P. 1
ROMANIKA I GOTIKA

ROMANIKA I GOTIKA

|Views: 39|Likes:
Published by fleciboj

More info:

Published by: fleciboj on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

Sections

 • SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU
 • Emil Hilje
 • (skripta)
 • PREDGOVOR
 • POVIJESNI UVJETI
 • ARHITEKTONSKI OBLICI
 • A: ARHITEKTURA U FRANCUSKOJ
 • Profana arhitektura
 • B: ARHITEKTURA U ENGLESKOJ
 • Spomenici:
 • C: RHITEKTURA U GERMANSKIM ZEMLJAMA
 • NJEMAČKA
 • Saksonija
 • Sjeverna Njemačka
 • Srednjonjemačko planinsko područje
 • Švapsko-Bavarsko područje
 • Rajnsko područje
 • SKANDINAVIJA Finska
 • Norveška
 • Danska
 • D: ARHITEKTURA U ITALIJI
 • E: ARHITEKTURA U OSTALIM ZEMLJAMA
 • PORTUGAL
 • SLOVAČKA
 • MAĐARSKA
 • CRNA GORA
 • SRBIJA
 • F: ARHITEKTURA U HRVATSKOJ
 • Dalmacija
 • Istra
 • Sjeverna Hrvatska
 • G: SKULPTURA U FRANCUSKOJ
 • Rana romanika
 • Languedoc
 • Zapadna Francuska
 • Auvergne
 • Burgundija
 • Središnja Francuska
 • Pirineji
 • Provansa
 • H: SKULPTURA U ITALIJI
 • I: SKULPTURA U OSTALIM ZEMLJAMA
 • ŠVICARSKA
 • SKANDINAVSKE ZEMLJE
 • J: SKULPTURA U HRVATSKOJ
 • Ranoromaničko doba
 • Zrelo romaničko doba
 • Drvena raspela
 • Doba kasne romanike i rane gotike
 • K: SLIKARSTVO
 • FRANCUSKA Freske
 • Vitraji
 • Tapiserije
 • ENGLESKA Freske
 • Minijature
 • NJEMAČKA Zidne slike
 • Slike na dasci
 • AUSTRIJA Freske
 • ITALIJA Zidne slike
 • ŠPANJOLSKA
 • Freske
 • L: SLIKARSTVO U HRVATSKOJ
 • Predromaničko i ranoromaničko doba
 • Razdoblje kasne i okasnjele romanike
 • M: PRIMJEN JENA UMJETNOST
 • Francuska
 • Engleska
 • Njemačka
 • Austrija
 • Skandinavija
 • HRVATSKA
 • Sakralna arhitektura
 • Vijećnice
 • Stambene zgrade
 • Gradske zidine
 • Utvrđeni burgovi
 • B: ARHITEKTURA U OSTALIM ZEMLJAMA
 • ENGLESKA
 • AUSTRIJA Spomenici:
 • BELGIJA
 • NIZOZEMSKA
 • ŠVEDSKA
 • POLJSKA
 • ČEŠKA
 • Graditelji:
 • ITALIJA
 • C: ARHITEKTURA U HRVATSKOJ
 • Zagorje
 • Slavonija
 • Kvarner
 • Urbanizam
 • Fortifikacije
 • Javne zgrade
 • D: SKULPTURA U FRANCUSKOJ
 • Skulptori:
 • Skulptorski kompleksi:
 • E: SKULPTURA U NJEMAČKOJ I AUSTRIJI
 • NJEMAČKA Skulptorski kompleksi:
 • Muzeji:
 • AUSTRIJA Skulptorski kompleksi:
 • F: SKULPTURA U OSTALIM ZEMLJAMA
 • BELGIJA Skulptorski kompleksi:
 • G: SKULPTURA U HRVATSKOJ
 • SLIKARSTVO
 • H: SLIKARSTVO U ITALIJI
 • Djela anonimnih majstora: 01 Anonim
 • Slikari:
 • I: SLIKARSTVO U OSTALIM ZEMLJAMA
 • FRANCUSKA
 • Minijature:
 • Vitraj:
 • Freske:
 • Slikarstvo na drvu:
 • Tapiserije:
 • Slike na dasci:
 • Vitrail:
 • Grafika:
 • Minijatura:
 • AUSTRIJA
 • Djela:
 • SLOVENIJA
 • Zidno slikarstvo:
 • Slike na drvu:
 • BELGIJA I NIZOZEMSKA
 • J: SLIKARSTVO U HRVATSKOJ
 • Istra i Kvarner
 • K: PRIMJENJENA UMJETNOST
 • Italija
 • LITERATURA
 • POPIS REPRODUKCIJA
 • ROMANIKA
 • GOTIKA
 • SADRŽAJ

SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU

Emil Hilje

UMJETNOST ROMANIKE I GOTIKE
(skripta)

Zadar, 1999.

1

PREDGOVOR Ova skripta namijenjena su studentima povijesti umjetnosti, s ciljem da olakšaju snalaženje u građi iz predmeta Umjetnost romanike i gotike. Naime, literatura za rad velikim je dijelom teško dostupna, pisana raznim jezicima, te često preobimna u odnosu na zadani program. Ova skripta nisu literatura za ispit i ne mogu poslužiti kao nadomjestak za literaturu, već kao svojevrstan vodič u kojem je odnos prema građi ujednačen i orijentiran prema najznačajnijim umjetnicima i spomenicima. Predviđeno je da studenti tijekom samostalnog rada nadopunjuju i nadograđuju spoznaje o djelima romaničke i gotičke umjetnosti, o kojima skripta donose tek osnovne naznake i elementarnu faktografiju, te da sintezom tih spoznaja ostvare kvalitetan uvid u umjetnička kretanja u Europi i Hrvatskoj u vrijeme razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Pristup ilustracijama najbolje je izvesti uz pomoć programa ACDSee. Ukoliko ga ne posjedujete na svom računalu, na CD-u 1 nalazi se demo verzija, koju možete instalirati i koristiti u prvo vrijeme. I pisani dio i ilustracije dopušteno je printati, mijenjati, kopirati, proširivati i sažimati, u skladu s potrebama korisnika.

2

ROMANIKA

3

ali je ujedno samopouzdanje i nezavisnost ljudi koji su se okupljali u komuni predstavljalo prijetnju cijelokupnom feudalnom režimu. okupljenih u nekoliko stotina samostana. stoljeća samostani se počinju udruživati u kongregacije (Cluny 910. cisterciti 1098. Borbom. cjenkanjem. broj je stanovnika do 950. Slobodni je grad uživao pravnu i vojničku sigurnost (zidine više ne štite samo zamkove nego i gradove).Benediktinci: Samostanski red koji slijedi pravila redovničkog života što ih je sastavio Sv. godine (prije velike kuge) na 54.POVIJESNI UVJETI . da im se sudi u lokalnom sudu po lokalnim propisima (gradski statuti). te ubrzo postao uzor za brojne europske redovnike i redovnice.) s tendencijama strožeg centralizma. . osobito u slučaju Clunya. silvestrani 1231. a do 1348. stoljeća postao stvarno. te je okupljao najsposobniji dio pučanstva. stjecanje niza posebnih privilegija unutar feudalnog društva.... godine. i da nose oružje. celestini 1244. Russellu). kamaldulci 1012. 4 . Slobodni je grad bio izvor bogatstva. no zbog praktičnih ćemo se razloga pokušati što je više moguće držati današnjeg ustrojstva. stoljeća.Prostor: Ustrojstvo europskog prostora u srednjem je vijeku bitno različito od današnjeg političkog ustrojstva.7 milijuna oko 600. čime je stvorio novi.6 milijuna.. a nova naselja. pravo da kuju novac i utvrđuju mjere i utege. gradovi su vremenom stjecali pravo da održavaju redovite sajmove. a osobito novcem. potpadaju pod posebni tržišni zakon. Benedikt (480-543. Od 14.Povećanje populacije: Stanovništvo Zapadne Europe udvostručilo se između 10. idejno i organizacijsko središte čitave "monarhije redovnika".4 milijuna (prema J.. .) za opatiju u Monte Cassinu (528. koje su feudalni gospodari znali dobro iskoristiti. kao središta nekog posjeda. Neke karakteristične regije danas su podijeljene između tri ili četiri države.Razvoj gradova: Od desetog stoljeća nadalje nekadašnja će se naselja sve više oslobađati tutorstva feudalne gospode. dobivaju povlastice i prava koja privlače stalne grupe obrtnika i trgovaca. koji je potkraj 11.). koji podižu samostane u pravilu izvan gradova. . te konačno. "zapadni" oblik samostanskog života. koja se osnivaju pod pokroviteljstvom feudalaca. vallombrozi 1040. Stalna koncentracija materijalnih dobara. i 14. Od 10. olivetanci 1319. godine narastao na 22.. kao i posebnog položaja unutar same crkvene organizacije (nezavisnost u odnosu na biskupe) omogućili su im zauzimanje jednog od najistaknutijih mjesta u cjelokupnom životu srednjovjekovne Europe. C.

do 13. u kojima se miješaju vjerski polet. grobovi apostolskih prvaka u Rimu i grob Sv. demografski porast i poziv na pljačku. Jakova u Santiago de Compostela. a odvijaju se ustaljenim pravcima na kojima lokalna prošteništa (benediktinske i katedralne crkve) postaju etape putovanja. Hadočašća se odvijaju ili kao organizirani pohodi ili kao pojedinačna putovanja. 5 . Tri su važna odredišta . najčešće dugotrajna. ostvarivan je u nizu pokreta od 11.Križari: Ideal ponovnog osvajanja zemaljskog Jeruzalema (oslobođenje "Svetog groba" iz ruku nevjernika).."Sveti grob" u Jeruzalemu. stoljeća.Hodočasnici: Pokloničko putovanje do određenog mjesta iz religioznih motiva postalo je u srednjem vijeku moćno sredstvo pokajanja i iskupljenja grijeha. .

no usvajanje vještine presvođivanja većih raspona omogućuje konačno nadsvođavanje glavnog broda bazilikalnih građevina (umanjivanje opasnosti od požara i funkcija svoda kao vizije nebeskog svoda). tek u romaničko doba. makar ne i isključivi tip sakralne arhitekture. višebrodne. redovito su niske i nešto rustičnije građene i ukrašavane od gornje crkve. centralni tlocrti (kapele. s kolonadama koje podržavaju križne svodove. 6 . te često zadržavaju fortifikacijski karakter. kripte vremenom postaju čitave donje crkve. deambulatorij). Od apside je odvojen kolonadom.Svodovi: Osnovni oblici svođenja (križni i poluvaljkasti svod) preuzeti su iz ranijih razdoblja. stoljeća. zadovoljavajući time potrebe hodočasnika za komunikacijom sa svetim relikvijama. .Bazilika: Najčešći. Razvijajući se od skromnih ophodišta oko relikvija smještenih ispod oltara. a u južnim krajevima (Italija. Najčešće je obogaćen zrakasto postavljenim kapelama (apsidiolama). . no tek u romaničko doba postaju obvezan dio sakralne građevine. postaje uobičajeni dio sakralnih građevina.Kripta: Premda sporadično postoji još od ranokršćanskog razdoblja. portali) i svetišni prostor (apside.Deambulatorij: Proizišao iz ophodišta oko relikvija u kripti. Ipak.Tornjevi / zvonici: Sporadično se javljaju od 8/9. a presvođen deformiranim križnim svodovima ili poluvaljkastim svodom. tijekom romaničkog razdoblja učestalo se javlja i kao ophodište oko glavnog oltara u crkvi. Arhitektonski proizlaze iz tornjeva. a u nekim regijama koriste se i različiti oblici kupola (konstruiranih uz upotrebu trompi. . s naglaskom na pročelje (zvonici. . deambulatorijem.ARHITEKTONSKI OBLICI . Romanička je bazilika uglavnom trobrodan ili peterobrodan prostor s transeptom i kriptom. rijeđe pandantiva).Ostali oblici: Dvoranske crkve. skulptorskim i slikarskim ukrasom. Najčešće su smješteni na pročelja ili na sjecište glavnog broda i transepta. a ojačavanje pojasnicama križnih svodova dovodi do izuma križno-rebrastog svoda. krstionice). dijelom Španjolska) i kao zasebna građevina odvojena od crkve (kampanil). Najčešće su u potpunosti presvođene kombinacijom poluvaljkastih i križnih svodova. Križne crkve s kupolama. Poluvaljkasti svodovi često su ojačani pojasnicama koje pojačavaju njihovu stabilnost i daju im ritam. . Apside se presvođavaju polukupolama (kalotama). vezano uz procesijske oblike štovanja relikvija.

bifore. u kolonadama koje odvajaju brodove. 7 .Polukružni lukovi: Nizovi polukružnih lukova najpostojaniji su element romaničke arhitekture. trijumfalnom luku. prozorima (monofore. pojasnicama svodova. kvadrifore. galerijama. slijepim arkadama koje raščlanjuju vanjštinu. trifore. te prostor apside od deambulatorija. Susrećemo ih na portalima. heksafore).. te nizovima slijepih arkadica koje prate korniže i zabate.

ponovo je sagrađen.Sastojala se od dvije spojene građevine. Posvećena je 1095. Marije Magdalene. Skulptorska je dekoracija izuzetno bogata i oslikava cjelokupni razvoj romaničke skulpture. do početka 12. te slikarska dekoracija (ogroman lik 'Krista u slavi' u apsidi). a na sjeveru svodovima ojačanim pojasnicama. Crkva ima tri broda na dva nivoa. La Charité sur Loire. s pet brodova i dvostrukim transeptom. Narteks je završen 1150. Auxerre (katedrala). U oblikovnom smislu postoje ostvarenja od cistercitske jednostavnosti do raskošnih pročelja i razigranih oblika. s oktogonalnim zvonikom. Gradi se od 1050. 02 Tournus (Saint-Philibert) . pored stare karolinške crkve (koja je postala nedovoljna da primi tolike hodočasnike). toranj sa satom i dio apsidiole.. 8 . podignutu od 955. koji se srušio 1125. crkva je jedno od prvih remek-djela romaničke arhitekture. Saulieu (Saint-Andoche). Jedno od prvih djela burgundske arhitekture. te je crkva još jednom posvećena 1131. Postoje i bazilike s ravnim stropom.. 03 Vézelay (Sainte-Madelaine) . 04 Cluny III (opatijska crkva) . posvećene 1018. koristi se dinamičan sustav križnih svodova. Avallon (Saint-Lazare). Svod. gradi se novi između 1135. .Sagrađena od početka 11. Anzy-le-Duc. započeo opat (Hugues) i nazvao je Cluny III (jer je zamijenila prvobitnu crkvu Cluny I i jednu drugu. Chapaize (SaintMartin).Prevladava tip bazilike koja je na jugu prekrivena svodom (ili kupolama). godine Sv. Bernard propovijeda u Vezelayu II križarski rat. i rotunde. 05 Paray-le-Monial (Saint-Hugues) 06 Autun (Saint-Lazare) 07 La Charité-sur-Loire (Sainte-Croix) 08 Nevers (Saint-Étienne) 09 Ostale građevine: Perrecy-les-Forges.Crkva. Berze-la-Ville. odnosno otvorenim krovištem. Prototip nekolicine vrlo sličnih crkava (Paray-le-Monial. Franche-Comté. Langres). Oltarski je prostor gotički. do 991). godine jednom trgovcu. Burgundija [Bourgogne (+ dio Auvergne . koju je 1088. Ostao je samo južni krak velikog transepta. Posvećena je 1104. Na Uskrs 1146. Opatija Cluny prodana je 1809. te porušena do 1823. posvećene 1016. Nakon što je 1120.1001-18. godine. U pitanju je ogromna crkva od 181 metar dužine. Značajan je bio skulptorski ukras (kapiteli oltarnog prostora: čuveni "glazbeni tonovi"). Rhône-Alpes (sjeverni dio)] 01 Dijon (Saint-Bénigne) . požar uništio stari glavni brod s drvenom krovnom konstrukcijom.Značajno središte hodočašća oko relikvija Sv. Umjesto poluvaljkastog svoda karakterističnog za skupinu Cluny-Autun.A: ARHITEKTURA U FRANCUSKOJ . i 1140. longitudinalne bazilike. Crkva predstavlja začetak cijelog smjera burgundske romaničke umjetnosti. Smatra se da je ova neobična građevina prethodila tipičnim burgundskim crkvama s razvedenim istočnim dijelom. Autun. Rad na građevini i samostanskim zgradama nastavljen je do posvete čitavog kompleksa 1107. a narteks tri broda (presvođena gotičkim križno-rebrastim svodovima) koji se otvaraju prema brodovima crkve. Saulieu. te dvoranske crkve. Na sjeveroistoku Francuske predstavlja polaznu točku hodočašća za Santiago. stoljeća.Moulins).

Centralna i Zapadna Francuska [Pays-de-la-Loire, Centre, Poitou-Charentes, Limousin] 10 Saint-Benoît-sur-Loire - Benediktinska opatija osnovana 620. godine. Započeta 1026, posvećena 1031., a potpuno dovršena 1218. godine, crkva je jedan od najznačajnijih spomenika romaničke umjetnosti u Francuskoj. Tlocrt s dvostrukim transeptom ima plan u obliku nadbiskupskog križa, a trijem pokazuje tip otvorenog portika, proizašlog iz karolinške umjetnosti. Sačuvane su skulpture s prizorima Apokalipse, te otkrića i prenošenja relikvija Sv. Benedikta. 11 Poitiers (Notre-Dame-la-Grande) 12 Poitiers (Saint-Hilaire) - Trobrodna dvoranska crkva s osmerokutnim svodovima (kupolama) u srednjem brodu i vrlo uskim bočnim brodovima. Izvana su prislonjeni široki, dvostruki bočni brodovi, tako da ukupno ima sedam brodova. 13 Saint-Savin-sur-Gertempe - Crkva je jedini ostatak samostana koji je osnovao Karlo Veliki 820. godine. Predstavlja najpotpuniji spomenik romanike 11. stoljeća u Francuskoj. Poput još nekolicine crkava jugozapadne Europe, predstavlja tip dvoranske građevine. Glavni je brod presvođen jednostavnim neprekidnim poluvaljkastim svodom, oslonjenim na moćne stupove, u cijelosti oslikanim, a bočni brodovi križnim svodovima. 14 Ostale građevine: Chauvigny (Saint-Pierre); Germigny-des-Prés; Angers (SaintAubin); Angoulême (katedrala); Aulnay; Rioux; Azay-le-Rideau. Languedoc i Jugozapadna Francuska [Aquitanie, Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon] 15 Périgueux (katedrala Saint-Étienne) 16 Périgueux (Saint-Front) - Crkva križnog tlocrta s pet kupola. Piloni su međusobno povezani lukovima koji sliče na poluvaljkaste svodove. Očito je ugledanje na crkvu San Marco u Veneciji. 17 Toulouse (Saint-Sernin) - Najljepša i najprostranija romanička crkva na jugu Francuske, značajna etapa hodočašća u Santiago. Priliv hodočasnika bio je toliki da se morala sagraditi prostranija crkva. Sadašnja je započeta oko 1060., a završena sredinom 12. st. Predstavlja zanimljiv kompromis između tipa dvoranske crkve i bazilike. Građena je od opeke (glavni brod, zvonik) i kamena (apsida). Sivoružičasti sklad koji iz toga proizlazi jedna je od čari građevine. Skulpture oltarskog prostora (kraj 11. st.) i one vanjske (12. st.) kopirane su na čitavom jugu. Osmerokutna kula bila je podignuta između 12. i 15. st, a nedovršeno zapadno pročelje dopunjeno 1929. Unutrašnjost predstavlja savršen tip hodočasničke crkve: pet brodova, ogroman transept, galerije iznad bočnih brodova, oltarski prostor s deambulatorijem, dvije kripte za izlaganje relikvija. 18 Ostale građevine: Bordeaux (Sainte-Croix); Cahors (katedrala); Souillac (opatijska crkva); Carennac; Moissac (Saint-Pierre); Agde (katedrala); Carcassone (katedrala Saint-Nazare). Auvergne [Auvergne (+ dio Limousin - Tulle), Rhône-Alpes (do rijeke Rhône + dio Languedoc - Mende)] 19 Clermont-Ferrand (Notre-Dame-du-Port)

9

20 Issoire (katedrala) 21 Orcival (katedrala) 22 Conques (Sainte-Foy) - Crkva posvećena mučenici iz 4. stoljeća, jedan od ciljeva hodočašća i odmorište na putu za Santiago, na auvergnatskom putu koji je iz Puya, preko Conquesa i Moissaca dolazio do Toulousea. Crkva iz 10. stoljeća pokazala se premalena da primi priliv hodočasnika, pa je tijekom 11. stoljeća sagrađena današnja (dovršena u 12. stoljeću). Predstavlja kombinaciju profinjenog auvergnatskog ukusa sa monumentalnošću burgundskih izvora. Rađena je u vulkanskom kamenu, a najznačajniji ukras predstavlja čuveni timpanon glavnog portala, te kip-relikvija Sv. Foy. 23 Le Puy (katedrala) 24 Le Puy (Saint-Michel) 25 Ostale građevine: Saint-Nectaire (katedrala); Saint-Saturnin (katedrala); Culhat; Mauriac (Notre-Dame); Collonges; Beaulieu (opatijska crkva); Thiers (katedrala). Provansa [Provence-Alpes-Côte-d'Azur (+ dio Languedoc - Nîmes), Rhône-Alpes (južni dio)] 26 Arles (Saint-Trophime) - Ogledno djelo provansalsko-languedočkog stila bliskog antičkim tradicijama. Pročelje i klaustar sagrađeni su krajem 12. stoljeća, s bogatim skulptorskim ukrasom. 27 Saint-Gilles-du-Gard 28 Montmajour (opatijska crkva) 29 Ostale građevine: Aix-en-Provence (katedrala); Saintes-Maries-de-la-Mer; Moustiers (Sainte-Marie); Val-des-Nymphes (Notre-Dame); Uzès; Le Thor; Le Thoronet; Fréjus; Venasque; Digne (katedrala). Ile-de-France i Sjeveroistočna Francuska [Ile-deFrance (+ dio Centre - Chartres), Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne, Lorraine, Alsace] 30 Paris (Saint-Germain-des-Prés) - Posvećena 1163. Sačuvan je masivan zvonik na pročelju, započet početkom 11. st. Lađe razdvajaju masivni stupovi s skulptorski ukrašenim kapitelima (arkade i bočni brodovi konstruirani su u 17. st.). Svetište se produžuje u deambulatorij sa zrakastim kapelama (izvana podržano kontraforima). 31 Reims (Saint-Rémi) - Opatijska crkva iz karolinškog doba, temeljito pregrađena u romaničkim oblicima. 32 Ostale crkve: Paris (Saint-Pierre-de-Montmartre); Paris (Saint-Martin-desChamps); Morienval (opatijska crkva); Vignory; Marmoutier, Murbach (opatijska crkva); Ottmarsheim; Verdun (katedrala); Saint-Dié (katedrala). Normandija i Bretagna [Basse-Normandie, Haute-Normandie, Brétagne] 33 Jumièges (Notre-Dame) - Opatija osnovana krajem 7. stoljeća. Uništena u IX stoljeću, a obnovljena u 10. i 11. pod zaštitom vojvode od Normandije. Crkva je podignuta između 1037. i 1067. Razmjer katova čija visina opada jer su arkade razvijene na račun galerija, bio je oponašan u Bayeuxu i Caenu, a zatim i u Durhamu, dok je odnos mase zvonika i pročelja, preko Caena, pridonio razvoju gotičke arhitekture. Danas je Jumièges veličanstvena ruševina nedaleko ušća Seine.

10

34 Mont-Saint-Michel - Opatijska crkva građena tijekom 12. i 13. stoljeća. 35 Caen (Saint-Étienne) - Crkva muškog benediktinskog samostana, započeta 1064., posvećena 1077. Svodovi, transept i svetište su iz 13. stoljeća. Ima jednu apsidu s deambulatorijem i zrakastim kapelama. Zvonici na pročelju, koji još ne polaze od tla, ali su produženi kontraforima, predstavljaju prinos razvoju gotičke arhitekture, jednako kao i korištenje križno-rebrastih svodova. 36 Caen (Sainte-Trinité) - Crkva ženskog benediktinskog samostana, drastično restaurirana u 19. stoljeću. 37 Bayeux (katedrala Notre-Dame) - Romanička građevina pregrađena u gotičkim oblicima. 38 Ostale crkve: Falaise (Saint-Gervais); Caen (Saint-Nicolas); Lessay (opatijska crkva); Boscherville (Saint-Martin); Ouistreham; Lanleff. Profana arhitektura 39 Saint-Antonin (Jugozapadna Francuska), palača 40 "Cezarova kula", Provins (Sjeveroistočna Francuska) 41 Houdon (Sjeveroistočna Francuska), kula 42 Avignon (Provansa), most

11

Mary the Virgin) 09 Gloucester (katedrala) . adaptiran 1233. dok su kod ostalih (s izuzetkom katedrale u Durhamu) svodovi mahom dodavani kasnije. st. st. odlikuje se izvornošću svojih arhitektonskih rješenja. između 1100. Norwich).Započeta između 1080. Ukupna dužina 170 m. Lincoln. uporaba kubičnih kapitela. na mjestu ranije saksonske katedrale.. čiji utjecaj postupno slabi u drugoj generaciji. Niti dvadeset godina kasnije ruši se tek dovršeno svetište i gradi novo. York) nadahnuta je normandijskom arhitekturom. između 1090. st. Treća generacija (Durham.B: ARHITEKTURA U ENGLESKOJ . pojavom regionalnih posebnosti (Gloucester. Kor je ponovo pregrađen u gotičkim oblicima koncem 12. i 1090.12. 10 Melbourne (samostanska crkva) 11 Jedburgh (opatijska crkva) 12 Durham (katedrala) .Izgrađena 1070-1077. Osnovne su mu karakteristike u graditeljstvu formiranje naglašenog longitudinalnog bazilikalnog prostora presječenog najčešće dvobrodnim transeptom i završenog pravokutnim korom.Započeta oko 1100. Karakterističan je skroman ukras (uglavnom samo na portalima). Pregrađena u doba gotike. između 1080.. u doba gotike. 06 Winchester (katedrala) . često rustično zidanje. Znatno pregrađena u 18. godine Engleska potpada podvlast Normana. godine. i 1090. nego drvene krovne konstrukcije. Hereford. Inače. St. godine).Bazilikalni prostor podijeljen naizmjeničnim nizom raščlanjenih pilona i masivnih okruglih stupova povezanih polukružnim lukovima. s još jednim transeptom. st. i 1100. . Glavni brod pokriven je križno-rebrastim svodovima odijeljenim šiljastim lukovima pojasnica (1093-1128.. Sačuvana je romanička kripta. i 1120. većina je izvornih romaničkih građevina u Engleskoj doživjela u doba gotike znatne pregradnje. te izrazito masivni podupirači. deambulatorijem i tri zrakasto postavljene kapele (1097-1130. te tako nastaje sinteza zvana "normanski stil". čime se formira izraziti križni tlocrt. Albans (opatijska crkva) . Southwell). godine. 07 Romsey (opatijska crkva) 08 Iffley (St. Prvobitna je građevina (duga 90 m) sagrađena po ugledu na opatijsku crkvu u Caenu. Worchester). Old Sarum. i 19. 02 London (Tower. Graditelji koji u pratnji normanskoh knezova dolaze u Englesku vješto prilagođavaju elemente normansko-romaničkog graditeljstva anglosaksonskoj tradiciji. godine. i 1090. Sačuvan je masivni romanički toranj.1066... a četvrta (Exeter. Spomenici: 01 Canterbury (katedrala) .). vjerojatno najraniji primjer 12 . 05 Chichester (katedrala) .Započeta između 1080.Prva generacija katedrala (Canterbury. Peterborourgh. Ramsey. Zanimljivo je da kod velikog broja građevina ovi snažni podupirači uopće ne podržavaju svodove. Rochester. a uzdužni brodovi i transept koncem 14. ostvaruje uočljiv sklad između modernosti i originalnosti. znatno proširenije. John's Chapel) 03 Waltham Abbey (opatijska crkva) 04 St.

16 Norwich (katedrala) .takvog tipa svođenja uopće. godine.Započeta 1083. Duga je 163 metra (glavni brod ima dvanaest traveja) i ima dva transepta (istočni i zapadni).Glavni brod ima čak četrnaest traveja. stoljeća. Odražava gotovo sve etape razvitka romaničkog stila u Engleskoj. Na zapadnom dijelu prigrađen je narteks prekriven romaničkim svodom. građena do konca 12. 13 Southwell (samostanska crkva) 14 Cambridge (Holy Sepulcre) 15 Ely (katedrala) . Jedna od najvećih romaničkih crkava u Europi. 13 . te značajne gotičke dogradnje (portal. završni kat zvonika).

) direktno nastavlja na ostvarenja otonskog doba. Nadsvođivanje se uvodi kao napredniji sustav građenja u Rajnskoj oblasti uglavnom tek u drugoj polovini 12. 15 Minden 16 Fulda (Sv. s ritmičkom izmjenom potpornja. Poptuna jednostavnost oblika asocira na ranokršćanske uzore. Na zapadnoj je strani dozidan uzdužni brod. Michael) . Kolonade imaju ritam izmjene jednog pilona i dva stupa.) za biskupa Imada.Trobrodna bazilika s dva transepta i šest tornjeva. 10 Paderborn (katedrala) .Započeta u drugoj polovini 10.. st. bez svodova. st. st.Njemačka se romanika tijekom salijakog razdoblja (Konrad II dolazi na vlast 1024. 11 Bremen 12 Freckenhorst 13 Idensen 14 Jerichow (crkva premonstratenškog samostana) . Očit je utjecaj Aachenske kapele. sačuvana je kripta. a galerije postoje samo na završecima krakova transepta. a bočni su brodovi više nego dvostruko niži.Posvećena 1015. st. 03 Hildesheim (St. Predstavlja polaznu točku saksonskog graditeljstva.C: RHITEKTURA U GERMANSKIM ZEMLJAMA NJEMAČKA . kada je dodatno uzdignut središnji zapadni toranj (pod kojim je sahranjen biskup Imad). Nakon velikog požara znatno pregrađena (od 1058. Deambulatorij nije presvođen.Bazilika s ravnim stropom. Brod i transepti imaju istu visinu (omjer širine i visine broda je 1 : 2). st. posvećena 1186. Glavni brod nije presvođen. dovršena 1133. Stoga se u njemačkoj romanici razmjerno dugo održao konzervativni bazilikalni tip crkve s ravnim stropom. no masivnost i ritam polukružnih lukova odaju pripadnost romanici. Najstarija njemačka imitacija crkve na Kristovom grobu u Jeruzalemu. Patrokli) . Saksonija 01 Hildesheim (St. Bazilika s dva transepta. Izgrađena od opeke.Započeta oko 1000. a drugdje tek u 13. Godehard) . 14 . dovršena 1033.Sagrađena između 1122. i 1190. . 04 Goslar 05 Quedlinburg 06 Braunschweig 07 Magdeburg Sjeverna Njemačka 08 Münster 09 Soest (St.Od crkve iz 9. Mihovil. st. Glavni brod nije presvođen. grobljanska kapela opatije) . 02 Hildesheim (katedrala) . deambulatorijem i vijencem kapela. Centralna (kružna) građevina uglavnom potječe iz 10. koja u svojim razvijenijim oblicima već sadržavaju velik dio elemenata karakterističnih za romaniku.Sagrađena sredinom 12. Bazlikalni koncept s kriptom otvorenom prema glavnom brodu.. godine u salijskom razdoblju. s dva zvonika na pročelju i oktogonalnom kupolom nad križištem. 1200-1220. i 11. podignut je na mjestu westwerka masivan četvrtasti toranj i atrij s galerijom.

križno-rebrasti svodovi i tendencija ka visini). 29 Trier (katedrala) . ali i Italije). Kripta duga 35 m. Trobrodna bazilika s tlocrtom u obliku latinskog križa s dva transepta i šest tornjeva. koje teku oko cijele građevine (oblik koji će preuzeti neke druge crkve rajnskog područja. 27 Worms (katedrala Sv. U potpunosti presvođena. dva kora i istočnim transeptom.Najveća romanička građevina u Njemačkoj.Srednjonjemačko planinsko područje 17 Paulinzella 18 Frieberg 19 Bamberg (katedrala) . st. Vanjski zidovi svetišta raščlanjeni su patuljastim galerijama. 20 Nürnberg Švapsko-Bavarsko područje 21 Augsburg (katedrala) 22 Alpirsbach 23 Regensburg (Allerheiligen-Kapelle) . 26 Mainz (katedrala) . st. visina zapadnih tornjeva 65. Poligonalni zapadni kor započet 1234.. visina svodova srednjeg broda 33 m.. st.Građevina iz 11. Koncem 11.). unutrašnjost s bazilikalnim proporcijama brodova (bez galerija).5 m. Kripta je izvorno bila otvorena prema glavnom brodu. dominantna uloga zidnih masa osvjedočuje pripadnost romaničkom ukusu. Dužina 134 m. st. Vanjštinom slična katedralama u Mainzu i Speyeru. posveta 1061.. Sadašnja je građevina uglavnom iz 13. Glavni brod pregrađen je nakon 1186. Unatoč prisustvu gotičkih elemenata (šiljati lukovi. Ponovo u upotrebi od 1036. i 1164. Na pilone kolonade oslonjeni su polustupovi koji se produžuju do pojasnica koje dijele križne svodove (1080-1106. zapadno pročelje 1039-66. kasnije znatno pregrađivana. Trobrodna bazilika s dva niza galerija (prave i ukrasne). Gotički toranj na zapadnom koru dograđen u 15.Započeta oko 1030. širina 38 m. 28 Limburg an der Lahn (St. Petrobrodna bazilika s istaknutim transeptom i apsidom koja se otvara izravno 15 . uz klaustar katedrale biskup Hartwich II kao pogrebnu kapelu. Petra) . 24 Friesing (katedrala) Rajnsko područje 25 Speyer (katedrala) . Trobrodna bazilika s dva kora.Građena od 1171. Ubrzo nakon toga stradala u požaru. visoka 6. Iznova sagrađena od 1060. Bazilika sa stupovima. Vanjski ukras predstavljaju friz s plitkim lukovima i dekorativna galerija. st. široka 46 m. st.. u potpunosti je pregrađena u prvoj polovini 13.20 m.Imperijalna gradnja. nema galerije. Bazilika sa kvadratnim pilonima. do 1192. posvećena 1009. kripta posvećena 1041. brodovi izgrađeni 1035-45.Podigao ju je između 1155. Simetrična razdioba mase sa dva transepta. pregrađen je istočni dio i presvođen glavni brod.60 m. Georg) . zapadni kor i transept su iz prve polovine 13. . dvije kupole nad križištima. st. po dva zvonika na istočnoj i zapadnoj fasadi. no relativno kratak glavni brod i širok toranj na sjecištu ostvaruju utisak centralnosti.Sagrađena početkom 11.Započeta 975. do 1137. Visina istočnih tornjeva 71.. sagrađena nakon 1019..

dograđen je portik). 12. Kasnije je dobila gotičke svodove.Posvećena 1049. NIZOZEMSKA 41 Maastricht (Sv. st. Oko istočne apside izgrađena je otvorena galerija. Očito je ugledanje u francuske uzore. uz onu u Speyeru.Ruševine carske palače Fridriha I Barbarose iz 12. st. s dva transepta i šest tornjeva. Razvedeno zapadno pročelje ima dva kvadratna tornja flankirana okruglim kulama. st. Razorena u II svj. Stjepana) . AUSTRIJA 35 Salzburg (crkva Sv.). Trobrodna bazilika presvođena križnim svodovima odijeljenim pojasnicama (prva pol. Na zapadni je dio početkom 13. koji ima deambulatorij i vijenac kapela. Transept ne prelazi širinu bočnih brodova. Zapadna kripta je iz 11. st. 37 Beč (katedrala Sv. plitki trijem s galerijama i polukružnu apsidu. kao romanička trobrodna crkva. st.. st. st.Sagrađena od 1140. st. Aposteln) . nadograđen atrij. Prvobitna centralna koncepcija (polukružni trikonhos) naknadno je produžena uzdužnim zapadnim dijelom broda. Kripta sa 100 stupova dovršena je 1174. Maria am Kapitol. proširena je oko 900... palača) . kor oko 1200.Sagrađena u 13. 40 Tournai (katedrala Notre-Dame) . 30 Maria-Laach (opatijska crkva) .Kor sagrađen oko 1000. Između dvaju zvonika na pročelju smješten je narteks s galerijom. Servacije) . a romaničko pročelje preinačeno je 1300. brod iz 13. st. ratu. do 13. bez galerija. stoljeća. Sačuvana je originalna kripta. st. Profana arhitektura 34 Gelnhausen (Srednja Rajna.u transept. Ima četiri zvonika i centralni toranj nad križištem. nekadašnja katedrala) BELGIJA 39 Soignies (Saint-Vincent) . st. Maria am Kapitol) . Transepti završavaju polukružnim apsidama.Početak 12.. brod je završen 1141.Jezgra iz 7. do 1200. kor i uzdužni brod su s početka 12. Prvobitni romanički kor nadomješten je nešto kasnijim. najupečatljiviji primjer iz salijskog razdoblja. Švedska 43 Lund (katedrala) 16 . a na zapadnoj su strani tri tornja. SKANDINAVIJA Finska 42 Turku (katedrala) . Znatnije je pregrađena u 15. a brod s lukovima u dva kata je iz 12. 31 Bonn (katedrala) 32 Köln (St. st. Petra) 36 Gurk (katedrala) . 38 Wiener Neustadt (župna crkva. u gotičko (u 16. Trikonhalno svetište preuzeto od Crkve St.Sačuvani su romanički tornjevi na pročelju. 33 Köln (St.Započeta oko 1110.Građena od konca 11.

17 . i 1140. Kripta po uzoru na onu u Speyeru. Građena po ugledu na katedralu u Tournaiu.1175-1220. kao bazilika ravnog stropa. st. Bazilika ravnog stropa.). st. 45 Trondheim (katedrala Sv. Urnesu (12.12. st).Građena pod engleskim utjecajem. Kasnije su dodani gotički križno-rebrasti svodovi. Norveška 44 Drvene crkve u Borgundu (12. st. Olafa) . 48 Ols (župna crkva) . Okrugla građevina na dva nivoa od kojih je donji presvođen neobičnim u polukružnim svodom oslonjenim na centralni pilon.) i Torpou (13.. 46 Stavanher (katedrala Sv.Podignuta između 1103. Svithuna) Danska 47 Roskilde (katedrala) .

Krstionica započeta 1196. i početkom 12. Tri ulaza imaju portike lombardijskog tipa s loggiama na katu. st. oblaganje stijena mramorom u obliku raznobojnih pojasa. uglavnom sagrađena od 1063. 07 Ferrara (katedrala) . Emilia) 01 Milano (San Ambrogio) . Ranoromanička građevina s pet brodova stupnjevanih u visinu. Trobrodna dvoranska crkva bez transepta. 02 Como (San Abbondio) .Crkva iz 8... kada je dobila i zvonik. Građena od opeke. do visine petog kata. odgovara unutrašnjoj podjeli na brodove.. Trobrodna bazilika s kupolom iznad križišta. Djelo graditelja Lanfranca. Glavni portal izveden je 1218. st. Trodjelna razdioba pročelja. Trobrodna građevina s tlocrtom latinskog križa i kupolom iznad križišta. st. Kampanil je dovršio Pietro Vago 1340.). već su smješteni nad krakove transepta.1122-1233. Antelami. s izmjeničnim stupovima i pilonima. Među talijanske specifičnosti idu pročelja ukrašena slijepim arkadama i patuljastim galerijama. 08 Pomposa (opatijska crkva Santa Maria) . posvećena 1184. Prototip comacinskog stila. Zvonici nisu odvojeni od građevine. 09 Piacenza (katedrala Santa Maria Assunta) . U kripti se čuvaju relikvije San Geminiana.Obnovljena u 12. 05 Pavia (San Michele) . Krstionica započeta 1167. Maestri Campionesi. Maestri Campionesi djelomično su modificirali izvornu građevinu.Započeta 1013.Započeta 1137. Snažan je utjecaj ranokršćanskih građevina i s tim u vezi tradicija bazilike s otvorenim grednikom krovišta (nezainteresiranost za problematiku vezanog sistema i za nadsvođavanje). do 1095. (atrij oko 1150. poslije 1260. Civate (San Pietro) .1130-1178.Započeta 1133. no istaknuti konstruktivni i dekorativni elementi su od kamena. te prostranim korom burgundskog tipa. Zvonik ("Torre Ghirlandina") podignut je do 1169. Kripta donekle podsjeća na onu u Speyeru. st. a rotirajući kip anđela (visok 5 m) postavljen je 1341.. pregrađena u 13.. portali u obliku baldahina s isturenim stupovima koji stoje na lavljim skulpturama. 04 Bergamo (Santa Maria Maggiore) .D: ARHITEKTURA U ITALIJI .. Veneto. st. 10 Parma (katedrala Santa Maria Assunta i krstionica) . Glavni zapadni portal pripisuje se Wiligelmu.12. dobila je dva gotička portala.-9. Sjeverna Italija (Lombardia.Restaurirana prema staroj osnovi potkraj 11. st. gradio B. i predstavlja tipičan primjer lombardijskog stila. a slične su i ukrasne galerije na vanjštini apsidalnog dijela.Započeta 1099. kada je dobila i "zapadnu apsidu". s jakim lezenama i slijepim arkadama. Liguria. 06 Cremona (katedrala i krstionica) .Langobardska karolinška građevina pregrađena u 11. te reljefna plastika uz portale. a dovršili su ga 1319. U 14. na mjestu bazilike iz 4. a kampanil 1284-94. 11 Modena (katedrala) . 03 Como. st.U usporedbi s francuskim i njemačkim spomenicima romanike talijansko je graditeljstvo razmjerno konzervativno. st. 18 .

23 Verona (San Giovanni in Valle) Srednja Italija (Toscana.Sagrađena u 6.Podignuta u 12. lombardijskog podrijetla. razvedenu s dva niza stupova u parovima koji nose polukružne lukove. podignuta oko 1160. Uz crkvu je 1045.) st.Sagrađena oko 1000. 17 Torcello (Santa Fosca) . st.Ranosrednjovjekovna crkva.. Kasnije je dobila 6 kupola i nekoliko manjih šiljatih tornjića. u obliku grčkog križa s tri apside i portikom koji teče uokolo građevine. Marche. (9. st. 26 Lucca (San Frediano) 19 . obnovljena 1060. osmerokutna centralna građevina s deambulatorijem. Uz crkvu se nalazi romanički klaustar iz 1123.Kompleks od osam građevina iz različitih epoha (od romanike do renesanse). st. st. današnje stanje iz 12. dograđivana do 15. 20 Verona (San Zeno) . kada dobiva heksagonalnu apsidu. 18 Murano (Santi Maria e Donato) . U osnovi bizantska građevina (osnova slobodnog grčkog križa s pet kupola). st. pročelje iz 13.Romanička bazilika iz 1139-89.. Arhitektonski je najzanimljivija Crkva San Sepolcro. 14 Padova (San Antonio) . 22 Verona (San Lorenzo) . Abruzzi) 24 Lucca (katedrala San Martino) .Najvećim dijelom potječe iz 11. 13 Padova (Santa Sofia) . 21 Verona (katedrala San Vigilio) .. Okrugla građevina s deambulatorijem. ujedno i vrijedan spomenik romaničkog graditeljstva. djelomice obnovljena u stilu kasne gotike. Upotreba izmjeničnih redova kamena i opeke naglašava polikromiju.Podignuta 1120-1138. Najznačajnija romanička građevina gornje Italije. Lazio. Dekoraciju pročelja izveo je 1204. koji ukazuje na karolinške tradicije (donji dio masivan.12 Bologna (Santo Stefano) . Trobrodna bazilika s ravnim stropom. Umbria. završni katovi probijeni otvorima).Započeta 1143. 19 Mantova (San Lorenzo) .1232-1307. godine na ruševinama antičkog hrama... Vanjština i unutrašnjost crkve veličanstveni su u svojoj jednostavnosti. st.Građena na starijoj osnovi od 1063-1094. st.Oko 1100. st. a prostrana kripta s rimskim stupovima otvorena je prema unutrašnjosti crkve. pregrađena u 12.Građevina iz 7. U osnovi trobrodna crkva romaničkog stila s gotičkim elementima po uzoru na građevine propovjedničkih redova. podignut odvojeni kampanil. čije brodove dijele okrugli stupovi što se izmjenjuju s pilonima. obnovljen 1300. 25 Lucca (San Michele) . Uz katedralu je romanički klaustar iz 12. Apsida je izgrađena 1386-98. Ima pročelje flankirano sa dva okrugla zvonika u kojima se nalaze stubišta što vode u matronej. Guidetto da Como. Portal ima trijem s lavovima u podnožju. 16 Torcello (Santa Maria Assunta) . st. na mjestu građevine iz 5. 15 Venecija (San Marco) .

dovršen u 14. upotrijebivši ostatke hramova iz nedalekog Paestuma (stupovi od zelenog mramora. Puglia) 39 Caserta Vecchia (katedrala San Michele) . st. Bazilika s galerijama i ravnim stropom.Sagrađena je na mjestu ranokršćanske crkve. Sicilia.1124-1147. Buscheto. st. trobrodna u transeptu. Calabria. Odlikuje je harmonično spajanje raznolikih utjecaja (sicilsko-islamski. Diotisalvi. Smjenjivanje podupirača ističe podjelu na traveje. Prostor djeluje vrlo rastresito. Bogat. Robert Guiscard. 27 Pisa (katedrala i krstionica) . Gradnju krstionice počeo 1153. s transeptom i apsidama. zapadnu fasadu gradio 1261-70.Posvećena 1153. Preinačena u 18.. Oktogonalnog oblika. Kampanil započet 1173. 40 Capua (San Angelo in Formis) 41 Ravello (katedrala) 42 Salerno (katedrala Santa Maria degli Angeli) . rimski reljefi). Izvana ravni zidovi i veliki krov u obliku šatora. Karakteristični su potkovasti lukovi i visoka osmerokutna kupola s dvostrukim redom slijepih arkada.Građena vjerojatno u 10. obnovio Giovanni da Gubbio.Stara romanička građevina koju je 1140. 43 Cefalù (katedrala San Pietro) 20 . 32 Assisi (Katedrala San Rufino) . koja je podvučena potpuno sačuvanim lebdećim lukovima. Unutrašnjost je trobrodna. arkada i inkrustriranih šara.Ima tlocrt u obliku grčkog križa (trobrodnih krakova) i poligonalnu kupolu na kvadratnoj osnovi. (počeo se naginjati već prije dovršenja završnog kata). 38 Ancona (Santa Maria di Portonovo) Južna Italija (Campania. Crkva benediktinskog samostana. Na sjecištu glavnog broda i transepta smještena je kupola jajolikog oblika koja daje vrlo malo svijetla.Sagrađena između 1060. ali površinski ukras sastoji se od mramorne oplate. Lucania. pokrivena mozaicima. Pročelje dovršeno u 14. 33 Rim (San Clemente) 34 Toscanella kod Viterba (Santa Maria Maggiore) 35 Toscanella kod Viterba (San Pietro) 36 Ancona (Santa Maria della Piazza) . 29 Firenca (krstionica katedrale) . s nadsvođenim portikom sa stupovima koje podržavaju lavovi. majstor Filippo od dalmatinskog mramora. st. Ima posvuda istu mramornu oplatu blagih boja (u unutrašnjosti je kasnije skinuta i zamijenjena slikanom imitacijom). Iznutra kupola sa "samostanskim svodom" velikog raspona. po uzoru na pročelje zadarske katedrale. Zvonik je dovršen 1234. apulsko-romanički). Molise.. 37 Ancona (katedrala San Ciriaco) .Sagradio ju je 1077-85. st. i 1128. 28 Firenca (San Miniato al Monte) .Građena od 11. Pročelje je sagradio 1210. st. st. Izgradnju počeo 1063. peterobrodna u podužnom dijelu i koru. te jednostavna mramorna oplata. Rainaldus. Na pročelju se ističe portal stepenasto uvučen u zidnu masu. čemu doprinose otvorena kripta i uzdignuti kor. 30 Firenca (Santi Apostoli) 31 Spoleto (Santa Eufemia) . do 13.Izgrađena u 11/12.

46 Palermo (Cappella Palatina) . flankirano sa dva masivna zvonika.). Trobrodna bazilika s kolonadama od rimskih spolija.Sagrađena od 1034.. do 1185. zatim gradnja nastavljena sa zastojima. obnovljena nakon 1166. Predstavlja izraziti primjer apulijske romanike. 55 Venezia (zgrade "Fondaco dei Turchi". posvećena 1197. po ugledu na baziliku San Nicolò. podijeljeno pilastrima na tri dijela. Zapadno pročelje. 48 Matera (katedrala San Michele) . Brodove dijele antički stupovi. Na trodjelno raščlanjenom pročelju ističu se tri portala (središnji bogato skulptorski ukrašen) i raskošna rozeta. 49 Bari (San Nicolò) . u kojem 216 stupova u parovima nose islamske (?) šiljaste lukove. Sabina. po ugledu na crkvu S..Visoka istočna strana.. 50 Bari (katedrala San Sabino) . ima u donjem dijelu tri portala iz 11. Harmonično pročelje ukrašava rozeta iz 13. 52 Bitonto (katedrala San Valentino) . Omanja trobrodna bazilika s povišenim korom.Započeta 1099. glavnina sagrađena od 1159. na temeljima ranije građevine. Nicolò u Bariju. st.1132. a kripta slična onoj u crkvi S. transept i kor. Tri polukružne apside otvaraju se direktno u transept. 53 Troia (katedrala San Secondino) . znatno dograđena u 15. st. Ima tri kupole orijentalnih oblika..Sagrađena prije 1161. "Palazzo Loredan") 56 San Gimignano (Toskana) 21 ..Sagrađena 1174-1189. Profana arhitektura 54 Orvieto (gradska vijećnica) . Na južnoj fasadi je galerija sa heksaforama. st. a u gornjem monumentalnu rozetu. Unutrašnjost je podijeljena u tri broda stupovima i pilonima.. djelimično završena 1132.. Najznačajniji spomenik normanske arhitekture na Siciliji.-1189. Unutrašnjost je kolonadama podijeljena u tri broda.Započeta sredinom 12. djelomično uništena 1156. ima udubljeni portik. Brončane vratnice na glavnom i bočnom portalu rad su Oderisia de Benevento (1127.Sagrađena 1175-1200.. 51 Trani (katedrala San Nicola Pellegrino) . a na glavnoj apsidi veliki bogato ukrašen prozor. Sadašnji podužni brod viši od broda transepta nije plod prvobitne zamisli.Sagrađena od 1172.Sagrađena početkom 13.Započeta 1087/89. 45 Palermo (San Cataldo) . Trobrodna bazilika s ravnim stropom i povišenim kvadratičnim svetištem koje se završava s tri apside.Započeta 1039. st. prohodne galerije. Zvonik je podigao "Nicolaus Sacerdos Protomagister". do 1060. Uz katedralu je velik klaustar iz 12. do 1197. Jedna od prvih građevina romaničkog stila što su je Normani podigli u Južnoj Italiji. st.. Na glavnoj se ističe monumentalni bogato ukrašen prozor. Pročelje je sagrađeno od lokalnog ružićastog mramora. Nicolò u Bariju. 44 Palermo (katedrala) . Ambon je izradio majstor "Nicolaus Sacerdos" 1229. Pročelje.. st. U kripti se čuvaju relikvije Sv. 47 Monreale (katedrala Santa Maria la Nuova) .

Sačuvan je izgled srednjovjekovnog grada s karakterističnim zgradamatornjevima obrambene namjene. 22 ..

06 Tahull (Santa Maria) . razorili Mauri). Utisak srodnosti s talijanskom romaničkom arhitekturom dodatno pojačava zvonik lombardskog tipa odvojen od crkve. Bočni su portali bogato ukrašeni skulpturama. slično krilu klaustra. Glavni je brod presvođen poluvaljkastim svodom ojačanim pojasnicama što se produžuju u lezene na pilonima. a nad visokim arkadama postavljeni su prozori koji daju bazilikalno osvjetljenje.Posvećena 1150.Posvećena 1123. deambulatorijem s radijalnim kapelama.Crkva benediktinskog samostana posvećena 1022. 07 Vilabertran (samostan Santa Maria) .. te dva zvonika na pročelju. te deambulatorij sa 23 . a bočni križnim svodovima. st. s transeptom i apsidom s pet oltarnih niša. koji je prvobitno bio ožbukan. tek polagano potiskivale Maure. a na sjecištu transepta i glavnog broda se na trompama podiže kupola koja propušta svjetlost kroz otvor na vrhu i male pravokutne prozore postavljene samo s jedne strane. Jakov) . Katalonske građevine odlikuje zidanje sitnim kamenom (šljunak ili mali tesanik). Njihov često zdepast i oskudno raščlanjen izgled proizlazi iz rasporeda prostora (najčešće trobrodne dvoranske crkve s tri apside). Nad križištem transepta i glavnog broda na trompama je podignuta kupola s lanternom.E: ARHITEKTURA U OSTALIM ZEMLJAMA ŠPANJOLSKA . s tlocrtom u obliku latinskog križa.Započeta 1077. prostranim emporama. Kao građevni je materijal upotrebljen granit. dezintegrirane u male državice. često kombinirane s elementima maurske bujnosti. predstavlja tip trobrodne dvoranske crkve s transeptom i deambulatorijem. (na mjestu svetišta što su ga 997. s tri broda. Unatoč kasnobaroknoj pregradnji predstavlja najistaknutiji spomenik ranoromaničke arhitekture u Španjolskoj. 04 Barberà (Santa Maria) 05 Tahull (San Clemente) . dovršena 1122. no vjerojatno završena znatno ranije. Transept ne prelazi širinu bočnih brodova. 08 San Juan de las Abadesas . st. 01 Santiago de Compostela (Sv. Jedno od najsavršenijih ostvarenja rane romaničke umjetnosti u Španjolskoj. Glavni je brod presvođen poluvaljkastim svodom s pojasnicama oslonjenim na sustav od po dva stupa (jedan iznad drugog) vezana uz pilone. prati jednu bočnu stranu crkve. trobrodnim transeptom s apsidiolama. Arhitektura pokazuje dosta sličnosti sa susjednim francuskim pokrajinama (Languedoc).Romanička se umjetnost širi samo u sjevernim područjima Pirinejskog poluotoka u doba kada su kršćanske sile.Posvećena 1123. 02 San Pedro de Roda .1019-1040. Posebnost Kastilje je veliki trijem koji. dok glavni potječe iz vremena barokne pregradnje. Ima križni tlocrt s kracima transepta gotovo jednakim dužini broda. Zavjetna hodočasnička dvoranska crkva (slična San Serninu u Toulousi). jednobrodna.Podignuta prije sredine 12. Glavni je brod presvođen poluvaljkastim svodom s pojasnicama. 03 Cardona (Colegiata di San Vicente) . Ispod portika Katedrale nalazi se podzemna crkva (Iglesia baja / San José) iz 12. Trobrodni prostor na koji se nastavljaju tri apside pokriven je jedinstvenim drvenim krovištem. Kao graditelji se spominju Robertus i Bernardus.

Započeta 1152. stoljeće. ima (poput većine ostalih u Španjolskoj) dvostruki red stupova s reljefno ukrašenim kapitelima.Druga četvrtina 12. / početak 13.). okružuju četiri tornjića.Romanička građevina sa zvonikom iz 13. Današnje je stanje uglavnom rekonstrukcija prvobitnog zdanja koje je stradalo u požaru u 19.Sagrađena 1171-1331. 09 San Pedro de Galligans 10 Ripoll (samostan Santa Maria) . 12. Osmerokutni toranj-lanternu ("cimborio"). Trobrodna bazilika s galerijama. sagrađena tijekom 11. 18 Avila (San Vicente) . stoljeće. 15 Torres del Rìo (Santo Sepulcro) . 22 Segovia (San Lorenzo) 23 Segovia (San Andrés) 24 Segovia (San Esteban) .. iznimno rijedak element u španjolskoj romaničkoj arhitekturi. U njoj su grobnice kraljeva Leóna i Kastilje (1054-1067. Od tri graditelja 24 . francuski. 16 Cervatos (Colegiata de San Pedro y San Pablo) 17 Soria (Santo Domingo) . u duhu cistercitske arhitekture. Trobrodna bazilika s korom. st. maurski i bizantski). st.Kraj. st. 13 Siresa (samostan San Pedro) 14 San Juan de la Pena . Pročelje predstavlja najznačajniji kompleks romaničke skulpture u Španjolskoj (više od 100 odvojenih scena). 25 Segovia (Iglesia de la Vera-Cruz) . tri apside. st. do 14.13. portikom i jako istaknutim transeptom. st. te miješanje raznorodnih utjecaja (katalonska tradicija.13. st. 11 L'Estany (samostan Santa Maria) . 19 Segovia (San Millan) . st. Komplicirano rebrasto svođenje kupole vjerojatno je plod islamskih utjecaja. Čitav zamršeni kompleks nosi pečat prijelaznog razdoblja kasne romanike u ranu gotiku.Rano 12. stoljeće.. Klaustar iz 12. 26 León (Colegiata di San Isidoro) . do kraja 13. Klaustar je iz 13.. 27 Salamanca (Stara katedrala / Catedral Vieja) . st. posvećena 1149. 21 Segovia (San Juan de los Caballeros) .Klaustar. znatniji radovi od kraja 12. Peterobrodna crkva pokrivena drvenim stropom. Iskazuje odlike prelazne faze iz romanike u gotiku.Crkva posvećena 1094.Trobrodna bazilika s transeptom. građen od 12. st. dovršena početkom 13. 12 Taragona (katedrala) .Konac 12.zrakastim kapelama. 20 Segovia (San Martin) . st. oslonjenu na pandative. st.Templarska dvanaestokutna centralna građevina iz 1208. neobično prostran u odnosu na crkvu. i 12. Karakterističan je zvonik-lanterna ("cimborio") nad križištem.Početak građenja koncem 11. st.. Na vrlo izrazit transept direktno se nastavlja apsida i šest apsidiola.

st.12/13. st. 35 Avila (zidine) . s oblom apsidom i slijepim arkadama izvedenim od opeke po uzoru na arkade od kamena.Crkva od opeke iz 1123. Kod većine se značajnih građevina prožimaju odlike kasne romanike i rane gotike. 32 Estella (Palacio real . Pokazuje određenu srodnost s normanskim građevinama na Siciliji. Adrzej) . a u njega je ugrađena i apsida Katedrale. oko kojeg teče nešto niži prstenasti brod (šesnaesterostrani deambulatorij). Trobrodna dvoranska crkva s kolonadom stupova s šiljastim arkadama.Prvobitna kapela je centralna građevina oktogonalnog tlocrta. 38 Tomar (templarska crkva) . Pokazuje dosta sličnosti s crkvom Sainte-Foy u Conquesu.1160-1240. 33 Compostela (nadbiskupska palača) . st. Na građevini se očituju bizantski. st. Klaustar je s konca 12. Pombeiro. st. u 12. dovršena 1266. 36 Coimbra (Stara katedrala / Sé Velha) . 34 Lerida (vijećnica) .Započeta na prijelazu iz 11.1170. 37 Evora (katedrala) .najznačajniji je drugi (Petrus Petriz).1151-74. PORTUGAL . U osnovnoj dispoziciji trobrodna romanička građevina. flankiranu s četiri tornjića. Travanca) mahom su pokrivene drvenim stropom. Manje trobrodne ili jednobrodne crkve (Rates.Oko 1200.Tek u 12. Prizemlje presvođeno križnim svodovima odvojenim pojasnicama. 25 . st. Nad križištem transepta i glavnog broda nalazi se toranj-lanterna. islamski i zapadni (normanski) utjecaji. a iznad križišta rebrastu kupolu-lanternu oslonjenu na pandantive.palača navarskih kraljeva) . Profana arhitektura 31 Loarra (kaštel) . Paço de Sousa. a kat širokim križno-rebrastim svodovima. st. s pojasnicama koje preko polustupova prenose težinu na pilone empora i arkada glavnog broda. dodan uzdužni brod.Započeta 1120. POLJSKA 40 Krakov (Sv. Ima masivan četverokutni zvonik. koja u detaljima pokazuje prihvaćanje gotičkih elemenata..12/13. Utvrđeni samostan. Ima kupolu nad križištem. Toj je građevini početkom 14. 30 Sahagun (San Lorenzo) . Unutrašnjost je u potpunosti barokizirana. 28 Zamora (katedrala) . (majstori Bernard i Robert). ima 86 kula i 9 utvrđenih vrata. 39 Bragança (Domus Municipalis) . Trobrodna dvoranska crkva s poluvaljkasto nadsvođenim glavnim brodom. stoljeća. 29 Toro (Colegiata de Santa Maria la Mayor) .Prva polovina 13. omeđen zidom bez otvora.11/12. javlja se na sjeveru zemlje centar građevne djelatnosti vezane uz dolazak klinijevskih redovnika iz Francuske.Pojas srednjovjekovnih zidina započet 1090. dug je tri kilometra.

Štiavnica) 50 Samostanske crkve (Diakovce.Posvećena 1126. Dechtice) 49 Manje crkvice (Banská.Početak 13. Sv. st.Pečuh (katedrala) . Trobrodna bazilika sa stupovima i ravnim stropom.Oko 1250. Restaurirana 1804. s gotičkim elementima.12. st. 43 Plock (katedrala) . Crkva ima dva zvonika i bogato skulptorski ukrašen portal. Martin) 46 Prag (Sv. te ravnim stropom. Longin i Sv.Trobrodna bazilika s kriptom i tri apside (srušene prilikom pregradnje u 17. Juraj na Hradčanima) . Bzovik. Benadik) MAĐARSKA 53 Pécs .Posvećena 1156.Sagrađena sredinom 12.41 Czerwinsk (opatijska crkva) . st. 54 Ostrogon 55 Ják (benediktinska opatija) .Posvećena 1144. Luke) . stoljeća na mjestu starije građevine. 60 Kotor (crkva Sv.1195. Znatno obnovljena nakon potresa 1667. Nakon što je 1308. obnovljena u 18.Započeta u lombardskoj varijanti romanike u 11. Trobrodna bazilika s tri apside i četiri kule. galerijama. st. spaljena za vrijeme turskog vladanja. Krupina) 52 Kapitulske i opatijske crkve (Spiš. SLOVAČKA 48 Rotunde (Skalica.Započeta 1117. Trobrodna osnova s transeptom i petodijelnim ravno završenim korom. Jednobrodna građevina s kupolom. Jurja) . Rotunda s polukružnom apsidom i okroglim zvonikom. SLOVENIJA 56 Stična (cistercitska crkva) .. 57 Kostanjevica na Krki . Rimavske Jánovce) 51 Župne crkve (Banská Bystrica. 58 Kamnik (Mali grad . st. st. Tripuna) . 47 Říp (crkva Sv. CRNA GORA 59 Kotor (katedrala Sv. U konstrukcijama se manifestiraju izrazito gotički elementi. Posvećena 1256. ČEŠKA 45 Prag (rotunde s polukružnom apsidom . stradala u požaru. 44 Mogilno (benediktinska opatija) . 26 .Sv. 42 Koscielec (župna crkva) . obnovljena je 1335.kapela) . st.12. Graditelj Mihael došao je iz Francuske.). Hronsky. Ispod kora je peterobrodna kripta.Utemeljena u 13. Križ. Pregrađivana u doba gotike i baroka.

62 Manastir Dečani . majstor Vita iz Kotora.SRBIJA 61 Manastir Studenica . U osnovi trobrodni pseudobazilikalni plan s transeptom i kupolom. do 1335. Presvođena križno-rebrastim svodovima.Bogorodičina crkva (1183-96) najizrazitiji je primjer "Raške škole".Crkva Uznesenja Kristova kasna je građevina "Raške škole". Sagradio ju je od 1327. u kojoj se spajaju bizantski arhitektonski uzusi sa zapadnjačkim romaničkim oblicima. 27 .

Zvonik ranoromaničkog tipa. "dubokog kora". Andrija u Rabu . Karakterističan je izlazak skulptorske dekoracije na pročelje crkve. st.Trobrodna troapsidalna bazilika. Ivan Krstitelj u Rabu 28 . Pomposa). koji je u predromanici bio sasvim zanemaren. vezana uz liturgijske promjene (prijelaz s procesionalne na stacionarnu liturgiju). presvođeni poluvaljkastim svodom ponekad ojačanim s jednom ili više pojasnica. glatkih ploha zidanih uslojenim tesanicima. te Sv. st. Nedavno su pod štukaturom otkriveni originalni stupovi iz 11. Sv.Najbolje očuvani primjer ranih romaničkih trobrodnih troapsidalnih benediktinskih bazilika predstavlja crkva Sv. Glavni impuls na područje istočnog Jadrana dolazi iz Italije (Aquileia.Građevine na području Sjeverne Hrvatske i Slavonije mahom su stradale prigodom prodora Tatara 1242. Sv. te razvedenih lučnim otvorima (portali.Porušeni zvonik (poznat po staroj fotografiji) imao je sasvim glatke plohe i mali broj otvora.Građevina iz 11. 02 Sv. Zadar. troapsidalna bazilika s glatkim zidnim plohama (tek pod strehom nalaze se male nazubljene konzolice). Tome u Biogradu. .F: ARHITEKTURA U HRVATSKOJ . gdje su postavljene trifore. monofore) s okvirima od klesanaca. zatvoren sve do vrha. benediktinci vraćaju tip bazilike. Venecija. . te su uglavnom tek fragmentarno sačuvane. Srednja Dalmacija (Trogir i Split) i Južno Primorje (Dubrovnik). bifore. . dok su u njihovoj okolici sačuvane brojne manje građevine (najbrojnije na zadarskom području). . koji predstavljaju modifikaciju korintskog kapitela i međusobno su različiti (postavljeni u parovima). Split). najčešće pravokutni prostori s polukružnim apsidama. Trogir. Dalmacija 01 Sv. st. Mihovila na Krku. Brodove dijeli pet pari kamenih stupova s originalnim kapitelima iz 11. . Portal vjerojatno potječe iz 12.Ostaci stambene arhitekture sačuvani su u primorskim gradovima (Poreč.Tijekom 11. godine i kasnije u doba Turaka. te uspostava tzv. Split). Kao poseban tip javljaju se crkvice s masivnim kvadratnim zvonikom vezanim uz pročelje (česte na području Istre. Marije u Zadru. . st. st. . Uglavnom su u pitanju katnice pravokutnih osnova. 03 Sv.Spomenici monumentalne zrele romaničke arhitekture najizrazitije su koncentrirani u dalmatinskim gradovima (Zadar. Martina u Lovreču u Istri.. Petar u Drazi na Rabu . Slične su i crkve Sv.Fortifikacijska arhitektura sasvim je oskudno sačuvana (dijelovi zadarskih bedema). Sačuvala se u izvornom obliku uz neznatne nadogradnje. znatno pregrađena u doba renesanse i baroka. te zadarskog zaleđa). Jednostavna trobrodna. Trogir. . Petra u Drazi na Rabu.Na području Dalmacije moguće je govoriti o trima područjima u kojima se očituju određene stilske srodnosti u spomenicima: Sjeverna Dalmacija (od Krka do Zadra).

Donji dio pročelja.Sa sjeveroistočne strane sagrađeni su zvonik i dvorana kapitula (između 1105.Izvorna romanička crkva iz 11. 11 Sv. a nad bočnima galerije rastvorene heksaforama. Dvije bočne apsaide su upisane u zidnu masu. Pročelje je raščlanjeno nizovima stupova. 04 Katedrala Sv.Tijekom 11. 09 Sv. Nikola kod Nina 29 .Trobrodna bazilika sagrađena u 12. lukova i slijepih arkada. 08 Benediktinska bazlika na Lokrumu . Podijeljena je kolonadama u tri broda. Uz dovratnike su izvorno stajala dva stupa i podržavala zabat.Zvonik iz 13. pokazuje izrazite sličnosti s grupom crkava kojima na čelu stoji Sv. a na bočnima niz malih arkadica. Sačuvana tek u arheološkim ostacima. Tragovi portala ukazuju da je bio istog oblika kao i onaj na Sv. Marije u Zadru. Krševanu u Zadru. Trobrodna. Nad srednjim je otvorena krovna konstrukcija. vjerojatno iz 11. Naos je širok 20. fino klesani kubični kapiteli.. st. Krševan u Zadru . i 1111.). 06 Sv. Teodora (Gospe od Zvonika) u Splitu . izvana poligonalnom.Posvećena 1175.. Sjeveroistočna fasada raščlanjena je nizom galerija. 10 Katedrala Sv. Ploha jugozapadnog zida raščlanjena je nizom od dvanaest slijepih arkada koji se naslanjaju na tordirane polustupovie. koja je kasnije znatno pregrađena. Pročelje je raščlanjeno slijepim arkadama na stupićima. st. Imala je građevnu fazu 11. Unutrašnjost raščlanjuju arkade od po četiri stupa s korintskim kapitelima i dva pilona sa svake strane.11. Gornji katovi zvonika restaurirani su u 15. . st. kojoj pripadaju stupovi s karakterističnim kapitelima. Na glavnoj apsidi se ispod strehe nalazi otvorena galerija. Bazilika ravenatskog tipa s jednom apsidom.Izgrađena na ranokršćanskoj osnovi (bazilika ravenatskog tipa s jednom izvana poligonalnom apsidom) i kasnije pregrađivana. st. te sa tri portala ukrašena skulpturama. troapsidalna bazilika duga bez apsida 30. Predstavlja tip "lombardskog" zvonika koji se rastvara prema vrhu. st. Petar u Drazi.Ruševine trobrodne troapsidalne bazilike. st. križno-rebrasti svod). Portal ima strmi zabat i unutar njega srpaste lukove koji uokviruju lunetu. st. a iznutra polukružnom. nešto veći od zvonika Sv. st. Stošije u Zadru . ukrašen je plitkim slijepim lukovima od fino klesanog kamena u naizmjeničnim redovima ružičaste rapske breče i bijelog vapnenca. (dvije građevne faze) na ranokršćanskoj osnovi. Prezbiterij je uzdignut i pod njim se nalazi kripta. Marija u Ninu . st. Kapiteli stupova imaju odlike slične drugim rapskim iz 11. 05 Sv. te predstavljaju prvi spomenik zrele romanike u Hrvatskoj. pregrađena je ranokršćanska bazilika na način da je unutar široke apside ranokršćanske crkve konstruiran deambulatorij (jedini poznati primjer na istočnoj obali Jadrana). a dug 34 m.. i 13. pojasnice. st. 07 Zvonik Sv. građen u drugoj polovini 12.11. Na tu se osnovu nadovezuje prostrana polukružna apsida istaknuta u prostoru. friz palmeta. . Sačuvan u originalnom obliku. Na njima se romanika očituje u punoj zrelosti (skladni odnosi ploha i volumena. Marija u Zadru . st. kojoj su naknadno dodane polukružne apside na završecima bočnih brodova. Marije u Rabu . a široka 18 m.

st.12. Pravokutni naos presvođen poluvaljkastim svodom s polukružnom apsidom. st. Portik konstruktivno vezan s crkvom (zamišljen u doba gradnje). od kojih tri gornja imaju bifore (one na četvrtom katu uokvirene su srpastim lukovima). st. Mihovil u Rogovu 16 Sv. Pretpostavlja se da je prvotno bila zapadna galerija krčkih knezova. Polukružna apsida. no sagrađen je samo jedan (u gotičkim i renesansnim oblicima).12/13.Crkva Sv. Ambroz u Ninu . Pravokutni naos s poluvaljkastim svodom ojačanim s dvije pojasnice. Ivan u Banjevcima . Lezene s vijencem slijepih arkadica i konzola raščlanjuju izvana uzdužne zidove. 20 Sv.Gotovo identična Crkvi Sv. .Konac 11. st. 15 Sv. a naknadno (koncem 13. 24 Zvonik župne crkve u Ninu .. posebice portala.12. Marije i Sv. st. 12 Sv. 30 . st. Sagrađena je koncem 12. Izgleda da je centralni travej izvorno bio otvoren.12/13. Pravokutni prostor presvođen s tri križna svoda odijeljena pojasnicama. za biskupa Ivana. Vjerojatno nešto kasniji od zvonika Sv. Marije u Zadru (13. 14 Sv. Umjesto kupole. 21 Sv. st. Polukružna apsida. Tipski pripada skupini palatinskih kapela.11. Kvirina dvokatna je građevina povezana velikim lučnim otvorom (danas zazidanim) s katedralom. a pregrađena u doba gotike. 22 Sv. Ima četiri kata. 19 Sv. 25 Katedrala Sv. Portal bogato krašen skulpturom (majstor Radovan). Nikole kod Nina. Kvirin u Krku .Katedrala je sagrađena u 12. Petar u Kuli Atlagića . st. prekinuti tek u kapitelnoj zoni profiliranim impostom. Bartul u Petrčanima . 13 Katedrala Sv. (pregrađena u 14. Masivan zvonik zauzima čitavu širinu pročelja. Vid na Pagu 18 Sv. Cijelu širinu pročelja zauzima masivni zvonik. st. samo nešto rustičnije obrade. 23 Sv.).Na pročelju ima vitak zvonik ukrašen s tri strane plitkim slijepim dvojnim lukom. na ranokršćanskoj osnovi. (izvorno su bili predviđeni samo svodovi nad bočnim brodovima). Bilo je predviđeno da ga flankiraju dva zvonika. Vid u Dobrinju na Krku . st.).Gradnja započeta 1213. kojeg se pojasevi produžuju do poda. da bi kasnije predstavljala portik katedrale s različitim funkcijama.) dobio križno-rebrasti svod. i 15.Rustično građen. st.13. Kvadratna apsida je plod kasnije pregradnje. st. Portal je karakterističnih romaničkih odlika. Kuzma i Damjan na Ćokovcu 17 Sv. Po trolisnoj (trikonhalnoj) koncepciji vezana uz tradicije starije arhitekture. Križno-rebrasti svodovi dodani u 14. te omogućavao komunikaciju među katovima. Trobrodna troapsidalna bazilika bez galerija. Izvana zidovi pojačani kontraforima koji ne odgovaraju rasporedu unutrašnjih elemenata. u središtu ima križno-rebrasti svod. Martin u Diklu . Lovre u Trogiru . st. Ivan u Preku . Krševan na Krku .

Foška kod Peroja 40 Sv. Martin kod Lovčića . st. a četvrtastim svetištem nagovješta oblik ranogotičkih redovničkih crkava.26 Sv.Jednobrodna crkvica s kupolom skrivenom u četvrtastom tamburu. pregrađena u gotičkim oblicima. Na vanjskim je plohama imala dekorativnu galeriju i istaknute lezene. Pravokutna građevina s četvrtastom apsidom (nadsvođenom nad trompama) utopljenom u zidnu masu. 30 Klaustar franjevačkog samostana u Dubrovniku .. 45 Majka Božja u Bapskoj . 34 Sv. Bogato skulptorski ukrašen. a bočne polukružnog). st. Trobrodna bazilika s jednom apsidom.Prva polovina 13.Vitak i proporcionalan četvrtasti zvonik otvoren je u podnožju polukružnim lukom koji otvara ulaz u crkvu. na završetku otvoren monoforama sa sve četiri strane. 29 Stara katedrala u Dubrovniku . st. Rok u Roču 41 Sv.12. Juraj Stari u Plominu Sjeverna Hrvatska 43 Sv.Romanička građevina građena opekom.Pravokutna građevina s upisanim apsidama (glavna elipsoidnog tlocrta. st. Vincent u Svetvičentu 39 Sv. . no gradnja se produžila duboko u 14. U luneti portala "Agnus Dei".12/13. st. st. pregrađena u doba gotike. Ivan u Trogiru .Poznata tek po arheološkim ostacima. Započet sredinom 13. Nad desnom bočnom apsidom uzdiže se zvonik.Pravokutna građevina s polukružnom apsidom. Završava romaničkim biforama.Djelo majstora Mihe Brajkova nastalo nakon 1317. U usporedbi sa rapskim zvonicima pokazuje veće bogatstvo arhitektonske dekoracije i raščlanjenosti ploha.11. Marija na Mljetu . 36 Sv. U malom ponavlja odlike katedrale. 44 Sv. 28 Sv.Sačuvan u kopiji iz 19. Vid u Dravogradu .Zvonik iz 12. 27 Zvonik katedrale u Splitu . Sofija u Dvigradu . Juraj u Belcu . st. Ilija u Balama . galerijama i kupolom. Istra 32 Sv. Jelizej u Draguću 42 Sv. a zidne plohe ukrašene su izvana plitkim udubinama (nišama) koje u gornjem dijelu imaju par slijepih arkadica. 37 Mala Gospa kraj Bala 38 Sv. 31 . 46 Sv. Juraj u Završju . Martin u Lovreču u Istri 33 Sv.Romanička građevina. 31 Romanička palača u Trogiru . st. Mihovil nad Limskim kanalom 35 Sv.

plava.). Radnje se u puno većoj mjeri podrazumjevaju negoli stvarno prikazuju. . crvenosmeđa). .Kiparstvo romanike veže se u Francuskoj uz tradicije galsko-rimskih skulptura (sarkofazi). . zmija) i hibridna bića. Za romaniku je 32 .Izrazita je sposobnost ornamentalnog preoblikovanja stvari.). Stoga.G: SKULPTURA U FRANCUSKOJ . zelena. Zadaci dekorativne reljefne skulpture bili su usko ograničeni: ukras portala (ponekad i fasada). krsnim zdencima i grobovima. godine. . brojnog bizantskog importa sitne plastike u bjelokosti. zmaj.Kao najraniji radovi ističu se nadvratnik Crkve Saint-Genis-des-Fontaines (datiran 101920.I kvantitativno i smještajem. svečana i strašna. uz dominaciju Krista suca ostaje malo prostora za prizore Kristove muke ili razvoj emocionalnije marijanske ikonografije (barem ne u dimenziji monumentalnog).Bit romaničke skulpture je "reljef sa određenim sadržajem".Postanak. Na katedralama je pojava monumentalne skulpture u romaničko doba još rijetka (obrnuto od Italije gdje je katedrala. nije sigurna u svoj identitet (miješanje figuralike i ornamentike je sveprisutno). stil i sadržaj monumentalne romaničke skulpture u Francuskoj vezan je uz benediktinske samostane. pa ni ljudska figura.Od 1080. oker. te ostvarenja ranosrednjovjekovne minijature. a boje su bile žive (crvena. a raspon tog ornamentalno-predmetnog svijeta seže od zloćudnodemonskog do groteskno-smiješnog. . prisutnost demonskog svijeta u romaničkoj skulpturi jedinstvena je unutar kompleksa kršćanske umjetnosti. preuzela je dekorativna plastika (skulptura u kamenu) odlučujuću ulogu unutar likovne umjetnosti. kao izraz gradske kulture. Romanički figuralni kapitel u biti predstavlja vrhunac arhitektonskog ukrasa u europskoj umjetnosti. Samonstan Cluny odigrao je za romaničku skulpturu onu ulogu koju su za ranosrednjovjekovnu minijaturu odigrali irsko-škotski redovnici. . Dimenzija demonskog često je vezana uz prikaze životinja (lav. . Bojani je sloj sve pokrivao. skulptorski ukras stupova (kapiteli). s plitkim reljefom koji prikazuje Krista i apostole.).Romanička je skulptura monumentalna.Područje rasprostiranja figuralnog kapitela uglavnom se podudara s područjem na kojem je nastajala monumentalna skulptura. s drugom fazom romaničke umjetnosti. . siva. zatim kapiteli s grubo rezanim likovima u kripti crkve Saint-Bénigne u Dijonu (1001-1018. Oči skulptura su ponegdje (Autun) bile ispunjene staklenom masom. mjesto koncentracije skulpture). .Kasna faza romaničke skulpture u Francuskoj vremenski se (ali ne i teritorijalno) poklapa s razvojem rane gotičke skulpture. te SaintGermain-des-Prés u Parizu (990-1014. te poneki reljef na oltarima. Nijedna biljka ni životina.Skulptura je mahom bila bojana (i pozlaćena). . pri čemu je realnost odnosa gotovo zanemarena.

Kapiteli s grubo rezanim likovima u prizemlju nekadašnje rotunde. . Stilski vezane s glavnim oltarom su mramorne ploče na unutrašnjem zidu deambulatorija (izvorno ukras portala ?) s prikazom Krista u mandorli okruženoj simbolima evanđelista.Skulptori: Gislebertus (Autun). 06 Toulouse (Siant-Etienne) .Južni portal (započet oko 1110. okružen anđelima koji sviraju u trube.Ishodište škole u Languedocu. pokzujući svoje rane i oruđa muke. sada u Augustinskom muzeju u Toulouseu.1130-40. Nadvratnik.Južni portal (dovršen prije 1118. . Petra) . dvojicom anđela i 24 starca iz Apokalipse).) ima u luneti prikaz Uzašašća s likovima šest anđela i dvanaest apostola. . 10 Cahors (katedrala Saint-Étienne) 33 . .) ima stupove i kapitele ukrašene reljefima. što dovodi do jednakog tretmana fantastičnih bića (jednorog. Ivana (Krist okružen simbolima evanđelista. i.Brončana vrata.gotovo nemoguće tretiranje životinje kao prirodnog bića. Languedoc 05 Toulouse (Saint-Sernin) . 07 Moissac (opatijska crkva Sv. ukrašen rozetama. . Brunus (Saint-Gilles-du-Gard).Likovi apostola Tome i Andrije koji su resili portal klaustra uz crkvu. 03 Saint-Germain-des-Prés u Parizu . Girauldus (Bourges). Rana romanika 01 Saint-Genis-des-Fontaines . 09 Carennac (nekadašnja priorska crkva Sv.Glavni oltar bogato je ukrašen figurama (posvećen 1096.1001-1018. predsjedava uskrsenju mrtvih razdvajajući kao pastir ovce od jaraca. nadahnut je galsko-rimskim oblicima.Po prvi put u luneti je prikazan Strašni sud po Sv. zmaj.U luneti prikaz Maiestas Domini sa dvanaest apostola (oko 1150. Petra) . 02 Dijon (Saint-Bénigne) . Bernardus Gelduinus (Toulouse). a natpis koji ga uokviruje otkriva ime majstora: BERNARDUS GELDUINUS. Mateju (Krist raširenih ruku sjedi na prijestolju. . feniks) i pravih životinja. Godfridus (Chauvigny).990-1014.Plitki reljef koji prikazuje Krista i apostole. Petra) . Burgundije i Provanse. S ovog portala vjerojatno potječe reljef s legendom o dvjema ženama koje su rodile životinje (ovna i lava). .Klaustar (dovršen prije 1115. st.Datiran 1019-20.Najizrazitije su škole Languedoca.) ima prikaz Strašnog suda po viziji Sv.): GILABERTUS ME FECIT. 08 Beaulieu (nekadašnja opatijska crkva Sv. Gilabertus (Toulouse). 04 Saint-Denis . grifon. . U njihovu podnožju navodno je bilo uklesano ime majstora (po svjedočanstvima iz 19.).). te dva proroka.

).). 12.Druga četvrtina 12. Stjepana.U luneti zapadnog portala Krist u mandorli (Maiestas Domini) između simbola evanđelista. Iznad lunete četiri arhivolta s raznim scenama (druga polovina 12. Javljanje pastirima.U luneti sjevernog portala prikaz Uzašašća Kristova.U luneti slijepe arkade lijevo od glavnog portala scena Raspeća Petrova (nakon 1130. st.). Petra) . . (oko sredine 12. a dva anđela pušu u trube..). 14 Angoulême (katedrala Sv.. st.). .).).. st. Kamenovanje Sv. . ljudske figure s knjigama i posudama. . Druga pol. Marije) . st.). 12 Saint-Paul-les-Dax . apostoli.). Petra) . životinjski likovi unutar ornamentalnih vitica (nakon 1130.Srednja arkada gornjeg kata pročelja ukrašena scenom Uzašašća Kristova prikazanog kao Maiestas Domini (oko 1136.).).Najizrazitiji je stup portala (trimo) s bestijarijem.U luneti južnog portala Ivanova vizija iz Apokalipse (prva trećina 12. Petra) . 21 Issoire (nekadašnja opatijska crkva Sv. Iznad njega dva anđela pridržavaju križ kojem su nad krakovima simboli Sunca i Mjeseca.Na luneti glavnog portala u središtu Krist u mandorli koju drže anđeli kao sudac Strašnog suda.Reljefi na vanjskoj strani apside (oko 1120.Kapiteli deambulatorija bogato skulptorski dekorirani (oko sredine 12. Samson i Dalila). Rođenje. Navještenje. U donjem redu u sredini mjerenje duša. Poklonstvo mudraca (s potpisom majstora: GODFRIDVS ME FECIT). Petra) . 15 Aulnay (zborna crkva Sv. Desno od Krista blaženi. 11 Souillac (nekadašnja opatijska crkva Sv. st. apostoli . Jišajevo stablo. Zapadna Francuska 13 La-Lande-de-Fronsac (crkva Sv. Starci Apokalipse.U prizemlju pročelja pet reljefno ukrašenih luneta: nad portalom i slijepim arkadama sa strana (oko 1115. 20 Clermont-Ferrand (Notre-Dame-du-Port) .Na glavnom portalu četiri arhivolta sa stepenastim uvlačenjem u masu zida ukrašena scenama (od vanjskog prema unutarnjem): fantastične životinje i ljudi. Lijevo od Krista četiri anđela. . Marija i anđeli (oko 1140.U transeptu figuralni kapiteli (Kain i Abel.Bogato skulptorski dekorirani kapiteli deambulatorija: Vaganje duša.. Austremonija) 34 . a pokraj njih vrag i prokletnici. 17 Poitiers (Notre-Dame-la-Grande) . 18 Chauvigny (nekadašnja zborna crkva Sv.Pročelje gotovo potpuno prekriveno skulptorskim ukrasom s brojnim likovima i prizorima: Navještenje. Auvergne 19 Conques (Sainte-Foy) . 16 Civray (Saint-Nicolas) . Sve popraćeno natpisima u trakama (O PECCATORES TRANSMVTETIS NISI MORES / IVDICIVM DVRVM VOBIS SCITOTE FVTVRVM . a sa strana blaženi pod arkadama rajskog grada i prokletnici u paklu.. st.).).Od portala postoje tek ostaci na unutrašnjoj strani baroknog pročelja (112035.

. Samoubojstvo Judino. .Na arhitravu scene uskrslih. potpisao se umjetnik: GISLEBERTUS HOC FECIT. 12.).Crkva posvećena 1119.Ukrašeni kapiteli deambulatorija: Posljednja večera (druga polovina 12. ukrašenom akantusovim lišćem. Navještenje. st. . . zemljoradnički poslovi . mjesečnih radova i znakova horoskopa. st.. pri čemu je Gislebertus pokazao izuzetnu vještinu u kreiranju kompozicija (Noli me tangere. U pitanju je vjerojatno Gislebertusov zreliji rad kod kojeg je bogatstvo linearno ižljebljenih površina zamijenjeno punim i snažnim oblicima. druga polovina 12. Dva najpoznatija prikazuju na svoje četiri strane osam glasova gregorijanskog pjevanja.Na uništenom portalu bio je u luneti prikaz "Maiestas Domini" (prauzor za ostale građevine). 28 Charlieu (Sv.Na arhitravu narodi i pogansko žrtvovanje životinja.U radijalnim poljima oko lunete narodi kojima treba propovjedati kršćansku vjeru.Crkva posvećena 1132.Na luneti glavnog portala kompozicija Strašnog suda s Kristom na prijestolju u mandorli. . .Portal izrađen 1120-32. Susret Marije i Elizabete. Noli me tangere . 35 . Petar) . . Fortunat) .Sa arhitrava nekadašnjeg portala na sjevernom kraku transepta potječe prikaz Eve u zemaljskom raju (sada u muzeju Rolin u Autunu). .Neki su reljefi skoro identični onima u Autunu (Bijeg u Egipat.Na arhivoltima su prikazi godišnjih doba. Luneta s prikazom Krista u slavi. S lijeve strane anđeli i vragovi mjere duše.Na centralnom stupu (trimo . 23 Auvergne (nepoznato nalazište) . .Na kapitelima pilastara u unutrašnjosti skulptorski je sadžaj morao biti prilagođen trapezoidnoj formi. . .). S njegove desne (za promatrača lijeve) strane anđeli zaštitnici vode duše prema Nebeskom Jeruzalemu čija vrata otvara Sv. .). U dnu prikaza Krista u slavi. raj sa četiri rijeke. umjeća.Bogorodica s djetetom (drvo..Na arhivoltima horoskopski znakovi i mjesečni radovi.). Trojica mudraca koje budi anđeo. trumeau) Ivan Krstitelj i dva apostola.).U luneti prikaz Duhova i Poslanja apostola. ali im nedostaje finoća Gislebertusova rada. 22 Orcival ..Polukapiteli na pilonima bogato skulptorski ukrašeni (1125-40. Burgundija 24 Cluny (Sv. 25 Vézelay (Sainte-Madelaine) . Imaju oblik korintskog kapitela.Sačuvalo se osam kapitela iz kora posvećenog 1095. Petar.Crkva posvećena 1094. . Pad Šimuna Vrača. 26 Autun (Saint-Lazare) . u obliku svirača i sviračica. Rođenje (1125-30. .Bogorodica s Djetetom (polikromirano i pozlaćeno drvo.Na dovratnicima apostoli.)..franc. blaženih i prokletih.U luneti desnog bočnog portala Poklonstvo mudraca. Na ostalima su prikazane alegorije godišnjih doba. a na samom tijelu kapitela. 27 Saulieau (Sainte-Andoche) . vrlina. .. umetnuti su likovi u okvir koji ima oblik mandorle. Bijeg u Egipat). st.

. Pirineji 31 Oloron (nekadašnja katedrala Sv. st. . Toma .).Sv. donji dio .).Skulpture u klaustru na pilonima kutova trijema: S. sveci i prizori iz evanđelja (posljednja trećina 12. 33 Vienne (nekadašnja opatijska crkva Sv.mjesečni radovi. . st. Sv. Ivan.U luneti glavnog portala Krist u mandorli između simbola evanđelista.). Egidija) . . (oko sredine 12. na unutrašnjoj strani luka anđeli. st. Na zidovima između portala još po četiri apostola.Polukapitel u naosu: Iskušenje Kristovo.Na frizu iznad apostola prizori iz evanđelja. Martina) . Krist na prijestolju. . Sv. Trophime. na vanjskom arhivoltu 24 Starca iz Apokalipse. na frizu biblijski prizori.Luneta nad prozorom na sjevernoj strani narteksa sadrži prikaz Posljednje večere. na unutrašnjem arhivoltu razni poslovi (pravljenje bačve). 36 .Druga četvrtina 12. Krist koji pokazuje rane i Sv. Petar (sredina 12.Sa strana glavnog portala likovi apostola (Petar. Potpis skulptora: BRVNVS.. Petar.). 30 Plampied (zborna crkva Sv. Središnja Francuska 29 Bourges (nekadašnja zborna crkva Sv. Jakov) iznad lavova. Ursina) . st. Ivan.Luneta portala: gornji dio . Dva demona (druga polovina 12. stup trimoa nose dva telamona (druga trećina 12.). 34 Arles (Saint-Trophime) . Provansa 32 Saint-Gilles-du-Gard (nekadašnja opatijska crkva Sv. Pavao. Petra) . Potpis majstora: GIRAVLDVS FECIT ISTAS PORTAS. st.prizori iz lova.Bogato ukrašen zapadni portal: u velikom polju lunete Skidanje s križa. u donjem redu apostoli. Marije) . srednji dio .U luneti glavnog portala Krist u mandorli među simbolima evanđelista..antičke basne. st. na arhitravu dvanaest apostola.

.). Bari). Kalabrija) nastaju brojne romaničke propovjedaonice (Canosa. 13. prva je značajna umjetnička ličnost majstor Wiligelmo (Guglielmo)..U južnoj Italiji (Apulija.).Najznačajnije djelo..). . iz koje putuju graditelji i klesari (tzv. Bitonto). Ravello (1179. ostvario je Benedetto Antelami (oko 1150. oko 1170. te u Vercelliju (San Andrea i katedrala San Eusebio). Acetto.Antelamijevim suradnicima i učenicima pripisuju se prikazi mjeseci u muzeju katedrale u Ferrari (prvobitno na južnom portalu) i reljef s konjičkim likom Oldrada da Tresseno (1233.Kipar Nicolao ukrasio je portale katedrale u Ferrari (1135. Njegov opus pokazuje srodnosti s južnofrancuskom skulpturom. Ravello. . Katedrala u Beneventu (poč. . Barisanus da Trani).) i crkve San Zeno u Veroni (zajedno s nekim Gullielmom). . oltarne ograde. pod utjecajem francuske skulpture. Palazzo della Ragione). koji 1099. Kasnije je sagradio i ukrasio skulpturama krstionicu katedrale u Parmi (1196-1211.Dekorateri arhitrava: Gruamonte (San Andrea u Pistoji.Ostala Italija zaostaje za Lombardijom. Biduino (San Salvatore u Lucci. i 12. krsni zdenci .Majstor Guglielmo izradio je veliku propovjedaonicu Katedrale u Pisi (1159-62. . Salerno. .. .) i radio na pročelju katedrala u Borgo San Donnino (danas Fidenza u Emiliji).. Milano. Bonanus da Pisa). st.). biskupske katedre (Canosa. Bonanus da Pisa). Monreale (1186.Brončane vratnice: San Zeno u Veroni (11. 1166. nastala i izrazitije monumentalna djela.) u transeptu katedrale u Parmi. koji je radio i kao graditelj. te karakteristično dekorirani okviri prozora. da bi kasnije. nakon 1180.. a znatno skromniji na portalima (najčešće rascjepkan u odijeljene scene). 37 . ukrašuje pročelje katedrale u Modeni (4 velika reljefa s motivima iz Geneze). .H: SKULPTURA U ITALIJI .).u Toskani se najznačajnija djela nalaze u Pisi. sintezu lombardijske romaničke plastike.U Italiji. st. San Cassino u Settimu kod Pise). Skulptura u bronci uglavnom je inspirirana bizantskim radovima u bjelokosti. Prvo njegovo poznato djelo je reljef Skidanje s križa (1178. San Giovanni Fuorcivitatis u Pistoji. Trani (oko 1175. uočljiv je bogatiji skulptorski ukras unutrašnjosti (propovjedaonice. U odnosu na Francusku.. ... Barisanus da Trani). katedrala u Pisi (oko 1180.oko 1230. . Lucci i Firenci.). romanička skulptura isprva je pod snažnim utjecajem ranokršćanske i bizantske umjetnosti.U Lombardiji. maestri comacini) u ostale krajeve. Giudetto da Como (katedrala u Lucci) .

Brončane vratnice konstruirane su oko 1140.Reljefi na ulazu u kriptu sa simbolikom podzemnog svijeta.Portali.Sarkofag Sv. 08 Piacenza (katedrala Santa Maria Assunta) .Krsni zdenac s kristološkim ciklusom do Krštenja (1123-25. Paklena i rajska vrata.Figurativni ukras prekriva pročelje (oko 1180.). 1135-38.Prikazi mjeseci.Sjeverna Italija (Lombardia. 04 Isola di San Giulio.) nastale su između 1196.). st.Propovjedaonica konstruirana u 13.Scene iz Geneze i četiri proroka (1107-1117. Navještenje. i 1211. 05 Cremona (katedrala) . Majstori Nicolaus i Guillielmus.). st. 13 Verona (katedrala) .Propovjedaonica.Skulptorski ukrašeni kapiteli u kripti (Adam i Eva. Majstor Nicolaus (1135-38.Majstor Nicolaus (1135-38.). Starozvavjetne ličnosti (Kralj David. Crveni mramor.Portal (lombardski majstori). majstor Anselmo da Campione) odvaja kor od glavnog broda.Po dvije zone reljefa sa strana portala s kristološkim scenama i motovima iz Geneze. Skulpture burgundske inspiracije. Prikazane su kristološke i starozavjetne scene. 16 Verona (San Zeno) .Figure Adama i Eve na dovratnicima glavnog portala. povezana s galerijom (1160-80. Sergeja i Bakha (1170. Polovica prirodne veličine (1158-63.Skulptorski ukras pročelja između 1099. Maestri comacini. (majstor Wiligelmus). Emilia) 01 Milano (San Ambroggio) .). . 03 Pavia (San Michele) . kojima je nadodano još 18 scena. 07 Ferrara (Museo Diocesano) .Skulpture Benedetta Antelamija na tri portala i u unutrašnjosti: Prikazi mjeseci. Na skulpturi se očituje utjecaj Provanse. od ostataka vratnica iz 11. . 12 Venecija (San Marco) .: četiri friza s prizorima iz Geneze. st. iznad kasnoantičkog sarkofaga od dijelova iz raznih epoha.Reljef Skidanja s križa u transeptu (1178. 02 Lodi (katedrala San Bassiano) . Sljedbenik Benedetta Antelamija.Skulptorski ukrašena propovjedaonica (11.).). 06 Ferrara (katedrala San Giorgio) .)..).).. portal s likovima dvanaest proroka u nišama (Wiligelmusov učenik). Prikazi mjeseci i zodijački znakovi (oko 1240. 14 Verona (krstionica San Giovanni in Fonte) . Kapiteli s likovima životinja (1080-90. . Autor starijeg dijela je majstor Stefano Lagerino. listopad (prvobitno na južnom portalu Katedrale). Lago Orta (San Giulio) . i 1106.). 11 Modena (katedrala San Geminiano) . oko 1140. 09 Parma (katedrala Santa Maria Assunta) . Kraljica od Sabe . te čuveni Teodorikov lov (kralj Gota goni jelena koji ga vodi pravo u pakao). Veneto. (26 ploča). 15 Verona (Museo Civico di Castel Vecchio) . Benedetto Antelami) ostatak je nekadašnje propovjedaonice. 10 Parma (krstionica San Giovanni) .. Liguria. Oko 1200.. 38 .

). Calabria. 26 Spoleto (San Pietro) . majstor Barisanus da Trani). Molise. Puglia) 32 Benevento (katedrala) . st. sada uzidani u portik. 28 Pistoia (San Andrea) . Glavni portal s biblijskim scenama.Skulptorski ukrašeno podnožje svijećnjaka (oko 1180. st.). 23 Gropina (župna crkva San Pietro) .). prenesena je u Cagliari.Reljef s prikazom Rođenja. majstor Guglielmus). bočni s bestijarijem (dva grifona napadaju medvjeda . 31 Ancona (Santa Maria della Piazza) .. majstori Petrus Vassallettus i Nicolo d'Angelo).Brončane vratnice na portalu transepta (Porta San Ranieri) u 24 polja pripovijedaju život Bogorodice od Navještenja do Smrti (oko 1180.Sjedeća skulptura Sv.Skulptorski dekoriran arhitrav portala ? (majstor Gruamonte).Dekoracija pročelja (1196-1204. 20 Pisa (krstionica) . Južna Italija (Campania. 25 Massa Marittima (katedrala Santa Maria Assunta e San Cerbone) .Propovjedaonica. 30 Rim (Museo da Palazzo Venezia) .Klaustar (dovršen 1241.Propovjedaonica s reljefima s motivima iz Novog zavjeta (1159-62. Lucania.. 22 Firenca (San Miniato al Monte) . Srednja Italija (Toscana. za glavni portal uništene su u požaru 1596.). Ivana Krstitelja (druga pol.) Potječu iz Crkve Sv.Bogorodica s Djetetom (oko 1210. Pisa (župna crkva San Cassiano) . Nikole. Blažu (oko 1170..Pročelje je skulptorski ukrasio 1210. 27 Spoleto (Museo Civico) . Marche Abruzzi) 17 Lucca (katedrala San Martino) . U 14. Lisni kapiteli. 33 Ravello (katedrala San Pantaleone) . 29 Rim (San Paolo fuori le mura) . 18 Lucca (San Frediano) . Lazio.. Male figure životinja između stupića.).Arhitrav istočnog portala s prikasom "Deisisa" i prizorima iz života Sv.Brončane vratnice (1179. Zenona (bojani kamen)..Propovjedaonica.. 21 Settimo... st. lombardski kipar/arhitekt Filippo. Brončane vratnice koje je isti majstor izradio 1180.). Polikromirano drvo ukrašeno draguljima. 39 . 19 Pisa (katedrala Santa Maria) .Brončane vratnice. vjerojatno s nekadašnje propovjedaonice. 12. Iz Acuta u Laciju. gdje su od nje načinjene dvije.Reljefi na arhitravima portala (majstor Biduinus).Pročelje ukrašeno reljefima (rano 12. majstor Bonanus da Pisa). . Umbria. majstor Guidetto da Como). 24 Arezzo (Santa Maria Assunta e San Donato) . .Reljefi s nekadašnje propovjedaonice.Reljefi s legendom o Sv.Krsni zdenac s bogatim figuralnim ukrasom (oko 1190. Sicilia.

.Južni portal..Dovratnici i lukovi portala ukrašeni figuralnim i ornamentalnim reljefima (Jakovljev san .. 39 Bitonto (katedrala San Valentino) .).Klaustar sa figuralno ukrašenim kapitelima udvojenih stupova (prije 1200. Na prilaznom stubištu prizor Triju magova pred Herodom. majstor Bonanus da Pisa).. majstor Barisanus da Trani). Figure asociraju na pomorsku pobjedu nad Saracenima. majstor Romualdus).).Biskupska katedra (1078-89. Žrtvovanje Mitri . 35 Brindisi (San Benedetto) . turnira..Propovjedaonica (oko 1040.Prozor ukrašen likovima fantastičnih životinja (grifon).). 41 Canosa di Puglia (katedrala San Sabino) . 38 Trani (Katedrala San Pellegrino) .Portret donatorice (Sigilgaita della Marra). ..... .. bestijarij. 42 Manfredonia (opatija San Leonardo di Siponto) . 40 Barletta (katedrala Santa Maria Maggiore) . Vjerojatno rad burgundskog majstora. Scene iz lova.Ciborij (oko 1150).). 37 Bari (katedrala San Sabino) .Propovjedaonica (prije 1200. . 40 ..Propovjedaonica sa stupovima koje nose lavovi (1272.).Brončane vratnice sjevernog portala (oko 1190.). Navještenje (dva kapitela upotrijebljena poput diptiha).).Brončane vratnice glavnog portala (1186. U luneti Krist u mandorli.Brončane vratnice (oko 1175..Reljefno dekoriran prozor (oko 1200.. . 36 Bari (San Nocolò) . 34 Monreale (katedrala Santa Maria la Nuova) . Brisanus da Trani). Najveće srednjovjekovne brončane vratnice u Europi."). kralja kao donatora.Južni portal (oko 1080. na kapitelu lijevog dovratnika Bileamov magarac. . potpis majstora: "EGO NICOLAUS DE BARTOLOMEO DE FOGIA MARMORARIUS HOC OPUS FECI .Biskupska katedra (oko 1098.

potpis majstora: IMERWARD ME FECIT).). Polikromirano drvo (jedan lipov trupac).).Stalak za čitanje iz samostanske crkve u Alpirsbachu (oko 1150. 11 Braunschweig (palača Dankwarderode) . Prvobitno izrađene za Crkvu Sv.. Marija Magdalena. Bartolomeja) .Brončani lav (nekad pozlaćen). NJEMAČKA 03 Paderborn (Muzej katedrale) . Polikromirano drvo. majstor Liutpreht).). 12 Braunschweig (katedrala Sv. Metronus.Krsni zdenac. drvo (prije 1058. 09 Hildesheim (crkva Sv. u donjem životinjski likovi koji simboliziraju sile podzemnog svijeta. 26 polja s kristološkim scenama. Izvorno prevučeno zlatnim limom.Oltarna ograda (prije 1200. Polikromirani kamen (prva polovina 12.Krsni zdenac (1020-30.). 14 Freudenstadt (župna crkva) . Visina 112 cm.Kamena oltarska pala: Bogorodica s djetetom (prije 1154. kanoniziran 1193.. Marije) .. 04 Externsteine ("Eksterno kamenje" kod Horna) .). . Godeharda) .Bogorodica s Djetetom. 15 Freising (katedrala) .Reljef u predvorju (oko 1204. AUSTRIJA 41 .Drvene vratnice (oko sredine 11. U gornjem redu prizori iz Kristova života.Stup s bestijarijem u kripti rađen po uzoru na trimoe francuskih crkava (oko 1150. Prva slobodna monumentalna skulptura srednjovjekovnog Zapada (1166. Mihovila (oko 1020-30.Raspelo..Brončane vratnice (1015. BELGIJA 02 Liege (crkva Sv.).). 05 Freckenhorst (ženski benediktinski samostan) .): Sv.Raspeće (oko 1173. majstor Rainer iz Huya). 10 Gernrode (samostanska crkva) . 07 Hildesheim (crkva Sv.Figuralni kapitel (prije 1172.).). 08 Hildesheim (katedrala) . Blazija) . Bronca (1007-1018.). 06 Minden (katedrala) . Pozlaćena bronca (oko 1070. 13 Erfurt (katedrala Sv. Sv.). . . Polaganje zakletve na kapu pred carem).Štukoplastični ukras jednog svetog groba (oko 1100.).I: SKULPTURA U OSTALIM ZEMLJAMA NIZOZEMSKA 01 Maastricht (crkva Sv. st.). Mihovila) .Krsni zdenac (1129. Maria am Capitol) .).Bogorodica s Djetetom ("Imadova Madona"). 16 Köln (St. Nekad u Crkvi Sv. Bogorodica među svecima (između ostalih i biskup Bernward. Lombardski majstori (Comacini)."Skidanje s križa" (oko 1115."Bernwardov stup". Mihovila. Marije) .). st.

Dio nekadašnje oltarne ograde. 25 Ripolli (Santa Maria) . st. st.Glavni portal (prije 1185. st. Trimo s prikazom Sv.Reljef uzidan u koru. st.Reljefi u klaustru: Skidanje s križa. 27 Barcelona (Muzej katalonske umjetnosti) .Portali (početak 12...). 29 Estella (San Miguel) . Uskrsnuće Lazarovo (druga četvrtina 12.). ŠPANJOLSKA 22 Leon (San Isidoro) . st. .). ŠVICARSKA 21 Basel (katedrala) . Očito je ugledanje na bizantske radove u bjelokosti.Drvene vratnice s biblijskim likovima unutar vitica ornamentalne lozice."Puertas de las Platerias" na južnom kraku transepta (dovršeno 1103.). majstor Dulcetus).). 19 Beč (katedrala Sv.). Kralj David .Skulpturalno dekorirano pročelje (druga četvrtina 12.17 Salzburg (Museum Carolino Augusteum) . Stjepana) . Nevjerni Toma (1080-1100. st. Legenda o Sv.Kapiteli. ENGLESKA 31 Chichester (katedrala) .. .Prizori iz legendi o Sv.). Pokazuje srodnost s lombardskom umjetnošću (oko 1230. 20 Gurk . . 18 Schöngrabern (župna crkva) .Apsida ukrašena figuralnim reljefima (prva tećina 13. izrazito arhaičnim za vrijeme u kojem su nastali. no neposredno dojmljivim.)..). majstor Mateo). Polikromirano drvo. Vincencu iz Valencije.). ."Portik slave" (1168-88. 12. 28 Avilla (San Vicente) . Nikoli (početak 12. 23 Silos (Santo Domingo) .Figuralno ukrašeni kapiteli u "Grobnici kraljeva" (1054-67. st.).Bogorodica s Djetetom iz Gera (druga pol.Zapadni portal (oko 1190. 32 Winchester (katedrala) . 26 Estany (Santa Maria) .Raspelo iz okolice Olota (12.Ploče nekadašnje ograde kora (sada uzidane u zidove transepta): Apostoli.). st. Polikromirano drvo. Jakova na prijestolju. SKANDINAVSKE ZEMLJE 33 Stockholm (Historijski muzej) 42 . 24 Santiago de Compostela . Stvaranje Eve. 30 San Huan de las Abadesas .): Dva timpanona.Skidanje s križa (1251.Luneta portala s prikazom Krista u mandorli (oko 1240-50.).Timpanon s prikazom Bogorodice podrijetlom iz Katedrale.Kapiteli u klaustru (12.).

35 Skjeberg .).Madona iz Mosjöa (druga polovina 12.Krsni zdenac. oko 1150. SRBIJA 37 Manastir Studenica (Bogorodičina crkva) .Kralj Eystein. Lipovina s originalnom polikromijom).Ciborij (13-14.) rađen je po uzoru na onaj u crkvi San Nicolo u Bariju. 1123. CRNA GORA 36 Kotor (katedrala Sv.. st. Tripuna) .U luneti glavnog portala je reljef Bogorodice s Djetetom. st. 34 Munkliev (opatijska crkva) . 43 .

u kojima tijekom 11.Tijekom 12. no načuvano je nekoliko vrijednih drvenih raspela. Rudinama i Iloku. Petra) .Djelovi tranzene iz Biskupija kraj Knina (druga pol. simboli evanđelista. stoljeća narativno-ilustrativni prizori u kojima dominira ljudski lik odnose prevagu nad ornamentalno-simboličkim.Portal (oko sredine 11. . Petra i Mojsija u Solinu ili iz splitske katedrale. Nediljice (prva polovina 11.) obilježeno je značajnim djelima u Puli (portal franjevačke crkve). druga polovina 11.-36..). skulptorski ukrašen kapitel..Kapiteli (prije 1059.) ukazuju na uzore akvilejskog kruga. U Istri je monumentalna kamena skulptura slabo došla do izražaja.. voluminozne skulpture orlova). Stošija . st. st. st. 11.Djelovi oltarne ograde (iz crkve Sv.). grifona. Zrelo romaničko doba 07 Zadar (SICU) . Ivana) . Bijeg u Egipat. Bogorodica s Djetetom.Prijelazno doba između romanike i gotike (početak 14. 12. Krštenje Kristovo). Navještenje). Vladar na prijestolju.J: SKULPTURA U HRVATSKOJ . 05 Rab. Vizitacija. te u Glogovnici. st. .). uklapajući se u tijekove zapadnoeuropske likovne prakse (skulptorski ukras zadarske katedrale). st.Dijelovi pluteja (oko sredine 11. Navještenje.Kapitel s ljudskim likom.Dijelovi ambona iz katedrale (druga pol. . Pentagram . skulptura poprima monumentalni karakter. 04 Split (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika) .). st. Rođenje. . Zadru (portal katedrale). Ranoromaničko doba 01 Zadar (Arheološki muzej) . no pojedini spomenici odaju i snažno prisutan bizantski utjecaj.. . 03 Split (krstionica Sv. likovi orlova nad impostima (oko sredine 11. 11. Sv..Ciborij prokonzula Grgura (1030. st. sačuvana na području Istre i Sjevernog Primorja. Maiestas Domini. Trogiru (dijelovi portala katedrale) i Dubrovniku (klaustar franjevačkog samostana).. paunova. lik ratnika). . . 44 . Navještenje...Skulptorska oprema crkve Sv.Zabat s likom Bogorodice iz Biskupije kraj Knina (druga pol. 02 Zadar (crkva Sv. Marije) .. Vizitacija. . Lovre ukazuje na za to doba izrazito moderan likovno-ikonografski koncept (Maiestas Domini na zabatu portala. Rođenje. Danas u Arheološkom muzeju u Zadru. Pohod mudraca)...). Danas u Arheološkom muzeju u Zadru. 06 Rab (katedrala Sv.Pluteji iz crkve Sv. te iskazuje izracitu crtu rustičnosti.Centralno područje romaničke skulpture u Hrvatskoj predstavlja Dalmacija u kojoj se nalaze najizrazitija djela. Lovre) . st. skulptorski ukras zvonika katedrale). Supetarska draga (crkva Sv.U vrijeme kasne romanike (13.Posebnu grupu unutar korpusa romaničke skulpture čine velika drvena raspela. st.Kapiteli (11. stoljeća. te je moguće pratiti razvoj plastičkog izraza. . Poklonstvo mudraca / Pokolj nevine djece. lava). stoljeće) najznačajniji centri postaju Trogir (Radovanov portal) i Split (Buvinove vratnice. figuralni motivi pasa. a u Sjevernoj Hrvatskoj sačuvani su tek sasvim skromni ostaci romaničke plastike u zagrebačkoj katedrali. u zreloj romanici.Početke romaničke skulpture nalazimo u djelima proizašlim iz tradicija predromaničke plastike. st. .Posjet mudraca Herodu.

Drveno raspelo s tragovima polikromije (13. 20 Trogir (katedrala) . . Krševana) . st. o čemu svjedoči natpis: ". Raspeće s donatorima. st. .." Likove Adama i Eve izradio je tzv.Drveno raspelo (kraj 13.. "Majstor Pranja nogu" (Bijeg u Egipat. Stošija. 10 Split (katedrala Sv.Skulptorski ukras zvonika (13. st. st. Apostoli).). Dujam. st.Dijelovi portala (13-14.Drvene vratnice (1214.Kapiteli (12. 19 Zadar (katedrala) . prizori iz Života Kristova). . st. st. figuralne konzole.).). a Radovanovo su djelo nastavili učenici tijekom druge polovine 13.Reljefne konzole (12/13. 17 Gračišće (crkva Sv.). Petar i Sv. Bogorodica s Djetetom.Luneta portala (1324. Marije) .).Korska sjedala (13. prikazi mjeseci.). st. Rađeno po uzoru na pulsko. "Majstor Adama i Eve". 14 Galižana (stara župna crkva) . Lovre) . 16 Pula . 15 Susak (crkva Sv.. Staš (majstor Otto).).Drveno raspelo (13/14. telamoni i lavovi.Skulptorski ukras pročelja (druga pol.Najznatniji dio portala (luneta.Romaničko-bizantske kamene ikone (13. st. Uskrsnuće). Sv.) izrazito rustično oblikovane (danas u Muzeju Požeške kotline u Slavonskoj Požegi i Arheološkom muzeju u Zagrebu). Iskušenje Kristovo. telamoni. Navještenje.Propovjedaonica sa skulptorski ukrašenim kapitelima (13. st. st. Doba kasne romanike i rane gotike 18 Pula (crkva Sv. Fumije) . 45 . st. Bogorodica s Djetetom. Potječe iz porečke biskupije. .Sv.Drveno raspelo zvano "Veli Buoh" (13. Pranje nogu.. st. lavovi. 12 Rudine u Slavoniji . Frane) . Ulazak u Jeruzalem. . u kasnoromaničkim i ranogotičkim oblicima. . PER RADUANUM CUNCTIS HAC ARTE PRECLARUM UT PATET EX IPSIS SCULPTURIS ET EX ANAGLIPHIS . st.. stupci ukrašeni florealnim motivima i simboličnim scenama) izradio je oko 1240. Sv.).Navještenje.) slični su splitskim..). st. st. majstor Radovan. Stošija na lomači. Krist).).Portal (1314. Drvena raspela 13 Bale (župna crkva) . st. 11 Trogir (katedrala Sv. Sv.Drveno raspelo s ostacima polikromije (12/13. Sv.): Apostoli.. 12. majstor Buvina. st.Kapiteli (12. Stošije) . Krševan i Sv. 08 Zadar (katedrala Sv.) upućuje na apulske uzore.) dijelom je ugrađen u novo (iz 13.)..: "Majstor Raspeća" (Anđeli.Ciborij i propovjedaonica (13.Skulptorski ukras starog pročelja (iz 12. . 09 Zadar (crkva Sv. Ruke nisu originalne. Nikole) . . Stošija). Uhićenje i Bičevanje. Krštenje.

22 Dubrovnik (franjevački samostan) .).Klaustar (majstor Mihoje Brajkov.21 Šibenik (samostan benediktinki) . st. 46 .Polikromirani keramički kip Bogorodice s Djetetom (13/14. 1327-48.). Heksafore s dvostrukim kapitelima ukrašenim likovima životinja. zmajeva i ljudskih glava u zakasnjelim romaničkim oblicima.

Krist u mandorli.Hapšenje Kristovo. .Rano 12.Sv. . a tek pred kraj romanike učestalije se javljaju i vitraji. . . Redovito su u pitanju freske. Martirij Sv.Oko 1056.Glavno izražajno sredstvo je linija koja uokviruje i presjeca plohe čistih boja potencirajući plošnost prikaza (zanemaruje se iluzija treće dimenzije).. FRANCUSKA Freske 01 Saint-Chef (opatija Notre-Dame) . stoljeća. Karakterističan je suzdržan kolorit.Sredina 12. stoljeće. a romaničke freske svekolikom puku). posebice u Rimu i Veneciji. osobito u Italiji i Španjolskoj) i gotovo redovito otkrivaju veću ili manju ovisnost o Bizantu. stoljeća. . . anatomske netočnosti.Krist na konju. vrlo rijetko oslikani drveni stropovi.Slikarstvo minijatura uglavnom nastavlja razvojni put zacrtan u prethodnom razdoblju. 47 . . .Nebeski Jeruzalem.. 02 Poitiers (krstionica Saint-Jean) .Najdominantniji vid slikarskog izraza u romanici predstavlja zidno slikarstvo.Slike na dasci razmjerno su rijetke (nešto brojnije u kasnijem razdoblju. U Italiji pak.K: SLIKARSTVO . Savina i Sv.Krist u mandorli. .Arhanđel Mihovil..Oko 1200.Kasno 11. Augustin. 04 Toulouse (Saint-Sernin) .freskama se ukrašavaju čitave unutrašnjosti crkava. 05 Auxerre (katedrala) . izostavljanje sporednih motiva i narativnost. .1125-50.Početak 12. . 06 Berze-la-Ville (Château des Moines. 10 Aime (Saint-Martin) Ciprijana .Kasno 11. ali sve više ispoljava i ugledanje na djela monumentalnog slikarstva. 09 Saint-Jacques-des-Guérets (Saint-Jacques) . Slično kao i kod skulpture uočljive su disproporcije.. te je i publika kojoj su slikarska djela namijenjena mnogobrojnija i različitog profila nego u prethodnom razdoblju (predromaničke minijature namijenjene su uskom krugu obrazovanih. naivan crtež i reducirana radnja. Posljednja večera . 07 Saint-Savin-sur-Gertempe . kapela) . Zadržava se stiliziranost ljudskih likova karakteristična i za slikarstvo prethodnog razdoblja. njeguje se tradicija mozaika.Konstantin Veliki. . Noino pijanstvo.. 03 Le Puy (katedrala) . 08 Vicq-sur-Saint-Chartrier (Saint Martin) . stoljeće. . Mučenje Sv.. stoljeća.Druga polovina 11. stoljeće. Lovre .Bitno je da dolazi i do kvantitativnog pomaka .Noina arka. što dovodi do veće neposrednosti i jasnoće likovne poruke.

50 x 7034 cm).Sredina 12. . Jišajevo stablo .Sv.Rođenje. .. Mauricije. Ulazak u Jeruzalem.1120-30. Inicijali ukrašeni ornamentom i figuralnim scenama (Mojsije ubija Egipćanina .. 13 Poitiers (katedrala) . . stoljeća... stoljeća.Sredina 12.).1125-50. stoljeća. krstionica) . .Pokolj nevine dječice. 22 Hildesheim (Sankt Michael) .Kapela Sv. 17 Canterbury (katedrala) . 23 Köln (Sankt Gereon. Pavao kao brodolomac na Malti.. Vitraji 11 Reims (opatijska crkva Saint-Rémi) .).Danijel među lavovima. Tapiserije 15 Bayeux (biskupski dvor) .Car na prijestolju. .Oslikani strop (Adam i Eva.Uskrsnuće Jairove kćeri... Ivana Krstitelja. Gabrijela.Oko 1200.. Prorok Izaija ."Winchesterska biblija" (1150-60. 20 Brauweiler (opatijska crkva) . . ENGLESKA Freske 16 Copford (Church of Our Lady) .. . .Anđeo. . 12 Chartres (katedrala) . stoljeća.1150-75.Oko 1198. Minijature 18 Winchester (Cathedral Library) .Raspeće..1149-74. Gabrijel navješta rođenje Krista i Sv.Gotovo u potpunosti oslikana unutrašnjost kapele. 21 Fraueninsel im Chiemsee (Sankt Maria) . NJEMAČKA Zidne slike 19 Idensen (biskupska kapela) .Sv.). Razvučena pripovijest o normanskom osvajanju Engleske ispripovijedana u obliku stripa. 48 . ."Tapiserija iz Bayeuxa" / "Tapiserija kraljice Matilde" (oko 1077. . Bogorodica s Djetetom . 14 Strasbourg (Muzej katedrale) .Sredina 13. Gereon i Sv. Tempera na drvu.Silazak Duha Svetog na apostole. . .Sredina 13.1240-50.1160-70.

).Oko 1089. Stvaranje Eve.Herodova vizija novorođenog kralja Židova.).Car Fridrik Barbarossa sa sinovima (1179-91.). 99 x 195 cm. Krist).1260-70. 33 Pürg (Sankt Johann) .Krist u Nebeskom Jeruzalemu. .. Djelo otonskog skriptorija u Reichenau. Sv. st. 49 . st. . .Rođenje.. ITALIJA Zidne slike 35 Civate (San Pietro al Monte) . Krist u kući Šimuna farizeja. 26 Bamberg (Staatsbibliothek) . Ulazak u Jeruzalem.). st. Vitraji 31 Augsburg (katedrala) AUSTRIJA Freske 32 Lambach (župna crkva) .Opat Desiderius. . 29 Fulda (Landesbibliothek) .Biblija (11.Uskrsnuće Lazarovo.Jakovljeve ljestve / Podizanje oltara u Bethelu (oko 1160.Nebeski Jeruzalem.).Evanđelistar (sredina 12.Sv. .. Mihovil s anđelima bori se protiv sedmoglave aždaje i brani ženu s novorođenim djetetom .Oko 1100. st. stoljeće.. . Majka Ivana i Jakova pred Kristom. . 27 Darmstadt (Hessische Landes und Hochschulbibliothek) .Oko 1160.Unutrašnjost zapadnog kora.1072-87. Judin poljubac . 36 Capua... Posljednja večera. Sv. Ivan Evanđelist.Evanđelistar iz samostana Abdinghofa (oko 1070. Sv. Mihovil ubija demona (sredina 12.. . Minijature 25 München (Bayerische Staatsbibliothek) ..Javljanje radosne vijesti pastirima (početak 11. Marija. Valpurga . koje iskazuje odlike ranoromaničkog slikarstva. 28 Berlin-Dahlem (Kupferstrich-Kabinett) . 34 Gurk (katedrala) . Tapiserije 30 Halberstadt (Muzej katedrale) . Sv. Izrada odaje ugledanje na slikarstvo minijatura.Slike na dasci 24 Münster (Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte) . Campagna (Sant'Angelo in Formis) .Kasno 11.).Anđeo koji pridržava medaljon s Marijom Nebeskom Kraljicom."Retabl Svete Valpurge" iz Soesta (oko 1180. 37 Rim (San Clemente) .). .

Freske 49 Tahull (Santa Maria . Macerata (San Clemente) . oko 1265-75. . st. stoljeće.Prije 1255. 39 Aquileia (kripta katedrale) . 51 Sorpe (San Pedro . 13..Najbrojniji su spomenici slikarstva sačuvani na području Katalonije. Martirij Sv. Kamenovanje Sv. . a sa strana po tri scene Uzvišenja Sv. Skidanje s križa . . ŠPANJOLSKA .. Minijature 48 Firenca (Biblioteca Laurenziana) .. 50 Tahull (San Clemente .Martirij i pokop Sv.Muzej katalonske umjetnosti u Barceloni) .. Priče o Makbejcima . antependij (1215.Muzej katalonske umjetnosti u Barceloni) . Magnusa .1123-50. .Misa Sv.). Ivana. . 38 Anagni (kripta katedrale) .Krist Pantokrator. 41 Castel Appiano (kapela) ..).."Firentinska biblija" (11. Hermagora i Sv.Istočni grijeh.Martirij Sv. gdje je osim fresaka sačuvano i nekoliko oslikanih antependija....Slikano raspelo (druga pol. ..1123-30.Mozaici s prizorima iz Geneze (početak 13.."Maestro di Tressa".) s prikazom Uzašašća primjer je ustrajnosti bizantskih utjecaja. Čudesno spašavanje djeteta iz mora . Pavla. 44 Venecija (San Marco) . .1195-1205. st. Čudo Sv. 47 Camerino (Santa Maria in Via) . Stjepana .). .1165-80.David i Golijat.Bogorodica s Djetetom. Fortunata.. 160 x 100 cm).).Muzej katalonske umjetnosti u Barceloni) . Primjer monumentalizacije stila knjižnog slikarstva.Šest apostola.Bogorodica s Djetetom. .Rano 13. 50 . Klementa. 52 Maduerlo (Capilla de la Vera Cruz .Bogorodica s Djetetom na prijestolju i Navještenje ("Maestro di Camerino"). st.Krist iz Apokalipse.Muzej Prado u Madridu) .. 42 Termeno (San Jacopo) . 43 Lucca (San Frediano) .. Petra i Sv. 46 Serrapetrona. U centralnom polju naslikan je Krist u mandorli okružen simbolima evanđelista.Oko 1200..Oko 1123. 40 Müstair (opatijska crkva) . Fantastična bića . Križa. Osobito je zanimljiva slikana imitacija draperije ispod scene Skidanja s križa. Slike na dasci 45 Siena (Pinacoteca Nazonale) .Oko 1123.Mozaik na pročelju (oko 1260.

). Minijature 55 Burgo de Osma (Biblioteka katedrale) . Bogorodica s Djetetom.Antependij iz crkve Santa Maria de Avià (početak 13.. Bogato ukrašen primjerak čuvenog rukopisa s nadahnutim ilustracijama Ivanovih vizija.. ."Komentar apokalipse Beata de Liebano" (1086. st. Rođenje. st. grobnica kraljeva) . .53 Leon (San Isidoro. Slike na dasci 54 Barcelona (Muzej katalonske umjetnosti) .Javljanje radosne vijesti pastirima.). Martirij Sv.Antependij iz samostana Santa Julita de Duro (12. Bogorodica s Djetetom. stoljeća. 51 ."Stvaranje svijeta" (početak 12.Krist u mandorli. . Navještenje. Kirika). st.Navještenje / Vizitacija. Poklonstvo kraljeva. Vizitacija.Druga polovina 12. Tapiserije 56 Gerona (Muzej Katedrale) . . Prikazanje u hramu). Julite i Sv.

Tijekom zrelog romaničkog razdoblja.Prizori iz života Sv. u ukupnosti romaničkog slikarskog izraza u Hrvatskoj. istarsko zidno slikarstvo. Mihovil (druga polovina 11. stoljeća). Freska . Freska. uslijed još uvijek dovoljno nerasvijetljenih razloga. uočljivo je da apokaliptička tematika zapadnjačkih izvora nije uspijevala nadvladati arhaičnu idejnost trijumfalnog kršćanstva uraslu u kulturu čitavog Jadrana. to jest prostor na kojem se prepliću zapadni i istočni utjecaji i na kojima se gradila jedna specifična likovna kultura (adriobizantizam). stoljeće). općenito je doba lagane stagnacije romaničkog likovnog izraza u Europi. te razvijanjem osjećajno neposrednijih likova.Slikarstvo dalmatinskih gradova. Predromaničko i ranoromaničko doba 01 Limska draga. . koja iskazuju uočljivo odvajanje od bizantskih tradicija i priklanjanje Zapadu. čitavo je primorje bilo podijeljeno u tri dijela koja se dosta jasno razlikuju na umjetničkom planu. a fragmentarnost sačuvanog dodatno otežava rekonstrukciju razvojnih tokova hrvatskog romaničkog slikarstva. Najistaknutiji segment slikarstva ovog razdoblja predstavlja grupa slika na drvu s prikazom Bogorodice s Djetetom.Niz crkvenih otaca u apsidi (druga polovina 11. S druge strane. preraslo je u pravu regionalnu tradiciju.Ipak. Foške) . 02 Sv. južna se oblast izrazitije priklanjala Bizantu.Kristovo Uzašašće (11. Freska. stoljeća). sasvim na tragu širih europskih kretanja.Razdoblje kasne i okasnjele romanike (13. Stjepana (11. donekle izolirano od dalmatinskih kretanja. Foške kod Peroja. što nužno izaziva težnju i ka prirodnijoj uvjerljivosti.Sv. Mihovila nad Limom i Sv. Freska. a srednji ostvario razmjernu neovisnost pod okriljem ugarsko-hrvatske države. 03 Peroj (crkva Sv. Takve su prilike nužno dovele do određene heterogenosti likovnog izraza na našem tlu. zajedničkim za čitav jadranski bazen.Iz predromaničkog i ranoromaničkog razdoblja sačuvane su cjeline u crkvama Sv. širilo je svoje utjecaje na ruralne sredine u zaleđu (Srima).Niz svetaca u srednjem pojasu bočnih apsida (11. stoljeće).Najveći dio sačuvanih djela nalazi su u primorskom pojasu (Istra. 04 Ston (crkva Sv. sve se više proširuje izrada slika na drvu. u 12. stoljeća). Martin u Lovreču Pazinatički (crkva Sv. Mihajla) . Sv. Utjecaji otonske umjetnosti.Donator . Dok je sjeverni dio bio uvelike ovisan o Veneciji. . Bizantizirajuće odlike. Martina) . Relativna brojnost slikanih raspela čini taj segment našeg spomeničkog blaga važnim dijelom europske umjetničke baštine. te slike su se od bizantskih uzora razlikovale po odsutnosti svetosti u sebi. koje svjedoče o običaju potpunog oslikavanja unutrašnjosti crkava. kojih masovna proizvodna počiva na sasvim određenim estetskim idealima. .L: SLIKARSTVO U HRVATSKOJ . Izrazito zapadnjačka ikonografija. Dalmacija). 52 . Mihovila) . Freska nad apsidom. godine. Ivana na Šipanu. . .Nakon 1200.Pri formiranju likovnog jezika na području Hrvatske u doba romanike odlučujuću je ulogu odigrala sredozemna komponenta. 05 Dubrovnik (katedrala) . . stoljeću. Premda raspolažu mnoštvom bizantskih posuđenica tipološke i morfološke naravi. uslijed čega u našim krajevima jača jedna provincijalna crta. . .Najprisniji odnos s europskim likovnim kretanjima očituju djela knjižnog slikarstva. Freska.zetski vladar Mihajlo (druga polovina 11. stoljeće). stoljeće). Istra (crkva Sv.

