You are on page 1of 22

Universitatea Spiru Haret Anul universitar 2007-2008

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti Semestrul 1


Specializarea Management
Anul de studii: II

Disciplina: Economia protecţiei mediului

Întrebări pentru examen


Autor: Lector univ. dr. Dragoş Popescu

ADEVĂRAT/FALS

1. Productia se refera la modul in care bunurile sunt impartite, distribuite intre


indivizii si grupurile care constituie societatea.

2. Discontinuitatile din habitat datorate dezvoltarii locuintelor si a degradarii


mediului ca urmare a nenumarate activitati umane sunt exemple de interactiuni asupra
mediului care nu au legatura cu deversarea de substante poluante specifice.

3. Procesele biologice si ecologice creeaza legaturi intre ratele de exploatare a


resurselor utilizate in prezent si cantitatea si calitatea resurselor disponibile pentru generatiile
viitoare.

4. Metalele grele tind mai curand sa se imprastie si sa dispara in mediu decat sa


se acumuleze.

5. Calitatea mediului poate fi categorisita ca un activ productiv al unei societati.

6. Calitatea activului mediu nu este afectata direct de tipurile de reziduuri


generate de economie ci doar de cantitatile acestora.

7. Politica de mediu trebuie planificata din considerente pe termen scurt, pe cand


deciziile economice actuale sunt luate in principal din considerente pe termen lung.

8. Deciziile pe termen lung sunt acelea pentru care atentia este concentrata pe
consecintele din viitor sau pe care le vor resimti generatiile urmatoarele.

9. Valoarea unui bun pentru cineva este atat cat persoana respectiva este gata sa
plateasca pentru acel bun

10. Toate persoanele sunt dispuse sa plateasca la fel pentru obtinerea aceluiasi
articol.

11. Ideea costurilor de oportunitate este relevanta in orice situatie in care trebuie
luata o decizie privind utilizarea resurselor de productie pentru un scop anume si nu pentru
altul.

12. Progresul tehnologic face posibila producerea unei cresteri a rezultatelor la


costuri marginale mai ridicate.

13. Nivelul eficient al emisiilor poluante este nivelul pentru care costurile
marginale de atenuare sunt egale cu costurile daunelor marginale.

1
14. Este usor de controlat fiecare emisie poluanta emisa de un agent economic sau
persoana fizica.

15. S-a stabilit stiintific ca efectele poluarii electromagnetice asociate retelelor de


telefonie mobila dauneaza sanatatii oamenilor.

16. O persoana nu isi poate exprima disponibilitatea de a plati pentru ceva, daca
respectivei persoane ii lipseste o sursa de venit sau are o situatie financiara precara.

17. Subventiile agricole din multe tari dezvoltate au furnizat un impuls de


dezvoltare a metodelor de productie bazate pe chimie, acest fapt ducand atat la majorarea
randamentului cat si la cresterea poluarii aerului si a surselor de apa.

18. Cheltuielile privind controlul poluarii pot sa influenteze negativ performanta


unei economii nationale.

19. O politica este eficienta din punct de vedere al costului daca aduce un maxim
de imbunatatiri mediului in urma consumului de resurse sau atinge un anumit grad de
ameliorare a mediului la cel mai mic cost posibil.

20. Eficienta unei politici depinde de eficacitatea costurilor.

21. Eficacitatea costurilor depinde de eficienta unei politici.

22. Exista o tendinta naturala in randul oamenilor de a gandi ca promulgarea unei


legi conduce automat la rectificarea problemei pe care aceasta o vizeaza.

23. Drepturile de proprietate publica reprezinta ordinea institutionala dominanta a


economiilor dezvoltate.

24. Cea mai puternica trasatura a sistemului drepturilor de proprietate este aceea ca
le ofera motivatia proprietarilor de a isi proteja si de a reusi sa isi utilizeze activele astfel incat
sa le minimizeze valoarea de piata.

25. Din punct de vedere etic toti oamenii impart acelasi grad de responsabilitate.
La toti oamenii vor avea efecte argumentele morale.

26. Receptivitatea in ceea ce priveste reducerea poluarii a fost mai ridicata in


S.U.A. decat in Europa.

27. In Romania nivelul poluarii mediului a inregistrat imbunatatiri ca si consecinta


a scaderii economice rezultate dupa prabusirea sistemului comunist.

28. Adaugarea a 12 noi state la Uniunea Europeana va duce la noi investitii in


domeniul mediului.

29. Convingerea pietei de avantajele de necontestat ale tehnologiilor ecologice este


in general usor de facut.

30. Cel mai des, distorsiunea pretului final constituie bariera principala in vederea
adoptarii ecotehnologiilor.

31. Cu cat un produs este mai durabil, cu atat mai mare este impactul pe care il va
avea asupra mediului, mai ales cand analiza se face in termenii unei durate standard.
2
32. Consumatorul are dreptul sa fie informat despre caracteristicile produselor si
serviciilor care ii sunt puse la dispozitie.

33. Folosirea unui ecobilant constituie un instrument de legatura a mediului cu


macroeconomia.

34. Realitatea mediului este eterogena si plurivalenta, de aceea nu este posibila


transpunerea directa a principiilor si metodologiilor care, de-a lungul anilor au fost dezvoltate
si aplicate la realitatile industriale si comerciale.

35. Uniformitatea ambientala are o tendinta non-absoluta.

36. Aplicarea instrumentelor unui management durabil al mediului a evoluat in


sensul aplicarii din ce in ce mai riguroase a metodologiilor cantitative, cum sunt bilanturile de
masa si metodele analitice mereu mai amanuntite.

ALEGERE

1. Care sunt cele doua functii economice elementare urmarite de societate?


1. productia
2. distributia
3. consumul
4. echitatea
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2 c. 2+3
b. 1+3 d. 1+4

2. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta subdiviziuni ale economiei


resurselor naturale?
1. economia mineralelor
2. economia lemnului
3. economia terenurilor
4. economia energetica
5. economia apelor
6. economia agricola
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+5+6 c. 2+3+4+5+6
b. 1+3+4+5+6 d. 1+2+3+4+5+6

3. Care dintre urmatoarele resurse sunt regenerabile?


1. pestele
2. lemnul
3. apa
4. petrolul
5. energia solara
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+2+3+5
b. 1+2+3+4 d. 1+3+5

3
4. Cate specii de organisme vii estimeaza biologii ca exista in prezent in lume?

a. 300.000 c. 3.000.000
b. 800.000 d. 30.000.000

5. Care sunt cele doua segmente largi in care a fost divizata economia?
1. producatorii
2. intermediarii
3. consumatorii
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2 c. 2+3
b. 1+3 d. 1+2+3

6. De care factori depind forma exacta si locatia curbei posibilitatii economice?


1. capacitatile tehnice ale economiei
2. factorii ecologici
3. factorii tehnici

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

7. Care dintre urmatoarele procese determina modul in care reziduurile se


transforma in niveluri precise de calitate a ambientului, dupa introducerea unei cantitati si
calitati date de reziduuri intr-un anume mediu?
1. procese fizice
2. procese chimice
3. procese biologice
4. procese meteorologice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3+4
b. 1+2+4 d. 1+2+3+4

8. Care dintre urmatoarele substante reprezinta substante poluante cumulative?


1. zgomotul
2. deseuri radioactive
3. materialele din plastic
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2 c. 2+3
b. 1+3 d. 1+2+3

9. Care dintre urmatoarele substante reprezinta poluanti cu sursa punctuala?


1. termocentrale
2. substante chimice agricole
3. statii de epurare a apei uzate
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2 c. 2+3
b. 1+3 d. 1+2+3

10. Conceptiile oamenilor privind importanta multora dintre efectele degradarii


mediului sunt spulberate de:
4
1. prieteni
2. presa stiintifica
3. televiziune
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

11. Care dintre urmatoarele activitati au costuri de mediu?


1. transporturi
2. tratarea apelor reziduale
3. constructii
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

12. Care dintre urmatoarele elemente reprezinta costuri private ale actiunii de
conducere ale unei masini?
1. combustibilul
2. uleiul
3. intretinerea
4. amortizarea
5. poluarea aerului rezultata in urma utilizarii masinii
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+2+3
b. 1+2+3+4 d. 3+4+5

13. Care sunt necesitatile unei productii moderne?


1. utilaje si echipamente diverse
2. forta de munca
3. proceduri de operare
4. materii prime
5. materii prime
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+3+4+5
b. 1+2+4+5 d. 2+3+4+5

14. Care dintre urmatoarele relatii este adevarata?

a. costurile sociale = costurile private - costurile externe (de mediu)


b. costurile sociale = costurile private + costurile externe (de mediu)
c. costurile private = costurile sociale + costurile externe (de mediu)

15. Cum este pretul pietei in comparatie cu pretul social eficient?


Alegeti raspunsul corect:

a. egal c. prea ridicat


b. prea scazut d. nu poate fi determinat

16. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta bunuri publice?

5
1. farul dintr-un port
2. un semnal radio
3. aerul

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+4

17. Care dintre urmatoarele afirmatii caracterizeaza modelul general al controlului


poluarii?
1. reducerea emisiilor duce la reducerea daunelor pe care oamenii le sufera in urma poluarii
mediului
2. reducerea emisiilor necesita resurse folosite pentru alt scop
3. statul trebuie sa controleze emisiile poluante prin orice mijloace
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

18. Care dintre urmatoarele boli au legatura cu nivelul ridicat al diversilor agenti
de poluare?
1. cancerul de plamani
2. emfizemul
3. accidentul vascular cerebral
4. bronsita cronica
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

19. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta functii ale daunelor?


1. functiile daunelor cauzate de emisii
2. functiile daunelor provocate economiei
3. functiile daunelor ambientului
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

20. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta tipuri de standarde de mediu?


1. standarde ambientale
2. standarde economice
3. standarde de emisii
4. standarde tehnologice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3+4
b. 1+2+4 d. 1+3

21. Care dintre urmatoarele elemente trebuie luate in considerare cand se face
evaluarea unui anumit impact asupra mediului?

