You are on page 1of 1

˵Europa nu este în urma, ci în fața noastră, ea se inventează în fiecare zi˶

Membri
Uniunea Europeană este o unitate politică, socială și economică,
În prezent, Uniunea are 27 membri, dintre care
dezvoltată în Europa. șase membri fondatori din 1958:
Mai marii statelor fondatoare:
HOTĂRÂŢI să treacă la o nouă etapă în procesul de integrare europeană iniţiat
• Belgia
prin crearea Comunităţilor Europene,
• Franța
REAMINTIND importanţa istorică a sfârşitului divizării continentului european • Germania
şi necesitatea stabilirii unor baze solide pentru arhitectura Europei viitoare, • Italia
• Luxemburg
CONFIRMÂND ataşamentul lor la principiile libertăţii, democraţiei şi respectării • Olanda
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept,
Alte 21 state au aderat succesiv:
DORIND să întărească solidaritatea între popoarele lor, respectând istoria, cultura
şi tradiţiile acestora,
• 1973:
HOTĂRÂŢI să-şi consolideze economiile, precum şi să le asigure convergenţa, şi să o Danemarca
stabilească o uniune economică şi monetară care să includă, în conformitate cu o Irlanda
dispoziţiile prezentului tratat, o monedă unică şi stabilă, o Regatul Unit
• 1981:
HOTĂRÂŢI să promoveze progresul economic şi social al popoarelor lor, să instituie o Grecia
o cetăţenie comună pentru resortisanţii ţărilor lor, • 1986:
HOTĂRÂŢI să pună în aplicare o politică externă şi de securitate comună, o Portugalia

HOTĂRÂŢI să continue procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse o Spania
între popoarele Europei • 1995:
o Austria
o Finlanda
o Suedia
AU DECIS să instituie o Uniune Europeană şi au desemnat în • 2004:
acest scop, în calitate de plenipotenţiari: o Cipru
o Estonia
o Letonia
o Lituania
Uniunea îşi propune următoarele obiective: o Malta
promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil, în special o Polonia
prin crearea unui spaţiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii o Cehia
economice şi sociale şi prin stabilirea unei uniuni economice şi monetare o Slovacia
incluzând, în perspectivă, o monedă unică, în conformitate cu dispoziţiile o Slovenia
prezentului tratat; o Ungaria
• 2007:
afirmarea identităţii sale pe scena internaţională, în special prin punerea în o Bulgaria
aplicare a unei politici externe şi de securitate comune, inclusiv prin o România
stabilirea, în perspectivă, a unei politici de apărare comune, care ar putea
conduce, la momentul potrivit, la o apărare comună;
Alte trei țări, Croația, Republica Macedonia,
Turcia (asociată din 1963 și în uniune vamală din
întărirea protecţiei drepturilor şi intereselor resortisanţilor statelor membre
prin instituirea unei cetăţenii a Uniunii;
Principiile de bază ale UE sunt:
dezvoltarea unei cooperări strânse în domeniul justiţiei şi afacerilor interne; Respectarea identității naționale;
Respectarea drepturilor fundamentale, așa cum
sunt garantate de Constituția Europeană.

Uniunea urmează acestor obiective, spre exercitarea lor conlucrînd cu toate statele membre, asigurîndu-și
mijloacele necesare politice au realizat multe din obiectivele înaintate de statele fondatoare, ca: politică externă
comună, monedă unica, comerț liber, astfel se promovează dezvoltarea economică armonioasă
Mardari Marin
în întreaga Comunitate.