You are on page 1of 3

Introducció:

Per començar a parlar del software, tenim que saber que


es el software, el software esta format per els programes
de computació procediments, regles, documentació i dades
associades que formen part de les operacions de
l’ordinador.

Primera generació (1945-1955)


Els primers ordinadors no utilitzaven software, totes les
funcions es feien mitjançant palanques i interruptors,
s’utilitzaven vàlvules del buit, a partir d’aquí es considera
l’inici de l’era de la informàtica.

Àbac

L’Àbac es un instrument que ens permet operacions


senzilles o algoritmes, els nombres estan distribuïts entre
de dalt a baix en unitats, desenes, centenes, etc. Tot i que
hi ha de diferents tipus i d’utilitzacions diferents.

Mark I
Aquest ordinador va ser el primer en construir-se, era molt
lent, necessitava uns 3 o 4 segons per càlcul i no es podien
fer variacions de càlcul, era utilitzat per calcular trajectòries
de projectils.

Segona generació (1955-1964)


Els ordinadors necessitaven llenguatges de programació
molt elevats.
IBM tingué importància, ja que va fer molts avanços en
quant a software, ajuntant la gamma comercial
d’ordinadors amb la científica, es a dir, els software de
l’ordinador va notar un creixement notable en diferencia a
uns anys enrere, també cal a dir que van oferir una gamma
de preus i qualitat molt diversa.
IBM
IBM es una de les grans companyies de venda de
ordinadors que va ajudar molt tant al software com al
hardware a avançar, ha fet al llarg de totes les generacions
molts avanços que possibiliten les grans opcions
informàtiques amb les que comptem avui en dia.

Tercera generació (1964-1974)

En la tercera generació d’ordinadors podem observar que el


llenguatge de programació experimenta un canvi,
substituint el llenguatge de programació per un altre de
mes senzill que es conserva fins a l’actualitat, la despesa
d’energia es menor i es comença a utilitzar la funció multi.

Multi
La funció multi es aquella que ens permet executar dues o
mes feines a la vegada.
Funciona utilitzant els processadors de manera que pot
passar informació diferent, es a dir es segmenta la
informació i es passa per llocs diferents, de manera que
passa mes ràpid i informació diferent.

Quarta generació (1974-)

En la quarta generació que continua fins l’actualitat, es la


època en la qual s’han fet mes avenços en la informàtica,
en aquesta generació va néixer la expressió PC ja que IBM
va treure l’IBM PC (personal computer),dit així per la seva
finalitat d’us personal.

Microsoft
Microsoft a llençat molts sistemes de dades i operatius que
permeten una execució molt mes ràpida i senzilla dels
programes, passant per el windows 97,2000 XP etc.

Alu
(ALU) la unitat aritmetico-logica; la seva funció es fer
càlculs i prendre decisions del tipus si, no.
La majoria de les funcions de l’ordinador passen per l’ALU,.
La ALU pren dades dels registres del processador, els
resultats son enviats als registres de sortida i uns altres
programes els envia a la memòria.