Jerolima) . Zrelo romaničko doba 07 Zadar (zvonik i kapitularna dvorana crkve Sv.Raspeće (Prijelaz 13.iz crkve Sv. 14 Srima kod Šibenika (Gospa od Srime) . Freska na zidu nad oltarom. Ulazak u Jeruzelem. stoljeće). Ivan Krstitelj (druga polovina 11.Evanđelistar (12. 12 Zagreb (Metropolitana) . stoljeća).Orač (kasno 12. Freska.iz katedrale) . Tempera na drvu. Vjerojatno francuski rad.06 Šipan (crkva Sv.Jišajevo stablo (prva četvrtina 14.iz samostana na Sustipanu) .Bogorodica između dva sveca (prije 1120. u 14. stoljeća). 22 Split (Riznica katedrale . Tempera na drvu. 18 Trogir (samostan Sv. 15 Hum (crkva Sv. stoljeća). 26 Draguć (crkva Sv.Krist između Bogorodice i Sv. Ivan Krstitelj (kraj 13. Tempera na drvu. stoljeća).Bogorodica s Djetetom (druga polovina 13. Tempera na drvu. Tempera na drvu. stoljeće).Bogorodica s Djetetom (posljednja četvrtina 13.Svetac (kraj 12.Raspelo (kraj 13. Freska u apsidi prednje crkve. 13 Split (Riznica katedrale) . 25 Donji Humac na Braču (župna crkva) . Klare) . stoljeća). stoljeća).Apostoli (početak 12.Evanđelistar (oko 1230. stoljeća). Frane) . Tempera na drvu. Freska. Marije) .Krist u slavi . stoljeće). Ivana Krstitelja (prijelaz 13. Bizantski (makedonski) utjecaji karakteristični za širi krug venecijanskog slikarstva (Aquileia).Slikano raspelo (sredina 12. Elizeja) .Sv.Evanđelistar MR 153 (11. 09 Zadar (crkva Sv. Petra Starog) .Deisis . Navještenje. 53 . Freska 08 Dubrovnik (katedrala) .Riznica katedrale) . stoljeća). Freska. 21 Split (Riznica katedrale . stoljeća). 16 Hvar (katedrala) .). Prikazanje u hramu. Tempera na drvu.Bogorodica s Djetetom (prva polovina 13.Bogorodica s Djetetom (posljednja četvrtina 13. Freska u sakristiji. Tempera na drvu.Sv. stoljeća).Raspeće (12. 23 Split (samostan Sv. Freska u apsidi. stoljeća). Freska.Bogorodica s Djetetom (druga polovina 13. Freska u sjevernoj apsidi. 17 Zadar (SICU . stoljeća) Freska u južnoj apsidi. Kuzma i Damjan (kraj 12.Sv.Sv. 24 Zadar (katedrala) . Donat (prva četvrtina 14. stoljeće).Bogorodica s Djetetom (sredina 13. stoljeća). u 14. Freska u biskupskoj grobnici. Krševana) . Šime) . stoljeća) Freska na unutrašnjem zidu pročelja. . 11 Zadar (samostan Sv.). Ivana .Arhanđel Gabrijel (1111. . . 10 Zadar (crkva Sv.). 20 Zadar (SICU . stoljeće). stoljeća).iz Gospe od Zvonika) . Ivana) . Razdoblje kasne i okasnjele romanike 19 Šibenik (Zbirka umjetnina šibenske biskupije) . stoljeće).

.Tablica s minijaturom Raspeća (druga polovina 13. stoljeća). Raspeće (početak 14. Tempera na drvu. 28 Zadar (SICU .). Venecijanski slikarski krug. stoljeća). Tempera na drvu. 33 Zadar (samostan Sv. 31 Zadar (SICU) .Minijature u antifonarima (14."Bogorodica benediktinki" (oko 1300. Svete žene na praznom Kristovom grobu (antifonar F).Svetački likovi (kraj 13. 29 Zagreb (katedrala) .). 30 Zagreb (Metropolitana) . Marije) .Galerija umjetnina) . stoljeće). 32 Split (Arheološki muzej . stoljeća).Navještenje (1277. Tempera na drvu.27 Poreč (Eufrazijeva bazilika) .Triptih s Bogorodicom i svecima (oko 1300. 54 . Mozaik na ciboriju. Frane) . stoljeća). Freska u sakristiji."Ugljanski triptih" (prva polovina 14.Misal MR 62.iz samostana Sv.).

Austrija 10 Klosterneuburg (opatijska crkva) 55 .. Jedno od najdomljivijih djela romaničkog zlatarstva..Već tijekom ranog srednjeg vijeka javljaju se relikvijari od skupocijenih materijala koji su tretirani poput skulptura. Sačuvani su brojni relikvijari u obliku glava.) izrađeni od dragocjenih kovina. Victoria and Albert Museum) ."A" Karla Velikog (kraj 11. Drvena jezgra s iskucanim pločama zlatnog lima. graviran i cizeliran. st.). 09 Hochelten (samostanska crkva . st. Njemačka 07 Essen (Riznica benediktinske crkve) .London.Kalež i patena biskupa Gauzelina (kraj 10.. 04 Saint-Omer (Musée de Saint-Omer) .. Antička porfirna vaza kojoj su nadodati dijelovi od pozlaćenog srebra.Orao iz opatije Saint-Denis. ruku ili drugih dijelova tijela (ovisno o samoj relikviji). Prvobitni relikvijar u obliku glave nadograđivan je tijekom kasnijih razdoblja.Svijećnjak iz samostana u Gloucesteru (1104-13.Kip Sv. bista. otkrivaju izuzetnu vještinu majstora.. . pozlaćena bronca i emajl). Relikvijar u obliku trokuta. Bakreni lim. vis."Križ abatise Matilde" (početak 11. Izrađeno vjerojatno po ugledu na veliki križ u opatiji Saint-Denis.. a s druge ugledanje na ostvarenja monumentalne skulpture. izrezan. no tek od vremena romanike to postaje redovita praksa. 02 Pariz (Musée Cluny) . (oko 1140. 18 x 31 x 12 cm)... relikvijar visok 85 cm u obliku sjedeće skulpture). 22 x 31 cm..Prijenosni oltar iz Abdinghofa (oko 1100. Foy (5-12. prijenosni oltarići. Engleska 06 London (Victoria and Albert Museum) . monumentalne skulpture i radova u bjelokosti. .M: PRIMJENJENA UMJETNOST . st. pozlaćen. Pripisuje se zlataru Rogerusu von Helmershausenu. 51 cm).Relikvijar u obliku crkve Sv.) 08 Paderborn (franjevačka crkva) . Benedikt). svijećnjaci."Baselski antependij" (1015-20. antepediji . Figuralnoornamentalni ukras koji čini tijelo svijećnjaka dojmljiva je transformacija monumentalne skulpture u formu zlatarskog rada. 43 x 40 cm). Groba (1170-80. ali i takvi koji zadržavaju oblik kutije. no bogato ukrašene reljefnim scenama. 51 x 54 cm). koje sažima iskustva arhitekture. Likovi četvorice evanđelista izrađeni su vrlo precizno i sugestivno.Podnožje križa (1170/80. Krist. 05 Pariz (Louvre) . tri arkanđela i Sv. 177 x 120 cm. 03 Nancy (Riznica katedrale) .Mnogobrojni predmeti vezani uz liturgiju (kaleži.). Francuska 01 Conques (Riznica opatijske crkve Sainte-Foy) . te s jedne strane odaju vezu s djelima prethodnih epoha. st.

Sv. gdje su zabilježena i imena zlatara koji su djelovali u doba romanike (Grupša.Antependij oltara (12. Pozlaćeni bakar i emajl. st. Milonić.Pozlaćeni križ krbavskih biskupa (12/13. 18 Zadar (SICU) .Na kutiji valjkastog oblika iskucani su likovi apostola pod arkadama. Prikaz živog Krista tek je djelomično srodan onima na monumentalnim drvenim raspelima."Ladislavov plašt" (11/12. sveci i simboli evanđelista). Vlaha) . Središnji križ je raniji.Prijenosni oltar iz Lisbjerga (oko 1140. 12.. 23 x 26 x 70 cm). Vlaha u obliku glave. Drvena škrinjica obložena srebrnim limom s iskucanim likovima i kompozicijama (Deisis. Sastoji se od 51 emajlirane ploče što ih je. Stošija).. Predstavlja izuzetan spoj zlatarstva.. Potpis majstora: OPUS MILONIGI.). Navještenje.). 16 x 16. Iskucani srebrni reljefi (Smrt Sv.relikvijar Sv. 19 Split (riznica katedrale) . apostoli . Sv.. Srebro. 17 Rab (katedrala) .Raspelo (12. 13 Leon (Riznica katedrale) . izradio majstor Nicolas iz Verduna. Španjolska 12 Silos (Santo Domingo) . 15 Bribir. Bogata figuralika (Bogorodica s Djetetom. 20.Relikvijar Sv. Očituje izrazite bizantske uzore. Grgura (12/13. dijelom pozlaćeno. Sv. a sa strana po šest apostola (također s glavama u punom reljefu). braća Matej i Aristodije Zorobabelovi iz Apulije. U centru je Krist Pantokrator u mandorli (glava je izrađena u punom reljefu) okružen simbolima evanđelista.).) uokvirena je ornamentalnim trakama vikinškog podrijetla. st. 14 Zagreb (Riznica katedrale) . Skandinavija 11 Kopenhagen (Nacionalni muzej) .Ruka . Jakova (konac 11. Bjelokost.5 x 15 x 20. Vinodol . st.).). . st. Drvo obloženo srebrnim limom. Krist. st. 16 Dubrovnik (Riznica crkve Sv. 56 .).Relikvijar Sv.. emajl. st. Susret Joakima i Ane.. drago kamenje. vjerojatno kao antependij oltara.Najveći broj umjetnina sačuvan je na području Dalmacije. iskucan i pozlaćen. st. rada u emajlu i slikarskih iskustava. .). Kristofora. Grgur.5 cm). st.Relikvijar Sv. Krševan. ukrašen emajlom (11/13. a na poklopcu poprsja svetaca.Relikvijar glave Sv. st. Bakreni lim. Bogorodica.. st. Na podnožju likovi anđela u plitkom reljefu. Šimun .. HRVATSKA .Relikvijar u obliku škrinjice (11/12. Đuro. Izidora (druga pol. Kristofora ( prva pol."Klosterneuburger Altar" (1181.). Kazula od svilenog damasta s figuralnim vezivom od pozlaćenih srebrnih niti protkanih višebojnom svilom. 12.).).5 cm).

GOTIKA 57 .

Djeluju kao pučki propovjednici šireći emocionalniji i neposredniji doživljaj vjere. voditelji sudova inkvizicije. i "područje od stotinu milja oko Pariza" predstavljaju izvorište i centar gotičke umjetnosti. Anselmo Canterburyjski. aritmetiku. stoljeća. Vrhunac skolastičke misli predstavljaju sedmorica doktora (Roscelin iz Compiègnea. a u ostalim zemljama tek polovinom 13. . stoljeća. na bazi skolastičkog učenja. utemeljeni na načelima apostolskog siromaštva. astronomiju i muziku (quadrivium). Toma Akvinski i Duns Scotus). obrta i trgovine.Dominikanci (osnovao ih je Dominik Guzman. st.Franjevci (osnovao ih je Franjo Asiški. bogumili. vode rasprave o pitanjima vjere i znanosti. te propovijedanju.Sveučilišta: Predstavljaju udruge (universitas) nastavnika i studenata koje nastaju u 12.Heretici: Valdanezi.Prostor i vrijeme: Umjetnički oblici koje nazivamo gotičkim javljaju se u Francuskoj u drugoj polovini 12.Prosjački redovi: . .Skolastika: Izražava sveukupnost znanja i spoznaja u okvirima kršćanskog svjetonazora. žive pod strogom disciplinom i polažu zavjet siromaštva.). stoljeća. . U skolastici su se sjedinili antički logicizam i kršćansko učenje ("Kršćanski aristotelizam"). orjentirani su radu na filozofiji i teologiji.). . te traju do sredine ili konca 15. pravila potvrđena 1221.Jesen srednjeg vijeka: 58 . katari. gdje se. porast gradova. Abélard. na kome se izgrađuje vijećnica ili katedrala kao stvarna i simbolična dominanta gradskog života.Kuga: . do oko 1270. Obuhvaća gramatiku.. albigenzi.. i 13. Albert Veliki. Razdoblje od oko 1130-40. . nominalia). Težište intelektualne djelatnosti tako se premješta iz zatvorenih benediktinskih ćelija i skriptorija u univerzitetske dvorane. a od 1233. dijelektiku i retoriku (trivium).POVIJESNI UVJETI . Guillaume de Champeaux. odriču se zemaljskih dobara i okreću temeljnim vrijednostima vjere.Gradovi: Gradovi se izgrađuju unutar utvrđenog bedema gdje nastaju spontane aglomeracije pojedinačnih građanskih kućica duž krivudavih uličica koje se slijevaju prema gradskom centru. kao odgovor na zahtjeve što ih postavlja razvoj društva. te geometriju. Suptilnost skolastičke metode ogleda se u detaljnom raščlanjivanju pojmova i odnosa (realia. husiti . . patareni. red potvrđen 1216. .

mrežište. Ovakav sistem svođenja omogućava rastvaranje zidnih ploha mnogobrojnim i velikim prozorima (npr. što ih čini bitno različitim u odnosu na djela sakralne i stambene arhitekture. To je omogućeno upotrebom triju bitnih elemenata: rebrastog svoda. katedrala u Reimsu).Osnovna težnja sakralne gotičke arhitekture je ostvarivanje impresivnog unutrašnjeg prostora i oživljavanje zidnih masa. a bogatstvom arhitektonskih ukrasa jedva da zaostaje za sakralnom.Konstruktivni elementi: . . i dalje je najveći dio sačuvanih profanih građevina fortifikacijskog karatktera. ključni kamen). katedrala u Chartresu ih ima 170). vimperg. a kod skromnijih građevina i obiean prelomljeni poluvaljkasti svod. 59 . zrakasti).U gotičkoj arhitekturi svod ne počiva na zidnoj masi. Ipak. .Pored konstruktivnih mnogobrojni su i dekorativni elementi (fijala. pune dekorativnih elemenata i bogato opremljene skulpturom (osobito pročelja) doimaju se često poput kamene čipke (npr.Po arhitektonskom konceptu gotičke su crkve usmjerene ka visini. no susrećemo i druge oblike rebrastog svođenja (zvjezdasti. što gotičke građevine čini daleko svijetlijim od romaničkih (obojena svjetlost). što u unutrašnjosti proizvodi čudesne svjetlosne efekte.ARHITEKTONSKI OBLICI .Katedrala . premda je osnovna bazilikalna koncepcija i dalje dominantna.Razvedene zidne površine gotičkih crkava. . . rakovica. . a bočni pritisak primaju na sebe kontrafori. . no upravo u razdoblju gotike dosegla je obrambena arhitektura najviši nivo estetske vrijednosti. mrežasti.Profana arhitektura: .Prozori su najčešće ukrašeni vitrajem. . već se njegova težina i pritisak sistemom svođenja kanalizira prema stupovima nosačima. a mogućnosti kombiniranja križno-rebrastih svodova dovode do veće razvedenosti crkvenih prostora. šiljastog luka i kontrafora (vanjskih podupirača).Najčešći oblik svođenja je križno-rebrasti svod.Sve više se gradi u kamenu i sve češće je upravo monumentalna. križni cvijet.

poslije 1258. 13. Jean Langlois (projekt crkve St-Urban u Troyesu. st. . Albi.poslije 1287.Upravljao izgradnjom pariške katedrale Notre-Dame nakon J. Paris (Notre-Dame). a mnoge su doživjele temeljite restauracije tijekom 19.Započeo po vlastitim nacrtma katedralu u Clermont-Ferrandu (1248. Limoges. -Pierre de Montereau (Montreuil) (oko 1200.): Bourges. Chartres. kraj 14. 14.1532.) . de Callesa (1259-66.Produžio krakove transepta i bočne fasade pariške katedrale Notre-Dame. .1122.Sudjelovao pri gradnji katedrala u Limogesu.). .). . Jean d'Orbais (katedrala u Reimsu). Usporedo sa gotičkim elementima 60 .Gotovo sve su monumentalne građevine nastajale u dužem vremenskom razdoblju.). Thomas de Cormont i njegov sin Regnauld (katedrala u Amiensu). Paris (Sainte-Chapelle).). . . Sens.).) . Sakralna arhitektura 01 St-Denis (opatijska crkva) . .Sagradio transept katedrale u Sensu.Četiri razvojna stupnja gotike: . 1140-44. dva zvonika i prva dva traveja. Jean le Boutellier (katedrala u Parizu. Senlis. te odražavaju više razvojnih faza. st. st.) rekonstrukciju stare romaničke građevine i daje joj obilježja rane gotike (do 1140. 1333. Rodezu i Toulouseu.Pregradio i proširio glavni brod i transept opatijske crkve St-Denis (od 1231. Troyes (St-Urban).Jean d'Andely (katedrala u Rouenu.Rani gotički stil (1140-1200.1180.Jean de Challes (? . kor i kripta). kasna gotika.) .Stil rayonnant (zrakasta gotika. Bernard de Soissons (katedrala u Reimsu). Rouen (St-Quentin).): Bordeaux.) .). (Violet-le Duc i njegovi učenici).Zreli gotički stil (1210-1250.Predstavnik cvijetne gotike (stila flamboyant). Gradnju je prema njegovim planovima nastavio njegov pomoćnik William. Jean de Brie (portal katedrale u Noyonu.Arhitekti: .Graditelj katedrale u Canterburyju (nakon 1175. Bayonne. Carcassonne. . . st.): Noyon. započeto 1202. Robert de Cousy (katedrala u Reimsu).Guillaume de Sens (Wilhelmus Senonensis) (? . Beauvais. . st. pročelje. 1250-1350): Paris (Notre-Dame). .Izgradio refektorij i Bogorodičinu kapelu crkve St-Germain-des-Prés u Parizu (1239-44. Raymond du Temple (katedrala u Parizu. Robert de Luzarches (katedrala u Amiensu).Izradio planove za dogradnju katedrale u Senlisu.Martin Chambiges (? .).).Stil flamboyant (plameni stil. . Jean Ravy (katedrala u Parizu. Amiens.Graditelj katedrale u Sensu. transept katedrale u Beauvaisu i portal katedrale u Troyesu.) .U južnu Francusku uvodi gotičke oblike francuskog sjevera. . . Jean Leloup (katedrala u Reimsu).). Rouen (StMaclou). . Reims. započinje opat Suger (1081-1151. i 15. .1266. .).). 14. Laon.Jean des Champs (? . 14.A: ARHITEKTURA U FRANCUSKOJ . st. Gauthier de Reims (katedrala u Reimsu).

zadržavaju se i mnogi romanički elementi. Obnovu je 1231. započeo Pierre de Montereau dodajući elemente zrele gotike (deambulatorij). 02 Paris (katedrala Notre-Dame) - Započeta 1163. Peterobrodna crkva s jedva primjetljivim transeptom. Zvonici na pročelju ostali su nedovršeni. Graditelji: Jean de Challes (13. st.), Pierre de Montreau (13. st.), Jean Ravy (14. st.), Jean le Boutellier (14. st.) i Raymond du Temple (14. st.). Obnovljena u neogotičkim oblicima 1845-66. Visina svoda 35 m. 03 Paris (Sainte-Chapelle) - Izgrađena 1243-48. u sklopu Palais de Justice. Graditelj Pierre de Montereau. Dvoetažna građevina s trobrodnim donjim i jednobrodnim gornjim prostorom, koji je u potpunosti rastvoren oslikanim prozorima. 04 Chartres (katedrala) - Građevina iz 4. st., pregrađena u romaničku baziliku u 11.-12. st., stradala u požarima 1134. i 1194. Gotička gradnja nastavlja se iznad stare kripte i uključuje pojedine sačuvane dijelove romaničke crkve (pročelje - južni zvonik iz 12. st., a sjeverni obnovljen početkom 16. st.). Posvećena 1260. Visina svoda 36 m. - Trobrodni prostor produžuje se preko istaknutog trobrodnog transepta u peterobrodni kor s dvostrukim deambulatorijem sa zrakastim apsidiolama i karakterističnom "Gospinom kapelom". Sustav lebdećih kontrafora, te bogatstvo arhitektonske dekoracije i skulptorskog ukrasa razigravaju vanjštinu, a vitraji predstavljaju najbolje očuvan kompleks gotičkih oslikanih prozora uopće. Predstavlja prototip nekolicine značajnih gotičkih katedrala u Francuskoj (Reims, Amiens ...). 05 Sens (katedrala Saint-Étienne) - Započeta 1140. Podigao ju je Guillaume de Sens (kasnije graditelj katedrale u Canterburyju). Transept je u prvoj polovini 16. st. izgradio u flamboyant stilu Martin Chambiges. 06 Bourges (katedrala Saint-Étienne) - Građena od 12. do 16. st. Osnova pripada ranoj gotici. Usvojen je tlocrt pariške katedrale, ali je ispušten transept. Predstavlja prelazni tip između bazilike i dvoranske crkve (srednji je brod najviši, a po dva bočna snizuju se sukcesivno). 07 Le Mans (katedrala St-Julien) - Građena od 1060. u romaničkom stilu, 1158. pregrađena i dobiva gotički svod. 1217-54. izgrađen je bogat kasnogotički kor s dvostrukim deambulatorijem i vijencem kapela okruženih kontraforima i potpornim lukovima. Transept je dovršen u 15. st. 08 Coutances (katedrala) - Podignuta u drugoj polovini 13. st. s obilježjima zrele faze francuske gotike. Na križištu glavnog broda i transepta nalazi se osmerokutni toranj s rebrastim krovištem bez šiljastog završetka. 09 Bayeux (katedrala) - Romanička građevina dobiva počevši od 13. st. gotičke elemente (kor s deambulatorijem i vijencem kapela, zvonici, transept, pojačavanje kontrafora). U 19. st. restaurirana po uputama Violet-le-Duca. 10 Rouen (katedrala Notre-Dame) - Gradnju je 1202. započeo Jean d'Andely na mjestu starije gotičke građevine iz 12. st., od koje je ostalo pročelje sa zvonikom Saint-Roman. Ima vrlo izdužen brod, transept, kor sa začelnom kapelom (chevet), deambulatorij i tri

61

radijalno smještene kapele. Zvonik Tour de Beurre dograđen je uz pročelje 1485-1507. 11 Rouen (St- Maclou) - 1437-1541. Jedan od glavnih spomenika flamboyant stila. Trobrodna bazilika s korom na obje strane. 12 Beauvais (katedrala St-Pierre) - Između 1225. i 1272. Težnja za pretjeranim vertikalizmom dovela je do rušenja svetišta. Sadašnje svetište predstavlja jedno od najsmionijih tehničkokonstruktivnih rješenja i posljednji stupanj u razvoju gotičkog stila. Visina svoda 48 m. 13 Amiens (katedrala) - Između 1218. i 1268., pročelje dovršeno u 15. st. Graditelji: Robert de Luzarches, Thomas de Cormont i njegov sin Regnauld. 1849-74. restaurirao ju je Viollet-le-Duc. Visina svoda 42 m. 14 Senlis (katedrala Notre-Dame) - Sagrađena 1153-91., obnavljana u 13. i 16. st. Glavni portal predstavlja tip ranogotičkog portala koji se kasnije pojavljuje kod katedrala u Nantesu i Laonu, te na sjevernom pročelju u Chartresu. Visoki zvonik podignut je u 13. st. 15 Noyon (katedrala) - Započeta između 1140. i 1150., s transeptom iz 1170. Svodovi su obnovljeni 1298., a portal je 1333. pregradio Jean de Brie. Jedna od najranijih gotičkih sakralnih građevina. 16 Soissons (katedrala) - 1175-1230. Očit je utjecaj Chartresa. 17 Laon (katedrala Notre-Dame) - Započeta 1160. pod utjecajem normansko-anglosaksonske romaničke arhitekture, izgrađuje se u drugoj fazi (1180-1215.) uz primjenu ranogotičkih konstruktivnih elemenata, koji potpuno prevladavaju u trećoj fazi. Križni tlocrt s trobrodnim transeptom i ravnim završetkom uzdužnog broda. Zvonici na pročelju ostali su nedovršeni. U presvođavanju glavnog broda upotrebljen je šesterodjelni rebrasti svod (preuzet iz romaničkog graditeljstva - St-Etienne u Caenu). Visina svoda 24 m. 18 Troyes (katedrala St-Pierre et St-Paul) - Izgrađivana od 1208. u ranogotičkim oblicima. Glavni brod (1300-72.) pokazuje odlike zrele gotike. Pročelje je 1506. godine započeo Martin Chambiges. Ima samo jedan zvonik, dovršen u 17. st. 19 Troyes (St-Urban) - Remek djelo arhitekture 13. st. Građena po nacrtima Jeana Langloisa. Ima tri broda, transept i kor s poligonalnim završetkom. Iznad prizemlja zidovi su raščlanjeni prozorima sa šiljastim frontonima i vitrajima. Ispred glavnog portala dograđen je portik. 20 Reims (katedrala) - Započeta 1212. na mjestu starije građevine, dovršena u 15. st. Graditelji: Jean Leloup, Gauthier de Reims, Bernard de Soissons, Jean d'Orbais i Robert de Cousy. Ima tri broda, trobrodni transept i peterobrodni kor s deambulatorijem i vijencem kapela. Visina svoda 38 m. 21 Albi (katedrala Sv. Cecilije) - Izgrađena 1282-1390. Jednobrodna bazilika bez transepta. Predstavlja tip utvrđene crkve. Portal i trijem od bijelog mramora dovršeni 1512. 22 Strasbourg (katedrala)

62

- Započeta 1176. na temeljima ranije romaničke katedrale. Glavni brod dovršen u zrelim gotičkim oblicima 1275. Zapadno pročelje (1276-1439.) izvedeno je s nešto izmjena prema projektu Erwina von Steinbacha. Gradnju sjevernog zvonika nastavlja Ulrich von Ensingen (1399-1419.), a dovršava (1420-39.), na visini od 142 m Johann Hültz. 23 Poitiers (katedrala) - 1162-90. Romanička je katedrala obogaćena gotičkim konstruktivnim i dekorativnim elementima. Tip dvoranske crkve koja slijedi tipologiju romaničkih građevina centralne Francuske. 24 Toulouse (dominikanska crkva) - Izgrađena 1230-1385. Dvobrodna dvoranska građevina. 25 Fontenay (cistercitska opatija) - Izgrađena 1139-47. Vijećnice 26 Arras 27 Compiègne 28 St-Quentin Stambene zgrade 29 Cahors 30 St-Antonin 31 Bordeaux 32 Paris 33 Chartres 34 Arras 35 Amiens 36 Laon 37 Reims (kuća J. Callona) Gradske zidine 38 Carcassonne - Pojas bedema i tvrđava sagrađeni od 12. do 15. st. na ostacima starijih. U 19. st. restaurirao ih je Violet-le-Duc. Proveden je sustav dvostrukog niza zidina pri čemu unutrašnji niz znatno nadvisuje vanjski. 39 Beauvais 40 Bordeaux 41 Avignon Utvrđeni burgovi 42 Mont Saint-Michel - Obrambene zidine i utvrde sagrađene od 13. do 15. st. Romanička opatijska crkva ima kor s deambulatorijem i kapelama izrađen u stilu flamboyant (1516. st.). 43 Paris (Luovre, stari dvorac) 44 Avignon (papinska palača) - Sjedište papa od 1309. do 1424. Arhitekti: Pierre de Cucuron, Pierre Poisson i Jean de Loubière. Najkompletniji primjer francuske srednjovjekovne fortifikacije. 45 Nantes (kaštel vojvoda od Bretagne) - Izgrađen od 1466. s obilježjima stila flamboyant i renesanse. 46 Tarascon (dvor kralja Renéa) 63

47 Poitiers ("Palais") 48 Laon (biskupska palača) 49 Reims (nadbiskupska palača) 64 .

Wells. koji je uglavnom pravokutnog tlocrta s Bogorodičinom kapelom (Lady Chapel) na završetku. predstavlja najbogatiji ansambl gotičke skulpture u Engleskoj (oko 300 kipova).. (pročelje.B: ARHITEKTURA U OSTALIM ZEMLJAMA ENGLESKA . obnavlja se po njegovim nacrtima katedrala u Winchesteru). 1172.Gloucester. Mary) . Winsdor (St. Winchester.Graditelji: William the Englishman (naslijeđuje Williama of Sens u gradnji katedrale u Canterburyju. primjer Decorated Style). Oko 1350. st. Karakterističan element je vrlo dubok kor (često jednakih dimenzija kao i brodovi).) .Krunidbena crkva Engleskih kraljeva.Westminster Abbey. st. U okviru složenih katedralnih sklopova javljaju se centralne prostorije namijenjene administraciji gradnje (Chapter-house).) prvi se put pojavljuje novi tip zvjezdasto-rebrastog svođenja. Lincoln. brojne kapele. Toranj nad križištem sagrađen je u 14. glavni nadzornik gradnje kraljevskih kaštela Winsdor. koji uvodi sustav ranogotičke konstrukcije.Decorated Style: Geometrical Style (1250-1280. . st. 02 Lincoln (katedrala St. Canterbury. .Wesminster Abbey (kapela Henrika VII).Tudor Style (1480-1600. Leeds. Mary) .Započeta 1074. ima izvorište u graditeljstvu Normandije. dovršava svodove u transeptu i koru.) . Spomenici: 01 Canterbury (katedrala) . i 12. 05 London (Westminster Abbey) . od 1394. novi glavni brod i transept. Zapadno pročelje. Sadašnja građevina započeta je 1245.). 03 Salisbury (katedrala St. Graditelji Guillaume de Sens (Wiliam of Sens) i William the Englishman. dovršen je toranj nad križištem (visok 123 m) i zapadno pročelje Uz crkvu je klaustar iz druge polovine 13. poput one u Francuskoj. Pri gradnji uzdužnih brodova (1209-35. Zvonici na 65 . Geoffrey de Noyers (graditelj katedrale u Lincolnu. novi kor. 1180-81. Posvećena 1239. te klaustri. Jedan od glavnih spomenika Perpendicular Style. .Perpendicular Style (1360-1480.Izgrađena 1220-65. Lichfield . Ispoljava odlike rayonnant stila. koji označava prekretnicu u razvoju gotičke arhitekture u Engleskoj.Romanička građevina dobiva 1175-84. počinje izgradnjom New Collegea u Oxfordu. podnožja zvonika). od 1192. flankirano parom zvonika.Gotička arhitektura u Engleskoj.).) . Exeter. Salisbury. Kor i transept posvećeni su 1269. Wiliam of Wykeham (1324-1404. York. . a od 1378. George's Chapel). Od 1192.Četiri faze: -Early English (1190-1250. 1378. Angel Choir (12561320. Dover. izrađuje kriptu). 04 Wells (katedrala) .Građena od kraja 12. Trobrodna bazilika s transeptom i dubokim razvedenim korom. ali ostaje vjerna masivnom stilu normanske arhitekture. st. Romanički dijelovi iz 11.Canterbury. Spomenik ranogotičke (Early English) arhitekture. Trobrodna bazilika (dužina 140 m) s dva dvobrodna transepta. st. Veliki četverokutni toranj nad križištem i južni zvonik na pročelju podignuti su u 15.) i Flowing Style (1280-1360. gradnju vodi Francuz Geoffrey de Noyers. .

). 07 York (katedrala St.Sagrađena u 13.Izgradnja u romaničkim oblicima započinje 1093. Trobrodna građevina s dva transepta.Prvotno romanička građevina (kripta. Trojstva) .) ima obilježja ranog perpendikularnog stila. 14 Oxford (katedrala) . Primjer kasnogotičkog engleskog Perpendicular Style s bogatim dekorativnim elementima i lepezastim svodom. Izduženi kor (1361-1400. na mjestu romaničke katedrale. prvotno s fortifikacijskim obilježjima. Limburg. Swithin) . došlo je do znatnih pregradnja u gotičkim oblicima. a u Decorated Style izveden je toranj nad križištem i dva manja zvonika.kapela Henrika VII) .Sagrađena pretežno 1280-1369.1291. i 1220. 08 Exeter (katedrala St. dva jako naglašena transepta i masivni toranj nad križištem. Regensburg).1446-80. Temeljito restaurirana u 19. dekorativni portal na južnoj strani i Lady Chapel s kićenim mrežastim svodom. da bi u drugoj prevladala prostorna koncepcija fracuske gotike (Köln. Peter) .Rezidencija engleskih vladara. U Early English Style sagrađeni su glavni brod. dva zvonika na pročelju i tornjem iznad križišta. a u 14. od koje je sačuvana samo kripta. transept i pročelje.Prodor francuske gotike na prostor Njemačke dogodio se između 1190. George's Chapel) . sagrađen je u nekoliko faza: prva 121672. druga 1327-77. Kapitularna dvorana iz 1342. 66 . Romanički tornjevi nad transeptom započeti su 1112. . st.. Trobrodna bazilika s transeptom i četverokutnom apsidom. u kasnogotičkom stilu s pročeljem bogato ukrašenim skulpturama. podiže se masivan toranj nad križištem. Nakon urušavanja centralnog tornja 1107. nastavlja se izgradnja u gotičkom stilu (svodovi). 12 Winsdor Castle (St. (graditelj Wiliam of Wykeham) i treća 1461-83. NJEMAČKA . st. St.. Peter) . Naumburg). 09 Gloucester (katredrala Sv. pregrađen je kor. ima drveni zvjezdasti svod. i ranom 14. st.pročelju prividno su gotički.Romaničko-gotička građevina. s gotičkim lepezastim svodom i bogatim skulptorskim ukrasom. Dvorac u obliku nepravilnog paralelograma.U prvoj se fazi tek pojedini elementi novog stila uklapaju u pretežito romaničke građevine (Bamberg. 11 Winchester (katedrala St. 15 Wales (Conway Castle) 16 Shorpshire (Stokesay Castle) . na mjestu starije) jedna je od najljepših građevina Perpendicular Style. Restauracija se pripisuje Christopheru Wrenu. a u trećoj i potraga za vlastitim razvojem (Sv. Građena pretežito od crvenog pješčenjaka.Podignuta 1225-1470. 10 Lichfield (katedrala) . dijelovi kora).Kapela Henrika VII podignuta je 1503. st. U 15. st. st. 06 London (Wesminster Abbey . ali u detaljima odaju paladijanizam (dovršeni u 18. Jedna od najmanjih gotičkih katedrala u Engleskoj. 13 Cambridge (King's College Chapel) . Ima izrazito dugačke brodove (171 m). Sredinom 13. Georg's Chapel (podignuta 1473-90.

daje stručno mišljenje o radovima na katedrali u Beču). koji ju pregrađuje u baziliku.. sakristija). dio brodova). 20 Ulm (katedrala) .) i njegov sin Johannes (1308.Konstrukcija svodova ukazuje na prodor rane gotike.. Peterobrodna građevina bez transepta s istaknutim korom.). gdje iste godine postavlja temelje Frauenkirche. 1330. radi na koru crkve St. gradski graditelj u Münchenu. Hans Stethaimer (1350/60-1432. B. te Wenzelovi sinovi i unuci Konrad. st. st. Jakob u Straubingu. Kor dovršen 1322.). Wenzel Roritzer (1411-14. 19 Köln (katedrala Sv.). graditelj i porodice Parlér kao dvoransku crkvu. Zvonik na pročelju (162 m) izveden je u 19.). Pročelje se gradi se od 1350. Nikolaus iz Bürena (1437.Elizabeta u Marburgu. 21 Magdeburg (katedrala) . (zvonici iz 15.Započeta 1283. od 1495. Petra) .Graditelji: Gerardus (1248. st. 1392. Trobrodna bazilika s transeptom koji ne prelazi širinu bočnih brodova. st. Matthäus Roritzer (Konradov sin. Započeo ju je 1377.Započeta 1275. Dovršena 1880.Započeta 1331. Trobrodna dvoranska crkva s tri svodna polja i tri poligonalne apside. Spomenici: 17 Bamberg (katedrala) . 24 Soest (St. 23 Frieburg (katedrala) . gradi zapadnu fasadu i donje dijelove zvonika katedrale u Regensburgu). 18 Naumburg (katedrala Sv. radi na katedrali u Regensburgu: zvonici. prema originalnim nacrtima Matthäusa Böblingera. Martin u Landshutu. Andreas Engl (1436-53. a u 15-16. Michael (1350. i 1300. Matthäus i Wolfgang Roritzer (do 1519.). Graditelji: Wenzel Roritzer (1411-14. svod glavnog broda. s ocem radi u Regensburgu i Nürnbergu) i Wolfgang Roritzer (Konradov sin. Konrad Roritzer (Wenzelov sin. gradnju preuzima Ulrich von Esingen. predstavlja najraniji gotički objekt u Njemačkoj. Peter) . Odaje potpuni francuski utjecaj. Frauenkirche u Münchenu). dobiva ulazni trijem (s kipovima mudrih i ludih djevica). po francuskim uzorima (Laon). st. graditelj tipičnih trobrodnih dvoranskih crkava: St. Petra i Pavla) .). Arnoldus (između 1280. Gotička obilježja imaju svodovi. gradio kor katedrale u Kölnu).) dodaje još dva bočna broda sa zvjezdastim svodovima. zvonike. prevladavaju francuski utjecaji. do 1519. Joerg Ganghofer (od 1468. najznačajniji predstavnik kasne gotike u Bavarskoj.). Lorenz u Nürnbergu. . Engelberg (1494-1507. koja je dovršena do njegove smrti). Lorenzkirche u Nürnbergu. a dovršena 1524. koji je na katedrali radio od 1474.). Maria zur Wiese) .Građena od 1209. (gornji dijelovi zvonika. Erfurt. Zvonici podignuti uz korove su u donjem dijelu romanički.). St.. Arnoldus (1280. st. St. (zvonici tek u 19. do 1494.Poslije katedrale u Kölnu najveća gotička građevina u Njemačkoj. započeo je gradnju katedrale u Kölnu). Liebfrauenkirche u Trieru. Jakob u Wasserburgu).Započeta 1248. a u gornjem gotički.. 25 Marburg (Elizabetkirche) 67 . upravlja gradnjom katedrale u Regensburgu 1456-74.Romaničko-gotička građevina. Remek djelo bavarske gotičke arhitekture. dovršena u 16. Graditelji: Gerardus (1257. U dijelovima iz 15. zapadni kor i gornji dijelovi zvonika. 22 Regensburg (katedrala St.

31 Landshut (crkva Sv. Visina srednjeg broda rijetko prelazi 25-30 m.Gradnja započeta 1278. st. Zvonici na pročelju izrađeni su 1314-60. Proširena je 1316. Izgrađena 1227-43.. st. 26 Trier (Liebfrauenkirche) . 139 m).Započeta u 13. a sjeverno pročelje sagrađeno u prvoj polovini 15. 38 Brugge (katedrala) . Spomenici: 36 Bruxelles (katedrala Sv. Peter Prachatitz i Hans Von Prachatitz (južni zvonik. i znatno obnovljena nakon stradanja u II svjetskom ratu. kao longitudinalna bazilika (dovršena prema prvobitnoj zamisli u drugoj polovici 14. Svod je dovršen 1454..U prvom naletu francuskih gotičkih utjecaja djelomice se gotiziraju neke postojeće romaničke građevine ili im se dodaju pojedini gotički elementi (katedrala u Tournaiu). Restaurirana u 19. Dvoranska crkva s uskim pobočnim brodovima.12-13. .Ranogotička trobrodna bazilika od opeke. Wenzler. Graditelj Hans Stethaimer (1392-1432. st.Osnovana 1271. nadsvođena mrežastim sustavom rebara. st. Česte su građevine s jednim zvonikom na pročelju. dobiva kasnogotički kor (arhitekt Konrad Roritzer). Jedna od prvih gotičkih građevina u Njemačkoj. Stjepana) .. 29 Nürnberg (Lorenzkirche) . gradi se kor po uzoru na katedralu u Regensburgu.). BELGIJA . Gudule) . Od 1359. st. Graditelji: Seyfried. st. 33 Aachen (nova gradska vijećnica) . i trajala tri stoljeća.Izgrađena 1236-83. dopune iz 14.1340. 1439-77.vis.. 27 Chorin (crkva cistercitskog samostana) . restaurirana 1898-1902. Pročelje dovršeno 1334. te građevina dobiva obilježja trobrodne gotičke dvoranske crkve. st. no i kasnije su romaničke tradicije osjetne. 32 Mosel (Burg Eltz) .Sredina 14. nanovo sagrađena 1468-88.Započeta 1402.Gradnja je započela 1260. Pročelje iz 14.Prvobitno krstionica. (graditelj Joerg Ganghofer) kao jednostavna trobrodna dvoranska crkva od opeke. 1433. transeptom i izduženim korom. Toranj građen od 1449. uglavnom u gotičkom stilu (dijelovi zida transepta su romanički). Martina) .. st. 68 . 34 Stralsund (vijećnica) .Dvoranska crkva. 28 Erfurt (katedrala) .Sagrađena 1154-1472. 30 München (Frauenkirche) . 37 Bruxelles (vijećnica) . AUSTRIJA Spomenici: 35 Beč (katedrala Sv. Predstavlja najvažniju gotičku građevinu centralnog tlocrta (oblik lista djeteline s dvije apside).). romanički se dijelovi mijenjaju i proširuju.Podignuta 1333-70. na ostacima carske palače.

odakle dolazi i karakterističan način gradnje opekom.Afirmacija gotičkog stila dogodila se tijekom 13. dovršena u 16. st. kor dovršen 1487. Izuzetak je katedrala u Utrechtu sagrađena po francuskom uzoru (Soissons).Prve gotičke crkve. st. POLJSKA .Započeta 1412. 40 Liège (katedrala St-Paul) . Peterobrodna bazilika s transeptom. Sedmerobrodna građevina. od opeke. nadsvođena zvjezdastim svodom. transept i dva traveja južnog broda. 41 Antwerpen (katedrala) . Spomenici: 43 Rotterdam (Grøote Kerk) . u kasnogotičkim oblicima. Spomenici: 47 Uppsala (katedrala) . 42 Gent (burg) NIZOZEMSKA .Izgrađivana u 13.Tijekom 14. Najveća gotička građevina u Belgiji.14. 44 Utrecht (katedrala Sv. uglavnom pod utjecajem sjevernonjemačkog načina gradnje opekom.) u potpunosti pregrađena u gotičkim oblicima.. 50 Gdansk (crkva Sv. 45 Dordrecht (katedrala) ..39 Brugge (gradski toranj i vijećnica) . ŠVEDSKA ..Građena od 1254. st. Marije) . Građena od opeke. Od 1287. Sjeverni zvonik podignut 1502-18. 51 Varšava (katedrala Sv. i 15.Osnovana 1358. st. koje nastaju sredinom 13. Gniezno) građene su kao crkve dvoranskog tipa. stara je romanička građevina (stradala u požaru 1305. Spomenici: 48 Krakov (katedrala) . zvonik izgrađen 1449-1651. do 1517.Velike katedrale iz 13-14. st. U ovom se razdoblju kao zanimljiv regionalni tip javljaju dvobrodne crkve (crkva Blažene Djevice Marije u Wislici). Jana) 69 . st. (Krakov. st. Martina) . u gotičkom stilu. 46 Amsterdam (Oude Kerk) . Trobrodna građevina s transeptom i korom s vijencem kapela.Započeta 1352. Zvonik (70 m) nije dovršen. st.).14. južni nedovršen. 1674. Duga 118 m. Kasnogotička trobrodna dvoranska crkva od opeke. gradnjom upravlja Etienne de Bonneuil iz Pariza.Sagrađena 1250-1435. podižu se brojne građevine. Trobrodna dvoranska crkva s izrazito širokim transeptom. 49 Gdansk (crkva Sv. Ivana) . Tijekom 14. pa su preostali samo kor. st. Peterobrodna građevina s transeptom i trobrodnim korom s deambulatorijem i vijencem kapela (dovršen 1317.Građena od 14. karakterizira stroga jednostavnost cjeline i detalja.Kasnogotičko pročelje. pod utjecajem Sjeverne Njemačke. Očituje se sklonost gradnji dvoranskih crkava. te dva zvonika na pročelju (sagrađena po shemi francuskih katedrala). st.. teško je oštećena.

Od 1344. Spomenici: 52 Prag (katedrala Sv. Bartolomeja u Kolinu. .prije 1287.Gotički stil tijekom 13. a posebice u 15.Građevina iz 13-14. gradnju vodi Matthieu d'Arras. .).) Radio u Bologni gradske utvrde. Od 1353. do 1397.Započeo ga je Peter Parlér. Klare u Assisiju. Franje i Sv. Pročelja crkava realiziraju se kao ukrasne stijene na kojima se razvija repertoar gotičkih arhitektonsko-dekorativnih i skulptorskih cjelina. st. upravlja gradnjom katedrale Sv. da bi vrhunac razvoja dosegao u vrijema Karla IV (1347-78.Nicolò Pisano (oko 1225. preuzimajući od francuske gotike određene konstruktivne elemente (prelomljeni lukovi. Vida) . do 1352. Vida 1398.Gotičko graditeljstvo u Italiji slijedi uzore cistercitske gotike koju su prigrlili franjevci. . . preinačena u 19. crkvu San Petronio. ČEŠKA . . gdje je izveo kor i kapelu Sv. . gradi kor crkve Sv..1362. a vjerojatno i Karlov most na Vltavi. Već u četrnaestom. Dovršena je u neogotičkim oblicima u 19.) Graditelj i kipar. te San Simone u Spoletu). te zvonik crkve San Francesco. Beneš. Graditelji: . st. 70 .. Graditelji: -Peter Parlér iz Schwäbisch Gmünda (oko 1330. mostovi). Vaclava. st.Ján Parlér (Peterov sin) Preuzima gradnju katedrale Sv. Izradio planove za Palazzo Vecchio i katedralu u Firenci. Od 1360. Križa u Schwäbisch Gmündu. Učenik Nocola Pisano. Talijanski graditelji daju prednost prostoru s umjerenom visinom i razmjerno zatvorenim građevnim korpusom. st. Peter Parlér iz Schwäbisch Gmünda. . Matija Rejsek.) Graditelj crkve Santa Maria Novella u Fireci.Arnolfo di Cambio (oko 1240. U Italiji je sačuvan izrazito velik broj profanih građevina iz gotičkog razdoblja (utvrde. . križno-rebrasti svodovi. (zvonici na pročelju).Domaći graditelji: Petr Lutka. Gradio je kapelu Svih Svetih u Hradčanima koja nije sačuvana. st. .1348-55. a nakon njega Václav. javne zgrade. st.) Pripisuju mu se crkve Sv. i 14.1399. uz strane se majstore počinju javljati i domaći graditelji.1302. . kontrafori). Stanek iz Praga. Vida u Pragu.Fra Filippo da Campello (13. ITALIJA . Pripisuje mu se autorstvo projekta crkve Santa Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji. franjevačke crkve u Tadinu i Terniju. te izradio nacrt za južni zvonik.) Vjerojatno je s ocem Henrikom surađivao kod gradnje crkve Sv.. stambene zgrade. bio je pozvan da radi na milanskoj katedrali. 54 Prag (Karluv Tyn) . Ján i Pavel Parlér.Jacopo Talenti (oko 1300.Václav Parlér (Peterov sin) Radi u Pragu i Beču.Antonio di Vicenzo (oko 1350.1402. a 1402. se pročišćuje i postaje ujednačeniji. 53 Prag (Karlov most) . . . nastavlja od 1353.) Graditelj i kipar. te za katedralu u Orvietu. palače.

61 Firenca (katedrala Santa Maria del Fiore) . Radio na Cà d'Oro i Duždevoj palači (Porta della Carta) u Veneciji. Najveća franjevačka crkva u Italiji. uzor za crkve prosjačkih redova.Izgrađena u 14. Glavni predstavnik venecijanskog gotico fiorito. st. 57 Assisi (Santa Chiara) . Donji dio pročelja je romanički. Matas.). dovršava kor i dio pročelja katedrale u Massa Maritima. 1338. Prva gotički presvođena franjevačka crkva u Lombardiji. Palazzo della Signoria) . Gornja crkva posvećena je 1253.Giovanni di Simone (13/14.Scipione Bon. 62 Firenca (Santa Croce) .. 65 Firenca (Ponte Vecchio) 71 . st. gradi Camposanto u Pisi.Bartolomeo Bon (? . 64 Firenca (Palazzo Vecchio.poslije 1314. Donja crkva sagrađena je 1228-32. Glavni graditelj Antonio di Vicenzo. 60 Bologna (San Petronio) . . 1441-52. st. 58 Bologna (San Francesco) . počinje graditi Cà del Duca na Canal Grande. Pročelje je uglavnom neogotičko. dovršio ju je Jacopo Talenti 1360. N.) Graditelj i kipar. Čitav samostanski kompleks građen je u duhu cistercitske rane gotike. Nacrte za pročelje izradio je Simone Cronaca krajem 15. .Započeta 1235. st.Prva gotička građevina u Italiji.). upravlja gradnjom katedrale u Sieni. a gornji renesansni.Vjerojatno ju je gradio Arnolfo di Cambio 1298-1314.1442. Jedan od najljepših unutarnjih prostora talijanske gotike. i većim dijelom izgradio Arnolfo di Cambio na mjestu ranije crkve Santa Reparata. 56 Assisi (San Francesco) . Koncem 13.. 63 Firenca (Santa Maria Novella) . Kupolu je sagradio Filippo Brunelleschi. S ocem radi na Cà d'Oro i Duždevoj palači (Porta della Carta) u Veneciji.) 1277. . Spomenici: 55 Fossanova (opatijska crkva Santa Maria e Santo Stefano) .Započeo ju je 1296. Trobrodna bazilika s križnim svodovima (bez rebara) odijeljenim prelomljenim pojasnicama. 1441-45.Graditelj fra Filippo da Campello (1257. st.Giovanni Bon (? . 59 Bologna (San Domenico) ..1464.. radi na crkvi Santa Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji. nastavio u firentinskoj gotici Francesco Talenti (1357-66.). 1304.).Sagrađena 1236-63. Zbog strmog terena konstruirana u dvije etaže.). a ostvario 1857-63. st. . To je gotička građevina fortifikacijskog karaktera s tornjem visokim 96 m. obnavlja crkvu Santa Maria della Carità (sada Gallerie della Accademia).) Graditelj i kipar.) Graditelj i kipar.Započeta 1278.Giovanni Pisano (oko 1250.Započeta u drugoj polovini 13. . Kampanil je sagradio Antonio di Vicenzo. st. Peterobrodna bazilika s transeptom (117 x 48 m). Nacrt za kampanil izradio je Giotto (sagrađen 1334-87. Pripisuje mu se pregreadnja crkve Santa Maria della Spina u Pisi (1321. transeptom i velikom oktogonalnom lanternom nad križištem. gradi Scuola Grande della Misericordia (izgorjela 1485. Završena 1443. Sredinom 15. povećana u 14.Započeta 1173. nastala pod cistercitskim utjecajima (Clairvaux i Pontigny). Matična crkva dominikanskog reda s grobnicom njegova osnivača. radi na katedrali u Pisi. 1284-99.

Glavno pročelje prema Piazzetti sagrađeno je između 1424. Kor je izgrađen u 14.14. 76 Venecija (Cà d'Oro) . Najljepši primjer stila gotico fiorito. Lukovi od bijelog kamena s nadgradnjom od opeka.) javlja se kao mješavina maurskih i zapadnoeuropskih elemenata. izgrađena u bizantskom stilu s trijemovima i loggiama.) imala je ulogu tvrđave. Gradnja je završena 1805-09. Trobrodna bazilika s transeptom.Gotički oblici dolaze u Španjolsku posredstvom cistercita. a od 1309. T. Peterobrodna građevina s trobrodnim transeptom. Trodjelno pročelje srodno je onom katedrale u Sieni. vjerojatno po nacrtu Nicola Pisano. Podignut 1240-50.. 74 Venecija (Santa Maria Gloriosa dei Frari) . Simone de Orsenigo.Lovački dvor Fridrika II.-15. Mramorni ukras vanjštine izveli su Cellino di Nese i Nino Pisano. 66 Siena (katedrala Santa Maria Assunta) . počela poprimati današnje oblike. st. Trobrodna bazilika s transeptom. te kipar Matteo Raverti 1421-36. Pellegrini (koncepcija pročelja. st.Gradio ga je vjerojatno Neri di Fioravante 1345. godine vjerojatno je sudjelovao Giovanni di Simone. Stil mudéjar (12. 72 Mantova (Palazzo Ducale) . 72 .Sagradili su je Giovanni i Bartolomeo Bon.Gradnja započeta 1229. 1284-99. 75 Venecija (Duždeva palača) .Podignut 1376. Heinrech von Gmünd (Parler). ravnim stropom i ravno završenim korom. Osnova vjerojatno potječe od Arnolfa di Cambio. S obje se strane ređaju trgovine i obrtničke radionice. Na njenoj je gradnji radio i Antonio Busato.. Bogatsvo dekoracije i ogromne dimenzije u biti prikrivaju nedostatke u cjelovitosti koncepcije. do 16. 68 Orvieto (katedrala Sanctissima Corporale) . ŠPANJOLSKA .1290. 73 Verona (Ponte Scaligero) . Unutrašnjost i vanjština obloženi su slojem naizmjeničnih crnih i bijelih maramornih ploča. st.). Trobrodna bazilika s transeptom i šesterostranom kupolom (1264.) nad križištem. 67 Pisa (Santa Maria della Spina) . gradnjom upravlja Giovanni Pisano.Gradnja započeta 1290. Ima osmerokutnu osnovu s osam osmerokutnih kula na kutovima. no vremenom francuski utjecaju prevladavaju strogost cistercitskog graditeljstva. Giovanni Antinio Amadeo. 69 Milano (katedrala) . jedan od graditelja šibenske katedrale.U početnom obliku (814. a nastavljena u gotičkim oblicima.Kod pregradnje 1321. u 12.Započeo ju je 1386. po romaničkoj koncepcija. a spojni hodnik u gornjem katu vodi iz Gallerie degli Uffizi do Palazzo Pitti.-1325. to jest slijedi njegovu osnovu za katedralu u Firenci. 1338. Kod gradnje su sudjelovali: Hans von Freiburg.Započeta 1250. 70 Castel del Monte (Apulija) . Brodovi su presvođeni križno-rebrastim svodovima odijeljenim prelomljenim pojasnicama. godine. i 1442. izvedeno 1616-45. 71 Napulj (San Lorenzo Maggiore) . st. Giovanni Giacomo Dolcebuono (kupola nad križištem). ju je nadogradio i modificirao Scipione Bon.

te masivan toranj nad križištem (1466. Pedro Cebrian. st.Sagrađena 1402-98. Juan de Badajoz. Spomenici: 77 Burgos (katedrala) . Hortañón.Građena od 1227. 78 Toledo (katedrala) . Trobrodna građevina sa zvjezdastim svodovima.Jaime Fabré iz Mallorce (13/14. Graditelji: Enrique.Enrique (? .) podigao Hans iz Kölna. 82 Barcelona (Santa Maria del Mar) 83 Palma de Mallorca (katedrala) . na mjestu gdje se ranije nalazila vizigotska crkva iz 6.) 1296-1317. G.13-15. Reimsu i Amiensu. Jaime Fabré iz Mallorce.) Jedan od graditelja katedrala u Burgosu (transept) i Leonu. na mjestu starije romaničke građevine. Kao zvonik služi minaret nekadašnje mošeje iz 12. Unosi u španjolsko graditeljstvo elemente francuske gotike. Dovršena 1493. st.1231-1601. st. dvostrukim deambulatorijem i dva zvonika. 1317.Izgradnju je započeo 1513. Posljednje od velikih djela gotike u Španjolskoj. st. st. Trobrodna bazilika s transeptom. Završetke dvaju zvonika na pročelju (1442-58. 73 . deambulatorijem i vijencem kapela. Po tlocrtu je srodna katedrali u Albiju. imenovan doživotnim graditeljem katedrale u Barceloni. gradi dominikansku crkvu u Mallorci. .Romanički djelovi potječu iz 11. 81 Barcelona (katedrala Santa Cruz) . Nakon mnogih prekida dovršena je 1733. pod utjecajem opatijske crkve St.). st. Guillén de Rohan. Trobrodna bazilika sagrađena po uzoru na katedrale u Chartresu.Započeta 1221. u kasnogotičkim oblicima.Kvadratna građevina s dvorištem koje okružuju arkade.1277.Sagrađena u 13-14. 80 Avila (katedrala) . Peterobrodna građevina s transeptom. 84 Palma de Mallorca (Castillo de la Almudaina) . Skulptorski ukras su djelomično izveli francuski majstori.Graditelji: . st. Gotičku gradnju započeo je 1298. J. Petarobrodna građevina s transeptom i kratkim korom. 85 Sevilla (katedrala) . uglavnom dovršena tijekom 13. Jedna od najvećih građevina kršćanskog zapada (140 x 90 m). a zatim maurska mošeja. 86 Salamanca (Catedral Nueva) . Denis. nizom kapela. 79 León (katedrala Santa Maria) . sagrađena pod utjecajem sjevernofrancuske gotike.

.Armirigus (druga pol. katedrala. 74 .Mihoje Brajkov (14.) Graditelj iz Korčule. Franje u Ankoni i crkvu Sv. . st. . st.. crkveni svod u Lepoglavi. nešto širom i pravokutno izduženom lađom. st. uglavnom kao projektant čije su planove (osobito skulptorski ukrašene dijelove) izvodili drugi majstori. st.Rana gotika počinje se u Hrvatskoj pojavljivati od sredine 13. s pomoćnicima gradi lađe i prizemlje zvonika korčulanske katedrale.Marin Radojev (15. koja zadržava dosta skromnu obradu portala i prozora. Radi još i u Blatu na Korčuli. U drugoj polovoni 13. st. kapela Sv. do 1443. 1676. Invencija se najčešće ispoljavala u konstrukciji svodova. Surađuje s Jurjem Dalmatincem (isporučuje kamen za crkvu Sv. Izraziti renesansni oblici u Sjevernoj Hrvatskoj ne dolaze do izražaja.. nerazvedenih zidnih ploha s uskim izduženim prozorima šiljastolučnog završetka. Pula). Splitu i Sinju. . osim upotrebe prelmljenih lukova i svodova. .C: ARHITEKTURA U HRVATSKOJ . Ivana u Šibeniku). st. st. . 1415. st. gradi s pomoćnicima drugi kat zvonika korčulanske katedrale.) Trogirski graditelj. Gradio kule u Korčuli i Trogiru. Albertalov mrežasti svod.. . st. .Uz obalu je redovit tip jednostavnih propovjedničkih crkva pravokutnog tlocrta s otvorenim drvenim krovištem i s kvadratnim apsidama (ili apsidom) presvođenim križno-rebrastim svodom. st. Marije u Gračišću. uvode franjevci tip propovjedničke crkve (Zagreb. Gradi cisterne u Šibeniku (u suradnji sa zadarskim majstorima Markom Petrovim Puljizom i Jurjem Mihovilovim).Hranić Dragošević (14/15. (Zagreb. U Dubrovniku radi na palači Sandalja Hranića (1429.) Talijanski graditelj. stupa u nauk kod Petra Pozdančića. protomajstor gradnje mletačkog kaštela u Trogiru. Najvažnije mu je djelo klaustar samostana Male Braće. radi u Dubrovniku (vodovod. Nakon 1420. 1441.) Graditelj i kipar iz Bara.).Onofrio di Giordano della Cava (15. 1327-48.) Sagradio kapelu Sv.) Graditelj i klesar. 1642. st.). Antuna Opata u Žminju.) Graditelj i klesar. te uglavnom nerazvedenu zidnu masu.) Protomajstor gradnje korčulanske katedrale od 1441. Mala česma.Ratko Brajković (15. Knežev dvor). 1438. 1435-40.).Ratko (Alegretto) Ivančić (15. Radi uglavnom u Dubrovniku. Graditelji: . Vidljiva je privrženost najjednostavnijim konstruktivnim principima. Sagradio crkvu Sv. gradi s Ratkom Brajkovićem drugi kat zvonika korčulanske katedrale. . katedrala.). pa gotičke forme traju još i u 17. do 1448. Zadar.). radi na trogirskoj luci. U Kneževu dvoru u Dubrovniku gradi svodove u prizemlju i stube po uputama Onofrije della Cave.Na području Sjeverne Hrvatske uglavnom prevladava tip jednobrodnih crkava s presvođenim svetištem poligonalnog završetka i prostranijom. paralelno s barokom (Zagreb.Giacomo Correr iz Tranija (15.) i na palači Šiška Đurđevića (1452. Od 1437. 1406-27. naslijeđuje njegovu radionicu u Veneciji (1421. .Dente (15. 14. Kneževoj palači (1439. Velika česma. radi u Dubrovniku. te učestalijih kvadratnih apsida umjesto polukružnih. Od 1436. st. Tipologija malih građevina gotovo se ne mijenja u odnosu na romaničko doba. Stjepana). gdje je u pozno doba češća zvjezdasta mreža. Najvažnije mu je djelo Knežev dvor na Šipanu (1448.) Graditelj. te 1421.

