ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MARKETING

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: Ο διευθυντής
πωλήσεων και marketing είναι μια πολύ σημαντική
θέση η οποία υπάρχει σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις
διότι είναι υπεύθυνος για την προώθηση του προϊόντος
στην αγορά καθώς και την προσέλκυση καταναλωτών
ή πελατών. Πιο συγκεκριμένα ο διευθυντής πωλήσεων
και marketing είναι υπεύθυνος ώστε να αυξήσει τις
πωλήσεις και το πελατολόγιο της εταιρίας και να τους
ενημερώσει για τα νέα προϊόντα της, τα οποία
προσπαθεί να αυξήσει συνεχώς προγραμματίζοντας
συναντήσεις με προμηθευτές. Πρώτα όμως πρέπει να
σχεδιάσει την εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσει η
εταιρία για να προσελκύσει τους πελάτες της, δηλαδή
κάποιες δραστηριότητες με σκοπό την διαφήμιση της
εταιρίας και του προϊόντος. Μια ακόμα αρμοδιότητά του
είναι να προγραμματίσει συναντήσεις με πιθανούς ή
και πραγματικούς πελάτες και να ακούσει τις ανάγκες
τους, έτσι θα μπορέσει να τις καταλάβει ώστε να
προτείνει στην εταιρία κάποιες αλλαγές του προϊόντος
που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει για να
ικανοποιήσει καλύτερα τους πελάτες της και το προϊόν
ταυτιστεί με τις ανάγκες τους. Επίσης είναι υπεύθυνος
σε συνεργασία συνήθως με διαφημιστικά πρακτορεία
για τη διαφήμιση του προϊόντος. Επιπλέον
αρμοδιότητά του είναι να πραγματοποιεί ανά τακτά
χρονικά διαστήματα έρευνα αγοράς ώστε να μπορέσει
λαμβάνοντας υπόψη του τα αποτελέσματα να πάρει
μελλοντικές αποφάσεις και να σχεδιάσει τα μελλοντικά
του σχέδια πώλησης. Ακόμα πρέπει να λάβει μέτρα και
να κάνει κινήσεις με τις οποίες η εταιρία να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου
ανταγωνισμού και να διακριθεί ανάμεσα στις
υπόλοιπες εταιρίες που παράγουν το ίδιο προϊόν.

esoft.Ο διευθυντής πωλήσεων και marketing πρέπει μόλις του δοθεί ο προϋπολογισμός της εταιρίας πρέπει να σχεδιάσει το πρόγραμμα πωλήσεων και να κανονίσει τα έξοδά του σύμφωνα με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού και διαρκώς ψάχνει τρόπους για να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό. .jsp • Προσόντα που απαιτούνται: Το να γίνει κανείς διευθυντής πωλήσεων και marketing δεν είναι εύκολο και γίνεται όλο και δυσκολότερο όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση διότι αυτή τη θέση την έχει ένας σε κάθε επιχείρηση και έτσι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και περνά πάντα αυτός με τα περισσότερα προσόντα.gr/gwo/POVOL/1348.gr/INTL/JobSeeker/Jobs/JobDetails.skywalker.kariera. http://www.aspx? job_did=J8G0RB6HWSHX990N5H1&cbRecursionCnt=1&cbsid=58c2a4 aa6c27459397312e697b05c06a-315986449-wl-6&ns_siteid=ns_gr_g_ %CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF_ http://www.simi.ac. Όταν τους επιλέξει πρέπει να τους εκπαιδεύσει και μόλις τεθούν σε υπηρεσία να παρακολουθεί την πρόοδό τους για να μπορεί να εντοπίσει πιθανά λάθη και αν το πρόβλημα είναι σοβαρότερο να πάει ο ίδιος εκεί και με την εμπειρία που έχει να εντοπίσει το πρόβλημα και να συμβουλέψει και τους υπολοίπους για να αποφευχθούν παρόμοια λάθη.uk/p/types_of_job/sales_manager_job_descripti on. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό καθήκον του είναι να επιλέξει κατάλληλα άτομα που θα αποτελέσουν το εργατικό δυναμικό του δηλαδή κατάλληλους πωλητές που θα μοιραστούν στις διάφορες περιοχές όπως αυτές έχουν οριστεί από τον ίδιο.htm http://www.org/Sales%20Manager%20Responsibilities.gr/careers/executiveedge14. Τέλος όπως και κάθε άλλος διευθυντής δίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια αναλυτική αναφορά της προόδου του τομέα του στον γενικό διευθυντή.htm http://www.pdf http://www.prospects.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful