You are on page 1of 3

Măsurarea debitului cu rotametrul

şi
calculul pierderilor de sarcină într-o conductă

I. Scopul lucrării
Se urmăreşte măsurarea debitelor cu ajutorul unui rotametru, respectiv
determinarea pierderilor de sarcină liniare pe un tronson de conductă de lungime l2 şi
a piederilor locale de sarcină la o îngustare de secţiune.

II. Formularea aplicaţiei
Rotametrul este un debitmetru cu flotor, care sub acţiunea curentului de fluid
se ridică, formându-se o fantă inelară între acesta şi tubul cilindric. Flotorul se
stabilizează într-o poziţie unde greutatea sa este echilibrată de forţa hidrodinamică a
fluidului, care curge prin fanta inelară. Rotametrele se utilizează la măsurarea
debitelor mici, asigurând o precizie de ± (0,5.....2) %.

Pierderile de sarcină reprezintă energia disipată la trecerea unui newton de
fluid prin rezistenţe hidraulice.
Pierderile de sarcină liniare depind de regimul de curgere, de diametrul şi de
lungimea conductei şi se calculează cu relaţia:
l
hlin = 0,0826 λ 5 Q 2 ,
d
unde:
λ - coeficientul pierderilor liniare de sarcină în conducte;
Q – debitul volumic;
l – lungimea tronsonului de conductă;
d – diametrul conductei.
64 v⋅d
Obs.: Pentru regimul de curgere laminar: λ = , unde: Re = ,
Re υ
vâscozitatea cinematică a apei fiind υ = 1,1 ⋅ 10−6 m 2 / s .
Pierderile de sarcină locale se calculează cu relaţii de forma:
2
v aval
hlocal = ς ,
2g
unde: ζ este coeficientul pierderilor locale.

III. Descrierea instalaţiei şi modul de lucru
Pentru experimentări, se foloseşte o instalaţie cu pompă centrifugă şi
rezervoare de retur, respectiv de măsurare (vezi figura).
Înainte de pornirea instalaţiei se închid R şi Vl1. Pornirea pompei se face cu
VP închisă, iar după cuplarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică se
manevrează vanele VP, VR şi Vl2 astfel încât să se modifice în sens crescător debitul
de curgere.
Pentru fiecare debit reglat se măsoară şi se trec în tabelul de date, diferenţele
de nivel corespunzătoare manometrelor cuplate la îngustarea de secţiune Î şi la
tronsonul de conductă l2, respectiv direct valoarea debitului ce trece prin rotametru.
IV. Prezentarea datelor experimentale
Mărimile măsurate şi calculate, vor fi centralizate într-un tabel de forma:

s-a trecut şi într-un regim turbulent de curgere.d. Vă rugăm să faceţi dvs. Observaţii şi teme de lucru individual Schema din figură nu cuprinde legăturile hidraulice la PM. VR şi Vl2 ? Cum sunt acestea dispuse d. acest lucru ! În timpul măsurătorilor. cu vanele VP. Crt.p. Mărimi măsurate Mărimi calculate Nr. 2g ⎣⎢⎝ D ⎠ ⎥⎦ V. hlin = δhl 2 . al teoriei circuitelor ? . mm mm l/h . pe conducta de lungime l2 ? Care este criteriul care ne oferă răspuns la această întrebare ? Care este combinaţia cea mai eficientă de reglare a debitului.v. δhÎ δhl2 Qrot ζÎ λ . - 1 2 3 Relaţiile pe baza cărora se face evaluarea coeficienţilor de pierderi sunt: v62 ⎡⎛ d ⎞ 4 ⎤ hlocal I = δhI + ⎢⎜ ⎟ − 1⎥.

Figură. Schema instalaţiei de laborator .