1426. st. .46.) Zadarski arhitekt. . gradi sakristiju crkve Sv. radi na šibenskoj katedrali (kapela Deše Jakovljeva .prvi travej sjeverne lađe). a u Pagu je od 1443. Cipici .).. protomajstor gradnje šibenske katedrale (poslove. Minčeta . st. sudjeluje u prvoj fazi gradnje šibenske katedrale. aktivan na izgradnji novog grada (zborna crkva. . Mihovila u Zadru. crkvu Sv.) Zadarski graditelj. ) Zadarski graditelj.Luka Ivana Gaje iz Nina (14/15. Do 1441. Katarine (graditelj Nikola Arbušanić).) Graditelj iz Zadra. radi na Rabu (palača Kolona Crnote. .) Talijanski graditelj i kipar. Vjerojatno glavni majstor bočnih brodova katedrale.) Zadarski graditelj.).Pavao Vanucijev iz Sulmone (14. st.Frane Jakovljev (Francesco di Giacomo) (15. 1397. Mala Papalićiva. Petra u Poljani na Ugljanu. Zajedno s Nikšom Račićem presvodio glavni brod trogirske katedrale (1431-36.Nikola Grgurov Bilšić (15. S majstorom Stjepanom 1422. st. te izgradio kapelu Sv. . obnavlja utvrde u Zadru. 1420. Samostalno gradi crkvu Sv. 1443. U Splitu gradi s pomoćnicima palače (pokraj zlatnih vrata. Eufemije u Kamporu).) Kipar i Graditelj iz Venecije.). Jerolima sa sjeverne strane katedrale (1438.) Graditelj iz Venecije.. . radi na luci. st. radi na zidinama Paga. Frane. Marije u Zadru. te vjerojatno i za pregradnju crkve Sv. Petra u Grebaštici.Nikša Račić (15. te na crkvi augustinaca. a 1424.). pregrađuje s Ivanom Spanžićem crkvu Sv..Matej Gojković (15. s prekidima.. .Andrija Desin (druga pol. 1444. st. obnavlja zvonik trogirske katedrale (prvi i drugi kat). Kuzme i Damjana na Ćokovcu. 1444.) Projektant prve faze šibenske katedrale. Mihovila u Zadru (graditelj Pavao iz Sulmone). Mihovila na Ugljanu (graditelji Grgur i Bilša Bilšić).). 1468.Juraj Dimitrov (15. . 1423. Ponovo radi na katedrali od 1446. biskupska palača uglavnom preko pomoćnika). 1392. Jerolima sa sjeverne strane katedrale (1438-46. pregrađuje zvonik crkve Sv. st.1473/75. st. . st. 14.Lorenzo Pincino (15.. 75 . 1398.Antonio di Pier Paolo Busato (15. . pod vodstvom Jurja Dalmatinca. 1438-53. 1448-52.) Trogirski graditelj. na kuli u Trogiru. Marije.Nikola Bilšin Bilšić (15. zaposlen je u službi Dubrovačke republike na gradnji utvrda (kula Sv. te izgradio kapelu Sv. 1398.Marko Gruato (15.) Talijanski graditelj i kipar. kulu utvrde Sv. Katarine. st. st. vodi do smrti). gradi s Ivanom Alegretovim sklonište za gubavce u zadarskom pregrađu. Djelovao u Zadru i Pagu 1386-1400. crkvi San Francesco delle Scale. Od 1441. gradi u Zadru pregradu u crkvi Sv.). U Ankoni je radio na Loggia dei Mercanti (1451-58. Luke u Kamenjanima (Škabrnja). Od 1435. 1464-66. Nikole u Tihlićima (Kula Atlagića). zidine. Po nacrtu Andrije Desina gradi 1389. samostan Sv.Juraj Matijev Dalmatinac (oko 1410. . Spasa u Zadru.) Graditelj i klesar. Marije u Starom Pagu. . započinje s bratom Pavlom gradnju zborne crkve Sv. Marije u Pagu (svetište). gradi s Vukom Slavogostovim i Jurjem Đurđevićem crkvu Sv. a 1445. radi u Rijeci na proširenju crkve Sv. apsidu crkve Sv. . Zajedno s Markom Gruatom presvodio glavni brod trogirske katedrale (1431-36. radio na crkvi Sv. 1442-46. radi u Veneciji (vjerojatno u radionici Giovannija i Bartolomea Bona). st.) Graditelj i kipar. Do 1441. sagradio svodove sakristije zadarske katedrale. gradi novo pročelje zborne crkve Sv.). Izradio nacrte za apsidu crkve Sv.

dok zidovi nekadašnjih lađa s gotičkim dovratnicima čine dvorište..) Zadarski graditelj.Od cistercitskog samostana. presvođena rebrastim svodovima. Kasnije dodane lađe sagrađene su po uzoru na njemačko graditeljstvo. Jurja) . Filipa i Jakova) .Trobrodna romaničko-gotička građevina s četverokutnim svetištem i transeptom. Sada kao crkva služi obnovljeno svetište.Dvobrodni prostor odijeljen je stupovima s prelomljenim lukovima. Zagorje 10 Remetinec. Karlovac (samostan Sv. Ističe se razvedenošću svođenja asimetričnog prostora. 02 Zagreb (crkva Sv. koji se spominje od 1211. st. i 20. Tri poligonalne apside presvođene su vitkim križnorebrastim svodovima (rješenje slično onom u Troyesu). Iskopavanja su otkrila tragove trobrodne presvođene crkve (51 x 20 m) sa starijom zaobljenom apsidom. s gotičkim portalom i križno-rebrastim svodovima kripte i kata. (dolazak biskupa Timoteja iz Francuske). Građevina je barokizirana u 18. st. Od prvobitne romaničke građevine preostao je dio koji je u 14. te nadograđivan u 18. Jednobrodna građevina s izduženom poligonalnom apsidom presvođenom križno-rebrastim svodovim i s kontraforima. Temeljito je obnovljena u neogotičkim oblicima.). Jurja) .Juraj Lukačević Zavaliska (15. st.. Barokizirana u 18.Gotički svodovi nad lađama. sačuvane su tek ruševine monumentalnog pročelja (oko 1300. st. Zvonik nad pročeljem podignut je u 19.Osmerostrana građevina s peterostranom apsidom.Prvotno velika trobrodna gotička građevina. st. 08 Križevci (crkva Sv. st. 12 Tuhelj. st. Marka) . st. Zvonik na pročelju izveden je u doba renesanse. Niski gotički trijumfalni luk dijeli brod (mrežasti svod na polustupovima) od svetišta (zvjezdasti svod na konzolama). Križa) .Jednobrodna građevina s izduženim poligonalnim svetištem poduprtim kontraforima. Sagradio je gotičke crkve u Zaglavu (1458. st.Spominje se od 1334. koju su podigli Frankopani 1451. Križevci (Crkva Sv.Utemeljena na mjestu romaničke bazilike nakon 1276. Marije) 76 . Izduženo gotičko svetište poligonalnog završetka presvođeno je križnim svodovima..) i Salima (1465. Marije Magdalene) . 07 Oštarije. te mu je pridodat brod i poligonalno svetište nadsvođeno gotičkim križnim svodom. Stjepana) . Sjeverna Hrvatska 01 Zagreb (katedrala Sv.Trokatna kapela iz početka 15. Ogulin (župna crkva Sv.. kada je dobila i zvonike na pročelju (Herman Bollé).). st. 06 Brinje (kapela Frankopanskog grada) . 09 Glogovnica. Varaždin (crkva Sv. 11 Belec (stara župna crkva Sv. svetište i kontrafori izvedeni su na romaničkoj osnovi u drugoj polovini 14. (njemački graditelji pod vodstvom Ivana "parlera"). pregrađen u zvonik. 05 Čazma (župna crkva Sv. 04 Topusko. Južni portal ukrašen je s petnaest skulptura. 03 Medvedgrad (kapela Sv. Marije) .Ranogotička građevina s početka 14. Marije) . (svodovi. Marije) . Klanjec (župna crkva Sv. temeljito pregrađena u kasnogotičkim oblicima u 15. oltari).

Marije) . st. ima križne i zvjezdaste svodove. koje se prema lađi otvara šiljastim trijumfalnim lukovima. st..Sagrađena 1381. 18 Dragotin. Jeronima) 77 . Ostali dijelovi su neogotički. U svetištu ima ranogotička rebra oslonjena na konzole. (majstor Armirigus). Slavonija 15 Požega (franjevačka crkva Sv. Trobrodna građevina s poligonalnom apsidom. Gotički brod produljen je u 17. pregrađena u Istarsku sabornicu. st. 23 Čepići. Graditelj Dente. Buzet (crkva Sv. Profilacija otvora ukazje na sjevernjačke utjecaje. 24 Beram (župna crkva Sv. st. s golemom lađom pravokutnog tlocrta. U 19.1280. 16 Požega (crkva Sv. Pravokutna građevina s prelomljenim poluvaljkastim svodom.Sagrađena krajem 13. Oslikana freskama s kraja 14.Gotička barokizirana crkva. Izduljeno gotičko svetište. te visoko podignutog otvorenog drvenog krovišta. proširena je još jednim brodom. 13 Lobor (Majka Božja Gorska) . Poligonalno svetište. a presvođeno je križno-rebrastim svodovima. st. presvođeno je križnim svodom. Barokizirana u 18.Jednobrodna gotička crkva.1425. Nad svetištem je mrežasti svod. crkva Sv. 17 Ilok (crkva Sv. Nešto je razrađenije trodjelno svetište.Građevina iz 1280. a obnovljen u 15.Ima sačuvan gotički svod u svetištu.Podignuta oko 1300. Majstori Matej iz Pule i Petar iz Ljubljane. Martina) . a rebra se oslanjaju na konzole.Kasnogotička građevina. više puta pregrađivana. Lovre) . Osvijetljeno je visokim dvodjelnim prozorima s mrežištem. st. na mjestu starije. Kvarner 26 Rijeka (augustinski samostan Sv. poduprto kontraforima. Marije) . Marije) . te presvođen mrežastim svodom. presvođena prelomljenim poluvaljkastim svodom.. Dimitrija / Sv.Jednobrodna gotička građevina s poligonalnim svetištem. st. 14 Lepoglava (pavlinski samostan.1492. Kasnogotičko svetište ukrašeno je freskama. 25 Gračišće (crkva Sv. Duha) . U svetištu ostaci gotičkih fresaka. Primjer crkve propovjedničkog tipa sredozemnog podrijetla. golih zidova s rijetko raspoređenim uskim izduljenim prozorima. dobiva starija crkva veliki kasnogotički poligonalni prezbiterij presvođen zvjezdastim svodom. (Herman Bollé). Đakovo (župna crkva Majke Božje) . U 19. povećana sredinom 14. Ivana Kapistrana) . poduprto kontraforima. Istra 19 Pula (franjevačka crkva) . 21 Žminj (kapela Sv.. Jednobrodna građevina s upisanom četvrtastom apsidom. Antuna) .. Nikole) .1431. st. 20 Poreč (franjevačka crkva) . st. 22 Pazin (župna crkva Sv. te ponovo 1900-06. Samostan s četverokutnim klaustrom sagrađen je istodobno s crkvom. pregrađena u 18.1441.

Mile . Klaustar je rađen u stilu cvijetne gotike. u gotičkim oblicima (pravokutno svetište s križno-rebrastim svodom. st. st. Klaustar sagrađen u 15.Crkva je sagrađena početkom 14. kao trobrodna bazilika s bujnom gotičko-renesansnom dekoracijom. st.Romaničko-gotički klaustar. 40 Pag (zborna crkva Sv. dobiva drugu lađu. pregrađena u drugoj polovini 14. Lovre) .Utemeljena 1432. imaju odlike alpske gotike. Jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom.. Dominika) . Crkva je sagrađena početkom 14. te svetište crkve.). Frane) . Nikša Račić i Marko Gruato.Utemeljena oko 1405. Crkva je obnovljena u 18. st. Sakristija. (majstori Nikola i Juraj. st. u stilu jednostavnih propovjedničkih građevina. Nikola Firentinac.Kapele Sv. st. te prvi i drugi kat zvonika (drugi kat 1422.Svodove. Nikole) . Jakova) . Romaničko-gotički klaustar sagrađen je 1327-48.Jednobrodna gotička crkvica. st. Frane) . Frane Jakovljev. st. 32 Korčula (katedrala Sv. višekratno obnavljana i dograđivana tijekom 15. Grgura) . Marka) . 35 Trogir (crkva Sv. st. Antonio Busato. Giacomo Correr iz Tranija i Marko Andrijić. Ističe se bogat kasnogotički portal. zatim Blaž Kalendin. Stjepan. 37 Šibenik (crkva Sv. 28 Dobrinj (župna crkva Sv. Dalmacija 29 Dubrovnik (dominikanski samostan s crkvom Sv. (majstor Mihoje Brajkov). Graditelji: Bonino iz Milana. st. Hranić Dragošević. Lorenzo Pincino. Ratko (Alegretto) Ivančić. st. s prelomljenim gotičkim svodom.Romanička građevina. st. 36 Šibenik (crkva Sv. Ima poligonalni tlocrt i mrežasti svod po uzoru na kontinentalne građevine.Sagrađen početkom 14. Trojstva i Bezgrešnog začeća (gotovo skeletnih konstrukcija). Gotičkom slogu pripada i rozeta na pročelju. Mrežasti svod svetišta djelo je domaćih majstora s početka 16. Dominika) .. Juraj Dalmatinac. Pašman (samostan i crkva Sv. U 17. Cijeli je kompleks kasnije barokiziran. 30 Dubrovnik (franjevački samostan s crkvom Sv. gradili su majstori: Marin Radojev. i 16.Podignuta početkom 14. 33 Split (samostan Sv. dva portala). 39 Ćokovac. sinovi Nikole Lovrinog iz Zadra.Zadužbina Frankopana iz druge polovine 15. Frane) . Raden. Ratko Brajković. st. 34 Trogir (katedrala Sv. Marije) 78 . 38 Šibenik (katedrala Sv.14. i podignuta tijekom 15. Vida) .. podignute četrdesetih godina 15.Započeta 1481. Matej Gojković). 27 Krk (kapela Sv.. 31 Korčula (dominikanski samostan s crkvom Sv. st. sagrađena je nakon 1446. u stilu jednostavnih propovjedničkih građevina. Stjepana) . Kuzme i Damjana) .Romanička jednobrodna građevina.

(majstori Ivan i Lazar de Pari iz Trsta). Korčula 48 Ston. st. Dominika) . 44 Zadar (crkva Sv.Sagradili su ga Dubrovčani na prevlaci Pelješca od 1335. Djelomično su sačuvana tordirana rebra svoda..Kapela Gospe od Zečeva. Fortifikacije 50 Poreč (kula) . Sačuvane su dvije velike kule. Gotičko-renesansna građevina s renesansnim trijemom u prizemlju i gotičkim prozorima na katu. pet tvrđava). Vjerojatno rad Marina Radojeva. Asela) . Trogir. 41 Pag (samostan Sv. Mali Ston .Pravokutna apsida presvođena je rebrastim svodom. Margarite) . 49 Pag . svećenik graditelj Luka Ivana Gaje iz Nina.Gradnja započeta 1443. produžena početkom 14.. 53 Zadar (Kaštel i Citadela) . sagrađena 1249-50. tako da je u njega uklopljen dio postojećih zidina s poligonalnom kulom. st. Radmil Ratković po projektu Jurja Dalmatinca.Pravokutno svetište presvođeno križno-rebrastim svodom sagradio je 1389. Divona) 79 .Posvećena 1280. (apside . 55 Dubrovnik (Sponza. Sagrađen je s dvjema urbanim jezgrama i lukama na krajevima pojasa zidina pomoću kojih je premošten pristup poluotoku (4 km zida. prepravljena 1447-48.majstori Juraj i Pavao Dimitrovi). nastavljena do konca 15. Produžena na način da je u korpus crkve uklopljena romanička stambena zgrada. preuređuje ga u gotičkom stilu Onofrio della Cava iz Italije.Posvećena 1280. Split. Citadela sagrađena nakon 1409. Zadar..Kaštel sagrađen 1438. Frane) . po nacrtu protomajstora Andrije Desinog. 52 Trogir (kaštel Kamerlengo) .Započeta 1443.1435. Javne zgrade 54 Dubrovnik (Knežev dvor) . Kapelu Mišulić sagradio je nakon 1467. četrdesetak kula.Peterokutna kula na ulazu u grad. Izrazito izdužena jednobrodna građevina s kvadratnom apsidom presvođenom križno-rebrastim svodom. Mihovila) . 45 Zadar (crkva Sv.Sagrađen nakon 1420. (suradnici Jurja Dalmatinca. ojačan 1414. Jednobrodna građevina s pravokutnim svetištem presvođenim križno-rebrastim svodom. Pavao iz Sulmone.. 43 Zadar (crkva Sv.Nakon eksplozije oružane 1435. Ima izrazito fortifikacijski karakter. Križno-rebrasti svod iz prve polovine 16. 46 Zadar (sakristija katedrale) .. zatim Marko Andrijić i Nikola Alegreti).Križno-rebraste svodove sagradio je iza 1398. Obnovljena je u neogotičkom stilu. Urbanizam 47 Dubrovnik. 51 Split (mletački kaštel) . 42 Nin (župna crkva Sv. st.

znatno pregrađena u 19.Oko 1470.Sagrađena 1515-22. st. 56 Trogir (loža) .Podignuta 1296.Vjerojatno rad Mateja Gojkovića.Sagrađena u 15. Od izvornih dijelova postoji oštećena istočna fasada sa slijepim lukovima ispod vijenca i ostacima kasnoromaničkog skulptorskog ukrasa. 58 Pula (gradska vijećnica) . Andrija Aleši.. (portal izradio Ivan Pribislavljić). 57 Pag (kneževa palača) . st. Dvokatnica s renesansnim trijemom u prizemlju i gotičkim i renesansnim prozorima na katovima. 60 Poreč (palača) 80 . Stambene zgrade 59 Trogir (palača Cipiko) .

nije se nastavio jednakim tempom u slijedećih sto godina. što nužno dovodi i do povećane realističnosti.Prvo žarište razvoja skulpture vezano je uz radionicu katedrale u Chartresu (glavni portal. . Veliki portali iz druge polovine 13. uključujući i brojne alegorijske prikaze.Claus (Klaas) Sluter (umro 1406. Od 1395. . st. St-Denis. i 1250.Izradio s pomoćnicima niz nadgrobnih spomenika (nadgrobna ploča s idealiziranim likom Roberta d'Artois u opatiji St-Denis). . St-Denis i Pariz. Reims. Ta se plastika razvija u pravcu realizma.Oko 1250.Od 1299. . potpuno 81 . a u izražajnom smislu narativni se karakter zamijenjuje emocionalnim.Francuski kipar rodom Nizozemac (Haarlem). a sadržajno je podređena vjerskim temama.) u samostanu u Champmolu. ornamentalna kompozicija zamjenjuje se prirodnijom figuralnom s izrazitijom dozom realističnosti prikaza: Chartres. i 15. poznato pod nazivom "Mojsijev zdenac". Amiens. ne razlikuju bitnije od onih iz sredine 13. . promjene se u tehničkom smislu odnose na osvajanje prostornosti.Razvoj gotičke skulpture povezan je u Francuskoj pretežno uz arhitekturu kao element logične i bogate akcentuacije pojedinih portala. 14. .Jean Pépin de Huy (prva pol.) .Dvije skulpture na gradskim vratima Amiensa. st. pa se npr. st. skulpture iz sredine 14. Amiensa i Reimsa. Pariz. Isprva pomoćnik Jeana de Marville. 1145-55.U odnosu na romaničku skulpturu. st. Od gornjeg su dijela sačuvani tek oskudni fragmenti.) . izvodi skulpture za glavni portal samostanske crkve (za trimo lik Bogorodice.) . Katarinom). opširno ilustrirajući sveukupan kompleks teoloških ideja. . .Jean de Chapelle . (Bourges.Snažni razvoj skulpture koji se odigrao između 1150. Poitiers) uglavnom ponavljaju ostvarenja Pariza.Jean de Marville (umro 1389.). radi na mramornom nadgrobnom spomeniku Filipa III Smjelog (opatija St-Denis). Započinje izradu grobnice Filippa Smjelog (nakon 1381.Jean d'Arras (13/14.) . st. Na ploči koja pokriva sarkofag izveo je lik vojvode u ležećem položaju. . stoljeća proširuje se skulptorska obrada i na izradu grobnica i sarkofaga (Bourges. Dijon). dok je podnožje. a na plohama sa strana četrdesetak likova iz pogrebne pratnje.D: SKULPTURA U FRANCUSKOJ . . došlo je do naglašene ekspresivnosti. do kraja života radi na golemoj mramornoj grupi Kalvarije za samostanski klaustar.Od materijala u upotrebi je kamen i drvo (u unutrašnjosti).1391-97. očituje se pojava prirodnijeg stava. . Zbog nastojanja da se realističkom shvaćanju približe i apstraktni likovi. Amiens.Skulptorska dekoracija crkve kartuzijanskog samostana u Champmolu kod Dijona. . Bourges.Tijekom 14.I na području skulpture dominantnu je ulogu odigralo sjeverno područje Francuske. te oltarskih kompozicija. odakle se utjecaji šire na Angers. koji od tada postaju karakterističan element francuske nadgrobne plastike. Ivanom Krstiteljem i njegove žene sa Sv. a sa strana lik vojvode sa Sv. izvršivši upliv na južne pokrajine. a rijetko bronca. Skulptori: . do 1307. Le Mans. psihologizacije likova i izrazite pažnje u obradi detalja. među kojima i redovnike žalobnike (pleurants).

Jean de Chartres (15/16. Mučenje Sv.Gregor Erhart (oko 1460. te Kalvarija i Polaganje u grob (opatija Solesmes). Uzašašće Marijino). Između 1394. . . sačuvano Oplakivanje Krista. Na jednom je izveo Raspeće.S braćom Veitom i Paulom imao kiparsku radionicu u Strasbourgu. Glavna su mu djela: nadgrobni spomenika Françoisa II vojvode od Bretanje i njegove žene (katedrala u Nantesu.) .1540. Predstavnik cvijetne gotike (stila flamboyant). Poklonstvo kraljeva i Polaganje u grob (na vanjskim je stranama krila Melchior Broederlam naslikao Prikazanje u hramu i Bijeg u Egipat). Strasbourgu.. . Na drugom oltaru izveo je Smrt Ivana Krstitelja.Nikolaus Gerhaert von Leyden (oko 1430. . Musée des Beaux Arts). Musée des Beaux-Arts).) . .1473. .). prema nacrtu J.Djela: Oltar katedrale u Strasbourgu (1500-01. . .Jean de la Huerta . . drveni naslon katedre (Dijon. . katedrala). te Iskušenje Sv.Jean Juste (Giovanni di Giusto Betti) iz Firenze (1485. Radio u Trieru. unoseći u francusko kasnogotičko kiparstvo elemente talijanske renesanse.Izradio skulpture na portalima transepta katedrale u Sensu.Jedan od posljednjih predstavnika francuskog kasnogotičkog kiparstva (oltari. Katarine i Sv.1439.prije 1382.) . Peréala).Jean de Liège (? . 150207.U suradnji s bratom Antoineom izvodi nadgrobni spomenik Louisa XII i njegove žene Anne de Bretagne u opatijskoj crkvi St-Denis.. Stjepana).Pomoćnik Michela Colombea u izradi nadgrobnih spomenika (Nantes. sada u crkvi Sv. 1430.Njemački drvorezbar.Nikolaus Hagenauer (oko 1445.Spomenik Ivana Bez Straha i Margarite Bavarske u samostanu u Champmolu (1443. .Antoine le Moiturier iz Avignona . nadgrobna skulptura). .) . .) . oltar za kor katedrale.sačuvano.) . Louvre). st.1549.) . .1512. .1526. Antuna. Izveo veći broj nadgrobnih spomenika i kipova od mramora i alabastera: nadgrobni spomenik s kipovima Charlesa IV Lijepog i Jeanne d'Evreux (kipovi u Parizu. izradio je dva drvena oltara (Dijon.) . izveo retabl (stražnji dio oltara) u crkvi mjesta Bessey-les-Citeaux. 82 .Jacques de Baërze (kraj 14. .1532. .Martin Chambiges (? . a na svakoj se plohi nalazi po jedan lik proroka s anđelom iznad.Claus de Werve (1380. nastavio je Sluterov rad na grobnici Filippa d'Ardito u kartuzijanskom samostanu u Champmolu.Nećak i učenik Clausa Slutera. .Flamanski kipar. Notre-Dame-la-Blanche). Suradnik pri izradi "Mojsijeva zdenca" (šest žalosnih anđela). st. Jurja u borbi sa zmajem (Pariz.) . Konstanzu i Beču nadgrobne ploče s likovima pokojnika i portretna poprsja. Nakon 1406.). Barbare. i 1399. Ima šesterostrano oblik. oltar za Marijinu kapelu u katedrali (1486. kip Blanche de France (St-Denis. .Njemački kipar.) . Louvre).Spomenik Ivana Bez Straha i Margarite Bavarske u samostanu u Champmolu (1461-70.Flamanski kipar koji je djelovao u Burgundiji.. reljef Sv.Michele Colombe (oko 1430.

Jeremija. Ivana Krstitelja na glavnom portalu su iz 12. Sv. prikazana je Historija Sv.Stupolike skulpture na južnom portalu.Brojni nadgrobni spomenici. u stilskom rasponu od krutih formi proizašlih iz romaničke tradicije do naturalističkih tendencija kasne gotike. Javljanje pastirima i Poklonstvo mudraca. djelom raznih umjetnika iz 14. 02 Angers (katedrala Saint-Maurice) .Zapadno pročelje . a sa strana sveti mučenici (Sv. Sv. 83 . Sv. Sv. Magdalena) u Louvru. Starci Apokalipse. Na timpanonu lijevog portala (1215-20. Ambroz. Sv. .Kipovi Sv.. visoko reljefi. David / Izaija. Teodor i Sv. Stjepana.). 05 Senlis (katedrala) . Klement. Na timpanonu desnog portala (1220-25. Na timpanonu lijevog portala (1220-35. . Bogorodica s Djetetom (desni) i Uzašašće (lijevi). mučenici i sveti oci."Kraljevski portal" (1145-55. Lovro. pojedinačni kipovi. Sv. 04 Avallon (crkva Saint-Lazare) . Mojsije. a u lunetama Krist u slavi (centralni).Zapadni portal inspiriran je "Kraljevskim portalom" u Chartresu. .) prikazani se Smrt Bogorodice. Sv. a sa strana sveti oci (Sv. Sv. a sa strana biblijske ličnosti (Melkisedek.) izrađeni su likovi iz Starog zavjeta.Južni krak transepta (1205-1250. . "Portala Mučenika". Sv.). . st. Sv. Na timpanonu glavnog portala (12001210. Martin. Uznesenje Bogorodice i Krunjenje Bogorodice. 03 Le Mans (katedrala Saint-Julien) . Stjepan. Na timpanonu glavnog portala (1205-15. kipovi glavnog oltara u Blaubeurenu.Sjeverni krak transepta (1200-1260.) prikazane su Vrline i Poroci.Stupolike skulpture slične onima u Chartresu. Šimun.) Salomonov sud i Jobove muke. Leon. Vincent.Djela: glavni oltar cistercitske crkve u Kaisheimu.) prikazan je Posljednji sud. Na pilonima portala (1235-60. Stjepana i Sv. Nikole. grupe) sa sakralnim. Sv. a dekorativni element jače naglašen. . Denis.U unutrašnjosti razvedena oltarna ograda ukrašena je kasnogotičkom skulpturom (scene iz života Bogorodice i Krista). Piat. predstavnika stila flamboyant. Skulptorski kompleksi: 01 Chartres (katedrala Notre-Dame) .Skulptorski ukras sastoji se od preko 2000 djela (puna skulptura. Sv. alegorijskim i crkvenohistorijskim temama.Skulpture na portalima transepta djelo su Martina Chambigesa. Maurice. Nikola.) prikazana je Historija Sv. na trimou Krist koji blagosivlja. Sv. Ivan Krstitelj). st. Na pilonima (1230-50. Samuel. a sa strana Apostoli. i 15.).). Sv. Sv. Karakteristični stupoliki kipovi (statues-colonnes) predstavljaju biblijske ličnosti. U kapitelnoj zoni poredane su scene kristološkog ciklusa. Grgur). Silvestar. . Likovi iz starog zavjeta.Zapadni portal (oko 1175.) ima skulpture s obilježjima rane gotike: stupoliki kipovi već najavljuju slobodnije pokrete. odjeća je manje priljubljena. Jeronim. Ana s Bogorodicom. na trimou Sv. Abraham. 06 Sens (katedrala) .) prikazano je Rođenje. Martina i Historija Sv. Juraj).Nakon 1184. Madona u ružičnjaku u Frauensteinu i Belle Allemande (sv. a na timpanonu desnog (1220-35.

Desni portal zapadnog pročelja . Također je i lisnati ukras kapitela pilona iz Reimsa postao popularan i često imitiran (Chartres.Zapadno pročelje (oko 1200. st.Obnova započeta nakon 1210. 13 Strasbourg (katedrala Notre-Dame) . .) mogu se usporediti sa istovremenim ostvarenjima Amiensa.Skulptura zapadnog pročelja (započeto 1277. u Francuskoj. pa su neke već izrađene skulpture antikizirajućeg stila zamijenjene onima kojih je stil potjecao iz Amiensa i Pariza.Glavni portal . Navještenje. Na trimou "Beau Dieu".).Glavni portal zapadnog pročelja (1223-30). razvio se stil koji će ostati karakterističan za francusku gotičku skulpturu za slijedećih stotonu i pedeset godina.).) ispoljavaju nešto stroži stil kojem je izvor možda starija gotička skulptura samog Strasbourga.Portal sjevernog kraka transepta izveo je u kasnogotičkom stilu Jakob von Landshut (1495-1505. došlo je do promjene majstora (i ukusa ?). Vjerojatno je predstavljalo najsnažniji kompleks skulpture kasnog 12. -Na glavnom portalu zapadnog pročelja (1240-60. te inspiracije antičkom skulpturom ("Partenon gotičke skulpture").Autoportret Nikolausa von Hagenaua (kraj 15. Ane (1165-70). Oko 1240. brojni likovi anđela). .portal Sv. .Uskrsnuće mrtvih (1270-80. Josipa u Reimsu (Lude djevice). -U luneti glavnog portala Posljednji sud.Portal sjevernog krila transepta (sredina 13. 10 Amiens (katedrala Notre-Dame) .Bogato skulpturiranu propovjedaonicu izveo je u kasnogotičkim oblicima Hans Hammerer (1484-85.07 Laon (katedrala Notre-Dame) .) derivira od ostvarenja Majstora Sv.). Oko 1230.Započeto 1208. te Salomonov sud. 11 Rampillon 12 Reims (katedrala) . .Likovi apostola (prije 1248. . do 1231. .Sv.). 14 Bourges (katedrala Saint-Étienne) .) zapaža se miješanje utjecaja Chartresa i Amiensa (Bogorodica s Djetetom u luneti.).Prema modelima radionice iz Chartresa nastala je od 1211. Vizitacija. 08 Pariz (katedrala Notre-Dame) .). 84 . Skulpture su stilski relativno homogene. Stjepan. no nažalost. . st. a lijevi lokalnim svecima. 09 Paris (Sainte-Chapelle) .Portal južnog kraka transepta. drastično je pregrađivano. . . st. Noyon). . Na skulpturi su se stopila stilska ostvarenja Chartresa s utjecajima antičke skulpture.). .Autoportret Nikolausa Gerharta von Leydena (treća četvrtina 15. . serija likova patrijarha na desnim vratima. Prikazanje u hramu. Desni portal posvećen je Bogorodici.Na portalu južnog kraka transepta (nakon 1230.Južni portal .Nakon 1220.) prikazana je Smrt Bogorodice. st. dok likovi Proroka (oko 1300.Starozavjetne ličnosti (na tragu "Kraljevskog portala" u Chartresu). kojemu su sa strana postavljeni alegorijski likovi stare i nove crkve (Ecclesie i Sinagoge).

Poliptih (Jacques de Baërze.). Sibila (oko 1500. 19 Brou.Krunjenje Bogorodice (slonovača). Dijon (kartuzijanski samostan) .) i Antoine le Moiturier iz Avignona (1461-70. 18 Poitiers (palača grofova od Poitiersa.Gregor Erhart: Sv. .Filip Lijepi (nakon 1327.Nadgrobni spomenik Filiberta Lijepog. uglavnom realiziranih nakon 1260.15 St-Denis (opatijska crkva) .). započinje izradu grobnice Filippa Smjelog (nakon 1381. burgundska škola. grupa Kalvarije u klaustru "Mojsijev zdenac".Nadgrobni spomenik Philippa Pota (rad skulpturske škole iz Dijona).Spomenik Ivana Bez Straha i Margarite Bavarske radili su Jean de la Huerta (1443.). 1394-99.): skulptorska dekoracija crkve. . . 16 Fontevrault 17 Champmol. 14. Marija Magdalena (oko 1500.).. Grob Louisa Francuskog .Claus Sluter: dovršava skulpturu na portalu. .Portret Charlesa V.) nastavio ju je njegov nećak Claus de Werve nakon 1406. poč. 20 Pariz (Louvre) .). 15. danas Palais de Justice) . . .Louis IX naručio je seriju spomenika za kraljeve karolinške i kapetske dinastije. 85 . kraj 13. st. .). 21 Dijon (Musée des Beaux-Arts) .Kamin u velikoj sali. oko 1480. (Grobnica Dagoberta I.Bogorodica s Djetetom (kamen. Burgundija . st..Bogorodica s Djetetom (slonovača).Jean de Marville (umro 1389. st.). .

Gerburg).Uta. .U 15. 04 Freiburg (katedrala) .Adam i Eva na 'Adamovim vratima' predstavljaju rudimentarno modelirane aktove.Lisna maska. . stoljeća rodila se nova vrsta religioznih skulptura.Reglindis. Ekkehart . Timo von Kistritz. .Skupina Raspeća smještena je na ulazu u kor. ..Južni portal (kipovi cara Henrika II i carice Kunigunde)..E: SKULPTURA U NJEMAČKOJ I AUSTRIJI .Kipovi u predvorju (između 1280.Razvoj gotičke skulpture u Njemačkoj počinje dvadesetih godina 13. .Posljednji sud u luneti glavnog portala (1235-40. .Oko 1235. . oko 1260.Pred kraj 13. 02 Naumburg (katedrala) .Kipovi donatora na zapadnom koru. . . (Dietrich von Brehna. stoljeća pod francuskim utjecajem. Kralj David). NJEMAČKA Skulptorski kompleksi: 01 Bamberg (katedrala) . jačajući naturalističke elemente i stvarajući veći broj kipova od drva.Letner (Posljednja večera.Korske klupe (nakon 1350. Pretpostavlja se da je majstor bamberške radionice morao raditi u Reimsu. Sizzo von Kefernburg. Dietmar.Glavni portal.Crkva i Sinagoga na 'Kneževskom portalu'.U unutrašnjosti kip konjanika ("Bamberg Raiter") i figure u istočnom koru. i 1310. . Conrad..Oko 1245. Wilhelm von Camburg. Bogorodica s Djetetom . . .) direktno je ovisan o Strasbourgu. Hermann .. .Brojne skulpture kojima je crkva ukrašena uglavnom su iz 14.Nadgrobni spomenik nadbiskupa Friedricha von Hohenlohe (sredina 14.).Na kapitelima u unutrašnjosti javlja se izrazito naturalistična lisna dekoracija. rad su nepoznatog kipara nazvanog Naumburger Meister. Berchta. predstavlja najznačajniji kompleks gotičke skulpture u Njemačkoj.). 03 Magdeburg (katedrala) . koji je bio osobito jak u oblastima uz Rajnu. kamena i bronce. kako je to bilo uobičajeno. . 05 Marburg (Elizabethkirche) . nastale oko 1240.Skulptorski ukras izrađen između 1235.Brojni nadgrobni spomenici.Mudre i lude djevice. 06 Braunschweig 07 Erfurt 86 .). . stoljeću njemačka skulptura doživljava snažan procvat koji nastavlja gotičke tradicije.Lisna maska (oko 1235.. . st). . namijenjenih za privatne potrebe vjernika (andachtsbild): Pietà. .). . stoljeća.Zapadni portal. "Zlatna vrata" (oko 1300.Vizitacija. a ne iznad. gotičko je kiparstvo bez ikakva prijelaza smijenilo romaničku plastiku. i 1270. . Judin poljubac . kojemu se pripisuju i neki radovi u Amiens i Metzu.

Lübeck.Od 1449. te umjetnikov Autoportret. Mihovil (Freising.Korska sjedala katedrale u Ulmu (146974. st.) . oko 1500.).) slične su onima u Strasbourgu i Freiburgu. . Apostoli. Nicolas u Brou-en-Bresse. Staatliche Museen.nadgrobne ploče i portretna poprsja. st. Konstanzu. drvo.Sv. 09 Köln (katedrala) .1467.Autoportret (Strasbourg.). Passauuu i Beču .. . st.1518. katedrala). Križa) 11 Augsburg 12 Ulm (katedrala) . .Posljednji sud na južnim pobočnim vratima (prva polovina 14.Maurski plesači (1480.1491. poliptih.).Bogorodica sa Sv. katedrala). . 18 Jörg Syrlin Stariji (oko 1425. 17 Nikolaus Gerhaert von Leyden (? . .Radi u Lübecku kao drvorezbar i pozlatar."Nevjestina vrata" vode u predvorje sjevernog broda: Mudre i lude djevice. Anom. Krist.08 Nürnberg (St.. . Adam i Eva (sredina 14.) . München. Deutsches Museum). 20 Erasmus Grasser (oko 1450. .) .Glavni predstavnik kasne gotike u švapskim pokrajinama.. .) .) . Stadtmuseum).Radio u Trieru. katedrala). 19 Bernt Notke (oko 1440.Skulpture na koru (prva četvrtina 14. .U Stockholmu izvodi u drvu monumentalnu grupu Sv. kamen. 13 Rottweil Skulptori: 14 Conrad Meit (14/15.).. ..Nadgrobna ploča s likom cara Friedricha III (1469. Jurja (1483-89.. katedrala).Izrađivao je kipove od drva i alabastra i nadgrobne spomenike (u crkvi St. upravlja drvorezbarskom radionicom u Ulmu.1473. Berlin.Trijumfalni križ (1477. .Bogat plastičan ukras glavnog portala pokazuje prodor realističnih elemenata u tradicionalni kasnogotički stil.. te nadgrobni spomenik kancelara Sturea. izrađeni za dvoranu stare gradske vijećnice. Ulm.1509. glavni portal). pjesnika i sibila. apostoli i mučenici.Bogorodica.Oltar iz Wurzacha (1437. katedrala.) 87 . a u 91 reljefu proroci. 16 egzotičnogrotesknih figura u izvanredno živim pokretima. u Lons-le-Saunieru . 10 Schwäbisch-Gmünd (katedrala Sv. katedrala). 21 Adam Krafft (oko 1455.Marija. Sebaldus) .). .Ecce homo (1429. .Oplakivanje Krista (1502-05.Sv. 15 Konrad von Einbeck 16 Hans Multscher (oko 1400. .Kulminaciju nürnberške škole predstavljaju grupe iz radionice figura u terakoti i majstori "Lijepog zdenca" ("Schöner Brunnen") . . Berlin.1509. st. Freising. Beč. Matija.. Strasbourgu. .) . .Korska sjedala izradio je domaći kipar Jörg Syrlin Stariji 1469-74. . U punoj plastici prikazani su likovi antičkih filozofa. . .

Mainfränkisches Museum. Rađen za karmelićansku crkvu u Nürnbergu. Sv. Lorenzkirche). Barbara. okružen sa osam brončanih gotičkih svežnjeva stupova. . Izbjegava polikromiju i pozlatu.Oplakivanje.Marijin oltar (1520-23.Drveni rasklopivi oltar s Uznesenjem Bogorodice (1505-10.. Bamberg. Radi pretežno u drvu rasklopne oltare s bogatim gotičkim arhitektonskim okvirima unutar kojih komponira grupe s idealiziranim. Radi isključivo u kamenu. u Würzburgu. 24 Gregor Erhart (oko 1460. Osim kraćih boravaka u Heidelbergu (1494. 25 Peter Vischer Stariji (oko 1460. Marienkapelle. drvenom rasklopnom oltaru Marijine crkve u Krakovu (13 x 11 m). Obilje bogatih kasnogotičkih ukrasa isprepleteno je s arhitektonskom konstrukcijom koja služi za smještaj velikog broja kipova. te na unutrašnjim i vanjskim pločama (12) prikazani su u visokom reljefu s mnoštvom figura prizori iz Marijina života. U tu arhitektonsku strukturu uklopljeni su likovi apostola. i Peter ml.Adam i Eva (1491-93. stalno živi u Nürnbergu. Remek djelo ostvareno u suradnji sa sinovima (Hermann ml. oko 1500. Mainfränkisches Museum izvorno na portalu Marijine kapele). . drvo. slikovito modeliranim likovima.1533.) i pomoćnicima. Herrgottskirche). Sebalduskirche. Würzburg. . U središtu je srebrni svečev sarkofag. Magdalena .Niz nadgrobnih ploča (1498-1503. grupa i reljefa. Nürnberg.. koji nose tri baldahinske kupole.Sv. gdje obiteljsku ljevaonicu podiže na rang najznačajnije u Njemačkoj. 1500-1510 .) . Lorenzkirche. katedrala)."La belle Allemande" (Pariz.Oplakivanje Krista (1519-23.Djeluje od 1483.Grobnica Sv. 2. . Rothenburg. Navještenje (1517-18. . Creglingen.. Würzburg.. glavni oltar župne crkve u Maidbronnu). visokih 4 m. vraća se u Nürnberg. Jakova). Louvre).66 m. kor).) .5 x 1.Djeluje u Nürnbergu. .Kipar.) . . . Nürnberg... Oltar je dijelom pozlaćen i polikromiran. 22 Veit Stoss (oko 1447.). napose u radovima u drvu. Würzburg.1540. katedrala).) i Krakovu (1506.1496. . . Donji dio grobnice ukrašen je reljefima s 88 . .1529.Obrazovao se u očevoj (Hermann Stariji) radionici u Nürnbergu. do 1489.Drveni rasklopivi oltar s Posljednjom večerom (1501-04. proroka. kamen.Conrad von Schaumburg. alegorijske figure putti i životinjski likovi. gdje je imao radionicu koja je izrađivala djela za krajeve uz Majnu i Franačku. Würzburg. Jedan od najznačajnijih predstavnika završne faze njemačke gotičke skulpture. 23 Tilman Riemenschneider (oko 1460.1531.. nad glavnim oltarom). radi na svom kapitalnom djelu. crkva Sv.. . Uz Stossa i Riemenshneidera najznačajnija ličnost njemačkog kasnogotičkog kiparstva. bakrorezac i slikar. Stjepan.) . Sebalda (1508-19. gdje nastaju djela njegove kasne faze: Raspeće (drvo.. . . Sebalduskirche).Od 1477.Svetohranište (1493-96.. . . Na njegovu središnjem dijelu. Sv. .Drvorezbar.Nadgrobni spomenik Rudolfa von Scherenberg (1496.).

) .Krsni zdenac u kapeli Sv. Ograda je raščlanjena nišama i šiljastim lukovima.. Na pilonu uz koji je propovjedaonica smještena majstor je izradio svoj Autoportret ("Čovjek koji viri kroz prozor"). Lorenzen kod Brunecka). Djeluje u Češkoj i Njemačkoj.Skulptura u drvu (Dijacezanski muzej).Graditelj i kipar.).. te ukrašena reljefima i poprsjima crkvenih otaca. Još jedan Autoportret izveo je na supstrukciji za emporu s orguljama. a na dovratnicima su članovi dinastije Habsburg)..Propovjedaonica (dovršeno 1515. Petra) 31 Beč (katedrala Sv..). Orijaški brončani kipovi s izrazitim odlikama sjevernjačkog naturalizma.Oltar (oko 1462.1515. osnovao je u Brunecku u Južnom Tirolu čuvenu radionicu oltara. Gries kod Bolzana.Propovjedaonica (Anton Pilgram). Nadovezuje se na srednjoeuropski kasnogotički izraz za koji su karakteristične dinamično pokrenute figure.Artus i Teodorik (1512-13.Oštro lomljeni stil (kraj 13. Djelo predstavlja mješavinu gotičkih dekorativnih elemenata i renesansno modelirane plastike. Beč. -Skulpture na pilonima u unutrašnjosti (druga četvrtina 15. Katarine (1481.Nakon 1467.. .prizorima legende o svecu. .Krunjenje Bogorodice (1471-75. Muzeji: 26 Razni muzeji (skulptura u drvu) AUSTRIJA Skulptorski kompleksi: 27 Graz (Leechkirche) . Innsbruck. -"Vrata pjevača" (1359-65. st. Stjepana) . crkva St.Najznačajniji kompleks austrijske gotičke skulpture. . a od 1511. . upravlja izgradnjom katedrale Sv. sljedbenik Nikolausa Gerhaerta von Leydena). Nikolas Gerhaert von Leyden.. Stjepana u Beču. 33 Anton Pilgram (oko 1450. . Cara Friedricha III (1469-71. . ukrašenih bogatim kasnogotičkim rezbarijama i oslikanih.Nadgrobne ploče: Vojvode Rudolfa IV i Katarine Luksemburške (oko 1360). katedrala). Pavla... groblje). . . . 28 Klosterneuburg 29 Weiner Neustadt 30 Salzburg (crkva Sv. timpanon sadrži prizore iz života Sv. dvorska crkva). st.1498. 89 .. dovršeno nakon majstorove smrti) . Skulptori: 32 Michael Pacher (oko 1435.) . .

monumentalna je skulptura gotovo sasvim ograničena na nadgrobne spomenike. . 09 Hereford (katedrala) 10 London (Westminster Abbey) .Početkom 14. Uglavnom slijede istu stilsku evoluciju kao i skulptura na fasadama. a od konca 13.Bogato skulptorski ukrašeno pročelje. st. u smirenim. st. st.U 15. da bi sredinom stoljeća došlo do zastoja. . 06 Exeter (katedrala) .Cijelo pročelje ima bujnu plastičku dekoraciju .). st.Nadgrobni spomenik Aymera de Valence (1323.Reims.). st. . gotovo je jednako istaknut i u prenošenju oblika francuske gotičke skulpture.F: SKULPTURA U OSTALIM ZEMLJAMA ENGLESKA .Drvena korska sjedala i biskupski tron (14. 11 York (katedrala) 12 Ely (katedrala) BELGIJA Skulptorski kompleksi: 13 Tournai (katedrala Notre-Dame) .). 02 Canterbury (katedrala) .Važan spomenik prenošenja francuskih utjecaja u arhitekturi.Reljef Bogorodice među anđelima na glavnom portalu (kraj 13. . . st. no kvalitet izvedbe postepeno opada.Trideset reljefa s anđelima pod prozorima kora.). 03 Salisbury (katedrala) 04 Lincoln (katedrala) . . Sadrži oko 300 kipova.Sačuvane su brojne nadgrobne ploče s likovima pokojnika.). st.) predstavlja najbogatiji ansambl gotičke skulpture u Engleskoj.). oplemenjenim i ponešto izduženim figurama. 07 Worchester (katedrala) 08 Gloucester (katedrala) .Grob Richarda III i njegove žene (početak 15. koji slijede odlike skulpture iz grupe Amiens .).Navještenje (oko 1253.) ispoljavaju omekšavanje oblika. no kvaliteta pojedinih radova znatno varira. . . Svoj najviši domet postiže u drugoj polovini 13. prevladava alabaster. st. st. .Skulpture u predvorju (oko 1350. Skulptorski kompleksi: 01 Wells (katedrala) .Zapadno pročelje (oko 1250.Nadgrobni spomenik Edwarda II (1330-35. česta je i bronca).).Reljefi s anđelima na četiri kuta transepta (oko 1250. 14 Brugge (crkva Notre-Dame) 90 . . . a zatim i do pada kvalitete.Nadgrobni spomenik Crnog Princa.Nadgrobni spomenici s klečećim figurama pokojnika (14-15.Londonska škola. u starije vrijeme rađenih u mramoru (oko sredine 13. s centrom u Westminsteru. . otkriva izraženije francuske utjecaje.Gotička skulptura Engleske općenito je u izrazu suzdržanija od kontinentalne.Nadgrobni spomenik vojvode Edmunda od Lancestera.figure u nekoliko nizova pod baldahinima. 05 Lichfield (katedrala) . u Engleskoj počinje prevladavati ponešto razigranija skulptura.

Gotička skulptura u Italiji obilježena je djelatnošću individualnih stvaralaca (posebice u Toskani).1314.Sv. st. nekad nad portalom krstionice.. dvije proročice i šest životinjskih likova).Propovjedaonica (oko 1260. Preinake iz 15. Skulptori: 19 Niccolò Pisano (oko 1225.1399. do 1295. Barbara iz Velike Nedelje (Ptuj. . U mladosti boravi u Francuskoj (Reims. Šest reljefa između kojih kipovi svetaca imaju funkciju stupova. ima ograničeno značenje.. . st. Daniela).Bogorodica s Djetetom (oko 1300.Propovjedaonica (1298-1301. Dominika (1264-67.1287. Pistoia. .. .Kor i dio pročelja katedrale u Massa Maritima (1304. st. San Andrea). Vida u Pragu. . upravlja gradnjom katedrale Sv. Od 1287.Nadgrobni spomenik Friderika Ptujskog (Ptuj).) . ciklus proroka i filozofa.. . Skulptorski kompleksi: 16 Haag ČEŠKA Skulptori: 17 Peter Parler (oko 1330..Poznati su kipari lijevači bronce iz Dinanta (14. . . .Pietà (Celje. NIZOZEMSKA .Propovjedaonica (1302-10. ITALIJA . crkva San Dominico u Bologni). 20 Giovanni Pisano (oko 1250.. katedrala u Pisi). u Dijonu. . .Fontana Maggiore (1278.Grobnica Sv. župna crkva Sv. vodi gradnju katedrale u Sieni.Propovjedaonica (1269.Kasnogotičko pročelje (1376-1421. katedrala u Sieni).Razvoj kamene plastike znatno zaostaje za zlatarskim umjećem i sve do konca 14.Nizozemski skulptor Claus Sluter radi koncem 14.Od 1353. st.Poprsje Karla IV.Grobnica Marije Burgundske.). Pariz). Katarina i Sv.. .Skidanje s križa i friz sa scenama Navještenja. do visine portala (1294-98. 15 Brugge (gradska vijećnica) . Sin i učenik Niccolòa Pisana.. Perugia) zajednički je rad Niccolòa i Giovannija Pisana.Kipar i graditelj podrijetlom iz Apulije. . . lijevi portal pročelja katedrale u Lucci). .) 91 .. krstionica katedrale u Pisi). 21 Arnolfo di Cambio (oko 1240. sada u Muzeju katedrale u Pisi). . i 16..) bogato je ukrašeno skulpturom.1301. .Kipar i graditelj.) .). što utječe na njegov umjetnički razvoj. SLOVENIJA 18 Djela anonimnih majstora: .Donji dio pročelja katedrale u Sieni. Jedan od najznačajnijih srednjovjekovnih skulptora. Pokrajinski muzej). Rođenja i Poklonstva Kraljeva (1260-64.) . . .

. Najznačajnije su mu djelo brončani reljefi na južnim vratima krstionice katedrale u Firenci. 1315-20.Godine 1317-18... 14. Collegiata).Bogorodica s Djetetom. Firenci i Napulju. .). Reljefi s motivima iz života Bogorodice. Izgon iz Raja .. glavni graditelj katedrale u Pisi. .) . Kao i N. sa šest figura (1282-84.Navještenje (1421. Orsanmichele). 14.Nadgrobni spomenik Galeazza Bentivoglija (Bologna.. 1285. San Frediano).1349. 1330-36. st. Uz suradnju brojnih učenika.. st. . Firenca. Orvieto.Nadgobni spomenik Arca di Consignorio della Scala (Arche Scaligere) s gotičkim baldahinom i konjanikom na vrhu (1359-75. . Izveo je skulptorski ukras pročelja katedrale u Orvietu. Piazza del Campo. . katedrala Santa Maria Assunta). vodi gradnju katedrale u Orvietu. 25 Andrea da Pontedera (Andrea Pisano) (oko 1295. Učenik G. Siena.. Uz A. 28 Bonino da Campione (druga pol.Graditelj. kipar i zlatar. . 26 Andrea Orcagna (Andrea di Cione) (? . Veroni i Milanu (katedrala). sa skulpturama u kojima prevladavaju francuski i njemački utjecaji. Petra Mučenika (1336-39. Firenca.) . Pisana.Oltar u kapeli Trenta (1413.1438.1337. Pisana i suradnik G.) vodi gradnju zvonika firentinske katedrale (mramorni reljefi na drugom i trećem pojasu)..Spomenik kardinala Petronija (oko 1318.. do 1347. Radio je nadgrobne spomenike i propovjedaonice u Firenci i Serzanu. .). kipar. . Danas je na trgu kopija iz 1868.Kipar i graditelj.Nadgrobni spomenik kardinala du Braye.Javlja se potkraj 14.) . 27 Jacopo della Quercia (1375.Bogorodica s Djetetom (1325-30.) . . Izveo je niz nadgrobnih spomenika u Pisi. Snažnom modelacijom likova i kompozicijskim odnosima postiže dramatsko djelovanje i monumentalnost.Graditelj i kipar.) .. Orvieto. . .Spomenik Anonia Orso (1321.Arka Sv. Firenca. djeluje u Milanu i Cremoni. . . 1347-49. San Giacomo Maggiore).Ciborij od različitih vrsta kamena. . mozaičar i slikar u staklu.) . . Katedrala). San Gimignano. San Eustorgio). Firenca.. Siena. 23 Tino da Camaino (oko 1285. Od 1339. Sieni.Graditelj.Graditelj i kipar. Pisana. San Domenico). Katedrala). ukrašen kipovima i reljefima (Rim. 22 Giovanni Balduccio (prva pol. Museo dell'Opera del Duomo. . . Santa Maria Novella).. . . Povremeno radi i u Perugi i Sieni. najznačajniji predstavnik talijanske gotičke skulpture. a originalni ostaci u Palazzo Pubblico.Zdenac Fonte Gaia (1409-19. Pisano.1330. . Verona).Oltarska pala u kapeli Strozzi (1357. ispoljava interes za klasičnu umjetnost i sklonost k preuzimanju njenih oblika. San Paolo Fuori le Mura). katedrala).. 24 Lorenzo Maitani (prije 1275. Jedna od najslavnijih ličnosti talijanskog Trecenta.1368.. 92 . Stvaranje Adama. radi na katedrali u Pisi pod vodstvom G.. oko 1300.Radio u Cremoni..Reljefi na pilastrima pročelja (1320-30.) . Kreposti. Izvanredno bogat plastički ukras i polikromne inkrustracije.Vrata krstionice katedrale u Firenci (Kristovo krštenje . Pisana.. Nakon Giottove smrti (1337. Učenik N. Milano. gdje presudno utječe na razvoj lombardijske skulpture. Pisana. st. Uglavnom radi reljefe. Orvieto. Lucca.Tabernakul (1352-59.

letner). Brescia. st. .Nadgrobni spomenik Martina Vázqueza de Arce. stoljeća dolazi do bogatog razvoja skulpture pod francuskim utjecajima. Santa Maria Gloriosa dei Frari).) deriviran je iz Chartresa. nakon dvadesetih godina 13. Pedro Moragues iz Barcelone. Salò. . premjer je plateresknog stila. dopunio je to djelo Jaime Castayls).Plastički ukras sjevernog kraka transepta ('Puerta del Sarmental' i 'Puerta del Coroneria'). st.Bogorodica. Duždeva palača). .Retabl (1476. katedrala Santa Maria Assunta).Statue portreti kraljeva.) ..Krunjenje Bogorodice (1432.Korske klupe (1468.Portali dodani na novoizgrađenu lađu i transepte u prvoj polovini 14. Venecija.) .) . ŠPANJOLSKA . 40 Sigüenza (katedrala) . .Grobnica biskupa Gonzalesa de Hinojosa (nakon 1327. st. . .1368. Marko i Apostoli (1393. PORTUGAL 93 .1464. st.. . 15. Venecija. 1375.Nadgrobni spomenici iz 15. Venecija. San Marco. .Graditelj i kipar.Sin i učenik A. Skulptorski kompleksi: 35 Burgos (katedrala) . 31 Jacobello i Pierpaolo della Masegna (druga pol.). . rad Damiána Formeta iz Valencije (oko 1480-1541. 34 Pietro Bussolo (druga pol. kojeg naslijeđuje kao glavni majstor radova na katedrali u Orvietu.Bogorodica s Djetetom (Pisa. st.Skulptori: Bartolomé.Unatoč početnom "ikonoklastičkom" stavu cistercita.) odaje maurske utjecaje. Radi na Ca d'Oro (1421-40. Sin Giovannija Bona.)..29 Nino Pisano (oko 1315.). utjecaju Amiens i Reimsa). ..Tip zapadnog portala (druga polovina 13. Duždevoj palači i Ca del Duca palača Cornaro (sredina 15.Oko 1230. 33 Marco Cozzi iz Vicenze . 37 Tarragona (katedrala) .) .Kipovi apostola na glavnom portalu (1278.majstor Bartolomé. Louvre). 30 Leonardo i Francesco Ricomarmi . st. 41 Valladolid (crkva San Pablo) 42 Salamanca (Catedral Nueva) . ali skulpture su bliže onima u Burgosu (tj. Damián Formet iz Valencije.Porta della Carta (1438-42.Nadgrobni spomenik Lopea Fernándeza de Luna (majstor Pedro Moragues iz Barcelone). Museo Civico). Jaime Castayls.. Izrazit utjecaj Amiensa i Reimsa. drvo.Navještenje (Pariz.Sjeverni portal izrađen u "Izabela stilu" (1513. Santa Caterina). Serzana. 36 Leon (katedrala) . 14.). 32 Bartolomeo Bon (? . Glavni predstavnik venecijanskog gotico fiorito. Santa Maria Assunta). Pisana (de Pontedera).Navještenje (Pisa. Sv. 39 Zaragoza (katedrala) . 38 Toledo (katedrala) . .

. Spomenici: 43 Alcobaça (cistercitska opatijska crkva) .). st. 94 .Sepulkralna plastika i brojem i kvalitetom nadmašuje onu u susjednoj Španjolskoj (osobito tijekom 14.Nadgrobni spomenik Done Ines de Castro (14. st.).

prevladavali su venecijanski utjecaji. Antonio Busato.Sv. Vida). st. Marka.G: SKULPTURA U HRVATSKOJ . vis.. Brinje.Propovjedaonica (14. katedrala). Pripada tipu "Lijepih Madona" srednjoeuropskog podrijetla.. župna crkva). vis.U kopnenom dijelu Hrvatske prevladala je u 14.Dolaskom 15. srednjoeuropski. ploča 72 .Kiparstvo 14. 190 cm. nakon gašenja romaničkih oblikovnih iskustava.Bogorodica s Djetetom (15. stoljeća u Dalmaciji. st. stoljeća.). Eufemije). Ivan Pribislavljić... Stenjevac .Sv. biskupijska zbirka . . . teško doseže razinu dorečenog gotičkog likovnog izraza. polikromirano drvo. Kanfanar. Petar Berčić.. Krug južnonjemačke kasnogotičke skulpture. Spomenici: 01 Djela anonimnih majstora: . . među kojima je oblikovanje punog i uvjerljivok ljudskog lika jedno od najvažnijih. Zagreb.Zagreb. Vjerojatno import iz srednje Europe. . prateći dozrijevanje likovnog izraza. st.. . . polikromirani kamen.Bogorodica Sućutna (početak 15. Taj je likovni izričaj najviše došao do izražaja u rješavanju bitnih kiparskih problema.O prihvaćanju matične struje zapadnoeuropske gotike najbolje svjedoče drveni kipovi namijenjeni kultu (raspela. što je uglavnom ovisilo o prihvaćanju talijanskih umjetnika. župna crkva . Gotička radionica alpskih krajeva. katedrala). korske klupe. polikromirano drvo. vis. . župna crkva). stoljeću struja koja je naglašavala konstruktivne.. Petar i Pavao (1480-90. Stjepan ? (konac 13. polikromirano drvo. što je usporilo razvoj plastike. ili rad kruga parlerijanskih majstora koji su radili u Zagrebu. . te predstavlja vrhunac kasnogotičkog likovnog izraza u Hrvatskoj. . crkva Sv. koja se teško odvajala od romaničkih tradicija.iz crkve Sv.. st. 175 cm. župna crkva). Eufemija (15. a začetak mu nalazimo u djelima Radovanovih sljedbenika na portalu trogirske katedrale.Bogorodica s Djetetom (prva pol.. .iz crkve Sv. . Poreč. Zagreb. stoljeća kiparski zadaci postaju složeniji. ovisno o podrijetlu utjecaja (gornjoitalski.Okrunjena glava / Sv. Brinje. mletački). st. drvo.I skulptura u drvu doživljava koncem 14. Uz nove teme inspirirane drukčijim odnosom prema prema realnosti zemaljskog svijeta i osjećajnijim pristupom religioznoj tematici. 168 cm.. 69 cm.. član radionice Parlera). 96 cm. 15..Gotičko se kiparstvo javlja u okrilju graditeljstva u posljednjoj četvrtini 13.U neprekinutom kontinuitetu razvoja srednjovjekovne skulpture na tlu Hrvatske gotika donosi niz novina. rezbareni poliptisi . Rovinj.. Marije u Boljunu). st. crkva Sv.Raspelo (oko 1300.Bogorodica s Djetetom (1470-80. a zanemarivala dekorativne elemente u graditeljstvu. Gradnja šibenske katedrale rezultira stvaranjem velike škole. . stoljeća može se svrstati u nekoliko stilskih grupa. . Pripada tipu "Lijepih Pietà".). Rijeka. kruga Jurja Dalmatinca. vis. Smjerovi razvoja bili su različiti u pojedinim gradovima. . i u prvoj polovini 15.U istarskoj skulpturi. vis. . kipovi Bogorodice s Djetetom). Andrija Aleši .. Sofije u Dvigradu). vis. Zagreb. crkva Sv. Drvena plastika 14.98 cm. . stoljeća procvat (raspela. javlja se postupno i drukčija plastička koncepcija likovnog jezika. 95 .Portal (oko 1400. koja je iznjedrila brojne kvalitetne skulptore (Lorenzo Pincino.

Djelo nastalo pod venecijanskim utjecajem. crkva Sv. Pavao . Stošija. polikromirano drvo. Arheološki muzej)... Šime). 120 cm. kamen. Sv. predočuje sadržaj škrinje. kamen. Skulptori: 02 Mavar (14. Petar. 83 cm. Dubrovnik. . Dvije Marije (nakon 1280. karakteristična je gotička invencija. stoljeća nalazio nad sarkofagom Blaženog Ivana Trogirskog. Stari grad. st. .Luneta portala (1324. st. st. polikromirano drvo.) 96 . katedrala.... vis. Pag. župni ured). polikromirano drvo. te nekoliko reljefa Sv. . st. Poreč. samostan benediktinki). franjevačka crkva. Kuzme i Damjana). Stilom i vrsnoćom približava se djelima prve generacije te grupe ostvarenja internacionalne gotike.Imago Pietatis (druga četvrtina 15. Raspeće. župna crkva Velog Sela). propovjedaonica). . koji se iz čeških krajeva početkom 15. . Eufraziana).Bogorodica s Djetetom (konac 14. .Sv. Krajnje bočne strane ukrašene su figurama u reljefu. crkva Sv. Vinka u Župi Dubrovačkoj).Bogorodica s Djetetom (15. S obzirom na građu i osebujnost likovne obrade jedinstven spomenik u hrvatskoj kiparskoj baštini kasnog srednjeg vijeka. Bogorodica s Djetetom. Šimun (početak 14. st. Muzej grada).Korska sjedala (1452. Vjerojatno import iz alpskih krajeva. Dva reda po pet klupa.Raspelo (1370-80. Bogorodica s Djetetom na prijestolju. (konac 14.. Sv. vis..Pranje nogu.. . član mletačke kiparske obitelji de Sanctis). . Split.Bogorodica s Djetetom i anđelima (druga polovina 15. st. Trogir. . Anonimnom majstoru splitskog raspela pripisuju se slični radovi u Kotoru i Piranu. dominikanski samostan .. sljedbenici majstora Radovana). Sv. Gučetića (sredina 14. st. Krševan i Sv..Blaženi Ivan (1348. .Bogorodica s Djetetom (oko 1440. Dubrovnik. vis. Ćokovac. Vjerojatno import s područja Verone.Sarkofag M.Bogorodica s Djetetom (početak 15. st.iz crkve Sv.. polikromirano drvo. katedrala). Pag.. Vlaha. Dubrovnik. kao i težnja za dramatskim efektom postignuta naglašavanjem anatomskih detalja deformiranih mučenjem. polikromirano drvo.. . . st. Kip potječe iz crkve Gospe od Zdravlja u Cresu. . Pula. Marije u Lakuću kod Dvigrada). .... stoljeća proširio cijelom Europom. Pula. župna crkva . Trogir. katedrala).. Sitni anđeo s kadionicom ikonografski je znamen svečeve duše. Kanfanar.Krist (1348. st. 370 cm. Pripada tipu "Lijepih Madona". djelo nekog od sljedbenika Michelea da Firenze. . klaustar franjevačkog samostana). .Reljefi sa sarkofaga: Bogorodica. 202 cm. Isti anonimni autor izradio je fontanu u klaustru samostana Male braće.. st. portal katedrale. Vis.iz crkve Sv. Pripisuje se mletačkim majstorima Giovanniju Buora i Bartolomeu di Domenico Duca. Zborna crkva). franjevački samostan). Zadar.Portal (1418... .Navještenje (konac 15. Reljefni lik predočen u priridnoj veličini. oslikana terakota.. vis. Cres. Tipološka varijanta bolnog Krista u kojoj je tijelo obješeno na križ Yoblika. Trogir.Poliptih (15. Vjerojatno ostatak skulptorskog ukrasa ciborija koji se do 1. Zadar.

- Izradio je oko 1331. godine kamene kipove arhanđela Gabrijela i Marije na ciboriju katedrale u Trogiru. Smatra se da su cijeli ciborij, a prema tome i stilski srodne propovjedaonice u trogirskoj i splitskoj katedrali, djela njegove radionice. - Navještenje (oko 1331., kamen, vis. 123 i 105 cm, Trogir, ciborij u katedrali). 03 Nikola Dente (14. st.) - Djeluje u Splitu i Trogiru. Oko 1372. izradio je portal dominikanske crkve u Trogiru s reljefima Bogorodice, Sv. Magdalene, Blaženog Augustina Kažotića i donatorice Bitkule Kažotić (potpis: MAGISTAR NICOLA DENTE DITO CERVO DE VENEZIA). Pripisuje mu se kip Bogorodice s Djetetom na prijestolju iz crkve Gospe od Poišana u Splitu. 04 Ivan Jakovljev de Borgosansepolcro (14. st.) - Mletački drvorezbar. 1394-95. zradio je korska sjedala za franjevačku crkvu u Zadru, ukrašena biljnim motivima, figuralnim kompozicijama (Sv. Krševan, Sv. Benedikt, Stigmatizacija Sv. Franje) i portretom naručitelja fra Benedikta. 05 Pavao Vanucijev iz Sulmone (kraj 14. st.) - Talijanski graditelj i kipar. Djeluje u Zadru i Pagu 1386-1400. - Nadgrobni spomenik nadbiskupa Nikole Matafara (1386., kamen, Zadar, Narodni muzej - iz katedrale). - Skulptorski ukras pročelja (1392., Pag - Stari grad, Zborna crkva). - Skulptorski ukras pročelja (oko 1390., Zadar, crkva Sv. Mihovila). - Sv. Ana s Bogorodicom (oko 1388., kamen, 77 x 83 cm, Zadar, crkva Sv. Krševana). - Oplakivanje Krista (77 x 77 cm, Zadar, SICU) 06 Petar Radmilov Pozdančić (prva pol. 15. st.) - Bogorodica iz Navještenja / glava Gabrijela (početak 15. st., Zadar, SICU / crkva Sv. Ivana). Izrazito kvalitetne skulpture ostatak su opusa kojeg se konture tek počinju ocrtavati. 07 Bonino Jakovljev iz Milana (? - 1429.) - Talijanski kipar. Djeluje u Dubrovniku, Korčuli, Splitu i Šibeniku. Poniknuvši iz lombardijske likovne tradicije, pojačava u Dalmaciji struju sjevernjačke gotike, ali se podređuje ukusu retardiranog likovnog izraza konzervativne sredine. - Portal (1412., Korčula, katedrala). - Orlando (1418., kamen, Dubrovnik, Placa). - Reljef anđela s grbom Dujma de Judicibus (oko 1420., kamen, 72 cm, Split, Gradski Muzej - nekad na zvoniku katedrale). - Kapela Sv. Dujma (1427., Split, katedrala). Ciborij i oltar sa sarkofagom Sv. Dujma. - Skulptorski ukras glavnog i bočnog portala: šest likova apostola, Adam i Eva, lavovi nosači (Šibenik, katedrala). - Sv. Mihovil (Šibenik, gradske zidine). 08 Petar Martinov (Pietro di Martino) iz Milana (? - 1473.) - Radi u Dubrovniku od 1431. do 1452. Kao voditelj vrlo plodne radionice uvodi u dubrovačku sredinu predrenesansne sadržaje. - "Eskulapov kapitel" (četvrto desetljeće 15. st., kamen, Dubrovnik, trijem Kneževa dvora). - Mala Onofrijeva česma (oko 1440., kamen, Dubrovnik, Placa). Dupini sa školjkama, maskeroni, klečeći goli dječaci, a osobito reljefni likovi u donjem dijelu, iskazuju renesansne odlike, premda su opterećeni gotičkim reminiscencijama.

97

09 Matej Moronzon (prva polovina 15. st.) - Mletački drvorezbar, član poznate umjetničke obitelji. Radi u Zadru od 1418. do 1451. godine. Izradio je korske klupe i letner za zadarsku katedralu, te dva svetohraništa (za katedralu i crkvu Sv. Marije Velike), koja se nisu sačuvala. Pod utjecajem Moronzonovih klupa nastala su korska sjedala rapske i trogirske katedrale. - Korske klupe (nakon 1418., polikromirano drvo, Zadar, katedrala). Kor se sastoji od dva krila s po dva reda sjedala bogato ukrašenih u stilu mletačke cvijetne gotike. - Raspelo i Apostoli (1426-31., polikromirano drvo, vis. 170 i 136-142 cm, Zadar, SICU - sa letnera katedrale). Pozlatio i oslikao Ivan Petrov iz Milana 1431. 10 Ivan Budislavić (15. st.) - Trogirski drvorezbar. 1440. obvezao se izraditi korska sjedala za trogirsku katedralu. Pripisuju mu se i četiri bočne stranice korskih sjedala u splitskoj katedrali. - Korske klupe (1440., Trogir, katedrala). 11 Grgur Vidov (15. st.) - Trogirski drvorezbar. Zajedno s anonimnim mletačkim majstorom izradio je 1458. veliki kasnogotički ormar s bogatim figuralnim vijencem u sakristiji trogirske katedrale. 12 Petar de Riboldis (15. st.) - Talijanski drvorezbar. Spominje se u Zadru 1432-33., gdje se obvezao izraditi veliki poliptih s izrezbarenim reljefnim kompozicijama za crkvu Sv. Frane, te šest svetačkih kipova za crkvu Sv. Marije Velike. Pripisuje mu se i kip Sv. Kristofora u Rabu. Skulpture imaju obilježja sjevernotalijanske gotike s prekoalpskim utjecajima. - Poliptih: Krunjenje Marijino, Sv. Ivan Krstitelj, Sv. Jeronim, Sv. Šimun, Sv. Klara, Svetac franjevac, Stigmatizacija Sv. Franje, Sv. Marija (1435-53., polikromirano drvo, Zadar, samostan Sv. Frane - Pag, crkva Sv. Marije u Starom gradu - Pag, samostan Sv. Margarite). Pozlatio i oslikao Dujam Vučković 1452-53. - Sv. Kristofor (četvrto desetljeće 15. st., drvo, 147 cm, Rab, katedrala). 13 Juraj Petrović (15. st.) - Ugledni svećenik splitskog kaptola, koji je s pomoćnicima izrađivao monumentalna raspela. Pritom je izgradio osobni izražajni stil na tragu kasnogotičkog ekspresionizma. Djela mu se nalaze u Dubrovniku, Orebiću, Omišu, Hvaru, Splitu, Trogiru i Šibeniku. - Bogorodica i Sv. Ivan (1441., Šibenik, Muzej grada / crkva Svih Svetih). - Raspelo (sredina 15. st., polikromirano drvo, vis. 148 cm, franjevačka crkva u Pridvorju u Konavlima - iz franjevačkog samostana na otočiću Daksi). - Raspelo (sredina 15. st., Dubrovnik, crkva Sv. Križa u Gružu). - Raspelo (1455., polikromirano drvo, vis. 168 cm, Šibenik, katedrala). Na podnožju križa, oblikovanom poput hridine, naslikan je natpis: MAGISTER FUIT HVIUS OPERIS PRESBITER GEORGIVS PETRI CHANONICUS SPALATENSIS. - Raspelo (sredina 15. st., Split, katedrala). - Raspelo (oko 1457., polikromirano drvo, Orebić, franjevački samostan). Izvorno dio grupe Raspeća u franjevačkoj crkvi na Otoku kraj Korčule. - Sv. Ivan Evanđelist (oko 1457., polikromirano drvo, vis. 138 cm, Hvar, franjevački samostan). Izvorno dio grupe Raspeća u franjevačkoj crkvi na Otoku kraj Korčule.

98

14 Juraj Matejev Dalmatinac (oko 1405 - 1473/5.) - Graditelj i kipar. Do 1441., kada dolazi u Šibenik, živi u Veneciji, gdje ima obitelj i kuću. Njegovi radovi u Veneciji nisu dokumentirani, a na osnovu stilskih podudarnosti smatra se da je radio u radionici Giovannija i Bartolomea Bona. U Veneciji usvaja stil kićene gotike (gotico fiorito), ali i elemente toskanske renesanse. Na šibenskoj katedrali radi kao protomajstor od 1441. do smrti, s brojnim prekidima i dužima zastojima u gradnji. Usporedo s tim radovima preuzima zadatke u drugim dalmatinskim i talijanskim gradivima: Zadru (1444., pregrada u franjevačkoj crkvi), Splitu (1446-48., kapela Sv. Arnira u crkvi Sv. Eufemije, 1448., kapela Sv. Staša u katedrali), Pagu (1449., 1451., 1457.), Dubrovniku (1464-66., kula Sv. Katarine, Minčeta, kip Sv. Vlaha), Ankona (1451-58., Loggia dei Mercanti, portal crkve San Francesco delle Scale, 1460., portal crkve augustinaca). Pri radovima mu pomažu brojni suradnici i učenici, a osobito je gradilište šibenske katedrale pod njegovim vodstvom postalo centar širenja arhitektonskih i skulptorskih oblika. Makar je kao arhitekt bliži renesansnom senzibilitetu, kao skulptor je ostao čvršće vezan uz gotičke tradicije mletačke skulpture. - Ukrasne glave na apsidama (1443., 71 glava, kamen, Šibenik, katedrala). - Skulptorska dekoracija krstionice (oko 1443., kamen, Šibenik, katedrala). - Sv. Jakov Stariji (oko 1445., kamen, vis. 120 cm, Šibenik, Zbirka crkvene umjetnosti - sa katedrale). - Oltar Sv. Staša (1448., kamen, Split, katedrala). - Sv. Vlaho (oko 1465., kamen, Dubrovnik, Sorkočevićev ljetnikovac). - Konjanik, alegorija Milosrđa (1451-58., Ankona, Loggia dei Mercanti). - Portal (1451-58., Ankona, San Francesco alle Scale). - Portal (nakon 1460., Ankona, San Agostino). 15 Ivan Pribislavljić (15. st.) - Kipar i graditelj. Prvi se put spominje 1441. kao suradnik Jurja Dalmatinca s kojim dolazi iz Venecije radi gradnje šibenske katedrale. Po Jurjevim je nacrtima izradio i djelove portala za crkvu San Francesco u Ankoni. Samostalna su mu djela u Šibeniku kapela Sv. Barbare (1447-51.), te stube na crkvi Sv. Ivana (1460.). Pripisuje mu se i izrada portala kneževe palače u Pagu (1467.). Djela mu pokazuju odlike zakašnjele mletačke kićene gotike pod utjecajem Jurja Dalmatinca. - Kapela Sv. Barbare (1447-51., Šibenik). - Luneta portala (1452-55., Ankona, crkva San Francesco). - Reljef Sv. Ivana s bratimima (1460., Šibenik, stubište crkve Sv. Ivana). - Portal (1467., Pag, kneževa palača). 16 Petar Berčić (oko 1430. - 1482.) - 1447. stupio je na nauk kod Lorenza Pincina. 1453. radi s Andrijom Aleši u crkvi Sv. Ivana u Rabu. 1455-57. radi s Jurjem Dalmatincem na šibenskoj katedrali. U Šibeniku izrađuje gotičke portale i prozore. 1459-62. radi u Pagu s Matkom Stoislavljićem. 1472. ugovorio je izradu pročelja crkve Sv. Šimuna u Zadru. Pripisuju mu se dva kipa sa nekadašnje kapele Sv. Šimuna, te reljef u luneti portala Zborne crkve u Pagu. - Sv. Zoilo i Sv. Stošija (nakon 1472., kamen, vis. 113 i 111 cm, Zadar, SICU sa kapele Sv. Šimuna). - Luneta portala (oko 1460., kamen, Pag, Zborna crkva Sv. Marije). 17 Andrija Aleši (1420/25. - 1504/5.) - Kipar i graditelj. 1435. pomoćnik klesara Marka Petrova iz Troje u Zadru, 1455. pomoćnik Jurja Dalmatinca pri gradnji šibenske katedrale, 1448. radi kapelu Sv. Katarine za splitske dominikance, 1452. pomoćnik Jurja

99

koji u svom djelu... katedrala. . Djeluje u Dalmaciji od 1467. Sv. dok je u kasnijim izrazitiji utjecaj ranorenesansne skulpture Nikole Firentinca. Trogir. zadržava i dio gotičkog senzibiliteta ("S" linije. stubište Kneževa dvora). s karakterističnim izduženim glavama.). do smrti Firentinac je protomajstor gradnje šibenske katedrale. gradske zidine. ciborij u katedrali). Filip (oko 1490. iskazuje izrazite crte okašnjelog gotičkog ukusa. Sv. Pietà. djeluje uglavnom u Splitu. 1497. U ranijim radovima prevladava gotički duh. Trogir. kapela Blaženog Ivana). ugovorio izradu portala za samostan Sv.Grobnica obitelji Sobota (1469. Dubrovnik.) . 1498. Bog Otac.). gdje zamjenjuje Jurjev gotičkorenesansni slog jednostavnim oblicima renesanse. .Portal (kraj 15. Jerolim. Zajedno s Andrijom Alešijem izgradio je i skulptorski opremio kapelu Blaženog Ivana u trogirskoj katedrali (1467-94. Skulpture mu se odlikuju mekom. te konzole umetnute u Radovanov portal. pomalo mlohavom modelacijom.). psihološka karakterizacija likova . kapela Blaženog Ivana Ursinija. Kao skulptor..) .). Skulpture očituju okasnjelo oživljavanje predaja srednjovjekovnog kiparstva. Dominika). Samostalna su mu djela u Trogiru Oplakivanje (1470.. te kip Sv.Djeluje u Dubrovniku (dijelovi mosta na Pilama. Firentinac je tipičan predstavnik rane renesanse. mišićavim i koštunjavim prikazima ljudskog lika.Oplakivanje (1470. Apostola u Dubrovniku.Ciborij (1485. 19 Leonard Petrović (konac 15. . Zadar . . Korčuli (dovršenje zvonika katedrale. crkva Sv.. Trogir). ima u Splitu radionicu s brojnim pomoćnicima.. Uz dominantne renesansne odlike. franjevačka crkva).. .). Jerolima u špilji (Split..). nego i ukusu naručetelja. pod utjecajem konzervativne sredine. Marije na Tremitima . . zajedno s bratom Petrom. Zadar).Skulptorski ukras zborne crkve u Pagu (između 1485.. Zadru i Pagu.) . 1456. .). Korčula. Sebastijana s oltara istoimene crkve (1476. reljef Pravde u gradskoj loži (1471. Od 1453.. i 92. oblikovanje draperija. izvodi više djela u Rabu..Krstionica katedrale (1467.. st. 100 . kamen.Arhitekt i kipar. Na katedrali je izveo i nekoliko skulptorskih radova (reljefno poprsje Boga Oca pred svetištem i tri velika kipa vrh zabata transepta i svetišta). a pripisuju mu se i kip Sv. . Ivan Evanđelist i Sv.Južni portal palače Cipiko (Trogir). 18 Nikola Firentinac (? .Reljefi Sv. Od 1475. grobnicu Ivana Sobote u crkvi Sv..Sv.Palača Nassis (oko 1490.).). . kamen. Dominika u Trogiru (1469. a od 1467. Petra na portalu istoimene crkve. surađuje s Nikolom Firentincem na radovima u Trogiru (krstionica katedrale. pročelje crkve Sv. Zbirka crkvene umjetnosti u crkva Sv.Dubrovački kipar. 19 Marko Andrijić (konac 15. Marije na Tremitima (1472-73. Od 1472. st. Trogir.Dalmatinca na Loggi dei Mercanti u Ankoni. st. Od djela izvan Trogira sačuvani su reljefi Bogorodice s Djetetom u luneti portala franjevačke crkve u Orebiću i portal crkve Sv.).1505.. Ivana).Ivan. ne samo po dosezima provincijalnih majstora. katedrala). . izradio je južni portal franjevačke crkve u Dubrovniku.

ukrašeni rezbarijama i pozlatom. tradicionalno razvijenije u Italiji. Engleske i Njemačke uvjetovali su bogat razvoj umjetnosti vitraja. koje. koje. doživljava u doba gotike pravi procvat. te psihološku individualizaciju likova. .Zapadnoeuropska gotika ne poznaje monumentalno slikarstvo (osim u rijetkim slučajevima profanih prostora).U smislu razvoja stila i u slikarstvu je moguće pratiti iste elemente koji su karakteristični i za gotičku skulpturu: težnju ka većoj realističnosti.Poput skulpture.Kao poseban problem u težnji ka realističnijem prikazivanju javlja se pitanje ostvarivanja iluzije treće dimenzije (volumena i prostorne dubine). počinju izrađivati bogati poliptisi i oslikani krilni oltari.Novinu gotičkog doba predstavljaju grafike (drvorezi. postaje u sjeverozapadnom dijelu Europe dominantna slikarska tehnika i nositelj likovnog razvoja slikarstva. 101 . I slikarstvo na drvu. jer u sakralnim građevinama. Snažan poticaj u tom smislu predstavlja slikarstvo Giotta di Bondone.Veliki prozori gotičkih katedrala Francuske. te se. . . ali ne omogućava bitniji pomak u odnosu na likovnost romaničkog doba (plohe boja uokvirene linijama).Jedino u Italiji.Slikarstvo minijatura. Taj se zadatak posebno postavlja pred fresko-slikarstvo koje je narativnijeg karaktera od onog na dasci. više nije bilo velikih zidnih ploha koje bi mogle biti ukrašene freskama. te pokazuje majstorsku tehniku linearnog crteža i bogatu skalu boja. gdje je graditeljstvo sačuvalo zidnu masu. zadržavajući ipak osnovne odlike gotičkog slikarstva. već se kreće u rasponu od djela koja jedva nagovještavaju raskid s romaničkim tradicijama do onih koja je teško razlučiti od dostignuća rane renesanse. obraćanje pažnje na detalje. tapiserija i slika na drvu. zbog načela dematerijalizacije masa. . U tom smislu potrebno je u gotičkom slikarstvu uočiti razvoj stila. Intenzivan kolorit vitraja daleko nadmašuje kolorit fresaka. uslijed tehnike izrade. ni gotičko slikarstvo nije kompaktna stilska cjelina. umjesto jednostavnih romaničkih slika na drvu. no tek na izmaku gotike vodeći sjevernjački umjetnici poput Jana van Eycka u potpunosti savladavaju perspektivu. postaje nositelj razvoja slikarskih formi. koje u Francuskoj postaju i najistaknutija djela monumentalnog slikarstva. bakrorezi). iskazuju naglašenu linearnost. dolazi do snažnog razvoja zidnog slikarstva.Obogaćivanjem ambijanta svakodnevnog življenja sve se više razvija izrada tapiserija. . . koji težnja ka realističnosti i produhovljenoj estetici stalno potiče. .SLIKARSTVO . prihvaćajući osnovne postavke gotičkog likovnog izraza. . koje nije ovisno o arhitektonskoj podlozi.

06 'Majstor Sv.Slikar. Joakimu (oko 1275.. Pinacoteca Civica).Krunjenje Bogorodice..Djeluje početkom 14. st. st. Slikari: 08 Bonaventura Berlinghieri (13.) . 07 'Majstor Kodeksa Sv. Rim. 04 'Majstor Sv. Sacro Speco. Djela anonimnih majstora: 01 Anonim . Franjo (1228. Santa Maria dei Servi). Pinacoteca). . krstionica katedrale). Cecilija (Firenca.. Jurja' .Bogorodica s Djetetom (1261. Pisa. Uffizi .Pripadnik kruga firentinskih duecentista. st. Museo Nazionale).Sv. 02 Anonim .Sv. Metropoliten Museum). 09 Giunta Pisano (13. Radi u Sieni i Pistoi. Njegov se izraz udaljava od bizantskih tradicija i priklanja domaćim školama Lucce i Firence. freska. 102 . .Kodeks Sv. Santa Croce.. U okviru tradicionalne bizantske ikonigrafske sheme (Hodegetria) izrazio je slobodnije shvaćanje u ostvarenju lika. do 1255. .Djelovao oko 1250-70.Raspelo (oko 1230. Pripisuju mu se i freske s motivima Pasije u donjoj crkvi Sv.Sv. . ..Slikani antependij (Siena. Magdalene' . Orvietu i Firenci. Klare' . Franjo i prizori iz njegova života (Firenca..Raspelo (prije 1260.Polaganje u grob (New York. freska.Slikarstvo Duecenta tijesno je povezano s umjetnošću Bizanta ("maniera greca").iz crkve Santa Cecilia). San Gimignano. kipar i graditelj. Franje u Assisiju. Pridržavajući se bizantske tradicije. Noli me tangere (Firenca. Capella San Gregorio). Pisa. Capella Bardi). u Pisi.Prizori iz života Sv. . Klare (1285. Archivio Capitolare di San Pietro).) . Sljedbenik. Siena.Scene iz života Sv.. Cecilije' .. . st.Mozaici (konac 13. st.Sv. 11 Coppo di Marcovaldo (1225/30.1274.) . Assisiju i Bologni.. San Domenico). .) . 10 Guido da Siena (druga pol 13. .Djelovao od 1229..) . Martina' . a pripisuju mu se radovi u Arezzu. Assisi. Firenca. stvorio je prototip slikanih raspela. 05 'Majstor Sv. Firenca. st. 03 'Majstor Sv.Bogorodica s Djetetom (oko 1270. Franje (1235. Palazzo Pubblico . Siena. možda i učenik Giottov. . Museo Nazionale dei Bargello).. Santa Chiara).Bogorodica s Djetetom na prijestolju i dvanaest scena o Sv. Ani i Sv. Franje i prizore iz legendi o svecu. Accademia). nabora draperije i kolorita. 12 Margaritone d'Arezzo (13.Raspelo (Bologna. Pesci. Magdalena (1250-79. San Francesco).H: SLIKARSTVO U ITALIJI . Museo Nazzionale). .iz crkve San Domenico).Jedan od prvih slikara koji su prikazali portretni lik Sv. . Jurja (prije 1341.

) . no figure su mu znatno pokrenutije i voluminoznije.Freska Posljednjeg suda (oko 1293. U koloritu se još drži bizantskih uzusa. Bogorodica s Djetetom i anđelima .) . 424 x 276 cm.oko 1330.Krunjenje Bogorodice (oko 1287.Bogorodica na prijestolju s anđelima (218 x 118 cm. .. Prizori na stražnjoj strani izrazito su slobodniji od onih na prednjoj koji još iskazuju bizantsku ukočenost.Sv. Rim. katedrala). te iskazuje težnju ka plastičnijem oblikovanju i individualizaciji fizionomija. Uz središnju sliku Bogorodice u slavi. . oko 1240. . Evanđelisti .1319. Firenca.. Ambroggio ?). Natinal Gallery). Franjo (107 x 57 cm.. Napuštajući bizantske forme pokušava ostvariti živ. Museo dell' Opera della Metropolitana. vitraj. prema kasnojoj tradiciji.Bogorodica s Djetetom (New York. San Paolo fuori le mura).Najznačajniji talijanski slikar prije Giotta i. Santa Maria in Trastevere.iz crkve Santa Trinità).u donjoj crkvi.iz katedrale u Sieni)..) godine. Arezzo.1337.Sv. . Bologna. jer je slavu stekao pod nadimkom (izvedenicom) Giotto. njegov učitelj. Uffizi . San Francesco). Franjo (Arezzo. Siena. . Louvre . Assisi. . 16 Giotto di Bondone (1266/67.Bogorodica s Djetetom (1260-70. 14 Pietro Cavallini (oko 1250. Izrastavši iz bizantskog slikarskog formalizma.Freske (posljednja trećina 13. Podaci o njegovoj ranoj mladosti o naukovanju kod čuvenog firentinskog slikara Cimabuea više imaju karakter legende nego povijesnih podataka. .u gornjoj crkvi. Raspeće. 15 Duccio di Buoninsegna (1255/60.) . 385 x 223 cm.) . Uffizi .Maesta (oko 1275.Bogorodica s Djetetom (Montelungo. katedrala). uklopljen u realističan prostor. Izgleda da je Giotto oko 1280. .. .1302. ..Rođen je u Cole di Vespignano u Muggielu. London.Raspelo (Rim. . Pinacoteca). . godine 103 . (ili 1267. Pariz. Ducciovo idealizirano i poetično slikarstvo zadržat će se u Sieni preko Simonea Martinija sve do Giovannija Sassete. razne ploče u američkim i britanskim muzejima . . Krsno ime nije mu poznato (Biaggio.Prvi značajni predstavnik sienskog slikarstva. Rim. .Sv. Museo di Santa Maria degli Angioli).Mozaik . Firenca.Maesta (1279-80. prikazani su na postranim pločama i predeli prizori iz Marijina života i Kristova djetinjstva. Ivan (oko 1301. . Siena. . Santa Cecilia in Trastavere). Pisa.. Assisi. .. . apsida). Prizori iz života Marijina.iz crkve Santa Maria Novella). Pretpostavlja se da su vitraji rađeni prema Ducciovim kartonima. u obitelji imućnog zemljoradnika Bondonea.. . od Ulaska u Jeruzalem do Uzašašća. prvi je na toskanskom području ispoljio težnju da likovima dade individualnija obilježja uz izraženiji realizam.Mozaici s motivima iz života Bogorodice (oko 1291. Santa Maria dei Servi). eetrdesetak kilometara od Firence 1266. premda ponešto idealiziran ljudski lik. Prizori iz Apokalipse. župna crkva)."Madonna Rucellai" (1285. San Domenico). st.Najznačajnija ličnost u rimskom gotičkom slikarstvu do pojave Giotta. collection Lehman).. 13 Cimabue (Cenni di Pepo. . a na pozadini na istim pločama u 34 polja prizori iz Kristova života.Raspelo (336 x 267 cm.iz crkve San Francesco u Pisi).Maesta (1308-11. Prevladava bizantsku ukočenost kompozicije i plošnost likova..

ova veličanstvena slika nije sačuvana. Capella Bardi. Firenca.1355. kasnije se približava sienskim majstorima. Washington. Santa Maria Novella). no nakon nekog vremena prelazi u Cimabueovu radionicu.Ciklus iz života Marijina (nakon 1318. Franji) i Peruzzi (prizori iz života Sv.. koji zadržava učiteljev način. Ivana Evanđelista). .1366. u početku pod utjecajem Giotta. 325 x 204 cm. 1300. centru franjevačkog reda. Stjepan (1320-25. National Gallery).Freske (Firenca.. Ravenna. Silvestru i caru Konstantinu. Santa Croce. u kapelama Bardi (priče o Sv.. 104 . Capella Pulci-Berardi). .Firentinski slikar.Sv. Or San Michele).. Stjepana. . učenik i sljedbenik Giottov. Firenca. ni ovi se radovi nisu sačuvali. Firenca. Ove freske svojom naprednom koncepcijom i snagom umjetničkog izraza bez dvojbe predstavljaju najznačajniji kompleks gotičkog slikarstva uopće. Museum). 18 Maso di Banco (prva pol. Santa Croce. .4 x 63.. Iz kasnijeg razdoblja njegova rada djelomično su sačuvane freske u firentinskoj Crkvi Santa Croce.Posljednja večera (freska.Firentinski slikar. gdje je u Lateranskoj lođi naslikao jedan suvremeni prizor (Papa Bonifacije VIII određuje jubilarnu godinu). . Firenca.došao u Firencu i kao šegrt stupio na naukovanje u vunarski ceh. godine freskama s motivima iz života Sv. . scenom Posljednjeg suda. 19 Taddeo Gaddi (? .Freske (Firenca. San Francesco). Firenca. Dio poliptiha kojem je pripadala i Bogorodica iz Washingtona. godine papa Bonifacije VIII zove ga u Rim. u Crkvi Sv.Freske (1290-96.. . Dahlem Museum). 84 x 54 cm. .. st. Lovre i Sv.) . nastale između 1320. . . freske. . 17 Bernardo Daddi (oko 1290. Capella Scrovegni).. Dimenzije pojedinačnih scena 270 x 230 cm. Santa Croce. . . Prikazi muka Sv.. Franje ukrašava unutrašnjost gornje bazilike. . Franje. ponajviše za rad u franjevačkim crkvama (Rimini.Bogorodica s Djetetom (Berlin. Nažalost. te ornamentalnom dekoracijom i zasebnim likovima u medaljonima. i 1325. Santa Croce. Padova.Freske (1320/1325. refektorij). Prizori s temama o Sv. Dimenzije pojedinačnih scena 280 x 450 cm. Museo Horne). Firenca.Sin mozaičara Gadda di Zanobi. Uffizi).) .) . ali mu nedostaje njegova dramatska snaga. 86.Bogorodica među anđelima (1347. 14. . gdje u razdoblju od 1290. .Triptih s Bogorodicom (1334. Capella Peruzzi). Capella Baroncelli). Ivana Krstitelja i Sv. Vrhunac Giottovog stvaralaštva predstavlja oslikavanje unutrašnjosti kapele Santa Maria della Arena (Capella Scrovegni) u Padovi.5 cm. Assisi. Dimenzije pojedinačnih scena 200 x 185 cm. godine) prizorima iz života Bogorodice i Krista. likovima Poroka i Vrlina. kao i mnoga druga Giottova djela. Capella Bardi). koju je Giotto oslikao (oko 1302-1305. Firenca. Nakon razdoblja školovanja prvi veliki slikarski rad obavlja u Assisiu.Freske (1302-05.Krunjenje Bogorodice (Budimpešta..Maesta (1306-10. 578 x 406 cm. godine. do 1296. Ugled koji je stekao svojim djelom u Assisiju donosi mu brojne nove narudžbe. Najznačajniji učenik i sljedbenik Giottov.Bogorodica s Djetetom (1320-25. Muzej lijepih umjetnosti). Padova). Berlin.Raspelo (oko 1292. No. Santa Croce.

.Konjički lik kondotijera Guidoriccija da Fogliano (1328. .Poliptih (1320. Jedan od najranijih komemorativnih portreta u talijanskom slikarstvu. donja crkva Sv. .?) . Zajednički rad sa Simoneom Martini.Poliptih (1320. .. Siena.) . Museo dell' Opera del Duomo). Djeluje u Sieni.. Firenca Uffizi).Firentinski slikar. Uffizi). . Skidanje s križa. Siena Palazzo Pubblico). Jedan od najvećih freskalnih ukrasa Trecenta. Spominje se od 1317. suradnik i rođak Simonea Martinija.Sin i učenik Taddeov. Palazzo del Podestà).) . 23 Lippo Memmi (14.. Uffizi)..1348. Slika brojne prikaze Bogorodice s Djetetom.Navještenje (1333. Premda još pod utjecajem bizantskih tradicija. Raspeće. 25 Ambrogio Lorenzetti (prva pol. kapela klaustra).) . . posljednji izravni sljedbenik Giottovog načina.) .Krunjenje Bogorodice (London. Pisa.Poliptih (1320.Prizori iz legende o Sv.Povijest Svetog Križa (freska. freske.1344. . no u odnosu na njega ipak iskazuje nešto tvrđi crtež i zagasitije boje. Na slikama iz rane faze očit je utjecaj Giotta i Duccia. Siena. .Maesta (San Gimignano. Santa Caterina). Assisi. 1329. Santa Maria Novella. do 1347. i 1357.Raspeće (Rim. Orvieto.Pietà (195 x 134 cm. .Bogorodica s Djetetom.) . Franje).1396."internacionalne gotike". . st. Firenca. anđelima i svecima (1355. oko 1300.Freske: Raspeće. . dijelovi u Antwerpenu: Navještenje. . Pinacoteca Nazionale.Poliptih Stefaneschi (1338-44. Santa Croce)... . st. .Prizori iz života Kristova (freske. . San Angelo in Vico l'Abate kraj Firence). Palazzo Pubblico). Martina (datacija nesigurna. ...Navještenje (1333. sljedbenik Giottova načina. 300 x 350 cm.Predstavnik sienske slikarske škole. Accademia). Djeluje između 1317. . Pisi. Efekti dobre i loše vladavine na grad i na zemlju (freska. Vatikanski muzej). Franje). . .1369. donja crkva Sv.Učenik svog oca Memma di Filippuccia. Privrženost Simoneovu načinu tolika je da ponekad otežava atribuciju djela. Firenca.. s 105 . . 14.. . . Parizu: Put na Golgotu i Berlinu: Pietà).Pietrov mlađi brat. uspjeva spojiti rafiniranost "dvorskog stila" s preciznim realističkim crtežom sjevernoeuropskog gotičkog slikarstva i stvoriti djela nježnih boja. (Assisi. Siena.Učenik Duccia di Buoninsegna. . Jedan od utemeljitelja sienske slikarske škole.Prizori iz života Sv. 21 Giottino (Tommaso di Stefano. mekih valovitih linija i profinjene liričnosti. Firenca. . Assisiju i Avignonu. Uffizi)... National Gallery). freska. Palazzo Pubblico). Pieve d'Arezzo). Firenca. 24 Pietro Lorenzetti (oko 1280.Maesta (1315. Skidanje s križa.Pala del Carmine. 22 Simone Martini (oko 1284. Franji i života Marijina (Firenca. 20 Agnolo Gaddi (? .. Firenca. Različiti prikazi rada na polju i na ulicama i trgovima grada. Njegov boravak u Avignonu (1338-44) ostvario je znatan utjecaj na razvitak francuskog kasnogotičkog slikarstva . Napulju.Alegorija dobre vladavine. Orvietu.Madonna (1319.

grupama likova u prvom planu, te planovima koji vode u dubinu prostora, s pejzažem koji okružuju grad. - Prikazanje u hramu (1342., 257 x 168 cm, Firenca, Uffizi - iz katedrale u Sieni). 26 Francesco Traini (14. st.) - Djeluje pretežito u Pisi. od 1321. do 1365. Slijedi narativni stil braće Lorenzetti. Iskazuje karakterističnu sklonost prema realističnom detalju. - Pala Sv. Dominika (1344-45., Pisa, Museo Nazionale - iz crkve Santa Caterina). 27 Giovanni da Milano (oko 1325. - nakon 1369.) - Djelovao 1350-69. u sjevernoj Italiji, Firenci i Rimu. Slikajući pod utjecajem Simonea Martinija i Ambroggia Lorenzettija, obogaćuje njihov idealistički pristup slobodnijim slikanjem prostora, življim koloritom i naturalističkim tendencijama u modelaciji likova. - Martirij Sv. Katarine (oko 1354., Prato Pinacoteca Comunale) - Poliptih Svih Svetih. Predela (Firenca Uffizi). - Pietà (1365., Firenca, Accademia). 28 Tommaso da Modena (1325/26. - 1379.) - Sljedbenik idealističkog stila sienske škole i narativnog stila bolonjskih minijatura. S dvije slike izrađene za Karla IV ostvario je i utjecaj na češko slikarstvo. U svojim djelima realizira izrazito realističan tretman biblijskih prizora. - Freske (1352., Treviso, San Niccolò). Prikazao je 40 najvažnijih ličnosti iz reda dominikanaca, s izrazitom individualizacijom fizionomija. 29 Andrea Vanni (oko 1332. - oko 1413.) - Pripadnik sienske škole, sljedbenik braće Lorenzetti. Djelovao u Sieni, Napulju i na Siciliji. - Poliptih s Bogorodicom i svecima (1400., Siena San Stefano). 30 Bartolo di Fredi (oko 1330. - 1410.) - Radi u rodnoj Sieni i San Gimignanu u kasnogotičkoj maniri na tragu A. Lorenzettija. - Poklonstvo kraljeva (Siena, Accademia). - Krunjenje Bogorodice (Siena, Accademia). 31 Taddeo di Bartolo (1362/63. - 1442.) - Jedan od posljednjih predstavnika idealističkog slikarstva sienske škole. Očituje utjecaje Simonea Martinija, Memmija, braće Lorenzetti, te Bartola di Fredi. Radi u Sieni, Genovi, San Gimignanu, Pisi, Perugi, Volterri. Većina radova mu je signirana i datirana. Njegov kasnogotički izraz odupire se tada već prisutnim strujanjima toskanske renesanse. - Posljednji sud (1395., freska, San Gimignano, zborna crkva). - Navještenje (oko 1400., Siena, Pinacoteca Nazionale). 32 Giovanni Sasseta (1392. - 1451.) - Kasnogotički slikar, radi pod utjecajem sienske škole (Simonea Martinija, braće Lorenzetti), te iskazuje odlike stila "internacionalne gotike". Slika "kao da Firenca nije udaljena 40 milja već 40 milijuna milja, i kao da Masaccio, Donatello, Uccello i Castagno leže još nerođeni u majčinoj utrobi" (Berenson). - Poklonstvo kraljeva ( Siena, kolekcija Chigi-Saracini). - Mistične zaruke Sv. Franje (1437/44., 88 x 52,5 cm, Chantilly, Musée Condé). 33 Gentile da Fabriano (oko 1370. - 1427.)

106

- Djeluje u Veneciji, Rimu, Firenci, Sieni i Orvietu. U prvoj fazi još pod utjecajem gotičkih tradicija sienske škole, kasnije unosi u svoja djela elemente rane renesanse. - "Polittico di Valle Romita" (oko 1400., 280 x 250 cm, Firenca Uffizi). - Poliptih porodice Quaratesi (1425., krila u galeriji Uffizi / centralna ploča u Londonu - iz crkve San Niccolò u Firenci). - Poklonstvo kraljeva (1423., 300 x 282 cm, Firenca Uffizi / predela u Louvru - iz crkve Santa Trinità). 34 Antonio Pisanello (1395. - 1455.) - Obrazovan u Veroni pod utjecajem Altichierova slikarstva, u Veneciji upoznaje djelo Gentilea da Fabriano, te usvaja njegov kasnogotički stil. Od 1438. zapušta slikarstvo i počinje se baviti medaljarstvom u čisto renesansnom stilu. - Bogorodica s Djetetom (oko 1420., 50 x 33 cm, Verona, Museo de Castelvecchio). - Navještenje (1423-25., freska, Verona San Fermo). - Lionello d'Este (Bergamo, Accademia Carrara). Portret u profilu oštra obrisa. 35 Guariento di Arpo (? - 1368/70.) - Padovanski slikar koji prvi prihvaća Giottov način, te ga suprostavlja još uvijek snažnom bizantizirajućen stilu Veneta. - Krunjenje Bogorodice (Venecija, Duždeva palača). - Dijelovi slika iz Capelle della reggia Carrarese, Padova, Museo Civico. 36 Altichiero da Zevio (oko 1320. - 1385/90.) - Rođen u Zeviu kod Verone. Osnivač slikarske škole u Veroni. Smislom za slobodniji crtež, življi kolorit i bogato modeliranje ostvario je znatan utjecaj na području sjeverne Italije. - Freske (1376-79., Padova, San Antonio, Capella di San Giacomo Maggiore; Oratorio di San Giorgio). - Raspeće (nakon 1380., freska, Verona, Santa Anastasia, korska kapela). 37 Giusto Menabuoi (1320/30. - 1393.) - Uglavnom radi u Padovi, pod utjecajem Givannija da Milano i Altichiera. - Triptih (1367., London National Gallery). - Freske (1376-78., Padova, krstionica katedrale). Oko 100 biblijskih scena. U nekima je vidljiv utjecaj Giottovih fresaka iz kapele Scrovegni, ali i još uvijek jak utjecaj bizantskog slikarstva. 38 Stefano da Zevio (Stefano di Giovanni da Verona, oko 1378. - nakon 1438.) - Djeluje u Veroni. U njegovim djelima dolazi do izražaja "internacionalna gotika" tzv. 'mekog stila' (kölnske slikarske škole). Karakteriziraju ga produhovljeni idealizirani likovi, te čistoća linije i kolorita. - Poklonstvo kraljeva (1435., 72 x 48 cm, Milano, Brera). Potpis: STEFANUS PINXIT. - Skidanje s križa (Verona, San Fermo). - Bogorodica u ružičnjaku (129 x 95 cm, Verona, Museo di Castelvecchio). 39 Paolo Veneziano (? - 1358/62.) - Najznačajnija ličnost venecijanskog slikarstva u 14. stoljeću. Spominje se između 1333. i 1358. Djelovao u Veneciji, Vicenzi, Istri i Dalmaciji. Izrazom znatno vezan uz bizantsku tradiciju, od koje se odvaja živošću likova i prizora, te profinjenom psihologizacijom i modelacijom. - Bogorodica s Djetetom (oko 1325., 142 x 90 cm, Venecija, Accademia). - Smrt Bogorodice (1333., Vicenza, Museo Civico). - Poliptih (oko 1350., 167 x 285 cm, Venecija, Accademia). 107

- Krunjenje Bogorodice (1358., New York, The Frick Collection). 40 Lorenzo Veneziano (14. st.) - Dokumentirana djelatnost 1356. i 1372. Sljedbenik Paola Veneziana, no ljupkijeg i rafiniranijeg stila, obilježenog lirizmom figura, naturalističkim shvaćanjem crteža i težnjom ka izrazitijoj plastičnosti figura. U tehničkom pogledu dovodi slikarstvo oltarnih pala do najviše razine. - "Poliptih Lion" (1357/59., 258 x 432 cm, Venecija, Accademia). Poliptih, naručen od člana mletačkog senata Domenica Liona, koštao je 300 dukata. - Zaruke Sv. Katarine (1359., 95 x 58 cm, Venecija, Accademia). - Navještenje i četiri sveca (1371., Venecija, Accademia). 41 Catarino (druga pol. 14. st.) - Venecijanski slikar, sljedbenik načina Paola i Lorenza Veneziana, približava se shvaćanjima "internacionalne gotike". - Krunjenje Bogorodice (1375., 89 x 58 cm, Venecija, Accademia). 42 Jacobello di Bonomo (druga pol. 14. st.) - Pripadnik postpaolovskog venecijanskog kruga. 43 Jacobello Alberegno (druga pol. 14. st.) - U okviru postpaolovskog venecijanskog slikarstva ostvaruje individualniji opus izrazite profinjenosti. - Vizija Sv. Ivana Evanđelista (95 x 61 cm, Venecija, Accademia). - Žetva Svijeta (45 x 33 cm, Venecija Accademia). 44 Nicolò di Pietro (Nicolaus Paradixi, 14/15. st.) - Posljednji veliki slikar paolovskog kruga, profinjenog crteža i kolorizma, koji nastavlja tendenciju napuštanja bizantskih crta te ispoljava odlike slikarstva "internacionalne gotike". - "Madonna Belgarzone" (1394., 107 x 65 cm, Venecija Accademia - iz crkve Sv. Dominika u Zadru). - Krunjenje Bogorodice (1395/1400., 101 x 54 cm, Milano, Brera). - Raspelo (1404., 212 x 140 cm, Bologna, Pinacoteca Nazionale - iz župne crkve u Verucchiju). 45 Jacobello del Fiore (? - 1439.) - Jedan od posljednjih predstavnika srednjovjekovnih idealističkih tendencija u venecijanskom slikarstvu. U početku pod utjecajem venecijanskog slikarstva konca 14. stoljeća, kasnije dolazi pod utjecaj Gentilea da Fabriano i stila "internacionalne gotike". -Poliptih (početak 15. st., Teramo, crkva Sant'Agostino). - Legenda o Sv. Luciji (oko 1410., Fermo, Pinacoteca). Osam ploča (70 x 52 cm) s prizorima iz svetičina života: Sv. Lucija moli na grobu Sv. Agate, Sv. Lucija pomaže siromasima, Suđenje Sv. Luciji, Sv. Lucija na lomači, Volovi ne uspjevaju odvući Sv. Luciju u bludilište, Sv. Luciju ubijaju bodežom, Sv. Lucija prima hostiju, Sahrana Sv. Lucije. - Madonna della Misericordia (oko 1415., 86 x 113 cm, Venecija Accademia). - Krunjenje Bogorodice (oko 1438., 283 x 303 cm, Venecija, Accademia). 46 Zanino di Pietro (poč. 15. st.) - Još uvijek pomalo zagonetna ličnost problematičnih atribucija. Jedino potpisano djelo, triptih iz Rietija, otkriva ga kao karakterističnog pripadnika "internacionalne gotike". - Raspeće (početak 15. st., 96 x 86 cm, Rieti, Pinacoteca). Središnji dio triptiha. 47 Michele Giambono (oko 1400. - nakon 1462.)

108

Marka). Venecija.Časoslov Giangaleazza Visconti (oko 1380. .. st. . Pinacoteca). kipar. Pripadnik stila "internacionalne gotike".Graditelj.Sv.Časoslov Blanche Savojske. Razvija se pod utjecajem Gentilea da Fabriano i Pisanella. Venecija. . spaja kasnogotičke i ranorenesansne slikarske forme.Mozaici (1430. Sieni i Milanu. Bibliothèque Nationale) 109 . Minijature: 48 Djela anonimnih majstora: . 229 x 176 cm.. .Pogrebni govor za Giangaleazza Viscontija (1403. iluminator i majstor vitraja. Venecija. San Trovaso).. Firenca. 109 x 162 cm.Mistično vjenčanje Sv. Sličniji je francuskim nego talijanskim tradicijama.Antifonari (Padova. Archivio della Curia vescovile).) .. 49 Benedetto da Como .Krunjenje Bogorodice (1448. Jakova (oko 1450. Veneciji.Poliptih Sv. .Mletački slikar i mozaičar. kapela Mascoli uz crkva Sv. Biblioteca Nazionale). Radi u Paviji. Venecija. Katarine (Siena. 50 Giovanni de Grassi (? .) .. . .. Krševan (oko 1440.1398. Pariz.Slikar. slikar i minijaturist. Prizori iz života Bogorodice. 51 Michelino da Besozzo (14/15. ispoljava naglašenu linearnost i sklonost pažljivoj obradi detalja. Accademia). makar nešto ovisniji o lokalnoj slikarskoj tradiciji. te na sličan način. Accademia).

Paris.Pariški časoslov .Francusko gotičko slikarstvo nema ni izbliza onakvo vodeće mjesto kao arhitektura i skulptura.Navještenje (1405-10.Spominje se da je radio u Parizu 1288-96. Minijature: . možda pod utjecajem talijanskog slikarstva. .) .. Radovi mu pokazuju određenu sličnost onima majstora Honoréa.Časoslov vojvode od Berryja (1406-14. . Jean i Hermann Limburg (prva pol. . 01 Djela anonimnih majstora: . .Evanđelistar Sainte-Chapelle (1252-70. Gratianusa (prizori iz sudskog života)... Poznato je da je Louis IX (Sv. 15.. Paris. Luksuzna knjiga sa 78 minijatura na punoj stranici. Od 1405.Psaltir Izabele Francuske (1252-70. vjerojatno preuzeto od Giotta.. Cambridge). . koje prikazuju scene iz starog zavjeta. Bibliothèque Nationale). no još izrazitije očituje talijanske utjecaje u oslobađanju od plošne stilizacije. Louis) utemeljio knjižnicu rukopisa i naručio brojne radove. Paris..Livre de la Chaise (početak 15. . Ilustrirao je nekoliko knjiga za burgundskog vojvodu Filipa Lijepog. 03 Jean Pucelle (spominje se od 1319. te ornamentalnom bordurom. Bibliothèque Nationale). 02 Majstor Honoré (umro prije 1318. Louisa (1252-70. Bibliothèque Nationale).Nizozemski iluminatori. Paris. . st. 04 Zabo iz Firence . . 13. prizori iz dvorskog života). Rukopis je ukrašen s 86 inicijala. Bibliothèque Nationale). Musée Condé).Njegove minijature i dalje iskazuju lakoću i eleganciju kao i one iz vremena Sv. Pariz. a tehnika modeliranja likova je znatno naprednija.) 110 . Chantilly.Brevijar Filipa Lijepog (1296. . 06 Jean Fouquet (oko 1420.Časoslov (New York. Bibliothèque Nationale). Svaka je definirana kao polje s figurama uokvireno arhitektonskim elementima (rayonnant stila). osobito na jugu (boravak Simonea Martinija na papinskom dvoru u Avignonu). Anciau de Cens i Jean Chavrier). no arhitektonski motivi igraju znatno manju ulogu. Djelovao je u Parizu početkom 15.) . te skriptoriji u Reimsu i Champagni. Metropoliten Museum of Art).Časoslov vojvode od Berryja (1380-90.Psaltir Sv.5 cm. Znatno više samosvojnosti i originalnosti ispoljavaju francuski majstori vitraja i tapiserija.1477/81. do 1327.U proizvodni iluminiranih rukopisa prednjači radionica kraljevskog dvora u Parizu.I: SLIKARSTVO U OSTALIM ZEMLJAMA FRANCUSKA .. sva trojica rade za vojvodu Jeana de Berry. .Brevijar Belleville (1343. 05 Paul. Njegova inovacija u minijaturi je i grisaille (monokromno slikarstvo). kalendar.. dok minijatura postaje vodeća slikarska tehnika. 39 velikih i 24 male kompozicije (biblijske teme.Upravlja radionicom u kojoj su mu suradnici Jaquet Maci.) . st.5 x 15. Radi za burgundskog vojvodu Filipa Lijepog. Bibliothèque Nationale). .38 minijatura u juridičkom djelu F. 1402. Louisa. st.). Paris. Jean (Hennequin) i Paul (Pol) stupaju u službu burgundskih vojvoda u Dijonu. Pokazuje utjecaje talijanskog trecentističkog slikarstva. te sve više razvija drolerije na marginama.Talijanski minijaturist. . I zidno slikarstvo i slikarstvo na drvu stoji pod snažnim utjecajem talijanskog slikarstva.

Bogorodica s Djetetom . 18 Lachaise-Dieu (opatijska crkva) . Louvre). . zapadno pročelje). 13 Strasbourg (katedrala) 14 Bourges (katedrala) .'Parament de Narbonne' (prije 1377. Života Sv. Na centralnom je polju prikaz Raspeća. Najstariji primjer bio je onaj na pariškom groblju 'Innocent' (iz 1424. stoljeća. sjeverni krak transepta). st. Antependij oslikan 'grisaille' tehnikom.Najcjelovitije sačuvan kompleks gotičkog slikarstva na staklu.Sve stijenke građevine prekrivene su vitrajima (preko tisuću scena) s prizorima iz Starog zavjeta (Geneza..Slikar i iluminator. stoljeća. ."Prozor Plave Bogorodice" (oko 1150. kada je središte škole za izradu vitraila postala opatijska crkva St-Denis. Glavna ličnost francuskog slikarstva 15. a sredinom 15.. 111 . 12 Pariz (Sainte-Chapelle) .Starozavjetni proroci nose evanđeliste (oko 1225. Djetinjstva i Muke Kristove. okružena starozavjetnim ličnostima.. Louvre).). stoljeća boravi u Italiji. iz koje se širio utjecaj na ostala mjesta (Chartres. Vitraj: .. deambulatorij). 07 Chartres (katedrala) . 19 Anonimni majstori: .Časoslov Etiennea Chevaliera .Parabola o dobrom Samaritancu / Adam i Eva (oko 1210.). st. Amiensu i u Provansi. Ivana Krstitelja.). Angers).Rozeta (nakon 1250.). Musée Condé).) kasnije rekonstruiran.).Prizor iz lova (1343.Mrtvački ples . Freske: 15 Avignon (papinska palača) . . Bogorodica na prijestolju.. 16 Albi (katedrala) . .Prvi sačuvani primjerci vitraja sačuvani in situ potječu iz 12. Kao slikarska tema pojavljuje se početkom 15. Izlazak. gdje usvaja elemente renesansnog izraza. .. st. značajan centar postaje Pariz (Ste-Chapelle). 08 Auxerre (katedrala) 09 Le Mans (katedrala) 10 Angers (katedrala) 11 Pariz (katedrala Notre-Dame) . 125 prozora i 9 rozeta ukrašeno je vitrajima tijekom 12.Posljednji sud 17 Pariz (samostan minorita) . Poitiers. južni krak transepta). 60 x 44 cm. 40 minijatura. 16.Danse macabre (sredina 15. Suci .. Najveći dio je originalan gotički (nastao nakon 1240.Razvija se u 15. Života Sv. st... Ivana Evanđelista. Jedina slika na dasci pariške škole. koji svoje utjecaje širi sve do Engleske i Njemačke. stoljeću u školama u Toursu.Mučenje Sv.)..Portret Ivana Dobrog (prije 1364. južni brod). Kasnije.5 x 12 cm. i 13.). dok je dio koji je uništen (1803. promjer 13 m. te Jišajeva stabla i Povijesti relikvija. Slikarstvo na drvu: . Predstavlja ekvivalent ostvarenjima praške škole. Razvio se pod utjecajem braće Limburg. st. uništen u18.. .Grb vojvode od Berryja (15.Ulazak u Jeruzalem (oko 1150. Apolonije (1452-60. Paris. st. Paris.Mrtvački ples (prva četvrtina 15. Brojevi.. Chantilly.

Bodleian Library). 162 x 218 cm.Alfonsov psaltir (oko 1284. Vjerojatno prethodi radovima majstora Honoréa. Kod svih crtež odnosi prevagu nad bojom.Pakao (sredina 15. London.Englesko se gotičko slikarstvo razvilo pod snažnim utjecajem francuskog (minijatura. Oltar Marijina Krunjenja u Villneuve-lesAvignon). Djelovao u južnoj Francuskoj.Ciklus od 69 tapiserija s motivima Apokalipse (oko 1375-81.'St. London. Izradio ih je pariški majstor Nicolas Bataille. da bi tijekom prve polovine 14. 112 ..'Queen Mary Psalter' (oko 1310. Šest tapiserija iz dvorca Bousac. .Bijeg u Egipat (1392..Psaltir Blanche iz Kastilje (oko 1235. unuka Henrika III. unutar florealnog ornamenta. Paris. Glavno mu je djelo trokrilni oltar za kartuzijanski samostan Champmol kod Dijona.) . Bibliothèque Royale). crvene). stoljeća razvilo donekle samostalan izraz (skriptoriji u Peterboroughu i Elyju).Westminsterski psaltir (oko 1200. po crtežima dvorskog slikara vojvode Louisa od Anjoua Jeana de Brugge. 310 x 330 cm). od kojih ranija i kvalitetnija odaje francuski utjecaj. st.1466. Teme su u početku pretežno religiozne. Tapiserije: .. . 23 Pariz (Musée Cluny) . Izrazito kvalitetno djelo s brojnim slikanim stranama.. Bibliothèque d'Arsenal). uljena tempera na drvu. Jednostavnošću kompozicija i sklonošću ka dekorativnom uglavnom odaju utjecaje minijatura. te konačno. ENGLESKA . vitraj). . . st.) uglavnom su djela anonimnih majstora.Douce Apocalypse (oko 1270. . st. Simone Martini). slikama umetnutim u tekst i sitnim crtežima na dnu stranica. da bi se kasnije sve češće javljali i profani motivi (vezani uz književnost. izmjenjuju biblijski motivi i groteske.). Paris. London. Omer Psalter' (oko 1330.. Rađen u dvije faze. ... . na kojima se. u doba "internacionalne gotike" (1350.Gotičke tapiserije (14/15. 167 x 130 cm. Bruxelles.. British Museum). viteški život. Motiv Jišajeva stabla. Oxford. British Museum).. . Louvre).Ciklus tapiserija "Dama s jednorogom" (15. Minijature: 24 Djela anonimnih majstora: ... British Museum).iz samostana u Champmolu). Iskazuje dosta sličnosti s talijanskim slikarstvom (Duccio. Dijon.'Peterbourgh Psalter' (početak 14.1409. Neki autori pripisuju mu 'Pietu iz Avignona'.Jedan od majstora avignonske slikarske škole.) ponovo potpalo pod utjecaje s kontinenta. British Museum). Louisa. st. žute.'Gorleston Psalter' (oko 1330. a stilski je negdje na razmeđu. Sljedbenik tradicija sienskog slikarstva (starijeg čitavo stoljeće)..) . London. u ograničenoj skali čistih i nježnih boja (modre.).. svakodnevne djelatnosti . -1425. Tkane su debljim vunenim nitima. Avignon. Na tragu rukopisa iz doba Sv. London. British Museum).. 21 Engeurrand Charonton (oko 1410.'Pietà iz Avignona' (sredina 15. . Iskazuje sklonost raskošno ukrašenim bordurama. . 20 Melkior Broederlam (spominje se 1381.. Izađen za Alfonsa. . 22 Angers (katedrala) . Muzej .Djeluje na dvoru flandrijskih grofova i burgundskih vojvoda. st.

25 William de Brailes (aktivan 1240. London. Srodni su minijaturama iz 'Douce Apocalypse'. British Museum). Sastavio povijest opatije St.).) . st.Fragmenti fresaka (glave anđela) u kapeli (oko 1370.).14. koje napušta "cik-cak stil". Jedinstveni primjerak u okviru francuskog i engleskog slikarstva. 26 Matthew Paris (? . . godine. st. st. Jedna od najljepših slika "internacionalne gotike".). stoljeća dominantno mjesto zauzima škola u Kölnu. . 34 Djela anonimnih majstora: 113 .Za razliku od Francuske i Engleske. st. a na lijevom kralj Richard II koji kleči u pratnji triju svetaca (Sv. st. stoljeća. st. Minijature: . 31 London (Westminster abbey) . Ima 80 ilustracija na punoj strani (djela nekolicine umjetnika). i u Njemačkom slikarstvu prevladava stil "internacionalne gotike".Prvo razdoblje razvoja gotičkog slikarstva u Njemačkoj traje od 1250. Stadtbibliothek).).Minhenski psaltir (oko 1200.. 28 London (National Gallery) .Do 1330. a na jednom naslikao sebe kao klerika.Potpisao se na tri iluminirana rukopisa. . Označava ga postepeno napuštanje lomljenog stila draperija ("cik-cak stil").Portret Richarda II (oko 1395.Bavio se kartografijom i graviranjem u zlatu. te konačno i renesansne tendencije. Freske: 29 London (Westminster Abbey) .).). Vjerojatno je nastao u Parizu za naručitelje iz Engleske. 33 Djela anonimnih majstora: . Tijekom 14. Albans u kojoj je kao redovnik vodio skriptorij. Vitrail: 30 Canterbury (katedrala) . no osjećaju se utjecaji nizozemskog realizma. pariški je stil utjecao i na njemačko slikarstvo.Retabl (posljednja četvrtina 13. Slike na dasci: 27 London (Westminster Abbey) . Ivan Krstitelj. Slike na dasci: . . Sv.. pa rukopisi nastali u području oko Kölna počinju pokazivati sličnost s francuskim.12/13.1259. dimenzije svakog krila 37 x 53 cm). Stilski je sličan portretima Karla IV (čijom je kćeri Richard bio oženjen). te prelazak na mekše i elegantnije forme. Edmund i Sv.Ostaci fresaka u južnom transeptu (konac 13. NJEMAČKA . i 15."Wilton Diptych" (1395-99. u Njemačkoj je sačuvan znatan broj slika na dasci.1260. . Proizveden u Engleskoj. Potpis i autoportret majstora ispod slike Bogorodice.12/13. Edward). . Predstavlja prauzor za slične radove tijekom 14. 32 Wells (katedrala) . Na desnom je krilu naslikana Bogorodica s Djetetom okružena anđelima.Časoslov (Nuremberg."Historia Anglorum" (oko 1250. do 1400. Tijekom 15. Možda rad kraljevog slikara Waltera iz Durhama.

38 Bamberg (katedrala) 39 Regensburg (katedrala) Grafika: 40 Djela anonimnih majstora: . 16.. tempera na drvu. drvorez. st.. 156..1415. Kunstinstitut). .Na izvjestan način kombinira elemente "internacionalne gotike" s utjecajima čvršćih giottovskih tradicija.Djelujući pod utjecajem braće Limburg i Jana van Eycka. pripadnik "mekog stila".Slikar i bakrorezac. .iz Soesta).1378.1 cm.5 x 12 cm).Njemački slikar koji je djelovao u Švicarskoj. 84 x 56. 37 Konrad Witz (oko 1400.. 28.Jišajevo stablo (123040.. .Oltarna pala iz Soesta (1230-40. crkva Sv. .Krist na križu (bakrorez).. Kasnogotički idealizam njemačkog slikarstva obogaćuje realističnim shvaćanjem srodnim burgundskoj slikarskoj školi i krugu braće van Eyck. pretežito sakralne tematike.) . Mihaela u Hildeshaimu . Nürnberg. .5 cm. Sačuvano je oko 150 bakroreza. .3 x 33. Češko slikarstvo isprva je pod snažnim utjecajem talijanskog (sienske škole). no s izrazitom dozom realističnosti u prikazivanju. Petra). a zatim i francuskog (pariškog dvorskog kruga). ČEŠKA . Jurja). st. 15. .Bogorodica u ružičnjaku (prva pol. . Ženeva.3 x 20. no stil je vrlo blizak majstoru Honoréu. uljena tempera na drvu. još vezana uz duh "internacionalne gotike". .1 cm ).Bogorodica s Djetetom (bakrorez. Gemäldgalerie . 35 Bertram von Minden (oko 1345. Značajna slikarska djela češke škole ostvarena su posebno u iluminiranim rukopisima iz vremena "internacionalne gotike". Koristi neka perspektivna rješenja talijanskog slikarstva.) .Sv. uljena tempera na drvu. WallrafRichartz Museum). 132 x 154 cm."Rajski vrtić" (oko 1410.).5 x 40 cm.. Köln.) .) Prag postaje jednim od najznačajnijih centara europske umjetnosti.1491. .Iskušenje Sv.Geneza -Četvrti dan (1379. Majstor iz gornjorajnskog područja. 15. Berlin. Stvara djela s obilježjima kasne gotike.).Diptih iz Kölna (oko 1325-50. ostvaruje djela istančane liričnosti. 36 Stefan Lochner (oko 1410. 50.4 cm. Nationalmuseum). Hamburg..iz crkve Sv. Kristofor (oko 1440. ali i talijanskim majstorima rane renesanse.Oslikani strop u crkvi Sv. 71 x 120 cm. . Frankfurt.Uglavnom se razvija na tragu francuskih uzora.U doba Karla IV (1346. Vitrail: . Južnonjemački rad. približavajući se pučkom duhu i shvaćanju.'Biblia pauperum' (druga pol. Antuna (bakrorez). . Slike na dasci: 114 .oko 1445.) . Umjetnički i historijski muzej). . Kunsthalle . . 41 Martin Schongauer (oko 1435.. Na formiranje njegova likovna izraza snažno je utjecao nizozemski realizam (van der Weyden). tempera na drvu. . .Petrov čudesni ribolov (1444.5 x 120.1451.. Köln. 26.Navještenje (1440-45.

. 49 Beč (katedrala) . . Primjer "lijepog stila".iz kapele Sv.) iz 1324-29.danas u Kunsthistorisches Museumu).Sv. već slikama na dasci. Križa u Karluvu Tynu). Minijatura: . stoljeću. "Lomljeni stil" (druga pol..'Glatz (Kladska) Madona' (1350. realističkog stila oko sredine 15. Moguće izvore njegova slikarstva možda treba tražiti u Parizu. stoljeća. no nepostojanje djela monumentalnog slikarstva (većeg od minijatura) otežava usporedbu. Prag.. . 24 slikana polja sa po tri svetačka lika...Bogorodica s Djetetom (oko 1400. nastali oko 1380. .iz kapele Sv. Prag. koji se razvio na dvoru Karlova sina Vjenceslava. 45 Anonimni majstori: . 115 . stoljeća. stoljeća pod snažnim utjecajem francuske minijature. National Bibliothek). freska. .iz Jindrichova Hradeca). 44 'Majstor oltara u Wittingau' .Kristovo Uskrsnuće (oko 1380. preko stila stroge gotike i talijanskih utjecaja u 14.) . st.Bogorodica s Djetetom i donatorom (oko 1390. . 13.'Liber Vaticanus' (prije 1364. tempera na drvu presvučenu platnom. Križa u Karluvu Tynu nisu prekriveni freskama. 43 Theodorich iz Praga .Freske u predvorju. Narodna galerija . 48 Klosterneuburg (opatijska crkva) . radovima majstora Theodorica.). Rad talijanskog majstora. . Djela: 47 Gurk (katedrala) . Giotteskni stil (1339-43.Madona iz Rudnica (oko 1395. Iskazuje talijanske utjecaje.) ostvarenog pod češkim utjecajima. .. ali i suvremenog slikarstva na dasci (obilježenog talijanskim utjecajem).). Naslikana za praškog nadbiskupa Ernesta von Pardubic. .Slike na poleđini " Klosternenburg Altar" (ambon prerađen u dio oltara.).). Izrađen za Karlovog kancelara Johanna von Neumarkt. Križa u Karluvu Tynu).42 Tommaso da Modena . Narodna galerija). Prag.Portret Rudolfa IV (1365.Slikari: Konrad Laib (15... 46 Anonimni majstori: . Quadripartitus oko 1400.).Ptolomej. Pokazuje srodnost sa 'Glatz Madonom'.Zidovi kapele Sv.Oltarska pala (Prag.Češka je minijatura 14. Prag. Narodna galerija). Tipično djelo "internacionalne gotike". te jak utjecaj talijanskog slikarstva.5 cm. . te konačno razigranog stila kasne gotike koji iskazuje linearnost grafičkih predložaka u slikarstvu. 41 x 30.). 132 x 92 cm. 1181. Beč. Narodna galerija . Narodna galerija . AUSTRIJA .Oltarna pala iz Bečkog Novog Mesta (1447. Jeronim (1359. 90 x 68 cm.Freske u zapadnoj empori. st.Slikarstvo se razvija od oštro lomljenog ("cik-cak") stila u drugoj polovini 13. iskazuju odlike slikarstva koje se već može nazvati 'češkim stilom'.). do dvorskog mekanog stila (oko 1400.Dijelovi oltara iz Wittingaua (Trebona).1462. Hans von Tübingen (oko 1400. iz predvorja .

freske.Freske (1490. st.Vodeća umjetnička ličnost sjeverozapadne Europe. . freska. mješavina giottovskih i sienskih oblika.. 57 Jan van Eyck (oko 1390. Izrazito su slične talijanskim slikarskim djelima toga doba. . Trojstva). crkva Sv. preko postgiottovske faze sredine 14. katedrala Sv. kod Barcelone). crkva Majke Božje). freske. Hrastovlje kod Kopra. crkva Sv.Vrlo je izrazita prevlast fresko slikarstva nad slikarstvom na dasci.Sv. Španjolska vremenom prihvaća elemente "internacionalne gotike" koji dolaze iz Francuske.) . i mekog stila s početka 15.1348. (1453.) . Slike na drvu: 56 Luis Borrassá (1366. iznad njega Krist 116 .. Visoko kod Kureščka.Retabl (560 x 418 cm.1424. dio sjeverne Francuske). 54 Jernej iz Loke (prva pol.. slikar koji prevladava srednjovjekovne likovne sheme i uspostavlja nov izraz.U početku pod utjecajem talijanskog slikarstva. Slikari: 50 Johannes (Janez) Aquila (posljednja trećina 14. zlatno razdoblje flamanske umjetnosti obilježavaju umjetnici koji stoje na razmeđu srednjeg vijeka i renesanse: Jan van Eyck. do idealističkog načina sredine 15. st.) . Belgija. Crnogrob. .. Luksemburg.'Retablo de Todos los Santos' (San Cugat del Vallés kod Barcelone).Razdoblje najvećeg procvata umjetnosti na području Flandrije (južna Nizozemska. počevši od kasnoromaničkog stila zupčasto lomljenih nabora ("cik-cak stila") konca 13. Na centralnom polju je prikaz Klanjanja mističnom Janjetu. Upotrebljava uljenu boju. Zidno slikarstvo: 55 Ferrer Bassa iz Barcelone (oko 1290.. crkva Sv. 51 Janez Ljubljanski (sredina 15. kao svojevrstan pandan firentinskoj renesansi. 343 x 441 cm. Bavona).SLOVENIJA . Rogier van der Weyden. ŠPANJOLSKA . kapela franjevačkog samostana San Muguel de Pedralbas. . da bi se konačno priklonila flandrijskom slikarstvu.1441. Nikole). i gotičkog realizma s kraja 15. te Hieronymus Bosch. Muzej . st. st. Vich.Pasija (početak 16. Nikola spašava trojicu nedužnih osuđenih na smrt (1443. Prvo. st. kada je postala jedna od vodećih sredina europske umjetnosti.U razvoju slovenskog slikarstva odražavaju se sve faze gotičkog slikarstva karakterističnog za srednju Europu.) . te iz njega razvijenog linearno crtačkog načina početka 14.. st.iz samostana klarisa). st. Hans Memling. uljena tempera na drvu.) .Freske (1346. st. . freska. Martjanci kod Murske Sobote. 16. 52 Bolfgang (sredina 15. te fracuskoflamanske utjecaje.. 53 Ivan iz Kastva (kraj 15. kojom realizira bogat kolorit i fine prijelaze tonova. st. označavamo pojmom "flamanska umjetnost". Hugo van der Goes..Rođenje Kristovo.Apostoli (1392. Petra kod Begunja). st.) .. Gent. Martina)."Gentski oltar" (dovršen 1432. crkva Sv. Veliki rasklopni oltar-poliptih sa 20 ploča. Robert Champin (Maître de Flémalle).) . st. BELGIJA I NIZOZEMSKA .) .Odaje inspiracije talijanskim slikarstvom sienske škole. st. . ..

National Gallery).Sv.Giovanni Arnolfini sa ženom (1434.između Marije i Ivana. . Veronika (Frankfurt. Veronika.Slikarski srodan Robertu Champinu. oko 1475. .Portret Francesca d'Este (New York. uljena tempera na drvu.. 62 Hieronymus Bosch (oko 1450. London. Dio trokrilne slike. Pariz. st. National Gallery).) .Sv. Djelovao u Liègeu.5 x 27 cm. Ivan Krstitelj. tek unovije vrijeme identificiran sa slikarom Robertom Champinom."Madona kancelara Rolina" (1436.1516. .U svom djelu spaja realizam van Eycka s dramatskom emocionalnošću van der Weydena. s profinjenim smislom za psihologizaciju likova.Nazvan po glavnom djelu. Barbara (101 x 47 cm. Ivan Evanđelist i Sv. . . Prado). London.. . 59.1464. no osebujan individualni stil čini ga u biti jedinstvenom pojavom. 61 Hans Memling (oko 1433.Posljednji sud (1446-48.. . . 36. .) . Navještenje.1444. Sv.) .Pakao (Madrid.) . . te Adam i Eva. 60 Hugo van der Goes (1435/40.7 x 81. trima oltarskim slikama (Bogorodica.Učenik Rogiera van der Weydena.Raj (Madrid. Prado). Metropolitan Museum). Tournaiu i na sjeveru Francuske. koju tek uvjetno vežemo uz duh okasnjelog srednjovjekovlja. . National Gallery. .) . 117 . firentinskom trgovcu Tommasu Portinari 'Oltar Portinari'. Firenca Uffizi).Poklonstvo pastira (1475-76. Louvre .Boschov likovni izraz proizašao je iz realističkih tradicija nizozemske slikarske škole. 58 Robert Campin (Maître de Flémalle) (oko 1375.iz katedrale u Autunu). Uz braću van Eyck osnivač nizozemske slikarske škole. Madrid. 59 Rogier van der Weyden (oko 1400. Jedan od najznačajnijih slikara kasne gotike.. Sv. 66 x 62 cm. nazvane po naručitelju. Sv. a na krilima Anđeli pjevači i svirači. uljena tempera na drvu. Spaja talijanska renesansna shvaćanja sa sjevernjačkim emocionalno-dramatskim iskazima. .Portret žene (prva pol. Prado). . .Triptih. Trojstvo) iz opatije Flémalle kod Liègea. 15. Na vanjskim su stranama likovi donatora Jodocusa Vydta i njegove žene. srednja slika s oltara bolnice u Beauneu u Burgundiji).1494.8 cm. London.1481/82. Kunstinstitut). . 205 x 300 cm..

Pisan u Zagrebu za topuskog opata Jurja. . stoljeća. Rijeka). . . Ivan Petrov iz Milana. st. Dominik.Freske (kraj 15. Krapina. Prikazani su: Krist u mandorli koju podržavaju anđeli. od kojih je gornji rađen pod srednjoeuropskim (slovenskim) utjecajima. sakristija katedrale). Grgura. te je tijekom 14. . katedrala. st.Prve naznake gotičkog duha u hrvatskom slikarstvu pojavljuju se u djelima kasne romanike.Freske (početak 15. . kapela Sv. Fragmenti zidnih slika koji pokazuju utjecaj realističnog plastičkog stila s kraja 15. Stjepana).. pavlinska crkva Sv. slikana raspela). Zagreb. st. Misa Sv. sveci. Šenkovec kod Čakovca. . Lovre). kao prve inačice u razvoju poliptiha. župna crkva Sv. a prikazani su Sv. Stjepan Martinov Lazanja. Karakteristična je u to doba i pojava triptiha s pokretnim krilima (Zadar. od kojih se neki približavaju dometima europskih majstora. Sjeverna Hrvatska 01 Djela anonimnih majstora: . nastalim na prijelazu 13. Nikole).. U svetištu su sačuvane zidne slike koje iskazuju odraze "internacionalne gotike": apostoli. freska. Odaju talijanske inspiracije giottesknih izvorišta.J: SLIKARSTVO U HRVATSKOJ .Djelatnost stranih majstora (prvenstveno Paola Veneziano) poticala je i razvoj domaćih škola. Unutrašnjost crkve potpuno je prekrivena oštećenim zidnim slikama: Sv. Zagreb.. Jelene).. Dva sloja gotičkih fresaka. te iluminiran u dva navrata: u Zagrebu 1495-98. Slične odlike iskazuju i škrti ostaci fresaka u sjevernoj Hrvatskoj. Metropolitanska knjižnica).Freske (konac 13.Raspeće (14/15. stoljeća slikarstvo po dometima i širini stvaralašta postalo ravnopravno ostalim umjetničkim granama. st. st. Zagreb. Vjerojatno rad talijanskog (rimskog) majstor.Istra je više od drugih krajeva sačuvala spomenike zidnog slikarstva. Split. Trojstvo. Romaničko-gotičkim freskama oslikani su svod i zid sakristije. stoljeće (Bogorodice s Djetetom. Ivan Krstitelj. te kompozicije Rođenje Kristovo. minijature.Posljednje je razdoblje gotike (15. crkva Sv. Dujam Marinov Vučković. stoljeće) bilo vrlo plodno. . Nikola Vladanov. i Budimu 1519-26. Blaž Lukin Banić. crkva Sv.Freske (sredina 15.Freske (druga pol. . Zagrebačke je ilustracije na dva mjesta potpisao "Ioanes-Hans pictor Almanus". prizori iz života Bogorodice. Martinščina u Hrv. crkva Sv. Evanđelisti sa svojim simbolima. Jakova). Ivan Tomazinov iz Padove. Vincent iz Kastva). dok su spomenici gotičkog zidnog slikarstva u Dalmaciji mahom propali. Lovro Dobričević. 14. Istra i Kvarner 02 Djela anonimnih majstora: 118 . st. zagorju. a slijede ih ostale dalmatinske komune. Freske su sačuvane mjestimice u tri sloja. Menegelo Ivanov de Canali) i Dubrovnik. Martina).Freske (Očura. biblijske scene. u 14."Misal Jurja Topuskog" (1495-98.. i Isus u hramu raspravlja sa filozofima. Franjo. . . Glavni centri postaju Zadar (Nikola Ciprijanov de Blondis. donator. koje iskazuje dvojake utjecaje: talijanske i srednjoeuropske.. obilježeno djelatnošću individualnih stvaralaca (Blaž Jurjev Trogiranin. Sv.. Slike su znatno oštećene i kasnije preslikane. Požega. Sv Timotej (ili Krist ?) i Sv.

Paz. Bartul s dva đakona. st. Žminj. te oslanjanje na grafičke predloške. Posljednji sud. st...Njegovo jedino do sada poznato djelo je ciklus zidnih slika u crkvi Sv.Freske (oko 1400. crkva Sv. Žminj. crkva Sv. Prikaz Mrtvačkog plesa izradio je anonimni majstor ("Majstor mrtvačkog plesa")... Ivanom. crkva Sv.. a drugi na bočnim zidovima (Legenda o Sv. Marije na Škrilinah kod Berama. .Freske (prva pol. Martina ."Trsatska Bogorodica" (druga četvrtina 14. . 04 Vincent iz Kastva (druga pol. Tirolski majstor. 15. 03 Albert .Freske (1471.. Dosta oštećene slike venecijanskog kruga.Freske (oko 1474. nepoznati svetac). a na zidovima scene iz Kristova života.Freske (oko 1460. venecijanski slikarski krug druge polovine 14. crkva Sv. . Poklonstvo kraljeva. st.Freske (1461.. Na svodu je ciklus Stvaranja svijeta i Borba anđela. Nikole). Oltarić u obliku triptiha. crkva Sv. Nikole). Prvi je slikao u apsidi (Maiestas Domini.). kapela Sv. Slike otkrivaju odjek Giottovih ostvarenja. . Mihovila. nekoliko svetaca i didaktički prikaz smrti kao kosca. 05 Ivan iz Kastva (druga pol. Bogorodica s Djetetom na prijestolju.. Prikaz Živog križa datiran je glagoljskim natpisom u 1409. Njegovo djelo obilježavaju retardirani oblici srednjoeuropskog "mekog stila". Ante). Nikoli). crkva Sv. Odaje utjecaje venecijanske gotike. .Freske (konac 14.) . te veliku kompoziciju Poklonstva kraljeva s motivima iz basni.sjeverna apsida). Prizori Muke Kristove. Na zidovima starijeg dijela crkve nalaze se freske dvojice talijanskih majstora. Freske u unutrašnjosti ipak iskazuju tolike stilske razlike. . st. Primjetan je utjecaj sjevernjačkih grafičkih listova. gdje se potpisao na južnom zidu. Velika slika Raspeća skrivena je baroknim oltarom.. Pelagija).. te osobena varijanta pučkog iskaza. da uz Vincenta treba pretpostaviti sudjelovanje barem još dvaju majstora. Glagoljski natpis: MOISTAR ALBERT. Ciklus obuhvaća prizore iz Marijina i Kristova života. . Kolo sreće. . kojemu se u središnjem dijelu nalazi prikaz Bogorodice s Djetetom (tip 'galaktotrophouse'). Katedrala. Marije). te Sv.. Uz Vincenta iz Kastva. na desnom krilu nalazi Raspeće s Bogorodicom i Sv. st. drugi po imenu poznati predstavnik regionalne kasnogotičke škole.Bogorodica s Djetetom (Rab. Lindar.Freske (Završje. Prijestolje milosti.Freske (sredina 14. pučka narativnost. Vida). s izrazitim smislom za prostornost i plastičnost likova. Pazin. Nikola. Beram.Freske (početak 15. 119 . Kristološki ciklus naslikan u duhu slikarstva alpskih krajeva. . Poklonstvo kraljeva. a u središnjem polju lik Sv. crkva Sv.Freske (početak 15. 15. crkva Sv. crkva Sv. oslikala crkvu Sv. Rakotule. st. Djelo pučkog slikara koji spaja još živu romaničku tradiciju s iskustvima gotičkog slikarstva alpskog kruga. Trojstva).) .Freske (oko 1400. freske.Glavni majstor radionice koja je 1490. st. Sv. . Katarine).. . crkva Sv.. na lijevom Navještenje. U apsidi su prikazani Maiestas Domini i dvanaest apostola. Butoniga. Lovreć. Gologorica. Križa). Mihovila). Pavao s još dva apostola. te Sv. st. st. 15. crkva Sv. Rad pučkog majstora. Rijeka). Pićan. . Trojstva u Hrastovlju. Marije na Škrilinah).

14.Freske (Dvigrad.Najznačajnija ličnost venecijanskog slikarstva u 14. Bogorodica sa svecima. Minijature (inicijali.) ."Hvalov zbornik" (početak 15. Matej i Luka.Oltarna pala Blaženog Leona Bemba (1321. alegorija mjeseci i kristoloških scena. crkva Sv. Jišajevo stablo. st.Raspelo (Trogir.. st.Sv. inicijali i ornamenti). st. sveci. 11 Nicolò di Pietro (Nicolaus Paradixi. Zadar. stoljeća. Izrazom znatno vezan uz bizantsku tradiciju. Marije). Mihovila u Splitu. SICU). grobišna crkva Sv... minijature. Bologna. Zadar. približava se shvaćanjima "internacionalne gotike".iz crkve Sv. st. Bogorodica na prijestolju. David. Navještenje. godine za splitskog hercega Hrvoja. . Andrije). Dalmacija 07 Djela anonimnih majstora: . Vodnjan. evanđelisti Marko. Stjepana. Donat."Bogorodica benediktinki" (početak 14. Kamenovanje Sv. SICU .Venecijanski slikar. župna crkva Sv. Šime). pojedinačne figure i kompozicije) odaju rad dvaju majstora. Maiestas Domini. . Istambul. Antun Pustinjak (freska.Freske (početak 14. . apostoli. Muzej Topkapi). Hrastovlje . . stoljeću.1358/62. Sv. Ispisao ga je svećenik Butko po narudžbi vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića za crkvu Sv. . od koje se odvaja živošću likova i prizora. Rab. Split. Zadar. Glagoljski kodeks sa stotinjak iluminacija. Sv.). st. Pavao.Raspelo (Seget).iz samostana Sv.Slovenija. sljedbenik načina Paola i Lorenza Veneziano. Uzašašće.Raspelo (Zadar. 10 Catarino (druga pol. 14. crkva Sv."Ugljanski triptih" (oko 1330."Hrvojev misal" (oko 1403-04. st. . U likovnom su smislu bliske suvremenom dalmatinskom slikarstvu na dasci. 08 Paolo Veneziano (? .Freske (Oprtalj. ornamenti. Frane u Zadru. st. Dominika). donoseći u konzervativnu provincijsku sredinu modernija likovna shvaćanja. Trojstva). Zadar. Spominje se između 1333.. . Krk). i 1358..) .Minijature u Samostanu Sv. Petar. SICU . . Kodeks ispisan bosančicom 1404. . Raspeće. Mojsije). st. a one u gradualima u potpunosti sasvim gotičkih odlika (sredina 14. Djelovao Istri i Dalmaciji (Dubrovnik. a drugi na zlatnoj pozadini (Navještenje. st. Marije od Lakuća). Sv. crkva Sv. crkva Sv. .iz crkve Gospe Maslinske). . Blaža). minijature. Minijature u antifonarima su kasnoromanička djela s naznakama proboja gotičkih elemenata (13/14. 09 Antonio Veneziano (druga pol.) 120 .Raspelo (Dubrovnik. SICU . .Freske (1490. crkva Sv. 14/15. Dominika).. Trogir. Sveučilišna biblioteka).Freske (Dvigrad.. te profinjenom psihologizacijom i modelacijom. Prvi slika na modroj pozadini (Povorka apostola s Kristom. Zadar.) . Marije).) . 15. katedrala). Slike na sjevernom zidu i u donjem nizu južnog zida: marijanski i kristološki ciklus. . ..Anonimni majstor koji djeluje u Istri u posljednjoj četvrtini 15.). Minijature se sastoje od biljnih.Bogorodica s Djetetom (Zadar. životinjskih i antropomorfnih motiva. 06 "Šareni majstor" (druga pol. kapela Sv. Antuna).

5 x 70 cm. Koper. Anđelima i donatorima (Firenca. "Kodeks biskupa Kosirića. te dvije slike za plemića Gvida Grubonju.Atribuirani radovi: . Marije. Muzej grada . .nestao za vrijeme 2..Dijelovi poliptiha (središnje polje 41 x 82. rata). . London. . obvzuje se izraditi poliptih za privatnu kapelu trgovca Nikole Mihovilova.Novija istraživanja omogučila su njegovu identifikaciju s tzv. Ivanom Krstiteljem (85 x 108. Lovre u Kalima. 107 x 65 cm. privatna kolekcija). Crtež prema nekom izgubljenom Menegelovom djelu. . Matej.Triptih "Varoške Gospe" (58 x 83.Raspelo (Zadar. do 1427. . Legenda o Sv. raspelo za crkvu Sv. Ćokovac. poliptih za glavni oltar crkve Sv. Jakova.iz crkve Sv. samostan Sv. 1387.Poliptih (225 x 153 cm. Djelo nekog slabijeg učenika (Juraj Kandijev ?).) . 1412. Metropoliten Museum). a 1400. Fermo.Raspelo (164 x 195 cm. Dominika.. ostala 21. . Pinacoteca). Ivan Krstitelj. Znanstvena Knjižnica). SICU . Sv. Joakimu i Ani. Ivan Evanđelist. .ukraden).Vezeni antependij (Zadar. National Gallery). Frane i Sv. Elsina. Zadar.Matrikula bratovštine Gospe od Umiljenja i Sv. . Bartul. Aranđela na Krki ."Madonna Belgarzone" (1394. koji nastavlja tendenciju napuštanja bizantskih crta te ispoljava odlike slikarstva "internacionalne gotike".Sv. . radi sliku za crkvu Sv. .5 x 62 cm.Bogorodica s Djetetom. Bogorodica s Djetetom. God. crkva Sv. te se obvezuje preslikati jednu sliku iz franjevačke crkve u Splitu. Bogorodica s Djetetom. Kuzme i Damjana). Marije. 1391. 1418. . Pavla u Kukljici.Bogorodica s Djetetom (38. . 1403. 121 .1428-30. franjevački samostan). Pavao Pustinjak (freske. a 1411. . 12 Menegelo Ivanov de Canali iz Venecije (oko 1360.Djeluje u Zadru od 1385. Ivan Krstitelj. radi slikano raspelo za crkvu Sv.Bogorodica s Djetetom (minijatura. Muzej). Lucije).5 / 23 x 77 / 25 x 76 cm. . te poliptih za crkvu Sv.iz samostana Sv.Srodna djela: . Prizori iz života Sv. Sv. profinjenog crteža i kolorizma. Samostan Sv. izradio nacrt za nadgrobni spomenik zadarskog nadbiskupa Nikole Matafara.iz samostana Sv. .Raspelo (Šibenik. . . Šime) Bogorodica s Djetetom. radi poliptih za bratovštinu Sv. Dominika u Zadru). Zbirka crkvene umjetnosti . Sv. .Posljednji veliki slikar paolovskog kruga. Zbirka crkvene umjetnosti iz crkve Sv. Sv. sliku zadarskom plemiću Damjanu Nassis. Spasa. Duje). a 1427.iz crkve Sv. . Bogorodica s Djetetom.uništeno u II svjetskom ratu). 1386. oltarne slike za crkve Sv. MCCCCLXXXXIIII NICHOLA(US) FILIUS M(AGIST)RI PETRI PICTORIS DE UENECIIS PINXIT HOC OPUS. slikano raspelo za crkvu Sv.Sv. Šime). QUI MORATUR IN CHAPITE PONTIS PARADIXI. Marije . 1395. Manastir Sv. Krševana. Šibenik. Križa). .5 cm. Krševana. "Majstorom tkonskog raspela" ("Maestro di san Elsino). Ivan Krstitelj s bratimima. što ga je isklesao Pavao iz Sulmone.Bogorodica s Djetetom između dvojice svetaca (New York. svj. Sv. Sv. Stjepana (Sv. Sv. Juraj. Ivan Krstitelj (28 x 86 cm. Sv. Rimini. Chiesa dei Servi). Šibenik.Bogorodica s Djetetom i Sv. Venecija Accademia .Poliptih (Šibenik. Natpis: HOC OPUS FECIT FIE(R)I D(OMI)N(U)S UULCI(N)A BELGARÇONE CIUIS IADRENSIS. Marije). Sv. Ivana (minijature.SICU .Bogorodica s Djetetom (51 x 68. Kraj. Zadar .

. Spasa pozlatio je sliku što ju je naslikao Menegelo Ivanov de Canali.5 cm. 99 x 135 cm. Trogir. Split.) . . 1431. Poliptih. Ston. Potpis majstora: (14)47 DIE 26 OTVBRI BLASIVS DE IADRA PI(N)XI.Atribuirani radovi: .. 175 x 180 cm. Katarine" . .Bratimi (1428. Frane).iz katedrale).. 1433. te u Zadru u kojem živi do smrti 1450. te pomalo arhaičnih formi. 19.5 x 75 cm. Dubrovnik.Sv.Bogorodica s Djetetom (oko 1430.. vis apostola između 134 i 142 cm.. Split. . Samostan Sv. ."Poliptih Sv. Riznica samostana Sv. . .7 x 30. 14 Ivan Petrov iz Milana (oko 1400.Bogorodica s Djetetom u ružičnjaku (oko 1433. Ivan Trogirski. kada je zajedno s Dujmom Vučkovićem isplaćen za oslikavanje kapele Sv. Frane . Nikole). Trogir.3 x 67.5 x 44 cm. Crkva Sv. Zbirka crkvene umjetnosti). SICU . 202 x 144 cm..1458-59.Raspelo (oko 1428. ima radionicu u Korčuli.. SICU . a 1421-27. . Županijski muzej). Jeronima u Ugljanu). obvezao se oslikati i pozlatiti oltarnu pregradu s četrnaest drvenih kipova i raspelo koje je za zadarsku katedralu izradio Matej Moronzon. Sv. 25. sinopija. 15 Dujam Marinov Vučković (oko 1400.Sv. Marija Magdalena.. Duha .Raspelo. 92 x 144 cm. radi u kapeli Sv. 1431. Zadar. Duha . ... . . a 1446. Trojstvo (1428.) 122 . SICU. Đurđa na Boninovu). Trogir.. Potpis majstora: BLASSIUS PINXIT / O / M436 / DIE MESSI / ZUGNI / 2. Zbirka crkvene umjetnosti). Marka). Iz crkve Gospe od Zdravlja)."Gospa od Zdravlja" (1447.iz Luke na Dugom otoku). 130 x 215 cm.Matrikula Bratovštine Sv. . .. Zbirka crkvene umjetnosti). 128.8 x 17. Zbirka crkvene umjetnosti). Jakov (1436-39.Bogorodica s Djetetom (1421-27. katedrala). razvija osobeni slikarski stil profinjenog kolorita i nježne osjećajnosti. se vraća u Trogir gdje živi i radi do 1442.Djelujući pod uočljivim venecijanskim utjecajima (Nicolò di Pietro..iz samostana Sv. Zadar. Korčula.1450. Sv. Zadar. je u Dubrovniku kao službeni slikar Republike. Duje u katedrali. 6 x 17. . spominje se u Splitu. Crkva Svih Svetih). crkva Sv. U crkvi Sv. . . .Imago Pietatis (fragment poliptiha. obvezao se izraditi poliptih za crkvu Sv.13 Blaž Jurjev 'Trogiranin' (oko 1390. Gentile da Fabriano). .Poliptih (1438-39. 96 x 73 cm. Trogir.. Petra u Radovinu. Šibenik.iz samostana Sv. SICU . Korčula. Opatska riznica Sv. 265 x 214 cm.Evanđelist Matej (1429. 170 x 170 cm."Ugljanski poliptih" (245 x 130 cm. 46. godine. 1442. Godine 1445. .Bogorodica s Djetetom i svecima (prije 1431. Zadar. Apostoli (nakon 1431.Raspelo (oko 1412.3 cm.Prvi se put spominje u Splitu 1412.. potom u Trogiru 1419. Trogir. .) . 45. . .. Mihovil.9 cm. Sv. Jakova" (1436.Matrikula Bratovštine Sv. Stošije u Zadarskoj katedrali.7 cm.. Marije).Bogorodica s Djetetom (48.5 x 49.Prvi se put spominje u Splitu 1429."Poliptih Sv.7 cm. Zadar. Zbirka crkvene umjetnosti).1448. 64.

u 15. franjevački samostan). Zadar. Dubrovnik. a od 1446. Franjevački samostan).. Na osnovu ugovora iz 1452. Frane). Dubrovnik. .Poliptih (1419-32. Katarine (36 x 57 cm.Prvi se put spominje 1429.Sv.Poliptih (1448. 16 Nikola Vladanov (15. .Bogorodica s Djetetom (35. 17 Ivan Ugrinović (15. Crkva Gospe na Dančama). Zbirka crkvenih umjetnina . .Bogorodica s Djetetom i donatorom (1452. stoljeće.Šibenski slikar. st.Mistično vjenčanje Sv. Nikola (fragment poliptiha. . .Poliptih . a 1455. Radio je oltarne slike. Frane). Šibenik. .. . škrinje.Slično kao i opus njegova učitelja Giambona. Galerija umjetnina) . Opatska zbirka Sv. . a 1434. .. Zadar.iz crkve Sv.Fragmenti rezbarenog poliptiha (1452-53. Grgura). 15. . živi u Kotoru.5 x 39. još jedan za franjevačku crkvu. Šibenik.7 cm. poliptih za bratovštinu Sv. . Split. pol.7 x 68.iz Rave). 1419. 249. Frane). Mihovila (po uzoru na već ranije izrađeni za crkvu Sv.. štitove. 1432.5 x 257 cm. Šibenik.) . .) . Dominikanski samostan).Poliptih (1465-66. Riznica samostana Sv. Grgura. 20 Petar Jordanić (2. 18 Matej Junčić (15. Jedino potpuno sačuvano djelo mu je poliptih izrađen za crkvu Sv.Atribuirani radovi: . Grgura). poliptih za klesara Mihovila Cipilo. a 1452. pripisuje mu se poliptih u crkvi Gospe od Šunja na Lopudu.Bogorodica među anđelima (21 x 25.Bogorodica s Djetetom (47 x 72 cm. st) 123 . Dubrovnik. Iste se godine obvezao pozlatiti i oslikati veliki rezbareni poliptih što ga je za zadarske franjevce izradio Petar de Riboldis. u Dubrovniku. st.Bogorodica s Djetetom (37 x 52 cm. 1409. Hvar. Muzej grada). zajedno s Michelem Giambonom). .Bogorodica s Djetetom (73. . Korčula. privatna zbirka . Lopud. st. radi poliptih za glavni oltar dominikanske crkve.Sv. već i za naručitelje iz Bosne. Vlaho (1455-58.Bogorodica s Djetetom (Perast kraj Kotora. SICU . Dubrovnik. i Lovrina djela otkrivaju prožimanje kasnogotičkih i ranorenesansnih formi. Koločep. Duje u splitskoj katedrali.) ...Dubrovački slikar. 1448. Samostan Sv.Poliptih (1434-35.. . Riznica samostana Sv.Dubrovački slikar. Slikar koji kombinira kasnogotički likovni izraz s izrazito arhaičnim bizantizirajućim formama. . poliptih za franjevačku crkvu u Dubrovniku.Bogorodica s Djetetom (62 x 110 cm. crkva Sv. 241 x 248 cm. Šibenik. obvezao se u Šibeniku izraditi dva poliptiha. Izvorište njegova slikarskog formiranja vjerojatno je venecijanski slikarski krug na prijelazu 14.1478. Zadar.. 1441-46.iz Šibenika). barjak bratovštine.5 cm.3 cm. slika raspelo za šibenski dominikance. Marka). 19 Lovro Dobričević (? .Dubrovački slikar rođen u Kotoru. . Antuna Opata).) . kada je zajedno s Ivanom Petrovim iz Milana isplaćen za oslikavanje kapele Sv. Gospa od Škrpjela).. zastave i kućne oltariće. a školovan u Veneciji (spominje se 1444. crkva Gospe od Šunja). Varoška župna crkva). Izrađuje brojna djela ne samo za grad i širu okolicu.Raspeće (58 x 76 cm. 1448.

Na osnovu potpisanog poliptiha iz Crkve Sv. Tkon..Bogorodica s Djetetom (141 x 50 cm. Djela mu otkrivaju utjecaje braće Crivelli. .Bogorodica s Djetetom (51 x 40 cm. 124 . godine. 170 x 220 cm. .Poliptih (1493.Sv.iz katedrale). Marije iz 1493. Beč. SICU . Privatno vlasništvo). ali i snažnu crtu konzervativizma. Matej (46 x 194 cm. svj.uništen u 2.. Marije . Samostan Sv. .Fragmenti oslikanog stropa .Zadarski svećenik koji se bavio slikarstvom. . Župna crkva). ratu). pripisuje mu se nekolicina djela. Zadar. Zadar.

Pozlaćeni bakar. sačuvana je na području Dalmacije. 04 Köln (Schnütgen-Museum) .). monstrance svijećnjaci i zlatom vezene tkanine (kazule. Osmerostrani relikvijar koji oponaša arhitektonske oblike ukrašene skulpturom. znatno se povećava broj umjetnički oblikovanih predmeta profane namjene (nakita. Relikvijari u obliku glava znatno su realističniji nego u prethodnom razdoblju. 02 Pariz (Louvre) .). 10 Padova (crkva San Antonio) . i 15.Vezano uz promijenjene društvene uvjete. 07 Orvieto (katedrala) .Pored relikvijara. HRVATSKA . dalmatike). Izrađena 1105. Njemačka 03 Aachen (Münsterschatz) .Relikvijar Ludovika Pobožnog (početak 14. 125 .Karakteristično je da zlatarska djela kao najčešći dekorativni i oblikovni element koriste umanjene oblike gotičke arhitekture.Bogorodica s Djetetom iz opatije Saint-Denis (1339. Francuska 01 Pariz (riznica katedrale) . Majstori Pietro i Paolo Aretino. namještaja. često s naglašenim portretnim karakteristikama.Bista . Portretna bista bogato ukrašena aplikacijama i dragim kamenjem.). .).). st.Relikvijar San Savina (druga četvrtina 14. produkcija djela umjetničkog obrta rijetko ostvaruje izuzetne radove.. st. . Italija 05 Siena (Museo dell'Opera del Duomo) . oružja ."Pala d'Oro" (10-14.).Monstranca (15. st.).Relikvijar za jezik Sv.. Pozlaćeno srebro. 72 cm). Figuralni prikazi pak u cijelosti oponašaju oblike monumentalne skulpture.relikvijar San Donata (1346.Relikvijar Karla Velikog (oko 1350. Portretna bista u umanjenoj prirodnoj veličini.Monstranca iz Voghere (1406.K: PRIMJENJENA UMJETNOST .Brojna imena majstora zlatara posvjedočena u arhivskim spisima (samo u Zadru spominje se tijekom 14. U potpunosti slijedi ostvarenja monumentalne skulpture. ..). 09 Milano (Castello Sforzesco) . st. vis. . Konačan oblik s elementima koji oponašaju gotičku arhitekturu dobila je 1345. vis 69 cm).Tijekom gotičkog razdoblja primjenjena se umjetnost definitivno vraća na margine umjetničke djelatnosti. Majstor Giuliano da Firenza. 06 Venecija (crkva San Marco) .Iznimno bogata baština djela gotičke primjenjene umjetnosti. Premda razmjerno obimna. 08 Arezzo (katedrala) .Relikvijar za glavu San Galgana (1290-95.). u crkvenim su riznicama sačuvani brojni kaleži. st. Zlatna ploča ukrašena dragim kamenjem i emajlom. Ante (1436. od bizantskih emajliranih pločica. Kao glavni centri ističu se Dubrovnik i Zadar. Majstori Ugolino di Vieri i Viva di Lando.. prvenstveno zlatarstva. preko stotinu zlatara) svjedoče o vrlo razvijenoj aktivnosti.

13 Hvar (riznica katedrale) ... 28 x 14. drago kamenje. Srebrni pločice s ugraviranim i emajliranim likovima (Sv. 14 Split (Riznica katedrale) .Srebrni kipić Sv.5 x 2. Magdalene (1332. 16 Zadar (crkva Sv. Ukrašen lisnim ornamentom.Pastoral biskupa Pritića (1509.relikvijar Sv. Poklon ugarsko-hrvatske kraljice Elizabete. Zlatari Melša i Radoslav iz Kotora.....Kalež (sredina 14. 23 x 19. 31. st.Bista . Drvo obloženo pozlaćenim srebrnim limom. Autor je zadarski zlatar Franjo iz Milana. 17 x 27. st. st. Sv.).Škrinjica . 23. lišće i ptice. 127 x 192 x 62.relikvijar Sv. 16 x 26 cm).5 cm).). . . Šimun spašava brod u oluji. 15 Zadar (SICU) . Iskucani pozlaćeni srebrni lim s apliciranim dragim kamenjem. Šime) . 126 .). Silvestra (1367.Mitra (14. Šimuna (1377-80.5 x 17 cm). djelom pozlaćeno i emajl.relikvijar Sv. .).11 Zagreb (Riznica katedrale) . Majstor Pavao Dubravčić. Ulazak kralja Ludovika u Zadar. .5 cm).. .Monstranca (oko 1495.8 x 19 x 36. gravirano i cizelirano srebro. Smrt kraljičina oca .5 x 35 cm). Na krovu je s prednje strane prikazan ležeći lik sveca. obnovljena u 16. . Bogat figuralni ukras (zmajevi.Raka Sv. Pozlaćeno srebro. Sv. o čemu svjedoči sačuvani ugovor i potpis majstora: HOC OPVS FECIT FRANCISVS DE MEDIOLANO. 12 Dubrovnik (crkva Sv.5 x 58. Iskucani i gravirani srebrni lim.. Krševa. imitacijom arhitektonskih elemenata i anžuvinskim grbovima. Iskucano srebro.)..). iskucano..Ophodni križ iz Oliba (14.. Stošija.5 x 41.Dijelovi srebrne oltarne pale (prva polovina 14.5 cm).Bista . Vlaha s modelom Dubrovnika (15. st. a ostale su plohe ispunjene s trinaest figuralnih kompozicija (Prikazanje u hramu. Sv. Pozlaćeno.5 cm). Zoilo . Križa i Spužve (14/15. Krševana (1326.). st.. gorski kristal.Relikvijar Sv. st. Vlaha) . konjanici). Relikvijar u obliku sarkofaga od pozlaćenog srebrnog iskucanog lima na drvenoj podlozi. st.

Zagreb. La sculpture gothique en France. H. C. Le Moyen age roman et gothique. 1964. G. London.E. Scandinavia romanica.LITERATURA H.E. Beograd. G. Grodecki. Egbert. 1962. Beograd. 1959. Hofstätter. Micheletti. London. Panofski. London. Th. Gozzoli. M. 1953. Baccheschi. E. 1974. Giotto. London. 1967. Le Goff. F. Milani . Baccheschi. B. Milan. Quintavalle. E. Gallia romanica. Paris. 1965. Architettura romanica. 1972. Stone. Rigghianti. The Middle Ages. Grad u historiji. K. Paris. Contini . H. Gothic Art. Milano. 1968. H. 1972. Giotto. Busch. 1942. Paris. Hispania romanica. 1975. 1967. 1984. Zagreb. Španija. Bloch. Wien. 1955. 1988. Srednjovjekovna civilizacija Zapadna Evrope. Romanesque sculpture in Italy. M. Rijeka. Le Temps des cathédrales. Duby. 1970. Rickert. 1962. 127 . E. Harmondsworth.J. de Palol . Milano. Zagreb. O. Hirmer. Wildpark-Potsdam. M. Paris. C. 1970. Pevsner. 1968. 1985. Gothic Architecture. J. Torino. Mumford. Erlande-Brandenburg. Romanička skulptura u Francuskoj. Aubert. 1960. Život umjetnosti 47. N. B. Srednji vijek. L. H. W. H. H. Beograd. Busch . 1968. 1978. Romanička umetnost. L'Italie gothique. 1972. Gentile da Fabriano. Baukunst der Gotik in Europa. H.P. 1990. Rijeka. Romanesque Mural Painting. Verona. Romanika. Princeton. Decker. Paris. Morey. 1976. Pobé . Souchal. New York. Art d'Occident. A. M. Splendeur gothique en France. Focillon. H. 1976. Paris. 1966. Beograd.M. Frankfurt am Main.B. Paris. 1140-1270. Garrison. Toesca. Milano. 1964. Tuulse. Mâle. 1952. L. Milano. 1954. Prelog. Duccio. 1961. Zagreb. 1990. M. London. London. La Cathédrale de Chartres. G. Vigorelli . M.M. The Middle Ages. 1991. Kasni srednji vijek. Novi Sad. Baccheschi. 1949. Painting in Britain. 1958. Romanesque Art in Italy. J. P. G. Sculpture in Britain. 1955. Martindale. H. M. Beograd. Lohse. Beograd. R. P. P. Italian Gothic Sculpture. L. Jesen srednjeg vijeka. Milano. L'Art Religieux du XIIe siècle en France.J. Paris. Conant. Kubach. Pope-Hennessy. V. 1997. C. Katedrala. Florence. Il Medio Evo: Storia dell'arte italiana. L. Huizinga. Gothic Architecture. 1930. 1973. J. 1976. Italia romanica. A. 1964. Milano. Simone Martini. M. Clasen. Medioevo Europeo: Storia della scultura nel Mondo. E. London. London. Aubert . 1979. An Outline of European Architecture. 1954. Durliat. 1964. Die gotische Baukunst. London.M. Roubier. J. Carolingian and Romanesque Architecture. Gantner. Zagreb. P. H. Crichton. E. A.M. Sauerlander. Italian Romanesque Panel Painting. Britania romanica. Germania romanica. Mediaeval Art. C. Mediaeval Artist at Work. 1927. E.E. Wien. 1963. G. 1955. Stoll . K. Benedetto Antelami. R. Kubach . Hirmer. 1968. Aubert. Gotička arhitektura i skolastika. New York. W. Rupreht. A. L'Art Roman en France. Pobé. Decker. Demus . Frankl. Belli D'Elia. Cattaneo . Wien.

V. 1967. Diadora.R. 1987. E. Lj. Zagreb.Ž. Vukičević-Samaržija. Zadar u srednjem vijeku. Fučić. Petricioli. C. Fisković. Zagreb. N. Gligo.D. Istarske freske. K. G. I. Zagreb. E. Slikana raspela u Hrvatskoj. Matejčić . Starohrvatska prosvjeta. Dubrovnik. Zagreb. 1933. Prvi poznati dubrovački graditelji. B. Critica dell'Arte. Katedrala Sv. 128 . 1983. Zadarski sredovječni majstori.E. Karaman. Prijatelj.I. Hortus Artium Medievalium. R. Zagreb. Zadar. Zagreb. 1983. Zadar. 1984. Časopisi: Arte Veneta. 1976. Fučić. Cevc . Zagreb. Badurina. 1965. Zagreb. 1971. Sjaj zadarskih riznica. Šimuna u Zadru. Petricioli. G. Radovan. Maroević I. Zagreb. Zagreb. I. Dalmatinsko slikarstvo 15. Tisuću godina hrvatske skulpture. Gotičke crkve Hrvatskog Zagorja. Juraj Dalamtinac. Blaž Jurjev Trogiranin. A. Jakšić . 1983. C. Gamulin. Zagreb. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. V. 1999. Stjepana u Zagrebu. Karaman. Vincent iz Kastva. Zagreb. Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj. 1982. Radauš. i 16. Peristil. 1990. 1990. Gotičko slikarstvo u Zadru. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru.I. Ivančević .Z. A. Bogorodica s Djetetom u hrvatskoj umjetnosti.N. 1973.A. Zagreb. Ekl. Fisković. 1986. Srednjovjekovni spomenici Slavonije. Zagreb. C. Petricioli. Kapela Sv. Gotika u Sloveniji i Hrvatskoj. Zagreb. D. Zagrebačka katedrala. Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Baričević . Deanović . Hilje. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Gamulin. Zagreb. Čorak. 1988. I. Zagreb. Enciklopedije. Domijan . Split. Fisković. 1972. The Bvrlington Magazine. 1987. Horvat. C. Sakralna gotička arhitektura u Slavoniji. Petricioli . Zagreb. 1942. Lentić. Zagreb. Fisković. Monografije pojedinih umjetnika i spomenika. Spomenici srednjovjekovne arhitekture na otoku Pagu. Umjetnost XV i XVI stoljeća u Dalmaciji..Zadar. Fisković. C. Petricioli. Belamarić . 1993. Hilje. D. 1959. Stošije . Zadar. Zagreb.D. V. I. Fisković . Minijatura u Hrvatskoj.T. Zbornici. Zagreb. 1995. B. Zagreb. st. Zagreb. Bollettino d'Arte.J. K. Zagreb. Vežić. 1963. 1997. 1985. M. 1999. Zagreb. 1983. Dalmatinske freske. Zagreb. 1951. Od Donata do Radovana. Petricioli. Zlamalik. Rad HAZU. Lj. 1987. 1988. 1992.P. Gotičko kiparstvo u Istri. V. 1955.I. Škrinja Sv. Domančić . I. Buvina. A.I. Vukičević-Samaržija.I. Stančić . Tragom srednjovjekovnih umjetnika. Klaić . Fisković . Fisković. Deanović. Paolo Veneziano i njegov krug. Split. Obrada drvata u Zadru u doba gotike. I. Tomić . Zagreb. Petricioli. D. Prijatelj .

RA16c Périgueux. RA09b Avallon. 12. st. RA08a Nevers. Saint-Front (unutrašnjost). RA13b Saint-Savin-sur-Gertempe (unutrašnjost). RA10a Saint-Benoît-sur-Loire. Sainte-Madelaine (unutrašnjost). Saint-Pierre poč. Saint-Front. RA18b Souillac. RA17b Toulouse. Saint-Lazare (unutrašnjost). Saint-Hugues. RA21a Orcival. st. 1130-45. RA22a Conques. Saint-Sernin (unutrašnjost). RA10b Saint-Benoît-sur-Loire (unutrašnjost). st. RA19b Clermont-Ferrand. st. RA10c Saint-Benoît-sur-Loire (kripta). RA17d Toulouse. Notre-Dame-la-Grande (tlocrt). Sainte-Foy. RA14d Aulnay. prva pol. RA16b Périgueux. prva pol. RA03a Vézelay. Opatijska crkva. 1105-28. kraj 11. st. Saint-Sernin. st. RA23b Le Puy. prva pol. Sainte-Croix. Notre-Dame-la-Grande. st. RA16a Périgueux. Saint-Étienne (unutrašnjost). RA13c Saint-Savin-sur-Gertempe (unutrašnjost). 11. RA22b Conques. 11. Notre-Dame-du-Port (unutrašnjost). 12. Katedrala (unutrašnjost). Saint-Sernin. RA09a Chapaize. Sainte-Foy (unutrašnjost). 12. 1060-1115. Saint-Bénigne (kripta). Saint-Front. RA05a Paray-le-Monial. 11-12. Katedrala. Katedrala. st. Saint-Philibert (kripta). RA11 Poitiers. 1130-50. st. nakon 1120. RA17c Toulouse. st. RA17a Toulouse. st. st. 1001-1018. Saint-Hilaire (unutrašnjost). 12. Opatijska crkva (unutrašnjost). 12. RA01a Dijon. 11-12. RA02b Tournus. Sainte-Foy (unutrašnjost). Katedrala. RA23a Le Puy. Notre-Dame-du-Port (unutrašnjost). st. 11-12. RA14a Chauvigny. RA11a Poitiers. RA22c Conques. Saint-Martin. 1025-49. Saint-Sernin. 11. Saint-Philibert. st. st. st. 1050-1130. RA18a Bordeaux. 12. RA06a Autun. Saint-Philibert (unutrašnjost). RA07a La Charité-sur-Loire. 12. st. RA17e Toulouse. 12. Zvonik (detalj). RA14c Aulnay. RA04a Cluny III (rekonstrukcija). 129 . RA19a Clermont-Ferrand. 12. Katedrala. Sainte-Croix. kraj 11. 12. st. oko 1050. Saint-Sernin. st. RA02c Tournus. RA12a Poitiers. Saint-Michel. 12. RA24a Le Puy. st. Saint-Lazare (unutrašnjost). st.POPIS REPRODUKCIJA ROMANIKA RA01 Dijon. Katedrala. RA14b Angoulême. st. RA13a Saint-Savin-sur-Gertempe. RA02a Tournus. RA15a Périgueux. Saint-Bénigne (rekonstrukcija). Opatijska crkva. st. RA04b Cluny III (krak transepta). RA20a Issoire. 11-12. 12.

Opatijska crkva. 12. st. RA40a "Cezarova kula". RB04c St. RB04b St. st. 1080-90. 1064-77. RA35b Caen. 11-12. RA29f Le Thor. Katedrala (kripta). 1097-1130. Most. st. Sainte-Marie. Zvonik katedrale. Notre-Dame. Saint-Germain-des-Prés. Saint-Nicolas (unutrašnjost). RA33b Jumièges. RB01c Canterbury. Sainte-Trinité (unutrašnjost). 1117-53. RA28a Montmajour. RA29b Saintes-Maries-de-la-Mer. RB03a Waltham Abbey. Tower. st. 1177-85. kraj 12. oko 1100. 12. Pročelje. 11-12. RA37a Bayeux. Katedrala (kripta). 1062-1125. RA32b Morienval. RA36c Caen. Opatijska crkva. RA33 Jumièges. Saint-Gervais (unutrašnjost). Notre-Dame. RA35c Caen. Notre-Dame. Opatijska crkva. RA42a Avignon. 130 . Katedrala (unutrašnjost). RA29a Aix-en-Provence.RA24b Le Puy. Saint-Martin-des-Champs. 322. RB01b Canterbury. 11-12. RB06a Winchester. RA28b Montmajour. RA29e Uzés. RA30b Pariz. RA34b Mont-Saint-Michel. Saint-Trophime. kraj 12. RA25a Saint-Nectaire. Saint-Étienne (tlocrt). 1070-77. 12. Katedrala (unutrašnjost). st. oko 1050. st. 1005-49 (stanje prije 1917). RA35d Caen. deambulatorij dograđen oko 1122. RA35a Caen. RA25b Mauriac. Katedrala (unutrašnjost). Opatijska crkva. Katedrala (unutrašnjost). Saint-Michel (portal). Notre-Dame. RA26b Arles. 13. 1024-1228. Opatijska crkva (tlocrt)1037-66. RA38c Lessay. RA39a Saint-Antonin. Katedrala (unutrašnjost). RA30a Pariz. RA32d Verdun. st. Opatijska crkva (unutrašnjost). Opatijska crkva (unutrašnjost). 12. st. 11-13. st. RB01a Canterbury. RA34a Mont-Saint-Michel. st. St. Palača. Albans. RA38a Falaise. Katedrala. Kula. Katedrala. st. Saint-Remi (unutrašnjost). 12. RA27a Saint-Gilles-du-Gard. Saint-Étienne (unutrašnjost). st. Sainte-Trinité. Pročelje. 12.. Opatijska crkva (unutrašnjost). Saint-Étienne. Albans. RA25c Beaulieu. RA41a Houdon. RA33a Jumièges. RA36b Caen. RA38b Caen. st. st. RA36a Caen. RA31a Reims. kraj 11. RB05a Chichester. Opatijska crkva (klaustar). 12. Opatijska crkva. st. kraj 11. 1132-40. RA26a Arles. oko 1170. st. John's Chapel (unutrašnjost). 1070-1103. 12. RB04a St. RA32a Pariz. 1170-80. st. prije 1202. Albans. RA29d Val-des-Nymphes. Saint-Trophime (klaustar). Saint-Étienne. Saint-Germain-des-Prés (unutrašnjost). 12. Sainte-Trinité (unutrašnjost). 1378. 1175-84. RB02a London. RA32c Murbach. RA29c Moustiers. st. Opatijska crkva (unutrašnjost). st. 12. Opatijska crkva (unutrašnjost).

RB13a Suothwell. Samostanska crkva (unutrašnjost). 1133. 11-12. Michael. RB10a Melbourne. RC05b Quedlinburg. 1200-1220. 1090-1145. Hoenstaufenska kapela (kat). st. Hoenstaufenska kapela (prizemlje). RC20a Nürnberg. st. St. 12. Samostanska crkva. RC19d Bamberg. 12. Katedrala. Samostanska crkva (unutrašnjost). 1093-1128. 1129. RB07a Romsey. RC10a Paderborn. RB12b Durham. Katedrala (unutrašnjost). 13. RC04a Goslar. Katedrala Sv. 10-11. Zunfthalle. RC17a Paulinzella. Katedrala. oko 1200. Katedrala (unutrašnjost). kraj 11. Allerheiligen-Lapelle. Neuwerkskirche. RC19b Bamberg. St. st. RC19c Bamberg. Katedrala (tlocrt). Mary (unutrašnjost). oko 1125. st. RC18a Freiberg. Katedrala (unutrašnjost). RC01c Hildesheim. Katedrala. RB12d Durham. st. 11-12. RB16b Norwich. 1173-95. oko 1125. St. RC16a Fulda. Michael (unutrašnjost). RB08a Iffley. RB11a Jedburgh. Michael (nacrt). Michael and St. Katedrala (unutrašnjost). st. oko 1130. RC03a Hildesheim. RC15a Minden. Katedrala (unutrašnjost). Biskupska kapela. St. RC22a Alpirsbach. Holy Sepulcre. St. Katedrala (unutrašnjost). RC14a Jerichow. posv. dovr. 11. st. Katedrala. RC01 Hildesheim. Mary the Virgin. RB15a Ely. oko 1130. RB12 Durham. Samostanska crkva. Patrokli. Maria. 12. RC19a Bamberg. Katedrala. 13. RC04b Goslar Ulrichkapelle. Michael (unutrašnjost). RC23a Regensburg. St. Katedrala. 131 . Crkva premostranteškog samostana (unutrašnjost). RC19e Bamberg. St. st. RC20b Nürnberg. Opatijska crkva. Katedrala (unutrašnjost). 1155-64. RB12c Durham. Godehard. st. St. RB14a Cambridge. druga pol. RB15b Ely. Opatijska crkva (unutrašnjost). kraj 12. 12. prva pol. RC07b Magdeburg. St. RB11b Jedburgh. St. Katedrala (kripta). RB16c Norwich. st. druga pol.RB06b Winchester. st. RC09a Soest. RC04c Goslar Ulrichkapelle (unutrašnjost). RB15c Ely. RC12a Freckenhorst. RB12a Durham. kraj 12. RC01b Hildesheim. RC14b Jerichow. Katedrala (unutrašnjost). Katedrala (unutrašnjost). Crkva premonstratenškog samostana. poč. Opatijska crkva (unutrašnjost). Blazija (unutrašnjost). Katedrala. Patrokli. Katedrala (unutrašnjost). Holy Sepulcre (unutrašnjost). st. St. RC09b Soest. RC06b Braunschweig. RC01a Hildesheim. Michael (unutrašnjost). st. st. 12. Stiftskirche (unutrašnjost). RB16a Norwich. RC13a Idensen. prva pol. 1000-1033. Katedrala (unutrašnjost). RB14b Cambridge. 1233. oko 1200. RB09a Gloucester.

st. RC44c Urnes (unutrašnjost). st. 12. Aposteln. RC30c Maria-Laach. st. Aposteln (unutrašnjost). Saint-Vincent. 13. st. RC46a Stavanher. RC41b Maastricht. RC27a Worms. 12. 1110-41. st. Sv. RC37a Beč. RC43a Lund. RC31a Bonn. RC33 Köln. RC47a Roskilde. Georg. Katedrala Notre-Dame (unutrašnjost). RC48a Ols. Katedrala. 12-13. st. RC39a Soignies. RC28a Limburg an der Lahn. Katedrala (unutrašnjost). Katedrala Notre-Dame (unutrašnjost). 12. 13. 1147. RC27 Worms. RD01a Milano. RC29a Trier. 11-13. RC44b Borgund (unutrašnjost). Katedrala. st. RC44d Torpo. Katedrala Notre-Dame. 11. st. RC44a Borgund. 1304-1340. 1063-95. RC23c Regensburg. RC27aa Worms. RC34a Gelnhausen. Sv. 132 . RC40b Tournai. 1250-60. st. st. st. Opatijska crkva (unutrašnjost). Maria am Kapitol (kripta). RD02a Como. RC25e Spayer. St. Jakob (unutrašnjost). Katedrala. Allerheiligen-Lapelle (unutrašnjost). Župna crkva. 11-12. RC45a Trondheim. 12-13. San Ambrogio (unutrašnjost). RD01b Milano. Katedrala. St. Katedrala. Katedrala (tlocrt). st. Aposteln (tlocrt). RC44e Torpo (unutrašnjost). st. RC30b Maria-Laach. Opatijska crkva. RC40a Tournai. st. Sv. Katedrala (unutrašnjost). Katedrala (kripta). RC38a Wiener Neustadt. posv. RC26a Mainz. RC34b Gelnhausen. Katedrala. 11. Katedrala. 11-12. RC33b Köln. RC43d Lund. Katedrala (unutrašnjost). Olaf (unutrašnjost). RC40c Tournai. St. Župna crkva. San Abbondio. Katedrala (unutrašnjost). Katedrala. RC25d Spayer. Sv. RC32a Köln. Katedrala. RC48b Ols. 1175-1220. RC25b Spayer. San Ambrogio. st. Katedrala. Georg (unutrašnjost). RC36a Gurk. RC25c Spayer. RC28b Limburg an der Lahn. St. st. Servacije (unutrašnjost). 1103-40. RC27b Worms. 12-13. St. 12. RC29b Trier. Katedrala (kripta). Župna crkva (unutrašnjost). 12. RC41a Maastricht. RC25a Spayer. Svithun (unutrašnjost). Katedrala. RC30a Maria-Laach. st. Carska palača. 1030-65. Katedrala (unutrašnjost). St.RC23b Regensburg. Katedrala (kripta). RC43c Lund. Servacije. RC33a Köln. St. 12-13. 12. RC36b Gurk. 1082-1182. Carska palača. 1300. Opatijska crkva. 12-13. st.

RD18a Murano. st. RD27b Pisa. poč. 14. st. 11. st. RD13a Padova. San Zeno. Santa Sofia. Katedrala (kampanil). RD32a Assisi. 12. st. Katedrala (tlocrt). Katedrala. San Marco (unutrašnjost). st. 12. RD23a Verona. RD27c Pisa. RD37a Ancona. Krstionica. 12. st. 11-12.. . RD11a Modena. RD20b Verona. Katedrala (kripta). RD12c Bologna. Katedrala. San Ciriaco. st. 12. San Pietro. 12. Maria e Donato. San Stefano. Klaustar. druga pol. 11. Crkva santi Vitale e Agricola (unutrašnjost). 11-13. Santa Fosca. 1034. San Abbondio (unutrašnjost). Santa Maria della Piazza. Unutrašnjost. Crkva Santa Croce (kripta). RD10d Parma. 11-12. San Frediano. 11. RD27d Pisa. st. st. RD27a Pisa. Crkva San Sepolcro. Katedrala. RD24a Lucca. 13. oko 1100. st. RD22a Verona. Unutrašnjost. Katedrala (unutrašnjost). st. dovrš. st. RD39a Caserta Vecchia. Krstionica katedrale. st. Katedrala (unutrašnjost). RD10a Parma. Katedrala. st. 9. RD31a Spoleto. st. RD26a Lucca. San Miniato al Monte (unutrašnjost). st. RD10c Parma. RD04a Bergamo. San Ciriaco. RD12 Bologna. San Stefano. st. San Lorenzo (unutrašnjost). 12. San Miniato al Monte. oko 1164. st. San Stefano. st. st. Santa Maria.RD02b Como. 11-15. RD37c Ancona. Katedrala. 133 . Katedrala (tlocrt). RD15b Venecija. RD28b Firenca. San Zeno (unutrašnjost). st. 12. 12. 12-13. San Giovanni in Valle. st. RD29a Firenca. RD05a Pavia. Santa Eufemia (unutrašnjost). RD36a Ancona. RD14a Padova. San Stefano. RD10b Parma. 12-13. San Marco (tlocrt). st. 12-13. oko 1160. San Ciriaco. San Ciriaco. San Stefano. st. 13. Crkva San Sepolcro (unutrašnjost). Katedrala. RD15 Venecija. San Michele. San Stefano (tlocrt). RD21a Verona. RD12b Bologna. RD15a Venecija. RD09a Piacenza. RD27 Pisa. Katedrala. RD11b Modena. RD25a Lucca. RD12e Bologna. 11. RD37b Ancona. 12-14.poč. San Stefano. Katedrala (unutrašnjost). Katedrala (unutrašnjost). San Michele. San Antonio. RD08a Pomposa. Civate. RD28a Firenca. RD12a Bologna. st. RD20a Verona. 13. RD17a Torcello. st. 12. San Marco. Crkva San Sepolcro (galerija). RD11 Modena. st. st. Santa Maria Maggiore. SS. 10-11. 11-12. RD03a Como. 12. Santa Maria di Portonovo (unutrašnjost). st. st. RD38a Ancona. 13. RD12f Bologna. RD37 Ancona. Katedrala. 12. RD12d Bologna.

st. Katedrala. Katedrala. RD50a Bari. st. 12. RD43b Cefalù. RD51c Trani. San Isidoro (grobnica kraljeva). Katedrala (unutrašnjost). Catedral Vieja (unutrašnjost). Santo Sepulcro (kupola). RE27a Salamanca. RE26a Leon. 12. RE07a Vilabertran. 12-14. 134 . RE18 Avila. 11. 11-12. Katedrala (unutrašnjost). RE26b Leon. Santa Maria (klaustar). st. San Vicente (unutrašnjost). 12-13. Katedrala (klaustar). Katedrala. RD47b Monreale. kraj 12. 12. st. San Isidoro (unutrašnjost). 11-12. 11. Katedrala (tlocrt). 12. 12. RE26d Leon. st. st. RE15a Torres del Rìo. RD53a Troia. 12-14. RD55a Venecija. 11. RE11a L'Estany. poč. San Cataldo (unutrašnjost). RD56a San Gimignano. st. San Clemente. RE12a Taragona. 12. Katedrala. RE26c Leon. 11-12. RE01 Santiago de Compostela. st. RE10a Ripoll. st. Katedrala (unutrašnjost). st. RE03a Cardona. st. San Clemente (unutrašnjost).RD39b Caserta Vecchia. RD45a Palermo. 11-12. st. st. poč. Santa Maria (unutrašnjost). 11-12. 12-13. RD43a Cefalù. RD51b Trani. poč. st. st. 1040. Santa Maria. RD48a Matera. Katedrala. San Vicente (tlocrt). RE02b San Pedro de la Roda (unutrašnjost). 11. RE14b San Juan de la Pena (klaustar). Santo Domingo. RD45b Palermo. San Vicente (unutrašnjost). RD47a Monreale. Santo Sepulcro. San Angelo in Formis. RD49a Bari. Katedrala. RE01b Santiago de Compostela. RD40a Capua. Katedrala. Santa Maria (tlocrt). 12. Katedrala (transept). RE05b Tahull. st. RE02a San Pedro de la Roda. San Cataldo. San Nicolò (unutrašnjost). RE27b Salamanca. 12. Santa Maria. st. poč. Katedrala. RE03b Cardona. posv. Catedral Vieja. 12-13. Katedrala. San Vicente (unutrašnjost). st. 12-13. st. RD42a Salerno. San Isidoro. RD51a Trani. RE17a Soria. RE06a Tahull. RD49c Bari. Katedrala (unutrašnjost). RD52a Bitonto. San Nicolò. st. RE10b Ripoll. San Isidoro. RE10c Ripoll. st. Katedrala (unutrašnjost). st. Santa Maria.. RE15b Torres del Rìo. st. RE14a San Juan de la Pena. 12. RD47c Monreale. st. 12. poč. 13. st. San Nicolò (kripta). Fondaco dei Turchi. RE05a Tahull. RE01c Santiago de Compostela. Katedrala. st. RD49b Bari. st. RE08 San Juan de las Abadesas (tlocrt). RE18a Avila.

Krševan. Sé Velha (unutrašnjost). 1327-35. RE33a Compostella. Ivan Krstitelj. / 15. RF09b Zadar. oko 1200. st. Marija (tlocrt). Vijećnica. Rotunda Sv. Sv. RF09 Zadar. Krševan (tlocrt). 1126. 12. 11. Juraj na Hračanima (unutrašnjost). Sv. 12. RF06 Zadar. Nadbiskupska palača (prizemlje). Marija. 12-13. Rotunda Sv. 12-13. Sv. RE31a Loarra. Katedrala (unutrašnjost). Sv. RF04a Rab. 11-13. st. Andrija. Petar u Drazi (tlocrt). RF09a Zadar. 1105. st. 12-13. RF04b Rab. Juraj na Hračanima (kripta). Krševan. 13. Zvonik. Kaštel. Longina. st. Sv. RF10b Zadar. Juraj. st. st. 13. st. Catedral Vieja ("cimborium"). RE61b Manastir Studenica. 12. RE60 Kotor. RE47a Říp. RF02a Rab. poč. RE58a Kamnik. kraj 12. st. 11.RE27c Salamanca. Ivan (tlocrt). Juraj na Hračanima. Mali grad. Katedrala (pročelje). 12. kraj 11. RE39a Bragança. Sv. st. st. San Lorenzo. Katedrala. RE59 Kotor. Sv. oko 1150. RF07a Split. sred. RE53 Pečuh. Sv. st. RE62 Manastir Dečani. Teodora (Gospe od Zvonika). RE33b Compostella. RE38a Tomar. Katedrala (unutrašnjost). RF01b Rab. 11. RE61a Manastir Studenica. Bogorodičina crkva. Sv. Zvonik Sv. Santa Maria la Mayor. RF06a Zadar. Nadbiskupska palača (kat). Templarska crkva (unutrašnjost). st. Bogorodičina crkva. (rekonstrukcija). st. RE35a Avila. RF03 Rab. RE32a Estella. st. 11-12. 12. Domus Municipalis. oko 1200. RE34a Lerida. Sv. Katedrala (tlocrt). RE46a Prag. st. RE60a Kotor. RF03a Rab. RF01a Rab. Petar u Drazi. st. st. Katedrala. kraj 11. Martina. Kapela. Palacio real. st. RF01 Rab. st. st. RE30a Sahagun. 12-13. 12. Crkva Uznesenja Kristova. Zidine. RE45c Prag-Višehrad. Križa. st. RE36b Coimbra. Sv. 11. Sé Velha. Sv. kraj 12. Katedrala (tlocrt). Marija. Luka. st. 12. RF04c Rab. 12. st. Sv. RF10a Zadar. posv. Sv. RF04 Rab. RE46b Prag. Katedrala. RE59a Kotor. RE36a Coimbra. 12. 12. st. Petar u Drazi (unutrašnjost). RE28a Zamora. Sv. st. Kompleks katedrale. 11. 12. RE45a Prag-Staré Město. st. Luka (tlocrt). st. Sv. Katedrala (tlocrt). 12. RE45b Prag-Nové Město. Crkva Uznesenja Kristova (tlocrt) RE62a Manastir Dečani. Katedrala (pročelje). RE46c Prag. Sv. Rotunda Sv. 135 . RE29a Toro. RE28b Zamora. st. st. st. Kapitularna dvorana. Katedrala (tlocrt). RF06b Zadar. RF10 Zadar. st. 12. Sv.

RG09a Carennac. oko 1150. 14. st. Bernardus Gelduinus: Oltarna menza (detalj). Saint-Sernin. st. RG07d Moissac. RG05c Toulouse. RG05f Toulouse. Sv. Sv. 1001-1018. st. Musée des Augustins (iz klaustra crkve Saint-Étienne). st. Sv. RG11a Sauillac. Juraj (tlocrt). RF32a Lovreč. st. RG07b Moissac. RF17a Pag-Kolan. 12. Kvirin. RF19 Diklo. RG05j Toulouse. Sv. st. 1001-1018. 1096. Sv. oko 1140. RF35a Bale. kraj 11. Saint-Pierre. Sv. 14. RF28b Mljet. Sv. Saint-Pierre. RG05b Toulouse. Saint-Pierre. Majka Božja. Saint-Pierre. Trimo (detalj). Sv. RF31a Trogir. RG05i Toulouse. RF24a Nin. prva pol. RF12a Glavotok na Krku. RG06b Toulouse. kraj 12. Musée des Augustins (iz klaustra crkve Saint-Étienne). RF25a Trogir. RG02a Dijon. Katedrala. st. kraj 12. Saint-Sernin. Juraj. Sv. 12.RF11a Nin . Sv. Sv. Mihoje Brajkov: Klaustar. Sofija. st. Apostol. Ilija (tlocrt). Gilabertus: Apostoli Toma i Andrija. Sv. RG05e Toulouse. RF28a Mljet. RG10a Cahors. RF12b Glavotok na Krku. Katedrala (unutrašnjost). 1120-35. Franjevački samostan. Sv. Katedrala i Sv. Južni portal. Saint Bénigne. st. Zvonik župne crkve. Krševan. Ivan. Uzašašće (detalj). Ivan. Luneta južnog portala (detalj). RF36a Završje. Sv. Saint-Sernin. Saint-Sernin. RF22a Banjevci. st. 13/14. RG01a Saint-Genis-des-Fontaines. 12/13. poč. Martin (tlocrt). Saint-Sernin. Bernardus Gelduinus: Oltarna menza (detalj). st. 12-13. 11. Krist u mandorli. RF14a Nin. RG06a Toulouse. Saint-Pierre.Prahulje. prije 1118. 13-15. Kvirin. 136 . RF13b Krk. Ambroz. RG05g Toulouse. kraj 11. RF25b Trogir. st. RF15a Rogovo. RF18a Ugljan-Preko. Vid. Martin. Krševan (svod). prva pol. RG07a Moissac. Luneta portala. Marija (unutrašnjost). Saint Bénigne. Ilija. 12. RF46a Lovčići. Bernardus Gelduinus: Oltarna menza (detalj). Bernardus Gelduinus: Oltarna menza. RG08a Beaulieu. Nadvratnik. Sv. RF35 Bale. Martin. st. RG05h Toulouse. Sv. st. st. Sv. Kapitel u prizemlju nakadašnje rotunde. RG05a Toulouse. RF36 Završje. prije 1118. Kapitel u prizemlju nakadašnje rotunde. Mihovil. Herodova gozba. Marija. 13/14. Trimo. RF45a Bapska. RF13 Krk. Dijelovi portala. Sv. 1130-40. Dvije žene koje su rodile ovna i lava. st. RG02b Dijon. Donja crkva (unutrašnjost). st. Romanička kuća. Krist i apostoli. Saint-Sernin. Nadvratnik (detalj). RG01b Saint-Genis-des-Fontaines. Saint-Sernin. Luneta južnog portala. Opatijska crkva. 12. Katedrala. Nikola. RG05d Toulouse. Saint-Sernin. Saint-Sernin. Sv. kraj 11. Južni portal (detalj). 1019-20. Saint-Pierre. Kvirin (tlocrt). RF13a Krk. RF33a Dvigrad. luneta portala. RF30a Dubrovnik. Južni portal. Saint-Sernin. Sv. RG07c Moissac. Portal.

Saint-Lazare. RG16a Civray. druga pol.Pariz. Bogorodica s Djetetom. Bogorodica s Djetetom. st. RG25d Vézelay. Samson i Dalila. 12. Sainte-Madelaine. oko 1120. RG12a Saint-Paul-les-Dax. st. st. Trimo. 1125-30. Luneta portala (detalj). Gradnja Noine arke. druga pol. RG17b Poitiers. RG25e Vézelay. druga pol. Kapitel u transeptu. Portal. Pad Šimuna vrača. RG20a Clermont-Ferrand. RG14a Angoulème. 12. Luneta portala (detalj). RG26c Autun. RG26b Autun. st. Sainte-Foy. 12. RG19d Conques. Katedrala. Proèelje. Glava anđela sa zapadnog portala. Kapitel iz deambulatorija. RG15b Aulnay. Gislebertus: Luneta portala (detalj). Sv. Gislebertus: Polukapitel u unutrašnjosti. Saint-Lazare. RG15c Aulnay. Austremonije. Saint-Pierre. 111520. Luneta desnog portala (detalj). st. RG25c Vézelay. 1130-45. Kapitel iz deambulatorija. Kapitel iz deambulatorija. druga pol. Saint-Lazare. Sainte-Madelaine. 1110-15. Saint-Lazare. Sainte-Foy. 1130-45. Saint-Pierre. nakon 1130. Notre-Dame-du-Port. Saint-Lazare.RG11b Sauillac. Saint-Pierre. Notre-Dame-la-Grande. RG25a Vézelay. RG23a Auvergne. Louvre. Kapitel deambulatorija. Saint-Pierre. Saint-Pierre. Katedrala. 12. Unutarnji portal. st. 12. Sainte-Madelaine. 12. 12. Saint-Lazare. Godfridus: Poklonstvo kraljeva. 12. RG18a Chauvigni. RG25f Vézelay. RG25b Vézelay. Sainte-Madelaine. Sainte-Foy. Gislepertus: Luneta portala (detalj). st. Smrt Abšalomova. Opatijska crkva. Saint-Pierre. RG18b Chauvigni. RG14b Angoulème. 12. st. st. Sainte-Foy. Luneta desnog portala. RG20b Clermont-Ferrand. RG26e Autun. RG12b Saint-Paul-les-Dax. RG25h Vézelay. Luneta portala (detalj). Psi pakla. 1130-45. Polukapitel u unutrašnjosti. Luneta vanjskog portala. Gislebertus: Zapadni portal. RG25g Vézelay. Nepoznato nalazište . RG15a Aulnay. RG26g Autun. RG19c Conques. Sainte-Foy. Notre-Dame. Pročelje. RG18c Chauvigni. RG14c Angoulème. RG13a La-Land-de-Fronsac. Alegorija proljeća. RG19b Conques. Issoire. oko 1120. Noli me tangere. 1130-45. 12. Unutarnji portal (detalj). Gislebertus: Luneta zapadnog portala. Posljednja večera. 137 . Saint-Pierre. RG24b Cluny. Petra. st. 12. Samoubojstvo Judino. 112540. Kapitel deambulatorija. Portal. Notre-Dame-du-Port. Posljednja večera. 1120-32. 1115-20. Unutarnji portal (trimo). RG22a Orcival. Godfridus: Javljanje pastirima. Saint-Pierre. Pročelje (detalj). RG26a Autun. Reljefi na vanjskoj strani apside. Sainte-Madelaine. Saint-Nicolas. Sainte-Madelaine. RG24a Cluny. Notre-Dame-la-Grande. RG26d Autun. Saint-Lazare. 12. RG19e Conques. 111520. Reljefi na vanjskoj strani apside. 1125-40. Katedrala. Saint-Pierre. Sainte-Madelaine. RG26f Autun. st. Glas gregorijanskog pjevanja. Saint-Pierre. RG24c Cluny. RG21a. 1125-30. Slijepa arkada lijevo od portala. Proèelje (luneta slijepe arkade lijevo od portala). RG19a Conques. Polukapitel u unutrašnjosti. druga pol. Portal. Glas gregorijanskog pjevanja. Sainte-Madelaine. Raspeće Sv. RG17a Poitiers. Proèelje (detalj). RG24d Cluny. Saint-Pierre. st. Luneta portala (detalj). oko 1115. Godfridus: Vaganje duša. Gislebertus: Polukapitel u unutrašnjosti. Gislebertus: Polukapitel u unutrašnjosti.

Gislebertus: Eva. Krstionica. st. Katedrala. Ženske figure. RH10l Parma. 12. Bijeg u Egipat. 11. Fortunat. Propovjedaonica (detalj). 113045. Krstionica. Katedrala. Krstionica. st. st. Sainte-Marie. Polukapitel u unutrašnjosti. oko 1240. RG31a Oloron. Krstionica. Saint-Trophime. Saint-Martin. st RG34b Arles. st. Katedrala. Fortunat. Benedetto Antelami: Svibanj. Saint-Lazare. Benedetto Antelami: Alegorija Proljeća. RH04a Isola di San Gulio. Zapadni portal. RH10n Parma. RH04b Isola di San Gulio.RG26h Autun. st. RG34a Arles Saint-Trophime. Sainte-Andoche. 1178. oko 1100. 1088-1106. Posljednja večera (detalj). kraj 12. Bijeg u Egipat. San triju magova. Benedetto Antelami: Ožujak. Zapadni portal. San Marco. Wiligelmus: Stvaranje Eve. 1160-80. Benedetto Antelami: Prosinac. RG32a Saint-Gilles-du-Gard. Gislebertus: Polukapitel u unutrašnjosti. Luneta portala. Egidije. 1130-45. Reljef na ulazu u kriptu. RG27a Saulieau. RG26i Autun. Sv. RH11f Modena. RH08a Piacenza. Krstionica. Krstionica. Benedetto Antelami: Rujan. Sv. Krstionica. Saint-Lazare . Benedetto Antelami: Krist Pantokrator. Benedetto Antelami: Prikazanje u hramu. 12. Portal (detalj). RH10o Parma. kraj 11. Benedetto Antelami: Skidanje s križa. Saint-Trophime. Katedrala. RG28a Charlieu. Portal. RH11a Modena. Sv. Krstionica. RH10c Parma. RG31b Oloron. Krist na prijestolju. RH07a Ferrara. Adam i Eva. Polukapitel u unutrašnjosti. Saint-Lazare. st. Sainte-Marie. Benedetto Antelami: Veljača. Girauldus: Luneta portala.Musée Rolin. RG34c Arles. Benedetto Antelami: Alegorija jeseni. Sv. Sv. Zapadni portal (detalj). RH11b Modena. Katedrala. Katedrala. RH10i Parma. Krstionica. Benedetto Antelami: Lipanj. st. Benedetto Antelami: Siječanj. Posljednja večera. Saint-Pierre. 12. RH09a Parma. Klaustar. Sv. Glavni portal. Dovratnik portala. Propovjedaonica. Benedetto Antelami: Travanj. Museo Diocesano. RG28b Charlieu. Ursinus. RH10g Parma. Krstionica. Krstionica. RG30a Plampied. Katedrala. Eva (detalj). Krstionica. Krstionica. 12. Dovratnik portala (detalj). RH10j Parma. RG26j Autun. RG29a Bourges. Glavni portal. Benedetto Antelami: Kolovoz. RH10k Parma. Musée Rolin. Luneta nad prozorom na sjevernoj strani narteksa. oko 1130. 1158-63. RG33a Vienne. st. RH10m Parma. Zapadni portal (telamoni). Sainte-Marie. RH10h Parma. Anselmo da Campione: Propovjedaonica i galerija. RH12a Venecija. RG32b Saint-Gilles-du-Gard. 1120-30. 12. 12. Petar. Muzej katedrale. Branje grožđa. st. Gislebertus. RH11c Modena. Anselmo da Campione: Propovjedaonica i galerija. Anselmo da Campione. Benedetto Antelami: Srpanj. RH10d Parma. Gislebertus: Polukapitel u unutrašnjosti. početak 13. RG31c Oloron. 138 . 1196-1211. RH10p Parma. RH11e Modena. Krstionica. RH10a Parma. Egidije. RH10e Parma. RH10b Parma. st. Benedetto Antelami: Studeni. Krstionica. RH11d Modena. 11. 1088-1106. Krstionica. 1130-40. 12. Propovjedaonica (detalj). Benedetto Antelami: Listopad. Wiligelmus: Smrt Kainova. RH02a Lodi. RH01a Milano San Ambroggio. RH10f Parma. RG26k Autun. st.

RH33b Ravello. Katedrala. RH16e Verona. RH40a Barletta. Katedrala. RH16c Verona. San Nicolò. poč. st. 13. oko 1080. sred. oko 1170. st. RH38a Trani. kraj 12. Katedrala. oko 1180. San Leonardo. Stefano Lagerino: Izgon iz raja (detalj). Nicolao (ili Guglielmo). Katedrala. oko 1190. Kip Sv. Rođenje. Nicolao (ili Guglielmo): Scene iz Života Kristova. kraj 12. Ukrašeni prozor. Stefano Lagerino: Brončane vratnice. st. RH34b Monreale. oko 1175. Glavni portal (detalj). 13. 12. 12. San Zeno. San Zeno. oko 1180. Krštenje Kristovo. Sarkofag Sv. Katedrala. RH33c Ravello. Biskupska katedra. 12. Klaustar katedrale. RH12c Venecija. Barisanus da Trani: Brončane vratnice (detalj). Katedrala. 1078-89. poč. Museo di Palazzo Venezia. Blaža. Scene iz Života Kristova. Izgon iz raja. Glavni portal (detalj). Propovjedaonica. RH20a Pisa. st. San Pietro. Bijeg u Egipat. kraj 11. RH24a Arezzo. RH36b Bari. oko 1204. Sergeja i Bakha. RI01a Maastriht. oko 1200. st. Adam i Eva u zemaljskom raju. RH16b Verona. Martin i prosjak. Rainer iz Huya. San Nicolò. Katedrala. poč. Klaustar katedrale. oko 1210. 1186. Nicolaus de Bartolomeo de Fogia: Propovjedaonica. Biduino: Ulazak u Jeruzalem. 11. Brisanus da Trani: Brončane vratnice. Reljef na pročelju. 1180. San Zeno. Južni portal. San Zeno. st. Dovratnik portala. st. poč. Navještenje. Krstionica. RH16a Verona. RH42a Manfredonia. prije 1200. San Cassiano. RH25a Massa Maritima. Južni portal. RH36a Bari. Pohod magova. RH39a Bitonto. RH19c Pisa. 1123-25. RH37a Bari. RH23a Gropina. Stefano Lagerino: Brončane vratnice (detalj). RH22a Firenca. Sv. Katedrala. San Nicolò. RH19b Pisa. San Pietro. Polaganje zakletve na kapu pred carem. RH33a Ravello. Katedrala. oko 1138. Katedrala. Katedrala. RH21a Settimo. San Pietro. San Marco. kraj 12. Katedrala. RH30a Rim. 12. RH14a Verona. st. Katedrala. RH19a Pisa. 1179. Propovjedaonica. Bonanus de Pisa: Brončane vratnice zapadnog portala. Porta San Ranieri. Santa Maria Assunta e San Donato. Reljefi na pročelju. Jakovljev san. Ukrašeni prozor (detalj). RH17a Lucca. Propovjedaonica (detalj). RH18a Lucca. Udvojeni kapitel. Sv. Ciborij (detalj). RH27a Spoleto. 11. Krist Pantokrator. Krstionica. San Zeno. oko 1150. RH35a Brindisi. Petrus Vassallettus i Nicolo d'Angelo: Podnožje svijećnjaka. Portal. Katedrala. Porta San Ranieri. RH16d Verona. Museo Civico del Castel Vecchio. Krsni zdenac. oko 1098. RH34c Monreale. poč. 1007-1018. San Zeno. 139 . San Miniato al Monte. Krsni zdenac. 1170. RH34a Monreale. RH41a Canosa di Puglia. 1272. Porta San Ranieri. Katedrala Notre-Dame. Museo Civico. st. Bartolomej. RH38b Trani. Bogorodica s Djetetom. oko 1040. San Benedetto. Katedrala. RH36c Bari. RH26a Spoleto. Portret donatorice Sigilgiate della Marra. San Marco. Zenona. RH16g Verona. Krsni zdenac (detalj). Bonano da Pisa: Brončane vratnice. RH29a Rim San Paolo fuori le Mura.RH12b Venecija. oko 1180. Portal. Martirij Sv. Romualdus: Biskupska katedra. San Frediano. oko 1138. Bonano da Pisa: Brončane vratnice. Katedrala. RH16f Verona. San Zeno. st. RH26b Spoleto. RI02a Liege. Ciborij. RH15a Verona. RH38c Trani. Bonano da Pisa: Brončane vratnice. st. 12. st. Udvojeni kapitel.

St. Uskrsnuće Lazarovo. St. St. San Isidoro. 1085-1100. RI23c Silos. Bogorodica s Djetetom. Stvaranje Eve. RI14b Freudenstadt. prva pol. RI21a Basel. oko 1170. Drvene vratnice (detalj). Stalak za čitanje iz Alpirsbacha (detalj). Bogorodica s Djetetom. oko 1070. Klaustar. Ozdravljenje gubavca. poč. 1015. prije 1058. detalj). oko 1115. RI28a Avilla. Raspelo (detalj). Katedrala. RI26b Estany. oko 1100. RI24b Santiago de Compostela. Krštenje Kristovo. Drvene vratnice (detalj). RI19a Beč. Katedrala. RI26a Estany. Drvene vratnice (detalj). Puertas de las Platerias. st. prije 1154.RI03a Paderborn. 12. Bogorodica s Djetetom. st. Museum Carolino Augusteum. Kapitel. dovrš. RI24g Santiago de Compostela. st. 1080-1100. Mateo: Portico della gloria. Santo Domingo. San Isidoro. Klaustar. prije 1172. Katedrala Sv. Mateo: Portico della gloria. Katedrala. RI23a Silos. Brončani lav. Ploča nekadašnje ograde kora (detalj). 1054-67. Pročelje (detalj). Kralj David. RI23d Silos. Santo Domingo. sred. oko 1150. Metronus (detalj). st. RI22d Leon. Blazija. Ploča nekadašnje ograde kora (detalj). "Imerwardovo raspelo" (detalj). Ulazak u Jeruzalem. Puertas de las Platerias. st. st. Župna crkva. Župna crkva. RI16b Köln. detalj). Župna crkva. st. 12. Ženski benediktinski samostan. RI24c Santiago de Compostela. Katedrala. Katedrala. RI07a Hildesheim. Pročelje. Brončane vratnice. st. Michael. Maria am Capitol. San Isidoro. Maria am Capitol. Kapitel. RI22c Leon. Maria am Capitol. Kapitel. Katedrala Sv. RI14a Freudenstadt. Muzej katedrale. Skidanje s križa. RI11a Braunschweig. Santa Maria. RI25a Ripolli. Godehard. 12. Krsni zdenac. Klaustar. poč. 1085-1100. oko 1173. 12. Majstor Liutpreht: Stup s bestijarijem. Drvene vratnice. 1020-30. Katedrala. Raspelo. (luneta. 1129. St. Kapitel. Klaustar. poč. oko 1150. Župna crkva. RI16c Köln. RI05a Freckenhorst. Kapitel. Kapitel. 1080-1100. RI24f Santiago de Compostela. 1054-67. RI09a Hildesheim. RI04a Externsteine. RI21b Basel. oko 1150. 1166. 1103. Grobnica kraljeva. 1168-88. Santo Domingo. RI20a Gurk. Kripta katedrale. RI17a Salzburg. Muzej katalonske umjetnosti. st. RI12a Braunschweig. Klaustar. Mateo: Portico della gloria. Oltarna ograda. RI16d Köln. Bogorodica s Djetetom. St. 1020-30. RI27a Barcelona. RI16e Köln. 12. RI12b Braunschweig. Klaustar. prije 1200. RI15a Freising. RI18b Schöngrabern. 12. Maria am Capitol. Stalak za čitanje iz Alpirsbacha. (trimo. Grobnica kraljeva. Katedrala. Skidanje s križa. RI27b Barcelona. RI24d Santiago de Compostela. Skulptorski ukras apside (detalj). Nadgrobni spomenik kraljice Plectrude (detalj). "Bernwardov stup" (detalj). 12. San Isidoro. oko 1230. RI08d Hildesheim. Luneta portala na južnom kraku transepta. Nevjerni Toma. Santa Maria. RI24a Santiago de Compostela. Santa Maria. Samostanska crkva. RI16a Köln. RI13a Erfurt. St. RI10a Gernrode. st. San Vincente. Santa Maria. RI22a Leon. 12. Mateo: Portico della gloria. Palača Dankwarderode. RI06a Minden. RI24e Santiago de Compostela. Sv. 1240-50. Poklonstvo kraljeva. (trimo). RI23b Silos. Maria am Capitol. RI08c Hildesheim. 11. RI22b Leon. 140 . RI18a Schöngrabern. Muzej katalonske umjetnosti. Skulptorski ukras apside. "Imadova Madona". Luneta portala (detalj). Puertas de las Platerias. Glavni portal na južnoj strani. Santo Domingo. 13. Blazija. RI25b Ripolli. Kapitel. "Imerwardovo raspelo". St. Krsni zdenac (detalj). RI08a Hildesheim.

Krsni bazen. Portal iz crkve Sv. RJ02a Zadar. Arheološki muzej. RJ10e Split. Nediljice (detalj). Katedrala. oko 1150. RJ10d Split. Zabat s likom Bogorodice iz Biskupije (detalj). Pročelje katedrale. RJ01e Zadar. st. Ciborij (detalj). RJ01c Zadar. RJ02b Zadar. 13. Glavni portal. RJ08b Zadar. Katedrala. st. RJ01g Zadar. Supetarska draga. RJ01a Zadar. prije 1059. 13. st. Apostol. San Miguel. Tranzena iz Biskupije (rekonstrukcija). RI32a Winchester. RJ10c Split. Krist. RJ02c Zadar. st. RI37a Manastir Studenica. Plutej s likom vladara. RJ03b Split. RJ10b Split. MHAS.Polaganje u grob). 11. Katedrala. poč. 11.Posljednja večera). 13. st. Arheološki muzej. Ciborij prokonzula Grgura. SICU. Zvonik katedrale. st. RJ04b Split. RJ07c Zadar. Crkva Sv. Reljefna konzola. Katedrala. druga pol. st. Rođenje Kristovo. RJ04e Split. Kralj Eystein. Ciborij prokonzula Grgura (detalj). 11. Buvina: Drvene vratnice (detalj . RJ04d Split. Katedrala. 1030-36. RI30a San Huan de las Abadesas. Katedrala. Buvina: Drvene vratnice. Pročelje katedrale. 12. 12. RJ07d Zadar. RJ10i Split. Lovre (detalj). Kapitel. Lovre. RJ05a Rab. Svetica. st. RI36b Kotor. RJ11a Trogir. RI35a Skjeberg. RJ10f Split. Lijevi bočni portal. Nediljice. 13. 11. Pročelje katedrale. Propovjedaonica. st. Glavni portal. RJ02d Zadar. RJ07a Zadar. druga pol. Petra. Katedrala. oko sred. Ciborij. MHAS. Plutej. Plutej iz crkve Sv. MHAS. Ivana. prije 1185. Uskrsnuće Lazarovo. Glavni portal. RJ08a Zadar. st. Arheološki muzej. Korska sjedala (detalj). st. 13. Zabat s likom Bogorodice iz Biskupije. SICU.RI29a Estella. 11. Bogorodica s Djetetom. MHAS. 1123. Krstionica Sv. Zvonik katedrale. oko sred. Stošija. st. st. 1214. Majstor Otto: Sv. Kamena ikona. 1251. druga pol. st. Arheološki muzej. 13. San Miguel. Plutej iz crkve Sv. Arheološki muzej. RI34a Munkliev. Katedrala. Opatijska crkva. Petar. st. SICU. Lovre. 11. st. RJ01b Zadar. Plutej iz crkve Sv. 12. RJ01f Zadar. st. Katedrala. 141 . RI33a Stockholm. oko sred. Dulcetus: Skidanje s križa. Zvonik katedrale. oko 1220. Kamena ikona. Kapitel. Lovre. RJ03a Split. st. Dijelovi ambona iz katedrale. Korska sjedala. RJ01d Zadar. Arheološki muzej. SICU. druga pol. Plutej iz crkve Sv. RJ10h Split. RJ06a Rab. 13. Glavni portal (detalj). Katedrala. 13. MHAS. Katedrala. RJ07b Zadar. st. Ivana. 12. 12. st. RJ04a Split. Navještenje. Sv. Bogorodičina crkva. Crkva Sv. Arheološki muzej. RJ10j Split. Sv. RJ08d Zadar. Portal iz crkve Sv. RJ10a Split. RJ07e Zadar. Djelovi tranzene iz Biskupije. Sv. druga pol. Dujam i Sv. st. 11. oko 1150. Propovjedaonica (detalj). Stošija na lomači. Lijevi bočni portal (detalj . st. Nediljice (detalj). Nediljice. druga pol. Ulomak nadvratnika. Buvina: Drvene vratnice (detalj . 13. RJ04c Split. 13-14. prva pol. Arheološki muzej. Katedrala. Staš. Plutej iz crkve Sv. Historijski muzej. Katedrala. RJ08c Zadar. Kamena ikona. Arheološki muzej. 11. Katedrala. Ciborij prokonzula Grgura. st. Madona iz Mosjöa. Dijelovi ambona iz katedrale. Krstionica Sv. Djelovi tranzene iz Biskupije. RI29b Estella. st. Legende o Sv. RJ10g Split. 11. RI36a Kotor. Nikoli (detalj). st. Arheološki muzej.Gabrijel). RI31a Chichester. 12. Kapitel s ljudskim likom. SICU.

RK14a Strasbourg. st. Arhanđeo Mihovil. Car na prijestolju. Luneta portala. Glavni portal. konac 11. Augustin. RK12c Chartres. 13/14. st. Biskupski dvor. oko 1240. "Majstor Pranja nogu": Krštenje Kristovo. RJ17b Gračišće. Hapšenje Kristovo. Glavni portal. st. RJ11g Trogir. Svod glavnog broda. Uskrsnuće Jairove kćeri (detalj). poč. RK15a Bayeux. Katedrala. konac 11. RJ12a Rudine. Glavni portal. 1125-50. Glavni portal. Katedrala. st. "Tapiserija kraljice Matilde" (detalj). RK07b Saint-Savin-sur-Gertempe. Rođenje. konac 11. 13. st. 1327-48. Katedrala. st. Katedrala. "Majstor Adama i Eve: Adam (detalj). Glavni portal. Château des Moines. RK12a Chartres. Glavni portal. Crkva Sv. Glavni portal. Katedrala. Raspelo. 12. RJ14a Galižana. Radovan: Telamoni. RK06a Berze-la-Ville. st. "Tapiserija kraljice Matilde" (detalj). Glavni portal. Katedrala. RJ20e Trogir. st. RJ20d Trogir. oko 1056. Saint-Martin. oko 1240. Stara župna crkva. oko 1150. Kripta. Raspelo. Reljefna konzola. Notre-Dame. RK03a Le Puy. Katedrala. Biskupski dvor. druga pol. "Tapiserija kraljice Matilde" (detalj). Fumije. Krist u mandorli. RJ21a Šibenik. kraj 13. Katedrala. Reljefna konzola. RJ20f Trogir. oko 1150. oko 1200. Radovan: Siječanj. Katedrala. RJ11j Trogir. RJ13a Bale. st. st. Katedrala. RJ11k Trogir. 1324. st. RJ11l Trogir. Raspelo (detalj).RJ11b Trogir. 13. Krist u mandorli / Posljednja večera. Katedrala. Glavni portal. Raspelo. Kripta. st. RJ11e Trogir. "Majstor Pranja nogu": Apostol. 12/13. RJ16a Pula. Katedrala. Samostan benediktinki. st. RJ20b Trogir. Notre-Dame. Katedrala. Radovan: Rođenje. RK12b Chartres. 142 . "Majstor Raspeća": Raspeće. RK16a Copford. Church of Our Lady. Katedrala. RK06b Berze-la-Ville. RJ22a Dubrovnik. 13/14. kraj 11. Glavni portal. 11. RK08a Viq-sur-Saint-Chartrier. st. RK07a Saint-Savin-sur-Gertempe. Klaustar franjevačkog samostana. 13. Glavni portal. Mihoje brajkov: Kapitel. 13/14. Glavni portal. Noino pijanstvo. Ulazak u Jeruzalem. "Majstor Pranja nogu": Pranje nogu. Sv. st. Saint-Martin. Ciprijana. 13/14. RJ11h Trogir. Katedral. RK02a Poitiers. oko 1240. 12. 13. Propovjedaonica. "Majstor Raspeća": Anđeli. RJ22b Dubrovnik. Pohod triju mudraca. poč. Notre-Dame. 12. Krist na konju. RK04a Toulouse. Konstantin Veliki. RK15d Bayeux. kraj 11. Nebeski Jeruzalem. Ciborij. Ciprijana. RJ20g Trogir. Katedrala. Noina arka. Župna crkva. 12/13. Muzej katedrale. Svod glavnog broda. RJ11c Trogir. st. 12/13. RK15c Bayeux. Bogorodica s Djetetom. 13/14. poč. Mučenje Sv. Glavni portal. RK07c Saint-Savin-sur-Gertempe. Crkva Sv. Saint-Sernin. Katedrala. Klaustar franjevačkog samostana. RK10a Aime. 13/14. RJ12b Rudine. "Majstor Pranja nogu": Iskušavanje Krista. oko 1240. RK09a Saint-Jacques-des-Guerets. "Majstor Raspeća": Bičevanje (detalj). oko 1150. RJ20c Trogir. konac 11. oko 1240. st. Fumije. Saint-Jean. st. RJ11d Trogir. st. Savina i Sv. oko 1240. st. Raspelo. Glavni portal. Pokolj nevine dječice. RJ11f Trogir. Radovan: Lav. Glavni portal. 13/14. 12. oko 1240. Notre-Dame. Savina i Sv. 13/14. RJ19a Zadar. Katedrala. sred. Radovan: Travanj. Bogorodica s Djetetom ("Plava Bpgorodica"). 1125-50. Mihoje brajkov: Kapitel. st. st. Radovan: Ukrašeni stupac. "Majstor Adama i Eve: Eva. RK07d Saint-Savin-sur-Gertempe. Mučenje Sv. Glavni portal. Katedrala. Château des Moines. st. 13/14. RJ20a Trogir. Martirij Sv. st. st. st. RK01a Saint-Chef. Katedrala. oko 1200. sred. RJ11i Trogir. st. Lovre. RJ17a Gračišće. Katedrala. RK05a Auxerre. Radovan: Rođenje (detalj). Biskupski dvor. st. Javljanje radosne vijesti pastirima. 1327-48.

RK18a Winchester. Slikano raspelo. poč. Čudesno spašavanje djeteta iz mora. Biblioteka katedrale. 13. St. Mojsije ubija Egipćanina. San Pietro al Monte. RK41b Castel Appiano. San Jacopo. st. kraj 11. RK39a Aquileia. Katedrala. 1165-80. oko 1100. RK21a Fraueninsel im Chiemsee. RK24a Münster. San Clemente. 1149-74. Jakovljeve ljestve / Podizanje oltara u Bethelu. Klementa. RK19a Idensen. Sv. Kripta. 1150-60. Župna crkva. st. Opatijska crkva. Maria. San Frediano. RK43a Lucca. RK41a Castel Appiano. RK37a Rim. Martirij Sv. Navještenje / Vizitacija. Martirij Sv. st. poč. oko 1089. Imitacija draperije. Donja crkva. Maria. San Clemente. St. Stjepana. Kripta. Sv. 1195-1205. RK38b Anagni. Sant'Angelo in Formis. RK45a Siena. Javljanje radosne vijesti pastirima. Krist u Nebeskom Jeruzalemu. 1195-1205. st. Anđeo koji pridržava medaljon s Marijom Nebeskom Kraljicom. RK36d Capua. 1160-70. RK35c Civate. RK29a Fulda Landesbibliothek. Judin poljubac. prije 1255. Silazak Duha Svetog na apostole. RK23a Köln. Gereon i Sv. RK44a Venecija. Krist iz Apokalipse. Ivana Krstitelja. Landesmuseum. st. Gabrijel navješta rođenje Krista i Sv. 1240-50. Bayerische Staatsbibliothek. Kupferstricht-kabinett. Mihovil s anđelima bori se protiv sedmoglave aždaje i brani ženu s novorođenim djetetom (detalj). "Retabl Sv. 11. 1195-1205. RK36b Capua. oko 1100. 1150-75. RK28a Berlin-Dahlem. RK39b Aquileia. Anđeo. RK17b Canterbury. Katedrala. St. 12. "Maestro di Tressa": Antependij (detalj). 115075. RK21b Fraueninsel im Chiemsee. Michael. 11. 13. RK26a Bamberg. Hermagora i Fortunata. Katedrala. Uskrsnuće Lazarovo. Krstionica. RK27a Darmstadt. RK38a Anagni. 143 . st. Gereon. prije 1255. Car Fridrik Barbarosa sa sinovima. Kripta. Sant'Angelo in Formis. oko 1160. Katedrala. Prorok Izaija. RK25a München. Valpurge" iz Soesta. 1072-87. RK22b Hildesheim. Ivana / Čudo Sv. 1072-87. 1260-70. 1072-87. St. st. 1072-87. Sant'Angelo in Formis. San Marco. Biskupska kapela. Opatijska crkva. Pinacoteca Nazionale. Opatijska crkva. Magnusa. Staatsbibliothek. Danijel među lavovima (detalj). Sant'Angelo in Formis. Johann. 1160-70. Uzašašće. Stvaranje Eve. RK36e Capua. 13. St. Sv. st. druga pol. "Maestro di Tressa": Antependij (detalj). oko 1260. RK36a Capua. sred. RK46a Serrapetrona. San Pietro al Monte. Oslikani strop. Sv. Adam i Eva. oko 1200. Kapela (unutrašnjost). San Clemente. Ivan Evanđelist. RK42a Termeno. RK32a Lambach. Misa Sv. Katedrala. 1215. Majka Ivana i Jakova pred Kristom. RK37b Rim. Kripta. RK40a Müstair.RK17a Canterbury. 1072-87. oko 1160. Hochschulbibliothek. Herodova vizija novorođenog kralja Židova. Katedrala. Katedrala. sred. RK20a Brauweiler. RK35b Civate. RK33a Pürg. st. 1179-91. Posljednja večera. Kripta. San Pietro al Monte. RK36f Capua. Rođenje (detalj). RK22a Hildesheim. Pavao kao brodolomac na Malti. RK39c Aquileia. Katedrala. 1215. Michael. RK40b Müstair. 13. Mauricije. Šest apostoa / Fantastična bića. RK35a Civate. poč. Nebeski Jeruzalem. Martirij Sv. kraj 11. 1120-30. Sv. Gradnja kule babilonske. Oslikani strop. Kamenovanje Sv. Mihovil s anđelima bori se protiv sedmoglave aždaje i brani ženu s novorođenim djetetom (detalj). Pinacoteca Nazionale. RK34a Gurk. RK36c Capua. Petra i Pavla. Donja crkva. RK45b Siena. Sant'Angelo in Formis. oko 1180. 1072-87. "Winchesterska biblija". Skidanje s križa. Sant'Angelo in Formis. Opat Desiderius s modelom crkva. 1165-80. St.

Sv. kraj 12. 12. Riznica samostana Sv. st. Raspelo (detalj). Krist u slavi (detalj . 144 . druga pol. Katedrala. RK53a Leon. Prado. Evanđelistar MR 153. RL10a Zadar. druga pol. Marije. Pobjeda janjeta nad kraljevima. Riznica samostana Sv. 11. druga pol. San Isidoro. 11. Riznica samostana Sv. prije 1120. Ivana. poè. RK56b Gerona. RL11d Zadar. 11. st. Muzej katalonske umjetnosti. RK53d Leon. 12. st. Muzej katalonske umjetnosti. Frane. Metropolitana. Grobnica kraljeva. poč. RK49a Tahull. Santa Maria . 11. Crkva Sv. San Clemente . Biblioteca Laurenziana. Marije. oko 1280. RL09a Zadar. Biblioteka katedrale.Barcelona. Frane. RL06a Šipan. RK50a Tahull. Crkva Gospe od Srime. Tapiserija "Stvaranja svijeta". Mihajla. Frane. Sv. 12. RK54b Barcelona. Arkanđel. Crkva Sv. Kuzma i Damjan (detalj). st. Biblioteka katedrale. 1123-30. st. "Deisis" (Detalj . RL09b Zadar. Frane. Frane. Priče o Makbejcima. 13. RL11c Zadar. Crkva Sv. Riznica katedrale. Crkva Sv. Muzej katalonske umjetnosti. st. Evanđelistar. 12. San Isidoro. Tapiserija "Stvaranja svijeta" (detalj). Niz crkvenih otaca. Muzej katalonske umjetnosti. San Pedro . Antependij iz crkve Santa Maria de Avià. druga pol. Marije. RK49b Tahull.Madrid. 12.Sv. RL04b Ston. Zvonik crkve Sv. Donator.Barcelona. Javljanje radosne vijesti pastirima. Antependij iz samostana Santa Julita de Duro. Svetac. RL06b Šipan. RL11a Zadar. Muzej katalonske umjetnosti. Arkanđel Gabrijel. San Isidoro. druga pol. 1123-50. Muzej katalonske umjetnosti. Krist u mandorli. st. st. RK56a Gerona. Stjepana (detalj). RL07b Zadar. Crkva Sv.RK47a Camerino. st. oko 1123. druga pol. Muzej katedrale. Bogorodica s Djetetom. Mihovil. st. RL08a Dubrovnik. Mihovila. druga pol. Grobnica kraljeva. Sv. Raspelo (detalj). Četiri jahača Apokalipse. Katedrala. Muzej katedrale. RL07c Zadar. oko 1123. oko 1123. Ivan). RK50b Tahull. st. 1086. 11. st. 11. RL02a Lovreč. RK51a Sorpe. st. Kamenovanje Sv. Crkva Sv. RK55a Burgo de Osma. RL14a Srima. Santa Maria in Via. Grobnica kraljeva. David i Golijat. poč. RL11e Zadar. st. San Isidoro. druga pol. st. Capilla de la Vera Cruz . RK54a Barcelona. Krševana.Barcelona. 11. Crkva Sv. st.Barcelona. Bogorodica s Djetetom. RL11b Zadar. RL05a Dubrovnik. RL03a Peroj. st. 12. st. Crkva Sv. RK53b Leon. Bogorodica s Djetetom. 12. RK53c Leon. Navještenje / Vizitacija (detalj). "Firentinska biblija". 11. Muzej katalonske umjetnosti. 1111. "Komentar Apokalipse Beata de Liebano". Bogorodica između dva sveca. Grobnica kraljeva. 11. st. RL04a Ston. kraj 12. Krševana. st. Raspelo (detalj). st. RL12a Zagreb. 11. Navještenje / Vizitacija. RL01a Limska draga. RL07a Zadar. 12. Crkva Sv. San Clemente . 1086. RL13a Split.Barcelona. RK52a Maduerlo. Kristovo Uzašašće. Riznica samostana Sv. RK55b Burgo de Osma. Ivana. Zvonik crkve Sv. st. Božja ruka. 12. st.apostoli). Kapitularna dvorana crkve Sv. Raspelo. RK48a Firenca. "Komentar Apokalipse Beata de Liebano". Crkva Sv. Bogorodica s Djetetom / Navještenje. Santa Maria . Foške. Petra Starog. 12. Kuzma i Damjan. kraj 12. Svetac. Istočni grijeh. Mihajla. oko 1123. poč. druga pol. sred. st. Raspelo (detalj). Krist u slavi (detalj). Riznica samostana Sv. Krist Pantokrator. Martina.

Foy. 13. kraj 11. Victoria and Albert Museum. Sakristija katedrale. "Bogorodica Benediktinki" (stražnja strana . Katedrala. Navještenje. Evanđelistar. Orao iz opatije Saint-Denis. Bogorodica s Djetetom (detalj). Riznica opatijske crkve Sainte-Foy. "Bogorodica Benediktinki". st. st. Svijećnjak iz Gloucestera. kraj 13.iz crkve Gospe od Zvonika. st.iz crkve Sv. Kalež i patena biskupa Gauzelina. 1170-80. poč.iz katedrale. prva pol. RL29a Zagreb. 1104-13. Orač. Elizeja. st. poč. RL31d Zadar. RM01a Conques. poč. Tablica s minijaturom Raspeća. Navještenje. Nicolas iz Verduna: "Klosterneuburger Altar" (detalj). Ulazak u Jeruzalem. Zbirka umjetnina šibenske biskupije. Riznica katedrale . RL24e Zadar. RM04a Saint-Omer. RL18b Trogir. st. Bogorodica s Djetetom. Relikvijar u obliku crkve Sv. Klare. Donat. Victoria and Albert Museum. RL16b Hvar. Prijenosni oltar iz Abdinghofa. st. 14. "Baselski antependij". Petar). druga pol. druga pol. "Križ abatise Matilde". RL31c Zadar. RL30a Zagreb. Južna apsida. st. RL33b Zadar. 1277. SICU. Samostan Sv. Podnožje križa. "A" Karla Velikog. RM08a Paderborn. Riznica benediktinske crkve. st. poč. Galerija umjetnina. 12. 14. RL26a Draguć. 14. RL16a Hvar. RM05a Pariz. Katedrala. oko 1140. RL24c Zadar. 13. Crkva Gospe od Srime. kraj 13. st. Crkva Sv. "Bogorodica Benediktinki" (detalj). RL31e Zadar. Triptih s Bogorodicom i svecima. Musée de Saint-Omer. oko 1300. 14. oko 1325. Katedrala. oko 1240. RM01b Conques. 13. SICU. Prikazanje u hramu. st. Louvre. Lovre / Riznica katedrale. RL24g Zadar. Riznica katedrale . kraj 13. RL21a Split. RL23a Split. 13. Ivan Krstitelj. RL32a Split. st. RL31a Zadar. SICU . 13. RM10b Klosterneuburg. Kip Sv.RL14b Srima. Lovre / Riznica katedrale. RL31b Zadar. Samostan Sv. st. 1170-80. Metropolitana. RM02b Pariz. konac 10. Franjevačka crkva. SICU. SICU . Evanđelistar. st. RL24b Zadar. Groba. Ciborij. oko 1300. RL18c Trogir. st. Riznica opatijske crkve Sainte-Foy. Lovre / Riznica katedrale. RL20a Zadar. Musée Cluny. Riznica franjevačkog samostana. Bogorodica s Djetetom. Sakristija katedrale. Katedrala. Pavao. Raspelo. "Ugljanski triptih". RL22a Split. RL18a Trogir. st. 145 . 1181.poč. RL24a Zadar. SICU. Crkva Sv. kraj 13. RL28a. Unutrašnja strana pročelja. 12. oko 1300. Samostanska crkva . sred. kraj 13. RL33a Zadar. Antifonar F. "Deisis". Opatijska crkva. RL27a Poreč. 11. st. Sjeverna apsida. RL19a Šibenik.iz samostana na Sustipanu. st. Petar. RM09a Hochelten. Unutrašnja strana pročelja. Katedrala. Raspeće. Antifonar F. "Baselski antependij" (detalj). RL15a Hum. Misal MR 62. Sv. oko 1300. Samostan Sv. 5-12. st. oko 1100. st. SICU. Sv. Riznica franjevačkog samostana. st.London. RL24f Zadar. poč. Bogorodica s Djetetom. st. RM07a Essen. Riznica katedrale. Bogorodica s Djetetom. Donat (detalj). 1015-20. Župna crkva. Šime. 14. Unutrašnja strana pročelja. "Bogorodica Benediktinki" (detalj). Bogorodica s Djetetom. Sv. Raspeće (detalj). Eufraziana. SICU. RL24d Zadar. Svetački likovi. druga pol. st. Katedrala. Katedrala. Sv.Sv. Svetački lik. Evanđelistar. Katedrala. Jišajevo stablo. RM02a Pariz. RL25a Donji Humac. Zadar. Samostan Sv. Raspeće. Sv. RM06a London. RL17a Zadar. kraj 12. RM03a Nancy. Jerolima. Bogorodica s Djetetom. Musée Cluny. Unutrašnja strana pročelja.

poč. RM16a Dubrovnik. GA03b Paris. Deambulatorij. započeta 1140. Relikvijar glave Sv. Sainte-Chapelle. Vlaha. GA02c Paris. GA04i Chartres. Unutrašnjost. Sainte-Chapelle. GA03 Paris. GA04d Chartres. RM12a Silos. Galerije. Antependij (detalj). Relikvijar Sv. GA02f Paris. st. Deambulatorij. Katedrala.RM11a Kopenhagen. RM18b Zadar. Relikvijar u obliku škrinjice. GA02g Paris. Sainte-Chapelle. Katedrala (tlocrt). 11/12. Rozeta (detalj). Sainte-Chapelle. 1217-54. GA02a Paris. Katedrala (tlocrt). RM14a Zagreb. st. Katedrala. GA04a Chartres. GA07a Le Mans. Katedrala (tlocrt). st. Katedrala. Santo Domingo. Stalna izložba crkvene umjetnosti. Jakova. st. Santo Domingo. st. Katedrala. GA03a Paris. 12. Opatijska crkva. GA02h Paris. Transept. RM19a Split. oko 1140. Unutrašnjost. 16. GA05c Sens. st. 146 . nakon 1231. 1140-44. st. Raspelo. RM13a Leon. Unutrašnjost. GOTIKA GA01 Saint-Denis. Unutrašnjost. 12-16. RM18c Zadar. GA06b Bourges. Katedrala. Transept. "Ladislavov plašt". st. st. GA07b Le Mans. Opatijska crkva (stanje prije restauracije). GA04e Chartres. GA03c Paris. Riznica katedrale. Riznica katedrale. 11/13. 12. GA04h Chartres. Deambulatorij. Katedrala. GA01c Saint-Denis. RM12b Silos. Riznica katedrale. Katedrala. Relikvijar Sv. Katedrala. Katedrala. 12/13. GA02b Paris. GA04b Chartres. GA05b Sens. Unutrašnjost. 12. Kor. GA04g Chartres. Vlaha. Katedrala. Santo Domingo. GA02e Paris. GA01b Saint-Denis. GA06 Bourges. Katedrala. Katedrala. RM12c Silos. Kat. Stalna izložba crkvene umjetnosti. GA04c Chartres. Izidora. 1243-48. Sainte-Chapelle (tlocrt). Prizemlje. GA01a Saint-Denis. Katedrala. GA03d Paris. Katedrala.. 12-14. GA02 Paris. GA03e Paris. 11/12. Katedrala. Stalna izložba crkvene umjetnosti. Riznica crkve Sv. Katedrala. Lebdeći kontrafori. Unutrašnjost kora. GA05a Sens. Relikvijar Sv. Opatijska crkva (tlocrt). Katedrala. Grgura. st. Nacionalni muzej. Katedrala. st. Katedrala. Antependij (detalj). GA06a Bourges. Svodovi kora. RM18a Zadar. Sainte-Chapelle. konac 11. Katedrala (presjek). Katedrala. Katedrala. Antependij. Katedrala (unutrašnjost). druga pol. GA04 Chartres. Prijenosni oltar iz Lisbjerga. GA02d Paris. Opatijska crkva. GA04f Chartres. Katedrala (unutrašnjost).

GA09a Bayeux. st. 1070-1077. Unutrašnjost. st. Unutrašnjost. GA12b Beauvais. Katedrala (tlocrt). GB01b Canterbury. GA12a Beauvais. GA10 Rouen. Unutrašnjost. Papinska palača. Unutrašnjost kora. st. GB01a Canterbury. GA15c Noyon. 15. 13-14. Katedrala. GA16b Soissons. Katedrala. GB01f Canterbury. Katedrala (detalj). GA15b Noyon. Katedrala. st. Katedrala (tlocrt). Katedrala. GA14a Senlis. Katedrala. Papinska palača. Papinska palača. 1097-1130. Kor. Saint-Urbain (tlocrt). st. Glavni brod. Trinity Chapel. GA22a Strasbourg. 14. 1261-75. 15-16. 13. Katedrala. GA13d Amiens. Katedrala. GA20 Reims. GA20a Reims. GA08b Coutances. GA20d Reims. Katedrala. GA11a Rouen. GA44c Avignon. Klaustar. Unutrašnjost. poč. GA10c Rouen. GA13a Amiens. Pročelje (detalj). Saint-Urbain. 1378. st. 13. Katedrala (tlocrt). Unutrasšnjost. GB01c Canterbury. GA17a Laon. Katedrala. GA11 Rouen. Katedrala. Katedrala. Gradske zidine. Katedrala (tlocrt). GA10b Rouen. 13. Unutrašnjost. Unutrašnjost. Unutrašnjost. st. Katedrala. Katedrala. Katedrala. Dominikanska crkva. Katedrala. druga pol. 1175-84. 13-15. GA44a Avignon. Unutrašnjost. Unutrašnjost. Kor. 12-13. st. Unutrašnjost. Katedrala. 12-15. Katedrala (tlocrt). Katedrala. Prvobitni projekt. Katedrala. GA22 Strasbourg. Katedrala. 12-16. GA15a Noyon. 1282-1390. st. GA13 Amiens. kraj 12. st. GA20c Reims. 13-15. st. Katedrala. GA10a Rouen. Katedrala. GA13b Amiens. Katedrala. GB01 Canterbury. Toranj nad križištem. Katedrala (tlocrt). Katedrala. GA16 Soissons. GA42b Mont Saint-Michel. GA20b Reims. Kor. Katedrala. Katedrala. GA44b Avignon. GB01e Canterbury. GA13c Amiens. Unutrašnjost. Katedrala. 12-13.GA08a Coutances. Kor. Katedrala. GA17b Laon. Unutrašnjost. GA15 Noyon. 147 . GA42a Mont Saint-Michel. Unutrašnjost. st. 1277. GA18a Troyes. st. 13. Saint-Maclou (tlocrt). Katedrala. 1230-85. Katedrala. Katedrala. st. GA20e Reims. GA24a Toulouse. Katedrala. GA23a Poitiers. Katedrala. Katedrala. GB01d Canterbury. GA19a Troyes. Saint-Maclou. Katedrala. GA38a Carcassone. st. GA19 Troyes. GA21a Albi.

GB23a Frieburg. George's Chapel. st. 1280. Katedrala. Kong's College Chapel. GB04d Wells. Unutrašnjost. Unutrašnjost. Westminster Abbey. 1275-1524. GB03b Salisbury. Unutrašnjost. GB07b York. 18. GB19 Köln. Katedrala. Katedrala. GB04c Wells. GB10a Lichfield. Elizabetkirche. GB05c London. Unutrašnjost (detalj). GB08b Exeter. Unutrašnjost. Katedrala. 11-12. 15-16. GB22a Regensburg. GB04b Wells. GB02b Lincoln. Chapter House. GB02f Lincoln. 1350. Unutrašnjost. GB05a London. Katedrala. GB24a Soest. Lebdeći kontrafori. Katedrala. Unutrašnjost. st. 12-14. Klaustar. GB09b Gloucester. Westminster Abbey. Katedrala. GB04 Wells. 1283-1330. 1473-90. 1256-1320. GB09c Gloucester. Katedrala.1369. GB26b Trier. st. Katedrala. Transept. Unutrašnjost. GB03d Salisbury. Katedrala. Unutrašnjost. GB09d Gloucester. Kapela Henrika VII. 1446-80.GB02a Lincoln. 19. Unutrašnjost. GB05d London. 19. Unutrašnjost. 1225-1470. Westminster Abbey. 13-14. GB11a Winchester. započeta 1331. Katedrala. Unutrašnjost. 1220-65. st. Kor. GB08c Exeter. Unutrašnjost (detalj). GB19b Köln. GB03a Salisbury. Unutrašnjost. GB06a London. GB04e Wells. GB07a York. 1209-1330. Katedrala. Katedrala. Katedrala. Katedrala. GB08a Exeter. GB09a Gloucester. st. Katedrala. Liebfrauenkirche. 1351-77. GB02d Lincoln. 1503. 1227-43. Katedrala. GB04a Wells. GB02e Lincoln. Angel Choir. Katedrala. Katedrala. st. Katedrala. Unutrašnjost. st. Unutrašnjost. Katedrala. Katedrala. Katedrala. Katedrala. GB10b Lichfield. Unutrašnjost. Katedrala. Unutrašnjost. Liebfrauenkirche. Katedrala. GB23b Frieburg. nakon 1310. GB15a Wales. St. GB05e London. Chapter House. Katedrala. 1236-83. GB21a Magdeburg. Katedrala. Toranj. Južna fasada. Kor. Chapter House. Unutrašnjost. GB12a Winsdor Castle. 1291. Unutrašnjost. Katedrala (Tlocrt). Unutrašnjost. GB25a Marburg. 13. Katedrala. GB05b London. Katedrala. GB02c Lincoln. St. Katedrala. 148 . Westminster Abbey. GB14a Oxford. GB07c York. Stokesay Castle. Katedrala. Westminster Abbey. st. Westminster Abbey. Katedrala. Conway Castle. Lady Chapel. Unutrašnjost. 1192-1235. Katedrala (tlocrt). GB09e Gloucester. GB16a Shorpshire. Katedrala. GB26a Trier. Maria zur Wiese. GB13a Cambridge. Katedrala. GB19a Köln. 13-15. GB03c Salisbury. 1248-1437. st. Katedrala.

GB52c Prag. Katedrala (tlocrt). Katedrala. Unutrašnjost. GB29c Nürnberg. GB66a Siena. Katedrala. GB35c Beč. GB30a München. GB69b Milano. GB57a Assisi. Unutrašnjost. GB64b Firenza. Katedrala. GB32a Mosel.GB27a Chorin. 1298-1314. Unutrašnjost. st. GB69 Milano. Palazzo Vecchio. 1468-88. Unutrašnjost. Crkva premostranteškog samostana. GB55a Fossanova. nakon 1290. San Francesco (tlocrt gornje i donje crkve). GB67a Pisa. GB41a Antwerpen. Katedrala (tlocrt). San Francesco. GB60a Bologna. Unutrašnjost. Katedrala. Katedrala. 1342-1929. Zvonik. Martin.. Apside. GB56b Assisi. Katedrala (tlocrt). Frauenfirche (tlocrt). Katedrala. Katedrala (tlocrt). San Francesco. GB58a Bologna. Unutrašnjost. Katedrala. Lebdeći kontrafori. 1278-1360. GB66 Siena. Santa Maria della Spina. Katedrala. San Francesco. st. 1296-1366. Katedrala. započeto 1173. Santa Croce. Dvorac Eltz. GB29b Nürnberg. 13-15. GB69c Milano. Lorenzkirche. GB52d Prag. st. 1334-87. 1257. San Francesco (tlocrt).63. 1228-53. GB61a Firenca. Unutrašnjost. Katedrala. st. GB56a Assisi. GB39a Brugge. GB52e Prag. Kor. 149 . Svodovi. Santa Maria Novella. st. Palazzo Vecchio. Unutrašnjost. Unutrašnjost. Unutrašnjost. Unutrašnjost. GB55b Fossanova. 1229-1264. St. Katedrala. Unutrašnjost. Santa Maria Novella (tlocrt). Karluv Tyn. GB58 Bologna. Katedrala. GB69a Milano. GB63 Firenca. GB68a Orvieto. sred. 1334. GB68b Orvieto. Santa Chiara. GB34a Stralsund. GB30 München. GB52 Prag. 1344-52. Katedrala. San Francesco. 1439-77. Santa Croce (tlocrt). st. GB63a Firenca. 1236. Gornja crkva. GB61 Firenca. GB56 Assisi. Katedrala (tlocrt). 1386-1645. GB53a Prag. GB35b Beč. GB64a Firenza. GB62 Firenca. GB31a Landshut. Sala d'Armi. San Petronio. GB68 Orvieto. Katedrala. posvećena 1253. GB62a Firenca. GB54a Prag. 19. 1278-1316. Katedrala. GB66b Siena. Katedrala. Gradska vijećnica. Opatijska crkva. 15. GB61b Firenca. 14. Unutrašnjost. GB60 Bologna. GB29a Nürnberg. Katedrala. GB58b Bologna. 13-14. Unutrašnjost. Unutrašnjost. 14. Svodovi. započ. nakon 1323. GB35a Beč. San Petronio (tlocrt). Unutrašnjost. 1340-1454. Kor. GB52a Prag. Vijećnica. Opatijska crkva. 1352. Karlov most. 14. st. Unutrašnjost. Lorenzkirche. Frauenfirche. Unutrašnjost. 1392-1432. Lorenzkirche.

Katedrala. GC02b Zagreb. 14. Katedrala. Križa (stanje prije obnove 1912. GC09 Glogovnica. Crkva Sv. Santa Maria Gloriosa dei Frari. GC04a Topusko. Katedrala. Jurja (tlocrt). GC30 Dubrovnik. 14. Unutrašnjost. Katedrala. GC16a Požega. GC13a Lobor. GB71a Napulj. Marije. poč. Kompleks franjevačkog samostana (tlocrt). GC38 Šibenik. Crkva Sv. st. 13-14. Crkva Sv. GC38b Šibenik. GC14a Lepoglava. Crkva Sv. GC17 Ilok. Crkva Sv. Unutrašnjost. Marije.. 1221-1446. Zvonik katedrale. GC12 Tuhelj. Marije. Marije.GB70a Castel del Monte. GC13 Lobor. 1421-36.). GB77a Burgos. st. GC16b Požega. Ponte Scaligero. st. GC34a Trogir. Crkva Sv. GC01a Zagreb. Marije. GC01c Zagreb. Unutrašnjost. Crkva Sv. Marije (tlocrt). GB73a Verona. GC29a Dubrovnik. Crkva Sv. GB75a Venecija. Crkva Sv. st. San Lorenzo Maggiore. 13. Majka Božja Gorska (tlocrt). GC12a Tuhelj. Katedrala. Crkva Sv. Katedrala (stanje prije neogotičke obnove). Majka Božja Gorska. GC07a Oštarije. Dominika. Unutrašnjost. Katedrala (tlocrt). Duždeva palača. GB72a Mantova. 14-15. GB74a Venecija. 1376. Katedrala. Filipa i Jakova (rekonstrukcija). 1250-1338. 15. Marka. Crkva Sv. Lovre. poč. Crkva Sv. Crkva Sv. GC30a Dubrovnik. st. Marije (tlocrt). Cŕ d'Oro. GC10 Remetinec. Palazzo Ducale. Unutrašnjost. Lovre. GC09a Glogovnica. Svod. Marka. Marije (tlocrt). Jurja. 150 . GB75b Venecija. GB76a Venecija. Marije (tlocrt). st. Duha. Katedrala (tlocrt). Crkva Sv. Kapela Frankopanskog grada. GC01 Zagreb. Crkva Sv. GC19a Pula. GC08b Križevci. Jurja. Crkva Sv. Marije. GC32a Korčula. Kapela Sv. Katedrala. 1451. GC15a Požega. 1327-48. Klaustar. 1424-42. GC03a Medvedgrad. Crkva Sv. Duždeva palača. Svetište. GC07 Oštarije. Crkva Sv. 1240-50. Unutrašnjost. Crkva Sv. GC17a Ilok. Katedrala. 1290-1325. Franjevačka crkva. Svod u svetištu. GC02a Zagreb. Crkva Sv. st. GC01b Zagreb. GB77b Burgos. GC01d Zagreb. GB74b Venecija. Unutrašnjost. Unutrašnjost. Crkva Sv. Santa Maria Gloriosa dei Frari. GC10b Remetinec. Crkva Sv. Crkva Sv. Franjevački samostan. kraj 13. Crkva Sv. Ivana Kapistrana. GC38a Šibenik. GC11 Belec. Unutrašnjost. GC22a Pazin. st. GC10a Remetinec. Ivana Kapistrana (tlocrt). Svod. st. okon 1300. GC11a Belec. 14. Unutrašnjost. GC08a Križevci. Unutrašnjost. 15. Nikole. Križa. GC06a Brinje.

GD01e Chartres. Kapitelna zona. GD01i Chartres. "Kraljevski portal" (detalj). GC47a Dubrovnik. Crkva Sv. Južni portal. Katedrala. Katedrala. GD01l Chartres. Dominika. kraj 13. Sv. GD01zb Chartres. GC47b Dubrovnik. Lijeva vrata. 1280. "Kraljevski portal" (detalj).. GD01x Chartres. Katedrala. Katedrala. Sjeverni portal.. 15. GD01g Chartres. GC54a Dubrovnik. Teodor (detalj). Piat i Sv. Pranje nogu. 1215-20. Kapitelna zona. Sjeverni portal. Katedrala. Sv. nakon 1443..GC39a Ćokovac. Centralna vrata. Katedrala. Crkva Sv. Katedrala. "Kraljevski portal" (detalj). Centralna vrata. Ivan Krstitelj. Nikola. Zidine (detalj). Katedrala.. Luneta. timpanon. GD01d Chartres. Centralna vrata. Crkva Sv. Katedrala. Katedrala. "Kraljevski portal" (detalj). "Kraljevski portal" (detalj). Katedrala. Katedrala. Trijem GC55a Dubrovnik. Katedrala. Sv. GD01ta Chartres. Smrt Sv. GD01a Chartres. Sakristija katedrale. Južni portal. Apostoli. Južni portal. GD01b Chartres. Katedrala. Katedrala. Svodovi. Lijeva vrata. GD01m Chartres. "Kraljevski portal" (detalj). Zborna crkva sv. Modesta. Južni portal. Sv. timpanon. Desna vrata. GD01o Chartres. Sjeverni portal. Južni portal. Južni portal. Sv. GD01h Chartres. Katedrala. GD01p Chartres. Katedrala. GD01j Chartres. Sjeverni portal. Katedrala. 1200-1210. Teodor. Sv. GC48b Ston. Lijeva vrata. Sv. GC48c Ston. GC46a Zadar. Denis. 1398. GC44a Zadar. Desna vrata. Kompleks samostana Sv. Sjeverni portal. Centralna vrata. "Kraljevski portal". 1145-55. Knežev dvor. st. 1200-1260. Katedrala. Thomasa Becketa. Vizitacija / Rođenje. GD01s Chartres. Katedrala. Palača Cipico. Centralna vrata. Sv. Katedrala. GD01ze Chartres. GD01v Chartres. timpanon. oko 1470. Kuzme i Damjana. Katedrala. posv. Katedrala. Desna vrata (detalj). Desna vrata. Južni portal. Knežev dvor. Južni portal. trimo. Centralna vrata. GD01t Chartres. Plan grada. detalj. Katedrala. Zidine (detalj). 1205-15. Katedrala. Katedrala. GC59a Trogir. Juraj. GD01k Chartres. GD01r Chartres. Centralna vrata. GD01y Chartres. trimo. Centralna vrata. GC43a Zadar. započeto 1443. GD01zd Chartres. Krunjenje Bogorodice. Plan grada. st. Desna vrata (detalj). GC48d Ston. GC49 Pag. Katedrala. GD01zc Chartres. Unutrašnjost. Zidine (detalj). poč. Lijeva vrata. Sponza. Vincent. 1220-25. GC40a Pag. Zaruke Bogorodice. GC47c Korčula. 1220-35. nakon 1335. Katedrala. GD01z Chartres. GD01za Chartres. Katedrala. Sjeverni portal. Leon. 16. GC43 Zadar. Južni portal. GD01zf Chartres. Frane. GC48a Ston. Ograda kora. GD01f Chartres. GC49b Pag. Sjeverni portal. Ambroz i Sv. GD01u Chartres. Biblijske ličnosti. Pilon. Sjeverni portal. GD01n Chartres. 1205-50. Sv. Ograda kora. Katedrala. 151 . Frane (tlocrt). Katedrala. GC54b Dubrovnik. Marije. GD01c Chartres. st.

Proroci. oko 1280. GD13f Strasbourg. Katedrala. treća četvrtina 13. Glavni portal. GD14b Bourges. GD05a Senlis. Sainte-Chapelle. GD10a Amiens. GD12g Reims. "Beau Dieu" (detalj). Župna crkva. oko 1175. Apostol. Katedrala. 1223-30. 13. Apostoli. Bogorodica s Djetetom (detalj). GD13h Strasbourg. Južni portal (detalj). Gargouille (crtež Viollet-le-Duca). GD08d Paris. Timpanon glavnog portala zapadnog pročelja. Katedrala. kraj 15. Katedrala. Vizitacija. GD13j Strasbourg. Katedrala. GD13i Strasbourg. Kapitel. Katedrala. GD12e Reims. st. Trimo. Katedrala. Katedrala. Glavni portal zapadnog pročelja. Trimo. Navještenje (Bogorodica oko 1240. Uskrsnuće mrtvih (detalj). Katedrala. Skulptorski ukras unutrašnje strane pročelja. Glavni portal zapadnog pročelja. Katedrala. GD14c Bourges. 152 . Portal južnog kraka transepta. Anđeo oko 1250-60. Sinagoga (detalj). Katedrala. Autoportret Nikolausa von Hagenau. Katedrala.. Katedrala. Glavni portal zapadnog pročelja. Sv. 1240-60. Portal južnog kraka transepta. Katedrala. GD08e Paris. GD12j Reims. GD13d Strasbourg. GD14a Bourges. Desni portal zapadnog pročelja. Katedrala. GD12a Reims. Prikazanje u hramu. GD10i Amiens. GD12c Reims. Katedrala. Portal južnog kraka transepta. oko 1300. Glavni portal zapadnog pročelja. Glavni portal zapadnog pročelja. GD12h Reims. Katedrala. konac 12. GD08c Paris. Portal sjevernog kraka transepta. (donji dio restauriran u 19. Desni portal zapadnog pročelja . st. Glavni portal zapadnog pročelja. Zavodnik i lude djevice (detalj). GD08a Paris. Glavni portal zapadnog pročelja. Portal južnog kraka transepta. GD06a Sens. nakon 1230. GD10h Amiens. Desni portal zapadnog pročelja. Katedrala. Desni portal zapadnog pročelja. Katedrala. (detalj). Katedrala. Katedrala. Katedrala. GD13g Strasbourg. Portal južnog kraka transepta. Glavni portal zapadnog pročelja.GD03a Le Mans. GD13e Strasbourg. GD11a Rampillon. Timpanon glavnog portala zapadnog pročelja. GD08f Paris. Desni portal zapadnog pročelja (detalj). Katedrala. Navještenje (detalj). Jugozapadni kontrafor. Katedrala. Ane" (detalj). st. Sainte-Chapelle. Nadvratnik. Portal kata (detalj). GD05b Senlis. GD13b Strasbourg. GD10g Amiens. Glavni portal zapadnog pročelja. GD10b Amiens. Katedrala. st. Katedrala. Glavni portal zapadnog pročelja. st. GD10c Amiens. Stjepan. Katedrala. GD12i Reims. Desni portal zapadnog pročelja. GD13k Strasbourg. st. Katedrala. Katedrala. Katedrala. Katedrala. GD10f Amiens. GD13c Strasbourg. Katedrala."Portal Sv. Katedrala. Glavni portal zapadnog pročelja. Katedrala. GD13a Strasbourg. Portali zapadnog pročelja. GD09c Paris. Katedrala. Zavodnik i lude djevice. Timpanon glavnog portala. Sainte-Chapelle. Posljednji sud (detalj). nakon 1230. Desni portal zapadnog pročelja .). Katedrala. Sv. st. Glavni portal. Katedrala. Smrt Bogorodice. 12. GD09a Paris. GD09b Paris. GD10d Amiens. Katedrala.). Prorok (detalj). Katedrala. GD08b Paris. Portal sjevernog kraka transepta. Vizitacija (detalj). Desni portal zapadnog pročelja. GD10e Amiens. Glavni portal zapadnog pročelja. Glavni portal. Stjepan. nakon 1230. Katedrala. GD12f Reims. Prikazanje u hramu (detalj). Katedrala. oko 1280. Zodijački znakovi i simboli mjeseci. GD12d Reims. Glavni portal zapadnog pročelja (detalj). Katedrala. GD12b Reims. sred. Navještenje (detalj). Ane" 1165-70. Starozavjetne ličnosti. Katedrala."Portal Sv. Ecclesia. oko 1175. Sinagoga. 1270-80. Zapadno pročelje (detalj). konac 13. Kapitel.

