Parfumuri si culori (20) 1233. ,,Nu-mi vor ierta niciodatã superioritatea!” (Mirabeau) 1234.

,,Sîntem aici prin vointa poporului si nu vom pleca decît între baionete!” (Mirabeau, în Adunarea Nationalã, 1791) 1235. ,,Sedintele de searã ale Adunãrii Nationale depãseau prin hãrmãlaie sedintele de dimineatã: la lumina lãmpilor se vorbeste mai bine si cu mai multã îndrãznealã. Sala Manejului era atunci o adevãratã salã de spectacol, unde se juca una din cele mai teribile drame ale lumii. La finele unei sedinte cu dezbateri violente, am vãzut urcînd la tribunã un deputat cu un aer banal, cu o figurã cenusie si impersonalã, frizat cum scrie la carte, îmbrãcat curãtel, ca un administrator al unei case onorabile, sau ca un notar de tarã grijuliu cu aspectul sãu exterior. A prezentat o relatare lungã si plicticoasã; nu-l asculta nimeni; am întrebat cum îl cheamã: era Robespierre.” (Chateaubriand) 1236. Nu am vînat si nu am pescuit niciodatã, si asta din cel putin 3 motive: 1) iubesc enorm toate, dar absolut toate vietãtile firii; 2) am o inimã de sfînt milostiv; 3) resping, cu repulsie, ideea de crimã. 1237. Am tot mai mult senzatia cã, dupã mine, o sã vinã o generatie de handicapati, care o sã facã praf tot ce va atinge. 1238. ,,Dracul e primul în bisericã.” (Proverb românesc) 1239. Dumnezeu e rãbdãtor, numai Diavolul se grãbeste fiindcã, vorba Apocalipsei, are putinã vreme. 1240. De ce credeti, oare, cã e democratic sã le permiteti tîlharilor si criminalilor sã vorbeascã? În Evanghelia lui Marcu, Isus ,,a scos multi draci si nu lãsa pe draci sã vorbeascã”. 1241. Si Mîntuitorul cerea ordine si disciplinã, ba chiar a avut un sistem de auto-protectie! Priviti ce scrie Sfîntul Evanghelist Marcu: ,,Isus a poruncit ucenicilor sã-I tinã la îndemînã o corãbioarã, ca sã nu fie îmbrîncit de norod”. 1242. Într-o emisiune de Televiziune l-am sfãtuit pe un profesor teolog ca Biserica Ortodoxã Românã sã înceapã sã se modernizeze, putin cîte putin. Omul mi-a rãspuns: ,,Nu vreau ca, pe usa întredeschisã de noi, sã intre Diavolul”. 1243. În ultima vreme, tiganii ne-au fãcut pe noi, românii, sã nu mai scoatem capul în Europa de rusine. 1244. Mutatia periculoasã pe care o face Televiziunea în ordinea fireascã a lucrurilor: ea prezintã virtutile drept demoni si viciile drept îngeri. 1245. Important este sã iubesti, nu sã fii iubit. Un mort poate fi iubit, chiar venerat dar, ce pãcat pentru el, nu mai poate iubi. 1246. Niciodatã n-am sã pricep secretul care transformã o viatã frivolã într-o moarte solemnã.

1

1247. Nimic nu plictiseste mai mult decît perfectiunea. 1248. Sînt fericit: am oprit coloana oficialã de masini în care mã aflam, am coborît si am salvat un puisor de cãtel, care iesise, somnoros si mirat, în sosea. Astfel, i-am dat jos de pe soclul importantei lor si i-am fãcut pãrtasi la o scenã de milã si de viatã adevãratã pe toti cei care mã însoteau. 1249. Dacã ne-am imagina Istoria ca pe o nesfîrsitã emisiune de Televiziune, m-as oferi sã fiu moderator. 1250. ,,Cei doi mari poeti ai omenirii sînt, pentru mine, Homer si Shakespeare. Acestia nu sînt judecati, ci judecã.” (Constantin Tsatsos, fost presedinte al Greciei) 1251. Stiu, din proprie experientã, ce întelege un poet din frumusetea femeii. Dar ce întelege oare un matematician, sau un fizician, ori un om de afaceri? 1252. De cîte ori am zburat cu avionul peste hotare, în lumea largã au avut loc un accident înainte si unul dupã. Cred cã prin asa ceva Dumnezeu m-a ocrotit pe mine, epuizînd stocul de tragedii aeriene din acea sãptãmînã. 1253. ,,Cînd îl ascult pe Beethoven îmi spun cã omul este mai mare decît zeii. Cînd îl ascult pe Mozart îmi spun cã zeii umanizati sînt mai mari decît omul. Iar cînd îl ascult pe Bach îmi spun: zeii si nimic mai mult!” (Constantin Tsatsos) 1254. În ziua de 4 octombrie 1940, înainte de a se sinucide, luînd otravã, Petre Andrei lasã o scrisoare celor 4 copii ai sãi, în care le spune: ,,Împrejurãri nenorocite mã silesc la asta. Tin însã sã stiti cã tatãl vostru nu are nici un fel de vinã, nici o patã, nici un amestec în cele întîmplate. Nu pot suporta însã sã fiu tîrît în mocirlã sub nici o formã. Nu mai am tãria sã lupt. Eu am constiinta împãcatã. Sîngele si moartea sã cadã asupra capului celor ce mi-au zdruncinat nervii în halul acesta. Am avut altã atitudine politicã decît Garda de Fier, dar nu am prigonit pe nimeni si nu am fãcut nici un act urît. Nu pot sã fiu însã umilit si degradat. De ce sã fiu arestat? (…) Sã fiti cinstiti si buni. Sã nu faceti niciodatã politicã si sã vã feriti de a cãdea în pasiunea ei”. Dupã 53 de ani, mai exact la 20 martie 1993, unul dintre copiii sãi, Petre P. Andrei, îmi trimite un volum postum al celui dipãrut („Jurnal. Memorialisticã. Corespondentã”), cu dedicatia: „D-lui Corneliu Vadim Tudor, cu aleasã pretuire. P.P. Andrei. 20. III.’93.” Lantul generatiilor... 1255. La un examen, desfãsurat în Sala Tronului, la 27 iunie 1940, Regele Carol al II-lea îl întreabã pe fiul sãu, Mihai, dacã, în afarã de ,,Pseudokinegetikos”, stie vreo lucrare mai importantã scrisã de Al. Odobescu, ca de pildã ,,Alexandru Lãpusneanu”. La care odrasla, isteatã foc, i-a rãspuns, spre stupefactia dascãlilor si a elevilor prezenti: ,,Da, dar nuvela aceasta e scrisã de Costache Negruzzi, nu de Odobescu!” Exact la ora acelei dispute infantile, rusii hotãrîserã pentru a doua zi invadarea Basarabiei! 1256. Douã românce mãritate cu bãrbati celebri: fiica lui Gh. Asachi, Ermiona, a fost sotia lui Edgar Quinet, iar fiica biologului iesean N. Leon, Corina, a fost sotia lui Werner Sombart. 1257. ,,Cît de scumpã e Patria pentru toate inimile nobile!” (Voltaire) 1258. Politicienii, cu cît sînt mai murdari, cu atît mai mult simt nevoia sã facã „bãi de multime”.

2

1259. Toatã lumea stie si rosteste, mãcar o datã în viatã, zicala ,,Cu o rîndunicã nu se face primãvarã”. Dar cine a zis-o primul? Cui îi apartine? Foarte putini pot sã rãspundã. Pãrintele acestei vorbe de spirit e Aristotel, în ,,Ethica Nicomachicã”. 1260. ,,Iubesc trãdarea, dar urãsc pe trãdãtor”. (Iulius Cezar) 1261. Încã o dovadã a latinitãtii noastre: expresia româneascã ,,Fie-i tãrîna usoarã” provine din cea latineascã ,,Sit terra levis!”. 1262. Ziarele de mare curaj nu pot fi si de mare tiraj – nu sînt lãsate. 1263. Oamenii delicati au cruzimile lor, aidoma pescãrusilor care ciugulesc ochii înecatilor dupã un naufragiu. 1264. Un scandal mare se acoperã printr-un scandal si mai mare. 1265. ,,Dumnezeu a creat douã lucruri dupã chipul Sãu: mai întîi Universul, si apoi Omul.” (Pithagora) 1266. Masoneria nu e o solutie, ci un paradox continuu: o organizatie puternicã, dar cu oameni slabi, care cautã protectie, influentã, simboluri. Dacã masoneria era bunã, ar fi fãcut parte si Isus din ea. 1267. ,,Bãiatul de la tarã care i-a arãtat generalului Blücher care dintre cele douã drumuri este bun, celãlalt fiind impracticabil pentru deplasarea artileriei, a fãcut ca Blücher sã poatã ajunge la Waterloo la timp pentru a-l salva pe Wellington de la o înfrîngere care s-ar fi transformat într-un dezastru, si astfel a fost posibil ca regii sã-l închidã pe Napoleon pe o insulã aridã din mijlocul Oceanului.” (Albert Pike) 1268. ,,Votul este mai puternic decît sabia!” (Abraham Lincoln) 1269. V-ati întrebat de ce, oare, cei care suferã si sînt umiliti se duc în Rai? Eu cred cã se întîmplã asa fiindcã ei au avut parte de Iad aici, pe pãmînt. 1270. Democratia e superioarã dictaturii fiindcã în democratie conduc legile – care sînt usor de corectat – si nu despotii – care nu se lasã corectati. (va urma) Parfumuri Si culori (19) 1185. Cu mai bine de 70 de ani înainte de Cina cea de Tainã, din Ierusalim, a mai existat o cinã, cu 12 meseni. Citesc în monografia ,,Nero”, de Edward Champlin: ,,Pe cînd era încã membru al celui de-al II-lea triumvirat, adicã la vîrsta de doar 23 de ani, Octavianus Augustus a luat parte la un banchet scandalos, Cina celor 12 Zei, la care mesenii si-au luat, fiecare, identitatea unui zeu sau a unei zeite. Desigur, el a apãrut învesmîntat precum Apollo”. 1186. Nu mizati, niciodatã, pe cuvîntul unui singur medic. Atunci cînd este în joc viata voastrã, sau a unei fiinte dragi, aveti datoria sã cãutati cea mai bunã solutie, chiar asumînduvã riscul de a pãrea nepoliticosi. 3

1187. Profetii senzationale fãcute de al V-lea Oracol Sibilin, la începutul Secolului II d.Chr., în care eu, unul, vãd anticipate devastarea Greciei de cãtre incendii, în vara anului 2007, (un veritabil Holocaust!), rãzboaiele de jaf declansate de America si, atentie, rãzboiul atomic (,,un vînt iernatic va sufla peste pãmînturi”): ,,Poetii vor deplînge soarta de trei ori nenorocitã a Greciei (…) si tu, Corint, vei plînge cuprins de flãcãrile distrugerii (…) Crima si teroarea se vor abate asupra omenirii (…) în timpurile din urmã, cînd Luna va fi palidã, se va petrece Un rãzboi care va arunca lumea în haos, iscat din viclenia înselãtoare. Un ucigas de mamã va veni de la capãtul pãmîntului în fugã si urzind ciudate planuri în mintea sa. El va distruge fiecare tarã si toate plaiurile le va cuceri si va considera lucrurile mai întelepte decît oamenii Va distruge multi pãmînteni si mari stãpînitori, si focul îl va pune, distrugãtor, asa cum nimeni n-a mai fãcut-o Plin de zel se va ridica deasupra celor zdrobiti de spaimã. Apoi, asupra oamenilor se va porni un rãzboi cumplit, în Apus, Sîngele va curge, umplînd rîurile cele adînci si neamurile din Apus se vor uni, sã-l distrugã pe rege. Apoi, un vînt iernatic va sufla peste pãmînturi si cîmpurile vor fi pline iarãsi de mii de rãzboinici”. 1188. ,,Satana este imitatorul lui Dumnezeu”; în latinã ,,Simius Dei”. (Sf. Augustin) 1189. A fi credincios nu înseamnã sã invoci, tot timpul, numele lui Dumnezeu – ci, dimpotrivã, sã te feresti sã-L implici, abuziv, în toate nimicurile vietii. 1190. Cum sã nu se despartã ortodoxia de catolicismul dominator din moment ce si protestantismul s-a despãrtit de acesta? Corect ar fi sã se spunã cã au existat douã Mari Schisme în Biserica Crestinã: una în 1054 si alta în 1517. 1191. Astept ca în Mileniul III sã vorbim mai putin despre ,,mînã de lucru” si mai mult despre ,,cap de gîndit”. 1192. Unul dintre cele mai frumoase titluri este ,,Etica protestantã si spiritul capitalismului”, de Max Weber. Si totusi, ceva e în neregulã: ,,etica protestantã” da, dar ce spirit are capitalismul?

4

1193. ,,Poate cã încã mai existã fericire, dar ea nu se prelungeste cîtusi de putin dincolo de adolescentã”. (André Gide cãtre Roger Martin du Gard) 1194. ,,Cititul ziarelor mã aruncã pe zi ce trece într-o stare tot mai neagrã”. (Roger Martin du Gard cãtre André Gide) 1195. Noi, oamenii, n-avem dreptul sã-i judecãm pe înaltii ierarhi ai Bisericii. Are cine sã-i judece: Dumnezeu. 1196. România este tara unde, dacã nu apari la televizor, nu existi. 1197. „Alibi”, în latinã, înseamnã „în altã parte”. 1198. Atunci cînd îi atrãgeam atentia cã greseste, Eugen Barbu îmi rãspundea, invariabil, cu o vorbã de duh, auzitã de la vreun mucalit al mahalalei bucurestene: „Înveti pe tac-tu sã facã copii?” 1199. ,,Îmi cîstig bãtãliile cu visele soldatilor mei.” (Napoleon Bonaparte) 1200. ,,Frumusetea ploii, a luminii prin aceastã cortinã de diamante.” (Julien Green) 1201. ,,Sînt pline cimitirele de oameni de neînlocuit.” (Charles de Gaulle) 1202. Toatã viata am suferit de o boalã rarã: incapacitatea de a presimti trãdarea. 1203. Latinitatea românilor nu se vede doar în lexic si în gramaticã, ci si în proverbe. Zicala versificatã ,,Lauda de sine/ Nu miroase-a bine” vine de la pilda romanã ,,Propria laus sordet” – ,,Lauda de sine miroase urît”. 1204. ,,Distrati-vã, frumoaselor! Castã rãmîne doar aceea pe care nu o cautã nimeni.” (Ovidiu) 1205. ,,Greu e timpul uneori, ce grea trebuie sã fie vesnicia!” (Emil Cioran) 1206. Întelepciunea bãtrînilor are o explicatie pe cît de supranaturalã, pe atît de logicã: acestia vorbesc mai mult cu mortii decît cu viii. 1207. A fost rãu cu comunistii Da-i mai rãu cu elitistii! 1208. Biserica Ortodoxã Românã e un minunat film de epocã, în alb si negru. Mai exact, Patriarhul e în alb si cãlugãrii sînt în negru. V-ati gîndit vreodatã cã ar putea sã fie si invers? 1209. Îngerii de luminã ai Satanei revarsã atîta întuneric peste lume… 1210. La alegerile din 1922, fostul prim-ministru Al. Marghiloman – la urma urmei, un om cinstit – spune, resemnat: ,,La alegeri sîntem bãtuti peste tot. De altminteri, este foarte natural, cãci nu putem promite nici pãmînturi gratis, nici pãduri în plus, ca tãrãnistii”. 1211. Numele lui Beethoven înseamnã, în flamandã, ,,grãdinã cu sfeclã rosie”. 5

Jacques Offenbach este Mozart de pe Champs-Élysées.Sã nu vã pierdeti.ca bun crestin”. Maresali ai aerului. . culmea. tipînd ca un isteric: . 1227.” (Richard Wagner) 1228. 1222.Dã-o dracului de copie infectã!” 1220. 1218. desi era originalã. cu un aer lugubru. Mozart intrã în francmasonerie. 1216.. Pentru cã asta e realitatea: cancerul este. Pur si simplu.. Sãgetãtor) Jonathan Swift citea din Biblie Cartea lui Iov si plîngea.În zori voi învinge”) a produs un soc emotional teribil. uneori..bun budhist”? Sau un . manuscrisele”. bãieti. ci se trag pe sfoarã si pîndesc momentul sã-si dea lovitura de gratie. 1223. Toate locurile din Anglia care au cuvîntul . chiar asa s-a întîmplat. 1215.All’ alba vincero” (.Muzicã masonicã funebrã”... 1217. de ziua lui (30 noiembrie. pe fondul tulburãtor al ariei lui Puccini.Doctor Jivago”. Noi zicem. . . nu e altul decît Trotki. 6 .1212. rãpus de o serie de infectii intestinale. la 34 de ani. moartea lui Luciano Pavarotti... cu nervii rupti. Heine lui Bellini. încît dormea cu ele sub cap. de fatã cu Lucian Blaga. 1213. . Am început sã simt o plãcere mai mare atunci cînd închid televizorul decît atunci cînd îl deschid. care circula de la un capãt la altul al Rusiei cu un tren blindat. cum îi cobea poetul: compozitorul a murit tînãr.” (G. gata sã plîngã din orice. În filmul . Bietul om era terorizat. Manchester etc. Tuculescu a aruncat pictura. de cîte ori îl vedea. Lucian Blaga avea o spaimã atît de mare cã îi vor fi furate manuscrisele si nu le va mai putea reface.. 1226. i s-a arãtat un tablou cu Anemonele lui Stefan Luchian.bun ateu”? 1225.. Iesire paranoicã a pictorului Ion Tuculescu atunci cînd.. Într-o lume epuizatã. Cancerul e o boalã ereditarã în mãsura în care copiii mãnîncã ceea ce au mîncat si pãrintii lor. rãsfrînt peste reverele hainei. Rossini) 1224. Chiar le spunea celor apropiati: . Mi-e dor de gulerul alb si scrobit.Muzica lui Karl Maria von Weber îmi provoacã colici.. creatorul Armatei Rosii. o boalã a alimentatiei.. 1219. vulturii… 1221.. al lui Emil Botta. pavoazat cu drapele de purpurã.) indicã existenta unui .Ai sã mori tînãr! Ai sã mori tînãr!” – îi spunea. .castru” roman. Dar altii cum spun? Ne putem imagina un .. Douã femei din Istorie mã fascineazã: Cecilia Mettela si Stefania de Baden. Politica displace popoarelor fiindcã în arena ei coboarã oameni care nu se înfruntã în luptã dreaptã. În fiecare an.chester” (Chesterfield. Si. Strelnikov. prilej cu care compune . În 1785. 1214. înainte de toate.

acum..sankee”. Ce mã fac dacã.sanchi” – de la un joc de cuvinte al lui Jonathan Swift. pierde sirul. cînd sînt la tribunã. Ceausescu a fost ucis nu pentru pãcatele sale.. care. Rosteam o frazã din discurs si asteptam strigãtul. un deputat îmi strigã din bãnci «ucigasule»? Ce mã fac? Pãrãsesc tribuna fãrã sã rãspund nimic. 1231. ci pentru meritele sale. 1230. Dar.thank you”. dupã numai 10 minute. director la „Gândirea”.1229.. ori scot revolverul si trag? Cã eu umblu permanent cu pistolul la mine. Apoi. multumit cã n-am folosit pistolul”. se blocheazã si nu mai poate continua. Dar strigãtul n-a venit si eu am uitat discursul. M-am coborît de la tribunã. Gîndul acesta mi s-a pus ca un întuneric pe minte. în sfînta zi de Crãciun. Ajutat de Nichifor Crainic. (va urma) 7 . se spovedeste unui ziarist: „Cînd m-am suit la tribunã. uneori scria . cînd românii nu taie nici mãcar porcul… 1232. fiindcã ucid taurii si mai fac si spectacol din acest obicei sîngeros. Am descoperit de unde ar putea sã vinã . A fost un ritual satanist. Corneliu Zelea Codreanu îsi face un discurs parlamentar cam de o orã si un sfert. Romancierul american John Updike îi acuzã pe spanioli de barbarie. mi s-a înfipt în creier o idee care nu mi-a dat pace. în loc de .

dacă nu cei din conducerea Israelului? – sau oferit să-l apere pe Vadim în procesul de la Bucureşti. deputatul PDSR-ist Radu Podgorean.. nr. Ele sînt percepute ca atare de majoritatea covîrşitoare a cetăţenilor români. eforturi consistente pentru ca aceste aspiraţii legitime ale electoratului să fie atinse cît mai curînd cu putinţă. le aducea. iar clasa politică face. din SUA etc. Şi s-a mai întîmplat ca alte istorii cu parfum de terorism internaţional. să iasă la iveală. mînia sa proletară s-a risipit ca fumul. îndărătnic. însă. procesul s-a suspendat. lui Vadim şi unui alt politician român. legate direct de România. editia din 28.05. cetăţeni arabi cu relaţii sus-puse să fie suspectaţi de implicare în instruirea luptătorilor Hamas la Brăneşti şi Săftica...Tocmai de aceea este îngrjorător faptul că.2 milioane de euro fraudaţi în februarie 2008 de la banca BRD urmau să fie folosiţi pentru finanţarea cunoscutei organizaţii teroriste.Tricolorul. tot mai vizibil. cităm: „Integrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană sînt în acest moment dimensiunile fundamentale ale interesului nostru naţional. interzicerea drepturilor civile. dosarul Vadim Tudor – Hamas a avut aceeaşi soartă. oamenii săi din justiţie şi presa aservită au dezlănţuit atunci prigoana şi s-au năpustit asupra lui cu cele mai grave acuzaţii şi pedepse: ridicarea imunităţii parlamentare. 2 ani de puşcărie pentru fapte contra siguranţei Statului. NATO şi UE. 1270. adevărul umblă cu capul spart Autor : RADU TOMA Vă mai amintiţi toată mascarada oficială de după septembrie 2001. Ei 8 . cînd procurorii DIICOT Timişoara au constatat. sau de legături directe cu atentatele de la 11 septembrie 2001.. Hamas şi praf de puşcă. că 2. Adevărul despre Hamas în România continuă. dar nu motivele contează. Ele nu mai sînt acte izolate. de discreditare a României.2008 Î n România. Vîrfurile de lance ale acestei atitudini ostile României şi proceselor de lărgire ale NATO şi Uniunii Europene par a fi astăzi domnii Traian Băsescu şi Corneliu Vadim Tudor. s-a întîmplat ceea ce trebuia să se întîmple. într-un cuvînt s-a recunoscut pe faţă că toate acuzaţiile aduse liderului PRM au fost pure născociri. Vă mai aduceţi aminte ce s-a întîmplat apoi? S-a întîmplat că avocaţi ai premierului israelian Ariel Sharon – cine cunoştea cel mai bine Hamasul. ca „extremişti politici” ostili României. în Parlamentul României. Şi. că pe teritoriul României au fost instruiţi în secret membri ai organzaţiei teroriste Hamas? Regimul Iliescu. să iasă la iveală la 7 ani după înscenarea judiciară şi mizeriile făcute lui Vadim. Iliescu a lăsat-o mai moale. infracţiunea de comunicare de informaţii false. ci efectele. în final. în urma dezvăluirii făcute de preşedintele PRM. Motivele ne sînt încă incerte. anumiţi cetăţeni cu veleităţi politice fac acum eforturi potrivnice intereselor noastre naţionale. Persistenţa şi actualitatea subiectului ne fac să ne amintim acuzaţiile dezgustătoare pe care un baronet local de Sibiu. săptămîna trecută. ci reprezintă o strategie diabolică. la 19 martie 2002. etc. cauza a fost trimisă înapoi la Parchetul General pentru „refacerea actului de sesizare a instanţei”. trimiterea în judecată de către Parchetul General sub acuzaţia că a adus gravă atingere relaţiilor internaţionale ale României etc. în întregul ei.

de către numitul Vasile Mare.”. am să mă refer. un alt om ambasador. adevărul umblă cu capul spart.. în comuna Sieu Odorhei (judetul Bistrita-Năsăud) a avut loc un incident deosebit de grav: candidatul PRM la functia de primar al localitătii. În ziua de 19 mai. Vadim şi Băsescu. mizeria – cît si politica mincinoasă si violentă. România s-a întors la perioada de dinaintea celui de-al II-lea război mondial. În aceeaşi luare de cuvînt din 2002. am să ilustrez aceste acuzatii prin cîteva exemple. autorul acestei fapte incalificabile a proferat injurii la adresa formatiunii noastre politice. Pentru exact aceleaşi cuvi nte: „în România există corupţie la nivel înalt”. a fost atacat cu securea în incinta localului său comercial. în fiecare zi se petrec scene reprobabile. proaspătul editor şef al lui „New York Times” pentru Europa de Est. sondajul pe Bucuresti. pentru subminarea eforturilor pe care toţi le facem etc. 2003. a contat (şi a deranjat) numai opinia a 3 oameni: Michael Guest. iar un alt om îşi continuă odiseea. Presedintele Partidului România Mare (Discursul a fost rostit la Conferinta de Presă a PRM de vineri. CÎINELE MOARE DE DRUM LUNG SI PROSTĂNACUL MIRCEA GEOANĂ DE GRIJA PRM… Dr. dar şi o luptă în subteran. Două zile cît a zăbovit pe aici. un om a ajuns preşedinte. din mai multe puncte de vedere: atît subdezvoltarea. deocamdată. si difuzat. a refuzat orice contact cu Puterea. PRM si-a exprimat îngrijorarea si a solicitat organelor de resort să ia cele mai drastice măsuri împotriva individului care a provocat acest act de vandalism. În această situatie. azvîrlit pe piată de Sorin Ovidiu Vântu. Astăzi. de postul OTV) Partidul România Mare acuză degenerarea campaniei electorale în acte de violentă si tentative de fraudă.. la numai două aspecte. Corneliu Vadim Tudor. Ian Fisher. sub 9 . guvern sau preşedinţie. vîşinskiul de serviciu al lui Iliescu îl mai critica pe Băsescu. în anii respectivi. a venit în România. Au trecut nu mai putin de 5 zile de la acele scene de groază. pentru că ar fi vorbit de corupţia la nivel înalt din PDSR. unele bine stropite cu sînge.La noi. În ceea ce priveste valul de minciuni si diversiuni.profesează un anumit tip de extremism politic. somajul. rupînd afisele electorale si provocînd pagube însemnate localului respectiv. În anul următor. promiscuitatea. unde a stat de vorbă despre corupţia din această ţară numai cu 2 oameni: ambasadorul SUA şi liderul PRM. Totodată. Practic. dar nimeni n-a luat nici o măsură. 23 mai 2008. că. analfabetismul. care prefigurează o mare fraudă electorală. cunoscut recidivist. deci. uneori adusă şi la suprafaţă. ca într-un film de groază. integral. Se pare. Aurel Frătean. Vicepresedinte al Senatului României. Mai întîi.

pe căi proprii. mai exact 27%! Acestea sînt aberatii si numai niste analfabeti.cotiza” cu cîteva zeci de milioane de euro. membri ai societătii civile.paravanul postului Realitatea TV si al INSOMAR. S. care. o mare sciziune. intitulat . stă cu burta la soare. pe întinsa proprietate a lui. care se bat cap în cap.. în timp ce partidul lor să se situeze la aproape jumătate din acest scor. inventat de la un capăt la altul. pe Băsescu! Surse din Parchetul General ne-au informat că.Jurnalul National”. de exemplu). deoarece ea nu trece dincolo de cercul strîmt al celor care trăiesc din politică: lideri de partide si activisti.” – am încheiat citatul. Sau dacă nu va . să aibă 36% iar candidatul său. Sorin Oprescu. telefonic. Vasile Blaga. Foarte bun si la obiect. În al doilea rînd. cu 36%. la ora actuală.Adversarii lui Traian Băsescu sau grăbit să condamne noua implicare a presedintelui în campania electorală pentru locale de partea Partidului Democrat-Liberal.. după cum se stie.. si mai multi fruntasi ai PD-L si ai PSD.000. Am să reproduc doar începutul acestei analize. Pozitia adoptată de ei acum îsi are explicatia într-o slăbiciune de care suferă întreaga noastră clasă politică: slăbiciunea de a se lăsa manipulati de o televiziune cu circuit închis. conform cărora mai multi 10 . La aceste concluzii au ajuns. Aiurea! Ratingul mic al Realitătii TV ne spune că numărul obisnuit al telespectatorilor abia trece de 100. Acest Vântu nu-l cunoaste. pot cloci astfel de rezultate. Cu banii obtinuti din afaceri dubioase eu întretin financiar masinăria TV de propagandă cotrocenistă. prin creditarea partidului său personal. politicienii se grăbesc să reactioneze ca si cum Realitatea TV ar influenta milioane de oameni. În primul rînd. am să fac cîteva consideratii despre emisiunea de care s-a vorbit atît de mult în aceste zile. Mai multi ofiteri ai Serviciilor Secrete ne-au relatat ce a urmărit numitul Vântu prin acest sondaj diabolic. cu care am vorbit. Tu mă lasi să-mi fac mendrele de tip FNI.O. Fiindcă sondajul respectiv e anormal si sfidează legile acestei stiinte. la afirmatiile lui Băsescu. din Insula Creta. fabricat. proprietăti ale acestui Vântu. Ca orice televiziune de stiri (ca si Antena 3. dacă nu va fugi din tară pînă atunci. care e sociologia: nu se poate ca un partid. jurnalisti. Ambele sînt. cumpărată si întretinută de Sorin Ovidiu Vântu în cadrul negustoriei sale cu Traian Băsescu: eu îti pun la dispozitie o jucărie cu camere video si analisti. spargerea PSD-ului. care e si secretarul general al formatiunii. în zilele de luni si marti. cea de luni seara. citez: . în sensul că Ion Iliescu îsi va lua echipa (cu noul primar general cu tot) si îsi va forma un alt partid. în functia de primar general al Capitalei va provoca. sau iresponsabili. Din faptul că ei se uită si tresar la ceea ce dă Realitatea TV de dimineată pînă seara. în ciuda eforturilor sale disperate de a-i intra în gratii lui Traian Băsescu. imediat.. Si acum. Fiindcă aceasta-i tara în care trăim si acesta e momentul social-politic în care ne aflăm. Sondajul e scos din burtă. Mă refer. satisfacerea si neutralizarea lui Traian Băsescu. PD-L. în acest sens. satisfăcut de felul cum îi manevrează si îi încaieră pe toti. însă. avînd în vedere că alegerea tizului acestui Sorin Ovidiu Vântu. în fond. Vântu va fi arestat după al II-lea tur de scrutin (15 iunie 2008). Realitatea TV poate fi numită televiziune cu circuit închis. care face o radiografie precisă a raporturilor lui Băsescu cu Vântu. Pierduti însă în această iluzie. si rîde sub mustată. Fireste. editorialul lui Ion Cristoiu din .Un FNI politic”. politicienii trag concluzia că milioane de români procedează la fel. afirmat tot mai mult ca noul PCR al noului Nicolae Ceausescu. PD-L. în special. doar 24% – asa cum nu se poate ca senatorii PSD Sorin Oprescu si Cristian Diaconescu să însumeze peste 50%.

Iliescu vrea să-l dea jos pe Geoană”. cînd i-a pus la picioare Trustul lui de Presă? Iar efectul se vede cu ochiul liber: deocamdată. dar el l-a apărat. buletinele partidelor si candidatilor adversi. pînă o să-si rupă nu numai picioarele. aseară. să-i ia de ceafă si să-i dea pe mîna Politiei. menită să confirme sondajele sinistre ale lui Vântu – care atîta joacă pe sîrmă. Carevasăzică. pentru jefuirea si vinderea Flotei Comerciale.. pe fată. iar după scurt timp.a. în august 2007. Vântu îsi bate joc de Justitie cum vrea el! Parada lui Băsescu.Situatia din PSD este din ce în ce mai tensionată. în cursul zilei de ieri. A vorbi despre Justitie la Televiziunea lui S. Omar Hayssam. pe patronii cîrciumii „Golden Blitz“ s. automat. Am să abordez acum.politicieni l-au vizitat si la birou. ci si gîtul. cu certitudine. pe care si le vor lipi de degetul mare de la o mînă unii hoti de la Sectiile de Votare din toată tara. A nu se uita că el e singurul sef de Stat din lume inculpat penal. pe acelasi omniprezent post de Televiziune al lui S. 1) În legătură cu afirmatiile făcute de Mircea Geoană. mai multi fruntasi ai acestei formatiuni politice. care are o existentă infractională incontestabilă. iar acestia vor stampila. Ion Iliescu.O. că în aceste 3 luni el. de la Cotroceni.. Mai mult decît atît. Mircea Geoană a avut un schimb de replici extrem de dure cu presedintele de onoare. la anularea lor. e o nouă smecherie a lui. să-i filmeze. Iar subtitlul sună asa: . dublu. Cine l-a scos din arest? Chiar ne credeti prosti? Si acum. Nu stiu ce-a fost în capul turtit al lui Geoană cînd a debitat ineptia asta si nu stiu nici ce fel de alegeri vor avea loc în România peste 3 luni. Vântu e ca si cum ai vorbi de funie în casa spînzuratului. Vântu. si alte subiecte. De asemenea. conform cărora PRM va dispărea din viata politică peste 3 luni.. si acasă. Să nu uităm că.. în asa-zisa secuime. eventual. Certurile dintre principalii lideri sînt la ordinea zilei. voi trece la altă fraudă. el i-a protejat pe mafiotii Dumitru Bucsaru. Pînă si agentul de influentă Tom Gallager îsi bate joc de PSD 11 . adică în luna august. Mircia Gutău. dintre care îi amintesc pe Radu Berceanu si Anuta Handolescu (prefect al judetului Vâlcea) au dormit la usa lui Băsescu. pe care să le piardă PRM si. primarulinfractor a fost eliberat. Mohammed Yassin. care să le facă flagrant acestor ticălosi. atunci cînd a fost arestat primarul PD al Municipiului Rm.O. Nu mă crede pe mine? Atunci n-are decît să deschidă presa de azi dimineată! Va vedea. Mihai Necolaiciuc. ceea ce va duce. care pozează în om intransigent si incoruptibil. avînd imprimeul VOTAT. ca să-l roage să influenteze Justitia. mă văd nevoit să-i amintesc presedintelui PSD un proveb românesc: . va fi debarcat din fruntea PSD-ului. De ce n-a spus nimic Băsescu despre vizita pe care i-a făcut-o Vântu. următorul titlu: . că una dintre modalitătile prin care Traian Băsescu si oamenii lui vor să fure alegerile locale este aceasta: s-au fabricat cîteva mii de cauciucuri de stampile identice cu cele bune. pe puncte. care pregăteste un plan de debarcare a lui Geoană imediat după alegerile locale”. acestor banditi de profesie le-a mers mintea pînă aici! Cum se poate împiedica această tentativă de fraudă nerusinată? Prin vigilenta si fermitatea tuturor reprezentantilor celorlalte partide. băgîndu-le destele cu stampilă pe gît. După ce s-a certat cu Cristian Diaconescu. să nu mai intre în Parlament – dar stiu. la vila de pe malul Lacului Sfînta Ana. Vâlcea. pe agentul maghiar Arpad Zoltan Paszkany. Mircea Geoană. în publicatia intitulată . A nu se uita nici vizitele si presiunile lui repetate asupra Consiliului Superior al Magistraturii.Cîinele moare de drum lung si prostul – sau mai degrabă prostănacul – de grija altuia”. Un general activ m-a informat.Ziarul”. zilele trecute.

Dacă tot a pierdut partidul lui Geoană pîrghiile Puterii de o bucată de vreme si lumea începe să uite. cred că românii nu încep să uite cîtusi de putin că principalul vinovat pentru fundătura istorică în care a ajuns tara este PSDul. Afirmatiile făcute de Adrian Năstase sînt reale.. 3) Partidul România Mare va initia o anchetă parlamentară în legătură cu jaful. chiar si fără a face ceva .. la Ministerul de Finante. Nicholas Taubman. sistematic. Miron Mitrea. la contractul initial. Nicolae Mischie. ci în sensul că el si-a făcut . tocmai pentru a forta Guvernul Român să aloce fondurile solicitate si să accepte preturile pretinse. în ziarul . 2) Partidul România Mare are informatii că generalul (r) Eugen Bădălan a fost fortat de Traian Băsescu să candideze la Primăria Municipiului Brăila. Călin Popescu-Tăriceanu si Radu Berceanu fată de George W. ca partidul nostru să nu mai intre în Parlament. În mod concret. Ioan Rus. citez: .si de Mircea Geoană. o să ne sperie pe noi. fiind santajat cu Dosarele Penale referitoare la ilegalitătile pe care le-a săvîrsit acesta pe vremea cît a fost sef al Marelui Stat Major General al Armatei.. de azi. a apărut. Si să nu creadă Geoană că lucrătura pusă la cale de stăpînul său.mîna” de hot ca membru al PNTCD si ca ginere al celebrei infractoare Margareta Costea si cumnat al tărănistului Ionut Costea. În pretul trădării propriului partid si al punerii acestuia la picioarele lui Băsescu a intrat si musamalizarea Dosarelor Penale ale soacrei lui Geoană.gaură” de 7 miliarde de euro în visteria României. În loc să accelereze lucrările de constructii. O clauză a contractului prevede penalităti care să asigure cîstiguri.Ce fată de prostănac are Geoană!” Si Prostănacul i-a rămas numele. Asa după cum se vede. Sechelariu. Ovidiu Musetescu. Bush”. Pînă în urmă cu aproximativ o lună de zile.Afacerea Bechtel – expresia slugărniciei lui Adrian Năstase. de favorizare a firmei Bechtel. care. Recent. fostul premier Adrian Năstase a declarat public că vina cresterii pretului la Autostrada Transilvania apartine lui Radu Berceanu. evidente. adică banda lui Hrebenciuc. pentru Bechtel. Iacobov. corupt.. Că bine ziceau Nina si Ion Iliescu despre acest papagal: . unul. În ziarul meu . dar nu în sensul că n-ar fi. săvîrsit în tara noastră de Compania Bechtel – firmă de casă a familiei Bush. cei de la PRM. si el. firma Bechtel a stopat lucrările de la tronsonul 3 C. Marian Oprisan. Dan Nica si a altor ciocoi judeteni si gangsteri centrali. dar el s-a făcut că uită că acest contract păgubos pentru România a fost semnat 12 . de altfel.cîstiguri ce se pot apropia de cele obtinute în conditii normale... Fiul dubiosului general Geoană este un corp străin în fruntea PSD-ului. în cursul anului 2006. nu mai putin de 3 partide sînt implicate în această uriasă fraudă.Tricolorul”. ce prevede clauze. secretar de Stat tărănist. si a avut obligatia ca pînă în luna aprilie să înceapă lucrările la alte 2 tronsoane. Pînă la alegerile parlamentare de la sfîrsitul acestui an se vor întîmpla foarte multe. în detrimentul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale ale României. hai să-i reamintim electoratului – prin intermediul Bucurestilor – de stilul prin excelentă mercenar al pesedistilor de a se raporta la banul public!” – am încheiat citatul. Locuitorii Brăilei trebuie să cunoască adevărul si să nu-si aducă hotul pe cap. 2 B si 3C. a semnat un act aditional. o anchetă sub titlul grăitor . Vasile Dâncu. si în lume.România liberă”. Eu. care va da o . firma americană Bechtel exercită presiuni asupra Guvernului României pentru a-si impune punctul de vedere si a realiza beneficii cît mai mari. si în tară.. Bechtel a executat lucrări pe două tronsoane.

bani negri”.000 de avioane uzate. 4) De la Afacerea Bechtel. vînat si amendat sistematic. pentru a ataca si acumula puncte în vederea reparării imaginii sale. si încă pe picior mare. Contractul initial încheiat de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale ale României si firma Bechtel nu respectă nici o regulă. Nicholas Taubman.. motiv pentru care organele de cercetare penală ar trebui să se sesizeze din oficiu. Ati observat că Băsescu si Melescanu nu se ceartă niciodată. Cîti bani vor curge. La fel de păguboasă pentru tara noastră. Scandalul declansat de intentia lui George W. sau lege aflată în vigoare la data semnării. care trăiesc. E vorba de niste vechituri. a afacerilor comune pe care le fac cu Armata.în decembrie 2003. 5) Anunt că am dat în judecată postul Prima TV. de pildă OTV. fabricate în anul 1965. cum este. au relatii foarte bune? Probabil din cauza asta. Si la fel de profitabilă pentru familia Bush. Traian Băsescu asistă. Asa cum vom afla si ce amestec are. dar care sînt prezentate. scenetele scremute ale acestor impostori. Teodor Melescanu. cît si ca urmare a compromisurilor făcute cu ambasadorul SUA la Bucuresti. Bush. Bush de a vîrî pe gîtul Armatei Române nu mai putin de 48 de avioane F-16 este abia la început. sau a mă opri din lupta mea pentru salvarea României de la catastrofă. sîntem siliti să cumpărăm niste rable ruginite. pînă nu demult. vechi de 43 de ani (?!). directorul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale ale României). însă. Contractul încheiat cu firma Bechtel a reprezentat un gest de slugărnicie din partea sa fată de presedintele SUA. Departe de a mă influenta. flotilă pe care nu mai stiu cum s-o plaseze prin lumea largă. Na fost să fie asa. Asta. pentru a fi sustinut să cîstige alegerile prezidentiale. Este clar că acesti saltimbanci fără umor execută un ordin. Acest CNA este pentru unii mumă. Mihai Grecu (fost. mai mult mă întăresc si mă conving că vorbele si actiunile mele au efectul scontat si dau frisoane mafiotilor băstinasi si 13 . Dar. din . atît prin intermediul rudei sale din partea sotiei. seful Statului Major General al Armatei. în toată această afacere. altminteri foarte vigilent si intransigent fată de emisiunile altor posturi. de compromitere a unor lideri patrioti si incoruptibili. ba dimpotrivă. în mod mincinos. pentru a-si păstra scaunul si a-si asigura viitorul politic. George W. încercînd să găsească servitori sau fraieri ca noi. si Adrian Năstase si-a încheiat cariera politică imediat după finalizarea mandatului de premier.. fiica ministrului Apărării. în buzunarele celor doi matrozi? Vom afla noi. pentru care România va fi obligată să plătească uriasa sumă de 5 miliarde de dolari.. în conditiile în care toate armatele din lume îsi schimbă tehnica militară cam din 10 în 10 ani. pe de lături. Este de-a dreptul condamnabilă pasivitatea de care dă dovadă Consiliul National al Audiovizualului. dacă sînt noi. Altceva.. aparent pasiv. ca fiind noi. pentru calomniile si insultele repetate pe care le proferează împotriva mea numitii Serban Huidu si Mihai Găinusă. sub directa sa coordonare. românii. este informat permanent cu tot ceea ce se petrece în jurul acestei afaceri si asteaptă momentul oportun. e interesant: de această tranzactie deosebit de păguboasă răspunde un fost coleg de marină al lui Băsescu – Gheorghe Marin. dat de stăpînii evrei ai postului respectiv. la acest joc de imagine (cu toate că s-a declarat presedinte-jucător). Iată că noi. aflată în continuă scădere. voi trece la Afacerea avioanelor F-16. pentru altii ciumă. de ce le mai vinde Pentagonul? De ce nu le vînd uzinele care le-au fabricat? Pauză! Noi stim că americanii au nu mai putin de 2. Si Călin Popescu-Tăriceanu este implicat în această afacere necinstită.

la toată presa. cu care va demonstra împotriva lui Vadim. o cacealma de om plecat bine de tot cu sorcova.Întîi te vor înjura. că el vine la Bucuresti. în fruntea unui grup masiv. Doi hoti.2008 * Mitingul cu care tot amenintă descreieratul Radu Comănici s-a sfîrsit înainte de a începe * Tovarăsa Buruiană le-a dat boli venerice mai multor bărbati * Madeleine Albright îl trage în jos pe Mircea Geoană * Un golan agresiv: tiganul Pătrăscoiu * LA DESCHIDEREA EDITIEI. acest Comănici a făcut un bombardament mediatic. de beat ce era: Nicusor Constantinescu. trimitînd aproape zilnic. Acum. hau-hau. te vor declara nebun. pregătindu-si tot mai putinii cititori de un cutremur care va duce la sfîrsitul politic al Tribunului. la un semafor din Constanta. chiar în fata sediului central al PRM. si o notă despre nebunul Radu Comănici. fax-uri. Totul s-a dovedit a fi. presedintele Consiliului 14 . am scris noi multe si mărunte. Mai tineti minte ce am scris noi. Dar. Matematic. vor face tot posibilul să te lichideze. printre altele. se adeveresc. care făcea o gălăgie infernală. Într-un tîrziu. Mahatma Gandhi: . si Buruiană au un numitor comun: ambii au fost dati afară din PRM. în masină. însă.străini. După aceea. cum nu v-a ajutat Dumnezeu si cum v-ati rupt gîtul! Că bine spune zicala veche: „Fiecare pasăre pe limba ei piere“.05. cuvintele rostite de un erou al eliberării si emancipării Indiei. la această rubrică? Bine. vei fi un om mare!” 26. dar. sufocînd presa cu minciunile lui. se adevereste că Vadim si cei din jurul lui au avut dreptate că i-au exclus pe nenorocitii ăstia. „Adevărul“ si „Evenimentul zilei“ chiar l-au crezut. ci împins de la spate de scroafa aia în călduri. ci si umflatul ăla. Efectiv. prin comportarea lor bezmetică. vor încerca să te compromită..2008 Săptămîna pe scurt 26. Mă. Timp de aproape o lună a amenintat sifiliticul ăsta cu ce-o să facă el. după mai bine de 60 de ani. la spatele lui Comănici n-a stat numai tovarăsa securistă Buruiană. ca porcul. Uite ce mere putrede viemuiau la pieptul acestui partid. Doi mincinosi. de 500 de protestatari. Apoi. Iar ziare ca „România liberă“. Daniela Buruiană. Dar nu singur. Si Comănici. Dacă scapi cu viată din toate astea.05. săptămîna trecută. Pe urmă vor rîde de tine. Două lepădături. semnate în numele unui asa-zis Grup de Initiativă pentru Reformarea PRM. care a adormit si-a sforăit.

secretară. De altfel. trece pe alt canal. pe care le va măslui în folos personal. Nu se dă plecat descreieratul de Comănici. atît de jenantă pentru o femeie. căruia îi pusese la picioare Filiala PRM Constanta. sau măcar consilier. Si se mai ocupă si cu vrăjile. în frunte cu Vasile Văcaru.. Vă dati seama ce borfas înnăscut e acest individ. adevăr si dreptate alături de dv. Nicusor Constantinescu l-a angajat ca director în respectivul Consiliu. * Dar. deplasări peste hotare etc. să trecem la ceva mai vesel. Numai că vrăjile astea nu se lipesc de oamenii credinciosi. Si un putregai ca ăsta pretindea că e reformatorul (?!) PRM. o pîine albă. fie telefonic. Idioata asta nu stie ce-o asteaptă la proces – de pildă. în interiorul numărului de azi al revistei noastre puteti citi un articol despre maniera în care Comănici îl slugărea pe Nicusor Constantinescu. Dar. cu leafă mare. Acum. un cunoscut general. difuzată de TVR. în „Tricolorul“ si „România Mare“ apar „Operele Complete“ ale acestei informatoare de profesie. cînd îi vede figura porcină. adică NOTELE pe care i le dădea ea presedintelui PRM. toate. Stiti ce-a făcut animalul ăsta? Văzînd că sluga lui. dar ce nu stie Gigi Becali este că microcefalul care aruncă un ochi a fost strecurat în acel partid de un Serviciu Secret – initial. fiindcă parasuta zdrentuită nu reprezintă pe nimeni si lumea. cu nas turtit si ochi bulbucati. el trebuie să fie. Care Buruiană a avut nerusinarea să-l dea în judecată pe Tribun. Apropo: facem apel la toti cei care stiu cam cu ce se ocupa jigodia asta rea de muscă să ia legătura cu noi. el fusese teleghidat la PRM. fie în scris.Marea Neagră. în fruntea bucatelor. asa că i se întorc. ani de zile. n-are nici o sansă să mai devină vicepresedinte al Consiliului Judetean. în spate. pe nume Daniel Fuciu. Am înteles că el reprezintă PNG. De la vocatia de servitoare. Orice s-ar întîmpla. zi si noapte (nu voi uita niciodată că miati pus stiloul în mînă si ati făcut din mine un nume în tară)“. fiindcă în „România Mare“ a apărut o notită despre tineretea ei revolutionar-fesenistă. de Buruiană. asa s-a obisnuit. Comănici. ca ultimul golan). un băiat tuns în cap (probabil l-a prins Militia). unde n-a făcut multi 15 . ca mai toate tigăncile părăsite. fiindcă a fost sters de pe listele electorale (pe care încercase să le falsifice. în cap. muncitor cu gura. fiindcă atîta o duce mintea. care a muscat mîna ce-i dăduse. madam Buruiană. Hai să vedem dacă poate să le ducă pe toate. care a fost martor al relatărilor pe tema asta. Chiar ne-au reprosat unii că pierdem prea mult timp cu escroaca Daniela Buruiană. pe care degeaba o tot invită Răzvan Dumitrescu la Realitatea TV. Ca atunci cînd era secretar UTC pe Santierul Canalului Dunăre . dacă el a fost capabil să falsifice Listele Electorale – cum o să dea iama prin alte hîrtii. s-a purtat foarte agresiv cu ceilalti candidati la Primăria Generală a Capitalei. din care unele apar în fotocopie: „Voi rămîne aceeasi luptătoare ptr. boier..Judetean.. mereu. masină la scară. La o emisiune electorală. Buruiană a sărit la beregăti. orice învăt are si dezvăt. cînd a dat boli venerice la mai multi bărbati. El si curva a bătrînă.

care scrie asa cum arată. Acest Benea e un putoi cu ochelari. care nu trebuie lăsati. prin Grădina Zoologică a lui Vântu nechează si rîcîie cu copita si o gloabă agresivă. de a da ca sigură disparitia din viata politică. În tîmpenia ta proverbială. * Altceva e interesant: nasterea unei noi generatii de „pedeserei“ hoti si neobrăzati. nu ti-a făcut nici un serviciu. fără punctuatie si fără pauză de respiratie. Nu. Sanchi. avînd în vedere că hoasca asta e percepută de români ca fiind una dintre persoanele malefice. * Un titlu ridicol dă C.T. printre altele obrăznicătura avînd si o vilă de aproape 1. dimpotrivă. tigane! Dispare mă-ta. si ea. a PRM. Popescu în „Gândul“ de miercuri: „Neatîrnism si Karate“. a apucat-o. acest PSD nu-si va reveni. fata ei de bufnită mutantă a avut darul să le evoce românilor zilele si noptile de cosmar ale războiului din Iugoslavia. îl trage în jos. ca ăsta. băi.purici. Si un diletant scremut. mai multi ani la rînd „cel mai bun ziarist al tării“.000 de euro. (?!) Hai sictir. te afli la conducerea PSD-ului. prin incredibila lui mîrlănie. care vorbea încontinuu. tinut. Dar el e Pătrăscoiu toată ziua. pozînd în om cinstit – dar averea lui e din ce în ce mai mare. după 3 luni. fiindcă CIA ti-a adus-o pe băbăciunea cu pricina – probabil nu gratis. Si mai e si prost pe deasupra. fiindcă a primit ceea ce merită. băiete. Vântu (din abdomenul burtii). a fost scos de S. Atîta timp cît tu. brusc. Vântu. fiindcă uitati-vă cum vorbeste: „Implantarea multitudinilor de blocuri“. cînd bătrîna evreică tăia si spînzura pe Planetă. dimpotrivă. * Tot asa cum a fost posibil si aranjamentul lui Viorel Hrebenciuc cu S. Cum a fost posibil să se fi născut o asemenea constructie lexicală delirantă? Din păcate. Care s-a făcut de rahat. nu PRM-ul. cu nici un chip. Ce-a făcut boschetarul ăsta. Asa că i-a aranjat micului tucălar Benea o emisiune în care acesta să fie sustinut direct de asa-zisul presedinte al PSD. sanchi. Acest Geoană e atît de prostănac (ca să nu zicem că e idiot de-a binelea) încît a tăiat orice punte de legătură între PSD si PRM. împreună cu fostul prefect al judetului Bacău si cu presedintele Consiliului Judetean Bacău. cu forta. asa.O. Geoană. de la deputatii PRM Anca Petrescu si Gelil Eserghep (prezenti în studio) si de la senatorul Gh. o fi primit. Si încă ceva: nu mai defila cu bătrîna cotoroantă Madeleine Albright. care au ordonat bombardarea bisericilor si mînăstirilor din Iugoslavia. de ambasadorul SUA Nicholas Taubman. Interesul banditului Hrebenciuc este ca judetul în care s-a născut să rămînă tot în proprietatea lui. Pe primul îl cheamă Mardare. Funar. adică 16 .000. secretar general al PRM (aflat la Cluj). tu chiar crezi că ai dat lovitura. grija fată de un pretins vaccin contra cancerului de col uterin. iar pe al doilea îl cheamă Dragos Benea. Pătrăscoiu si nu mai stim cum. fiindcă asa ceva nu ajută PSD-ul. ca Zirconiu. a fost posibil. ca joi seara să apară la Realitatea TV Mircea Geoană. să ajungă la Putere. Cîtă impostură! * Dar. el semnează Pătrăsconiu. în Noaptea de Înviere a anului 1999. niste zeci sau sute de mii de dolari.O. Geoană. gen Dragos Benea.

că ai ajuns iar la pîrnaie. o tînără pe nume Monica Andronescu publică o pagină de interviu cu actrita Florica Luican. si de celebrul sahist rus Anatoli Karpov. se vor împlini 100 de ani de la nasterea acelui artist admirabil. În ziarul „Ultima oră“ din 23 mai pomeneste de „Personalitătile“ care s-au născut în acea zi: „politicianul român de origine israeliană Nati Meir“ si „publicistul. face-le-am ceva în gură (n-am găsit altă rimă). în special – ai fost un simplu corector la „România literară“. la două capete si nu-i mai încăiera pe oameni. Poate că ar trebui. marele cîntăret Ion Luican. * În „Ziua“. iar „Cotidianul“ se prăfuieste pe tarabe. fiindcă norocul o să te lase. în 2009. iar acum faci pe nebunul. referitor la festivitatea de prezentare a candidatilor PRM pentru Capitală: „Vadim. apoi a aranjat o emisiune la televiziunea aceluiasi stăpîn. mai urît ca la o bodegă. scriitorul si filosoful Gabriel Liiceanu“.prost? A pus mîna pe o scrisoare a lui Adrian Păunescu către Nicolae Ceausescu. băga-le-am în fund fondante. părăsit 17 . care să poarte numele lui Ion Luican. atunci da. si exact ăia care îti ciuguleau din palmă vor rîde de tine. * Nu-l întelegem pe ziarisul Ion Marin. si cei doi crainici ai postului. Fir-ati ai dracului de golani. foarte curînd. la acea emisiune. a publicat-o în altă foaie a lui Vântu. cînd după el au venit niste agenti străini păgubosi. în mod corect. vorbind murdar. la care a fost invitat si scriitorul respectiv si dă-i. Dar cine sînt Nati Meir si Gabriel Liiceanu? Două jeguri ambulante. Problema trebuie pusă. din bani de furat. găleti de lături în capul bietului oaspete! La acest linsaj mediatic au contribuit. Un rahat si-o murătură. desigur. Care ar trebui. Cu tine vorbim. La anul. Regimul respectiv putea fi pus la zid – pe cînd asa? Are cineva dreptul moral să-l demonizeze pe Ceausescu. Nu mai juca. prea cuminte si prea elegant. Dacă ar fi fost Vadim în locul lui – îi ardea pătrăscoiului un dos de palmă de-ar fi venit echipa SMURD. disperati. Vântu. de scriitorii români Garabet Ibrăileanu si Vladimir Streinu. care au pus tara pe butuci si i-au făcut pe români să-si caute. cu care a sterpelit Editura Politică? Poate un filosof asa. atunci să nu se mai mire că Realitatea TV rareori depăseste 100. Adrian Păunescu a fost. ca Kant. de fizicianul german Max Planck. putin le pasă de nenorocirea a milioane de români. care îl evocă pe iubitul ei părinte. Si încă ceva: ce „filosof“ e tiganul ăla cu picioare scurte si mîini lungi. Pătrăscoiule. sărbătoriti alături de Regele Filip I al Frantei. alde Pătrăscoii ăstia. să-l descarcereze dintre fiarele studioului. si luptă. din nefericire.000 de telespectatori. astfel: cine are dreptul să-i judece pe oamenii acelui sistem si ai acelei perioade? Dacă după Regimul Ceausescu ar fi venit o vreme de prosperitate. Vântule. să se instituie un Premiu National de Folclor. pe un post de Televiziune. Dacă acest Vântu îl mai tine angajat pe derbedeul de Pătrăscoiu. „Cotidianul“. o duc bine acum. * Un titlu stupid dă ziarul „7 Plus“ de vineri. cu acel prilej. care ar fi trebuit să fie echidistanti. în frunte cu Raed Araffat. chipurile. din 1986. o bucată de pîine pe alte meleaguri? Ei.

steaua lui Stoica a părut să se ridice. însă. acum Andreea Grămosteanu a fost pusă să joace o Ramona Bădescu urlătoare si penibilă. nesperat. Aceeasi soartă o are si tema Prigoană-Bahmuteanu-soacra-socrul. sub titlul: „«Mondenii». nu înainte de a remarca faptul că un scheci cu două fete frumoase în magazin („fată de fată“. care nu mai amuză pe nimeni si în care Dragos Stoica interpretează rolul total nemotivat al tatălui Bahmutencei. Ca si cum insipida Mitzura nu era destul de adormitoare. * Dar. la radio. stacheta le cade tot mai jos.de simpatizanti“. la obiect. Titlul: „Mondenii pe tobogan“. Gh. mai ales bătrîni. organizarea făcută de cineva de la Filiala Bucuresti a PRM a fost deficitară (încă nu stim dacă din prostie sau din reavointă). într-un Becali anost. dar nu-i mai putin adevărat că în acea după-amiază s-a dezlăntuit o furtună teribilă în Bucuresti. ceea ce e mai grav. au fost pe culmea topului emisiunilor de divertisment. cît de firav. Dragos Stoica a redevenit ceea ce a fost toată viata: un actor ratat!“ * Si Răzvan Boanchis mătură podelele cu respectivii „comici“. care serveste. mărunti. fiecare) a fost foarte bun: „O vreme. nu-i mai iese ca odinioară si. să fim corecti: Mondenii sînt mai buni decît Cîrcotasii. imitat în doru’ lelii. Iată. este din ce în ce mai lipsit de continut. Redăm. cu fulgere groase cît un sarpe boa. doar ca decor. Chiar asa. strălucea tocmai prin rafinamentul umorului. L-am văzut. Totusi. mai deunăzi. care execută comenzi politice si vor sfîrsi la canal. după cum nici zîzaniile din sînul grupuletului nu au fost de natură să le excite muzele. Se pare că vacanta nu le-a priit cine stie ce. A trage cineva concluzia că Vadim a fost „părăsit de simpatizanti“ e total deplasat. altă dată. Voicule? Asta e ce-ai înteles tu? Într-adevăr. Dacă Mihai Bendeac îsi mai spală păcatele. * Un titlu 18 . integral. aici apar comentarii corecte. dar asta nu i-a servit la nimic. Gigi Becali. acest text. Au dispărut personaje care captivau publicul si au apărut altele. ceea ce i-a tinut în casă pe unii dornici să participe. pur si simplu. că steluta lui norocoasă e din ce în ce mai palidă. o analiză lucidă. care poate să-ti provoace. La fel de adormitor este si capitolul în care împăratul si regele rromilor (Dragos Stoica si Mihai Bendeac) aberează obositor. ca maimuta. milogi si nămolosi“. Odată cu aparitia serialului de parodie Mondenii. o durere de cap. nicidecum un zîmbet. tot în „7 Plus“ (de marti). bunăoară. făcînd glume de doi bani si expediind în mahala un show care. la postul evreiesc Prima TV. Iată. Si. cu scăpări bătătoare la ochi. la cei 35 de anisori ai săi. despre niste comici-fantezisti care se pupă singuri în fund. să nu fim malitiosi cu „7 Plus“ fiindcă. uite asa se face că. plictisitoare si enervante. fiindcă în spectacole de teatru si filme n-a primit decît roluri de figuratie. Rolul care l-a făcut celebru. Cu fiecare nouă editie a Mondenilor. jucînd în spectacolele Teatrului de Comedie – adică făcîndu-si meseria de actor – Dragos Stoica exhibă o ratare artistică îndelung instalată. Si-a exersat dictia citind stiri si cotele apelor Dunării. eventual. în general.

* Habar n-are gasca de la „Cotidianul“ cît de rău o compromite tiganul urduros Mircea Dinescu! Asa-zisele editoriale ale acestei analfabet spurcat. fiindcă el se închină la Satana. acceptînd ideea că extraterestrii sînt si ei făpturi ale lui Dumnezeu. după care duce mîna la falca aia umflată. si bese „panseuri“ la TVR Cultural. Ca si cum nu s-ar sti că nici Verestoy Attila n-a vîndut atîta cherestea cîte aschii din crucea de pe Golgota s-au mînărit pe tarabele negutătorilor de odoare sfinte. miscînd lustra din 19 . si încă pe pagina I: „Sorin Oprescu – dependent de banii lui Costel Bobic. „repulsie fizică“? Adică ce faci tu. Oricît s-ar da peste cap călugării de pe Muntele Athos să mă convingă de autenticitatea acelui obiect artizanal. baragladină! * Asazisa inteligentă a „filosofului“ H. la Antena 3? Îti provoacă. N-are loc de Mîntuitor îndrăcitul din Slobozia. la Revista Presei prezentată de Mircea Badea. de pe unde apucă. Reproducem infama făcătură. angajatii Patriarhiei Române n-au găsit altceva mai bun de făcut decît să plimbe pe sub nasul multimii înfometate ciosvîrtele unor mucenici de import. ispititi de dracu. de neam prost. vesnic cu rahatu-n gură. băietii sectiei de propagandă a Preafericitului Daniel să ne împingă mîine-poimâine să ne închinăm la vreun fir din ciorapul Mariei Magdalena“. Ultima porcărie iesită din capul tesit al puradelului care si-a abandonat tatăl la Azil are titlul imposibil „În asteptarea bretelelor lui Isus“. taman cînd ciorbita noastră politică dă în clocot. Chiar asa bă. Recent. Hai sictir. îti versi fierea de scîrbă. labagiule? Ce nu-ti place. în mod concret? Te tăvălesti pe jos. Patapievici e la genunchiul broastei. în dialog cu vreun alt microcefal. la concurentă cu brîul Maicii Domnului. nu pot să cred că mama răstignitului era atît de cochetă încît să poarte un brîu bătut cu pietre scumpe. el a slobozit următoarea cogitare adîncă: „Am o repulsie fizică fată de emisiunile de prezentare a revistei presei. ne-am putea permite să fumăm linistiti si cîte o doză din opiumul popoarelor. Numai că această industrie producătoare de misticism pare capabilă să bage în galantare tacîmuri de sfinti de gostat si. Revista presei e făcută catastrofal. Cu atît mai mult cu cît în vechea iconografie sfintii n-aveau nici măcar buzunare.R. biserica noastră ortodoxă bîjbîie ca o curcă chioară prin mărăcinisul Evului Mediu întunecat. te tii cu mîinile de burtă si te dai cu picioarele-n sus. probat de madame Băsescu însăsi în altarul unei biserici tomitane. si ea.necrutător dă ziarul „Curentul“. Face ce face golanul ăsta bătrîn si se leagă de Isus Christos. Băiatul sterpeleste niste clisee si expresii. După ce am stat vreme de cincizeci de ani la coadă în Piata Rosie ca să inhalăm putin formol din mausoleul lui Lenin. sînt niste fise clinice ale sifilisului congenital care îi ciopleste cruci prin sînge. Puiu Popoviciu si Costel Costanda“. Mergînd de la huliganic pînă la neinteresant“. de pildă. prezentînd scuze cititorilor nostri si cerînd iertare Tatălui Ceresc. Cititorii nostri vor vedea cîte blasfemii face păduchele de Lindinescu: „În vreme ce Sfîntul Scaun a intrat în negocieri cu găurile negre din Cosmos.

Campanie electorală stupidă pentru prostănacul Mircea Geoană“. încetează să mai faci paradă de anti-comunism“. Nu-i nimic. de presa lui Dan Voiculescu din presa lui Vadim: „Răpirea din Irak. * Redăm textul despre junele Bogdan Olteanu: „Duminică după- 20 . „O nouă comportare rusinoasă la Eurovision – Participînd cu un cîntec confuz si bătrînicios. cu ziaristul Eduard Ovidiu Ohanesian. împreună sau separat. cu grijă. directorul Monitorului Oficial si candidat PNL pe listele de consilieri pentru Sectorul 5.600 de buletine de vot. Ia priviti acilea: „Primarul Zamfir Iorgus a pus drujba pe Pădurea Comorova. voiniceste. Mafia din Mangalia“. a tipărit nu mai putin de 33. deosebit de actual si azi. care afirmă că „schimbul s-a făcut contra sumei de 9 milioane de dolari“. Asa ceva înseamnă nu mai putin de 5% din totalul voturilor. * Dar „Jurnalul National“ calcă. Măcar de-am putea face. Beatrice Anghel. * Tovarăsul Liviu Moraru. ba chiar se si balegă în timp ce mănîncă. val-vîrtej. bolnavă de cancer. România a ocupat locul 20 din 25 de tări“. Adrian Miutescu. băgat la închisoare“. de ziarul „Le Point“. călare pe mătură. numele lui Vadim si al lui Fănus Neagu – cei care au sensibilizat lumea cu privire la acest „înger rănit“. integral. E incredibil. Radu Călin Cristea. după 3 ani). Vă propunem cîteva titluri: „Mafia si Masoneria – radiografie dură a grupurilor de interese care sufocă România“. E vorba de un biet măgărus din Mexic. „Despre fraudă. Dar ce-ar trebui să pătească niste măgari cu mult mai violenti. „CIA a dezvoltat o adevărată industrie de falsificare a alegerilor“ (text de Dănut Saulea. pe urmele publicatiilor lui Vadim („România Mare “ si „Tricolorul“) si cu privire la alte subiecte. basca faptul că e scris mai bine decît alte publicatii. Reportajul e scris de Irina Munteanu. care ar fi muscat 2 oameni. coruptie si «democratizare»“. si ne referim la urecheatii Mircea Geoană. Tot ce se poate. (editorial de Radu Toma). în brosura ta igienică „Politice“. n-ai avut repulsie fizică? Ai avut repulsie chimică? * „Jurnalul National“ reia subiectul lansat de Vadim la postul B1TV si în publicatiile sale: fetita de 4 anisori. „În decembrie 2006.tavan? Dar cînd ai făcut de rahat tot Poporul Român. Grigore Cartianus si alti janghinosi? * Ziarul „Tricolorul“ de luni are un sumar extrem de bogat si interesant. pe locul I între succesorii lui Vladimir Putin). „Cotoroanta Madeleine Albright a venit. un bandit ca ăsta ar fi intrat la închisoare în clipa următoare. în plus. * Si încă un subiect preluat. pentru Consiliul General al Capitalei. * Titlul săptămînii a apărut în ziarul „Atac“: „Măgar violent. Cristian Bouleanu. Noi scriem asta de vreo 3 ani. O diversiune marca Palatul Cotroceni“ – interviu de Gabriela Mladin. presa din Franta a făcut o profetie corectă“ (Dmitri Medvedev a fost dat. Trei ani de la eliberarea celor trei jurnalisti români. ceva pentru salvarea fetitei. care evită. din Breaza. publicat prima oară la 18 februarie 2005. nu-i asa?! Prin alte tări. „Un sfat pentru Bogdan Olteanu: tinere. la Bucuresti. care muscă mult mai multi oameni.

să fie un asa de feroce anticomunist. si lumină. Ghizela Vass. ce pui de sarpe zace si-n flăcăul ăsta cu nume neaos. ea e nulă. De cîteva ori. în care protagoniste sînt partidele mari: PNL.. Uite că boala i-a trecut. Dar. acum. PD-L si PRM“. care a dus-o bine în toate regimurile politice“. Dar nu orice fel de anticomunist. lipsesc PNL si 21 . De data asta. om de Stat. fiindcă arată nasol. în urmă cu cîtiva ani. măi. nepotul Ghizelei Vass. Olteanu: la un moment dat.. adică zero barat. Andrei Oisteanu. Bine că-i dă S. în 1986. 3 în ierarhia Statului Român. Dacă la proasta asta înfiptă si încrezută n-avem nici o pretentie. Vântu ori e tîmpit. mai rămînînd doar 3 nebuni. Ca moderatoare de Televiziune. Si de care ne era milă. În multe judete. fata aia care are vreo 2-3 copii din flori. Si e publicat un „document inedit“: Anexa Protocolului de colaborare electorală PSD – PD-L – PRM în judetul Mures. Kim-Ir-Sen. poate. nu poate purta o discutie. si făină. în nici un caz după stilou. să facă o asemenea greseală monumentală? Ascultă. ci unul anticeausist. Nu credeam ca el. Nu altfel se comportă Vladimir Tismăneanu. dacă vrei să fii presedintele Camerei Deputatilor. să-i faci nebuni pe alti oameni de Stat? Poate că si bunica ta.amiază. vai. fiindcă se stingea lumina si nu vedea ce frămîntă.. pe Adrian Păunescu la zid. care a scuturat pomul tării de omizile iudeo-sovietice. se înseală. tu. după barabulă (ceapă. Ca mai toti urmasii kominternistilor. dar dacă ei cred că românii n-au observat ura lor fată de socialismul de tip românesc. Andrei Cornea si toti fiii sau nepotii de evrei stalinisti. Măi. din nou. Kim-Jong-Il în Coreea de Nord.. fiind moartă. la Bogdan Olteanu – prezent. * Acest S. Si China nu a mai zis. n-ai voie să te comporti ca lăutarii ăia din Piata Universitătii. alegerile locale de duminică sînt întîmpinate cu aliante electorale greu de anticipat. E treaba lor.. postul Realitatea TV l-a pus. că-i în doliu. Pe tema aceleiasi scrisori pe care. de haiduc sau de pandur! Tocmai el vorbeste. din făină ieseau viemisori. furat de vîrtejul demascărilor. si el. Cum îti permiti. însă. la junele B. După cum se vede.O. conform cărora înainte de 22 decembrie 1989 ea făcea mîncare. i-a trimis-o lui Nicolae Ceausescu. e si mai nulă. Stiti care. faza judeteană. la China se gîndea. dar. din capul ca o măciulie de baston bătrînesc al «acuzatoarei publice» au tîsnit cîteva icnete si gemete. neîndoielnic. făcuti cu vreo 7-8 bărbati. loviti de dementă (sau cam asa ceva) – Castro în Cuba. are un lexic rudimentar si e profund incultă. care tipau «Mai bine mort decît comunist!». ori e ticălos pînă-n măduva oaselor! Priviti ce titlu aberant dă gasca lui de fomisti pe pagina I a ziarului „Cotidianul“: „Harta blaturilor la alegerile locale. că e bolnavă de cancer. dar Drăgoteasca n-are milă de altii. în rolul de inchizitor-sef a apărut Corina Drăgotescu. si încă nr. s-a oprit. el a spus că peste tot a murit comunismul.O. ăăă. nici ea nu mai stie exact.. în studio – ne asteptam la ceva mai multă decentă. Cum e posibil ca un om politic. pustiule. în limbaj popular). Altceva ne-a socat. Vântu. Ca ziaristă. PSD. o fi fost nebună? Noi stim că nu.

fă. fiindcă le-a cerut poponarilor să-si consume viciul în liniste si în anonimat. pentru activităti de timp mafiot. zicînd că „nici un alt partid politic din România nu si-a manifestat vreo pozitie fată de spectacolul degenerării umane al Gay Fest“. la Jurnalul de la ora 19. se adaugă finantării de către Institutul Cultural Român condus de Patapievici a unei delegatii de homosexuali. Vlasov a fost si în atentia UM 0110. Cum asa. * A fost văzută prin Bucuresti o masină de culoare albastru închis. GL – 24 – HEB. „Escrocul Radu Comănici a primit plocon. Acesti bani. cu nr. modul cum a fost tratat si eliberat ridică suspiciuni că el ar fi devenit „sursă“ pentru organele Ministerului de Interne. bani din bugetul statului. Unde greseste Roncea? Aici greseste: el laudă o atitudine a Partidului Conservator. Cine poate să ofere mai multe informatii despre acest clan tigănesc e rugat să ne scrie. ci în arestul Militiei din Iasi. Adriana Dutulescu si Diana Lazăr. * Nr. Georgică? Dar critica fermă lansată de Vadim la Conferinta de Presă a PRM. De asemenea. * Pe pagina I a publicatiei „Ziarul“. * Titlul săptămînii a fost dat de Ioana Lupea. care nu vor să le facă oamenilor abonamente: „Impostorul Radu Duda efectuează o vizită de lucru (?!) în Spania” (Comunicat de Presă al presedintelui PRM). ci Interes National. voi. fiindcă atrag reactii dure. George Roncea face tăndări parada bulangiilor: „Costurile acoperirii militare a manifestatiei minoritătii homosexualilor din Bucuresti – Gay Fest –au fost de aproape 6 miliarde de lei. A fost prins în flagrant de luare de mită si trafic de influentă. să provoace. plătiti de cetătenii majoritari normali. nu să iasă în stradă. dar nu în penitenciar. Asta numesc „blat“ cele două putori nespălate. de vineri. „Jefuirea pădurilor” (editorial de Ioan Aurel Rus. din URSS? Înainte de decembrie 1989 el a lucrat ca shopist-valutist si apoi ca judecător. Foarte simplu: fiindcă n-a făcut niciodată. făcîndu-le în ciudă smecherilor de la Posta Română. de la PSD. M. fiind condamnat – nu a executat decît 8 luni.M. l-ati umflat cu pompa. din Galati. care venise în vîjîială prin Capitală.partenerul său la guvernare. * Stiati că socrul ministrului de Interne Cristian David (PNL) se numeste Mihail Mihailovici Vlasov si s-a născut în zona găgăuză Comrat. ce-a fost? Aaa. deputat PRM de Bistrita-Năsăud). înscrisă pe numele Hebela Violeta. că n-a difuzat TVR-ul. E limpede că partidele românesti si-au dat mîna pentru a-i izola pe sovinii de la UDMR. UDMR. La volanul ei era un interlop burduhănos. „Consecintele nefaste ale răpirii Basarabiei de către Imperiul Tarist de la 1812 se resimt si astăzi” (un amplu material. care se ocupa de retelele de spionaj URSS. presa reactionară. Dar si atît cît s-a transmis. care a participat la un zaiafet de pidosnici experti în ventilatul fecalei în Suedia“. reprodus din presa de la Chisinău) 22 . în „Evenimentul zilei“: „De ce nu mai face Băsescu rating“. asta e altceva. de marti a ziarului „Tricolorul” e la fel de spectaculos. functia de director în Consiliul Judetean Constanta”. tot contează. proastelor. tot ce-a zis Tribunul. Nu e „blat“.

dar absolut toate posturile de Televiziune s-au comportat NECINSTIT în această campanie electorală! Cîteva exemple: B1TV ne-a sufocat cu capul de caltabos belit al lui Cosmin Gusă. Succesul a fost imens.. * Încercînd. De ce? Îsi putea permite postul o asemenea măsură de auto-mutilare? Fireste că nu.05. îsi petreceau week-end-ul în străinătate! Iar acesta e un obicei care se repetă. Tema? Există sau nu extraterestri? Evident. A doua zi. iar emisiunea „Tribuna partidelor parlamentare” a început. ca si unii membri ai CNA. nu se poate povesti! * În 23 . Alcibiade Săptămîna pe scurt 15. despre Realitatea TV si Antenele 1 si 3 ce să mai vorbim. altminteri curajos? Noii patroni americani (evrei) ai B1TV? Încă nu stim. să întelegem ce se petrece. Îti e si silă de sforile murdare care se trag la posturile de Televiziune. tot aservite mafiilor politice. Emil Străinu. am dat peste o altă situatie: foarte multi prezentatori. de foarte multi bani.. Misterul a sporit si datorită comportamentului realizatorului Radu Moraru.. fiindcă băietii (fetele) au dat de bani. emisiunea nu a fost difuzată în reluare. aproape invariabil. OTV a dat pe-afară de atîta propagandă făcută perechii de sarlatani Piedone-Codrin Stefănescu (în special animalul ăla care si-a luat porecla Piedone arată sub-uman. TVR l-a favorizat. Joi seara. * America vîră pe gîtul României 48 de rable. care. postul B1TV a dat o lovitură de presă: Radu Moraru i-a avut ca invitati pe senator dr. Corneliu Vadim Tudor si general dr. dar vom afla noi. pe fată.. cu peste 3 puncte de rating pe tară si cu 6 puncte de rating pe Capitală. atunci. care si-a scos abonament la emisiunea lui Radu Moraru (a apărut de 3 ori într-o singură lună!). cu 5 miliarde de dolari * Informatoarea Daniela Buruiană. s-a pornit de la declaratiile pe care le-a făcut directorul Observatorului Astronomic al Vaticanului.08 * De ce s-a ascuns Radu Moraru? Sau poate că l-au răpit extraterestrii. în mod inexplicabil. emisiunea fiind lider de piată. Dar ce-i la gura lor cînd pretind că îi apără pe cei multi si săraci. sau realizatori TV. a dispărut. pur si simplu. * La închiderea editiei. se rostogoleste ca un butoi de rahat). Adică n-a mai răspuns la telefon. din an în Paste. cu PSD (desi ordinea ar trebui stabilită prin rotatie). Toate. Foarte rar a fost văzut si cîte un reprezentat al PRM. Opere Complete * Cea mai veche stradă din Bucuresti e Lipscani (1580) * LA DESCHIDEREA EDITIEI. Oare cine l-o fi speriat pe acest tînăr. pe prostănacul Mircea Geoană.etc.

noi si mari succese. de marti. ca politică de stat“ (editorial de prof. asa încît n-au avut de unde să le dea astfel de pomeni. Ne referim. ca de obicei. Ne putem imagina ce sume vor fi cheltuite în zilele de 1 si 15 iunie. Urmînd instructiunile mediumului. patrupedul nu a fost găsit. în valoare de 5 miliarde de dolari!“. respectiv. „Mîrlănia. În pofida căutărilor sale disperate. a fost găsit după ce stăpîna sa a apelat la un medium. de lîngă Bucuresti. fiindcă voi vă faceti de rîs. al ziarului „Tricolorul“. Pentagonul a confirmat ceea ce am scris noi cu prilejul Summit-ului NATO de la Bucuresti: Regimul Băsescu-Tăriceanu se mentine la Putere cumpărînd de la George W. „Daniela Buruiană. * Replică a lui Nicolae Văcăroiu dată lui Gabriel Liiceanu: „Asa cum hotul strigă «Hotii!» am întîlnit în viată destule situatii cînd licheaua strigă 24 . fireste. Vă propunem textul despre Mafia politică din Pantelimon: „Candidatul PRM la Primăria orăselului Pantelimon. Legea Junglei. Închipuiti-vă că în numai cîteva săptămîni de campanie electorală mafia a aruncat în joc o sumă ametitoare: peste 1. 20 mai. Nikki Newcombe (35 de ani) a petrecut o săptămînă căutîndu-si cîinele. si ăia care îndatorează tara. s-au dat plicuri cu bani. precum si tot mai numeroase acte caritabile. dar teafăr. Bine. ca Pantelimonul. Redactia revistei noastre îi urează sănătate.„Gardianul“ de joi.000 de locuitori cu drept de vot! În mod concret. Dar. „Arhiva Secretă – Notă Informativă (din 2007) a vamesului mason Liviu Codîrlă către presedintele PRM“. Tudor“ – titrează fituica de mic tiraj „România liberă“. un cîine pierdut a fost găsit cu ajutorul telepatiei. se luptă. consilierul local Nicolae Sterea.000 de euro. pe nume Marmite. 1263. Cătelusul era speriat si slăbit. 15 mai. a apărut o anchetă. „Nespălata Dosia a depăsit orice măsură. de unul singur. care au pretentii pe măsură. Scrieti băieti. deputat PRM de Bihor). Tulcea“. La Multi Ani! * În Marea Britanie. precum si tot felul de produse. Un calcul logic ne arată că dacă într-o fostă comună. cu titlul: „Armata Română nu are bani pentru studierea OZN-urilor“. românii. context în care a apelat la o femeie cu puteri paranormale. Două Drepturi la Replică formulate de presedintii Consiliilor Judetene Vaslui. că are 5 miliarde de dolari de aruncat pe fereastră: cumpără 48 de avioane F16 de la americani. la numai 15. Si iată cum: „Un cîine din Marea Britanie. palpitant: „Ieri. oameni isteti din fire. „Apel către licheaua Gabriel Liiceanu – La Editura Humanitas a apărut un manual de Limba Română făcut de analfabeti“. dr. Care revoltă? Aia din creierul plin de mătreată al schizoidului Radu Comănici. Niste jeguri. cu mai toate partidele din zonă. V.000. dar vor vota cu cei care n-au furat. „În Europa – un avort la fiecare 27 de secunde“. Nu se mai respectă nici o lege – decît. s-au pus la bătaie atîtia bani. la candidatii PRM. Nikki Newcombe l-a găsit pe Marmite blocat sub o poartă de ecluză. „Mafia încearcă să-i cumpere si pe locuitorii micului oras Pantelimon“. Opere Complete“. numai scrieti. semnată de Adrian Horincar. un Jack Russell. * A apărut nr. relatează Rompres. univ. Sumarul paginii I este. Si avioanele. Bush 48 de avioane F16 vechi. pierdut timp de o săptămînă. desigur. fost secretar UTC pe Santierul Canalului Dunăre-Marea Neagră? Vrabia mălai visează. în schimb. Paul Magheru. e lesne de bănuit ce averi vor fi azvîrlite pe piată în asezări de cîteva zeci de ori mai mari.“ * „Revoltă la PRM împotriva lui C. ca să-i facă pe plac lui Bush. vor face asa: le vor lua acestor nenorociti banii si produsele.” * Omul de afaceri George Constantin Păunescu a împlinit 70 de ani. specializată în animale.

repetăm. În realitate. pe pagina I: „Tal Silberstein. devenind „revolutionar“. cap în cap. trînteste o balegă de articol care ne-a speriat f. odinioară. Explicatia pozei: „Comănici. secretar UTC la Canalul Dunăre-Marea Neagră. îi face pe aurolaci să se izbească scurt. ziarul muribund „România liberă“ revine si. pe reverul hainei? As! Cu Crucea Casei Regale a României si Medalia Regelui Mihai I pentru Loialitate. sub semnătura cunoscutei handicapate Andreea Nicolae. pentru inconstienta cu care si-a permis să falsifice Listele Electorale ale PRM. a pierdut TOTUL. dar s-a dat de trei ori peste cap si-a luat-o la trap. amîndoi încearcă să-l muste de fund pe Vadim. mitinguri care se tin doar în dovleacul putred al acestui idiot. Imbecilul ăsta îsi permite să mintă. care va obtine chiar mai putin de jumătate din scorul obtinut de PUR în 2004“. Grigore Cartianus. tuturor plosnitelor care trăiesc pe spinarea acestui popor! * Si în „Adevărul“ a reusit bătrîna curvă Daniela Buruiană să strecoare o petardă udă. se numeste Cătălin Avramescu. f. si PC. băga-le-am în fund guvizi.«Lichelele!»“ Iar deputatul PRM Ilie Merce (fost colonel de Securitate) declară: „Liiceanu să-si publice Dosarul!“ E valabil si pentru Mircea Dinescu. emanat de bolnavul mintal R. „România liberă“. în „Jurnalul National“: „«Acest» Băsescu mai e Presedinte?“ * Crezînd că n-a fost bine înteles. Jenantul text e garnisit cu căpătîna de porc a derbedeului pe care Vadim l-a dat afară din partid. rău: „PRM se răscoală împotriva lui Vadim“. care e disperat că. atunci cînd se va vedea că în fata sediului central al PRM nu vor demonstra peste 500 de „dizidenti“ din întreaga tară? Cum se poate uita un ziar. în care acesta latră scurt si gros. ce-a devenit ziarul unde au scris. al cărui vot probabil se va înjumătăti. în variantă evreiască. cititorilor săi. Comănici. apoi dispare? Fiindcă asta este asa-zisa „răscoală“: numai zgomote. consultant secret pentru PD-L. Andrei Plesu si alti negroizi. ce rusine. vai. la fel de netalentat si cu foamea-n gît: Radu Călin Cristea. oare. cu o fentă de corp. „răscoala“ asta. în gura unui descreierat. evreii ăstia. proasta dracului? În cîte un Fax ridicol. Cică ei sînt strategi. cea mai semnificativă pierdere o va înregistra PRM. Strategul premierului Tăriceanu face analize în secret pentru Blaga si Videanu. Deasupra lui (adică în capul lui) îsi lasă laptii un alt dobitoc. amenintări.“ Tot cu ochii după bani nemunciti. în „Bursa“. * Mama Omida. revolutionarul“. la Palatul Trei Coceni? * Minoritarul rrom Stelian Tănase a fost decorat (?!) de fostul rege Mihai de Hohenzollern. hau-hau. iar al doilea a fost „Scînteia“ (organul CC al PCR). sînt niste escroci ordinari. Cu ce? Cu mucii bătrînei fantome de la Versoix. Băcanule. Avramescule? Da’ de unde stii tu chestiile astea? Nu cumva le-ati clocit acolo. Să mori de rîs! E Radu Comănici ăsta „revolutionar“ tot asa cum e si ziarul „Adevărul“ – primul a fost. Ce explicatii va da acest ziar. asa: „În afară de PSD. poreclit „Bea Grigore Aghiazmă“. Dar de cînd are dreptul bătrîna căzătură să dea decoratii? În ce calitate? Ca ce chilipir? Auzi la el. Bineînteles. Să moară mă-ta. nume mari ale presei si culturii române! * „Jurnalul National“ anuntă. dar acesta. care se pretinde serios. care nu reprezintă pe nimeni si născoceste scenarii fanteziste? Vai. În ce-o consta. care ar 25 . * În acelasi număr din stupidul ziar „Adevărul“ (care se întretine din banii de furat ai lui Dinu Patriciu) cine credeti că sare în apărarea lui Gabriel Liiceanu? Oligofrenul de serviciu. pe tema asa-zisului Grup de Initiativă pentru Reformarea PRM. Crucea Casei Regale! Sta-le-ar crucea la cap. * Titlul săptămînii l-a dat Valentin Stan. într-o singură clipă.

Madam Buruiană a fost. Sucărit că Băsescu i-a luat „jucăria“ cea bănoasă din mînă (haripă) . CA O COLONIE DE SINISTRATI… Dr. * Redactia revistei noastre îi urează atrăgătoarei crainice a TVR. nu de Traian. Atunci ce e? Aaa. în direct. Ia mai lăsati tara asta să respire. Dar ce merite are sifiliticul ăsta? De Mircea vorbeam. la care a fost invitat Traian Băsescu.ursarul din Slobozia a refuzat să participe. ar fi ajuns la pîrnaie. de ani de zile. mai umflată ca niciodată (efectiv. cu care ar fi tăiat. numele ei fiind dat de negustorii de la Lipsca (Leipzig). în porturile Brăila si Galati.trebui expulzati. * Ziarul „Azi“ dă o poză a Alinei Mungiu-Pippidi. a fost difuzat de OTV) Partidul România Mare constată că si în actuala campanie electorală Legea e încălcată zi de zi. banditilor! Ce. care a făcut. ca urmare a îngrozitorului cutremur. de luni seara. fără voi nu se poate trăi? E obligatoriu să percepeti. pe cale de disparitie“. iar titlul sună asa: „Mama Omida mai toacă o frunză la cîini!“ * „Cronica Română“ relatează corect si obiectiv evenimentele politice. 16 mai 2008. Nici vorbă – secretar general al PRM este. toate cele bune cu prilejul căsătoriei sale. si Călin Popescu-Tăriceanu fac campanie partidelor din care provin. Monica Ghiurco. cu „bani negri“? * La închiderea editiei. UMILIT CU POMENI. pretextînd că e în străinătate. acestia. le-a părut multora aranjată. băi. mă. Vântu: Mircea Dinescu. o tinichea. presedintele PRM a scris în Cartea de Condoleante deschisă la Ambasada Chinei din Bucuresti. Corneliu Vadim Tudor Vicepresedinte al Senatului României. de luni. secretar general de bordel. * Emisiunea de la postul Realitatea TV. Puneti mîna pe carte. ca să nu zicem „blat“. Vântu ar fi sărit peste cal. în scurt timp. Aceasta ar fi Strada Franceză. O. Funar. pozînd în victimă natională. pînă acum. Cei 4 guristi (că ziaristi nu le putem zice. Totusi. poate. iar Emil Hurezeanu e chiar muist) se prefăceau că-l întreabă si-l încoltesc pe Pirat. beregata sontorogului respectiv. „taxă de protectie“? * Ziarul „Can-Can“ dă titlul: „Cea mai veche stradă din Bucuresti. fără teamă de consecinte.ne referim la CNSAS . din Sec. Si Traian Băsescu. Dacă unul dintre cei 4 lefegii ai lui S. Gh. XVII. cînd se va sparge gasca furajată de sobolanul ăsta de Vântu. Presedintele Partidului România Mare (Textul Conferintei de Presă de vineri. Casă de Piatră si vorba aia: nastere usoară! * Aplaudacul Mircea Mihăies a fost decorat de Traian Băsescu cu ceva.000 de victime omenesti. Dosia s-a transformat într-un monstru). mereu. n-am retinut care. în Sec. Din păcate. mai nou se decorează si rahatii cu cărare pe mijloc? Atunci e-n regulă. care. Băsescu ar fi scos niste asi din mîneca hainei. O. Alcibiade POPORUL ROMÂN. în nr. 19 mai. peste 32. Numai că Strada Lipscani e atestată documentar cu un veac înainte. a apărut informatia că tovarăsa Buruiană a fost „secretar general al partidului“. S-a trecut prea usor peste absenta celui de-al 5-lea servitor al lui S. fără rusine. Scriitor nu e. iar acesta le răspundea cu aplomb. folosind 26 . mai exact la anul 1580. XVI. Marti după-amiază.

iar în multe localităti. cu acelasi aer firesc. voi preciza că denumirea . pentru alegerea autoritătilor administratiei publice. dl. a sesizat Biroul Electoral Judetean cu privire la afisele candidatilor UDMR. 6 din Legea nr. în vreun ziar. alb si verde care se regăsesc în drapelul Ungariei. într-o doară. din avion. ci orice altceva – dar nu o revolutie. Koloszvar” – am încheiat citatul. Fireste că se vehiculează niste minciuni nerusinate.. amplasate în judetul Cluj. Gordon Brown. non-stop.d. Filiala Cluj.Cetate închisă.a. logistica. cu atît mai umflate sînt scorurile prezentate de ele.Cluj” vine din antichitatea noastră romană. de la cuvîntul . duce la progres. pînă la afisarea ostentativă a culorilor drapelului Ungariei. la fel ca si în celelalte judete românesti din Ardeal. iar reprezentantii Macedoniei slave au plecat furiosi. o denumire fortată si neacceptată de toată lumea poate bloca chiar si extinderea NATO – si mă refer la opozitia categorică a Greciei fată de aderarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei la Pactul Nord-Atlantic atîta timp cît oficialitătile de la Skopje nu renuntă la această denumire. a înaintat o sesizare către Biroul Electoral Central. masinile. 76 alin. sînt înscrise denumirile din perioada ocupatiei horthyste. Aici.Clusius”. se vede caracterul acelor evenimente. sau la cîte un post de Televiziune. dar toată diversiunea reprezintă uvertura fraudelor care se pun la cale. deci sub ochii nostri. trîntind usile. Bush n-a reusit să schimbe situatia în vreun fel. care n-au fost o revolutie. Atîta vreau să spun: cu cît sînt mai corupte niste partide si mai vinovate de dezastrul tării. care încalcă prevederile art. zilele 27 . Si-i poate imagina cineva pe premierul Marii Britanii. Aceste afise. care însemna . oamenii care îi păzesc s. fortificată”. cei 18 ani de jaf si de anarhie au transformat populatia României într-o massă disperată de sinistrati rămasi în urma teribilului seism social si politic din decembrie 1989.m. săptămînile trecute. Am participat. mai devreme sau mai tîrziu. Majoritatea partidelor dau pomeni electorale total ilegale. la recentul Summit NATO. tîrgurile si orasele României? Din păcate. O altă ilegalitate grosolană este difuzarea unor asa-zise sondaje de opinie. combină culorile rosu. ori pe politicienii sobri din Germania azvîrlind din camioane electorale pachete cu mîncare si băutură. Clujul românesc devine Koloszvar unguresc! Pentru necunoscători. În alte cazuri. la Bucuresti. dar în România avem de-a face cu o involutie barbară. Din acest motiv. 24 de ore din 24.firesc” bolnav. Toată această dispută s-a derulat. candidatul PRM la Primăria Clujului. Funar. din care voi reproduce cîteva pasaje: . anormal. a ajutoarelor pentru supravietuitorii unei catastrofe naturale si caravanele cu pomeni din satele. desi e un . ori strecurate asa. unele aruncînd în joc sume de bani de ordinul cîtorva zeci de milioane de euro. pe care îmi e si scîrbă să le comentez.. Numai la noi. care nu se mai petrece nicăieri în lumea civilizată. în zona consecintelor dezastruoase. Macedonia. La fel încalcă Legea UDMR-ul. inclusiv în Municipiul Cluj-Napoca.pîrghiile functiilor importante avute în stat. pentru ca aceste scoruri aberante să prindă viată si să se materializeze.. ca la sinistrati? Ce diferentă este între parasutarea.Partidul România Mare. unul mai mincinos ca altul. Totul pare firesc pentru cei doi.. ceea ce transformă politica de pe Dîmbovita într-o tarabă din Piata Matache Măcelaru. de la însăsi existenta sa provocatoare si anti-europeană. fiindcă o revolutie. Silvio Berlusconi. 67/2004. sau din talcioc. aici. senator Gh. sau pe premierul Italiei. Si nici măcar prezenta lui George W. toate aceste formatiuni avînd obsesia pragului psihologic de 40%. care semnifică legendara provincie grecească unde s-a născut Alexandru Macedon..

fiindcă n-o să mă convingă nimeni că un Mucea-Flaimucea (după o expresie favorită a prietenului meu Nichita Stănescu) detine. sînt atacat de. în virtutea asazisului vot uninominal. de nevasta lui. brunet si negru-n cerul gurii.storcătorul electric de rosii”.. .astă pleavă. niciodată.. printr-o asa-zisă inventie. de o agresivitate maladivă. N-am să le pronunt numele. Brasov. La o recentă emisiune. cu suma de 970. Iar problemele adevărate ale societătii românesti nu numai că rămîn nerezolvate. Problema nu e a acestor impostori. Si atunci adio nu numai democratie.. ei sînt prea mici în ecuatia asta. ca si el.a ajuns a fi stăpînă si pe tară. un apartament de lux în cartierul Manhattan. ci se amplifică si devin insuportabile: mizeria si 28 . înainte de decembrie 1989. atentie. dă din clantă. sau croitoreasă de cîrpe colorate.. pe ei atîta îi duce mintea. fiindcă nu le dau nici o importantă.. si cu un studio teritorial la Pitesti. am răspuns si invitatiilor unor posturi de Televiziune centrale. adică al polemicii si pamfletului. dar nu poate să explice cu ce bani a cumpărat 17 terenuri intravilane în Bucuresti si în zonele limitrofe. apartamente scumpe.România Mare” si . încercînd să suplinească prin obrăznicie lipsa lor de valoare. la o serie de lansări de candidati. Prahova – în limita timpului meu.000 de dolari.programe”. ci adio mamă si adio tară! Încă o dată se confirmă ceea ce am scris noi în Manifestul Electoral al PRM: alegerile din România au devenit o veritabilă scoală a hotilor. mă mănîncă palma si vă dati seama că . Iar eu. ceea ce spune totul despre adevăratele cifre pe care le atinge PRM în sondajele de opinie. la Bucuresti. procurorii retinînd un prejudiciu de 120 de milioane de euro în dauna Statului. 17 terenuri intravilane. . De asemenea. . ele nefiind altceva decît o întrecere între cine dă mai multe pomeni pentru a fura ulterior si mai vîrtos. care n-am stors rosii înainte de decembrie 1989 si n-am fost odraslă de consul securist prin Africa.reformarea clasei politice” si turuie pe toate posturile de Televiziune. ci si ca interfată pentru cele mai murdare afaceri. cîteva clisee despre . vorba lui Eminescu. în emisiuni care sau bucurat de un rating imens. fiindcă sînt un om care mai si munceste. si numeroase alte bunuri si proprietăti. Dîmbovita.proiecte”. o modestă modistă. individul fiind implicat si în Dosarul Penal de la Loteria Natională. a prins. care . care se numea . depozite bancare si alte comori.acestea. Arges. si pe noi”! Dar si-au si găsit cu cine să se ia în clont! Am să mătur bătătura tării cu lepădăturile astea. după cum se stie.. Unul s-a făcut remarcat. . ăst gunoi”. Dar cimpanzeul vorbitor n-are treabă. model după care specimenul vrea acum să stoarcă si judetul Arges. brevetată la OSIM. ea nefiind nici Giorgio Armani. din New York. cu un studio central.. dublate de Conferinte de Presă. cît si la cele două publicatii ale mele. normal.. pe care le-am sustinut în judetele Teleorman. Buzău. Problema e a formatiunilor care îi bagă la înaintare nu numai în politică. ei neavînd. care si el se dă democrat. care crede că interesează pe cineva terciuirea electrică a pătlăgelelor. desigur. nici Gianni Versace. am văzut exprimîndu-se doi candidati infractori. spre deosebire de altii.. se afla un alt minoritar. din zbor. . atît în conducerea Senatului. serviciu. în mod real. realizată sub formă de duplex. făcute.meciul” se joacă pe terenul meu. atîta fac.. dar turmentati si belicosi. peste hotare. ci m-am luptat pentru apărarea bisericilor crestine si tipărirea cărtilor fundamentale ale culturii si istoriei nationale. la fel de beznicios. care sînt un fel de revolutionari de profesie. în sarcina lui si a altor infractori.democratie”. unde mă aflam alături de colegii mei de Senat Nicolae Văcăroiu si Teodor Melescanu. Alături de acest Edison mic. Astfel de paraziti vor intra în viitorul Parlament.Tricolorul”.

În afară de ministrul Justitiei. dosarele penale privindu-l pe Ion Iliescu. Reamintesc că la DNA zac si sînt musamalizate cca. iar nu pe criteriile performantelor si pregătirii lor profesionale. Colonelul magistrat Ion Vasilache este cunoscut ca un alcoolic si un afemeiat. generalul Silviu Predoiu.000 de dosare de mare coruptie. În perioada în care Sectia de Informatii Prahova era condusă de colonelul Corneliu Pâltânea (arestat si trimis în judecată pentru săvîrsirea mai multor infractiuni).. Ambii procurori provin din judetul Prahova si sînt în relatii de prietenie. Mai precizez că fostul procuror DIICOT. Mare Maestru Nicolae Alexandru. Procurorul Tiberiu Nitu are legături directe cu Palatul Cotroceni si execută neconditionat ordinele lui Traian Băsescu si recomandările prietenului său. implicat în fuga lui Omar Hayssam si „sacrificat” de stăpînul său. Acestia au fost promovati pe criterii politice si datorită intereselor unor grupări de tip mafiot. prim-adjunct al procurorului general al României. Daniel Morar. Traian Băsescu dirijează din umbră si activitatea procurorilor Tiberiu Nitu.sărăcia endemică. În ceea ce priveste alte subiecte. Am să prezint acum doar un aspect. de procurorul general. care a pus stăpînire pe . de la generalul Dan Voinea. sau un brat al caracatitei mafiote. Gasca de . sustinător pe fată al PD-L si al lui Traian Băsescu si implicat în afaceri cu material lemnos.tot ce miscă-n tara asta”. Traian Băsescu controlează Serviciile de Informatii. pentru a fi promovat sef al Sectiei Parchetelor Militare. care sînt uneltele sale de bază. mandate de interceptare a comunicatiilor unor politicieni si oameni de afaceri. mai ales în mediul rural. Parchetul General si cel Militar. Si nu mă 29 . procurorul Tiberiu Nitu aproba ilegal. Daniel Sicău. somajul într-o continuă crestere. în care prejudiciul produs Statului însumează 70 de miliarde de euro. cu un termen generic. După instalarea în actuala functie. depopularea României si. Acesta l-a propus fostei baschetbaliste Kövesi pe prietenul său Ion Vasilache. Mihai Răzvan Ungureanu. Nicolae Alexandru. Procurorul Tiberiu Nitu a activat la Parchetul din Ploiesti si la Parchetul Judetului Prahova. Traian Băsescu i-a ordonat să preia. seful Sectiei Parchetelor Militare. Sînt agreati de Traian Băsescu si PD-L. Laura Codruta Kövesi. care a contribuit din plin la promovarea sa în actuala functie. populatia.elitisti” care a pus laba pe învătămînt înfurie. infractionalitatea explozivă. din ce în ce mai rău. fostului sef al SRI Prahova. cel care a încercat să musamalizeze faptele penale săvîrsite de Corneliu Pâltânea si de alti ofiteri SRI implicati în afaceri ilegale cu produse petroliere si cherestea. Cătălin Predoiu. după care le-a transferat la Parchetul General. si Ion Vasilache. a canalizării si a celor mai elementare conditii de viată civilizată. 2. constituind o autentică tortură pentru tînăra generatie. altă unealtă a lui Traian Băsescu.. voi face cîteva anunturi si comentarii: 1) Partidul România Mare condamnă Mafia din Justitia românească – fenomen care a atins cote inimaginabile. Programa scolară e tot mai încărcată si mai grea. prim-adjunct al directorului SIE. în special de fostul senator PD de Prahova. 2) Atît în calitatea mea de vicepresedinte al Senatului. pe care le-a adus din nou în atentia opiniei publice. în mod gratuit. care făceau concurentă intereselor lor de grup. lipsa apei curente. si de procurorul-sef al DNA. cît si în aceea de părinte îmi exprim indignarea fată de abuzurile grave înregistrate în învătămîntul românesc. paragina. fără a se remarca în activitate. Sînt niste încrengături incredibile. precum si Justitia. ocupă în prezent functia de consilier personal al Laurei Codruta Kövesi. A fost initiat în masonerie de fostul senator PD.

Caragiale. Mihai Ungheanu. Ana Blandiana. Marin Sorescu. său din 14 mai 2008.R. Asa cum nu e bine ce se întîmplă nici în alte privinte. de aceste probleme. Raoul Sorban.. Nitsch-Petioky Loránd. Dacă odinioară elevii chiar învătau carte si abia puteau cuprinde întreaga materie extrem de stufoasă. Raportul Centrului de Sociologie Urbană si Regională si cu Jonathan Scheele. Aflăm însă cu stupoare că din programa pentru examenul de bacalaureat la proba orală de limba si literatura română au fost scosi mai toti marii scriitori. text scris de Iulia Petrescu. Popescu. Întîmplarea face ca fetita mea mai mică să fie elevă chiar în clasa a VII-a. Marian Popa. Am numărat peste 50 de greseli majore. Horia Lovinescu. mereu si mereu. care i-a socat pe copii prin dificultătile infernale. aici.L. Am să reproduc. Mircea Micu. Grigore Vieru. Sofia Dobra si Florentina Sâmihăian – niste repetenti. citez: . Titus Popovici si alti scriitori. S-a creat o adevărată psihoză. obligatoriu. Gabriel Liiceanu.. caut să le înteleg. Nichita Stănescu. Profesorii au decis că elevii nu ar trebui să se mai obosească să studieze opera unor adevărate personalităti. care poate duce la o stare de revoltă. Tudor Arghezi. pentru a se elimina orice suspiciune legată de vînzarea la negru a subiectelor de bacalaureat. Edgar Papu. manualul de Limba Română. de pildă. Editura. cu 10 pe linie. poeti si critici literari. Pompiliu Marcea. Grete Tartler. Iată. Nu e bine ce se întîmplă. Dumitru Matkovski. pentru Limba Română.. Mircea Cărtărescu. D. Ghidul cetăteanului român în UE. nu putea fi alta decît Humanitas. pentru clasa a VII-a.refer numai la matematică. de nivelul Universitătii! Eu n-am timp să mă ocup. Ion Barbu sau Mateiu Caragiale. O mizerie penală. paginarea fiind încredintată unui alt ungur. Teza cu subiect unic la Limba si Literatura Română. Ion Lăncrănjan. de la un manual la altul. Gellu Naum. desigur. Autorii manualului respectiv n-au auzit de Eugen Barbu. Jonathan Scheele si Mircea Cărtărescu!”. precum George Călinescu. Elevii de clasa a XII-a pot uita de clasici si 30 . Adrian Păunescu. Liviu Papadima si. ministerul a decis ca acestea să fie publicate pe site. Paul Everac.Ultima oră”. înlocuiti de Mircea Dinescu. fireste. au primit acum nota 3. articolul intitulat . Bine. Marin Preda. Octavian Goga. iar bulibăseala manualelor alternative a creat un adevărat haos în rîndul elevilor si al cadrelor didactice. recunoscînd prin această măsură imposibilitatea de a combate fenomenul de vînzare a subiectelor înainte de examene. George Cosbuc. sistematic. iată că acum situatia s-a schimbat radical. semnalate de ziarul . în schimb. integral. din productia infantilă a căruia s-a formulat tema pentru această Teză cu subiect unic de-a dreptul anormală. O bătaie de joc. decît ungurul Sandor Skultety. Camil Petrescu. Nicolae Dabija. Dinu Săraru. I. ci si la alte materii. pentru clasa a VII-a. de la o clasă la alta. directorul Editurii Humanitas. Ion Creangă. că au auzit de un oarecare Grigore Băjenaru.«Mediocritatea» pare a fi cuvîntul care defineste cel mai bine învătămîntul anului 2008. care fac din autorii brosurii – Alexandru Crisan.Nu mai este loc în programa de Bacalaureat si pentru clasici? Marii scriitori. Autorii popularizati sînt. Îmi spunea o directoare de Scoală Generală că elevi eminenti. aceiasi nesărati. Paul Anghel. în nr. infinit mai importanti decît grafomanul Cărtărescu sau cumulardul viclean Manolescu.. Anul acesta. George Bacovia. să le analizez. dar cînd viata mi le scoate în cale. Am. care a încasat o mare sumă de bani. Dan Zamfirescu. dar foarte insistenti smecheri: Nicolae Manolescu. Pactul National pentru Educatie. Acesti monstri sacri ai literaturii noastre au fost înlocuiti cu texte din Raportul Tismăneanu.. Iar redactorul responsabil navea cum să fie altcineva. Mihail Sadoveanu.

după mine. 4) Partidul România Mare îsi exprimă sincera compasiune fată de cuplul comic-fantezist Radu Comănici – Daniela Buruiană.Apoi. documente si deconturi falsificate.. Cel putin asa se laudă el într-o carte de Memorii. unde. 3) Partidul România Mare anuntă. sadic si nestiutor de carte. sper. cu o cultură generală aproape inexistentă. citez: . Prima este că au eliminat scriitorii din lista acestor subiecte cu justificarea că poti vorbi despre ei prin mijlocirea comentatorilor. de falsificatori ordinari. «Cei care au întocmit aceste liste au făcut. pe nume Radu Duda (cu 11 ani mai tînăr decît consoarta sa). sistematic. două erori grave. sau mai putin cunoscuti.o găină cu zgardă”. Rezultatul este o confuzie generală de valori»” – am încheiat citatul. Cum se poate justifica absenta adevăratilor scriitori? Această «masacrare» a literaturii române. ba congrese extraordinare. Mircea Dinescu. Ati observat. introducînd în locul lor numele unor publicisti actuali lipsiti de relevantă si autoritate critică. castele.El a zîmbit în mod universitar si mi-a răspuns că există numai o chiflă pentru fiecare. si multe alte ctitorii ale gloriosului voievod. . Ca urmas al lui Stefan cel Mare. cei cca. din care au fost dati afară ca niste măsele stricate! Încercările lor disperate de a-si da importantă se înscriu pe linia existentei lor cacealmiste. Pompiliu Constantinescu. cu mîndrie patriotică si sperantă într-un viitor mai bun pentru Poporul Român. ce se pretinde. la pagina 69. ba alti gărgăuni din mintea lor zdruncinată. Eugen Simion. nu ne-ar mira ca el să ceară si Cetatea Neamtului. fostul presedinte al Academiei Române. Dar.. dacă ar fi să ne uităm în gura actorasului respectiv. care merg la plezneală si cred că se sperie cineva de ei.cîinele casei”. că ospătarul zîmbea universitar. mai cunoscuti. a învătămîntului si a valorilor în general nu va face decît să scoată de pe băncile scolii niste absolventi mediocri.000 de euro – ancheta penală fiind în curs.vor pune acum accentul pe anumiti scriitori contemporani. sustine că din această situatie rezultă o confuzie generală de valori. este un vrednic urmas al lui Stefan cel Mare. chelnerul. Dacă. fireste. scrie: . numai că el e lacom si cere bani. iar Daniela Buruiană a fost exclusă fiindcă a folosit. în programă se regăsesc nume ca Mircea Cărtărescu. Care a lăsat în urma sa numai Dude.. după cum relatează acelasi fost actor. De asemenea. Andrei Plesu. l-a refuzat. ar fi fost în regulă. drept pentru care i-am cerut chelnerului încă o chiflă”. în Israel. s-a petrecut un incident amuzant: trăgîndumă din Stefan cel Mare. Si escrocii ăstia vor să reformeze partidul. Radu Comănici a fost exclus din partid pentru nerusinarea de a falsifica Listele Electorale aprobate si stampilate de Biroul Permanent. mosii. si Mînăstirea Putna. ce frumos! Acelasi print consort a văzut. iar universitarul zîmbea ospătar! Oh. A doua eroare constă în faptul că din lista acestor comentatori au eliminat un număr important de mari critici – de la George Călinescu la Tudor Vianu. În mod concret. Nicolae Iorga. oferindu-mi chifla lui si adăugînd că la vîrsta sa e mai plăcut să oferi chifla decît s-o mănînci”.. Serban Cioculescu. 20 de ciumeti care sînt în jurul lui 31 . care tinea loc de . obisnuiesc să mănînc mai multă pîine decît englezii. Reamintim că cei doi au fost dati afară din PRM în primul rînd pentru escrocherii si falsuri în acte publice. Ce carevasăzică să ai spirit de observatie! Dacă Radu Duda s-ar fi multumit să ceară numai chifle de la Statul Român. A fost rîndul profesorului Kelly să surîdă ospătăreste. că sotul Margaretei de Hohenzollern. pereche care se zbate ca pestele pe uscat si tot anuntă ba mitinguri de protest. prin care a fraudat Parlamentul cu peste 100.

din toată zvîrcolirea de rîme tăiate a celor doi nenorociti se va alege praful... Ne rugăm la Bunul Dumnezeu pentru sufletele celor dispăruti si nutrim speranta că Jocurile Olimpice din vara acestui an.. nu vor avea de suferit. trăgînd nădejdea că niste indivizi – izolati si panicati... ci niste agitatori si provocatori de duzină. o pîine albă de mîncat. un Mesaj de fraternitate si îmbărbătare adresat conducerii Republicii Populare Chineze.. Materiale reproduse din ziarul „Tricolorul“ Marti 13 mai.Evenimentul zilei”. Asta e tot ce pricep din politică ziarele antiromânesti . personal. fără să se uite la . Rusine ziarelor .sinucigasii politici”? 5) Partidul România Mare îsi exprimă solidaritatea cu nobilul popor chinez în aceste momente tragice. fiindcă au pierdut totul – pot să mă schimbe pe mine de la conducerea partidului pe care l-am creat si care le-a dat. tară pe care am avut onoarea să o vizitez de două ori si care sper că va găsi resursele eroice să depăsească aceste momente de grea încercare.Evenimentul zilei”? Asa o judecată infantilă pot avea aceste pretinse publicatii? Ce vor scrie ele cînd vor constata că. care a făcut zeci de mii de victime. „Adevărul“ si . Am scris. prilejuite de cumplitul cutremur de 8 grade pe scara Richter. ei vor fi tratati ca niste huligani.România liberă”. iar PRM va merge înainte. si lor. 32 .Radu Comănici vor îndrăzni să facă gălăgie în fata sediului central al PRM. „Adevărul“ si . de la Pekin.România liberă”. presedintele PRM i-a lansat pe candidatii partidului din judetul Arges Discutie amicală între presedintele PRM si primarul Municipiului Pitesti. sau la . Tudor Pendiuc. care popularizează convulsiile ridicole ale perechii infractionale Comănici – Buruiană.pagubele colaterale”. întrucît nu sînt membri ai PRM.

atrăgînd. precum si de parlamentarii de Arges ai partidului. la Pitesti. deputat de Arges. Davila” au participat mai multe sute de membri si simpatizanti ai PRM. o scoală a hotilor. iar la Primăria Municipiului Pitesti candidează Daniel Florea. La presedintia Consiliului Judetean. Domnul Corneliu Vadim Tudor s-a întretinut cordial cu doi dintre candidatii altor partide la Primăria Municipiului Pitesti – Tudor Pendiuc. ca si de deputatii Ilie Merce si Dan Zamfirescu. alegerile devenind.Marti. de la PSD. în România. de la PNL –. candidatii partidului din judetul Arges pentru alegerile locale. În cuvîntul său. cu autograf. de numerosi cetăteni care i-au adresat petitii. din centrul orasului. La festivitatea care a avut loc la Teatrul „Al. atentia asupra intentiei de fraudare a scrutinului. si Anca Barbu. 13 mai 2008. la Ploiesti. cortul de campanie al partidului. pe străzile orasului. Presedintele PRM s-a fotografiat cu trecătorii si le-a dat acestora autografe. si. care l-au întîmpinat pe domnul Corneliu Vadim Tudor cu deosebită căldură. presedintele Partidului România Mare. o Conferintă de Presă. vicepresedinte. la Pitesti. Liderul PRM a vizitat. cu acest prilej. secretar al Camerei Deputatilor. cărora le-a oferit cîteva dintre cărtile sale. respectiv. Presedintele PRM a sustinut. la care au participat reprezentanti ai mass-media locale si centrale. pretutindeni. domnul Corneliu Vadim Tudor. inginer. în încheiere. de deputatii Lucian Bolcas si Gelil Eserghep. presedintele PRM i-a lansat pe candidatii partidului din judetul Prahova 33 . totodată. a lansat. i-au expus problemele cu care se confruntă si i-au urat succes la alegeri. Miercuri 14 mai. senatorul Mihai Ungheanu si deputatul Ion Mînzînă. candidatul Partidului România Mare este Ion Mînzînă. Presedintele PRM a fost însotit. si a urat candidatilor succes la alegeri. Senatorul Vadim a fost asaltat. domnul Corneliu Vadim Tudor a îndrumat electoratul argesean să voteze candidatii Partidului România Mare.

Adrian Cărămidă. i-a spus-o de la obraz: „Mai bine ai lua un creion băiete. Corneliu Vadim Tudor a fost. cu reprezentantii partidelor aflati la Bucuresti. Presedintele Partidului România Mare a fost întîmpinat cu aceleasi sentimente de respect pentru lupta sa hotărîtă de partea celor multi. cu speranta că românii îsi vor da. Domnul Corneliu Vadim Tudor a fost însotit în judetul Prahova de mai multi parlamentari ai PRM . Atît Boureanu. Ion Mînzînă si senatorul Constantin Găucan. care nu au avut si nu au nimic în comun cu soarta celor ce constituiau altădată un puternic detasament muncitoresc al României. Marcu Tudor. miercuri.. oaspetele municipiului Ploiesti.. reconfortantă. perioadă în care nu au prosperat decît mafiotii si străinii veniti să se îmbogătească pe seama unui popor necăjit. Emisiunea a început într-o notă elegantă. La Sala de Conferinte a Consiliului Judetean Prahova au venit să ia parte la această emotionantă întîlnire. Corneliu Vadim Tudor a fost salutat de numerosi locuitori ai Ploiestilor. Presedintele Filialei Judetene Prahova a PRM. victimă a coruptiei generalizate si a nepăsării celor ce s-au perindat la putere.. prilejuită de lansarea candidatilor PRM la alegerile locale din iunie a. care este si candidatul partidului la presedintia Consiliului Judetean. căzînd pradă baronilor locali de tot felul. în sfîrsit. candidatul PRM la functia de presedinte al Consiliului Judetean Arges.deputatii Lucian Bolcas. Nici judetul Prahova n-a scăpat. cît si piticul tuciuriu Adrian Miutescu (PNL) au început să dea 34 . Dl. care a fost mai mult penibil decît interesant. domnia-sa a depus o frumoasă coroană de flori cu panglică Tricoloră la statuia lui Nicolae Iorga. Gelil Eserghep. Pentru Primăria orasului Ploiesti. dar si de situatia grea în care se află si acest judet. a acelora pentru care anii de tranzitie au reprezentat un lung sir de privatiuni si de umilinte. La Vălenii de Munte. în direct. care s-a bucurat de un interes deosebit si din partea mass-media locale. a prezentat o serie de aspecte legate de activitatea organizatiei pe care o conduce. Asa cum a făcut-o dintotdeauna. dl. presedintele Partidului România Mare a făcut o radiografie severă a evolutiei societătii românesti din ultimii 18 ani. 14 mai 2008. si ai nota ce spun cei din platou. ca să-ti fie spre învătătură”. aproape 600 de oameni. La un moment dat deputatul Ion Mînzînă. Tonul jovial a fost întrerupt de către îngîmfatul nesuferit Cristian Boureanu. La întîlnirea de la Ploiesti.c. din partea PRM candidează dr. Adrian Mărăcineanu.În continuarea întîlnirilor sale cu membri si simpatizanti ai PRM din întreaga tară. seama cine este cu adevărat de partea lor si cine sînt aceia care se fac vinovati de starea de subdezvoltare în care continuă să se afle Tara. PRM va continua lupta. DIN CULISELE STUDIOULUI DE LA PITESTI. cărora le-a oferit autografe pe cîteva din cărtile sale. va demasca toate fărădelegile si atacurile la adresa fiintei noastre nationale. Domnului Corneliu Vadim Tudor i s-au oferit flori si i s-a urat un călduros bun venit.

consideră într-o proportie alarmantă (nu mai putin de 41%!) că alegerile vor fi furate. pe o filieră bine verificată în timp. dacă tu ai legătură cu Judetul Arges. olografe. ci niste turnătorii si prigoane mizerabile. avea să procedeze si cu Petre Roman si Theodor Stolojan. 120 de miliarde de lei fiecare (cîte 6 milioane de dolari la cursul de schimb din anul 1998) 2) În Fondul de Arhivă al Securitătii din Constanta au fost găsite toate Notele Informative. în legătură cu pregătirea marii fraude. 1) Traian Băsescu si Valeriu Stoica au fost. de unde vreti să mai găsiti si un om care să vă reprezinte la Bucuresti? Oricum. numai că. în mod incalificabil. băiete. si principalul Serviciu Secret al tării – SRI. băi buldogule. doar e născut prin Zambia. Boureanu i se adresează lui Ion Mînzînă: „Iar ai venit. si urlă în gura mare în studio: „Domnule Vadim. asa cum. Prima legătură în direct dată la Pitesti a fost după circa 18 minute de la începerea emisiunii.D. în 1996) tatonări la conducerea SRI 35 . conform unui sondaj dat publicitătii în aceste zile. dar stie că vorbesti aiurea si nici nu respecti conditia elementară de a nota lucruri care ar putea să-ti fie într-adevăr folositoare”. Opere Complete (1) În atentia domnilor J. Ion Mînzînă: „Ce vrei. Supunem atentiei opiniei publice. Ca dovadă că informatiile noastre sînt corecte este si starea de spirit din ce în ce mai proastă a populatiei care. prin care si-a „lucrat” colegii. Crouch. domnule. mai tîrziu. Jonathan Schelle si a întregului corp diplomatic acreditat în România Fraudarea alegerilor: SRI s-a angajat într-un joc extrem de periculos! Partidul România Mare avertizează. să dai peste mine?” Ion Mînzînă răspunde: „Ce să fac băi băiatule. la fel cum avea Gică Petrescu cu China… Si dacă acum patru ani te-am lăsat să tot bati cîmpii cu «marile» tale proiecte. iar la răscumpărarea certificatelor de investitori. Cristian Boureanu devine tot mai negru.semne de nervozitate. Cristian Boureanu: „Ce ai. din nou. date de Traian Băsescu (precum si microfilmele aferente) – ele nu erau cîtusi de putin rapoarte referitoare la activitatea desfăsurată prin porturile lumii. cred că Argesul este o colonie de negri”. Ion Mînzînă: „Nimic. pentru că esti ca o placă zgîriată. veniti aici. odată cu trecerea timpului. prin interpusi. precum si ambasadorilor străini aflati în misiune în tara noastră. 3) Alianta PNL-PD a initiat (asa cum a făcut si CDR. Faptele sînt cu atît mai grave cu cît în acest mecanism este implicat. Adrian BUGHIU. ultimele date care ne-au parvenit. mă enervează că toti smecherasii de la Bucuresti. Presedinte OTRM Pitesti Daniela Buruiană. iar Boureanu se plînge moderatorului Mihai Tatulici: „După ce că nu sînt lăsat să vorbesc la Pitesti. acum nu mai pot suporta. dacă voi nu ati fost capabili să găsiti la Arges un candidat capabil din judet. din motive de patriotism. Ion Mînzînă: „Te-ar lăsa. în pauza de publicitate. mai lăsati-ne si pe noi să vorbim aici!”. cu mine?”. investitori la FNI. După prima interventie de la Pitesti. asupra tentativei de fraudare a alegerilor parlamentare si prezidentiale de la 28 noiembrie 2004. partidul meu nu are reprezentant nici în studioul de la Bucuresti”. nu vii cu nimic nou!”. Discutiile devin tot mai tensionate. fiecare aparitie a lui Frankenstein (Stolojan) poate duce la un val de sinucideri în masă”. au beneficiat – în mod ilegal – de cca.

la ora actuală. ferm. Traian Băsescu a făcut ilegalităti inimaginabile. în 1991. cu 2.O. absolut rusinoasă. desi si-a luat precautii (autoprotectie) să nu semneze nici un act. Alianta PNL-PD s-a angajat. este deputatul PNL Titus Gheorghioff. asa că nu are de unde alege si răspunde ezitant. Nu excludem posibilitatea ca. următoarele măsuri: a) crearea senzatiei că. b) intoxicarea populatiei cu sondaje de opinie false. în Portul Yokohama. care a luat foc din senin. cu Călin Popescu-Tăriceanu. În virtutea acordului cu Băsescu. fortat. care a avut primele negocieri cu Radu Timofte si principalul său sfetnic. 6) S-a convenit ca SRI să-l sprijine pe Traian Băsescu să ajungă presedinte. un rol malefic îl joacă postul Realitatea TV. Ca urmare a celor discutate. Directorul SRI a fost însotit de Victor Veliscu si de gazdă. 7) Scopul final al actiunilor conjugate pe care le desfăsoară SRI . la vila lui Sorin Ovidiu Vântu de la Otopeni (vizavi de Aeroportul Henri Coandă).000 de dolari. cunoscute si de SRI. în mod iresponsabil. clasamentul. d) „Dosarul Flota”. Flota României. neschimbată.000 tdw. avînd în vedere că aproape toti sefii institutelor de profil sînt colaboratori ai fostei Securităti si. Răcaru. prin dirijarea. în general (cunoscînd ceea ce s-a întîmplat la alegerile din 1996 si 2000). după care a fost „reparat”. a vîndut. să fie implicat si tandemul Virgil Măgureanu – Cozmin Gusă. cu probe zdrobitoare. din umbră. La rîndul ei. usor de santajat. el fiind varianta cea mai sigură pentru protejarea Mafiei existente în acest Serviciu Secret. arată astfel: I Vadim: 19% II Băsescu: 16% III Năstase: 14% IV Nu votez/Nu răspund: 51% Procentajul enorm. 36 .pentru sprijin total în cîstigarea alegerilor din 2004. din fonduri europene. deci. în Marea Japoniei. făcîndu-se abstractie de polul PRM-BNS. nava a intrat în reparatii capitale în Santierul Naval Constanta. Traian Băsescu. Conform datelor reale. în toată această diversiune. există doar două blocuri politice. actuala conducere a SRI si va opri procesul lui Sorin Ovidiu Vântu. cu care Traian Băsescu si-a cumpărat utilajele ultramoderne ale fabricii de înghetată. patronat. în care. Victor Veliscu. care dovedeste. că. doar două variante. 30% din alegători. Vântu. cointeresarea sau santajarea mass-media. prin „bibliorafturile” imense care atestă activitatea sa. că va păstra. nu se prezintă la vot cca. Cum. al celor care nu votează sau nu vor să dea nici un nume se explică prin faptul că populatiei i se servesc. după care. printre altele. în care e implicat Mircea Băsescu – acesta a fost numit. în România. cum că Adrian Năstase va cîstiga alegerile prezidentiale.000 de dolari (bani livrati de ministrul Transporturilor. poate hotărî în favoarea cui se va înclina balanta. sau confuz. comandant pe un mineralier de 165. Traian Băsescu!). acesta din urmă fiind cotat ca victimă sigură. c) linistirea (prin rapoarte false) a presedintelui Ion Iliescu. conducerea SRI a initiat. c) a fost dezgropat un alt dosar. Sorin Ovidiu Vântu. întrucît: a) e foarte usor de santajat si de controlat. e) „Dosarul Tarom”.Alianta DA este ca în turul II al alegerilor prezidentiale să ajungă Traian Băsescu si Adrian Năstase. la revenirea în tară. 5) Radu Timofte a avut mai multe întrevederi secrete. în calitatea sa de ministru al Transporturilor. împreună cu Gh. dacă va fi canalizat corespunzător. b) există evidenta furtului a 250. de S. de „politie politică”.000. votul celor 21% care nu răspund. s-a trecut la debarcarea lui Theodor Stolojan si la înlocuirea lui cu Traian Băsescu. producînd tării o pagubă imensă. membru al Comisiei Parlamentare de Control al Activitătii SRI. de 51%. 4) Persoana de legătură între Alianta DA si SRI.

indirect. desi legislatia interzice acest fapt. 8) SIE îsi produce singur anumite sume de bani (consistente si care depăsesc bugetul alocat direct) prin societătile comerciale pe care le-a înfiintat sau cumpărat. grupuri de lucru în misiunile diplomatice (ambasade. senatorul Vadim a întrerupt dialogul si i-a replicat „emisarului” să-si vadă de treaba lui si să le transmită acelora care l-au trimis că s-au angajat într-un joc foarte periculos. dacă va fi cooperant. oficii comerciale). cel mai activ fiind spionajul SUA.PD de către SRI este de a nu ajunge Corneliu Vadim Tudor în turul II. în zonele unde retelele au fost desfiintate. se va mentine un canal de comunicare permanent deschis cu liderul „Grupul de la Cluj”. de unde obtin. pentru a-i găsi vulnerabilităti si a-l scoate din cursa prezidentială. de nici o institutie. nu va da socoteală nimănui. nr. 3) S-au păstrat. SIE trebuie să devină principalul Serviciu Secret intern al României. 7) SIE va primi fonduri bugetare mai mari decît SRI. 4) Unele din aceste grupuri de lucru sînt în legătură cu retele de criminalitate în domeniile drogurilor si prostitutiei transfrontaliere (Spania. 5) Conform ordinelor presedintelui Băsescu.I. care poate da foc la tară. va cîstiga. obiectivul sustinerii Aliantei PNL . cînd a apărut fără semnătură) NOTĂ – S.În concluzie. consulate. unul dintre cei care sînt nominalizati în acest material. pentru protectie si ajutor. îl va învinge pe oricare dintre candidati. de data asta. Dar ce alegeri prezidentiale vor fi în 2006? Si cine ne va organiza. care va intra într-o criză programată. Italia si Grecia). pentru a-l ajuta să preia mai ferm conducerea si să-i înlăture pe simpatizantii lui Iliescu si Năstase. Monitorizarea se face complet în afara cadrului legal. a continuat între anii 2001 si 2006 sub directorul Gh. Unele fonduri vor fi primite. în special către CIA. În opinia acestor specialisti. Operatiunea a început în perioada 1997-2000 sub conducerea directorului Cătălin Harnagea. cumva Serviciul Român de Informatii? Evident. Daniela BuruianĂ (Text reprodus din revista „România Mare“. 1) Unele retele externe au fost predate unor Servicii Secrete străine. dacă sîntem membri NATO. acesta este singurul candidat cu care Băsescu ar intra în competitie. Aceste societăti activează în peste 50 de tări si produc profituri nete. sigur. prin vizita nocturnă pe care i-a făcut-o la domiciliu. 6) Tendinta de a substitui. unde să facă bani (?!) si că. cu certitudine. doar 35% din profituri intră în circuitul intern (controlabil) al SIE. Geoană. cînd SIE i-a urmărit operativ-informativ pe liderii Opozitiei de atunci. Ioan 37 . în frunte cu Corneliu Vadim Tudor. fiind mascate în bugetele altor institutii. De asemenea. neraportate si însusite de ofiteri. menită a-l slăbi si anihila treptat. SRI s-a manifestat încă din perioada 2001-2004. Traian Băsescu si Theodor Stolojan. unde. că ar fi mai bine dacă ar încerca să-si plaseze (?!) oamenii în viitorul guvern. În acest scop. Fulga (care a predat toate retelele către FSB – urmasul KGB) si se va termina sub actualul director C. s-a încercat si demobilizarea presedintelui PRM. 9) Directorul Săftoiu a primit ordin de la Traian Băsescu ca SIE să-i monitorizeze pe toti liderii politici (exceptie făcînd PD) si în special pe Vadim Tudor. în 2006. apreciate de specialisti între 500 si 900 milioane de euro pe an. Oaspetele i-a spus liderului PRM că el n-are nici o sansă.E. din 5 noiembrie 2004. Dar cum nu este controlat. restul ajungînd în conturi personale ale unor ofiteri de rang înalt.E. cu cîteva săptămîni în urmă. 2) Alte retele externe ale SIE au fost desfiintate sub pretextul că. 10) Pentru liderii PSD se va face doar urmărirea adversarilor lui M. care vor face apoi plăti către SIE pentru activităti imaginare. la intern. efectiv. desi toate tările Tratatului practică un spionaj preventiv una fată de alta. venituri importante. nu e „frumos“ să ne spionăm aliatii. Săftoiu.

ginerele ex-regelui Mihai. TV. 12) SIE este foarte măcinat intern. 7 dintre acestia fiind propusi spre recrutare. care pot ajunge. care va îngropa definitiv marile dosare de coruptie în care este implicat actualul presedinte al României. în unele cazuri. Videanu. Vor urma epurări si la esaloanele inferioare ale SIE. De asemenea. 11) SIE va difuza periodic sondaje de opinie favorabile lui Traian Băsescu si Aliantei DA. în ziarul„Tricolorul“. în anul 2006) Din cauza stării proaste a sănătătii TRAIAN BĂSESCU A FOST DOAR O ZI ÎN KUWEIT PENTRU A PRIMI NOI ORDINE DE LA STĂPÎNII LUI AMERICANI. Udrea. 14) În perioada următoare se vor căuta (si se pare că s-au si găsit) motive pentru înlocuirea unor cadre superioare din SIE.. prin lipsa de informatii din exterior. Cocos. Surse din anturajul colonelului Radu de Hohenzollern. Daniela BuruianĂ (Text apărut. Pentru posturile unde se fac bani multi si negri există chiar tarife cunoscute de initiati si care se plătesc înainte (avans) de numire.. se va încerca (la nominalizările pentru euro-parlamentari si apoi pentru alegerile din 2007 în PE) să se promoveze drept candidati oameni favorabili presedintelui Băsescu. Berceanu) urmăreste netezirea drumului către un nou mandat prezidential. si-a închis toate dosarele penale în care era acuzat de fraude mult mai mici decît cele ale lui Traian Băsescu. 13) SIE a început din 2005 investigarea vulnerabilitătii celor 35 de euro-observatori la Parlamentul European.. fiind agreat de consiliera prezidentială Adriana Săftoiu. din cauza unor grupuri de interese care se bat pentru controlul societătilor comerciale sub acoperire. Sub comanda directorului Săftoiu. Metoda a fost patentată de presedintele Frantei. pentru a-l ajuta să-l consolideze pe Geoană. Jacques Chirac. SIE va deveni o organizatie total aservită presedintelui Băsescu. afirmă că acesta ar fi un posibil director adjunct al SIE. surse de „bani negri”. efectuate la indicatiile Ambasadei SUA la Bucuresti. vor fi promovate în mass-media (ziare. care. firme si societăti comerciale sau organizatii teritoriale ale PD. avînd orientări pro-americane. există o competitie în numirile în posturi.înainte de a fi presedinti. * imaginii europene a României. fără semnătură.asa-zisele sume cheltuite pe proprie răspundere pentru retele. prin blocarea unor fonduri europene. * nivelului de trai din tară.Rus. agenti. care va fi privită în Uniunea Europeană ca o anexă a SUA. Sondajele vor fi plătite de diferite ONG-uri. au fost primari ai celor două capitale . din care se pot „scurge” mari sume de bani fără justificare reală . Acest lucru este valabil pentru PNL. De asemenea. 38 . după obtinerea celui de-al doilea mandat în 2002. PSD si PRM. la milioane de euro pe an/ofiter. 16) Plasarea SIE în serviciul exclusiv al presedintelui Băsescu si al grupului său de interese (Besciu. Radio) de către ofiterii si agentii sub acoperire din organele de presă. 15) În final. se vor organiza actiuni de compromitere a adversarilor politici. pentru manipularea opiniei publice în vederea alegerilor parlamentare anticipate sau la termen. informatori etc. Lor (tuturor) li s-au întocmit dosare. Actiunile SIE din perioada următoare vor aduce grave prejudicii: * securitătii nationale. Între cei doi mai există o asemănare . mergînd de la zvonuri în mass-media si pînă la înscenări (conform unor planuri de compromitere elaborate la Palatul Cotroceni).Paris si Bucuresti.

Trebuie retinut si faptul că vizitele programate în ultima perioadă – vezi vizita în Peru. în prezent. printr-o colaborare Comănescu – Ungureanu. practic. cu toate că nu a semnat absolut nimic. deschiderea la Bucuresti a unei camere de comert româno-kuweitiene si a unei bănci nationale. chiar dacă statul respectiv este. si cu directorul Autoritătii Kuweitiene pentru Investitii.sînt simple intoxicatii lansate de consilierii americani care coordonează de facto actiunile presedintelui Traian Băsescu. Kuweitul. realizarea de investitii kuweitiene în turism. pentru că. singurii în măsură să parafeze documentele prin care se pot materializa acorduri în domeniile vizate. aceste probleme sînt vechi.Întîlnirea lui Băsescu cu emirul Kuweitului a fost una de ochii lumii. departe de „ochii si urechile” agenturii rusesti din România. pentru că a existat necesitatea de a se transmite un anumit mesaj-ordin lui Traian Băsescu si acesta a fost considerat modul cel mai propice de comunicare în conditii de deplină sigurantă. totodată. iz electoral. Bader Mohammed Al Sa’ad. guvernată de niste legi înguste. Thunayan Al Ghanim. prin prisma motivelor oficiale arătate mai sus. vor rămîne la stadiul de discutii. În realitate. Surse din Directia de Informatii a Armatei ne-au precizat în legătură cu vizita lui Traian Băsescu în Kuweit următoarele aspecte de interes operativ: toate informatiile transmise presei de către Administratia Prezidentială cu referire la scopul oficial al vizitei . iar rezolvarea lor nu este o chestiune realizabilă într-o singură zi. vizita are. Cu alte cuvinte. la care s-a renuntat în final. Pe fondul scăderii drastice în sondaje a PD-L. în contextul în care. o tară izolată. pentru că nu vor putea avea consecinte practice. industria lemnului si agricultură . seicul Nasser AlMohammad Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. nu permite o rezolvare peste noapte a problemelor invocate de Traian Băsescu. la indicatia Departamentului de Stat al SUA. impunînduse efectuarea zilnică a unui tratament imposibil de amînat ori efectuat în alte conditii decît în 39 . Traian Băsescu poate invoca strădaniile sale în serviciul populatiei României. cu toate că distantele pînă la punctele de destinatie sînt foarte mari. iar asemenea presupuse întelegeri se realizează în tandem cu primul-ministru sau cu ministrii de resort. Sursele mentionate apreciază că motivatia rezidă în starea precară a sănătătii presedintelui Traian Băsescu. Ali M.. ca si cea în Kuweit – au fost stabilite a se derula pe parcursul unei singure zile.recunoasterea de către Kuweit a diplomelor universitare. care nu permite deplasări pe durata mai multor zile. cu presedintele Camerei de Comert si Industrie a Statului Kuweit. Cu alte cuvinte. Practic. o colonie 100% americană. în această tară sînt recunoscute doar diplomele pentru medici si farmacisti. vizita a fost organizată în pripă de către Ministerul Afacerilor Externe si SIE. convorbirile cu premierul Statului Kuweit..

ÎN VALOARE DE 5 MILIARDE DE DOLARI! Agentia Reuters a difuzat o informatie transmisă de Pentagon: România va cumpăra din SUA nu mai putin de 48 de avioane F 16. ele se adeveresc. Desi unele oficialităti americane încearcă să nege acest lucru. Aiurea! Americanii au un stoc de 2000 de vechituri F 16. ca să-si plaseze marfa ruginită. Datoria externă a SUA a atins un nivel record. Bush i-a lăudat pe Băsescu si Tăriceanu fiindcă America încearcă să vîndă României 48 de avioane vechi (F 16) cu 5 miliarde de dolari!”. Problema care se pune este: de unde bani? Nu mai scapă România de statutul umilitor de „ladă de gunoi” a Occidentului? O ipoteză dramatică: Marele cutremur din China a fost provocat. la fel si gradul de îndatorare a populatiei si deficitul comercial. 1232. Aceasta este si explicatia deciziei de a se renunta. Iată că. la vizita în Peru. Ei pretind că 24 de avioane ar fi noi. acum. în anul 2008 economia SUA este în recesiune. Politica fiscală 40 . de miercuri.tară. ca de obicei. 11 aprilie). iar alte 24 ar fi modernizate. Statele Unite ale Americii se află într-o situatie economică destul de proastă. o tintă mult prea îndepărtată pentru a fi atinsă într-o singură zi. Numai că publicatia noastră a spus asta încă de acum mai bine de o lună! Priviti genericul principal din „Tricolorul”. Multi analisti consideră această perioadă cea mai dezastruoasă din ultimii 100 de ani ai istoriei americane. BUSH 48 DE AVIOANE F 16 VECHI. pentru care va trebui să plătească 5 miliarde de dolari! Negustorii de peste Ocean mint. cu vîrf si îndesat. ADEVĂRATUL SERVICIU ROMÂN DE INFORMATII Pentagonul a confirmat ceea ce am scris noi cu prilejul Summit-ului NATO de la Bucuresti: REGIMUL BĂSESCU-TĂRICEANU SE MENTINE LA PUTERE CUMPĂRÎND DE LA GEORGE W. La Conferinta de Presă a PRM care a avut loc după numai două zile (vineri. în prezent. în mod artificial? Analiza datelor si informatiilor existente arată că. 9 aprilie: „Analiză «la sînge» a Summit-ului NATO. în cele din urmă. nr. senatorul Vadim a reluat aceste acuzatii. dus-întors. Este pentru prima dată în ultimul secol cînd nivelul de trai al populatiei scade. efectuată de cadre ale Serviciilor Secrete: George W.

la rîndul ei. Unii analisti consideră că introducerea monedei euro si cresterea constantă a acesteia au contribuit la înrăutătirea situatiei economice de peste Ocean. cea mai mare din ultimii 13 ani. localizarea epicentrului la doar 10 km adîncime. să stopeze ascensiunea Chinei. birourile. au sustinut Pekinul în demersurile sale pentru organizarea Jocurilor Olimpice din anul 2008. dar rezerva valutară a Chinei a depăsit 1. ceea ce a sporit exponential numărul victimelor. China provoacă panică în SUA si pentru programul ei spatial. India si altele mai mici se orientează tot mai mult spre tranzactii în euro si plasamente diversificate. ci si să actioneze împotriva modelului respectiv. respectiv posibilitătile de redresare.1%. Un expert al băncii de investitii Goldman Sachs de pe Wall Street aprecia recent că China poate deveni cea mai importantă economie a lumii mult mai devreme de anul 2041. că seismul de 8 grade pe scara Richter a fost provocat 41 . se vehiculează această ipoteză. precum si de America Latină. Economia Chinei a crescut în 2007 cu 11.9 miliarde de yuani (3. aflat la Putere). Această dezvoltare spectaculoasă a Chinei îi îngrijorează pe promotorii Noii Ordini Mondiale. cînd PIB-ul chinez a urcat cu 13. ca si durata foarte mare de manifestare.14:30. dar si pentru a-si manifesta opozitia fată de pretentiile hegemonice ale SUA. un membru al grupului a exprimat deschis această preocupare fată de posibilitatea ca Rusia si China nu numai să conteste caracterul unipolar al lumii actuale. America si-a pierdut unul dintre atuuri – „exportul de dolari” . scutirile de taxe acordate celor bogati si costurile enorme ale luptei „anti-teroriste” (inclusiv războaiele din Afganistan si Irak) si-au spus cuvîntul.4% fată de 2006. ora locală . în curînd. dominat de superputerea americană.iresponsabilă (în contradictie chiar cu principiile conservatoare ale Partidului Republican. De altfel. precum si Rusia. ba chiar si China. utilizînd mijloace diverse. Mai mult decît atît.380 miliarde de dolari). ci si de unele tări membre UE (în primul rînd Franta si Germania). respectiv ploile torentiale de o violentă deosebită. cu ocazia întîlnirii de la Istanbul. să reducă felul în care propriile economii sînt afectate de fluctuatiile economiei americane. Acestea.500 de miliarde de dolari. cînd avansul fată de anul precedent a fost de 11. nu este contestat numai de Rusia si China.cînd fabricile. Modelul unipolar. a unor oameni pe Lună. implicit. Dar. survenite imediat după cutremur si care duc la amplificarea dezastrului. Deja există semnale că aceste tări. În raport cu această situatie. citat de Agentia France Presse. pînă la folosirea celor mai noi arme neconventionale – cea meteorologică si cea tectonică. sumă fabuloasă! Dezvoltarea economiei celei mai populate tări din lume este spectaculoasă în contextul încetinirii ritmului de dezvoltare în SUA. care merg de la stimularea dizidentei chineze. Europa are o politică fiscală mult mai responsabilă.666. condusă de Dalai Lama. scolile erau pline. gruparea conducătoare americană încearcă. tinînd cont de progresele Chinei. Asadar. care a conceput un plan de limitare a ascensiunii economice a Pekinului.si concentrarea exagerată pe credite îi micsorează mult spatiul de manevră. încercînd să-si sporească independenta fată de SUA si. care prevede trimiterea. cresterea economică de anul trecut a Chinei.1%. Ca răspuns la actiunile anti-SUA. asa cum se estimase în 2003. Avansul fată de 2006 reprezintă cel mai înalt nivel de crestere de după 1994. Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei s-a situat anul trecut la 24. potrivit datelor anuntate de Biroul National de Statistică din China (BNS). Surse românesti cu legături în mediul Ambasadei Chineze de la Bucuresti ne-au relatat că există suspiciuni că evenimentele care au afectat China în ultimele zile sînt consecinta unor astfel de actiuni si ele se bazează pe următoarele argumente: * amplitudinea extremă a cutremurului. respectiv Grupul Bilderberg. din anul 2007. la fel si Japonia. * producerea cutremurului într-o regiune intens populată (87 milioane locuitori) si la o oră de vîrf . are toate sansele să propulseze gigantul asiatic pe locul III în clasamentul celor mai puternice economii din lume. în special din cauza crizei creditelor ipotecare. * aparitia aproape simultană a celuilalt fenomen. Retragerea fondurilor masive pe care statele arabe si China le au plasate în economia americană ar fi un adevărat dezastru.

care a produs zeci de mii de victime omenesti. * Este căsătorit si are 2 copii. între 1996-2000. judetul Dolj. la Craiova. Prin slugărnicie a reusit să ajungă vicepresedinte la nivel national al PNL.. Ioana Tăriceanu. lăsînd-o cu datorii de zeci de miliarde de lei la bugetul de stat. 3) Minte ordinar cînd promite că va aduce 1 miliard de euro pentru judetul Arges. desi la momentul intrării în Parlament nu avea nimic. a unui Opel vechi si a sumei de 6000 de dolari. * Face parte din Comisia pentru Muncă si Protectie Socială a Camerei Deputatilor. pe care îl sprijină neconditionat. cînd îsi asumă meritele construirii autostrăzii de centură. * S-a născut la 5 decembrie 1959. pentru dare de mită etc. 1 Arges. Prea s-au adunat. de cei care pot face asa ceva si care au mai făcut. sufletului si spiritului care dă o putere de nezdruncinat fiintei omenesti. 4) Este un lacheu al premierului Tăriceanu. AdevĂratul Serviciu Român de InformaTii TERAPIA PRIN RUGĂCIUNE Rugăciunea este o putere tot atît de mare ca si forta gravitatiei. în urma unei licitatii pe care procurorii o consideră un mare blat. societatea din Curtea de Arges. a cumpărat mai multe terenuri. tuciuriul 42 . toate. îsi construieste o vilă de vacantă într-o zonă rezidentială.artifical. cu prejudicii estimate la sute de miliarde de lei. spălare de bani si constituire de grup organizat în vederea săvîrsirii de infractiuni. Numai prin rugăciune ajungem noi la acea armonie deplină a corpului. patronează prin interpusi un post de televiziune local si o statie radio etc. Firma a fost cumpărată în 2006 de omul de afaceri Gheorghe Axinte. în circumscriptia electorală nr.) în mai multe dosare. Serviciul Teritorial Pitesti. 7) A inventat storcătorul electric de rosii (brevet nr. care nu figurează în declaratia de avere. si el anchetat de DIICOT si DNA (pentru evaziune fiscală. cînd pretinde că el a mărit pensiile etc. am văzut cum oameni asupra cărora toate medicamentele nu au avut nici o putere au fost smulsi din boală prin forta linistită a rugăciunii. Acum conduce un Peugeot 407 Paladin. 1693/1989)!!! După pătlăgele. Nu-i întîmplător faptul că acest cutremur devastator. Este vorba despre oamenii de afaceri din zona constructiilor. De unde? Veniturile nu justifică deloc o astfel de avere! 6) Fata lui a devenit notar. în acest an. Ca medic. la foarte scurtă vreme după ce au esuat tentativele de stingere a flăcării olimpice si de boicotare – pînă la anulare – a Olimpiadei de Vară. dintre care cel mai reprezentativ este Gheorghe Axinte. atît de perisabilă. 5) A izbutit să-si facă o situatie financiară de invidiat.PD. la fel ca sotia idolului său politic. un băiat si o fată. patronul ARGECOM. Alexis Carrel (Laureat al Pre miului Nobel pentru Medicină. 1912) Asa-zisul liberal Adrian Miutescu – tiganul care a inventat storcătorul electric de rosii (?!) * A fost ales deputat în 2004. principalul sponsor al PNL Arges. pentru trafic de influentă în dosarul IPEE Curtea de Arges. a avut loc în anul 2008. Adrian Miutescu a condus timp de 4 ani. cu exceptia unui apartament în Curtea de Arges. pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL . 2) A preluat „Mafia PSD”.. 1) Este anchetat de DNA. pe care a băgat-o în faliment. desi nimic nu-l recomandă pentru o astfel de functie.

NESPĂLATA DOSIA A DEPĂSIT ORICE MĂSURĂ! Două Drepturi la Replică formulate de presedintii Consiliilor Judetene Vaslui. De ce ? Mi-am văzut întotdeauna de muncă si m-am ghidat în activitate după legile care stabilesc modalitătile de desfăsurare a activitătii într-un consiliu judetean. atunci cînd neamul prost scotea din gură numai buruieni. Semnalul că deciziile conducerii partidului de a scăpa de ele au fost corecte.. Tulcea De patru ani de zile conduc sub aspect administrativ cel mai greu judet din România. fost presedinte al Filialei Judetene Constanta a partidului. la rîndul lui trimis la plimbare pentru încălcarea gravă a prevederilor statutare. Intentie formulată în numele – tineti-vă bine – unui „Grup de Initiativă pentru Reformarea Partidului România Mare”! Grup. detestată de toti membrii partidului. spicuind din presa locală vasluiană.. în cele mai rele? Agitatia disperată a celor două secături este sortită esecului si. în plină campanie electorală pentru alegerile locale. o fostă informatoare. si de a cere convocarea unui congres extraordinar al PRM. In acest judet se lucrează în echipă. Cine vorbeste de „lipsa reformei” în interiorul PRM. congres extraordinar etc. Coalitia pentru o Guvernare Curată m-a adăugat si pe mine printre „dalmatieni”. actualmente dezinformatoare? O fostă turnătoare. mic si mare. astfel. vorbe grele. presedinte. care si-au anuntat intentia de a organiza un miting de protest (?!) fată de lipsa de reformă în interiorul partidului. si moral. care promitea marea cu sarea si. în prezent delatoare? O fostă animatoare îmbătrînită urît. Comici tîmpiti ai ecranului: Daniela Buruiană si Radu Comănici Abia a apucat să iasă soarele o zi sau două de după norii acestui început de mai ploios. doi vicepresedinti si consilieri judeteni.vrea să stoarcă si judetul Arges. despre o hotărîre a Consiliului Judetean Vaslui. cine vorbeste de „convocarea unui congres al PRM”. reformă. că bruma de creiere a doi binecunoscuti idioti s-a si încins. si cuvinte mari. Fără a fi documentati. fără să-i fi mandatat sau rugat cineva. constituie un semnal pozitiv. în spatele cărora se ascund faptele si planurile penibile ale doi homunculi. oferindu-ne încă un spectacol cu măsti grotesti pe fata imposturii. iar meteorologii să anunte o vară caniculară. Radu Comănici. pe la televiziuni? Cine vorbeste de „reformare”. pentru a nu-si slăbi pozitia? Un escroc. un carierist fără scrupule (fost secretar UTC pe Santierul Canalului Dunăre-Marea Neagră). care se referă la încetarea activitătii Directiei pentru Protectia Plantelor Vaslui.25 din 28 mai 2006. si de Radu Comănici. hotărîre 43 . si că PRM se află pe drumul cel bun. Este vorba de mahalagioaica de origine rromă Daniela Buruiană. respectiv. care a transformat Filiala PRM Constanta într-un SRL propriu si a livrat-o „la cheie” intereselor mafiote ale unor borfasi locali? Care a dezinformat sistematic conducerea partidului si a intoxicat-o cu materiale fabricate? Care a împiedicat permanent cooptarea în PRM a unor persoane valoaroase din judet. si fizic. rostite de caractere minuscule. „moralistii” neamului. totodată. judetul Vaslui. acelea de a slăbi unitatea si eforturile partidului. exclusă din PRM toamna trecută. îsi dau cu părerea.. lua bani împrumut „si uita” să-i înapoieze? Iar apoi. Daniela Buruiană. nr. initiativă. dar si de către toti telespectatorii.

a fost înfiintat un compartiment de specialitate pentru protectia plantelor. spre regretul nostru. Prof. perioadă în care senatorul de atunci Gheorghe Bunduc a avut interpelări critice la adresa d-lui Alexandru Bitner si altii cu privire la afacerile din Delta Dunării. Personalul Directiei pentru Protectia Plantelor Vaslui a fost transferat în aparatul de specialitate al Consiliului Judetean si al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Vaslui. fiind beneficiari de terenuri concesionate din mandatul trecut 2000-2004. „democratul” Boureanu. canale.03.46/31. în conformitate cu Legea 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. Bunurile institutiei se află în patrimoniul Consiliului Judetean. Corneliu Bichinet * * * Conform Legii nr 454/2001. exceptie făcînd utilajele agricole. respectîndu-se cu strictete Legea 69/1996 si Legea 22/2007 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.362 ha amenajări piscicole s-au concesionat 8813 ha către proprietarii care detin diguri. entitate care are ca atributie principală coordonarea consiliilor locale din judet. Mentionăm că suprafetele mai sus amintite nu s-au concesionat în timpul mandatului meu către „controversati oameni de afaceri” (cum spun cei de la asa-zisa Coalitie pentru o Guvernare Curată). reusind astfel să servească interese meschine în prag de alegeri locale. Prin Hotărîrea nr. care au fost distribuite prin transfer. platforme.362 ha. alcătuită din cinci amenajări agricole. Sîntem surprinsi neplăcut pentru felul în care sînt difuzate stiri care dezinformează cu rea-vointă opinia publică. creează o imagine deformată a realitătii.292 ha. constructii si statii de pompare. ele fiind cîstigate de către detinătorii actiunilor: SC Piscicola Murighiol SA si SC Euro Agvamax SRL. Gheorghe Bunduc S-a întîmplat la Topoloveni CIMPANZEUL CRISTIAN BOULEANU (PD-L) A STRÎNS O FEMEIE DE GÎT! Sîmbătă. În timpul mandatului meu de 4 ani. în acest domeniu de activitate.adoptată cu unanimitate de voturi. din 36. unor primării din judet si unui liceu de specialitate.930 ha. 17 mai 2008. Consiliul Judetean Tulcea administează o suprafată totală de 71.2008 a Consiliului Judetean Vaslui.930 ha amenajări agricole s-au concesionat 100 ha prin licitatie publică. în suprafată de 36. si 24 amenajări piscicole în suprafată de 34. Controversatii oameni de afaceri există. în plină campanie electorală. care stabileste domeniul public al judetului. Din 34. candidat PD-L la 44 . la cererea acestor unităti. Prof. asa cum cere legea.

Fosta sa sotie. Zis si făcut. TEO FRANKENSTEIN O maimută vorbitoare (si ciorditoare): Cristian Bouleanu * A fost ales deputat în 2004 pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL. ca prin minune usile erau ferecate. decît să-l asculte pe încornorat. Si-am încălecat pe-o sa si v-am spus povestea mea. să găsească măcar o usită de acces. că a fost poftit să se ducă la plimbare. devenind deputat independent. Si a început să o ia prin magazinele orasului. dar ce se întîmplă. Si asa s-a si întîmplat. Cetătenii au rămas surprinsi de această lectie de „democratie“ si i-au răspuns ferm. iar după fuziunea PL-D cu PD. * În septembrie 2006 a fost exclus din PNL pentru încălcări grave ale statutului. fiindcă am auzit eu că pe acolo lucrurile nu stau prea bine din acest punct de vedere”. A încercat prin cuvinte magice. cu o plîngere penală cît se poate de reală. că o să ajungă el patronul judetului si o să le arate de ce este în stare. pur si simplu. l-a părăsit acum 4 ani. anuntînd cu surle si tobe marele eveniment ce avea să se desfăsoare în piata centrală a orasului începînd cu orele 15. în Zambia (Africa). eu îi vreau. aflată pe un teren privat. cu care are o fetită. surpriză! Cum ajungea în dreptul unui magazin. Si asa s-a trezit Boureanu. Zis si făcut. „Măi. să-i ameninte că o să-i alunge din oras. altă surpriză. A încercat apoi să intre într-o cîrciumioară. ce este democratia”. mai ales că înteleseseră foarte bine si ce reprezintă initialele respective. Sebastian Vlădescu. oamenii cunosteau asa de bine lectia. au hotărît să stea mai degrabă acasă sau să se ducă la iarbă verde. 45 . stupoare! Nici de data aceasta nu a fost ascultat. în circumscriptia electorală nr. strîngînd-o. a mai făcut o ultimă încercare si. cu adevărat. în loc de aplauze si flori. să se care la el acasă. de gît. începînd de dimineată. la Lusaka. văzînd mai multi oameni strînsi în statia de maxi-taxi a orasului. i-a venit ideea salvatoare: „Am să mă duc în orasul Topoloveni. Irina. * Este căsătorit cu fotomodelul Valentina Pelinel. Si tot gîndindu-se el asa. în sfîrsit. Nervos din cale afară. se întrebau locuitorii orasului. Confruntat cu această nouă manifestatie de „simpatie”.presedintia Consiliului Judetean Arges. 1) Este anchetat de DNA în Dosarul Loteria. crezînd că acolo va fi. dar toate eforturile sale au fost zadarnice. a zis: „Dacă ei nu mă vor. am să mă duc eu la ei”.PD. chiar acesti tărani nu vor să învete nimic de la mine? Cum este posibil asa ceva?” Si atunci. o masină portocalie cu însemnele PD-L (care în traducerea băstinasilor înseamnă Promisiuni-Demagogie-Lichelism) si purtînd poza mare a „democratului” cu capul mic Boureanu a început să alerge de la est la vest si de la sud la nord pe străzile localitătii. pentru nasul lor de cununie. În ziua cu pricina. Numai că. ascultat. căreia i-a aplicat o corectie fizică. gen „Sesam deschide-te”. si-a zis : „Gata. dar. 3 Arges. dar civilizat. aici pot să demonstrez. născut în Africa? Si mergînd pe acest principiu. * A fost membru fondator al PL-D. sfătuindu-se el cu „fotomodela“ Pelinel. Irina Boureanu. fost ministru de Finante. si-a zis în barbă catindatul. a devenit presedinte PD-L Arges. iar la ora cu pricina puradelul Boureanu s-a trezit singur-singurel în piata orasului. pentru un prejudiciu de 120 de milioane de euro. ce o vrea să ne mai spună si cimpanzeul ăsta. Dar. Boureanu a început să tipe la oameni. Boureanu a oferit o ultimă mostră a înaltului său comportament civic si s-a repezit la o aborigenă. se gîndea pe ce cale s-o apuce. Nevenindu-i să creadă. Măi să fie. să le dau si ălora o lectie de democratie. * S-a născut la 15 decembrie 1972.

milioane de euro. Cristian Boureanu a făcut parte si din AGA de la Loteria Natională. SC TOPANEL SRL. fiind devansată doar de o societate comercială.). vătaful lui. municipali. Locurile de consilieri judeteni. în 2006 a vîndut unul dintre aceste terenuri de la Cernica. SC ALTIPO SRL. omul care percepe birul. favorizîndu-i pe fată pe cei din PNL. Este vorba despre firmele: SC BAR OPERATOR SRL. cît timp a ocupat functia de consilier al ministrului de Finante. suma de 751 de milioane de lei vechi (?!). Sorin Boureanu. au înregistrat datorii de 4. cel care face si desface totul.În perioada 1999 – 2000. la interventia premierului Tăriceanu.2 miliarde lei la bugetul de stat. la nivelul Argesului. prin virament bancar. fiind renumit si pentru concediile erotice petrecute în Thailanda. liderul Grupului pentru Investigatii Politice. 7) Este secondat. în detrimentul celor proveniti din PD. Acest Gogu este mîna dreaptă a lui Boureanu. pentru care a primit suma de 500. anchetat în scandalurile defrisărilor din nordul judetului (zona Vidraru. SC MEGA TRANS LOGISTIC SRL si SC BS DISTRIBUTION SRL. zona Rucăr etc. pînă acum cîteva luni. fost liberal. cel mai important sponsor al PD-L.000 de euro. în urma căruia individul a fost exclus din partid. De altfel. terenuri evaluate la mai multe zeci de milioane de dolari.000 de dolari (?!) 6) A distrus PD-L Arges. de către Gogu Davidescu. autorul celebrului scandal al înregistrărilor de la PNL Arges. 3) Numai anul trecut a achizitionat un nunăr de 17 terenuri intravilane în Bucuresti si comunele limitrofe. pentru infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice. precum si candidaturile pentru functiile de primari au fost licitate de-a dreptul. 4) Sotia lui. obtinîndu-se. era. declansat de Mugur Ciuvică. stabileste „mercurialul“ functiilor etc. 5) A cumpărat acum cîteva luni un al doilea apartament în Manhattan (New York) pentru care a plătit suma de 970. Gogu este fost director al Directiei Silvice Arges. s-a numărat printre semnatarii unui act aditional la un contract încheiat între Loterie si firma grecească INTRACOM. Valentina Pelinel. document prin care compania românească a fost prejudiciată cu 120 de milioane de euro! Magistratii DNA au început urmărirea penală împotriva lui. În această calitate. Funeraliile marelui actor Colea Răutu 46 . SC CS LINE MANAGEMENT. 2) După 2004. ALTIPO CONSTRUCT. partid căruia i-a plătit. fiind subiectul unui mega-scandal mediatic. un număr de 7 companii controlate de Cristian Boureanu si fratele lui. care a oferit PD-L suma de 780 de milioane de lei. la conducerea PD-L Arges.

condus de Constantin Tănase.. în semn de pretuire pentru îndelungata si rodnica sa activitate artistică. Valentin Teodosiu. „Zestrea Domnitei Ralu” (1971). „Setea” (1960). precum si cunoscutul slagăr „Ti-a iesit cosaru-n drum”. a Teatrului Odeon si a Centrului National al Cinematografiei. dl. Arhiva Secretă Informare scrisă de vamesul mason Liviu Codîrlă 47 . de Gherase Dendrino. colegi si prieteni ai cunoscutului om de teatru. „Facerea lumii”. Stefan Iordache.La căpătîiul lui Colea Răutu a venit să prezinte un ultim omagiu Sergiu Nicolaescu. Oh. Colea Răutu. el detinînd din 2002 Ordinul National „Steaua României” în grad de cavaler. „Mircea” (1988). între altele. „Noi. „Căutătorii de aur” (1986). vineri. „Răscoala” (1965). Ioan Pavelescu. unde a interpretat mai ales cuplete social-satirice. în vîrstă de aproape 96 de ani. „Cel mai iubit dintre pămînteni” (1992). „Chira Chiralina” (1993). pe versuri de Puiu Maximilian. din partea presedintelui Partidului România Mare. cei din linia întîi” (1985). „Neamul Soimărestilor’” (1964). Fundatia „România Mare” a acordat unul din premiile sale anuale lui Colea Răutu. pe Aleea Actorilor. Irina Petrescu. la Cimitirul Bellu. Îndrăgitul actor Colea Răutu a fost înmormîntat. Ruxandra Sireteanu. „Triunghiul mortii” (1999). precum si în îndrăgite seriale de Televiziune. „Bijuterii de familie” (1957). A jucat pe scena Teatrului National din Bucuresti. „Haiducii lui Saptecai” si „Mihai Viteazul” (1970). precum si senatorul George Copos. Corneliu Vadim Tudor – autor al scenariului la filmul „Triungiul mortii“. unde a fost internat în perioada sărbătorilor de Paste. printre marii actori români. cu panglică Tricoloră. întrucît suferea de mai multe afectiuni cronice.. Sebastian Papaiani. Locul de veci al lui Colea Răutu se află în apropiere de mormintele regretatilor săi colegi Leopoldina Bălănută si Ernest Maftei. a murit. vicepresedinte al Senatului României.Vaslui 1475” (1974). la Spitalul Universitar din Bucuresti. Colea Răutu a fost îngropat cu onoruri militare. în prezenta a peste 300 de persoane. Alexandru Virgil Platon. L-au condus pe ultimul drum Sergiu Nicolaescu. În momentul coborîrii scriului în groapă au fost trase 3 salve de armă. La funeralii au participat numerosi actori. „Stefan cel Mare . Nicu Constantin. a Teatrului Giulesti. Dan Puican. Doamne. Mitică Popescu. Mitzura Arghezi. actorii Monica Ghiută si Valentin Teodosiu. Colea Răutu a debutat la Teatrul de Revistă „Cărăbus”. cum mai seceră coasa mortii anul acesta. Au mai fost depuse coroane de flori din partea lui Traian Băsescu si Ion Iliescu. „La Moara cu noroc” (1956). Amintim. La catafalcul celui dispărut a fost depusă o impresionantă coroană de garoafe rosii. marti. În spatele lui. în onoarea celui care a realizat roluri memorabile în peste 80 de productii cinematografice.

pentru orice eventualitate). fiind agent CIA si unul din artizanii Afacerii Fregata (al cărei dosar se află în seiful lui Băsescu. Precizăm că Maior a avut o bursă de 1 an în SUA si a lucrat pentru o vreme la Ambasada Română din Irlanda. El le-a promis în toată această perioadă adjunctilor Coldea si Predoiu că ei vor fi viitorii directori. la nivelul parlamentarilor. dar si ale lui Dan Moldoveanu si ale stăpînilor lui americani. si în special ai SIE. betiv. 6) În concluzie. Această lojă este cea mai importantă oficină a CIA din România. De acest lucru a aflat si doamna consilier Adriana Săftoiu. o unealtă perfectă în mîinile presedintelui Băsescu. de care nu numai că nu s-a atins. după instalarea la Cotroceni. departe de ochii Adrianei. Pentru noi e foarte important să pice! 8) O informatie de ultimă oră: Geoană a dat semnalul către oamenii lui din filiale să se pregătească de guvernare de la 1 ianuarie 2007. de integrare în cadrul masoneriei si de numire la comanda SIE a lui Săftoiu. 3) Pînă să devină consilier prezidential. cît si a colaboratorilor lor. pentru Claudiu Săftoiu a trebuit să se ia OK-ul american de la CIA. care se pare că a pus cîtiva oameni să-l urmărească. 9) Năstase are mari probleme la DNA. înainte de a deveni secretar de Stat la Apărare – tot cu sprijin american. dar i-a mai si promovat pe unii dintre ei. acesta este omul lui Ioan Rus.pentru presedintele PRM (2006) – astăzi. Putină lume stie că la venirea lui Blaga la conducerea MI. a dat-o afară pe Faighel de pe la 4-5 ziare. seful OII (Oficiul de Informatii Integrate) din cadrul CNI de la Cotroceni. Informatie sigură. lucru verificabil prin desfăsurătorul facturilor amîndurora. Asta înseamnă că e mai mult decît probabil să-l vedem în ianuarie pe Tăriceanu pe la Parchet si astfel fortat să demisioneze. el a fost făcut imediat mason si primit în Loja Steaua României. acesta i-a cerut lui Rus o listă cu oamenii lui. Din această perspectivă. 2) Prin această dublă miscare. sentimentele lucrătorilor celor două servicii. lipsit de cuvînt. Ioan Rus este foarte bun prieten cu Vasile Blaga. Si Jianu si Păun si-au schimbat declaratiile si l-au 48 . care. Ei continuă să se vadă pe ascuns. fără ca măcar să-i anunte. 4) Claudiu Săftoiu este caracterizat de către servicii drept un om lipsit de personalitate. 5) În ceea ce îl priveste pe George Maior. pe vremea aceea la cotidianul „Averea“. în „aspiratorul de gunoaie” care e PD-L – 1) Înainte de a fi propus pentru functia de director al SIE. sînt de totală revoltă fată de cele două propuneri cotroceniste. Trebuie consemnat faptul că iubirea dintre cei doi nu s-a stins. afemeiat. 7) De remarcat faptul că Băsescu a trădat serviciile pentru a doua oară în decurs de numai o lună de la destituirea vechilor sefi. Există chiar un contra-lobby discret. Fiind total necunoscut acestora. Vasile Blaga. Din această perspectivă. subordonatul direct al lui Medar si omul acestuia de încredere. mai ales că are sprijinul total al americanilor si englezilor. fără coloană vertebrală. Maior e omul perfect pentru Cotroceni. pe care serviciile îl fac. Cei doi comunică doar prin SMS-uri. al cărei conducător – Venerabil – este Dan Moldoveanu. în disperare de cauză. ci din contră. pentru a împiedica numirea celor doi. aceasta găsindu-si în cele din urmă un post la Antena 1. pentru Băsescu e foarte important ca acele două propuneri – Săftoiu si Maior – să treacă. harnicul informator a devenit subaltern al altui vames. ziaristul Claudiu Săftoiu a fost combinat mai mult de 1 an cu ziarista Cristina Faighel. lojă din care mai fac parte Mihai Tănăsescu si Doru Giugulea (sic!) laolaltă cu numerosi ofiteri activi si în rezervă din cadrul serviciului. unde activează si în prezent. Vă imaginati starea de spirit a acestora. pentru ca marti să prezinte alte propuneri. se va trece în etapa imediat următoare la subordonarea întregului serviciu al Lojii Steaua României.

si cu atît mai putin de PLD. * în acest sens. Băsescu să-si dea demisia. negocierile realizîndu-se doar cu aprobarea dvs.. * declaratia cu demisia si cu initierea votului uninominal. 2) În legătură cu relatia noastră cu Guvernul Tăriceanu II: * strategia PD-PLD este să declare în toate aparitiile publice că PRM este sustinătorul acestui guvern.. în primul rînd datorită componentei UDMR-iste a acestui guvern. cu aceleasi propuneri vor veni si la dvs. în perioada suspendării. fiindcă altfel electoratul lor nemultumit ar migra în mod firesc către noi. din acest motiv a si început campania electorală prin tară. părerea mea este că ar trebui să fim în continuare consecventi si să ne declarăm pentru suspendare. după suspendare. în acelasi timp cu alegerea presedintelui este o amenintare directă la adresa fiecărui parlamentar. * părerea mea este că ar trebui să refuzăm orice avantaje de acest gen si să rămînem în continuare în Opozitie. noi trebuie să ne prezentăm electoratului ca „singurul partid de Opozitie“. * cu toate acestea. îi paralizaseră mîna dreaptă si picioarele. am informatii că există un avocat prin care Bolcas este răsplătit pentru serviciile sale (si asta nu de acum). Notă Informativă (din 2007) a vamesului mason Liviu Codîrlă către presedintele PRM 1) În legătură cu demisia presedintelui: * presedintele are informatii că suspendarea sa este iminentă. iar o întoarcere în acest moment a lui Băsescu în partid le-ar strica toate jocurile. * Nici demisia după suspendare nu este agreată de PD. acest lucru întîmplîndu-se în timpul celor cîteva săpătămîni cît a stat 49 . În concluzie. l-au mobilizat pe Bolcas să atragă într-un fel PRM-ul „la guvernare“. prin Hrebenciuc si Bogdan Olteanu. el nefiind agreat nici de PD. dar mai ales nici curajul de a-i instrumenta cele două dosare. pentru a putea rămîne în continuare la guvernare. cancerul poate fi vindecat! …După cum cred că v-am scris. astfel ele rămînînd singurele partide adevărate de Opozitie. de fapt. există totusi posibilitatea reală ca. vor fi schimbati Morar si Kovesi. Băsescu nu va risca o ruptură de singurele partide care îl mai sprijină (la PD chiar cu semnul întrebării). adică să primim niste posturi în „descentralizatele teritoriale“. dar presedintele nu a fost de acord. totodată. PD e împărtit în tabere care se bat pentru preluarea presedintiei partidului. lui Băsescu i se vor lua cele mai importante prerogative si în special Serviciile de Informatii. mai ales că am fost primii care au iesit în presă cu semnăturile alături de PSD.denuntat pe acesta că le-a cerut si a primit anumite sume si servicii. indiferent dacă noi vom fi pentru sau împotrivă. Un dosar fără scăpare pentru el. Băsescu mizînd pe faptul că la vot acestia nu se vor subordona deciziei partidelor si nu vor mai vota suspendarea. * si PSD-ul este interesat să sustină strategia de mai sus. * în mod normal. în acest moment. prin votul PSD-PC-PNL-UDMR. Din aceste motive. Si totusi. liderii acestui partid i-au cerut lui Băsescu să-si dea demisia înainte de promulgarea noului guvern. 3) Vă rog să-mi spuneti dacă v-ati mai gîndit si dacă vreti să vă întîlniti cu Mîsu. nici pîrghiile. * amenintarea cu votul uninominal e o cacealma. bazîndu-se pe faptul că Puterea nu va avea nici timpul. părerea mea este că Băsescu va fi suspendat. pentru legi bine precizate putem să-i ajutăm cum am mai făcut-o. PSD-PC sustinînd guvernul din care PD-PLD a făcut parte (au acelasi program de guvernare pe care nu pot să nu-l voteze). din cauza metastazelor de coloană.

legume si fructe si sucuri obtinute la storcător din acestea. propolis. mîna si picioarele paralizate. După trei zile de uns usor cu această tinctură. Angela este al doilea caz din cariera sa de medic care pleacă din spital cu sanse minime de supravietuire si se întoarce rîzînd. picături de propolis dizolvate în ceai. Medicii care au consultat-o au spus că este prea tîrziu si nu o mai pot ajuta… I s-au prescris citostatice atunci. pînă cînd peristaltismul s-a reglat si nu a mai fost nevoie de acest ceai. a început să revină cîte putin si pofta de mîncare. Aceasta a fost o măsură de precautie ca să nu cadă. a luat cîte 5 picături solutie de lugol zilnic. în luna martie. Alternativ a tinut la nodul o pernă cu pedicută. cu ceai de obligeană care are proprietăti certe anticancerigene. Obosea repede la început. Dar 50 . salată. zonele erau unse cu alifie de gălbenele. asa că le-a făcut pe toate pînă în luna august. cu numărul leucocitelor la 4000. asa cum scrie în cartea Mariei Treben. încît rămăsese acolo pielea încretită. care s-a întins mai lent. Deja la începutul lunii iulie analizele arătau cote normale si nodulul de la sîn se retrăsese complet. am aflat de domnul Motorca de la Oradea si de rezultatele spectaculoase ale domniei-sale si am luat legătura cu el. A mai pus din cînd în cînd la coloană comprese la abur cu coada calului. încet-încet. dar Angela spunea că se simte bine după ce le făcea. Nu a băut deloc apă. Angela s-a putut da jos din pat după două luni si ceva de imobilizare. a băut în acelasi timp combinatia de ceaiuri din cartea Mariei Treben. a consumat multă vitamina C 200. a mîncat multe produse apicole (miere. fiind nevoită să ia zilnic cîte 3-4 calmante Sintalgon. A renuntat la picăturile domnului Cozac. doar după cîtiva pasi. A tinut zilnic comprese cu bitter suedez la nodulul de la sîn. cît timp a stat acasă. cu suc de orz verde. Personal. pe picioarele ei. cu un preparat format din miere. merge si în ziua de astăzi. După ce mătusa mea ajunsese la un moment dat într-o situatie critică. lîngă usa cabinetului? Greu de exprimat! Doctorita de salon care o tratase cu cîteva luni în urmă nu mai înceta să se minuneze. A băut din cînd în cînd cîte o cească de ceai de crusin pentru eliminarea constipatiei. Pentru că îi scăzuse tensiunea de la 18 cît avea în spital la Iasi. după care se simtea bine. sprijinindu-se de perete. cînd a mers la Iasi la control. care era usor ca greutate si-l putea împinge înaintea ei si apoi păsea. si a mîncat multe crudităti împreună cu sucuri de fructe si legume. toate articulatiile si muschii (masaj si nu frectie. care ajunsese de mărimea unui ou de găină. cătină si lămîie. tot domnul Motorca i-a trimis un ceai care i-a ridicat-o si i-a stabilizato în acelasi timp. păstură). în luna mai situatia ei s-a ameliorat putin cîte putin. Pare incredibil. si de-a lungul coloanei vertebrale. coada soricelului si urzică. Mergea pe culoarul spitalului si atît putea exclama. I-a trimis mătusii mele niste ceaiuri care s-au dovedit a fi foarte eficiente în combinatie cu întreg tratamentul naturist pe care îl începuse. pe care să le facă timp de sase luni si în august să meargă din nou la control. dizolvate în ceai. Ceea ce a făcut minuni a fost tinctura untul pămîntului. Îi era greată 1-2 zile la început. dar era în continuare imobilizată la pat si o durea cumplit coloana. la 9 si chiar sub 9. pe care am preparat-o dintr-o rădăcină din acestă plantă. deoarece acuza în continuare ameteli si dureri de cap. după ce. si atunci trebuia să se aseze. S-a simtit usor mai bine. Atunci am început să căutăm „solutii imposibile”… A luat într-o primă fază (aproximativ o lună si jumătate) picăturile si ceaiurile domnului Cozac. o văzuse plecînd pe targă si nu-si imagina că o va mai vedea vreodată întorcîndu-se pe propriile-i picioare. „Există Dumnezeu! Există Dumnezeu!”. S-a ajutat o perioadă de un scaun cu spătar. Intern. Între timp. la valori normale.internată în spital la Iasi. făcînd cîte o perfuzie lunar – nu stiu în ce măsură au ajutat-o acestea. cîte putin. asa cum scrie si în cartea doctorului Gerson). polen. a mîncat multe crudităti. dar s-a întîmplat cu adevărat! A patra zi a putut merge. Care a fost reactia medicilor din Iasi cînd au văzut-o în picioare. care se spune că fac minuni. verdeturi. formată din gălbenele. cred că picăturile acestea pot fi eficiente în cazuri incipiente sau în afectiuni ceva mai usoare. A urmat si tratamentul chimioterapeutic cu citostatice. cel mult o oră în fiecare seară. în prealabil. Si începînd din acea zi. a urmat tratamentul cu ceaiurile domnului Motorca. Cred că faptul că a mers din nou i-a dat puteri nebănuite. faguri.

pentru sfaturile si efortul dumneavoastră. Vocea lui îndepărtată O aduc lătrînd dulăii. Str. Casele dărăpănate. Zi de-alegeri – larmă mare. i-am scris si domnului Virgil Onita la editură – sper să le poată trimite. orar 11. Larmă răbufnea. Străzile au rămas pustii.30 . tel: 059-125252. Cine bea ca să voteze Doar în seară cîteodată. pentru sfaturile si încurajările dumneavoastră. să se roage pentru el… Vă voi tine la curent în legătură cu evolutia sănătătii mătusii mele. Se vorbea c-o fi război. Oradea. Frîntă-ntre pămînt si cer. Vă urez multă sănătate dumneavoastră si tuturor celor din jurul dumneavoastră! Cu deosebită consideratie. Parc-auzi din vatră-n vatră Candidatul bea-n bodegi: Cum se tînguie si latră – „Bea pelinul! 51 . stimată doamnă Mariana Ghezzo. – „Liberalii sînt mai tari!“ Ploi de toamnă.tinem minte. Vă multumesc. – „Ba că tărănistii!“ Vîntul bate. Nu mai vine. Timpul fuge înainte Ceas cu ceas si zi de zi. Desfundate. de asemenea. prieteni! Zi de-alegeri. Leonardo Da Vinci nr. nu mai vine. Vărsau vin la cîrciumari Porc de cîine! Desfundate poloboace. stimată doamnă Margareta Netcu. Drace! Domnu Misu. Cîrciumile cu betii. Zi de-alegeri . peste 6 luni va merge din nou la control. 30. Frati. Adresa domnului Gheorghe Motorca: Farmacia Verde. Sper ca atunci rezultatele să fie si mai îmbucurătoare. Plopii erau mici ori mari Si vîntul cînd stă să bată: Undeva prin Ferentari. si dumneavoastră. pe geamuri. Ducînd greu în buzunare Gîndul celor ce-au votat! Toamnă crîncenă! Bătea Vîntul îndîrjit prin ramuri: De-atunci noapteaCîrciuma din strada mea ntunecată. să lupte pentru el. – „Beti. Spurcăciunile burgheze? Cînd s-aud lătrînd dulăii. SI DE AZI Domnu Misu a plecat. ploi tîrzii. continuă tratamentul domnului Motorca si regimul naturist. căci vietile noastre sînt în mîinile Lui si zilele noastre pe pămînt de El sînt numărate! Vă multumesc. Noroioase.toate acestea sunt gratie lui Dumnezeu. mi-am dat seama că un bolnav are foarte multă nevoie ca cei din jurul său să spere pentru el. A iesit chiar la plimbare în oras. Între timp. si în ce priveste cărtile si revista de care pomeniti.17 Liliana Bratu (Text reprodus din revista „Invitatie la viată”) BALADA ALEGERILOR DIN FERENTARII DE ALTĂDATĂ Noaptea neagră s-a lăsat. Să fi fost pe cît îmi pare ‘932. Domnu Misu niciodată Eram mici – cîti ani or fi? – N-a mai dat prin cartier. vă rog!…“ Popular. a fost la tară undeva unde are pădurea aproape si este aer curat. atunci cînd am luat legătura prin telefon.

prieteni. Larmă! Zi de-alegeri! Pînă-n seară! Nimeni n-a putut s-adoarmă. Plopii s-auzeau străini. Un afis pe zid lipit Parc-ar scrie chiar povestea Cartierului vestit. oh. Lume-i multă: – „Fratilor. Pe zidul vreunui bloc Mari afise care cheamă La votări.Bea-l amar! Să votezi si să m-alegi!“ – „Cine-o fi si ăsta. Unde-s ceilalti? Dorm acasă. E si-acuma toamnă – norii Lunecă grăbiti sub cer. Glasul lui răzbeste greu: – „Ăsta e programul meu…“ Cam putini – da. măi frate. azi v-am adus – Promisiuni!“ Tac toti si-ascultă. „Beti. cîrciumarul. E nepotul lui Magearu“ – Lămureste neîncetat Starostele. frate?“ – „Dracu stie – candidat e!“ – „Domnu Misu! avocat. Si-o să vie în curînd Zi de-alegeri – sărbătoare – Si-o să vezi pe străzi trecînd Multă lume la votare! Nu va fi nici unul care Să nu-si amintească-n gînd Vremuri negre de-altădată 52 . Plopii au crescut. Noaptea a plutit amară Peste plopii mici ori mari Undeva prin Ferentari. A-nal-fa-beti!“ Domnul Misu suie sus Pe o masă. Amintiri îndepărtate Stau si arborii s-asculte. Din loc în loc Poposesc agitatorii. cam putini. Vine toamna de aramă. pe stradă. sînt mari Undeva în Ferentari. amintiri! Străzi de piatră. Amintiri. Poposesc agitatorii Deseori prin cartier. Cît de mult schimbate-s toate! Vorbe nu mai sună multe. – frati. Blocuri noi în drum răsar. – vă rog!“ Cum se tînguie si latră Deputatul demagog! Larmă-a fost. Domnu Misu deputatul A pierit ca un cosmar. Bătea vîntul – toamnă joasă! – „Beti. beti! S-auzea c-o fi război. voi clădiri. Îi întîmpină la usi Cetătenii. Unii povestesc istorii Cu betii si bătăusi. La alegeri! Zboară vestea. si votati! Eh! Ce stiti voi! Ce stiti. – Cine bea! Eh! Cine bea! – Zgomot greu în strada mea! Cine bea ca să voteze Spurcăciunile burgheze? Deputatul demagog. Străzi de-a lungul si de-a latul.

El trebuia să fie văzut si salutat de vecinii din bloc. timp în care Brîul Maicii Domnului a poposit la biserica din Eforie Nord. un eveniment care să-i trezească noi simpatii. PC. el s-a dus la Capela Militară din Mangalia pentru a participa la ceremoniile religioase prilejuite de aducerea Brîului Maicii Domnului din Grecia în România. nu-si putea ascunde durerile de spate.Cu burjui si cu ciocoi.E. iar el a tinut să-l atingă. Baconsky Octombrie. Brîul Maicii Domnului a fost depus apoi la Catedrala Ortodoxă din Constanta. PD – si probabil că nu se va opri aici). ca 53 . dar si organizatia locală PD-L. PRM. o altă smecherie de neam prost a Matrozului Chior LA TRAIAN LA POARTĂ E-O PISICĂ MOARTĂ… Traian Băsescu se află într-o permanentă campanie electorală. Duminică. În spatele Chiriasului de la Cotroceni a stat tot timpul cunoscutul bulangiu si traseist politic (PSD. încît Traian Băsescu face dintr-un gest obisnuit. Este clar că scăderea dramatică în sondaje a partidului său de suflet si de bisnitari politici. În tot acest timp. dar Chiriasul de la Cotroceni a luat-o razna de tot. Matrozul Chior. la Palatul Cotroceni era zarvă mare. binefăcătoare. va fi jalea de pe lume pentru el si pentru gasca lui de infractori. Pentru că. au încercat să beneficieze cît mai mult din punct de vedere electoral. Bietii români. Practic. vizitarea mamei la împlinirea unei vîrste. Ion Ovidiu Bălăsoiu. 1952 „Ziua Portilor Deschise” la Palatul Cotroceni. Asta o stie si o vede toată lumea. fiind grav bolnav. Am putea spune că întreg circul electoral se mutase acolo. A fost pentru Traian Băsescu încă o ocazie să fie văzut în multime si să mai cîstige un oarecare capital de simpatie. iar Maria Băsescu a avut grijă să scoată din posetă bomboane si ciocolată. el nu mai stie ce să facă si cum să facă pentru ca această făcătură care este PD-L să ajungă la guvernare. Dorel Onaca. Tensiunea este atît de mare. PD-L. în timp ce el. Se spune că acest Brîu Sfînt are proprietăti curative.30. au fost controlati pînă la piele. copiii cartierului Kilometrul 45 din Constanta asteptau să primească si ei cîte ceva. în jurul orelor 15. altfel. malac care s-a tinut după el ca o umbră. l-a pus pe Traian Băsescu cu picioarele pe jar. unii dintre ei adusi cu japca. Traian Băsescu a dispărut pentru cîteva ore. De la Mangalia. Ferească Dumnezeu de boală. Fiecare-o să voteze Candidatii vremii noi! A. actiune de care actualul primar PSD-ist.

În studioul Realitătii. Liana Pătras. pentru prima dată de la război încoace. spre o incredibilă luptă între Mafii… 54 . Demagogul si hotomanul de Băsescu nu mai are însă ce să promită. el instituie „Ziua Portilor Deschise“. o obrăznicătură cum rar s-a mai văzut în presa română. Urîta asta îi pune pe toti la punct cu o violentă ce probează faptul că încă nu si-a găsit nasul. cu aceeasi lejeritate cu care îl si luase în brate. că Băsescu se teme ca dracu’ de tămîie de iminenta sa întîlnire cu o Justitie obiectivă si corectă. Sorin Ovidiu Vântu. parcă pentru el n-au votat decît vreo 6 milioane. Ea vorbea despre efuziunea care îi cuprindea pe oameni încă de cum se apropiau de portile Palatului Cotroceni – fenomen care ne trimite cu gîndul la moartea lui Kim Ir Sen. la un an de la Referendumul prin care cei 322 de parlamentari l-au trimis la plimbare. dar si a românilor de prin alte orase care au tinut să răspundă invitatiei Betivanului National. a scuipat direct în ochii politistului – era atît de pătrunsă de subiectul în discutie încît nu suporta nici cea mai mică replică. după 6 pahare de votcă. Că este asa. Traian Băsescu speră să mai trezească încă o dată mila românilor. a lăsat CNSASul să-i scape din mîini. o blondă senzual-asiatică. speriat de cîte poate spune în libertate Ioana Maria Vlas. A dorit să-i scoată pe toti de securisti. Acolo nu se putea afla altcineva decît femeia-komisar Cristina Sincai. cearta lui cu premierul Tăriceanu are alte cauze. prin actiunea de la Cotroceni. sufocată de avansurile lui Robert Turcescu si Andrei Gheorghe – stiti care.niste teroristi bănuiti. pentru că Parlamentul are încă timp să-l mai suspende o dată. Simte el ce simte. Păi. nebunul care. Adevărul este că. cu 19 mai. Mare nebun trebuie să fie acest Băsescu încercînd să îi păcălească pe români că ei au decis altfel decît a făcut-o altă dată Marea Adunare Natională si decît o face astăzi Parlamentul. ea vorbea despre zeci de mii de oameni. la intrarea în curtea Palatului. în legătură cu felul în care a prăbusit el FNI-ul. si prins la volanul masinii. i-a pus pe cei de la Realitatea TV să instaleze un studio chiar în curtea Palatului Cotroceni. dar în momentul în care si-a adus aminte că el a fost cel mai asiduu securist al tării. duminica în care a încercat să dea lovitura electorală de la Cotroceni. care duc spre asfaltisti si spre borduristi. spre bani grei si grupuri de interese de o rapacitate sălbatică. beat mort fiind. vorbea si ea despre prezenta masivă a bucurestenilor. o arată si faptul că a confundat 18 mai. cînd a spus că acum. care n-ar fi avut altă grijă decît să respire aerul pe care îl poluează zilnic Traian Băsescu cu aburii whisky-ului pe care îl consumă în cantităti industriale. cînd (zicea presa nord-coreeană) plîngeau si rîndunelele. Mai avea nitel si plîngea. pe care doreste să o consacre drept „Zi a Portilor Deschise”. Micuta închipuită. În rest. În timp ce pe aleile Cotrocenilor se plimbau cîtiva rătăciti.

Pînă aici le-a fost acestor porci! 55 . pentru insultă si calomnie. precum si pe lăutarii care le tin isonul.Ultima ora Presedintele PRM i-a dat în judecată. în cea mai nerusinată emisiune difuzată pe micile ecrane românesti – „Cronica Cîrcotasilor”. de la Prima TV. pe derbedeii Huidu si Găinusă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful