You are on page 1of 1

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Facultatea Farmacie

Catedra Farmacie Socială “Vasile Procopişin”

Tatiana LISOVOI
Grupa 4505

Medicamente originale şi generice
autorizate în Republica Moldova
Teză de diplomă

Conducător ştiinţific:

Liliana DOGOTARI
dr.farm., asistent universitar

Chişinău 2010