GE02j Naumburg. Nadgrobni spomenik Filiberta Lijepog. GD18a Poitiers. GE02b Naumburg. oko 1235. Demon. GD15c Saint-Denis. GD20e Paris. Južni bočni portal.prorok Jona). Katedrala. GE01k Bamberg. Luneta glavnoga portala. Katedrala. Katedrala. GE01m Bamberg. Katedrala. GE08a Nürnberg. Katedrala. GD15b Saint-Denis. Katedrala. Katedrala. GE01g Bamberg. GD17b Champmol. (detalj). Katedrala. Sinagoga. GE04c Freiburg. Katedrala. Katedrala. GE03d Magdeburg. Elizabethkirche. 1230-40. Katedrala. GD20b Paris. GD20c Paris. Kipovi cara Henrika II i carice Kunigunde. Grobnica Dagoberta I. Opatijska crkva. Ograda kora (detalj . Katedrala. GD17c Champmol. GE01i Bamberg. oko 1310. Sebaldus. oko 1240. Katedrala. GE05b Marburg. 1230-40. Likovi donatora . GD17a Champmol. Kamin u velikoj sali (detalj). 1230-40. Kamin u velikoj sali. Katedrala. 1235-40. Lude djevice. GE04b Freiburg. Korske klupe (detalj . Katedrala. oko 1400. Katedrala. st.Posljednja večera. Katedrala. nakon 1327. Zapadni kor (detalj). Katedrala. GE01e Bamberg. GD21a Dijon Musée des Beaux-Arts. Raspeće. Ecclesia. Lisna maska. oko 1260 (detalj). GE01c Bamberg. Kartuzijanski samostan. Kip konjanika. GE03a Magdeburg.Hermann i Reglindis. 1230-40. Katedrala. Sibila. Palais de Justice. Predvorje. 14. st. GE02a Naumburg. kraj 13. GE01h Bamberg. Palais de Justice. 1280-90. kraj 12. Krunjenje Bogorodice. Katedrala. Katedrala. oko 1245.Ekkehart i Uta (detalj). Zapadni kor. Kartuzijanski samostan. GE01f Bamberg.Marija. Glavni portal. Vizitacija . Katedrala. GD15a Saint-Denis. Katedrala. "Kneževski portal". st. 153 . Zapadni kor. 1230-40. GE01b Bamberg. Opatijska crkva. GE08b Nürnberg. Lisni kapitel u zapadnom koru. GE02e Naumburg. sred. oko 1260. Mudre djevice.GD14d Bourges. Louvre. Katedrala. Opatijska crkva. oko 1245. 1394-99. nakon 1350. Lisna maska. Posljednji sud (detalj). Kip Filipa IV Lijepog. Nadgrobni spomenik nadbiskupa Friedricha von Hohenlohe. oko 1480. Katedrala. Luxuria i anđeo. st. Elizabethkirche. oko 1220. Grobnica Louisa Francuskog. Nadgrobni spomenik Philippa Pota. oko 1500. Kapitel. Bogorodica s Djetetom. Louvre. Katedrala. Vizitacija .Wilhelm von Camburg. 15. GD19a Brou. GE02h Naumburg.Judin poljubac. Ograda kora. Sv. st. Južni portal. GE02i Naumburg. 14. Katedrala. St. GE05a Marburg. Jacques de Baërze: Poliptih. "Adamova vrata". Letner . Starozavjetne ličnosti. Zapadni kor. Kartuzijanski samostan. Letner . GE03b Magdeburg. Katedrala. Eva. Raspeće (detalj). Louvre.Elizabeta. GE02f Naumburg. GE02g Naumburg. GE01l Bamberg.Ekkehart i Uta. GE01d Bamberg. poč. Likovi donatora . GE02d Naumburg. "Zlatna vrata" . oko 1245. Louvre. GE01a Bamberg. Zapadni kor. GE01n Bamberg. Bartolomej. Katedrala. GD20d Paris. GE02c Naumburg. Posljednji sud. Katedrala. GE03c Magdeburg. Likovi donatora . Katedrala. 1230-40.kralj David). GE04a Freiburg. Bogorodica s Djetetom. Claus Sluter: "Mojsijev zdenac" (detalj). "Kneževski portal". Claus Sluter: "Mojsijev zdenac" (detalj). Luneta glavnoga portala. terakota. Jean de la Huerta i Antoine le Moitirier: Spomenik Ivana bez straha i Margarite Bavarske (detalj). GE01j Bamberg. Katedrala.trimo. Lude djevice (detalj). oko 1260. Likovi donatora . GD18b Poitiers.

Katedrala. Katedrala. GE23j Tilman Riemenschneider: Oltar (detalj). Katedrala. Louvre. 1508-19. GE23b Tilman Riemenschneider: Eva (detalj). Rothenburg. Sebalda (detalj). Herrgottskirche. Nürnberg. GE23m Tilman Riemenschneider: Oplakivanje. 1491-93. GE21a Adam Kraft: Svetohranište. Insbruck. oko 1500. Katedrala. GE23i Tilman Riemenschneider: Oltar. GE22b Veit Stoss: Marijin oltar (detalj). GE23f Tilman Riemenschneider: Oplakivanje. Marija Magdalena. vis. Sebalduskirche. GE23k Tilman Riemenschneider: Oltar. 1505-10. GE25c Peter Vischer Stariji: Kralj Artus. GE23l Tilman Riemenschneider: Oltar (detalj). München. oko 1300. Nürnberg. Katedrala.4 cm. GE17a Nikolaus Gerhaert von Leyden: Bogorodica sa Sv. oko 1505. Marienkirche. GE17b Nikolaus Gerhaert von Leyden: Autoportret. 1512-13. GE22a Veit Stoss: Marijin oltar. Krakov. Mainfränkisches Meseum (s portala Marienkapelle). Katedrala. GE18a Jörg Syrlin Stariji: Ptolomej. Mainfränkisches Meseum (s portala Marienkapelle). Nikole. Würzburg. Župna crkva. 1517-18. Matija. Maidbronn. 1489. Sebaldus. Rothenburg. Würzburg. Nürnberg. Crkva Sv. Nürnberg. GE19a Bernt Notke: Sveti Juraj ubija zmaja. 1429. 17. GE20a Erasmus Grasser: Maurski plesači. Nürnberg. 1507-8. Nürnberg. St. GE26a Pietŕ. GE23n Tilman Riemenschneider: Oplakivanje (detalj). Würzburg. Bonn. Krakov. Würzburg.GE08c Nürnberg. GE23e Tilman Riemenschneider: Conrad von Schamburg. GE23a Tilman Riemenschneider: Adam (detalj). Apostoli. 1469. 1520-23. GE17d Nikolaus Gerhaert von Leyden: Grob Friedricha III (detalj). Korske klupe. Katedrala. (Marija i Ivan). Creglingen. Würzburg. oko 1500. Bogorodica s Djetetom. oko 1505. oko 1500. Lorenzkirche. Sebald. Marienkapelle. Mihovil (detalj). Würzburg. Katedrala. Anom. GE16a Hans Multscher: Ecce homo. 1480. Mainfränkisches Meseum. Krakov. Stjepan. oko 1467. GE08d Nürnberg. Rheinisches Landes-Museum. Korske klupe. Mainfränkisches Meseum. Marienkirche. 150610. Germanisches Museum. Župna crkva. GE23g Tilman Riemenschneider: Sv. Berlin. Ulm. Jakova. Marienkirche. Glavni portal. Jakova. GE20b Erasmus Grasser: Sv. Beč. GE09a Köln. Crkva Sv. Lorenzkirche. Beč. Bamberg. 1477-89.1430-40. GE18b Jörg Syrlin Stariji: Autoportret. Mainfränkisches Meseum. prije 1332. GE25b Peter Vischer Stariji: Grobnica Sv. Katedrala. Maidbronn. 1501-04. Ulm. Würzburg. GE22d Veit Stoss: Raspeće. Katedrala. GE23d Tilman Riemenschneider: Nadgrobni spomenik Rudolfa von Scherenberga (detalj). GE24a Gregor Erhart: Sv. Sebalda. GE22f Veit Stoss: Marijin oltar (detalj). Katedrala. Sv. 154 . GE25a Peter Vischer Stariji: Grobnica Sv. Marija i Krist. Herrgottskirche. Ulm. St. Strasbourg. 1385-96. 1519-23. Würzburg. Sebalduskirche. GE22c Veit Stoss: Marijin oltar (detalj). oko 1500. GE21b Adam Kraft: Svetohranište (detalj). 1496. Stockholm. GE08e Nürnberg. Crkva Sv. Katedrala. Nürnberg. Barbara. Pariz. Sebaldus. GE09b Köln. Lorenzkirche. Dvorska crkva. GE23c Tilman Riemenschneider: Nadgrobni spomenik Rudolfa von Scherenberga. Stadtmuseum. GE23h Tilman Riemenschneider: Sv. GE22e Veit Stoss: Navještenje. Freising. GE21c Adam Kraft: Križni put. GE17c Nikolaus Gerhaert von Leyden: Grob Friedricha III. Staatliche Museen. 1520 (Raspelo). 1493-96. St. 1469-74. Creglingen. "Schöner Brunnen".

München. GF17a Peter Parler: Karlo IV. GF20h Giovanni Pisano: Snaga i Nevinost. Katedrala. GF19e Niccolň Pisano: Propovijedaonica (detalj). Rim. Katarina i Sv. GF23c Tino da Camaino: Spomenik Antonia Orso (detalj). Arka Sv. Ptuj. GF01a Anonim: Krunjenje Bogorodice. Katedrala. GF21d Arnolfo di Cambio: Bogorodica s Djetetom. 1285. Prag. 1340. Beč Dijacezanski muzej. GF22a Giovanni Balduccio. Orvieto. GE31f Skidanje s križa. GE31a "Vrata pjevača". GE31d Sljedbenik Nikolausa van Leydena: Krsni zdenac. GF23a Tino da Camaino: Spomenik kardinala Petronija. Orvieto. st. Lincoln. Wells. GE26c Bogorodica s Djetetom. Pistoia. Katedrala. 1269. Beč. San Eustorgio. oko 1260. GF01c Anonim: Dekorativni detalj. Beč. GF18c Anonim: Nadgrobni spomenik Fridrika Ptujskog. kraj 15. Beč. GE26d Smrt u redovničkom habitu. Pisa. Siena. Milano. st. Katarine. GF20a Giovanni Pisano: Platon. Katedrala. Wells. oko 1250. 1420-25. oko 1360. Ptuj. 10. GE26e Smrt u redovničkom habitu (detalj). GF01b Anonim: Kralj. GF23b Tino da Camaino: Spomenik Antonia Orso (detalj). GE31c Grobnica vojvode Rudolfa IV i Katarine Luxemburške. Katedrala. Beč. GE31b"Vrata pjevača". Katedrala. Katedrala. oko 1318. Katedrala. Bayerisches Nationalmuseum. Anđeoski kor. Perugia. GF17b Peter Parler: Autoportret. Katedrala. Canterbury. Beč. Katedrala. 1278. GF20f Giovanni Pisano: Milosrđe. GF21a Arnolfo di Cambio: Nadgrobni spomenik kardinala du Braye. 1336-39. 1302-10. Pisa. Katedrala. Wells. Pisa Krstionica katedrale. Pisa. oko 1430. San Andrea. GF20c Giovanni Pisano: Propovijedaonica. Badisches Landes-Museum. San Domenico. GF10a Anonim: Anđeo. vis. 1321. Dominika. Bologna. Beč Dijacezanski muzej. San Domenico. 155 . Muzej katedrale. 1298-1301. San Dominico. GF21c Arnolfo di Cambio: Ciborij. Katedrala. druga pol. Siena. Katedrala. oko 1250. London. GF04 Anonim: Glave. San Andrea. Katedrala. Pisa Krstionica katedrale. Kapela Sv.4 cm. GF02 Anonim: Nadgrobni spomenik Crnog Princa (detalj). GE31e Sljedbenik Nikolausa van Leydena: Krsni zdenac (detalj). GF18a Anonim: Sv. Pisa. Katedrala. 1481. GF19f Niccolň i Giovanni Pisano: Fontana Maggiore. Beč. 1294-98. GE31g Oltarna pala. oko 1300. druga pol. Katedrala. 14. Propovijedaonica. GE33a Anton Pilgram: Propovjedaonica. st. Karlsruhe. 1359-65. Siena. Barbara. Propovijedaonica. 1515. Pistoia. GF20g Giovanni Pisano: Heraklo. San Paolo Fuori le Mura. Karlsruhe. Kapela Sv. GE32a Michael Pacher: Krunjenje Bogorodice. GF20b Giovanni Pisano: Bogorodica s Djetetom. Firenca. Katedrala. Katedrala. Beč. Petra Mučenika. GE33b Anton Pilgram: Propovjedaonica (detalj). Prag. Katedrala. Pisa. Katedrala. 14. 1460. GF19a Niccolň Pisano: Propovjedaonica. Katedrala. Siena. Beč. Katarine. Muzej katedrale. Firenca. 1264-67. GF19c Niccolň Pisano: Grobnica Sv. Propovijedaonica. Katedrala. GF21b Arnolfo di Cambio: Nadgrobni spomenik kardinala du Braye (detalj). 1471-75. Timpanon. Katedrala. Pokrajinski muzej. Firenca. GE33d Anton Pilgram: Propovjedaonica (Autoportret). GF20d Giovanni Pisano: Propovijedaonica (detalj). Gries kod Bolzana. GF19b Niccolň Pisano: Propovjedaonica (detalj). GF20e Giovanni Pisano: Propovijedaonica. oko 1250. oko 1300.GE26b Pietŕ. 1282-84. Katedrala. Katarina Luxemburška. Westminster Abbey. GF19d Niccolň Pisano: Propovijedaonica. Bayerisches Nationalmuseum. München. oko 1250. Badisches Landes-Museum. Muzej katedrale.

Pula. st. 13. nakon 1280. Poreč. Franjevački samostan (detalj). GG01u Radionica de Sanctis: Sarkofag Blaženog Ivana Trogirskog. Eufemije (detalj). Laon. Katedrala. Trogir. Venecija. GF26b Andrea Orcagna: Tabernakul (detalj). GF30a Leonardo i Francesco Ricomarmi: Krunjenje Bogorodice. Collegiata. Katedrala. Zagreb. Župna crkva. Crkva Sv. Stjepan ?. GG01ka Anonim: Bogorodica s Djetetom. 1348. 15. Santa Maria Gloriosa dei Frari. Burgos. Eufemija. Salň. 1324. GG01c Anonim: Bogorodica s Djetetom. Pula. Luneta glavnog portala. Pročelje katedrale. st. Firenca. GF26a Andrea Orcagna: Tabernakul. GF31a Jacobello i Pierpaolo della Masegna: Letner (detalj). st. Orvieto. 1393. Sancta Caterina. poč. Rovinj. GG01h Anonim: Propovijedaonica. Kanfanar. Siguenza. Trogir. 1470-80. oko 1230. Eufemije. 15. Pula. 14. Glavni portal. 1352-59. Katedrala. Krstionica katedrale. GF29b Nino Pisano: Navještenje (detalj). 15. st. Župna crkva (iz Lakuća). GG01ia Anonim: Sv. Pula. oko 1400. GG01a Anonim: Okrunjena glava / Sv. 156 . nakon 1280. 1320-30. GF35a "Puerta del Sarmental". Santa Maria Gloriosa dei Frari. Trogir. oko 1300. GG01ba Zagreb. GF31b Jacobello i Pierpaolo della Masegna: Letner (detalj). st. konac 15. Rovinj. Eufraziana. 1359-75. GG01i Anonim: Sv. GG01g Anonim: Raspelo. Trogir. Župna crkva (detalj). Katedrala. GF26c Andrea Orcagna: Tabernakul (detalj). Katedrala. Šimun. st. Arheološki muzej. GF33a Marco Cozzi: Korske klupe. 1320-30. Zadar. 1348. Serzana. Krstionica katedrale.GF24a Lorenzo Maitani: Bog stvara životinje. GF27a Jacopo della Quercia: Navještenje. Franjevački samostan (detalj). Rijeka. San Marco. st. 1476. Brinje. GG01s Zadar. Muzej grada (iz katedrale). GF33b Marco Cozzi: Korske klupe (detalj). Pariz Louvre. GG01n Anonim: Navještenje. Katedrala. Marka. GF35b Grobnica biskupa Gonzalesa de Hinojosa. Poreč. Krstionica katedrale. Crkva Sv. GF25c Andrea Pisano: Krštenje Kristovo. GG01m Anonim: Poliptih. Venecija. Katedrala. Venecija. 15. Katedrala. Eufraziana. Burgos. GF31c Jacobello i Pierpaolo della Masegna: Letner (detalj). Pročelje katedrale. Orsanmichele. GG01la Korske klupe (detalj). GG01ma Anonim: Poliptih. Crkva Sv. Eufemija. GG01mb Anonim: Poliptih. GF24b Lorenzo Maitani: Posljednji sud (detalj). 1330-36. GF25b Andrea Pisano: Navještenje. 15. Santa Maria Assunta. 1393. GG01b Zagreb. 1468. druga pol. Župna crkva (iz Dvigrada). oko 1300. GF25a Andrea Pisano: Brončana vrata. Santa Maria Assunta. GF28a Bonino da Campione i drugi: Arche Scaligere. Stenjevac. GG01o Anonim: Bogorodica s Djetetom. Verona. 1393. Poreč. Venecija. Župni ured. 1350-68. Franjevački samostan. 1421. Biskupijska zbirka (iz Boljuna). Firenca. Bočni portal. Firenca. 15/16. Glavni portal. Kanfanar. GG01j Anonim: Bogorodica s Djetetom. oko 1400. 1432. Crkva Sv. Brončana vrata. San Marco. Cres. Trogir. Katedrala. Kanfanar. Župna crkva. Orvieto. GF36 Portal. GF40 Formeto iz Valencije: Nadgrobni spomenik Martina Váequeza de Arce. Brončana vrata. Crkva Sv. st. GG01pc Radovanov sljedbenik: Dvije Marije. Firenca. Orsanmichele. Venecija. st. GG01t Anonim: Krist. Katedrala. GG01r Anonim: Sv. nakon 1327. st. San Marco. Pisa. prva pol. Katedrala. GF34a Pietro Bussolo: Retabl. GG01f Anonim: Bogorodica s Djetetom. San Gimignano. GG01k Anonim: Bogorodica s Djetetom. GG01pa Radovanov sljedbenik: Pranje nogu. GG01lb Korske klupe (detalj). 15. Glavni portal. Marka. nakon 1280. Šime. GF29a Nino Pisano: Bogorodica iz Navještenja. Orsanmichele. Firenca. 1452. GG01pb Radovanov sljedbenik: Raspeće. Firenca. Bočni portal (detalj).

Zborna crkva Sv. Katedrala. GG05bc Pavao Vanucijev iz Sulmone: Bogorodica zaštitnica (detalj). 157 . Zadar. GG04a Ivan Jakovljev de Borgosansepolcro: Korske klupe. Marije. GG07ea Bonino iz Milana: Glavni portal. Katedrala. Zadar. Zadar. st. 1418. SICU. GG01zd Anonim: Bogorodica s Djetetom i anđelima. GG01y Anonim: Raspelo. Portal dominikanske crkve. Šibenik. Dubrovnik. Ana s Bogorodicom. Glavni portal. Zadar. st. GG04c Ivan Jakovljev de Borgosansepolcro: Korske klupe (detalj). Korčula. Crkva Sv. Korčula. GG04e Ivan Jakovljev de Borgosansepolcro: Korske klupe (detalj). Zadar. 14. Dominikanski samostan. Zborna crkva Sv. Frane. Marije. Crkva Sv. GG04d Ivan Jakovljev de Borgosansepolcro: Korske klupe (detalj). GG07ab Bonino iz Milana: Portal (detalj). GG05aa Pavao iz Sulmone: Nadgrobni spomenik Nikole Matafara (detalj). Dubrovnik. GG02d Radionica majstora Mavra: Propovijedaonica. Crkva Sv. GG07aa Bonino iz Milana: Portal (detalj). GG07eb Bonino iz Milana: Glavni portal (detalj). Pag. GG01v Anonim: Sarkofag M. st. Zborna crkva. Katedrala. Zadar. GG05be Pavao Vanucijev iz Sulmone: Rozeta. Frane. Stari grad. Zadar. GG05bf Pavao Vanucijev iz Sulmone: Alegorija Dana. Zadar. Pag. Zborna crkva Sv. Pag. sred. GG07b Bonino iz Milana: Orlando. Katedrala. GG03 Nikola Dente: Bogorodica s Djetetom između Blaženog Augustina Kažotića i Sv. oko 1332. GG05bd Pavao Vanucijev iz Sulmone: Arhanđeo Gabrijel. GG02e Radionica majstora Mavra: Propovijedaonica (detalj). Frane. Marije. Katedrala. Trogir. GG05d Pavao iz Sulmone: Sv. Crkva Sv. Marije. oko 1372. Katedrala. Trogir. 1392. 1418. GG01x Anonim: Sv. Petar i Sv. Marije. Pag. GG05ca Pavao iz Sulmone: Luneta portala. Gučetića. st. GG05a Pavao iz Sulmone: Nadgrobni spomenik Nikole Matafara. Pavao. SICU. Trogir. Pag. Crkva Sv. Krševana. 1392. Zborna crkva Sv. Katedrala. Stari grad. Frane. oko 1390. Katedrala. GG01zb Anonim: Bogorodica s Djetetom. GG05ba Pavao Vanucijev iz Sulmone: Bogorodica zaštitnica. 1412. Šibenik. Dubrovnik. Mihovila. Stari grad. Split. Franjevačka crkva. Frane. 139495. Katedrala. Samostan benediktinki. Župna crkva Velog sela. GG05e Pavao iz Sulmone: Oplakivanje Krista. Zborna crkva Sv. oko 1440. Dubrovnik. Dujma. GG01zc Anonim: Bogorodica s Djetetom. Zadar. GG02a Mavar: Ciborij. 15. GG07d Bonino iz Milana: Sarkofag Sv. GG02c Radionica majstora Mavra: Propovijedaonica. Pag. Narodni muzej. Kuzme i Damjana. GG07ec Bonino iz Milana: Glavni portal (detalj). 15. Crkva Sv. Trogir. kraj 14. Stari grad. GG02b Mavar: Ciborij (detalji). Narodni muzej (iz katedrale). Trogir. 1392. druga pol. Katedrala. Šibenik. Zadar. 1392. GG06a Petar Radmilov Pozdančić: Bogorodica. Ivana. Stari grad. Stari grad. Split. GG06b Petar Radmilov Pozdančić: Bogorodica (detalj). Klaustar franjevačkog samostana. 1370-80. Pag. GG06c Petar Radmilov Pozdančić: Glava arhanđela Gabrijela. Katedrala. Katedrala. Crkva Sv. Crkva Sv. GG01za Anonim: Imago Pietatis. Zadar. Crkva Sv. Zadar. Split. Split. st. Placa. GG04b Ivan Jakovljev de Borgosansepolcro: Korske klupe (detalj).GG01ua Radionica de Sanctis: Sarkofag Blaženog Ivana Trogirskog (detalj). Magdalene. SICU. kraj 14. 1386. GG01z Ćokovac. Zadar. Vis. 1427. Katedrala.

Katedrala. Orebić. Katedrala. Knežev dvor. Krstionica. Katedrala. Ankona. nakon 1460. Frane. Dubrovnik. Zadar. San Francesco alle Scale. 1451-58. 15. GG09aa Matej Moronzon: Korske klupe (detalj). Zadar. Zbirka crkvene umjetnosti. GG14h Juraj Dalmatinac: Portal. SICU. Samostan Sv. Raspelo (detalj). Šibenik. GG13b Juraj Petrović: Raspelo. GG08a Petar Martinov iz Milana: "Eskulapov kapitel". GG14ca Juraj Dalmatinac: Sv. Šibenik. GG14g Juraj Dalmatinac: Portal. Jakov. Ankona. San Francesco alle Scale. Jeronim. Ivan. San Agostino. GG14ba Juraj Dalmatinac: Svod krstionice (detalj). Katedrala. GG14ga Juraj Dalmatinac: Portal (detalj). Zbirka crkvene umjetnosti (sa katedrale). Sakristija katedrale. Šibenik. Sv. nakon 1418. oko 1440. GG12a Petar de Riboldis: Poliptih iz crkve Sv. Dubrovnik. Staša (detalj). šimun. st. 1426-31. GG12b Petar de Riboldis: Sv. GG13g Juraj Petrović: Sv. Placa. GG13d Juraj Petrović: Raspelo. GG14ha Juraj Dalmatinac: Portal (detalj). Samostan Sv. GG14c Juraj Dalmatinac: Sv. GG09bc Matej Moronzon: Letner zadarske katedrale. GG12ab Petar de Riboldis: Sv. 158 . Ankona. Katedrala. Loggia dei Mercanti. Katedrala. Vlaho. Frane. GG07f Bonino iz Milana: Sv. 1446-48. GG13fa Juraj Petrović: Raspelo (detalj). Šibenik. Katedrala. Katedrala. 1448. 1451-58. Franjevački samostan (iz franjevačkog samostana na Otoku kod Korčule). GG12aa Petar de Riboldis: Krunjenje Marijino. Katedrala. Trogir. Katedrala. GG12ac Petar de Riboldis: Sv. Loggia dei Mercanti. Katedrala. Katedrala. Šibenik. Šibenik. GG09b Matej Moronzon: Letner (rekonstrukcija). Katedrala. Katedrala. Staša (detalj). Franjevački samostan. 1446-48. Katedrala. Pridvorje (iz franjevačkog samostana na Daksi). oko 1465. GG14bb Juraj Dalmatinac: Svod krstionice (detalj). GG08b Petar Martinov iz Milana: Mala Onofrijeva česma (stanje prije uništenja). Šibenik. Kristofor. Hvar. Zadar. Krstionica. Katedrala. GG09bb Matej Moronzon: Letner zadarske katedrale. Šibenik. Ivan Evanđelist. Gradske zidine. 1435-53. Sv. Katedrala. Ivan Krstitelj. oko 1443. prva pol. Šibenik. Ankona. GG14fb Juraj Dalmatinac: Alegorija Milosrđa. Jakov (detalj). Katedrala. Šibenik. Katedrala. GG14a Juraj Dalmatinac: Ukrasne glave. GG14ab Juraj Dalmatinac: Glava. GG14da Juraj Dalmatinac: Oltar Sv. GG14aa Juraj Dalmatinac: Glava. GG14fa Juraj Dalmatinac: Konjanik. 1440. Trogir. GG14bd Juraj Dalmatinac: Krsni zdenac (detalj). Samostan Sv. Sv. Split. Ankona. Dubrovnik. Zadar. GG14bc Juraj Dalmatinac: Kralj David. Šibenik. GG11aa Grgur Vidov: Ormar (detalj). GG13da Juraj Petrović: Raspelo (detalj). GG14db Juraj Dalmatinac: Oltar Sv. Split. Šibenik. Frane u Zadru (rekonstrukcija). Sorkočevićev ljetnikovac. Zadar. Split. GG13e Juraj Petrović: Raspelo. GG13db Juraj Petrović: Raspelo (detalj). GG09a Matej Moronzon: Korske klupe. Orebić. oko 1445. Šibenik. Zadar. Rab. Katedrala. Šibenik. Šibenik. 1458.GG07ef Bonino iz Milana: Bočni portal (detalj). San Agostino. Jeronim (detalj). Ankona. 1451-58. Frane. GG10aa Ivan Budislavić: Korske klupe (detalj). 1455. Katedrala. Zadar. Franjevački samostan (iz franjevačkog samostana na Otoku kod Korčule). Mihovil. GG14ad Juraj Dalmatinac: Glava. GG14e Juraj Dalmatinac: Sv. Zadar. GG14ac Juraj Dalmatinac: Glava. GG13f Juraj Petrović: Raspelo. Katedrala. Šibenik.

oko 1270. Trogir. GH07c Majstor Kodeksa Sv. Santa Maria dei Servi. Zborna crkva sv. Šime). Firenca. Ivana. Franjo i priče o njemu. prije 1260. 1285. Palača Ghirardini. Klare. GG18d Nikola Firentinac: Grobnica obitelji Sobota. Ivana s bratimima. San Francesco. poslj. Assisi. Trogir. San Domenico. GH11b Capo di Marcovaldo: Bogorodica s Djetetom. oko 1460. st. Archivio Capitolare di San Pietro. Marije. GG18a Nikola Firentinac: Sv. Assisi. st. Marije. GH02b Anonim: Rođenje. konac 13. Šibenik. GH13c Cimabue: Raspelo. Trogir. GG20ba Marko Andrijić: Kapitel. Dubrovnik. Santa Chiara. Pag. Palazzo Publico. Marije. Zborna crkva Sv. Bologna. GH12a Margaritone d'Arezzo: Bogorodica s Djetetom. Firenca. Siena. Crkva Sv. GH13a Cimabue: Bogorodica s Djetetom i anđelima. Riznica crkve Sv. Museo Nazionale dei Bargello. GG16ba Petar Berčić: Luneta portala (detalj). Museo Nazionale. Matej Evanđelist. GH09a Giunta Pisano: Raspelo. GH07a Majstor Kodeksa Sv. Pag. Pag. Zoilo i Sv. Kapela Blaženog Ivana.GG15b Ivan Pribislavljić: Luneta portala. GG16a Petar Berčić: Sv. Pisa. Katedrala. Zbirka crkvene umjetnosti. Jurja: Polaganje u grob. st.Trogir. Kneževa palača. Jeronim u špilji. Pag. Ivan Evanđelist i Sv. New York. 1467. Capella Bardi. poslj. Siena. Stošija. GH13b Cimabue: Sv. Luneta glavnog portala. Pag. GG15da Ivan Pribislavljić: Portal (detalj). Palača Nassis. 1285. Zborna crkva Sv. Krstionica katedrale. Marije. San Francesco. GH10b Guido da Siena: Slikani antependij (detalj). Frane. Klare: Prizori iz života Sv. Arezzo. GG18fa Nikola Firentinac: Sv. oko 1490. GG20ca Marko Andrijić: Balkon (detalj). st. Crkva San Francesco alle Scale. Marije. Šibenik. 1467. Metropoliten Museum. Zadar. Assisi. Martina: Bogorodica s Djetetom na Prijestolju i scene o Sv. Zborna crkva Sv. GG20bb Marko Andrijić: Arhanđeo Gabrijel. oko 1275. Crkva Sv. 1460. GH02c Anonim: Poklonstvo kraljeva. GG18e Radionica Nikole Firentinca: Balkon. Joakimu i Ani (detalj). trećina 13. Pag. GH11a Capo di Marcovaldo: Raspelo. GG20bd Marko Andrijić: Bogorodica. 159 . Katedrala. Klare. GG19aa Leonard i Petar Petrović: Portal (detalj). Mihovila. Firenca. Zborna crkva sv. GG20bc Marko Andrijić: Rozeta. 1261. nakon 1472. Katedrala. Firenca. Zadar. Korčula. GG20a Marko Andrijić: Ciborij. GH05b Majstor Sv. Stube crkve Sv. kraj 15. GH02a Anonim: Navještenje. Pinacoteca Civica. Jurja: Kodeks Sv. Santa Chiara. GG17a Andrija Aleši: Krstionica katedrale. San Gimignano. Rim. Dominika. prije 1341. GG15c Ivan Pribislavljić: Reljef Sv. Krstionica katedrale. National Gallery. GH08a Bonaventura Berlinghieri: Sv. GH05a Majstor Sv. GH03b Majstor Sv. San Domenico. Mihovil. Krstionica katedrale. Marije. London. Ankona. Pinacoteca. Zborna crkva Sv. 145255. GH07d Majstor Kodeksa Sv. Siena. oko 1500. Assisi. GH07b Majstor Kodeksa Sv. 1470. st. GG18c Nikola Firentinac: Oplakivanje. Jurja: Noli me tangere. konac 13. Zadar. Santa Croce. GH10a Guido da Siena: Bogorodica s Djetetom. gornja crkva. st. Filip. Museo Nazionale dei Bargello. donja crkva. 1260-70. Zadar SICU (s pročelja kapele Sv. konac 13. 1469. Firenca. GG17ba Andrija Aleši: Sv. Pag. trećina 13. Klare: Pogreb Sv. Firenca. GG16b Petar Berčić (?): Bogorodica zaštitnica. 1485. Jurja. Jurja: Krunjenje Bogorodice.

oko 1301. Firenca. Pisa. Assisi. GH14e Pietro Cavallini: Posljednji sud (detalj). Santa Maria Novella. Donja crkva. Uffizi. 1279-80. GH16d Giotto di Bondone: Istjerivanje vragova iz Arezza (detalj). GH22c Simone Martini: Maesta. GH16b Giotto di Bondone: Poklon plašta siromašku. Santa Croce. Rim Santa Cecilia in Trastavere. Firenca. Palazzo Publico (detalj). Siena. Siena. GH14b Pietro Cavallini: Posljednji sud (detalj). GH13f Cimabue: Sv. GH16n Giotto di Bondone: Bijeg u Egipat. Padova. Museo dell'Opera della Metropolitana (detalj). GH19a Taddeo Gaddi: Bogorodica s Djetetom. oko 1287. San Francesco. Museo dell'Opera della Metropolitana. GH15j Duccio: Maesta (detalj). GH16e Giotto di Bondone: Čudo s izvorom. San Francesco. Firenca. Rim Santa Cecilia in Trastavere. Museo dell'Opera del Duomo. Bologna. Siena. Museo dell'Opera del Duomo (detalj). Padova. Gornja crkva. Assisi. Museo dell'Opera della Metropolitana. San Domenico (detalj). Unutrašnjost. Orvieto. GH15a Duccio: "Madonna Rucellai". Firenca. GH13h Cimabue: Sv. GH15c Duccio: Krunjenje Bogorodice. National Gallery of Art. Capella Bardi. Uffizi (detalj). GH21a Giottino: Pietŕ. Uffizi. 1285. Assisi. 1315. GH16y Giotto di Bondone: Raspelo (406 x 578 cm). oko 1291. GH15e Duccio: Maesta (rekonstrukcija stražnje strane). Uffizi. Franjo se odriče zemaljskih dobara. GH15i Duccio: Maesta (detalj). Cappella Scrovegni. Cappella Scrovegni. Gornja crkva. GH16s Giotto di Bondone: Posljednji sud. Cappella Scrovegni. Firenca. GH22b Simone Martini: Maesta. Gornja crkva. GH16f Giotto di Bondone: Propovijed pticama. Firenca. Ufizzi. GH15d Duccio: Maesta (rekonstrukcija prednje strane). GH16g Giotto di Bondone: Izak odbija Ezava. Padova. Assisi. San Francesco. Gornja crkva. GH15h Duccio: Maesta. Padova.GH13d Cimabue: Raspelo. GH22a Simone Martini: Maesta. GH16v Giotto di Bondone: Sv. 1328. Cappella Bardi. Silvestar i zmaj. Washington. 1330-40. Cappella Scrovegni. GH16c Giotto di Bondone: Istjerivanje vragova iz Arezza. GH14a Pietro Cavallini: Prikazanje u hramu. oko 1293. GH15f Duccio: Maesta. GH16a Giotto di Bondone: Prostiranje plašta pred Svetim Franjom. Firenca. Museo dell'Opera della Metropolitana. San Francesco. GH15k Duccio: Maesta (detalj). Rim Santa Maria in Trastavere. Uffizi. oko 1293. GH22f Simone Martini: Guidoricci da Fogliano (detalj). 1355. GH16r Giotto di Bondone: Raspeće. 1308-11. Assisi. Museo di Santa Maria degli Angioli. Uffizi (detalj). Orvieto. GH22e Simone Martini: Poliptih. Katedrala. Assisi. GH13e Cimabue: Maesta. anđelima i svecima. Gornja crkva. Gornja crkva. San Francesco. GH13g Cimabue: Bogorodica na prijestolju s anđelima. GH16p Giotto di Bondone: Judin poljubac. 160 . Chiesa dei Servi. GH15g Duccio: Maesta. GH22d Simone Martini: Poliptih. Padova. Museo dell'Opera della Metropolitana (detalj). Siena. Firenca. oko 1293. Rim Santa Cecilia in Trastavere. San Francesco. Santa Croce. San Francesco. Cappella Scrovegni. Katedrala. Rim Santa Cecilia in Trastavere. Cappella Scrovegni. oko 1293. Assisi. Cappella Scrovegni. GH21b Giottino: Pietŕ. GH16u Giotto di Bondone: Nepravda. Palazzo Publico. Franjo. Siena. Arezzo. GH16o Giotto di Bondone: Uskrsnuće Lazarevo. 1320. Palazzo Publico (detalj). Ivan (detalj). Padova. GH15b Duccio: "Madonna Rucellai". Palazzo Pubblico. Firenca. GH18a Maso di Banco: Sv. Assisi. GH14d Pietro Cavallini: Posljednji sud (detalj). Firenca. GH16x Giotto di Bondone: Maesta. GH14c Pietro Cavallini: Posljednji sud (detalj). GH16h Padova.

1404. GH33b Gentile da Fabriano: Poklonstvo kraljeva. 15. Pinacoteca. 1423-25. Assisi. 1375. oko 1400. Accademia. Accademia. GH39e Paolo Veneziano: Poliptih (detalj). 1437-44. Venecija. GH25a Ambrogio Lorenzetti: Alegorija dobre vladavine (detalj). oko 1400. oko 1400. 1395/1400. Accademia. GH24a Pietro Lorenzetti: Pala del Carmine. GH31a Taddeo di Bartolo: Navještenje. 1376-79. Accademia. 1359. Venecija. GH35a Guariento: Arhanđel Mihovil. Padova. Brera. San Trovaso. Uffizi. Pinakoteka. GH37c Giusto Menabuoi: Freske. Museo Civico. Chantilly. GH36a Altichiero da Zevio: Raspeće. GH22i Simone Martini: Navještenje. Venecija. Martina. Firenca. Firenca Uffizi. Siena. oko 1420. GH34b Pisanello: Navještenje (detalj). 1325. Krstionica katedrale. Siena Palazzo Pubblico. Accademia. GH33c Gentile da Fabriano: Poklonstvo kraljeva. GH22h Simone Martini: Navještenje. Verona. Firenca Uffizi (detalj). GH44a Nicolň di Pietro: "Madonna Belgarzone". Venecija. Ivana. Franje. San Gimignano. GH44c Nicolň di Pietro: Krunjenje Bogorodice. 1333. Krševan. Brera. Venecija. Rieti. London. 161 . Accademia. Fermo. Venecija. London. Venecija. GH37b Giusto Menabuoi: Triptih. Palazzo del Podestŕ (detalj). Venecija. Verona. Pinacoteca Civica. Fermo. Padova. Accademia. GH42a Jacobello di Bonomo: Krunjenje Bogorodice (dio Poliptiha). Pisa. Siena. GH45c Jacobello del Fiore: Krunjenje Bogorodice. 1357/59. GH46a Zanino da Pietro: Raspeće. GH25c Ambrogio Lorenzetti: Prikazanje u hramu. Accademia. GH37d Giusto Menabuoi: Freske (detalj). donja crkva. GH38b Stefano da Zevio: Bogorodica u ružičnjaku (detalj). 1394. Firenca Uffizi. st. Padova. Firenca Uffizi (detalj). Firenca. GH39c Paolo Veneziano: Poliptih. 1344-45. Museo de Castelvecchio. GH47a Michele Giambono: Sv.GH22g Simone Martini: Prizori iz života Sv. Firenca Uffizi. GH45a Jacobello del Fiore: Legenda o Sv. Bergamo. Dominika (detalj). GH25b Ambrogio Lorenzetti: Alegorija dobre vladavine (detalj). Accademia. oko 1440. GH40d Lorenzo Veneziano: Navještenje i četiri sveca. Accademia. 1435. GH34a Pisanello: Bogorodica s Djetetom. San Francesco. Venecija. GH26a Francesco Traini: Pala Sv. Vicenza. GH23b Lippo Memmi: Maesta. Siena Palazzo Pubblico. Pinacoteca Nazionale. 1342. San Gimignano. oko 1415. GH45b Jacobello del Fiore: Madonna della Misericordia. San Fermo Maggiore. oko 1438. Museo Civico. Museo de Castelvecchio. GH39d Paolo Veneziano: Poliptih (detalj). Venecija. GH37a Giusto Menabuoi: Triptih. 1423. Museo Nazionale. GH30a Bartolo di Fredi: Poklonstvo kraljeva. Venecija. GH27a Giovanni da Milano: Poliptih Svih Svetih (detalj predele). San Antonio. 1367. Milano. GH39b Paolo Veneziano: Dijelovi poliptiha. GH43b Jacobello Alberegno: Žetva Svijeta. Venecija. Bologna. GH40c Lorenzo Veneziano: Zaruke sv. GH23a Lippo Memmi: Maesta. GH32a Giovanni Sasseta: Mistične zaruke Sv. Musée Condé. Siena. Venecija. Verona. GH33a Gentile da Fabriano: "Polittico di Valle Romita" (detalj). Venecija. oko 1350. GH43a Jacobello Alberegno: Vizija Sv. Milano. GH34c Pisanello: Lionello d'Este. GH40a Lorenzo Veneziano: "Poliptih Lion". 1333. Accademia. National Gallery. Krstionica katedrale. Pinacoteca Nazionale. Dominika u Zadru). GH41a Catarino i Donato: Krunjenje Bogorodice. poč. Palazzo del Podestŕ. GH38a Stefano da Zevio: Poklonstvo kraljeva. 1371. GH44d Nicolň di Pietro: Raspelo. GH39a Paolo Veneziano: Bogorodica s Djetetom. Katarine. Accademia Carrara. National Gallery. Padova. Pinacoteca Nazionale (iz župne crkve u Verucchiu). 1329. Accademia (iz crkve Sv. 1376-78. Luciji (dio). Accademia. Accademia. Uffizi.

1452-60. oko 1200. st. GI11a Paris. 1448. London. GI07e Chartres. GI06a Jean Fouquet: Mučenje Sv. Sainte-Chapelle. st. British Museum. Katedrala. GI07b Chartres. Grb vojvode od Berryja. 162 . 15. Pariz. Chantilly. Katedrala. "Prozor Plave Bogorodice". Avignon. GI12c Paris. Bibliothčque Nationale. GI27b Anonim: "Westminster Retable". Katedrala. 1343. GI07l Chartres. GI12f Paris. GI24d Anonim: Alfonsov psaltir. Musée Condé. Firenca Biblioteca Nazionale. Katedrala. Sainte-Chapelle. nakon 1250. "Prozor Marije Magdalene" (detalj). Pariz. GH50a Giovanni de Grassi: Časoslov Giangaleazea Viscontija. Apokalipsa (detalj). GI05a Braća Limburg: Časoslov vojvode od Berryja. Pariz. Večera u Emausu. Bodleian Library. Katedrala. GI07c Chartres. Archivio della Curia vescovile. 1395-99. GI12b Paris. Venecija. Pariz. London. GI01a Anonim: Psaltir Sv. oko 1284. British Museum. GI12d Paris. GI14a Bourgos. Jakova. Bibliothčque Nationale. Westminster Abbey (detalj). rano 13. Ulazak u Jeruzalem. "Noin prozor". GI07d Chartres. London. Pariz. Katedrala. Bibliothčque d'Arsenal. oko 1150. Accademia. oko 1270. National Gallery (detalj). 1403. GI12e Paris. Katedrala. "Prozor Utjelovljenja". Westminster Abbey. 15. GI02a Honoré: La Somme le Roy. Pariz. oko 1395. GI19b Anonim: "Parament de Narbonne". "Prozor zodijačkih znakova" (detalj). Dolazak relikvija u Sens. GI20a Melkior Broederlam: Prikazanje u hramu / Bijeg u Egipat. oko 1230. st. 1343. Pariz. Katedrala. Musée Conde. GI27a Anonim: "Westminster Retable". GI07i Chartres. GI03a Jean Pucelle: Brevijar Belleville. Accademia. Opatijska crkva. Dijon. Westminster Abbey. GI28b Anonim: "Wilton Diptych". "Prozor Plave Bogorodice" (detalj). oko 1150. oko 1250. 1392. Douce Apocalypse. Oxford. Katedrala. "Prozor Utjelovljenja". GI19a Anonim: Portret Ivana Dobrog. Chantilly. London. Padova. st. Sainte-Chapelle. GI07h Chartres. Louisa. GH47c Michele Giambono: Poliptih Sv. Louvre. Katedrala. GI07k Chartres. Rozeta na sjevernom kraku transepta. Louvre. oko 1150. 1452-60. GI28a Anonim: "Wilton Diptych". Prozori sjevernog kraka transepta (detalj). Bibliothčque Nationale. GI15a Anonim: Prizor iz lova (detalj). GI24b Anonim: Psaltir Blanche iz Kastilje. GI21a Engeurrand Charonton: Pakao. sred. Katedrala. Katedrala. GI26a Matthew Paris: "Historia Anglorum". GI24c Anonim. National Gallery. st. GH51a Michelino da Besozzo: Pogrebni govor za Giangaleazea Viscontija. "Jišajev prozor" (detalj). GI07f Chartres. oko 1290. oko 1210. 1375-81. GI07g Chartres. London. 15. Bibliotčque Nationale. st. Villneuve-les-Avignon. Katedrala. Apokalipsa (detalj). 1252-70. Raspored vitraja. GI07a Chartres. 15. Sainte-Chapelle. London. Musée Cluny. Papinska palača. Rozeta na sjevernom kraku transepta (detalj). GI07j Chartres. oko 1380. prije 1377. Sainte-Chapelle. British Museum. oko 1210. GI11b Paris. oko 1450. Apolonije. Musée des BeauxArts. Lachaise-Dieu. GI27c Anonim: Portret Richarda II. oko 1270. London. oko 1325. nakon 1240. GI18a Anonim: Mrtvački ples (detalj). Pariz. GI19c Anonim: "Pieta iz Avignona". Katedrala. prije 1364. "Jišajev prozor". Prozori sjevernog kraka transepta. Venecija. Pariz. Katedrala. Katedrala. st. Apokalipsa (detalj). GI23a Anonim: Dama s jednorogom. Louvre. GH48a Anonim: Antifonar. 12-13. sred. 15.GH47b Michele Giambono: Krunjenje Bogorodice. GI24a Anonim: Westminsterski psaltir. GI22a Nicolas Bataille / Jean de Brugge: Apokalipsa. sred. Angers. London.

Beč. Sakristija katedrale. Crnogrob. oko 1200. 1453. GI50a Iohannes (Janez) Aquila: Apostoli. Lovre. oko 1380. Nikola spašava trojicu nedužnih. GI49b Anonim: Bogorodica s Djetetom i donatorom. Nikole. Stjepana (detalj). Dominik. GJ01h "Misal Jurja Topuskog". London. Kristofor. Gent. 15. Kapela Sv. GI58a Robert Campin: Sv. London. GJ01d Anonim: Raspeće. oko 1440. Crkva Sv. GI60a Hugo van der Goes: Poklonstvo pastira. Beč. Gemäldgalerie. 1444. 163 . oko 1380. Martjanci. Rijeka. Kapela Sv. GJ01bb Anonim: Krist u mandorli. Zagreb. 14. Beč. Franjevački samostan na Trsatu. st. Hamburg. GI40a Anonim: Sv. GI59b Rogier van der Weyden: Posljednji sud. GI45b Anonim: "Madona iz Jindrichova Hradeca". London. st. Madrid. 14/15. Barbara. GJ01a Anonim: Sv. GI61a Hans Memling: Triptih. GJ01c Ostaci fresaka. Prado. Madrid. Crkva Sv. GJ01ba Anonim: Krist u mandorli. GI37a Konrad Witz: Navještenje. Köln. Katedrala (detalj). st. Kapela Sv. Katedrala. 1230-40. 15. Wallraf-Richartz Museum. Narodna galerija. st. Zagreb. GI37b Konrad Witz: Petrov čudesni ribolov. Riznica katedrale. Bolnica. GJ01bc Anonim: Evanđelist Marko. Stjepana. st. GJ02aa"Trsatska Bogorodica". Zagreb. Crkva Sv. Prag. Crkva Sv. GI34a Anonim: Oltarna pala iz Soesta. Rijeka. 1434. Nationalmuseum. prva pol. Narodna galerija. Minhen. Uffizi. 15. National Gallery. 1447. Franjo. Zagreb. 15. Crkva Sv. Prag. GI41a Martin Schongauer: Bogorodica s Djetetom. druga pol. Martina. GI44a Majstor oltara u Wittingau: Molitva na Maslinskoj gori. Katedrala. Katedrala. Zagreb. oko 1375. Zagreb. Staatsbibliothek. Madrid. 1359. National Gallery. oko 1390. st. GJ02b Mletački majstor: Bogorodica s Djetetom. Visoko. Crkva Majke Božje. GI59a Rogier van der Weyden: Portret žene. st. prva pol. st. 14. Katedrala. Rab. National Gallery. GJ02a "Trsatska Bogorodica". GI51a Janez Ljubljanski: Sv. Katedrala. Nürnberg. GI46a Anonim: Ptolomejev 'Quadripartitus'. 15. London. GI35a Bertram von Minden: Geneza . Narodna galerija. Prado. Katedrala. st. Šenkovec. Mihovila. GJ01bd Anonim: Anđeo. 1392. Prag. GI33a Anonim: "Minhenski psaltir". GI62b Hieronymus Bosch: Pakao. Stjepana. Nikoli. 1432. poč. Beaune. Narodna galerija. 14. Gent. Franjevački samostan na Trsatu (detalj). druga pol. Crkva Sv. druga pol. Jeronim. prva pol.Četvrti dan. GI49c Anonim: Oltarna pala iz Bečkog Novog Mesta (otvorena). Kunsthalle. GJ02c Anonim: Legende o Sv. 1365. Stjepana. Prado. st. Firenca. 1436. kraj 13. 14. oko 1400. Katedrala. GI44b Majstor oltara u Wittingau: Uskrsnuće. 1475-76. Nikole. GI57c Jan van Eyck: Giovanni Arnolfini sa ženom. GI36a Stefan Lochner: Bogorodica u ružičnjaku. National Gallery (stražnja strana). Jelene. Beč. Kapela Sv. Sv. druga pol. Narodna galerija. Pariz Louvre. sred. 1443. Timotej i Sv. oko 1395. Hildeshaim. Umjetnički i historijski muzej. Kunsthistorisches Museum. Katedrala. 1440-45. GI57d Jan van Eyck: "Madona kancelara Rolina". 1230-40. Rakotule. GI62a Hieronymus Bosch: Raj (detalj). GI45a Anonim: "Madona iz Rudnica". GI57b Hubert i Jan van Eyck: "Gentski oltar".GI28c Anonim: "Wilton Diptych". GI52a Bolfgang: Rođenje Kristovo (detalj). st. oko 1400. GI34b Anonim: Jišajevo stablo. GI49a Anonim: Rudolf IV. 1379. National Bibliothek. GI57a Hubert i Jan van Eyck: "Gentski oltar". st. Ženeva. kraj 15. GI43a Teodorich iz Praga: Sv. Prag. GI40b Anonim: 'Biblia pauperum'. Berlin. Prag. Požega.

Crkva Sv. Zadar. GJ07f Anonim: Raspelo. Samostan Sv. Kraj. Frane. 1403-04. 14. Zadar. Zadar. Venecija. Duje (detalj). Trogir. sred. GJ12d Menegelo: Dijelovi poliptiha. 14. Trojstva. Zadar. Seget. SICU. Zadar. Duje. Crkva Sv. Ivan Krstitelj. Crkva Sv. druga pol. GJ07da Anonim: Antifonar. st. konac 14. Antun Pustinjak. SICU. Zadar. GJ12ma Menegelo (?): Antependij (detalj). Zadar. SICU (iz crkve Gospe Maslinske). st. Zadar. poč. Ćokovac. st. GJ02k Ostaci fresaka. GJ10ab Catarino. Šibenik. Samostan Sv. Katedrala. GJ04a Vincent iz Kastva: Sv. Beram. GJ12b Menegelo: Sv. 1461. GJ02f Ostaci fresaka. Samostan Sv. Žminj. Antuna. Marije na Škrilinah. Raspelo. Zadar. st. Aranđela na Krki. GJ12l Menegelo: Bogorodica s Djetetom i Sv. SICU (detalj). 1490. Pinacoteca. GJ09a Antonio Veneziano (?): Sv. poč. Znanstvena knjižnica. st. poč 14. Petar. Crkva Sv. Manastir Sv. st. Trojstva. st. Oprtalj. Crkva Sv. GJ07aa Anonim: "Bogorodica benediktinki". Zadar. 15. Sebastijan i Sv. GJ12e Menegelo: Poliptih. Istambul. 14. Crkva Sv. Hrastovlje. SICU. Dubrovnik. 1471. Samostan Sv. GJ04c "Majstor mrtvačkog plesa": Mrtvački ples (detalj). GJ07a Anonim: "Bogorodica benediktinki". 1321. Marije na Škrilinah. Katedrala. kraj 14. Zbirka crkvene umjetnosti. GJ12ja Menegelo: Triptih "Varoške gospe" (detalj). Muzej Topkapi. Nikole. GJ08b Paolo Veneziano: Raspelo. Dubrovnik. Frane. Zadar. kraj. Zadar. Muzej. GJ02l Anonim: Stvaranje svijeta. Beram. st. Zadar. GJ07cb Anonim: Sv. Zadar. Crkva Sv. Andrije. Butoniga. Crkva Sv. SICU. 15. SICU (detalj). GJ08ba Paolo Veneziano: Raspelo. GJ12f Menegelo: Bogorodica s Djetetom. st. Ivana. kraj 14. Dominika.GJ02e Anonim: Polaganje u grob (detalj). SICU. oko 1460. 164 . poč. st. konac 14. Muzej crkvene umjetnosti. Vodnjan. Sakristija katedrale. Raspelo. st. Zadar. Crkva Sv. GJ07dc Anonim: Gradual. druga pol. Marije. GJ08c Paolo Veneziano: Bogorodica s Djetetom. st. Donat. Ivan Krstitelj. 14. GJ07cd Anonim: Sv. Pazin. GJ07b Anonim: "Ugljanski triptih". Raspelo. Accademia. Župna crkva Sv. st. poč. GJ10a Catarino. Fermo. GJ07db Anonim: Antifonar. st. oko 1400. kraj 14. GJ04b Vincent iz Kastva: Bijeg u Egipat (detalj). SICU (detalj). 14. GJ07e Anonim: Raspelo (detalj). 14. Ivan Krstitelj. GJ07ab Anonim: "Bogorodica benediktinki". GJ05a Ivan iz Kastva: Rad prvih ljudi. 15. sred. Martin i prosjak (detalj). Rok. druga pol. GJ12jb Menegelo: Triptih "Varoške gospe" (detalj). kraj 14. GJ07ca Anonim: Jišajevo stablo. Zadar. GJ10aa Catarino. Križa. oko 1330. st. poč. Samostan Sv. Crkva Sv. Šibenik. Crkva Sv. Blaža. st. Frane. GJ12r Učenik Menegela Ivanova de Canali: Raspelo. Koper. Zadar. Šime. London. st. 15. poč. Crkva Sv. National Gallery. Marije na Škrilinah. Dominika (detalj). st. GJ06a "Šareni majstor": Sv. 14. Crkva Sv. Crkva Sv. Vida. GJ12la Menegelo: Bogorodica s Djetetom i Sv. st. Kuzme i Damjana. 14. 1392. GJ12na Menegelo (?): Matrikula bratovštine Gospe od Umiljenja i Sv. GJ08a Paolo Veneziano: Oltarna pala Blaženog Leona Bemba. GJ03a Albert: Bogorodica s Djetetom. 15. Kraj. Zadar. poč. Crkva Sv. GJ11a Nicolň di Pietro: "Madonna Belgarzone". Žminj. Zadar. Paz. st. GJ07ha "Hrvojev misal". SICU (detalj). GJ12k Menegelo: Raspelo. Beram. GJ12g Menegelo: Bogorodica s Djetetom. SICU.

Frane (detalj). st. Padova. Savina. GK07 Ugolino di Vieri / Viva di Lando: Relikvijar Sv. 1343-35. Riznica katedrale. SICU. GJ13i Blaž Jurjev: Poliptih. Ston. Ante. SICU. GK15e Relikvijar Sv. GJ13b Blaž Jurjev: Raspelo (detalj). Dubrovnik. 15. Dubrovnik. Zagreb. Frane. Dominikanski samostan. GJ20ca Petar Jordanić: Fragment oslikanog stropa. Zadar. 1436. GJ15g Dujam Vučković: Bogorodica s Djetetom. GJ14b Ivan Petrov: Imago Pietatis. GK02 Bogorodica s Djetetom. Šibenik. Križa i Spužve (detalj). Frane. Šimuna. st. GK03 Relikvijar Karla Velikog (detalj). SICU. prva pol. kraj 15. Louvre. Zadar. prije 1431. Trogir. Crkva Sv. 1429. Zadar. 1290-95. Šimuna. Siena. GK10 Giuliano da Firenza: Relikvijar za jezik Sv. SICU. oko 1433. Frane (detalj). Vlaho. Köln. GJ14db Ivan Petrov: "Ugljanski poliptih". San Marco. GJ19b Lovro Dobričević: Poliptih. Frane (detalj). Orvieto. GJ13d Blaž Jurjev: Sv. nakon 1431. GJ18a Matej Junčić: Poliptih (detalj). Zadar. Zadar. st. Zbirka crkvene umjetnosti. 1465-66. 1448. Zadar. 14/16. Šibenik. Antuna Opata. GJ14d Ivan Petrov: "Ugljanski poliptih". 1419-32. Trogir. Crkva Svih Svetih. GJ15ia Dujam Vučković: Sv. GJ13l Blaž Jurjev: "Gospa od Zdravlja". 1447. Zbirka crkvene umjetnosti. Tkon. GJ15b Dujam Vučković: Bogorodica među anđelima. SICU. druga čevrtina 15. 1346. st. Župna crkva. Donata. GK05 Relikvijar za glavu San Galgana. Zadar. Zadar. 165 . GK11a Mitra. GJ13f Blaž Jurjev: Bogorodica u ružičnjaku. 1436. Crkva Sv. GK08 Pietro i Paolo Aretino: Relikvijar Sv. Zadar. GK15c Melša i Radoslav iz Kotora: Relikvijar Sv. 1428. GJ16a Nikola Vladanov: Poliptih. Crkva Gospe na Dančama. Duha. Korčula Opatska zbirka. Crkva Sv. druga čevrtina 15. Korčula Opatska zbirka. druga čevrtina 15. st. GJ13k Blaž Jurjev: Bogorodica s Djetetom. 10-14. 14/15. Crkva Sv.GJ13a Blaž Jurjev: Raspelo. 1377-80. 1332. GJ19d Lovro Dobričević: Poliptih (detalj). Pariz Louvre. 14. Zadar. Frane. Samostan Sv. Lopud. Münstershatz. 15. Zadar. SICU. Arrezzo. Katarine. GJ13j Blaž Jurjev: Poliptih. Koločep. Trojstvo. Pariz. druga čevrtina 15. st. kraj 15. Jeronim (detalj). Samostan Sv. Hvar. 1339. st. Frane. Trogir. Split. Korčula. GJ14a Ivan Petrov iz Milana: Evanđelist Matej. st. st. poč. Samostan Sv. Samostan Sv. Samostan Sv. Županijski muzej. Matrikula bratovštine Sv. oko 1412. Magdalene. st. GK12 Sv. Crkva Gospe od Šunja. Zadar. Zadar. Zadar. 1438-39. Zbirka crkvene umjetnosti. 1493. GJ14dc Ivan Petrov: "Ugljanski poliptih". GJ15h Dujam Vučković: Bogorodica s Djetetom. 14. GK06 "Pala d'Oro". oko 1430. st. st. Samostan Sv. Zadar. GK16a Franjo iz Milana: Škrinja Sv. 1452. Dubrovnik. Vlaha. Katedrala. Zadar. oko 1350. Zadar. Zbirka crkvene umjetnosti. GJ14df Ivan Petrov: "Ugljanski poliptih". Crkva San Antonio. GJ14eb Ivan Petrov: Apostol. Katedrala. GJ14da Ivan Petrov: "Ugljanski poliptih". Split. Venecija. Zadar. Frane. druga čevrtina 15. GJ17a Ivan Ugrinović: Poliptih (detalj). GK04 Monstranca. Marije (uništen). st. SICU. Nikole. Samostan Sv. Frane (detalj). Samostan Sv. Crkva Sv. GJ15c Dujam Vučković: Mistično vjenčanje Sv. GJ20a Petar Jordanić: Poliptih. GJ20b Petar Jordanić: Bogorodica s Djetetom. GJ14c Ivan Petrov: Bogorodica s Djetetom. st. Zadar. 1367. GK15b Relikvijar Sv. Museo dell'Opera del Duomo. oko 1428. Aachen. Šime. Silvestra. Šime (detalj). Jakova. Schnütgen-Museum. GK16 Franjo iz Milana: Škrinja Sv. SICU. Samostan Sv. GK01 Relikvijar Ludovika Pobožnog. SICU. GJ13g Blaž Jurjev: Poliptih Sv. nakon 1452. Crkva Sv. Katedrala.

.....................SADRŽAJ Predgovor ............ 153 Literatura ...................................................................................................... 78 Arhitektura u Hrvatskoj .................................... 123 Slikarstvo u Italiji ................................... 2 ROMANIKA .............................................................................. 70 Arhitektonski oblici ....................... 53 Slikarstvo ................................................................. 109 Skulptura u Hrvatskoj ........................... 98 Skulptura u Njemačkoj i Austriji ......................................... 38 Skulptura u Italiji .............. 90 Skulptura u Francuskoj .................................................. 115 Slikarstvo ......................................................................................................... 3 Povijesni uvjeti .................................................... 66 GOTIKA ..................................................................................................................................................................... 45 Skulptura u ostalim zemljama ................... 104 Skulptura u ostalim zemljama ............................................................................................................. 62 Primjenjena umjetnost ...................................................................... 72 Arhitektura u ostalim zemljama ....................................................................................................................................... 159 Romanika ....................................................................................................................................................................................... 6 Arhitektura u Francuskoj ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 Arhitektura u Engleskoj ........................... 13 Arhitektura u germanskim zemljama ............................................... 159 Gotika ........ 56 Slikarstvo u Hrvatskoj ................................................. 156 Popis reprodukcija ................. 69 Povijesni uvjeti .......................................................................................................................................... 4 Arhitektonski oblici ................................................................... 124 Slikarstvo u ostalim zemljama ......................... 134 Slikarstvo u Hrvatskoj .................................................................................................................................................................... 32 Skulptura u Francuskoj ............. 26 Arhitektura u Hrvatskoj . 20 Arhitektura u ostalim zemljama .......................................................................... 71 Arhitektura u Francuskoj ............................ 50 Skulptura u Hrvatskoj ....................................................................................................................................................................................................................................... 207 166 ........ 15 Arhitektura u Italiji .............................................................. 180 Sadržaj .............................................. 144 Primjenjena umjetnost .........................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->