You are on page 1of 2

1. Istovremeno više ulaza (14) - Mašina ima 24 noža.

2. Nema potrebe za podešavanjem prema veličini (prečniku) kabla. Laka i brza
upotreba.
3. Kablovi različitog prečnika (5 mm do 90 mm) mogu biti procesirani u isto vreme. Ovo
omogućava da dva radnika rade u isto vreme. (Kapacitet se uduplava.)

Čelični kablovi sa spiralnim omotom od aluminijumskih žica mogu biti separisani ovim uređajem. Specijalna namena Za telefonske kablove. licnaste! Bubanj seperator .4. .