabulator predefinite: primul stop de tabulator aliniază textul în centrul antetului sau subsolului, iar al doilea stop de tabulator aliniază textul la marginea din dreapta a antetului sau subsolului. (Stopurile de tabulator pot fi configurate în mod diferit în documentele create pe baza anumitor şabloane.) Pentru a elimina anteturile sau subsolurile, ştergeţi întregul text din zona antetului sau a subsolului. Puteţi să inseraţi rapid în textul din antet sau subsol numerele paginilor, numărul total de pagini din document, data şi ora. Pentru aceasta, plasaţi punctul de inserare în locul unde vreţi să apară informaţiile respective, apoi executaţi clic pe butonul Insert Page Number, Insert Number Of Pages, Insert Date sau Insert Time de pe bara cu instrumente Header And Footer. Trebuie să aveţi în vedere faptul că, atunci când tipăriţi documentul, numărul paginilor, data şi ora inserate în antet sau subsol vor fi actualizate, pentru a reflecta valoarea curentă. Butonul Insert Page Number determină inserarea automată a numărului paginii în antet sau subsol, la fel cum se întâmplă dacă folosiţi comanda Page Numbers din meniul Insert, prezentată în anterior. Puteţi să modificaţi formatarea numerelor sau numărul de start, executând clic pe butonul Format Page Number de pe bara cu instrumente Header And Footer. Pe ecran va apărea caseta de dialog Page Number Format. De asemenea, puteţi să inseraţi diferite tipuri de informaţii, executând clic pe butonul Insert AutoText şi alegând apoi un articol din submeniul afişat. De exemplu, puteţi să alegeţi File name pentru a insera denumirea documentului, sau puteţi să alegeţi „Author, Page#, Date” pentru a insera numele dumneavoastră, numărul paginii şi data. (Articolele din acest meniu sunt blocuri AutoText predefinite din Word.) 4. Când terminaţi crearea sau modificarea antetului sau subsolului, executaţi clic pe butonul Close de pe bara cu instrumente Header And Footer sau alegeţi Header And Footer din meniul View pentru a reveni în modul de aplicare în care aţi fost anterior. Modificarea anteturilor şi subsolurilor în document În mod normal, pe toate paginile unui document sunt afişate acelaşi antet şi acelaşi subsol. Există însă şi trei metode prin care puteţi modifica anteturile şi subsolurile dintr-un document. Puteţi să creaţi un alt antet şi un alt subsol pe prima pagină a documentului sau pe prima pagină a unei secţiuni, dacă împărţiţi documentul în secţiuni care încep pe o pagină nouă. (Această procedură nu poate fi folosită în cazul întreruperilor de secţiune continue.) De exemplu, puteţi să folosiţi această soluţie pentru a elimina antetul din pagina de titlu a unui raport sau pentru a evita afişarea numărului paginii pe prima pagină. Iată în continuare paşii necesari: 1. Dacă aţi împărţit documentul în secţiuni, plasaţi punctul de inserare în secţiunea pentru care vreţi să creaţi un alt antet sau subsol pentru prima pagină. 2. Alegeţi Header And Footer din meniul View. 3. Executaţi clic pe butonul Page Setup de pe bara cu instrumente Header And Footer şi executaţi clic pe eticheta Layout din caseta de dialog Page Setup. 4. Selectaţi opţiunea Different First Page şi executaţi clic pe OK. De asemenea, puteţi să creaţi anteturi şi subsoluri diferite pe paginile pare şi pe cele impare. Puteţi alege această soluţie dacă, de pildă, scrieţi o carte şi vreţi ca titlul cărţii să apară în partea de sus a paginii din stânga (denumită verso), iar titlul capitolului să apară în partea de sus a paginii din dreapta (denumită recto). Iată paşii necesari: 1. Alegeţi Header And Footer din meniul View. 2. Executaţi clic pe butonul Page Setup de pe bara cu instrumente Header And Footer şi executaţi clic pe eticheta Layout din caseta de dialog Page Setup. 3. Selectaţi opţiunea Different Odd And Even şi executaţi clic pe OK. În eticheta Layout puteţi să creaţi un antet sau un subsol diferit pentru prima pagină a documentului sau pentru prima pagină a unei anumite secţiuni din document, alegând opţiunea corespunzătoare din caseta cu listă Apply To. Crearea anteturilor sau subsolurilor diferite pentru paginile pare şi impare afectează însă întregul document, chiar dacă acesta a fost împărţit în secţiuni şi indiferent de opţiunea selectată în caseta cu listă Apply To. 47

Dacă aţi împărţit documentul în secţiuni, anteturile şi subsolurile din secţiuni diferite pot avea conţinuturi diferite. Iniţial, anteturile şi subsolurile din toate secţiunile (în afară de prima) sunt legate de anteturile şi subsolurile din secţiunea anterioară, adică ele vor fi identice cu cele din secţiunea anterioară. Pentru a crea anteturi şi subsoluri diferite în secţiuni diferite, efectuaţi paşii următori: 1. Mutaţi punctul de inserare într-o poziţie oarecare din secţiunea în care vreţi să introduceţi anteturi şi subsoluri diferite faţă de secţiunea anterioară. 2. Alegeţi Header And Footer din meniul View. 3. Executaţi clic pe butonul Same As Previous de pe bara cu instrumente Header And Footer pentru a dezactiva această opţiune. În acest fel veţi elimina legătura dintre secţiunea curentă şi cea anterioară. Acum puteţi să modificaţi anteturile şi subsolurile pentru secţiunea curentă, fără să le modificaţi pe acelea din secţiunea anterioară. Pentru a intra rapid m antetul sau subsolul paginii dorite, puteţi să executaţi clic pe butonul Show Previous sau pe butonul Show Next de pe bara cu instrumente Header And Footer. Modificarea configuraţiei paginii În caseta de dialog Page Setup puteţi să modificaţi o mare varietate de opţiuni care afectează aspectul general al paginilor din întregul document sau dintr-una sau mai multe secţiuni. Aceste opţiuni se referă la marginile documentului, formatul hârtiei, alinierea pe verticală a textului în pagină şi la numerotarea rândurilor. Pentru a selecta aceste opţiuni, efectuaţi paşii următori: 1. Selectaţi porţiunea documentului pe care vreţi să o modificaţi, în felul următor:  dacă vreţi să modificaţi întregul document, plasaţi punctul de inserare undeva în document;  dacă vreţi să modificaţi documentul începând cu un anumit punct până la sfârşitul documentului, plasaţi punctul de inserare în locul respectiv;  dacă vreţi să modificaţi o porţiune a documentului, selectaţi porţiunea respectivă;  dacă aţi împărţit documentul în secţiuni, plasaţi punctul de inserare în secţiunea pe care vreţi să o modificaţi sau selectaţi mai multe secţiuni. 2. Alegeţi Page Setup din meniul File pentru a deschide caseta de dialog Page Setup, care are patru etichete: Margins, Paper Size, Paper Source şi Layout. 3. În lista Apply To (care apare în toate etichetele), alegeţi partea din document pe care vreţi să o modificaţi. În general, puteţi să modificaţi fie întregul document sau una ori mai multe secţiuni din document. Opţiunile specifice care apar în lista Apply To depind de partea din document pe care aţi selectat-o şi dacă aţi împărţit documentul în secţiuni. De asemenea, dacă aţi ales opţiunea This Point Forward (care apare atunci când nu selectaţi text), Word va insera o întrerupere de secţiune în locul unde se află punctul de inserare, iar dacă alegeţi opţiunea Selected Text (care apare dacă selectaţi text), Word va insera o întrerupere de secţiune la începutul şi la sfârşitul textului selectat. Alegerea uneia dintre aceste opţiuni este o metodă comodă pentru împărţirea documentului în secţiuni, fără să fie nevoie să inseraţi manual întreruperile de secţiune. 4. Dacă vreţi să folosiţi drept opţiuni prestabilite opţiunile pe care le-aţi selectat, executaţi clic pe butonul Default (care apare în toate etichetele) şi răspundeţi cu Yes. Word va aplica opţiunile selectate din toate cele patru etichete întregului document şi şablonului documentului, astfel încât ele să fie aplicate tuturor noilor documente pe care le veţi crea pe baza şablonului respectiv. 5. Selectaţi opţiunile dorite pentru configuraţia paginilor. Opţiunile afişate în cele patru etichete vor fi discutate în următoarele patru secţiuni. În zona Preview este prezentat efectul opţiunilor care sunt selectate în toate etichetele. Modificarea marginilor Pentru a configura marginile paginilor, efectuaţi paşii următori: 1. Executaţi clic pe eticheta Margins din caseta de dialog Page Setup. 2. Dacă tipăriţi pe ambele părţi ale foii şi vreţi ca marginile de pe paginile opuse să fie simetrice, selectaţi opţiunea Mirror Margins. 3. Dacă vreţi să tipăriţi două jumătăţi de pagină dintr-un document pe fiecare foaie de hârtie, selectaţi opţiunea 2 Pages Per Sheet. Eticheta Margins din caseta de dialog Page Setup 48

Paginile vor fi tipărite una deasupra celeilalte, dacă alegeţi orientarea Portrait sau alăturat, dacă alegeţi orientarea Landscape. Această opţiune este utilă în cazul în care intenţionaţi să tăiaţi foile în două, eventual pentru a crea un pliant. 4. Introduceţi valorile marginilor în casetele Top (sus), Bottom (jos), Left (stânga) şi Right (dreapta). Dacă selectaţi opţiunea Mirror Margins, casetele vor avea denumirile Top (sus), Bottom (jos), Inside (interior) şi Outside (exterior). 5. Puteţi să introduceţi un spaţiu suplimentar în marginea din interior sau în cea de sus a fiecărei pagini pentru a lăsa loc de legare. Pentru aceasta, introduceţi valoarea pentru spaţiul suplimentar în caseta Gutter şi selectaţi opţiunea Left sau Top în secţiunea Gutter Position pentru a specifica marginea paginii în care vreţi să realizaţi legarea. Dacă lăsaţi un spaţiu de legare în stânga şi selectaţi Mirror Margins, spaţiul de legare va fi aplicat marginii din dreapta în paginile cu număr par şi marginii din stânga în paginile cu număr impar. Dacă aplicaţi un spaţiu de legare în stânga dar nu selectaţi Mirror Margins, spaţiul de legare va fi aplicat marginii din stânga în toate paginile. (Dacă aplicaţi spaţiul de legare în susul paginii, nu puteţi folosi opţiunea Mirror Margins.) 6. Pentru a modifica spaţiul dintre marginea de sus a paginii şi punctul în care începe textul din antet, introduceţi valoarea dorită în caseta Header. în mod similar, pentru a modifica spaţiul dintre partea de jos a paginii şi începutul textului din subsol, introduceţi o valoare în caseta Footer. Puteţi să modificaţi aceste valori, alegând Header And Footer din meniul View şi trâgând marcajele de pe rigla verticală. Puteţi să modificaţi marginile paginii şi folosind rigla. Dacă aţi împărţit documentul în secţiuni, plasaţi punctul de inserare în secţiunea pe care vreţi să o modificaţi sau selectaţi mai multe secţiuni pentru a le modifica pe toate. Pentru a modifica o margine, treceţi în modul de afişare Print Layout sau pe Print Preview şi trageţi marcajul corespunzător de pe rigla verticală sau orizontală. Când modificaţi marginea din stânga sau din dreapta, trebuie ca indicatorul mouse-ului să aibă forma de săgeată cu două vârfuri. Altfel, există riscul să modificaţi din greşeală indentarea pentru paragraful selectat, în loc să modificaţi marginea. Nu trebuie să confundaţi marginile din stânga şi din dreapta cu indentările din stânga şi din dreapta. O margine este distanţa normală dintre text şi marginea foii, fiind un atribut al întregului document sau a întregii secţiuni. Indentarea este o deplasare a textului faţă de această distanţă, pentru unul sau mai multe paragrafe. (Este un atribut de formatare al paragrafelor.) Dacă valoarea pentru indentarea în stânga sau în dreapta este 0, textul paragrafului va fi aliniat la marginea din stânga sau din dreapta. Dacă valoarea indentării este pozitivă, textul paragrafului este deplasat spre interior faţă de margine, iar dacă valoarea este negativă, textul este deplasat spre exterior faţă de margine. Modificarea formatului şi orientării foii Word presupune în configuraţia prestabilită că tipăriţi pe foi de hârtie de 8 1/2 inci pe 11 inci. Dacă folosiţi alt format de hârtie, trebuie să modificaţi valoarea pentru formatul foii. De asemenea, puteţi să modificaţi orientarea textului din pagină. Pentru a modifica una din aceste valori, efectuaţi paşii următori: 1. Executaţi clic pe eticheta Paper Size din caseta de dialog Page Setup 49

2. Pentru a indica formatul foii, alegeţi una din valorile prestabilite din caseta cu listă Paper Size. (Conţinutul acestei liste depinde de imprimanta selectată ca imprimantă prestabilită.) Dacă nu puteţi găsi formatul dorit în această listă, introduceţi formatul corect în casetele Width (lăţime) şi Height (înălţime). 3. În secţiunea Orientation din caseta de dialog, alegeţi Portrait (opţiunea prestabilită) pentru a tipări textul perpendicular pe latura mai mare a foii sau alegeţi Landscape pentru a tipări textul paralel cu latura mare a foii. Eticheta Paper Size a casetei de dialog Page Setup

Modificarea sursei de alimentare Dacă imprimanta pe care o folosiţi are mai multe surse de alimentare cu hârtie, o fantă pentru alimentarea manuală sau altă sursă de alimentare, puteţi să tipăriţi prima pagină a documentului (sau prima secţiune) pe hârtie dintr-o sursă, iar celelalte pagini pe hârtie din altă sursă. Puteţi să folosiţi această metodă pentru a tipări, de pildă, prima pagină a unei scrisori pe o foaie cu antet, iar celelalte pagini pe foi obişnuite. Pentru a indica sursa de alimentare, executaţi clic pe eticheta Paper Source din caseta de dialog Page Setup. Eticheta Paper Source din caseta de dialog Page Setup

Selectaţi din această listă o sursă de alimentare pentru prima pagină a documentului. Selectaţi din această listă o sursă de alimentare pentru celelalte pagini ale documentului.

Puteţi să modificaţi multe din opţiunile pentru configurarea paginii, executând clic pe eticheta Layout din caseta de dialog Page Setup. Pentru a controla poziţia textului la începutul secţiunii (sau secţiunilor) selectate din document, alegeţi un articol din lista Section Start. Puteţi să alegeţi o opţiune din lista Vertical Alignment care să afecteze modul de dispunere a paragrafelor pe direcţia verticală în paginile care nu sunt complet umplute cu text. De exemplu, puteţi să alegeţi opţiunea Center pentru titlul paginii unui raport. Eticheta Layout din caseta de dialog Page Setup 50

Puteţi să configuraţi programul Word ca să tipărească numărul rândurilor pe marginea din stânga dintr-una sau mai multe secţiuni din document, executând clic pe butonul Line Numbers. În caseta de dialog Line Numbers, selectaţi opţiunea Add Line Numbering şi selectaţi opţiunile dorite pentru numerotarea rândurilor. Numerele rândurilor vor fi vizibile numai în modul de afişare Print Layout şi în Print Preview, precum şi la tipărirea documentului pe hârtie. Avocaţii şi redactorii de carte folosesc frecvent numerotarea rândurilor pentru a uşura discuţiile cu mai multe persoane pe baza unui material tipărit. Puteţi să şi blocaţi numerotarea rândurilor pentru un anumit paragraf, aplicând opţiunea pentru formatarea paragrafelor Suppress Line Numbers, pe care o găsiţi în eticheta Line And Page Breaks din caseta de dialog Paragraph în fine, puteţi să executaţi clic pe butonul Borders din eticheta Layout pentru a deschide caseta de dialog Borders And Shading, în care puteţi să aplicaţi chenare şi umbriri paragrafului selectat sau să adăugaţi un chenar tuturor paginilor din document sau dintr-o secţiune a documentului. Folosirea casetelor de text pentru poziţionarea textului în pagină Textul din corpul documentului este format dintr-un şir de caractere care se derulează de pe un rând pe altul şi de la o pagină la alta. Uneori este important să plasaţi textul în poziţia dorită din pagină, în afara fluxului normal de caractere. Puteţi să folosiţi aceste metode pentru Caseta de dialog Line poziţionarea notelor de margine, a figurilor, tabelelor, casetelor cu explicaţii şi a Numbers altor elemente pe care vreţi să le scoateţi în evidenţă faţă de corpul textului. Pentru a plasa un bloc de text într-o anumită poziţie din pagină, introduceţil într-un element din Word denumit casetă de text, pe care o puteţi muta apoi în poziţia dorită. Pentru a plasa o casetă de text alături de un text existent în document, efectuaţi paşii următori: 1. Selectaţi textul pe care vreţi să îl includeţi în caseta de text. Puteţi să includeţi caractere, paragrafe sau un tabel din Word. 2. Alegeţi Text Box din meniul Insert. Word va crea o nouă casetă de text şi va muta textul selectat în caseta de text respectivă. Puteţi să creaţi o casetă de text goală şi să inseraţi apoi textul în ea, în felul următor: 1. Fără să selectaţi text, alegeţi Text Box din meniul Insert. Punctul de inserare se poate afla oriunde în document. 2. Trageţi cu indicatorul mouse-ului pentru a indica dimensiunile şi poziţia dorite pentru caseta de text. Sau executaţi direct clic pe document pentru a insera o casetă de text cu dimensiuni prestabilite. 3. Acum, puteţi să inseraţi textul în caseta de text. Dacă punctul de inserare nu se găseşte deja în caseta de text, executaţi clic în casetă (nu pe chenar). Puteţi apoi să introduceţi, să editaţi şi să formataţi textul la cum aţi proceda în cazul unui paragraf normal. O casetă de text poate conţine unul sau mai multe paragrafe. În timp ce introduceţi textul în caseta de text, Word va desfăşura textul când ajunge la latura din dreapta a casetei de text. Word nu va mări însă în mod automat înălţimea casetei când ajungeţi la latura ei de jos, pentru a permite afişarea textului în întregime, aşa că va trebui să măriţi manual înălţimea casetei. Pentru a modifica înălţimea sau lăţimea unei casete de text, efectuaţi paşii următori: 51

1. Executaţi clic oriunde în caseta de text pentru a o selecta. După ce selectaţi caseta de text, Word afişează în jurul ei o dungă groasă, care conţine opt marcaje de dimensionare.
marcaje de dimensionare

2. Trageţi de unul din marcajele de dimensionare pentru a redimensiona caseta de text după cum doriţi. Pentru a menţine proporţiile iniţiale ale casetei de text când îi modificaţi dimensiunile, ţineţi apăsată tasta Shift în timp ce trageţi de unul din marcajele de dimensionare din colţuri. Pentru a redimensiona caseta de text simetric faţă de centru, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi unul din marcajele de dimensionare. Puteţi să mutaţi o casetă de text, în felul următor: 1. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe una din laturile casetei de text (dar nu pe un marcaj de dimensionare, dacă este selectată caseta de text). În vârful indicatorului mouse-ului vor apărea săgeţi în cruce: 2. Trageţi caseta de text în poziţia dorită din pagină. Dacă vreţi să copiaţi caseta de text în loc să o mutaţi, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi.

7. Lucrul cu imagini în Word. Importarea imaginilor, editarea imaginilor
Introducerea de ilustraţii Ilustraţiile constituie alt element important pe care îl puteţi adăuga într-o pagină. Pentru a introduce o ilustraţie, fie puteţi importa o imagme dintr-un fişier sau dintr-un alt program, fie puteţi crea un desen folosind instrumentele de desenat din Word. Importarea imaginilor Puteţi să importaţi ilustraţii într-un document fie prin inserarea conţinutului unui întreg fişier grafic, fie copiind un bloc de grafică dintr-un alt program şi lipindu-l în documentul din Word. După ce aţi importat o ilustraţie într-un document din Word cu ajutorul uneia din aceste metode, denumirea ei devine imagine. Pentru a obţine o imagine dintr-un fişier grafic, efectuaţi paşii următori: 1. Plasaţi punctul de inserare în locul aproximativ unde vreţi să inseraţi imaginea în document. 2. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe Picture în meniul Insert şi alegeţi From File din submeniu. Pe ecran va apărea caseta de dialog Insert Picture, care seamănă cu caseta de dialog Open pe care o folosiţi pentru a deschide documente. 3. În caseta de dialog Insert Picture, căutaţi şi selectaţi fişierul grafic pe care vreţi să îl importaţi. Puteţi să importaţi fişiere grafice dintr-o largă paletă de formate (de exemplu, fişiere cu extensiile .bmp, .wmf, .gif şi .jpg). Dacă este selectată opţiunea Preview în caseta de dialog Insert Picture, în partea dreaptă a casetei de dialog va apărea o miniatură de previzualizare a conţinutului fişierului grafic. 4. Executaţi clic pe butonul Insert. Puteţi să inseraţi o imagine şi copiind ilustraţii din alte programe (de pildă, din programul PhotoDraw sau din programul Paint), în felul următor: 1. Selectaţi ilustraţia din celălalt program, apoi alegeţi Copy din meniul Edit al programului respectiv. 2. Plasaţi punctul de inserare în locul aproximativ din documentul Word în care vreţi să fie inserată imaginea. 3. Alegeţi Paste din meniul Edit al programului Word sau apăsati Ctrl+V. Folosirea programului Clip Organizer Programul Clip Organizer poate fi folosit pentru căutarea şi aranjarea de imagini, clipuri, audio şi video, urmată de inserarea lor în documentele din Office şi în particular în Word. Pentru a insera o imagine folosind Clip Organizer alegeţi din meniul Insert punctul Picture iar din submeniu selectaţi Clip Art. În partea dreaptă a ecranului pe verticală va apare panoul Insert Clip Art. În el se alege Clip Organizer. Ca rezulta va apare caseta de dialog Microsoft Clip Organizer. Iată paşii ce trebuie executaţi pentru a folosi acest program: 52

1. Executaţi pe eticheta corespunzătoare tipului de clip pe care vreţi să îl inseraţi: eticheta Pictures pentru inserarea unei imagini, eticheta Sounds pentru inserarea unui clip audio sau eticheta Motion clip pentru inserarea unei secvenţe video. Eticheta va afişa iniţial diferitele categorii de clipuri. 2. Executaţi clic pe categoria dorită. Eticheta va afişa toate clipurile din categoria respectivă. 3. Executaţi clic pe clipul pe care vreţi să îl folosiţi, apoi executaţi clic pe unul din butoanele de pe bara cu instrumente derulantă pentru a efectua acţiunea dorită. Caseta de dialog Clip Organizer Executaţi clic aici pentru a căuta o imagine, un clip audio sau un video. Încărcarea de noi clipuri din Web

Executaţi clic pe dosar pentru categoria dorită pentru a vedea clipurile aparţinând categoriei respective.

Executaţi clic dreapta pe desenul selectat şi din meniul contextual alegeţi comanda Copy.

După ce inseraţi o imagine, puteţi să o mutaţi exact în poziţia dorită. Metoda de lucru depinde de sursa imaginii şi de modul în care a fost inserată. Dacă aţi copiat imaginea din PhotoDraw, puteţi să mutaţi imaginea în orice poziţie din pagină folosind următoarea metodă: 1. Plasaţi punctul de inserare pe imagine (dar nu pe un marcaj de dimensionare, dacă imaginea este selectată). În vârful indicatorului mouse-ului vor apărea săgeţi în cruce. 2. Trageţi imaginea în poziţia dorită din pagină. Dacă mutaţi imaginea pe o porţiune a paginii ocupată de text, veţi observa că textul este desfăşurat în jurul imaginii. (Va fi plasat de asupra şi dedesubtul imaginii.) Dacă însă aţi copiat imaginea din Paint (sau dintr-un alt program care formatează ilustraţiile copiate în acelaşi mod) sau dacă aţi importat imaginea dintr-un fişier grafic sau dacă aţi inserat-o din Clip Organizer, imaginea va fi plasată în rând cu textul, adică va deveni parte integrantă din corpul textului din document şi va fi tratată ca şi când ar fi un singur caracter de text. Ca atare, ea va fi mutată în mod automat în timp ce textul este deplasat în pagină. Pentru a o muta într-o altă poziţie în text, folosiţi comenzile Cut şi Copy sau orice altă metodă pentru mutarea textului obişnuit. Modul în care mutaţi o imagine în pagină şi modul de interacţiune a imaginii cu textul înconjurător din partea principală a documentului (de exemplu, dacă textul este desfăşurat în jurul ei sau dacă imaginea este plasată în linie cu textul), depind de stilul de desfăşurare al imaginii descris în tema următoare. Puteţi să modificaţi dimensiunile unei imagini la fel cum redimensionaţi o casetă de text. Mai exact, executaţi clic pe imagine pentru a o selecta, apoi trageţi de unul din cele opt marcaje de dimensionare. Pentru a menţine proporţiile iniţiale ale imaginii, trageţi de unul din marcajele de dimensionare. Pentru a modifica dimensiunile unei imagini fără a-i deplasa punctul central, apăsaţi tasta Ctrl în timp ce trageţi de unul din marcaje. De asemenea, puteţi să editaţi conţinutul unei imagini, selectând Edit Picture din meniul Edit. După ce editaţi o dată conţinutul imaginii, puteţi să executaţi dublu-clic pe imagine pentru a o edita din nou. Tipul editării pe care o puteţi realiza depinde de formatul şi originea imaginii. Iată în continuare modul în care puteţi edita o imagine în Word: • Dacă imaginea este compatibilă cu un desen realizat în Word, Word va deschide o fereastră separată în care puteţi modifica toate obiectele de desenat care formează imaginea. • Dacă imaginea nu este compatibilă cu un desen creat în Word, este posibil să nu puteţi edita în întregime imaginea originală, ci doar să-i modificaţi dimensiunile şi să-i adăugaţi obiecte de desenat. 53

• Dacă aţi copiat imaginea dintr-un alt program, Word ar putea să deschidă programul de origine ca să puteţi folosi instrumentele şi comenzile proprii ale programului respectiv ca să editaţi imaginea. Pentru a şterge o imagine, executaţi clic pe ea pentru a o selecta, apoi apăsaţi tasta Delete. Folosirea barei cu instrumente Picture Bara de instrumente Picture poate apare la selectarea unei imagini inserate dacă este ales regimul Show Picture Toolbar. Dacă aceasta nu este ales, atunci se selectează imaginea şi se apasă butonul drept şi din meniul contextual se alege Show Picture Toolbar.

Bara cu instrumente Picture Format Picture, Text Box etc.: deschiderea Set Transparent Color: casetei de dialog format. selectarea unei culori de fundal transparente pentru o Text Wrapping: modificarea stilului de imagine. desfăşurare aplicat unui obiect. Line Style: selectarea un stil de linie care trebuie desenat în jurul sau într-un obiect. Reset Picture: reface-rea Insert Picture: dimensiunilor, a adăugarea unei noi formatului şi a culori-lor imagini dintr-un la valorile iniţiale. fişier grafic. Crop: executaţi clic pe acest buton, apoi trageţi de Image Control: stabilirea modu-lui marcajul de dimensio-nare culorilor – Grayscale, Black & pentru a decupa imaginea. White, Watermark (culori estompate). More Contrast: mărirea intensităţii culorilor imaginilor. Less Brightness: eliminarea albului din culorile imaginilor.

More Brightness: mărirea proporţiei de Less Contrast: reducerea intensităţii în culorile imaginilor. alb culorilor imaginilor. Decuparea unei imagini Modificarea dimensiunilor unei imagini prin tragerea de un marcaj de dimensionare sau în eticheta Size din caseta de dialog Format Picture reprezintă operaţia de scalare a imaginii, adică, de mărire sau micşorare a elementelor grafice din imagine. Puteţi să folosiţi şi butonul Crop de pe bara cu instrumente Picture sau eticheta Picture din caseta de dialog Format Picture, pentru a decupa imaginea. Decuparea imaginii determină modificarea dimensiunilor sau proporţiilor imaginii propriu54

zise, fără modificarea dimensiunilor sau proporţiilor elementelor grafice. Decuparea are ca rezultat fie eliminarea unei părţi din ilustraţie, fie adăugarea unui spaţiu alb suplimentar în jurul ei. Pentru a decupa cu ajutorul butonului Crop de pe bara cu instrumente Picture, selectaţi imaginea, executaţi clic pe buton, apoi trageţi de marcajul de dimensionare corespunzător din jurul imaginii. Pentru a folosi eticheta Picture din caseta de dialog Format Picture, introduceţi valorile pentru porţiunea pe care vreţi să o decupaţi din fiecare parte a imaginii – o valoare pozitivă sau una negativă – în casetele Left, Right, Top sau Bottom.

8. Crearea desenelor în Word
O altă metodă pentru includerea ilustraţiilor într-un document constă în folosirea instrumentelor de desenat din programul Word pentru a le desena chiar dumneavoastră. Fiecare componentă a unui desen creat în acest mod se numeşte obiect desenat. Aţi văzut deja un tip de obiect desenat, caseta de text. Primul pas în crearea sau modificarea obiectelor desenate constă în afişarea barei cu instrumente de desenat (bara cu instrumente Drawing), prin plasarea indicatorului mouse-ului pe Toolbars din meniul View şi alegerea opţiunii Drawing din submeniu sau simplu prin executarea unui clic pe butonul Drawing – de pe bara cu instrumente Standard. (Pentru a ascunde bara cu instrumente, executaţi din nou clic pe butonul respectiv.) Pentru a vedea sau a lucra cu obiecte desenate, trebuie să fiţi în modul Print Layout sau Web Layout ori în Print Preview. Dacă nu sunteţi deja într-unul din aceste moduri de afişare când afişaţi bara cu instrumente de desenat, Word va trece în modul de afişare Print Layout fie când selectaţi un instrument de desenat, fie când executaţi clic pe butonul Drawing pentru a afişa bara cu instrumente. Bara cu instrumente de desenat

Inserarea obiectelor desenate Arrow (săgeată)

Oval (elipsă) Text Box (casetă de text) Insert Clip Art (inserează o imagine din Clip Gallery, nu un obiect desenat)

Executaţi clic aici pentru a afişa un meniu cu toate formele AutoShape

Line (linie)

Insert WordArt Rectangle (dreptunghi)

Există trei categorii principale de obiecte desenate pe care le puteţi insera: obiecte AutoShape, obiecte WordArt şi casete de text. 55

Un obiect AutoShape este o figură liberă sau predefinită, de pildă o linie, o elipsă, un cub, o organigramă şi altele. Puteţi să inseraţi un obiect AutoShape în formă de linie, săgeată, dreptunghi sau elipsă executând clic pe unul din butoanele de pe bara cu instrumente de desenat prezentată mai sus. Pentru a insera unul din celelalte tipuri de obiecte AutoShape, executaţi clic pe butonul AutoShape, alegeţi o categorie din meniu, apoi executaţi clic pe butonul ce corespunde figurii pe care vreţi să o creaţi. De exemplu, puteţi să inseraţi un obiect AutoShape reprezentând o lună în primul pătrar, în felul următor:

După ce executaţi clic pe butonul ce corespunde formei AutoShape, executaţi clic în locul din document în care vreţi să introduceţi figura, iar Word va insera un obiect AutoShape cu dimensiuni standard. (Puteţi să modificaţi mai târziu dimensiunile, forma sau poziţia obiectului.) Dacă vreţi să îi daţi obiectului o anumită mărime şi formă, apăsaţi butonul mouse-ului şi trageţi-l pentru a crea figura respectivă. Un obiect desenat WordArt vă permite să inseraţi text formatat în moduri neobişnuite, de exemplu, curbat, înclinat sau tridimensional. Iată în continuare paşii necesari pentru introducerea unui obiect WordArt: 1. Executaţi clic pe butonul Insert WordArt de pe bara cu instrumente de desenat sau plasaţi indicatorul mouse-ului pe Picture din meniul Insert, apoi alegeţi WordArt din submeniu. Pe ecran va apărea caseta de dialog WordArt Gallery. 2. Selectaţi stilul de obiect WordArt dorit, executând dublu-clic pe una din casetele din caseta de dialog WordArt Gallery (sau executaţi clic pe casetă, apoi executaţi clic pe OK.) Word va deschide caseta de dialog Edit WordArt Text: 3. În caseta de dialog Edit WordArt Text, introduceţi textul dorit, apoi selectaţi fontul, mărimea caracterelor şi, dacă doriţi, atributul bold sau italic. Când terminaţi, executaţi clic pe OK. Caseta de dialog WordArt Gallery Word va insera un obiect desenat în document, care conţine textul formatat cu stilul deosebit, ca în exemplul următor:

Puteţi să introduceţi un obiect desenat tip casetă de text fie executând clic pe butonul Text Box de pe bara cu instrumente de desenat, fie alegând Text Box din meniul Insert.
Caseta de dialog Edit WordArt Text Gallery

Lucrul cu obiecte desenate 56

Lucrul cu obiecte desenate nu se deosebeşte de lucrul cu textul dintr-un document: mai întâi selectaţi obiectul, apoi efectuaţi o acţiune asupra lui. Pentru a selecta un obiect desenat, executaţi clic pe butonul Select Objects din capătul din stânga al barei cu instrumente de desenat (dacă butonul respectiv nu este deja activat, adică dacă nu a fost deja apăsat). Indicatorul mouse-ului va lua forma unei săgeţi înclinate în sus şi spre stânga. Apoi, executaţi clic pe obiectul pe care vreţi să îl selectaţi. Pentru a selecta mai multe obiecte ca să puteţi realiza aceeaşi acţiune simultan asupra tuturor, trasaţi prin tragere cu mouse-ul un dreptunghi de selectare în jurul obiectelor respective. De asemenea, puteţi să selectaţi mai multe obiecte apăsând tasta Shift în timp ce executaţi clic pe fiecare obiect în parte; această metodă vă permite să selectaţi mai multe obiecte dintr-o zonă dreptunghiulară fără să selectaţi toate obiectele din zona respectivă. Redimensionarea şi mutarea obiectelor desenate Când selectaţi un obiect, Word afişează în jurul lui marcaje de dimensionare dreptunghiulare. Puteţi să modificaţi dimensiunile globale ale obiectului, trăgând de unul din aceste marcaje de dimensionare. Pentru anumite obiecte AutoShape, Word afişează şi marcaje de dimensionare speciale, în formă de romb şi colorate în galben; dacă trageţi de un astfel de marcaj, puteţi să modificaţi un anumit aspect al formei obiectului, de pildă unghiul laturilor unui trapez. (Efectul tragerii de marcajul de dimensionare în formă de romb variază mult în funcţie de diferitele tipuri de obiecte AutoShape.) Pentru a menţine proporţiile iniţiale ale obiectului când îl redimensionaţi, apăsaţi tasta Shift în timp ce trageţi de unul din marcajele de dimensionare din colţuri. Pentru a redimensiona obiectul simetric faţă de centrul său, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi de un marcaj de dimensionare dreptunghi. Pentru a muta un obiect desenat, plasaţi indicatorul mouse-ului pe un astfel de obiect, apoi, când apar săgeţile în cruce, trageţi obiectul în poziţia dorită din pagină. Pentru a copia obiectul în loc să îl mutaţi, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi. Sau, când obiectul este selectat, puteţi să folosiţi tastatura pentru a-l deplasa, apăsând tasta cu săgeată corespunzătoare: în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta. Trebuie să aveţi în vedere faptul că, dacă mutaţi un obiect desenat deasupra textului principal din pagină, obiectul va fi suprapus peste textul din document şi va fi afişat deasupra lui. Acesta este stilul de desfăşurare prestabilit pentru un obiect desenat inserat recent. Controlarea modului de suprapunere Dacă un obiect desenat este plasat peste textul documentului (cum se întâmplă când este inserat iniţial), puteţi să afişaţi obiectul fie deasupra, fie dedesubtul textului. De asemenea, puteţi să controlaţi modul de suprapunere pentru diferite obiecte desenate care se suprapun în pagină. Pentru a opera aceste modificări, selectaţi obiectul, executaţi clic pe butonul Draw de pe bara cu instrumente de desenat, plasaţi indicatorul mouse-uiui pe Order în meniul care va fi afişat şi alegeţi comanda corespunzătoare din submeniu: Puteţi să folosiţi şi comenzile din meniul derulant Draw ca să mutaţi, aliniaţi, rotiţi sau răsturnaţi obiectul sau obiectele selectate: Modificarea grilei folosite pentru alinierea obiectelor sau afişarea liniilor de reţea pe ecran. Alinierea sau spaţierea uniformă a obiectelor selectate. Modificarea formei unui obiect cu formă liberă. Mutarea obiectului selectat pe o distanţă redusă.

Rotirea sau răsturnarea obiectului selectat. Modificarea stilului de desfăşurare a textului pentru obiectul selectat.

57

O altă metodă de rotire a unui obiect desenat selectat constă în executarea de clic pe butonul Free Rotate de pe bara cu instrumente de desenat şi tragerea de unul din marcajele de rotire care vor fi afişate pentru rotirea obiectului desenat în direcţia dorită. Modificarea culorilor şi stilurilor obiectelor desenate Puteţi să folosiţi următorul grup de butoane de pe bara cu instrumente de desenat pentru a schimba culoarea sau modelul de umplere al obiectului selectat, culoarea şi stilul liniilor, precum şi culoarea fontului, sau pentru a aplica o umbră sau efecte tridimensionale obiectului respectiv. Executaţi clic aici pentru a selecta o culoare pentru linii sau un model de umplere. Executaţi clic aici pentru a selecta o culoare sau un efect de umplere. Executaţi clic aici pentru a selecta o linie continuă. Executaţi clic aici pentru a selecta o culoare pentru textul dintr-o casetă de text sau a alege un obiect desenat. Executaţi clic aici pentru a aplica un efect tridimensional obiectului desenat. Executaţi clic aici pentru a aplica un efect de umbră obiectului desenat.

Executaţi clic aici pentru a aplica (sau Executaţi clic aici pentru a selecta o linie modifica) o săgeată pentru un obiect întreruptă sau punctată. AutoShape cu linii. Formatarea casetelor de text, a imaginilor şi obiectelor desenate Folosirea casetei de dialog Format Caseta de dialog Format oferă cel mai numeros set de opţiuni de formatare. Pentru a formata un obiect cu ajutorul acestei casete de dialog, efectuaţi paşii următori: 1. Executaţi clic pe obiect pentru a-l selecta. (Pentru a selecta un obiect aflat în spatele unui text, trebuie mai întâi să executaţi clic pe butonul Select Objects de pe bara cu instrumente de desenat.) 2. Din meniul Format, alegeţi comanda Text Box, Picture, Object, AutoShape sau WordArt. Denumirea comenzii depinde de tipul obiectului pe care l-aţi selectat. Pe ecran va apărea caseta de dialog Format. Titlul propriu-zis al casetei de dialog reflectă tipul de obiect pe care l-aţi selectat: Format Text Box, Format Picture, Format Object (pentru unele tipuri de imagini), Format AutoShape sau Format WordArt. 3. Selectaţi opţiunile de formatare din etichetele casetei de dialog Format. Selectarea stilului de desfăşurare Eticheta Layout din caseta de dialog Format, prezentată mai jos, vă permite să selectaţi stilul de Selectarea stilului de desfăşurare şi a alinierii pe Redimensionarea sau aţi văzut mai devreme, stilul de desfăşurare afectează modul de desfăşurare pentru obiect. După cum rotirea orizontală. unui obiect, ori readucerea la poziţionare în pagină a obiectului şi raporturile sale cu textul din corpul documentului. În eticheta Layout dimensiunile iniţiale. puteţi să alegeţi unul dintre cele cinci stiluri de desfăşurare. Pentru a avea la dispoziţie un număr mai Numai mai exactă a obiectului, executaţi clic mare de stiluri de desfăşurare şi pentru a realiza o poziţionarepentru o imagine, decuparea imaginii, pe modificarea culorilor, stabilirea luminozităţii şi butonul Advanced din eticheta Layout pentru a deschide caseta de dialog Advanced Layout. contrastului culorilor. Selectarea unei culori de umplere pentru fundal; stabilirea culorii, stilului şi grosimii liniilor din jurul obiectului; sau, pentru liniile AutoShape, adăugarea de săgeţi la capetele liniilor (sau modificarea săgeţilor existente). 58 Numai pentru o casetă de text, modificarea marginilor dintre text şi laturile casetei de text. Asocierea altui text pe care un browser Web îl poate afişa în timpul încărcării obiectului, dacă fişierul obiectului lipseşte sau dacă este dezactivată componenta grafică.

Când selectaţi un stil de desfăşurare, trebuie să aveţi m vedere faptul că stilurile pot fi împărţite în următoarele trei categorii principale:  Inline With Text. În acest stil, obiectul face parte integrantă din corpul textului din document şi este poziţionat ca şi când ar fi un unic caracter de text, care poate fi mutat sau copiat folosind metodele standard. Acesta este stilul de desfăşurare prestabilit pentru imaginile inserate dintr-un fişier grafic sau din Clip Gallery. Puteţi să aplicaţi acest stil numai unei imagini sau unui program WordArt (nu şi unei casete de text sau unui obiect AutoShape).  Square, Tight, Through şi Top And Bottom. În aceste stiluri, puteţi să plasaţi obiectul oriunde doriţi în pagină. Textul documentului va fi desfăşurat în jurul obiectului în diferite moduri. Stilul de desfăşurare prestabilit pentru o casetă de text pe care o inseraţi selectând mai întâi un text este stilul Square, iar pentru o imagine pe care o lipiţi în document, este stilul Top And Bottom.  In Front Of Text şi Behind Text. În aceste stiluri, puteţi să poziţionaţi obiectul oriunde doriţi în pagină. Însă, dacă obiectul intersectează textul din document, se va suprapune cu textul şi va apărea fie în faţa lui, fie în spatele lui. Stilul de desfăşurare prestabilit pentru o casetă de text pe care o inseraţi fără să selectaţi mai întâi un text, pentru un obiect AutoShape sau un obiect WordArt, este stilul In Front Of Text.

59

9. Folosirea instrumentelor de verificare în Word Previzualizarea şi tipărirea documentelor
Instrumentele de verificare din Microsoft Word vă pot ajuta să vă corectaţi ortografia şi să îmbunătăţiţi aspectul documentelor pe care le creaţi. Word are anumite instrumente de verificare pe care le puteţi folosi în timp ce introduceţi text într-un document – mai exact, rutine pentru verificarea în timp ce scrieţi a ortografiei şi a sintaxei, precum şi un dicţionar de sinonime. De asemenea, programul mai are şi alte instrumente de verificare, anume componentele pentru verificarea ortografiei şi sintaxei, precum şi pentru despărţirea în silabe, pe care le puteţi folosi după ce introduceţi, editaţi şi formataţi textul din document, dar înainte de a previzualiza aspectul documentului tipărit şi a opera ultimele corecţii în configuraţia paginii. Stabilirea limbii folosite În versiunea programului Word comercializată în SUA, întregul text este marcat iniţial ca fiind English (U.S.), adică în engleza americană. Dacă întregul text din document sau o parte a lui este scris într-o altă limbă sau în engleza britanică şi doriţi să verificaţi textul respectiv, trebuie să marcaţi fiecare bloc de text în mod corespunzător. Pentru aceasta, selectaţi textul care nu este scris în engleza americană, alegeţi Language din meniul Tools şi alegeţi Set Language din submeniu pentru a deschide caseta de dialog Language.

1. Selectaţi din această listă limba folosită în textul selectat.

60

2. Executaţi clic pe OK. Marcarea textului ca fiind într-o anumită limbă le permite instrumentelor de verificare din Word să caute dicţionarul corespunzător când folosiţi instrumentele respective pentru a verifica textul în cauză. Dicţionarul standard furnizat de versiunea programului Word comercializată în USA poate fi folosit pentru verificarea textului marcat ca fiind scris în orice formă a englezei (americană, britanică, australiană etc.). Dacă alegeţi altă limbă decât engleza, trebuie să introduceţi dicţionarul corespunzător pentru limba respectivă pentru a putea face verificarea textului. Documentul dumneavoastră poate să conţină şi blocuri de text pe care vreţi să le excludeţi de la operaţia de verificare. De exemplu, dacă scrieţi o lucrare despre Beowulf, puteţi să excludeţi părţile cu citate preluate din poem, pentru ca programul de verificare să nu se oprească la toate cuvintele arhaice, iar rutina pentru verificarea sintaxei să nu încerce să „îmbunătăţească" stilul. Pentru aceasta, 1. Selectaţi textul pe care vreţi să îl excludeţi de la verificare. 2. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe Language în meniul Tools şi alegeţi Set Language din submeniu. 3. În caseta de dialog Language, selectaţi opţiunea Do Not Check Spelling Or Grammar. Limba reprezintă un tip de atribut de formatare. Dacă executaţi clic pe butonul Default din caseta de dialog Language, Word va adăuga limba selectată în stilul Normal al documentului şi în şablonul documentului. Ca urmare, limba (sau opţiunea Do Not Check Spelling Or Grammar) va fi asociată cu întregul text bazat pe stilul Normal din documentul curent, precum şi din toate noile documente pe care le veţi crea folosind acelaşi şablon Folosirea funcţiei de detectare automată a limbii folosite În loc să marcaţi separat fiecare bloc în care aţi folosit o limbă străină, puteţi să lăsaţi programul Word să detecteze în mod automat limba folosită în blocurile de text din document şi să aplice dicţionarul corespunzător (dacă există) pentru verificarea textului respectiv. Word va detecta numai acele limbi pe care le selectaţi dumneavoastră pentru aplicaţiile din pachetul Office. Iată paşii necesari: 1. Alegeţi Programs din meniul Start din Windows, apoi alegeţi Office Tools din submeniul Programs şi Microsoft Office Language Settings din submeniul Office Tools. Pe ecran va apărea caseta de dialog Microsoft Office Language Settings. 2. În caseta de dialog Microsoft Office Language Settings, executaţi clic pe eticheta Enabled Languages (dacă nu este deja deschisă) şi selectaţi limba sau limbile pe care vreţi ca Word să le poată detecta automat în documentele pe care le creaţi, în felul următor: Caseta de dialog Microsoft Office Language Settings

3. Selectaţi din această listă toate limbile care vreţi să fie recunoscute automat. 4. Executaţi clic pe OK.

61

Trebuie să aveţi în vedere faptul că, în versiunea programului Word comercializată în SUA, limba folosită în mod prestabilit este English(U.S.). 5. Dacă Word rulează corect, va trebui să îl închideţi şi să îl reiniţializaţi pentru ca modificările făcute în caseta de dialog Microsoft Office Language Settings să devină efective. 6. În Word, plasaţi indicatorul mouse-ului pe Language în meniul Tools şi alegeţi Set Language din submeniu. 7. În caseta de dialog Language, selectaţi Detect Language Automatically. Word va începe să detecteze limba în toate documentele deschise şi în toate documentele pe care le veţi deschide ulterior. Această procedură va permite programului Word să detecteze toate limbile selectate şi să caute dicţionarul de verificare adecvat. Va trebui totuşi să mai instalaţi şi câte un dicţionar pentru toate limbile ne-engleze. (Dacă Word nu găseşte dicţionarul pentru o limbă detectată, nu va realiza verificarea textului respectiv.) Verificarea ortografiei Puteţi să folosiţi rutina din Word pentru verificarea ortografiei ca să corectaţi textele pe care le introduceţi în documente. Puteţi să configuraţi programul Word ca să verifice în mod automat ortografia în timp ce scrieţi sau puteţi să lansaţi manual aplicaţia pentru verificarea ortografiei ca să controlaţi textul deja introdus. Verificarea automată a ortografiei în timp ce scrieţi Pentru ca Word să verifice în mod automat ortografia în timp ce scrieţi, alegeţi Options din meniul Tools, executaţi clic pe eticheta Spelling & Grammar, apoi selectaţi Check Spelling As You Type din secţiunea Spelling din partea de sus a casetei de dialog.

Eticheta Spelling & Grammar din caseta de dialog Options

Word va verifica ortografia textului pe care l-aţi introdus deja în document şi va continua să verifice fiecare cuvânt imediat după ce îl scrieţi. Dacă întâlneşte un cuvânt pe care îl consideră a fi scris greşit (adică, un cuvânt pe care nu îl găseşte în dicţionar), îl va marca printr-o linie roşie ondulată. Puteţi să ignoraţi cuvântul, să îl corectaţi manual sau să executaţi clic cu butonul din dreapta pe el pentru a afişa meniul derulant din figura următoare: 62

Din meniul derulant afişat pe ecran, alegeţi una din următoarele opţiuni:  alegeţi una din variantele sugerate pentru scrierea cuvântului, de la începutul meniului (dacă există) pentru a corecta cuvântul;  alegeţi Ignore All pentru ca rutina de verificare a ortografiei să nu mai marcheze cuvântul respectiv. (Word nu va mai marca acel cuvânt în nici un document până când veţi executa clic pe butonul Recheck Document din eticheta Spelling & Grammar a casetei de dialog Options);  alegeţi Add pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, astfel încât Word să nu îl mai marcheze niciodată ca fiind ortografiat greşit;  alegeţi AutoCorrect şi alegeţi una din variantele sugerate pentru cuvântul respectiv din submeniul care va fi afişat;  folosiţi submeniul Language pentru a schimba formatarea pentru limbă a textului subliniat cu linie ondulată;  alegeţi Spelling pentru a deschide caseta de dialog Spelling, în care se găsesc mai multe opţiuni suplimentare pentru corectarea ortografiei. Dacă funcţia pentru verificarea ortografiei în timp ce scrieţi (sau pentru verificarea sintaxei în timp ce scrieţi) a marcat unul sau mai multe cuvinte din document, puteţi să localizaţi (şi să corectaţi) aceste cuvinte, executând dublu-clic pe pictograma Spelling And Grammar Status de pe bara de stare din Word. De fiecare dată când executaţi dublu-clic pe această pictogramă, Word selectează următorul cuvânt marcat şi afişează meniul derulant prezentat mai sus, ca să puteţi corecta cuvântul scris greşit. Ascunderea tuturor greşelilor de ortografie Dacă nu vreţi să vă ocupaţi momentan de greşelile de ortografie, puteţi să selectaţi opţiunea Hide Spelling Errors In This Document din eticheta Spelling & Grammar a casetei de dialog Options. Word nu va mai marca acele cuvinte scrise greşit cu linii roşii ondulate, dar va continua să controleze ortografia şi va memora cuvintele scrise greşit. Puteţi mai târziu să determinaţi aplicarea liniilor ondulate, eventual în timpul unei operaţii de editare a documentului; pentru aceasta, deselectaţi opţiunea respectivă. Lansarea manuală a rutinei pentru verificarea ortografiei O altă variantă pentru verificarea ortografiei este prin lansarea manuală a componentei integrate pentru verificarea ortografiei, după ce introduceţi un bloc de text sau creaţi întregul document. Dacă intenţionaţi să folosiţi aplicaţia pentru verificarea ortografiei, ar fi bine să deselectaţi funcţia pentru verificarea ortografiei în timp ce scrieţi, pentru a nu fi deranjat de liniile ondulate în timp ce scrieţi. Pentru a verifica ortografia unui text pe care l-aţi scris deja, efectuaţi paşii următori: 1. Dacă vreţi să verificaţi ortografia în întregul document, plasaţi punctul de inserare undeva în text. Dacă vreţi să verificaţi ortografia într-o porţiune a documentului, selectaţi porţiunea respectivă. 2. Începeţi verificarea ortografiei, alegând Spelling And Grammar din meniul Tools, executând clic pe butonul Spelling And Grammar de pe bara cu instrumente Standard. 3. Când rutina pentru verificarea ortografiei întâlneşte un cuvânt pe care nu îl găseşte în dicţionar, îl va selecta în document şi va afişa caseta de dialog Spelling And Grammar. În această 63

casetă de dialog, în caseta Not In Dictionary este afişată o parte din propoziţia în care apare cuvântul în cauză (care este afişat cu roşu). Lista Suggestions conţine una sau mai multe variante considerate corecte pentru scrierea cuvântului respectiv (dacă rutina pentru verificarea ortografiei poate deduce o formă corectă şi dacă este selectată opţiunea Always Suggest Corrections.) Pentru a rezolva cuvântul selectat, trebuie să aplicaţi una sau mai multe din următoarele soluţii:  Pentru a înlocui cuvântul şi a căuta următoarea greşeală, corectaţi cuvântul în caseta Not In Dictionary, fie selectaţi forma corectă, dacă există, din lista Suggestions. Apoi, executaţi clic pe butonul Change sau pe butonul Change All. Dacă executaţi clic pe Change va fi înlocuită numai apariţia cuvântului în locul respectiv. Dacă executaţi clic pe Change All, vor fi corectate toate apariţiile cuvântului respectiv în întregul document. (Nu vor fi corectate apariţiile anterioare pe care aţi decis să le ignoraţi.) Dacă editaţi cuvântul în caseta Not In Dictionary, puteţi să executaţi clic pe butonul Undo Edit (care înlocuieşte butonul Ignore) după ce executaţi clic pe alt buton, pentru a reface cuvântul. De asemenea, dac[ rescrieţi cuvântul în caseta Not In Dictionary şi Word tot nu îl Caseta de dialog Spelling And Grammar recunoaşte, îl va semnala din nou.  Pentru a lăsa cuvântul nemodificat şi a căuta următoarea greşeală, executaţi clic pe butonul Ignore sau pe butonul Ignore All. Dacă executaţi clic pe butonul Ignore, rutina pentru verificarea ortografiei va continua să semnaleze alte apariţii ale cuvântului pe care le va găsi în continuare. Dacă executaţi clic pe butonul Ignore All, Word nu va mai semnala cuvântul respectiv în timpul restului operaţiei de verificare a ortografiei şi nici în timpul altor operaţii de verificare a ortografiei din orice document, până când nu veţi executa clic pe butonul Recheck Document din eticheta Spelling & Grammar.  Pentru a lăsa cuvântul nemodificat şi a-l adăuga în dicţionarul personalizat, astfel ca Word să nu îl mai semnaleze niciodată, executaţi clic pe butonul Add.  Pentru a anula ultima corectură, executaţi clic pe butonul Undo.  După ce selectaţi forma corectă din lista Suggestions sau corectaţi manual cuvântul în caseta Not In Dictionary, puteţi să executaţi clic pe butonul AutoCorrect pentru ca Word să genereze un bloc AutoCorrect care va corecta greşeala respectivă de fiecare dată când o veţi mai scrie.  Pentru a verifica ortografia pentru cuvântul curent folosind o listă de cuvinte dintr-o altă limbă, alegeţi limba respectivă în caseta cu listă Dictionary Language (în care sunt afişate limbile pentru care au fost instalate dicţionare).  Puteţi să selectaţi sau să deselectaţi opţiunea Check Grammar (din partea de jos a casetei de dialog Spelling And Grammar) pentru ca Word să înceapă sau să întrerupă operaţia de verificare a sintaxei în restul documentului.  Pentru a schimba modul în care Word verifică ortografia documentelor, executaţi clic pe butonul Options. Personalizarea rutinei pentru verificarea ortografiei Puteţi să adaptaţi modul în care Word verifică ortografia documentelor dumneavoastră, executând clic pe butonul Options din caseta de dialog Spelling And Grammar, sau alegând Options din meniul Tools, apoi executând clic pe eticheta Spelling & Grammar. În ambele variante, Word va afişa eticheta Spelling & Grammar. În tabelul 9.1 sunt prezentate acţiunile pe care le puteţi efectua în această etichetă şi care afectează rutina pentru verificarea ortografiei. Trebuie să aveţi în vedere faptul că, dacă în tabel nu apare o indicaţie contrară, aceste acţiuni afectează atât verificarea în timp ce scrieţi, cât şi verificarea iniţiată prin comandă manuală. Tabelul 9.1 Opţiuni din eticheta Spelling & Grammar 64

Acţiune opţiunea Always Suggest Corrections

opţiunea Suggest From Main Dictionary Only optiunea Ignore Words In UPPERCASE optiunea Ignore Words With Numbers opţiunea Ignore Internet And File Addresses Selectarea unei denumiri de dicţionar din caseta cu listă Custom Dictionary

Executaţi clic pe butonul Dictionaries. Executaţi clic pe butonul Recheck Document (care va avea denumirea Check Document dacă nu aţi mai verificat ortografia sau sintaxa în documentul curent.

Rezultat Când rutina pentru verificarea ortografiei întâlneşte un cuvânt greşit, va fi afişată lista Suggestions din caseta de dialog Spelling And Grammar, eventual cu una sau mai multe variante de înlocuire. Puteţi să alegeţi forma corectă de înlocuire pentru a corecta imediat cuvântul greşit. Această opţiune nu afectează operaţia de verificare în timp ce scrieţi. Rutina pentru verificarea ortografiei va sugera cuvinte numai din dicţionarul principal, nu şi din dicţionarele personalizate. Pentru verificarea ortografiei vor fi folosite însă ambele dicţionare. Rutina pentru verificarea ortografiei nu va controla cuvintele care sunt scrise cu majuscule. Această opţiune împiedică rutina să marcheze acronimele. Rutina pentru verificarea ortografiei nu va controla cuvintele care conţin unul sau mai multe cifre, de pildă 3-D. Rutina pentru verificarea ortografiei nu va controla forma adreselor de Internet (de genul http://www.microsoft.com) şi nici căile de acces pentru fişiere (de pildă C:\Book\Chapter1 .doc). Rutina de verificare a ortografiei va adăuga cuvintele în acest dicţionar atunci când veţi executa clic pe butonul Add din caseta de dialog Spelling And Grammar (sau când alegeţi comanda Add din meniul derulant în timp ce corectaţi un cuvânt subliniat de funcţia de verificare a ortografiei în timp ce scrieţi.) în această listă sunt incluse denumirile tuturor dicţionarelor personalizate deschise în acel moment (după cum vom arăta mai târziu.) Word va afişa caseta de dialog Custom Dictionaries, în care puteţi să creaţi, să deschideţi, să eliminaţi sau să editaţi dicţionare personalizate. Rutina pentru verificarea ortografiei va şterge lista de cuvinte ignorate (adică, acele cuvinte pentru care aţi ales opţiunea Ignore All) şi va începe să le semnaleze din nou. (De asemenea, rutina pentru verificarea sintaxei va şterge lista aferentă cu greşeli de sintaxă pentru care aţi ales opţiunea "ignore rule".)

Despărţirea în silabe a textului din documente Puteţi să îmbunătăţiţi aspectul documentelor prin despărţirea în silabe a cuvintelor la sfârşit de rând. După ce faceţi despărţirea în silabe, textul care nu a fost aliniat între margini va fi mai puţin neuniform în marginea din dreapta, iar textul aliniat între margini va prezenta o spaţiere mai uniformă între caractere. Puteţi să despărţiţi în silabe texte în trei moduri:  puteţi să configuraţi programul Word ca să despartă în silabe întregul document;  puteţi să configuraţi programul Word să despartă textul în silabe, dar să vă permită să confirmaţi plasarea fiecărei cratime; 3. Pentru modificarea zonei 1. Selectaţi această opţiune  puteţi să inseraţi manual diferitele tipuri de caractere pentru cratimă. despărţirea în silabe, pentru pentru a activa funcţia Despărţirea automată în silabe a documentului introduceţi o altă valoare în pentru despărţirea automată Puteţi să lăsaţi programul Word să realizeze singur despărţirea această casetă. în silabe a documentului din în silabe.activă, selectând Language din meniul Tools şi alegând Hyphenation pentru a deschide caseta fereastra de dialog Hyphenation: 4. Pentru a limita numărul de 2. Dacă vreţi ca programul rânduri consecutive în care Word să despartă în silabe Word va realiza despărţirea în cuvintele scrise în 5. Executaţi clic pe OK. silabe, introduceţi o cifră în întregime cu majuscule, Word va realiza despărţirea această casetă. Limitarea selectaţi această opţiune. în silabe a întregului text despărţirilor succesive în din document. silabe elimină neplăcuta 65 succesiune de cratime în marginea din dreapta

Zona pentru despărţirea în silabe controlează numărul de cratime care vor fi afişate de Word. Iată sistemul de funcţionare: când Word găseşte un cuvânt care depăşeşte marginea din dreapta, trebuie să stabilească dacă poate să îl deplaseze pe rândul de mai jos sau poate să îl despartă în silabe. Dacă deplasarea cuvântului ar determina apariţia unui spaţiu prea mare la sfârşitul rândului, mai mic decât zona pentru despărţirea în silabe (de 0,7 cm în configuraţia prestabilită), Word îl va deplasa pe rândul următor. Dacă însă deplasarea cuvântului pe rândul următor ar lăsa un spaţiu mai mare decât zona pentru despărţirea în silabe, Word îl va despărţi în silabe. Despărţirea în silabe cu confirmare Dacă vreţi ca programul Word să realizeze despărţirea în silabe a documentului, dar să vă permită să confirmaţi locul de plasare a fiecărei cratime, efectuaţi paşii următori: 1. Dacă vreţi să despărţiţi în silabe întregul document, plasaţi punctul de inserare undeva în text. Dacă vreţi să despărţiţi în silabe numai o porţiune din document, selectaţi porţiunea respectivă. 2. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe meniul Tools, apoi alegeţi Hyphenation pentru a deschide caseta de dialog Hyphenation. 3. În caseta de dialog Hyphenation, alegeţi opţiunile dorite pentru despărţirea în silabe, dar aveţi grijă să deselectaţi Automatically Hyphenate Document. Despre aceste opţiuni am discutat în secţiunea anterioară 4. Executaţi clic pe butonul Manual. Word va trece în modul de afişare Print Layout şi va începe să caute cuvintele care pot fi despărţite în silabe. Când termină despărţirea în silabe, Word va reveni în modul de afişare iniţial. 5. Când Word găseşte un cuvânt care trebuie despărţit în silabe, afişează caseta de dialog Manual Hyphenation, în care este afişat cuvântul şi poziţia propusă pentru despărţirea m silabe, împreună cu alte poziţii posibile pentru cratimă. Fiecare poziţie posibilă pentru despărţirea în silabe este marcată printr-o cratimă. Poziţia propusă pentru despărţirea în silabe este marcată printr-o linie clipitoare în afara cratimei. Poziţia indentului din dreapta este marcată printr-o linie verticală. Word realizează şi despărţirea în silabe în document şi evidenţiază caracterul pentru cratimă. Trebuie acum să folosiţi una din următoarele variante:  pentru a despărţi în silabe cuvântul în locul propus, executaţi clic pe Yes;  pentru a realiza despărţirea în silabe a cuvântului în alt loc (de pildă, pentru a evita plasarea unei cratime după primele două litere ale unui cuvânt lung), folosiţi tastele cu săgeată spre stânga sau spre dreapta pentru a muta linia clipitoare în poziţia respectivă, apoi executaţi clic pe Yes;  pentru a renunţa la despărţirea în silabe a cuvântului, executaţi clic pe No. Cuvântul va fi deplasat pe rândul următor, fără a mai fi despărţit în silabe. 66

Inserarea manuală a caracterelor pentru cratimă Când desparte în silabe un cuvânt, Word inserează un caracter special, denumit cratimă opţională. Dacă un cuvânt care conţine o cratimă opţională este deplasat, astfel încât nu mai cade la capăt de rând, cratima nu va mai fi tipărită. Însă, cratima opţională rămâne în cuvânt şi va reapărea pentru a permite despărţirea în silabe a cuvântului în cazul în care acesta va ajunge din nou la capăt de rând. Previzualizarea şi tipărirea documentelor Când terminaţi de introdus textul şi ilustraţiile în document, precum şi operaţiile de editare, formatare, verificare şi corectare a configuraţiei paginilor, puteţi să treceţi la tipărirea documentului. înainte însă puteţi să previzualizaţi documentul de pe ecran pentru a vedea cum va arăta în formă tipărită şi eventual a opera unele retuşuri finale. După cum aţi văzut deja, Word are două moduri de afişare în care documentele sunt afişate exact aşa cum vor apărea la tipărire: Pint Layout şi Print Preview. Aceste două moduri de afişare au multe caracteristici comune; în general însă, modul de afişare Print Layout este cel mai indicat pentru editarea documentului şi lucrul cu casete de text şi ilustraţii, în timp ce Print Preview este mai indicat pentru analiza aspectului general al paginilor documentului înainte de tipărire. Pentru a trece în modul Print Preview, alegeţi Print Preview din meniul File sau executaţi clic pe butonul Print Preview de pe bara cu instrumente Standard. Se va deschide ecranul Print Preview, ca în figura de mai jos. Pentru a edita documentul în Print Preview, executaţi clic pe butonul Magnifier de pe bara cu instrumente pentru a dezactiva lupa. Executaţi clic pe butonul Close pentru a închide Print Preview şi a reveni în modul de afişare anterior. Când sunteţi gata pentru a tipări documentul, alegeţi Print din meniul File sau apăsaţi Ctrl+P. Word va afişa caseta de dialog Print. înainte de a executa clic pe butonul OK ca să începeţi tipărirea, modificaţi opţiunile pentru imprimantă şi selectaţi opţiunile pentru tipărire.

Shrink To Fit Full Screen Context-Sensitive Help

Bara cu instrumente Print Preview Print One Page Muliple Pages Zoom View Ruler

67

Paginaţia Înainte de a tipări documentul, este bine să revizuiţi şi să corectaţi poziţiile întreruperilor de pagină. Este bine să faceţi acest lucru după operaţiile de editare, formatare şi verificare a documentului, pentru că aceste acţiuni pot determina schimbarea întreruperilor de pagină. În modul de afişare Print Layout sau în Print Preview, puteţi vedea poziţiile întreruperilor de pagină, pentru că fiecare pagină este afişată exact aşa cum va fi tipărită. În modul de afişare Normal, Word marchează poziţia fiecărei întreruperi de pagină printr-o linie întreruptă orizontală, dacă aţi selectat opţiunea Background Repagination. (Pentru a selecta această opţiune, alegeţi Options din meniul Tools şi executaţi clic pe eticheta General.) Poziţiile întreruperilor de pagină pot fi afectate de opţiunile pentru tipărire care îi spun programului Word ce să includă în versiunea tipărită a documentului. Aceste opţiuni se găsesc în secţiunea Include With Document din eticheta Print a casetei de dialog Options. Pentru a vedea această etichetă, alegeţi Options din meniul Tools şi executaţi clic pe eticheta Print sau executaţi clic pe butonul Options din caseta de dialog Print. În modul de afişare Print Layout, textul care urmează după o întrerupere de pagină este deplasat forţat într-o nouă pagină, dar marcajul apare numai dacă sunt afişate toate caracterele netipăribile. Aveţi şi posibilitatea să tipăriţi rapid documentul folosind imprimanta prestabilită şi Eticheta Print a casetei de dialog Options opţiunile prestabilite pentru tipărire, executând clic pe butonul Print de pe bara cu instrumente Standard sau de pe bara cu instrumente Print Preview (care este afişată când treceţi în modul de afişare Print Preview). Însă dacă doriţi să faceţi vreo modificare, trebuie să alegeţi comanda Print din meniul File, astfel va apare caseta de dialog Print. Caseta de dialog Print

În această casetă de dialog aveţi controlul total asupra a ce se tipăreşte şi cum se tipăreşte. Puteţi tipări întregul document, dar şi părţi ale acestuia. Aceste opţiuni sunt descrise în tabelul următor. Pentru a tipări... Procedaţi astfel 68

Întregul document Numai pagina curentă Un bloc de text selectat cu mouse-ul

Executaţi clic pe butonul Print. Deschideţi caseta de dialog Print şi apoi din secţiunea Page Range alegeţi Current Page. Pentru a trimite pagina către imprimantă, executaţi clic pe OK. Selectaţi textul dorit, deschideţi caseta de dialog Print, secţiunea Page Range alegeţi Selection apoi executaţi clic pe OK. În caseta de text Pages a casetei de dialog Print introduceţi intervalul de pagini dorit (de exemplu 1-5), lista paginilor (numerele paginilor vor fi separate prin virgulă: 1, 2, 5, 8) sau o combinaţie a celor două dacă este nevoie (1, 4, 9-12). Pentru a trimite aceste pagini către imprimantă, executaţi clic pe OK.

Anumite pagini

Toate paginile pare În caseta derulantă Print din colţul din stânga-jos al casetei de dialog, respectiv impare executaţi clic pe butonul cu săgeată şi alegeţi Odd (impar) sau Even (par). Cu toate că stabilirea numărului de copii dorite este destul de simplă (utilizaţi butoanele cu săgeată ale casetei Number of Copies), alegerea colaţionării copiilor nu este atât de evidentă. Dacă nu colaţionaţi copiile, driver-ul imprimantei încarcă prima pagină în memorie, creează toate copiile acestei pagini şi apoi trece la pagina a doua. În cazul că alegeţi colaţionarea copiilor (activaţi opţiunea Collate), acesta va încărca fiecare pagină în memorie o dată pentru fiecare copie, transferând o cantitate mult mai mare de date spre imprimantă. Capacitatea de a tipări mai multe pagini pe o foaie economiseşte hârtia atunci când faceţi probe pentru a vă face o idee despre conţinutul unui document. Programul Word vă permite să tipăriţi 2, 4, 6, 8 sau chiar 16 pagini pe o foaie. Executaţi clic pe săgeata derulantă Pages Per Sheet şi selectaţi numărul dorit. Dacă aţi creat un document pentru o anumită dimensiune a hârtiei şi doriţi să îl tipăriţi pe un alt format, utilizaţi caracteristica Scale to Size care este aproape echivalentă cu capacitatea fotocopiatoarelor de a mări sau de a micşora dimensiunile. În secţiunea Zoom a casetei de dialog Print este lista derulantă Scale to Size. Executaţi clic pe săgeata derulantă şi alegeţi formatul de hârtie dorit pentru tipărire.

69

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful