You are on page 1of 52

PENGURUSAN BISNES

Tengku Khairi A.Rahman


Khairi_us@yahoo.com
ASPEK PENGURUSAN

Perancangan Pengorganisasian

Pengarahan Pengawalan

Slide 185
Apa dia Pengurusan ?

Pengurusan

Perancangan Pengorganisasian Pengarahan Pengawalan

Stragtegi Struktur Komunikasi Kawalan

Antarabangsa Sumber Manusia Motivasi Operasi

Pembuat Mengurus
Kepimpinan Teknologi
Keputusan Perubahan
Ciri Ahli Sistem

Budaya Pengurusan

Etika Struktur
FAKTOR PENGURUSAN

FAKTOR DALAMAM FAKTOR LUARAN

Sumber manusia Teknologi

Pemasaran Politik

Kewangan Ekonomi

Kualiti Sosial

Pelanggan
PERSEKITARAN PENGURUSAN ORGANISASI
GLOBAL POLITIK

• Pembekal
• Pelanggan
• Pesaing
•Kerajaan
EKONOMI • Kakitangan SOSIAL

TEKNOLOGI
Pelanggan
Pemasaran

HRM

PENGURUSAN BISNES

Q
Kewangan
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Perancangan Sumber Manusia

Pengambilan & Pemilihan

Latihan & Pembangunan pekerjaan

Memotivasi pekerja

Pengurusan Kerjaya

Pengurusan Pampasan

Pembangunan Keselamatan & kesihatan


Pekerja

Perhubungan Pekerja

Penilaian Prestasi Pekerja

Ganjaran & Denda


PENGURUSAN MAKLUMAT

Sumber Maklumat

Kepentingan Pengurusan Maklumat Anjakan paradigma

Sumber perniagaan
Pengurusan risiko
Menggalakkan kajian

Kelangsungan pertumbuhan
perniagaan
Sumber penyelesaian masalah

Keperluan Pengurusan Maklumat


Q Pengurusan Kualiti

Kepentingan Faedah

Ukuran Kesetiaan Pelanggan

Fungsi Piawai Kualiti

Kawalan Menjimat Kos

Jaminan Motivasi Pekerja

Budaya Korporat & ganjaran


PENGURUSAN PELANGGAN

PRINSIP PP PERANCANGAN KEGAGALAN PP

Jujur Maklumat Pelanggan STRATEGIK ATASI

Kerjasama Pemasaran

Layanan & masa Pembaikan Berterusan

Budaya Hak Pelanggan


kepentingan

PENGURUSAN PEMASARAN
Pelan
Perancangan
Pemasaran
PENGURUSAN
PEMASARAN

Strategik Strategik
Pemasaran Promosi
Pengurusan Kewangan

Kepentingan Alat Pengurusan Polisi Kredit Analisis Kewangan

Bajet

Perakaunan

Kewangan
Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Sumber Manusia

 Sumber manusia dikenali sebagai aset penting


sesebuah organisasi.
 Jabatan sumber manusia merupakan “nadi”
dalam menentukan “jenis pekerja” yang diambil
untuk bekerja.
 Pengurusan yang betul akan membantu
organisasi mencapai matlamat yang telah
ditentukan.
Proses Pengurusan Sumber Manusia

1. Perancangan (strategik)
2. Pengambilan pekerja
3. Pemberhentian pekerja
4. Pemilihan pekerja
5. Orientasi pekerja
6. Latihan pekerja
7. Penilaian pekerja
8. Perkembangan pekerja
9. Kompensasi dan kemudahan
Persekitaran Sumber Manusia

 Kesatuan sekerja
 Mewakili pekerja dalam organisasi
 Melindungi kepentingan ahli
 Berbincang dengan pengurusan
 Hubungan baik memastikan keharmonian di
tempat kerja
 Perundangan
 Menjaga kebajikan pekerja oleh pemerentah
 Jabatan Buruh
Perancangan Sumber Manusia

 Pelan perancangan:
 Keperluan sekarang
 Keperluan hadapan
Pengambilan dan Pemberhentian

 Pengambilan – mencari, mengenalpasti, dan


memperlawa bakal pekerja untuk memohon
pekerjaan.
 Dalaman
 Pengiklanan
 Rujukan pekerja
 Agensi pekerjaan
 Pemberhentian – mengurangkan jumlah pekerja.
 Pemberhentian
 Pengurangan
 Perpindahan
 Persaraan awal
Pemilihan Pekerja

 Proses penapisan ke atas permohonan


pekerjaan.
 Memastikan calon yang benar-benar layak di
ambil bekerja.
Orientasi Pekerja

 Pendedahan awal kepada pekerja baru terhadap


organisasi baru mereka.
 Memberikan suasana “selamat datang” kepada
pekerja baru.
Latihan

 Jenis latihan:
 Latihan teknikal
 Interpersonal
 Penyelesaian masalah
Perkembangan Kerjaya

 Mendidik dan memberi peluang kepada pekerja


untuk program kenaikan pangkat.
 Kerja yang sesuai
 Bekerja dengan baik
 Senantias dilihat
 Sokongan ketua
 Meningkatkan skil
 Mengwujudkan jaringan
Kompensasi dan Kemudahan

 Berkait dengan perundangan bagi sumber


manusia:
 Gaji asas
 Kerja lebih masa
 Pembayaran bonus
 Kemudahan pekerja – surau, klinik rawatan,
insuran.
Rancangan
Kewangan
Keperluan Perancangan Kewangan

 Penting bagi mengwujudkan sebuah perniagaan


kecil.
 Pelabur atau peminjam – ingin melihat
perancangan kewangan.
 Membantu peniaga mengurus perniagaan
dengan lebih berkesan; mengemudi perniagaan
jauh dari masalah yang menghalang kejayaan.
 Kesilapan peniaga – gagal untuk mengumpul
dan menganalisa data kewangan yang asas.
PRINSIP PENGURUSAN KEWANGAN
Matlamat Utama Perniagaan = Keuntungan Keuntungan = Jualan – Kos perniagaan

Proses merekod & memahami implikasi semua transaksi belian & jualan =
aspek kewangan terbaik

Aset, modal pusingan, pra operasi dan


Kos Pelaksanaan Perniagaan peruntukan luar jangka

Kos Modal Pusingan boleh dikurangkan melalui

• Mencari pembekal : memberi kredit.


• Mencari pembekal: hantar barangan.
• Stok Jualan secara tunai.
• Pembiayaan Institusi Kewangan
• Optima Kos operasi
PENYATA UNTUNG RUGI

PUR – bermula dgn jualan yg diperolehi ditolak dgn


Utk memahami pertalian antara perbelanjaan dan bakinya keuntungan
jualan, perbelanjaan & keuntungan

Jualan (1) • Seorg usahawan akan cuba meningkatkan (1) (3) & (7).
- Kos Brg (2) • Beliau cuba mengurangkan (2) (4) & (6).
------------ • B/manapun unsur tsbt berkait diantara satu sama lain iaitu spt
Utg Kasar (3) kos iklan diturunkan = jualan akan menurun.
------------- Kos Bhn Mentah dikurangkan = jualan juga akan menurun.
- Perbljan (4)
--------------
Utg Bersih sblm cukai (5) Mencari keuntungan merupakan satu sistem pengurusan
bagimana kita boleh mengurungkan kerugian. Jika kta
- Cukai (6)
mengurus kerugian dengan cekap maka keuntungan akan kita
========== perolehi. Untuk mencipta keuntungan kos perlu diurus dan
untuk meningkatkan keuntungan ,sistem amaran awal
Utg Bersih (7)
kewangan perlu dirancangkan.
STRATEGIK PERANCANGAN KEWANGAN PERNIAGAAN.

Objektif Perniagaan Rancangan Keuntungan


Jadual Kerja Pengeluaran
& Inventori
Belanjawan jualan

Belanjawan
Belanjawan Rancangan & Jadual Perbelanjaan am &
Perbelanjaan jualan Operasi Pentadbiran

Belanjawan Pembelian Belanjawan Kos Belanja Kos


bhn Mentah Buruh Overhead

Belanjawan Tunai

Ramalan Kunci Ramalan Penyata Ramalan Sumber


Kira-Kira Pendapatan Penggunaan Dana
MENGETAHUI PRESTASI
BISNES MENINGKATKAN DAYA SAING

KENAL PASTI KELEMAHAN


KEWANGAN
MEMBANTU PROSES
AUDIT

MENGAPA SISTEM  MEMUDAHKAN URUSAN


AKAUN PENTING PINJAMAN

MENINGKATKAN KEYAKINAN

MEMUDAH PERANCANGAN
MASA DEPAN

MEMBANTU PENGURUSAN
MEMBUAT KEPUTUSAN
ALAT KAWALAN DALAMAN
TERBAIK
PROSES PENYEDIAAN AKAUN BISNES

TRANSAKSI BISNES

PENGELUARAN DOKUMEN ASAS


SPT INVOIS

CATATAN JURNAL

PINDAH KE LEJAR

PENYEDIAAN IMBANG DUGA

PENYATA KEWANGAN

Slide 152
Laporan Asas Kewangan
Kunci Kira-Kira
 Menyatakan kedudukan kewangan
perniagaan; aset dan liabiliti.

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

Aset: Liabiliti:
Aset Tetap Liabiliti Tetap
Aset Semasa Liabiliti Semasa
Penyata Pendapatan
 Memberikan “gambaran”
perniagaan bagi tempoh tertentu.
 Membandingkan perbelanjaan
dengan pendapatan.
 Menyatakan keuntungan bersih atau
kerugian bersih.
Keuntungan Bersih = Pendapatan – Perbelanjaan
(Kerugian Bersih)
Penyata Aliran Tunai
 Menunjukkan perubahan modal
kerja dari permulaan tahun,
 Dengan menyatakan sumber dan
gunaan dana.
Beli peralatan
Beli perabut
Bayar dividen
Sumber dana Bayar hutang
+ Akaun penerimaan
+ Pinjaman
- Akaun pembayaran
+ Pelaburan peniaga
- Akaun penerimaan + Inventori
+ Akaun pembayaran
- Inventori Gunaan dana
- Susutnilai
Penyata Pro Forma
 Perlu? Diwujudkan diawal
perancangan perniagaan.
 Merupakan jangkaan pendapatan
perniagaan.
 Pro Forma Penyata Pendapatan.
 Pro Forma Kunci Kira-Kira.
 Tujuan: memberikan keyakinan
kepada bakal pelabur dan peminjam
untuk membolehkan perniagaan
dimulakan.
Analisis Ratio
 Memastikan halatuju perniagaan
menghala kepada objektif.
 Pengawalan halatuju menggunakan
Analisis Ratio.
 Juga menentukan kejayaan
sesebuah perniagaan.
 Definasi: Analisis ke atas dua
perkaitan unsur perakaunan yang
membolehkan penganalisaan
dilakukan ke atas prestasi
Analisis Ratio
 Terlebih inventori,
 Terlebih perbelanjaan operasi,
 Pemberian tempoh kredit yang berlebihan,
 Menanggung hutang secara berlebihan,
 Pengurusan bil utiliti yang tidak teratur.

 Analisis ratio digunakan sebagai “panduan”


pihak bank untuk memberi pinjaman perniagaan.
Ratio Utama
Ratio Kecairan
 Keupayaan perniagaan membayar
hutang jangka pendek pada tarikh
matang.
Ratio Ratio Cepat
Semasa Keupayaan membayar
Keupayaan liabiliti semasa dari
membayar sumber aset cepat.
liabiliti
semasa Aset cepat: Tunai, sekuriti
dari aset cair, akaun penerimaan,
aset yang boleh dicairkan
semasa dengan cepat.
(kecuali inventori dan
Ratio Leveraj
 Mengukur bebanan hutang
perniagaan.
Ratio
Hutang
Peratusan
jumlah aset
yang
dipinjam
berbanding
• Pinjaman perniagan banyak, risiko bagi peminjam/bank.
•Ratio
pemilik.
Pemilik “mahu” ratio hutang tinggi; kurang pelaburan sendiri
Hutang
(hak pemilikan menjadi kurang berbanding peminjam).
• Peminjam/bank terdedah kepada risiko hutang tidak berbayar yang
Ratio Operasi
 Menyatakan prestasi dan
keberkesanan penggunaan sumber
untuk operasi perniagaan.
Purata Pusinganti Inventori
Berapa kali inventori bertukar bagi tempoh perakaunan.
Intventori: Tiada stok, terlebih, atau luput. Wang tunai
“terikat” dalam inventori.
Purata Tempoh Kutipan
Jumlah hari kutipan bagi akaun
penerimaan.

Purata Tempoh Bayaran


Jumlah hari bayaran bagi akaun
pembayaran.
Ratio Keuntungan
 Menyatakan keberkesanan
pengurusan perniagaan.
Keuntungan Bersih atas Jualan
• Mengukur keuntungan dari jualan bagi
setiap ringgit.
• Margin yang rendah; masa hadapan
perniagaan “suram”.
Keuntungan Bersih atas Ekuiti
• Mengukur kadar pulangan atas pelaburan pem
• Pulangan rendah; melabur ditempat lain.
Analisis Pulang-Modal
 Titik pertemuan operasi di mana perniagaan tidak
mendapat keuntungan dan tidak mengalami
kerugian.

Pendapatan = Perbelanjaan

 Berguna sebagai “penunjuk” untuk peniaga


meneruskan aktiviti perniagaan bagi
mengekalkannya dalam industri.
Analisis Pulang-Modal
 Berguna untuk meyakinkan pelabur
atau bank yang akan memberikan
pinjaman.
 Merupakan teknik untuk membuat
keputusan bagi bakal peniaga untuk
melibatkan diri dalam perniagaan.
 Mengukur kesan perubahan dalam
pelaburan dan perbelanjaan.
Jumlah Hasil
Kws Untung

Jumlah Kos

10,000
Titik Pulang Modal
Jumlah Kos & Hasil

Kws Rugi

Kos Tetap

Jualan (unit)
100

KELUK TITIK PULANG MODAL


PROSES MERANCANG KEUNTUNGAN

Analisis Peluang Objektif Perniagaan Menentukan Strategi


Pasaran Pemasaran
Menyesuaikan
Mencari, analisis & objektif perniagaan & Menentu & memilih
menilai peluang peluang pasaran dan segmen, pasaran,
pasaran menilai persaingan mencipta imej dan
menentukan syer
pasaran

Strategik Kewangan Membentuk & Melaksana


Mengawal belanjawan Polisi Pemasaran
dan mengurus
Melaksanakan 4P
kewangan

HASIL
PERNIAGAAN
Kelahiran adalah baki awal
Kematian adalah baki akhir
Pandangan –ve adalah tanggungan
Idea kreatif adalah harta
Jantung adalah aset semasa
Otak adalah simpanan tetap
Pemikiran adalah akaun semasa
Pencapaian adalah modal
Kawan adalah simpanan am
Kesabaran adalah faedah diterima
Kasih sayang adalah dividen
Anak2 dan ilmu adalah bonus issues
Pendidikan adalah jenama
Tujuannya adalah untuk seimbangkan Kunci Kira-
Kira
Sasarannya adalah hendak mendapatkan anugerah
Penyediaan Akaun Terbaik.
SEKIAN, TERIMA KASIH