6
1. descrierea actiunii propuse si a alternativelor posibile identificate
2. evaluarea naturii si a importantei efectelor asupra mediului
3. identificarea consecintelor ingrijoratoare pentru calitatea vietii provocate de lucrarea in
cauza
4. enumerarea indicatorilor respectivului impact precun si a criteriilor pentru determinarea
scarii de amploare si pentru definirea ponderii relative a fiecarui parametru care a fost aplicat
la evaluarea in cauza
5. aprecierea dimensiunii indicatorilor de impact si a impacturilor constatate
6. recomandari facute in urma unor procese ulterioare de inspectie menite sa constate
consecintele efective pe care lucrarea le-a avut asupra mediului
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5+6 c. 1+2+3+5+6
b. 1+2+3+4+5 d. 2+3+4+5+6

22. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta o problema de mediu a depozitarii


deseurilor solide urbane in containere si gropi de gunoi?
1. emanarea de mirosuri, de multe ori fetide, pe care vantul le propaga pe arii extinse
2. emanarea de fum si particule in suspensie
3. constituirea unui punct de atractie pentru pasari
4. contaminarea apelor de suprafata cu materii organice
5. contaminarea panzelor freatice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+2+3+5
b. 1+2+3+4 d. 2+3+4+5

23. Care dintre urmatoarele aspecte trebuie luate in calcul atunci cand se aleg
traseele rutiere?
1. importanta ecologica a zonei traversate
2. caracteristicile faunei existente
3. selectarea speciilor mai adecvate pentru stabilizarea plantelor
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

24. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta tipuri de impacturi generate de


localizarea aeroporturilor?
1. probleme legate de poluarea sonora
2. marirea eventuala a traficului rutier generat de plecarile sau sosirile de pasageri
3. preturile ridicate ale terenurilor din zona

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

25. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta tipuri de actiuni generate de


construirea cailor terestre de comunicare?
1. eliminarea vegetatiei naturale preexistente pe toata suprafata traseului
2. excavatii care afecteaza straturile mai mult sau mai putin profunde ale solului
3. oprirea eroziunii in suprafetele expuse
Alegeti raspunsul corect:

7
a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

26. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta impacturi semnificative datorate


tunelurilor?
1. problema depozitarii materialelor rezultate in urma constructiei
2. impactul sonor
3. tunelele constituie bariere aproape de netrecut in calea faunei subterane
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

27. Care dintre afirmatiile urmatoare reprezinta impacturi ale santierelor sau a altor
instalatii cu caracter provizoriu?
1. norii de praf
2. norii de fum
3. zgomotul
4. poluarea rezultata din functionarea masinilor si a celorlalte structuri mecanice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+3+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

28. Care din urmatoarele afirmatii reprezinta poluanti intalniti in apropierea


centralelor termoelectrice?
1. compusi organici volatili
2. oxizi de azot
3. oxizi de sulf
4. pesticide
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+3+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

29. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta exemple de surse de energie


regenerabila?
1. energia eoliana
2. energia solara
3. energia hidrologica
4. biomasa
5. mareele
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+2+3+4
b. 1+2+3+5 d. 1+2+3

30. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta exemple de surse de energie


neregenerabila?
1. carbunele
2. petrolul
3. uraniul
4. biomasa
5. gazele naturale
8
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+2+3+4
b. 1+2+3+5 d. 1+2+3

31. Care dintre urmatoarele activitati pot constitui focare de poluare considerabile?
1. exploatarile agricole
2. cresterea animalelor
3. activitatea informatica
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1
b. 1+2 d. 2

32. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta metode de evaluare a impacturilor


asupra mediului?
1. enumerarea efectelor identificate
2. elaborarea de matrici cauza-efect
3. metode cartografice
4. sisteme de evaluare a mediului
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

33. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori de mediu fizico-chimici din
domeniul geologiei?
1. resurse minerale
2. materiale de constructie
3. campuri magnetice existente
4. caracteristici fizice specifice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 1+2

34. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori de mediu fizico-chimici din
domeniul resurselor hidrografice?
1. ape subterane
2. temperatura apei
3. fenomene meteorologice (gheata, zapada, grindina)
4. calitatea aerului
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+3
b. 1+2+3 d. 1+3+4

35. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori de mediu fizico-chimici din
domeniul proceselor de mediu?
1. inundatii
2. depunerea de solide
3. calitatea aerului
4. fenomene erozive
Alegeti raspunsul corect:
9
a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 1+3+4

36. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori de mediu aferenti


conditiilor biologice din domeniul florei?
1. arbori
2. plante acvatice
3. bariere si obstacole existente
4. culturi agricole
Alegeti raspunsul corect:
a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 1+3+4

37. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori de mediu aferenti


conditiilor biologice din domeniul faunei?
1. animale terestre
2. peisaje
3. pasari
4. insectee
Alegeti raspunsul corect:
a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 1+3+4

38. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori culturali de mediu aferenti
zonelor pentru uz recreativ?
1. vanatoare
2. peisaje
3. scaldat
4. camping
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 1+3+4

39. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta pasi ce trebuie parcursi pentru a
masura o functie a daunelor produse de emisii?
1. masurarea emisiilor
2. determinarea nivelelor de calitate a mediului rezultate utilizand modele de difuzie
3. estimarea expunerii umane cauzata de nivelele de calitate a mediului
4. estimarea impactelor fizice ale nivelelor de expunere
5. determinarea valorilor asociate impacturilor fizice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+4+5
b. 1+2+3 d. 1+2+5

40. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori de mediu asupra carora s-au
facut studii prin evaluarea contingenta?
1. calitatea aerului
2. calitatea recreationala a plajelor
3. deversarea deseurilor toxice
4. valoarea atractiilor legate de peisaje
Alegeti raspunsul corect:

10
a. 1+2+3+4 c. 1+3+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

41. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta etape ale unei analize a evaluarii
contingente?
1. identificarea si descrierea caracteristicii calitatii mediului ce urmeaza a fi evaluata
2. identificarea respondentilor care urmeaza a fi interogati
3. conceperea si aplicarea unui chestionar de sondaj personal
4. analiza rezultatelor si compilarea raspunsurilor individuale pentru estimarea valorilor
pentru grupul afectat de schimbarea mediului
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+3+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

42. Care este intervalul in care se incadreaza cheltuielile privind controlul poluarii
ca si procent din PIB, intre anii 1990 si 2000, in tarile ce fac parte din OCDE?
Alegeti raspunsul corect:

a. 0,4 - 1,5% c. 0,7 - 2%


b. 0,2 - 1,3 % d. 1 - 4 %

43. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta criterii folosite pentru analiza
anumitor politici privind mediul?
1. eficacitatea
2. eficienta costului
3. corectitudinea
4. motivatie pentru inovatii tehnologice
5. gradul de aplicare
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+2+4+5
b. 1+2+3+4 d. 1+2+4

44. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta etape in aplicarea unei politici de
mediu?
1. stabilirea listei cu poluantii ce fac obiectul reglementarii
2. specificarea tolerantei si a performantei de masurat
3. specificarea modalitatii de masurare a performantei
4. descrierea cerintelor de automonitorizare
5. stabilirea clara a faptelor ce constituie incalcari ale reglementarilor si a sanctiunilor ce se
instituie in fiecare caz
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5 c. 1+3+4+5
b. 1+2+4+5 d. 1+4+5

45. Care sunt conditiile esentiale ce trebuie intrunite pentru ca abordarea


drepturilor de proprietate sa functioneze corespunzator?
1. drepturile de proprietate trebuie sa fie bine definite, realizabile si transferabile
2. trebuie sa existe un sistem eficient si competitiv care sa permita partilor interesate sa se
intruneasca si sa negocieze felul in care se vor aplica aceste drepturi de proprietate
3. trebuie sa existe un set complet de piete astfel incat proprietarii particulari sa ‘prinda din
zbor’ toate valorile asociate cu folosirea unui bun din mediul inconjurator
11
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

46. Care este intervalul de variatie al emisiilor de dioxid de sulf din Australia,
Canada, Franta, Ungaria, Italia, Japonia, Coreea, Mexic, Suedia, Marea Britanie si S.U.A.?
Alegeti raspunsul corect:

a. 2 - 213 kg / cap de locuitor c. 50 - 613 kg / cap de locuitor


b. 7 - 143 kg / cap de locuitor d. 14 - 425 kg / cap de locuitor

47. Care este intervalul de variatie al emisiilor de dioxid de azot din Australia,
Canada, Franta, Ungaria, Italia, Japonia, Coreea, Mexic, Suedia, Marea Britanie si S.U.A.?
Alegeti raspunsul corect:

a. 3 - 113 kg / cap de locuitor c. 12 - 86 kg / cap de locuitor


b. 30 - 143 kg / cap de locuitor d. 14 - 120 kg / cap de locuitor

48. Care dintre urmatoarele tari are nivelul emisiilor de dioxid de carbon pe cap de
locuitor cel mai ridicat?

a. Australia c. Ungaria
b. Canada d. Marea Britanie

49. Care dintre urmatoarele tari are nivelul emisiilor de dioxid de sulf pe cap de
locuitor cel mai ridicat?

a. Franta c. S.U.A.
b. Canada d. Marea Britanie

50. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta exceptii acceptate de la principiul


“poluatorul plateste”?
1. lipsuri economice exagerate
2. perioade de tranzitie pe termen scurt
3. cazuri ce nu au impact semnificativ asupra comertului international si investitiilor
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

51. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta exemple de produse sau materiale
care la introducerea lor au generat beneficii substantiale dar care in final nu s-au dovedit
profitabile din cauza costurilor ce nu au fost prevazute?
1. azbestul
2. clorofluorcarbonul
3. trinitrotoluenul
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

52. Ce tara a interzis incepand cu anul 1982 folosirea recipientelor de bautura


nereciclabile?
12
Alegeti raspunsul corect:

a. Germania c. Danemarca
b. Belgia d. Franta

53. Ce tara a introdus programul de recuperare a materialelorfolosite la ambalare


numit Programul Punctul Verde?
Alegeti raspunsul corect:

a. Germania c. Danemarca
b. Belgia d. Franta

54. Cu ce nivel procentual a convenit Uniunea Europeana in cadrul Conventiei de


la Kyoto sa reduca emisiile de dioxid de carbon?
Alegeti raspunsul corect:

a. 4% c. 9%
b. 7% d. 10%

55. Care este cea mai mare forma de bogatie in aproape toate tarile?
Alegeti raspunsul corect:

a. resursa umana c. bunuri obtinute


b. resursa naturala d. pacea

56. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta mecanisme prin care tehnologiile
ecologice micsoreaza poluarea?
1. controlul strict al poluarii aerului
2. controlul si managementul deseurilor
3. economisirea energiei de-a lungul procesului de fabricatie
4. folosirea unor noi resurse eventual reciclabile de materie prima
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 1+3+4

57. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta mecanisme prin care tehnologiile
ecologice micsoreaza poluarea?
1. cresterea investitiilor
2. controlul si managementul deseurilor
3. economisirea energiei de-a lungul procesului de fabricatie
4. folosirea unor noi resurse eventual reciclabile de materie prima
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+3+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

58. Cat va costa procesul de modernizare si adaptare la directivele Uniunii


Europene cu privire la mediul inconjurator, sanatate si securitate a celor 12 noi tari recent
aderate?
Alegeti raspunsul corect:

a. 10-30 miliarde de euro c. 50-80 miliarde de euro


b. 20-50 miliarde de euro d. 70-110 miliarde de euro
13
59. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori generali importanti pentru
promovarea tehnologiilor ecologice care fac parte din Planul de Actiune al Uniunii Europene?
1. existenta unui potential pentru promovarea tehnologiilor ecologice in toate sectoarele
economice
2. multe dintre tehnologiile ecologice exista dar sunt rar folosite
3. succese viitoare pot fi obtinute prin introducerea ecotehnologiilor catre tinte clare
4.reducerea incertitudinii legate de viitorul dezvoltarii pietelor de desfacere
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

60. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta factori generali importanti pentru
promovarea tehnologiilor ecologice care fac parte din Planul de Actiune al Uniunii Europene?
1. este important sa se construiasca pe experienta si angajamentul diferitilor parteneri si
investitori
2. este necesara optimizarea diferitelor instrumente politice
3. unele din masurile care trebuie luate isi pot dovedi valoarea investitionala in timp
4. regionalizarea tehnologiilor ecologice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

61. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta categorii de actiuni propuse in


cadrul Planului de Actiune al Uniunii Europene?
1. aplicarea pe piata a tehnologiilor aflate in stadiul de cercetare
2. imbunatatirea tehnologiilor ecologice
3. dezvoltarea unei piete a tehnologiilor
4. globalizarea tehnologiilor ecologice
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

62. Peste ce perioada nivelul de emisii de dioxid de carbon produse de cel mai
performant automobil la ora actuala va deveni nivelul de emisii standard pentru un automobil?
Alegeti raspunsul corect:

a. 1-2 ani c. 5-8 ani


b. 3- 5 ani d. 10-15 ani

63. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta instrumente financiare la care se


poate apela pentru promovarea unei tehnologii ecologice?
1. voucherele
2. publicitatea
3. reducerile de taxe
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

14
64. Pana la ce valoare procentuala este prevazuta cresterea utilizarii
biocombustibililor in Uniunea Europeana pana in anul 2010?
Alegeti raspunsul corect:

a. 3,25% c. 6,55%
b. 5,75% d. 8,00%

65. Care dintre urmatoarele afirmatii fac parte dintre Initiativele de la


Johannesburg ce privesc tehnologiile ecologice?
1. Initiativa apei
2. Initiativa aerului
3. Initiativa energetica
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+3
b. 1+2 d. 2+3

66. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta faze ale ciclului de viata al unui
ecoprodus unde trebuie respectat mediul inconjurator?
1. extragerea materiilor prime
2. prelucrarea si construirea articolului in sine
3. distribuirea pe piata
4. utilizarea
5. intretinerea
6. la destinatia sa “finala”, incluzand posibilitatea de recuperare, reutilizare si/sau de reciclare
ALegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4+5+6 c. 2+3+4+5+6
b. 1+2+3+4+6 d. 1+2+4+6

67. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristici ce trebuie avute in


vedere cand se face aprecierea ecologica a unui produs?
1. durabilitatea
2. utilitatea
3. pretul
4. eficienta
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

68. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta programe nationale europene de


ectichetare ecologica?
1. Blue Angel
2. White Swan
3. NF-Environment
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3 c. 1+2
b. 2+3 d. 3

69. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta o faza a metodologiei stabilirii


unui ecobilant?

15
1. contabilizarea exhaustiva a fluxurilor de intrare, a fluxurilor de iesire si a caracteristicilor
poluante ale sistemului
2. stabilirea bilanturilor materiale si energetice
3. stabilirea prejudiciilor financiare aduse prin impactul asupra mediului
4. verificarea continua a masuratorilor efectuate
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

70. Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta carcateristici ale conceptului de


calitate?
1. este un concept limitat
2. este un concept ambiguu
3. este un concept activ
4. este un concept relativ
Alegeti raspunsul corect:

a. 1+2+3+4 c. 1+2+4
b. 1+2+3 d. 2+3+4

COMPLETARE

1. _________ se refera la toate acele activitati care determina cantitatile de bunuri


si de servicii produse si mijloacele tehnologice si materiale folosite.

2. __________ reprezinta procesul de transformare a unora sau a tuturor


reziduurilor de productie sau de consum pentru a putea fi utilizate din nou in productie sau in
consum.

3. _______ reprezinta impacturile negative generate de poluarea mediului asupra


oamenilor si asupra elementelor ecosistmelor prin intreruperea lanturilor ecologice.

4. In general, resursele pot fi generabile si ______________.

5. O rata de utilizare a unei resurse care este ________ este aceea care poate fi
pastrata pe lunga durata fara a afecta capacitatea fundamentala a bazei resurselor naturale de a
sustine generatiile viitoare.

6. In cazul resurselor ____________ trebuie stabilite rate de exploatare care sa fie


coordonate cu ratele de productivitate naturala ce afecteaza modul in care resursele se
dezvolta.

7. Un _____ reprezinta un mod de a incerca sa ilustram structura esentiala si


relatiile privind un aspect, fara a intra in toate detaliile acestuia, exact in felul in care
caricatura unei persoane accentueaza trasaturile distinctive prin detalii.

8. Categoria ____________ include toate firmele private care preiau intrarile


(inputuri) si le convertesc in rezultate.

9. Categoria _____________ include toate gospodariile private catre care se


distribuie vasta categorie de bunuri finale si servicii.

16
10. O curba a posibilitatii de _________ este o curba ce indica combinatii diverse
dintre doua lucruri pe care societatea le poate produce in orice moment, prin resursele si
abilitatile tehnologice ale acesteia.

11. Desi curba posibilitatilor de productie insasi este o constrangere tehnica,


pozitia unde o societate alege sa se situeze pe propria curba a posibilitatilor de productie este
o problema de alegere _______.

12. Oamenii cu o curba mai ridicata a cererii doresc sa plateasca mai ____ pentru
un articol decat persoanele cu o curba a cererii mai scazuta.

13. Cererea si beneficiile sunt foarte ____ de masurat atunci cand vine vorba de
chestiuni de mediu.

14. O persoana nu este dispusa sa _________ pentru un bun daca nu cunoaste


faptul ca acel lucru exista.

15. Costurile de ____________ ale producerii unui produs sunt formate din
valoarea maxima a altor rezultate pe care le-am fi putut avea si le-am fi produs daca nu am fi
utilizat resursele pentru a produce articolul in discutie.

16. Costurile _______ ale unei actiuni reprezinta costurile suportate de partea care
a luat deciziile care au condus la acea actiune.

17. Costurile _______ ale unei actiuni sunt toate costurile actiunii, indiferent de
cine le-a suportat.

18. Din punctul de vedere al societatii, productia este la un nivel eficient atunci
cand beneficiile marginale sunt _____ cu costurile de productie.

19. Echitatea este strans legata de divizarea ________ in societate.

20. O _____ este o institutie in care cumparatorii si vanzatorii de bunuri de


consum, factorii de productie etc. fac schimburi reciproce.

21. Pentru ca pietele sa functioneze eficient trebuie sa existe __________ intre


vanzatori si intre cumparatori.

22. Majoritatea cazurilor de distrugere a mediului sunt legate de costurile _______


intr-un fel sau altul.

23. Resursele cu acces _____ sunt resursele sau facilitatile deschise la accesul
necontrolat al persoanelor care doresc sa utilizeze acele resurse.

24. Un beneficiu ______ este un beneficiu care se acumuleaza in contul cuiva din
exterior sau care este extern deciziei de a consuma sau de a utiliza bunul sau resursa care
cauzeaza externalitatea.

25. Prin _____ intelegem totalitatea impacturilor negative pe care utilizatorii


mediului le experimenteaza ca urmare a degradarii mediului.

26. Poluarea aerului produce _____ prin impactul acesteia asupra sanatatii
oamenilor.

17
27. Functiile daunelor sunt exprimate in modelul general al controlului poluarii
prin functiile daunelor _________ .

28. Impactul exact al daunelor la diverse niveluri de poluare este _______ de


masurat cu certitudine.

29. Daca emisiile poluante cresc, daunele _____ .

30. Costurile de ________ reprezinta costuri de reducere a cantitatii de reziduuri


emise in mediu sau de scadere a concentratiilor de poluanti din mediu.

31. Nivelul eficient al emisiilor poluante este nivelul pentru care costurile
marginale de atenuare sunt _____ cu costurile daunelor marginale.

32. O emisie ________ reprezinta valoarea maxima a emisiilor legal acceptate.

33. Un principiu utilizat este acela numit standard de nivel risc ____ .

34. Standardul de mediu numit “rezonabil de ___ “ stabileste ca limita a poluarii


punctul imediat inainte ca distrugerile sa inceapa sa creasca extrem de repede.

35. Politicile de mediu bazate pe motivatie lasa la latitudinea firmelor sa adopte


proceduri antipoluare, bazandu-se pe motivatia _________.

36. O evaluare de ______ asupra mediului este in esenta o identificare si un studiu


al tuturor repercursiunilor semnificative asupra mediului generate de o actiune.

37. Eliminarea apelor _________ produse trebuie efectuata avandu-se in vedere


riscurile in ceea ce priveste sanatatea publica si calitatea mediului inconjurator.

38. Metodele ____________ se bazeaza pe o serie de harti transparente care


permit, prin simpla analiza grafica, identificarea situatiilor de impact semnificative,
previziunea asociatiilor neconvenabile de factori de risc sau a semnificatiei din punct de
vedere geografic.

39. Unele dintre cele mai importante daune cauzate de poluarea mediului sunt cele
legate de _________ omului.

40. Poluarea aerului este considerata ca fiind una dintre cauzele care au determinat
cresterea ____________ si morbiditatii populatiei expusa la aceasta.

41. Principala problema a estimarilor directe a daunelor este aceea ca, in


majoritatea cazurilor, aceste estimari sunt __________

42. In cazul in care doua case au aceleasi caracteristici, cu exceptia nivelului de


zgomot exterior, putem presupune ca cea din mediul mai zgomotos este mai ________ pentru
eventualii cumparatori decat casa plasata intr-un mediu mai linistit.

43. Copiii pot fi afectati intr-o masura mai ____ decat adultii din cauza
concentratiilor de poluanti existente in aer si apa.

18
44. O metoda directa de a afla disponibilitatea de a plati, evaluarea ____________
se bazeaza pe ideea clara ca daca doriti sa aflati disponibilitatea oamenilor de a plati pentru
anumite caracteristici ale mediului lor, o puteti face intrebandu-i direct. Aceasta metoda
incearca sa determine oamenii sa spuna cum ar reactiona daca ar fi pusi in anumite situatii
imaginare.

45. ___________ este realizat pentru a determina oamenii sa se gandească


si sa indice disponibilitatea lor maxima de a plati pentru anumite caracteristici ale mediului.
Acesta are trei componente esentiale:
1. o descriere clara a caracteristicii mediului sau a atractiei naturale pe care oamenii
trebuie sa o descrie
2. un set de intrebari care va descrie situatia respondentului din punct de vedere
economic, cum ar fi informatii privind venitul, zona de rezidenta, varsta si utilizarea bunurilor
asociate
3. o intrebare sau un set de intrebari destinate sa indice disponibilitatea de a plati a
respondentilor.

46. Generatia actuala este fara indoiala orientata pe chestiunile pe termen _____ si
mult prea putin pe posibilitatile viitoare.

47. Pentru societatea luata ca intreg, o perspectiva pe termen ____ este mult mai
indicata.

48. Valoarea de ________ reprezinta suma pe care o persoana ar fi disponibila sa o


plateasca pentru a isi conserva optiunea de a putea vizita o anumita atractie a naturii in viitor.

49. Rezultatele unei analize beneficiu - cost pot fi afectate foarte usor prin
______________ costurilor dar si prin subestimarea beneficiilor.

50. Rezultatele unei analize beneficiu - cost pot fi afectate foarte usor prin
supraestimarea costurilor dar si prin ____________ beneficiilor.

51. Analiza costurilor poate fi efectuata pe mai multe ______ .

52. Uneori imbunatatirile de mediu pot fi obtinute cu costuri sociale ____, cu


exceptia costului politic de a efectua schimbarile necesare in cadrul legilor si normelor
publice.

53. Uneori, elemente pe care un grup privat le-ar putea considera ca si costuri (de
exemplu un impozit) nu reprezinta un cost din punct de vedere al __________.

54. In momentul cand oamenii se gandesc la costuri, ei asociaza de obicei acest


lucru cu cheltuirea _______.

55. Se poate intampla ca programele de control a protectiei mediului sa aiba


costuri de _____ (de exemplu reducerea emisiilor de dioxid de sulf in aer prin purificatoare de
gaze determina un reziduu puternic concentrat care trebuie evacuat intr-un fel).

56. Normele _________ nu se aplica singure.

57. Trebuie repartizate anumite resurse cu scopul de a ___________


comportamentul unor companii si persoane fizice supuse reglementarilor si trebuie pedepsiti
cei care incalca normele.

19
58. Teama de pierderea locurilor de _____ si pierderile secundare ale firmelor din
cauza micsorarii pietelor locale ameninta puternic la nivel loca.

59. In cazul in care impunem o reglementare ecologica asupra unei industrii


intregi, costurile de productie mai ridicate pentru industrie reprezinta costuri sociale de
____________ reale deoarece aceasta necesita resurse aditionale care ar fi putut fi folosite in
alta parte.

60. Multe dintre datele necesare privind costurile de mediu sunt generate de
sondajele de ______ privind costurile efectuate pe firmele existente.

61. Este o practica obisnuita a firmelor de a aduce plangeri serioase privind costul
_______ determinat de normele privind controlul emisiilor, norme dezbatute in cadrul unor
audieri publice.

62. Pe termen scurt, firmele trebuie sa faca orice ajustari posibile in limita
constrangerilor tehnologiei disponibile si proceselor de functionare. Totusi, pe termen ____,
costurile se pot modifica deoarece aceste tehnologii si proceduri pot avansa.

63. In momentul in care firmele sunt supuse cerintelor de reducere a _________,


acestea au o motivatie in a se implica in cercetare si dezvoltare pentru a gasi o tehnologie mai
eficienta in scaderea emisiilor.

64. In momentul in care firmele sunt supuse cerintelor de reducere a emisiilor,


acestea au o motivatie in a se implica in _________ si dezvoltare pentru a gasi o tehnologie
mai eficienta in scaderea emisiilor.

65. In momentul in care firmele sunt supuse cerintelor de reducere a emisiilor,


acestea au o motivatie in a se implica in cercetare si dezvoltare pentru a gasi o __________
mai eficienta in scaderea emisiilor.

66. Un aspect deosebit de important pentru succesul oricarui efort de a inova in


tehnologiile de control a poluarii este sanatatea economica a industriei ____________ de
mediu.

67. Firmele dintr-o economie sunt supuse unui numar de norme privind
_________ calitatii.

68. Firmele dintr-o economie sunt supuse unui numar de norme privind controlul
calitatii. Ca si reactie, ele pun in practica mai multe modaliatati de a reduce ________.

69. In S.U.A. exista o opozitie declarata in ceea ce priveste reducerea emisiilor de


dioxid de carbon din cauza ________ viitoare mult prea mari.

70. O stare a lucrurilor eficienta este aceea care aduce societatii un maxim de
_________ nete.

71. In cazul controlului poluarii, _________ implica un echilibru intre costurile de


reducere a daunelor si nivelul pagubelor.

72. Adesea pagubele din mediul inconjurator nu pot fi __________ cu acuratete.

20
73. __________ este o problema ce tine de moralitate, iar preocuparile referitoare
la beneficiile si costurile ameliorarii conditiilor de mediu trebuie sa fie impartite intre membrii
societatii.

74. Gradul de ______________ a unei politici reprezinta un criteriu important in


analiza politicilor particulare.

75. ____________ se refera la masurarea performantei poluantilor, comparativ cu


oricare tinte stabilite prin legea in cauza.

76. Totusi, _________ intotdeauna pot gasi modalitati pentru a zadarnici procesul
de monitorizare.

77. Sentimentele innascute pe care le au oamenii fata de ce este ____ si ce este rau,
fara indoiala ca influenteaza modul in care privesc politicile de mediu.

78. Prin politici ______________ intelegem politici care permit indivizilor


implicati intr-un caz de poluare a mediului sa gaseasca solutii de unii singuri.

79. Cea mai puternica trasatura a sistemului drepturilor de proprietate este aceea ca
le ofera _________ proprietarilor de a isi proteja si de a reusi sa isi utilizeze activele astfel
incat sa le maximizeze valoarea de piata.

80. Cea mai puternica trasatura a sistemului drepturilor de ___________ este aceea
ca le ofera motivatia proprietarilor de a isi proteja si de a reusi sa isi utilizeze activele astfel
incat sa le maximizeze valoarea de piata.

81. In cazul institutiilor de proprietate _______, pentru a ne asigura ca bunului


natural ii este exploatat intreg potentialul, procesul trebuie sa se desfasoare de asa maniera
incat proprietarul sa fie capabil sa surprinda intreaga valoare sociala a resursei in folosinta.

82. Prin actiune _________ intelegem cazuri in care indivizii se angajeaza sa


adopte un comportament antipoluare in absenta unei obligatii formale, legale, de a face asta.

83. Un lucru ce face dificil procesul de comparare a realizarilor de mediu dintre


tari este calitatea mediului ce poate _____ substantial in functie de regiunile unei tari.

84. Conditiile de _____ sunt rezultatul emisiilor si capacitatea de a le asimila a


mediului.

85. Principiul “__________ plateste” exprima ideea ca cei care polueaza sunt cei
care trebuie sa suporte costurile masurilor luate pentru a reduce nivelul de poluare.

86. Normele de mediu, in majoritatea tarilor industrializate, s-au bazat pe un


proces standard de comanda si _______.

87. Normele de _____, in majoritatea tarilor industrializate, s-au bazat pe un


proces standard de comanda si control.

88. In Europa, controlul _________ in cazul apei si a aerului se complica prin


existenta multor granite internationale pe o portiune geografica destul de mica

89. Faptul ca economiile centralizate au esuat in problemele de mediu dar si in


domeniul economiei bazice, a condus cetatenii fostelor tari comunistecatre sisteme de _____.
21
90. Dezvoltarea ________ reprezinta dezvoltarea capabila de a isi mentine nivelul
de productie fara a epuiza resursele naturale sau a distruge mediul inconjurator.

91. Tehnologiile _________ sunt acele tehnologii care in procesul de productie sau
in cazul produsului au un impact negativ redus asupra mediului inconjurator prin folosirea
unor materii prime reciclabile, prin nepoluarea mediului sau printr-o eficienta energetica
crescuta.

92. Platforma __________ reprezinta mecanismul prin care Uniunea Europeana


reuneste toti investitorii interesati sa creeze o viziune pe termen lung in cercetarea,
dezvoltarea si promovarea unei tehnologii adresata rezolvarii unor probleme specifice

93. __________ tehnologica reprezinta mecanismul prin care Uniunea Europeana


reuneste toti investitorii interesati sa creeze o viziune pe termen lung in cercetarea,
dezvoltarea si promovarea unei tehnologii adresata rezolvarii unor probleme specifice

94. _______ de organizatii sunt organisme ce pot evalua, testa, verifica


performantele si pot oferi certicari de standardizare pentru o tehnologie ecologica

95. Cel mai des, distorsiunea ________ final constituie bariera principala in
vederea adoptarii ecotehnologiilor.

96. Pentru stabilirea preturilor corecte ale ecotehnologiilor, este necesar ca taxele,
scutirile de taxe, subventiile etc. sa fie _____________, adica, in urma aplicarii corecte a
tuturor acestor instrumente financiare sa se faca posibila suportarea costului de catre
consumatori si de catre producatori in mod direct.

97. Notiunea de _________ vine din tentativa de a optimiza toate interactiunile


care apar in timpul genezei unui produs oarecare, incepand cu extragerea materiei prime si a
energiei, cu productia si introducerea pe piata, cu consumul si utilizarea intr-un anumit scop,
continuand cu eliminarea acestuia, de multe ori intamplatoare si terminand cu tratarea si
eventual valorificarea deseurilor produse.

98. ____________ are dreptul sa fie informat despre caracteristicile produselor si


serviciilor care ii sunt puse la dispozitie. Trebuie sa aiba dreptul de a alege solutia care ii
convine cel mai mult, avand constiinta consecintelor, indirecte sau imediate ale optiunilor
pentru care este raspunzator.

99. Intr-o situatie normala, _________ trebuie sa reflecte conditiile de productie,


fiind de dorit ca aceasta sa functioneze drept o garantie oferita de catre producator intr-un
anumit loc si la un anumit moment, cu privire la carcateristicile produsului de care va
beneficia ulterior utilizatorul.

100. Programele de etichetare _________ sunt orientate catre piata, in sensul ca se


incearca sa se raspunda la eventuale deficite de cunoastere.

101. Ecobilantul este unul dintre instrumentele de baza pentru stabilirea


managementului ________ mediului inconjurator.

22