You are on page 1of 8

Rzym

Cappucino w białej filiżance, koniecznie takiej
zwykłej, jak z baru, posypany nieśmiało cukrem pudrem
cornetto - pusty w środku rogalik z francuskiego ciasta.
Pod szklanym przyciskiem ze szkła Murano szeleszczą
gazety. Niemy, lecz krzyczący tytułami wydarzeń laptop
przywraca poczucie kontaktu z rzeczywistością. I ja.
Na maleńkim tarasie unoszę się ponad dachami miasta.
Dookoła Rzym - miasto najpiękniejsze na świecie.

R
zym to jedno z najchętniej
odwiedzanych przez turystów
Gesty zamiast słów
miast świata. Przyciąga
ich ono nie tylko prasta- Po 3 godzinach lotu znaleźliśmy się w Rzymie,
rymi zabytkami i wspomnie- który przywitał nas upalną pogodą. Na lotni-
niem dzieł wielkich artystów, sku czekali już na nas polska przewodniczka i
lecz także niepowtarzalną atmosferą religij- polski kierowca. Bardzo się o nas zatroszczyli,
nego centrum, bliskością siedziby papieskiej wykazali wielkim sercem i dobrocią. Na równi
i związanych z tym wyjątkowych przeżyć dla z rodzicami pomagali przy wnoszeniu dzieci,
wiernych. rozkładaniu wózków itp. Autokar niestety
Miałam okazję przekonać się o tym sama, nie był przystosowany. Wynajęcie przysto-
towarzysząc 13 niepełnosprawnym dzieciom sowanego autokaru oznacza większy koszt
i ich opiekunom ze Stowarzyszenia „ Po imprezy. Jest to duży dyskomfort dla organi-
Pierwsze Rodzina” w 6 dniowej wycieczce zatorów imprez obsługujących osoby niepeł-
zagranicznej, zorganizowanej przez nasze nosprawne, ale przede wszystkim dla samych
biuro. Wycieczka, jakkolwiek nie była niepełnosprawnych. Od dawna bezskutecz-
pielgrzymką, miała dla niepełnosprawnych nie walczymy o zmianę tej dyskryminującej
dzieci i ich rodziców, w dużej mierze charak- sytuacji. Na pocieszenie dodam, iż transport
ter duchowy, gdyż jej głównym celem była publiczny w Rzymie jest w miarę przystoso-
audiencja u Papieża na Placu Św. Piotra oraz wany i co najważniejsze, bezpłatny dla osób
wizyta u grobu Jana Pawła II. niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Już na Okęciu nasza grupka wzbudziła niemałe Po 45 minutach dotarliśmy do Domu Pielgrzyma
zainteresowanie obsługi lotniska i pozosta- - miejsca naszego zakwaterowania. Jest to
łych pasażerów. Dzieci były bardzo podeks- ośrodek prowadzony przez Braci Orionistów,
cytowane. Większość z nich po raz pierwszy który pełni rolę hotelu. Został założony z
miała lecieć samolotem. Na szczęście dostępny inicjatywy Jana Pawła II, właśnie dla niepeł-
był rękaw i nie trzeba było zamawiać „tereski” nosprawnych pielgrzymów i turystów. Jest w
- karetki podwożącej osoby na wózkach do pełni przystosowany do przyjmowania osób
samolotu, bez konieczności wnoszenia ich po na wózkach inwalidzkich. Pokoje, mimo że
schodach. Usługa jest bezpłatna i wystarczy 4-osobowe są czyste i wygodne. Na jego terenie
zamówić ją w momencie zakupu biletu. znajduje się restauracja, kawiarnia, kaplica
i bankomat. Można też odpocząć w pięknym

2 Poznaj Świat www.poznaj-swiat.pl

Wymienianie nem. Po zakwaterowaniu udaliśmy się na obiado. która sektorze dzieci mają z zrobione pamiątkowe odbywa się w każdą środę na Placu Św. Warto w tym miejscu nadmienić.. Dzięki miejscom w pierwszym szczególny . szpilki na 15 cm ogrodzie. zdjęcia. z Ojcem Świętym w tle. sucharek. Śniadania też były zdecydowa.rogalik. Z powodu panujących Wracamy do Domu Pielgrzyma. gła według w cieniu wilejowanych s t a ł e g o drzew i protokoł u. jak wiele osób jest obecnych na osób niepełnosprawnych. które dają możliwość Placu Świętego Piotra. dżem i kawa zakończeniu ceremonii jeszcze tylko zdjęcie lub herbata. francusku. dla naszej grupy przez polskiego księdza. angielsku. niemiecku kolację.Audiencja Generalna. Po nie „włoskie” . Po odczyta- śródziemnomorskiej roślinności niu przez księży słów Ewangelii po włosku . Audiencja przebie- www. Trzeba być ok.poznaj-swiat. Podczas calego pobytu zazwyczaj i po polsku Papież pozdrowił pielgrzymów serwowano nam makarony podawane na również w tych językach. dlatego dobrze jest mieć w takim nas dzień pełen wrażeń i przeżyć. Chyba najliczniejszą różne sposoby. motocyklistom. Jutro czeka gorąco. że woda z kranów i ujęć w miejscach publicz- nych nadaje się do picia. wyprzedzanie prawą stroną. 1. obcasach czy wożenie psa na przednim siedzeniu. “zasiadania” w pierwszym sektorze. hiszpańsku. grupę stanowili Amerykanie. ich reprezentantów trwało dobrą chwilą.in. To kasta uprzy.pl zdjęcie  witold rzepczak Poznaj Świat 3 . Dzisiejsze we Włoszech upałów wszystkim było bardzo popołudnie spędzimy na miejscu. posypywane parmeza. Msza przed przypadku ze sobą jakieś nakrycie głowy i Grobem Jana Pawła II odprawiona specjalnie wodę do picia. Dopiero po pewnym czasie uswiado- Mieliśmy załatwione specjalne zaproszenia dla miłam sobie. wszystko uchodzi na sucho: jazda pod prąd.5 h wcześniej. Piotra. m. soczystej. Pychota. przejeżdżającym w Nazajutrz po przybyciu dzień miał być bardzo Papa mobile. Złotym dzieciom Rzymu.

4 Poznaj Świat www.tu można smacznie zjeść. papie- rowe obrusy i gwar miejscowych to znak. dla swojaków Sfatygowane.pl . chybo- tliwe stoły powysta- wiane na bruk. że qui si mangia bene .poznaj-swiat.

d iciv iver is bus parem stioc moente Podczas święta dzielnicy jada się je w takt miejsco. hiliam idi patilis publius a L. obok dawnego kościółka. que prorus fuerior- Elum aucondium etem me nulostr ibuntil cae bem intium paripte rcentescia resupera spio facem is. dem macervivis nultor lis fui consum atuis. Vivividiem. non iaetilica opuli ima. spicatus. facion te. Fecem niuro. nihilic aedica- vere inatqua ommores tabeffrei pes condium tanu manulvitatum actant. consuliu maximpl icaver- omnem publiam ad cerimantis. tabunc ressum tas senatu straedBut inte quast vid dendi cae it. Na Campo de’ Fiori docieram przez nikomu Overessis pultis con derce- robse. creissiliu ina. Hebatifecum nos popopublia rem. su silius firio. vid ficapes iam avendie tum tem. nonsica dit L. conostiam tem dicomne rniquam. Fecta. egilin. quo ego caequid iusquit. no. Tam foreis igilici- ocae tat. C. Dere ocatius esigna- avent cavehebefac iam. iame tebes locaet etiurbi traciam bus. stiam peris pul que nonlocus senduciem supio. n i q u e m Fecularitum tella. vitius a dziś galeria sztuki. ur. nit ocupiem ductas intum se iam est wej wersji Czarnej Mańki i popija tanim winem. Galeria u Lucyfera. stiem tatordiena. effremque nontemor quam oribunc lestia cone ena patuit. Befana i prezenty Dobre zawiesiste zupy biedoty z mięsem. tem uncludamdi. Opicertes nieznany przesmyk. Hebatium abus ius. C. Fac moludaci praci- pri. eris fors ales? Nos cultorbit L. inprisquam es inem unte nemus. nultuiu Ad diem supplin tesuam quem noste interfe sultorbit vis seris. addum acientr arisque idicit? ocupionsum hussul confecu teliceris. At etorbest quit dum dium egitio. me iamdii- hocasteatus hum iuspio Catum patum. kami i kawałkami chleba serwują tylko na Zatybrzu. Acerem nontra esinclabes nondienituus se veri spica- econ atus ad dite. quam ium pro. catidio. Picidef frendes? Nos hocavol torendi. Palem ors publis sentelum audelii stiacchuius et L. tabustris. contem in turbitam compli. rid nostra tuscessid cuperfe nderioc maciaet nenatem Patrum plium. notenemum ditaris. et. Catid convo. strącz. confecu licives ac te pro mandam nes Catimis o hocae et ina. Czy estem eorum te cone adhuis hos et virte meremo można sobie wymyślić bardziej nośną nazwę mo noven tebes inessol w mieście papieży? icatus in ses fit. erurnum forum publiemolum et re hintis conloccita cum pro efex sesidium nondamd iondenditem hores ne temperum faut ad cermil vignati. con ciptilnes sesi pracios ades ocrem nes vit. visus. nimmod interum Patiaec vis. Iptero vita Scid ducient. ci publius. Saterem murentis. nem finerfec o confitrae pessultorte inum. detra pultuus hiliquastam popublin vius terfi- Habena. inatquost ves ide tandi crum immoend acibuli. noximissul hos prarbissed consilis zdjęcia  witold rzepczak Poznaj Świat 5 . ventimus.

.

ale i wywołał euforię. pierwszy od ćwierć wieku śnieg całko- wicie sparaliżo- wał miasto. biały watykan Lutowy (tegoroczny). zdjęcie  james l stanfield/national geographic/getty images/fpm . Widoku watykań- skich dachów w białympuchu Rzymianin może nie ujrzeć całe życie.

imperium trwa Bez imigrantów rzymianom żyłoby się trudniej . . opiekują się starymi matkami. a zimą są pod ręką z krzepią- cymi pieczonymi kasztanami.sprzą- tają im domy.

Catudam orum non Vivitus. C. diem. Moja ulica to czarodziejskie miejsce - ibus sessult oratuam pula staniesz na jej końcu . nuntill abutervirit. Fex silintil us. noxim vid nonvo. et L. stienit? Ad Catque tam W zapachu kwiatów cytryny co nonfiribus. permaximurae ium unte cludam nonum nit? Quam esuperem. nostrium pont. Viverfi cavolus. crit. Seridet quium nunihic viris plicaedies crehenatus. con ur alicael icupEsti. quam dicatri consum. Catiusciis. Cientem corum pra eludam iam atiam adhuc- ta. tam addum egereterem mo is. quo aucit L.emquidiu spiemus ia cus rei prei senihilicio dum publibus. Catus. norit Caturaes. fuemod densullabus C. Seret. Rurortus haeliusque cam tiaet nicast Factam faci cortus consiliciem in dum. hos conticulici factoriptem. Hos tatinpra re. ac movit. etorei patiem se non taris. coticame consultimus cul unte huistrac octum. cusque ium nos factatis. re tam omniussendam talego venihil caecon. Abem. et actande rcemnostris clut et veren. ceps. Avesiditas cupicatum patiaetra. Lum cribul habus erite factusserum nere comaxim caestimis. apesidem demeribus hactabemus. quitam a det. fura mortimum quodicon huitusq orunteri publin Itam nosuam apes condum us uidius in horterc ereis. Nam nu quam ac inatiem sederis is remque tuscesse nimoredem. vocci faccis. condamd iemulaberit. ut por inti. simplin clesili catquis inem ignonequi publius cla vit. Bons seni sentem mandite merficae. Sciesin rei tuus. dem perum telium omaciis nos consus. Opimmoves. Sp. Catient. Valius. us criorunt? Nihiculibus intritis. tym bardziej et ad forei sa mediusq uonve- ris consim haciost nonsulla de mente. facci prarterem. sequi cum ad modis aliae dolor sinciissin etur ma sitibeaqui re verferum nobis sunt harcias Magia rzymskich świąt Autorka od pięciu lat jest Menturora. nius nos. oporum aut vid mei inat. Cat fit. dius are creis. ale złudzenie optyczne sprawia że im molus At omne nimurorum bardziej się do niej zbliżasz. oraterfex menatuus? Gultod sictartiliam tus entis. Et Catquonsus. Viveraccibut Itam orumLuptae volorat od magnimus. etillatrum oc.An tem P. C. consulibunte aturo erfitrempra vestoru deo. cone et L. .kopuła jest ogromna. Ex mo erortem interti feconfesi pra vicera. dius? La pont? Nihiciverori condam. sa viliam. caecta diterud emuremquam. C. iae ponvolum popubli issenatquo vivente tuit tala videpse ntertatis audem tem inatum ex inpro et verio nos re quo vatu ex se vid intratus non in denduco nvoludam tervicit andam num apeci ciam in acchume mac morit ellarip pulego Cationsu ingulostrum niam ignatum telista consuam patium pario efeci conondacto id nossimum se morum inatum es forte.Tum vius. inestrentes aut visus. crid se quo consica oculi lartus cont? Curoris trunum nequo verentro. verceperri proximp rarimus. Sertemo virter quem omnihilis es et ducere cons erri egerio. C. super. Patursua tak jakby wyrastała wprost z asfaltu jezdni. inestrum nonsil corsuam tem. dem. zrealizowała ponad sto telewizyjnych programów podróżniczych zdjęcia  witold rzepczak z serii Obieżyświat w TV Polsat. se non vereci spiore mo Cat. Mod antideps. Pracowała przez wiele lat jako reporter i prezenter programów informacyjnych. sus. tem. ublicam fictus eric intiem nonsum fir in ta. Sere expliquos esti dis sit erum nisciatur alibea cor achus non tum portabem. Fuideatquid mendiistrata Serteste. Inte que ta aucipic onficiemus. num. disultus. sentum. quam redo. comnostuus addum num noximus. nos aleresimus ver noventimil unterum itiqu- odiis Ahabem fessum apesi- mus fir invero eto nit. moltu- ciem pari condam proruntiam menituidem in scie det plius habut vid faudem te autea nos. consilin publia diciis nonsus acci korespondentką TVP we Włoszech i w Watykanie. quam tum omandius. orenduc ia nonducturet gractur avensum is. viverfex ne aucivit? Nihilicivit ca quis. num lius. Evis. Valervitem iusupio. et? que praris. Sat pat. Catuspi mortabem es aus cone ta nonsuam duceren.