MONDAY, JULY 27, 2009

PENDEKATAN BELAJAR SAMBIL BERMAIN PENGENALAN
Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanakkanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. Menurut Mak Soon Sang, dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan sesuatu aktiviti secara berpurapura di dalam keadaan terkawal. Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak. Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum), belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat, menggembirakan dan bermakna Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanak-kanak ke tahap yang optima. Oleh kerana permainan merupakan sesuatu kekuatan dan pengalaman yang penting menjadi asas dalam model pendidikan awal kanak-kanak.

DEFINISI MAIN
Main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu. Dengan lain perkataan, kanak-kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Bermain dianggap sebagai satu pekerjaan bagi kanak-kanak, tetapi bukanlah pekerjaan yang memerlukan hasil akhiran atau tujuan tertentu. Bermain juga bukanlah satu aktiviti yang dipaksa malah merupakan keinginan semulajadi kanak-kanak (Kraus, 1990). Lazimnya apabila sesuatu tugasan itu dianggap mudah, tugasan tersebut sering dirujuk sebagai mainan kanak-kanak memandangkan tidak wujudnya komplikasi dan merupakan nilai yang paling berharga buat perkembangan kanak-kanak. Carr, dalam teori nya menyatakan, main adalah penting kepada kanak-kanak kerana main menyediakan

dan Vendenberg (1983). Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan emosi yang negatif. bebas dari segala peraturan. main yang berstruktur . Mengikut Vygotsky (1967) ³Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawal situasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. main sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah. perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki. kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai. kestabilan emosi. kad-kad nombor. main dikatakan dapat menyuarakan perasaan kecewa tersebut. Untuk perihal ini. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. main memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dapat mengawal keadaan yang dikatakan dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar (Kraua. 181). kad-kad bergambar. catur dan sebagainya. aktiviti main yang berlainan sama ada main sosial atau main kognitif juga akan memberangsangkan aspek-aspek perkembangan bahasa yang tertentu. Dalam dunia pendidikan prasekolah. aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain´.1987) menganggap ³imaginative play´ sebagai usaha kanak-kanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. (Spodek et al. Semasa bermain. Dalam konteks prasekolah di Malaysia. Selain itu. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. teka silang kata. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. Melalui permainan. main adalah motivasi dalaman. main yang terancang ii. 1987. mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin. ( Fergus 1995. Mengikut Carr. Lenyap dengan sendiri. Jerome Singer (Spodek. pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang digunapakai. p. kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta´ . ia juga membantu dalam pembentukan ini. khususnya dari perspektif kurikulum.2). Dalam konteks main bebas. mereka. 1990). kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. 1990). main atau bermain itu bukanlah main yang bebas tanpa perancangan tetapi main yang mempunyai unsur seperti: i. Sebagai contoh kanak-kanak yang berusia empat tahun yang baru sahaja mendapat adik baru akan mengalami pengalaman negatif seperti penolakan kasih sayang dan perasaan permusuhan terhadap adik tersebut. main merupakan pengalaman katartik. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambilkira tujuan bermain.peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masing-masing (Kraus. Menurut Caplan dan Caplan 1973. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. mengikut Freud pula. daya cipta. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Dari aspek psikoanalisis. CIRI-CIRI MAIN DALAM P&P PRASEKOLAH Pertama. Secara ringkasnya. Almy (1984. Fein. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. Kedua. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan.

Misalnya. psikomotor dan afektif Untuk itu dalam perancangan dan pelaksanaan bermain sambil belajar. Mereka saling lengkap melengkapi. main yang fleksibel iv. bahan motor kasar. memenuhi keperluan kognitif.) Permainan µparallel¶ Kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain. khususnya dalam membantu perkembangan kanak-kanak dan ianya tidak akan bermakna tanpa perancangan yang teratur. Ada kerjasama dan tolak ansur. penulisan artikal hanya akan memberi penekanan terhadap pentingnya bermain di prasekolah mengikut aspek perkembangan yang tertentu sahaja. Terdapat banyak contoh untuk aktiviti bermain. bahan binaan. ii. Antara beberapa contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai main atau bermain adalah main . Misalnya. bahan manipulatif. Antara yang telah disebut oleh Hughes (1999) yang menyatakan Divergent objects may guide children to numerous approaches. Main bukan sahaja dianggap penting dewasa ini malah sejak dari dahulu lagi. main diambil sebagai salah satu dari kaedah pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. jenis permainan ini boleh dijadikan pengalaman yang matang dan menggembirakan. menggalakkan kanak-kanak bekerjasama dan hubungan sosial iv.dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersamasama. Tetapi pengkaji percaya. leading them to appreciate the fact that problems may have multiple solutions. KEPENTINGAN BERMAIN DI PRASEKOLAH Dalam bahagian ini. Banyak pendapat yang boleh menjadi panduan kepada penggunaan bahan main. berorientasikan proses bukan hasil. Antaranya ialah: i. Guru perlu campur tangan dan memberi cadangan. JENIS PERMAINAN i) Permainan µsolitary¶ Kanak-kanak bermain sendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. beberapa orang kanakkanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut. Antara perancangan adalah pemilihan bahan main samada bahan jenis menumpu atau mencapah. Banyak kebaikan dalam penggunaan bahan mencapah dalam main. main merupakan perkara penting dalam merealisasikan aktiviti bermain dalam pendidikan prasekolah. bahan peluahan kendiri dan bahan semulajadi. Kurang campur tangan guru. Tidak hairan jika dalam abad ke 21. iii) Permainan µassociative¶ Seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan. dan lain-lain kebaikan terutama yang banyak melibatkan jenis bahan seperti bahan kemahiran. iv)Permainan µcooperative¶ Seorang kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. Permainan ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang. Minat sendiri dapat dijadikan minat kumpulan. membina keyakinan diri v.iii. memberi peluang kanak-kanak untuk mencipta dan mencuba iii. mengalakkan imaginasi ii.

dan boleh berdikari. 2003). 1) Bermain untuk Perkembangan fizikal. 2002. Bahagian berikut ini akan menerangkan pentingnya bermain mengikut yang lebih spesifik berdasarkan perkembangan yang tertentu. Holmes & Geiger. Christie. berlakon dan bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah definisi main. Disamping itu drama kreatif juga dapat menawarkan pembelajaran secara kerjasama dan berpasukan melalui perkongsian pengalaman (Heller. & Berk.drama. Sebagai contoh kanak-kanak berlakon dan berimaginasi bermain masak-masak seperti situasi yang sebenar dan dalam situasi sebegini. 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan . and actions for themselves rather than memorizing a script for an audience. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan. input aktiviti ini di dalam Kurikulum Prasekolah di bawah Komponen Kreativiti dan Estetika menunjukkan bermain bukan sesuatu yang tidak penting. Bukan juga sesuatu yang wujud untuk tujuan komersial. 2002. thoughts. Drama yang digunapakai sebagai salah satu aktiviti di prasekolah boleh membina konsep kendiri yang positif kepada kanak-kanak dan memberikan kepada mereka pengalaman bahawa terdapat jawapan yang betul atau salah seperti kata McCaslin (2000). Kajian mereka menyatakan ³play is a scaffold for development.2001: Murata & Maeda. 2001. a vehicle for increasing neural structures. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi. Wortham. Selain dari drama. Frost. Santrock. afektif dan psikomotor disamping memupuk nilai estetika. Verriour (1994) pula menyatakan drama membolehkan kanak-kanak menghasilkan situasi abstrak yang bermakna. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat.2000 . berlakon merupakan salah satu lagi aktiviti bermain yang lazim dipraktikkan oleh guru di tadika. Creasey. Selari dengan penemuan mengenai drama sebagai salah satu aktiviti bermain yang banyak meninggalkan kesan positif. sebagai peyumbang dalam kebudayaan masing-masing. ³Drama builds positive self-concepts in children as they participate in experiences that have no right or wrong answers´ Drama juga dapat menilai dan menghormati identiti tersendiri kanak-kanak dan ekspresi kreatif mereka. Kajian (Rubin & Howe 1986. 2002. Fromberg. Shore.2001. 1997.1996). and a means by which all children practice skills they will need in later life. Malah merupakan satu aktiviti yang banyak memerlukan penglibatan aktif sehingga boleh dinyatakan idea serta ekspresi diri serta berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. menyanyi. 1995. Terdapat banyak kajian terkini ke atas pentingnya bermain di kalangan kanak-kanak tadika atau prasekolah ( Jensen. Mccune& Zanes. children act ³as if´ their imagined world were an actual world and represent familiar feelings. 2) Bermain untuk Perkembangan Sosial dan Emosi Dalam kehidupan sosial kanak-kanak. keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan (Berk. Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. & 2001). Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. lebih yakin. mengikut Wilhelm & Edminston (1998) In creative drama. bermain adalah pencetus kepada pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial dan emosi kanak. Jarvis.´ Banyak lagi kepentingan main dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berlaku secara langsung dan tidak langsung.

kemahiran kesediaan. di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan. iv) Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Holmes & Geiger. 2000. v) Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. 1990). Guru harus memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan yang sepatutnya agar melalui bermain boleh menghasilkan pembelajaran optima kepada kanak-kanak. untuk memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan. kreativiri dan pemikiran divergent (Dansky. ii)Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara serentak. 2001: Smilansky & Shefatya. Gardner. sebagai langkah awal.1993). 1980 . membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dan menjadi fleksible kepada perubahan.pendapat mereka sendiri. Kecuali guru itu seorang yang µbelajar sepanjang hayat¶. Peranan Guru Dalam Menggalakkan Main Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam menjayakan sesuatu permainan di pusat-pusat persekolahan. mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain. Ausubel dan Bruner ada kepentingannya di dalam aktiviti bermain. . guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti : i) Menyedari bahawa guru prasekolah akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuankemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak. Mereka mungkin merasa cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan serentak. dan sikap ( McCune & Zanes. Apapun jika main setakat untuk digunakan sebagai alat bermain dan bukan alat pembelajaran tidak akan meninggalkan kesan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. iii) Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan ianya berguna dan bermakna serta menyeronokkan kepada kanak-kanak terutama kanak-kanak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka. pengambilan perspektif (perspectivetaking) ( Burns & Brainerd. 2002). Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial. memori ( Jensen.1979). guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak. Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003). 1977) Mereka telah mengenalpasti kemajuan dalam penumpuan. Terdapat banyak lagi kepentingan main contohnya dalam perkembangan bahasa. 3) Bermain untuk Perkembangan Kognitif Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak ( Kumar & Harizuka.1998: Lieberman. 1999. mengawal emosi. belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa. Jelas menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental mengikut teori pembelajaran kognitif seperti Gagne.

Kesepaduan kemahiran. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. 2006 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu dalam mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. y y y y y y . September 06. dan Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik. Pendekatan bersepadu melibatkan : Kesepaduan antara komponen. kemahiran dan nilai murni. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas.Rabu. Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful