You are on page 1of 13

Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
DSPA–140 –66(3)/08
DSPA–140 –73(3)/08

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskich


projektów ustaw:

- o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr


284),
oraz

- Przepisy wprowadzające ustawy z


zakresu ochrony zdrowia (druk nr 294).
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Zdrowia
do reprezentowania Rządu w tych sprawach w toku prac parlamentarnych.

(-) Donald Tusk