SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN SEHINGGA PENUBUHAN MALAYSIA

MALAYAN UNION (1946) PENUBUHAN MALAYSIA (1963) PERSEKUTUAN TANAH MELAYU (1948)

PERLEMBAGAAN MALAYSIA (1962)

SISTEM AHLI (1951)

SURUHANJAYA
COBBOLD (1962)

LAPORAN PERLEMBAGAAN (1954)

KEMERDEKAAN
TANAH MELAYU

PILIHANRAYA
UMUM PERTAMA

(1957)

(1955)

PENGGUBALAN
PERLEMBAGAAN SURUHANJAYA

TANAH MELAYU MERDEKA (1957)

REIA (1956)