Oleh : Mohd Nazim Md Derus Ahmad Fairuz Mohamad

Guru

mesti punyai ilmu mengenai mata pelajaran yang hendak diajar. Ilmu cara bagaimana untuk mengajar(ilmu pedagogi).

Penting

supaya guru dapat merancang dan menyampaikan isi pelajaran dengan baik. Mengajar mengikut kebolehan/kemampuan pelajar.

Guru

mestilah mengetahui tahap perkembangan dan pertumbuhan pelajar agar dapat membuat perancangan serta menggunakan strategi tertentu dalam proses p&p.

Kedudukan pelajar
Susunan

kerusi dan meja mengikut keselesaan. Susunan yang sesuai untuk sebarang pergerakan. Susunan bergantung kepada keperluan dan kehendak guru.

Peralatan
Peralatan

dan perkakas yang

lengkap. Bergantung kepada keperluan keadaan. Bertujuan untuk mengindahkan kelas dan memberikan keselesaan.

Susun atur
Bilik

darjah diatur supaya dapat menampung aktiviti yang dijalankan. Memberikan ruang yang mencukupi untuk pelajar dan guru. Memaksimakan pandangan guru terhadap pelajar. Kurangkan gangguan.

Guru

menjadi model kepada pelajar. Guru mencerminkan sikap positif dan tingkah laku yang baik di kalangan pelajar. Gaya pengurusan guru yang cekap dan bijaksana.(peraturan dan disiplin) Guru membentuk hubungan yang positif dengan pelajar.(kaunseling) Guru mengenali pelajar dan membantu dalam pelbagai masalah. Bilik darjah menjadi tempat yang bermakna kepada

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful