You are on page 1of 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, tạo

cơ sở
thế giới quan và phương pháp luận cho việc xây dựng một nền văn hóa mới và một nền
đạo đức mới Việt Nam. Trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Người đã cổ vũ, động viên
các tiềm năng tinh thần truyền thống Việt Nam để tạo ra một xã hội nhân cách mới. Xã
hội nhân cách đó được tạo dựng trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước của dân tộc kết hợp chủ
nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, từ đó đã sản sinh ra hàng triệu, hàng triệu người
con anh hùng của đất nước - những chiến sĩ cách mạng kiểu mới của thời đại Hồ Chí
Minh: trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư... Những cán bộ,
đảng viên ưu tú của Đảng đã gương mẫu đi tiên phong trong cuộc đấu tranh anh hùng đó
và chính họ đã cùng với nhân dân làm nên hiện tượng "kỳ diệu Việt Nam" trong thế kỷ
20, tiêu biểu cho lương tâm, vinh dự và phẩm giá con người.

Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một thời đại mới, một nền văn hóa mới,
đạo đức mới trong lịch sử dân tộc. Người đã làm rạng rỡ Tổ quốc, nhân dân Việt Nam,
truyền thống quang vinh của Đảng. Người nói: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" và
chính Người là hiện thân của sự thống nhất đạo đức - văn minh đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ
vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, Người còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại,
đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất
trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân - một lãnh
tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đó đồng thời cũng là tấm gương
đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo để làm một người cách
mạng, một người công dân tốt hơn.

Vấn đề số một trong đạo đức của một vĩ nhân - cũng như của một người bình thường - là
vấn đề lý tưởng, vấn đề lẽ sống: Sống cho ai? Sống vì cái gì? "Không có gì quý hơn độc
lập, tự do", đó là lý tưởng, là lẽ sống mà cũng là học thuyết chính trị - đạo đức của Hồ
Chí Minh, của dân tộc Việt Nam. Ham muốn tột bậc của Người là làm sao cho đất nước
được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo
mặc, ai cũng được học hành.

Chính ham muốn mãnh liệt ấy đã tạo cho Người một ý chí, một nghị lực phi thường để
"giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất
phục". Cho đến khi phải từ biệt thế giới này, điều luyến tiếc duy nhất của Người vẫn chỉ
là "không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc đại trí, đại dũng, hy sinh chẳng quản, gian
nguy không sờn. ở những thời điểm then chốt của lịch sử, với tầm nhìn xa trông rộng của
một "phượng hoàng đại ngàn", Hồ Chí Minh đã sáng suốt và dũng cảm đi tới những phán
quyết lịch sử. Năm 1945, khi thời cơ cách mạng đã đến, Người chỉ thị: "Dù có phải đốt
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập". Vào giữa những nǎm 60, lợi
dụng khó khăn của ta, khi phong trào cộng sản quốc tế có xung đột và chia rẽ nghiêm

Người nói một cách cảm động: "Mỗi người. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của tinh thần: Thắng không kiêu. nhân hậu hết mực. chu đáo. bắn phá dữ dội miền bắc. Người cũng thể hiện một lòng khoan dung. bởi "nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc. Người dạy cán bộ phải gần dân. cậy quyền cậy thế. dù bận trǎm công nghìn việc. được toàn dân suy tôn là "Cha già của dân tộc". hiểu tâm lý. Người vẫn tự tay viết thư trả lời. Mặc dù uy tín rất cao. Nhận được thư. được đánh giá cao. chỉ sợ không chiến thắng được phút yếu đuối của bản thân. tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì". vì Tổ quốc chứ không phải vì cảnh ngộ cá nhân. nhưng vượt qua được thử thách do bị hiểu lầm. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một lãnh tụ hết lòng thương yêu. luôn luôn dựa vào dân. nhưng không bao giờ Người xem mình đứng cao hơn nhân dân. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy" (1). đè đầu cưỡi cổ dân. một lần lãnh án tử hình. khoan dung. chủ động vượt qua những năm tháng khó khăn đó. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng. Trái tim mênh mông của Người ôm trọn mọi nỗi đau khổ của nhân dân. không sợ chết. trong những giờ phút thử thách. đế quốc Mỹ đã ồ ạt đổ hơn nửa triệu quân vào miền nam Việt Nam và tăng cường cho không quân. chính sách đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân. không được lên mặt "quan cách mạng". có giai đoạn bị hiểu lầm. tù đày đã rất khó. Người vẫn luôn luôn "tự khuyên mình": muốn nên sự nghiệp lớn. bình tĩnh. lâm vào cảnh "như là sống ở bên lề. Lê-nin từng nói: không sợ đói. nêu một tấm gương ứng xử rất văn hóa. gan dạ. Cuộc đời Hồ Chí Minh là một chuỗi những năm tháng vô cùng gian khổ: hai lần ngồi tù. quý trọng đối với nhân dân. ngay cả đối với những người chống đối hay kẻ thù. Người đã bình tĩnh. Người coi việc phải gánh chức Chủ tịch cũng như việc "người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra mặt trận". của "những người không quan trọng". nhưng khi chúng đã thất . Trong tình yêu thương đó. lại tỏ ra sáng suốt. Người vẫn thể hiện quyết tâm và khí phách của toàn Đảng. khó không nản. không quên. độ lượng hiếm có. có chỗ cho mọi người. giữ vững quan điểm độc lập. Tình thương yêu đó được mở rộng đối với nhân dân lao động toàn thế giới. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức nhân ái. Thật "hiếm có một nhà lãnh đạo nào. Kẻ thù xâm lược đã gây nên bao tội ác man rợ đối với nhân dân ta. đầy khiêm nhường và kính trọng đối với nhân dân. có giai đoạn hoạt động rất sôi nổi. nguyện vọng của dân. Đối với những người lầm lạc. luôn luôn tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. toàn dân: "Dù nó ném hóa biển cũng phải giải phóng miền nam cho kỳ được!".trọng. Để làm tròn trách nhiệm là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Vượt qua được thử thách khổ ải. tinh thần càng phải cao! Dù có lúc phải "hòa lệ thành thơ" thì điều đó cũng chỉ vì nhân dân. quên mình. Để kiên trì chân lý. hải quân ném bom. có sức hấp dẫn rất lớn. tự chủ. hòng đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá! Trước tình thế đó. cho nên mọi chủ trương. lắng nghe ý kiến của dân. mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi". Người giáo dục cán bộ phải nêu cao tinh thần phục vụ. ngộ nhận. không bỏ sót một ai. Trong khó khăn. đồng bào. vị tha. ở bên ngoài của Đảng. gộp những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. quà chúc mừng của nhân dân. Người là "muôn vàn tình thân yêu" đối với đồng chí. tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. "lấy dân làm gốc". phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. cảm ơn một cách thân tình. nghi kỵ còn day dứt hơn nhiều.

I. Người không để ai sùng bái cá nhân mình. toàn dân. liêm chính. không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. "khó ai có thể vượt hơn. thành biểu tượng của đạo đức và văn minh.Lê-nin. cướp nước". toàn quân. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm trong sáng thêm lương tâm của dân tộc và của loài người. vẫn là một cuộc đời thanh bạch. dân tộc. Người coi khinh mọi sự xa hoa. giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường.. giản dị. Do đó. Khách nước ngoài vào thăm nhà sàn của Người đã rất xúc động khi được biết Người không hề có một chút của riêng. giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xã hội. Đúng như bạn bè quốc tế đã đánh giá: "Giữa lúc vàng thau lẫn lộn. sống giữa thủ đô Hà Nội. Hồ Chí Minh đã viết nhiều về tấm gương đạo đức của V. mà còn là biểu tượng của đạo đức . vô song. mà luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn Đảng.. từ một thợ ảnh bình thường ở ngõ hẻm Compoint ở Paris đến khi làm Chủ tịch nước. không phải chỉ của Đảng. Người đã trở thành "tinh hoa và khí phách. suốt đời thực hành cần kiệm. một sự giản dị vĩ đại. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Cần kiệm.I. Người cũng là tấm gương mà nhiều người khác có thể noi theo" (2). Cũng như V. Nhưng với sự kết hợp những đức tính đó. Rèn luyện theo tấm gương đó. Nét nổi bật trong đạo đức Hồ Chí Minh là sự khiêm tốn phi thường. phải làm "cho thế giới biết rằng ta là một dân tộc văn minh. tao nhã. Cuộc đời của Người. đồng chí Hồ Chí Minh trở thành trung tâm và tượng trưng cho cuộc xung đột lớn lao đang diễn ra giữa cái cũ và cái mới. đầu hàng hay bị bắt. đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm. Đó là một cuộc đời trong sạch. ở Hồ Chí Minh. Người đề ra và tự mình gương mẫu thực hiện. mười phân vẹn mười. ít lòng ham muốn về vật chất. đời riêng trong sáng. Sinh thời. Mặc dù có công lao rất lớn. văn minh hơn bọn đi giết người. .thế. giản dị.Lê-nin. giữa đời công và đời tư. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức chí công vô tư. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên siêu việt. lương tâm và vinh dự". Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc và nhân loại một tấm gương trọn vẹn.văn minh nhân loại. Một cốt cách giản dị. chính là vì nó được tiêu biểu bởi nhân vật phi thường đó" (3). đó là "tư cách của người cách mạng". Sở dĩ bản anh hùng ca Việt Nam thu hút được lòng yêu mến của hàng trăm triệu người trên thế giới. Người luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải đối xử với chúng một cách khoan hồng. Người nói: Quần chúng mới là người làm nên lịch sử và lịch sử là lịch sử của chính họ chứ không phải của một cá nhân anh hùng nào.