You are on page 1of 26

MGM AN 2

Metodologia cercetarii stiintifice in management

MULTIPLE CHOICE

1.
Managementul este indreptatit la statutul stiintific deoarece:
Identificati varianta falsa.

a. are o metodologie proprie de cercetare;
b. constitue o cale stiintifica de rezolvare a problemelor;
c. s-a constituit ca disciplina de studiu;
d. este constituit ca un sistem de cunostinte teoretice;
e. nu este delimitat clar obiectul cercetarii manageriale.
ANS: E

2.
Conceptele generale cu care opereaza abordarea stiintifica a managementului au fost
definite astfel:
Identificati varianta incorecta.

a. sistemele;

b. obiectivele;

c. procesele;

d. salariatul;

e. modelul.

ANS: D

3.
In cercetarea stiintifica manageriala modelul are urmatoarele constituente:
Una dintre variante este eronata. Identificati-o.

a. concepte;
b. postulate;
c. reguli de calcul;
d. lucrarile stiintifice;
e. reguli de corespondenta.
ANS: D

4. Caracterul interdisciplinar al cercetarii stiintifice manageriale este amplificat de urmatoarele
tendinte::
Identificati varianta incorecta.

a. cresterea productivitatii muncii de cercetare;;
b. factorul uman antrenat in procesul de cercetare provine dintr-un singur domeniu de
activitate;
c. preocuparea de a pune in practica intr-o viziune sistemica,interdisciplinara a
ideilor de baza ale cercetarii stiintifice;
d. dezvoltarea intr-un ritm dinamic al domeniului managerial pri extinderea bazei sale
factuale;
e. punerea in practica intr-o viziune interdisciplinara a principiilor de baza ale
investigatiei manageriale.
ANS: B

5.
Teoria generala a sistemelor in cercetarea stiintifica prezinta urmatoarele caracteristici:
Identificati varianta falsa.

a. sistemul reprezinta un ansamblu unitar de elemente care se afla intr-o legatura
reciproca;
b. formeaza o unitate specifica impreuna cu mediul;
c. elementele oricarui sistem sunt de obicei sisteme de ordin inferior;
d. orice sistem cercetat reprezinta un element al unui alt sistem de ordin inferior.
e. elementele oricarui sistem sunt de obicei sisteme de ordin inferior.
ANS: D

6. Este un constituent al modelului stiintific:
Identificati varianta corecta.

a. obiectul cercetarii stiintifice;

b. sistemul;

c. postulatul;

d. metoda de cercetare;

e. tehnica de cercetare.

ANS: C

7. Modelul are urmatoarele constituente:
Identificati varianta incorecta.

a. conceptul;

b. postulate;

c. instrumentele de cercetare;

Obiectul cercetarii stiintifice reprezinta : Identificati raspunsul corect si complet. b. e. de a organiza datele investigatiei. sistemul formeaza o unitate specifica impreuna cu mediul. sistemul reprezinta un element al unui sistem superior. reguli de transformare. un material tematic asupra caruia cercetatorul intervine prin intermediul unei metodologii in scopul de a descoperi. b. un material faptic de studiere a fenomenelor stiintifice. Care dintre enunturile de mai jos nu este adevarat: a. d. de a verifica cunostintele cercetatorului? ANS: E 9. ANS: C 8. de a pune in evidenta directii noi de dezvoltare ale stiintei in viitor? e. intelege si demonstra legitatile care il definesc. sistemul este un anasamblu unitar de elemente. b. c. reguli de corespondenta. sistemul reprezinta un tot organic. e. d. d. un material teoretic. c. de a defini problemele fundamentale ale cercetarii. sistemul reprezinta un element de sine statator fara legatura cu mediul. logic si coerent al unor cunostinte stiintifice. . Care este rolul modelului in cercetarea stiintifica: Identificati varianta incorecta. d. de a clasifica activitatile de cercetare. ANS: A 10. investigarea unor procese manageriale. a. a. explicarea fenomenelor din practica. c. e.

b. ANS: C 14. functia rezumativa. asigura intelegerea in profunzime a fenomenelor manageriale. c. functia predictiva. c. deductibilitatea. este accesibila persoanelor obisnuite. ANS: A 13. d. d. b. ANS: C 12. cauzalitatea. e. similitudinea. se dezvolta permanent. se dezvolta prin acumulari de teorii. ANS: B 11. functia explicativa. e. c. b. incoerenta. complexitatea. Explicarea stiintifica a fenomenelor manageriale se realizeaza prin intermediul: Identificati raspunsul eronat . d. concepte si structuri metodologice. se dezvolta in mod organizat si sistematizat. functia organizatorica. Cunoasterea stiintifica in management prezinta urmatoarele caracteristici: Identificati raspunsul eronat a. Functiile pe care teoria manageriala le indeplineste sunt: Identificati raspunsul eronat a. Teoria manageriala trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: Identificati raspunsul corect a.

Trasaturile esentiale ale notiunilor manageriale pot fi structurate astfel: Identificati raspunsul corect a. b. Dezvoltarea relatiei managementului cu alte domenii ale stiintei este amplificata de urmatoarele tendinte: Identificati raspunsul eronat a. d. ANS: D 15. Cunoasterea comuna se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: . s-au dezvoltat la inceputul evolutiei cunoasterii stiintifice manageriale. se refera la aspectele generale ale fenomenelor manageriale. reducerea productivitatii muncii de cercetare. principiilor. e. amplificarea cercetarii in domeniul managerial. abordare interdisciplinara a investigatiilor manageriale. tezelor. are in vedere conturarea cat mai exacta a continutului sau prin rationamente logice. foemeaza sistemul empiric al managementului. intr-o viziune sistemica a principiilor de baza ale investigatiei manageriale. d. notiunilor. e. punerea in practica. ANS: D 17. b. sunt forme de reflectare a realitatii subiective. promovarea si extinderea cercetarilor multidisciplinare. experienta directa a persoanelor. d. ANS: C 16. a. enunturilor. b. e. c. c. c.

b. vizeaza identificarea unor noi teorii. din primele decenii ale secolului al XIX-lea. este dirijata spre identificarea unor tehnici si metode concrete de organizare a procesului managerial. c. d. din a doua jumatate a secolului trecut. d. e. Stiinta manageriala a evoluat : Identificati raspunsul corect a. se caracterizeaza prin urmatorele trasaturi: . este organizata metodic. b. urmareste aplicabilitatea imediata in practica. asigura intelegerea stiintifica a fenomenelor manageriale. ANS: B 18. permite elaborarea de previziuni stiintifice. din prima jumatate a secolului trecut. ANS: B 19. ANS: E 20. d. are un fundament teoretic. Cercetarii stiintifice aplicative ii sunt proprii urmatoarele trasaturi: Identificati raspunsul eronat a. libera in plan teoretic. eficienta cercetarilor aplicative este determinate de posibilitatea valorificarii optime a rezultatelor obtinute in realitatea manageriala. incepand cu primul deceniu al secolului XXI. e. Cercetarea stiintifica fundamentala. c. e. b. Identificati raspunsul corect a. c. nu apeleaza la metode stiintifice. din a doua parte a secolului al XIX-lea. este orientata catre aplicatii pratice.

e. tehnice si epistemologice pe care le intreprinde cercetatorul pentru a putea cunoaste evolutia fenomenelor manageriale. managementului general. e. abordarea sistemica a stiintei manageriale. cercetatorul isi alege singur directia de investigat. a. Identificati raspunsul eronat a. a.. In abordarea etimologica. b. totalitatea demersurilor teoretice. macroeconomiei . ANS: C 23. metodologia semnifica: Alegeti varianta corecta. d. b. c. sistemul in cercetarea stiintifica. d. b. stiinta conducerii. totalitatea instrumentelor utilizabile in cercetarea stiintifica manageriala. totalitatea aspectelor esentiale privitoare la modelul utilizat in cercetarea stiintifica abordarea sistemica a investigatiilor stiintifice. e. c. c. c. a. stiinta metodelor. presupune limitarea domeniului stiintific cercetat si a obiectului investigat. totalitatea demersurilor epistemologice pentru cunoasterea evolutiei fenomenelor. d. Definitia corecta si completa a metodologiei cercetarii stiintifice manageriale este urmatoarea: Alegeti varianta corecta si completa de raspuns. demersul rational pentru rezolvarea unei probleme. vizeaza obtinerea unor cunostinte noi. metodologiei generale a stiintei. d. ANS: B 21. nu se stabilesc anterior scopuri. Metodologia cercetarii manageriale se subordoneaza: Alegeti varianta corecta. matematicii si statisticii. ANS: B 22. b. stiinta organizarii afacerilor. psihosociologiei manageriale.

b. documentarea stiintifica. limbajul comun. d. ansamblul principiilor manageriale. b. teoria. Metodologia cercetarii stiintifice manageriale cuprinde: Identificati varianta corecta si completa de raspuns. Identificati-o. gradul de dezvoltare a cunostintelor stiintifice. e. Care varianta nu reprezinta un element specific cercetarii stiintifice manageriale: a. tematica specifica de cercetare. c. d. Printre formele de cercetare stiintifica se disting: Una dintre variante este incorecta. ANS: A 24. ANS: B 25. a. ansamblul tehnicilor si instrumentelor de investigatie manageriala. notiunile. d. Identificati-o: a. a. e. problematica stiintifica. . c. e. cercetarea stiintifica partiala. ANS: C 27. 1+2+3+4 ANS: E 26. relatiile personale din cadrul echipei de cercetare. faptele empirice. ansamblul metodelor de investigatie manageriala . Una din variantele de mai jos nu reprezinta o componenta specifica a investigatiilor stiintifice manageriale. ansamblul reguluilor manageriale. b. c. problematica si cerintele pe care investigatia le pune. b. cercetarea stiintifica fundamentala.

d. e. e. b. a. descrierea fenomenului stiintific investigat. d. experimentarea unui fenomen stiintific. elaborarea unor strategii de cercetare. modul in care solutiile propuse vor fi valorificate in practica. concluziile cercetarii. descoperirea si studierea unor noi teorii. componenta echipei de cercetare. e. cercetarea stiintifica strategica. rezultatele cercetarii valorificandu-se in practica. elaborarea unor strategii de cercetare.. . c. a. realizarea unei aplicatii practice cu caracter specific. consecintele implementarii masurilor propuse de catre echipa de cercetare. c. ANS: A 29. descoperirea si studierea unor noi teorii. Cercetarea stiintifica aplicativa presupune: Identificati varianta corecta. Cercetarea stiintifica fundamentala vizeaza: Alegeti varianta corecta. ANS: B 28. d. c. solutiile propuse. d. realizarea unei aplicatii practice cu caracter specific. In raportul de cercetare se insista pe: Identificati varianta incorecta a. e. b. b. descrierea fenomenului stiintific investigat. de ordin foarte general a fenomenelor stiintifice. cercetarea stiintifica aplicativa. intelegerea aspectelor fundamentale. ANS: D 30. c. cercetarea stiintifica explicativa.

Fazele documentarii teoretice sunt urmatoarele: Identificati raspunsul eronat a. b. valorificarea rezultatelor cercetarii. documentarea practica a subiectului investigat. Etapa alegerii temei de cercetare se refera la: Identificati raspunsul corect a. clasificarea surselor bibliografice. e. c. ANS: D 33. d. ANS: D 31. consultarea specialistilor. c. etape valorificarii informatiilor stiintifice ANS: B 34. b. c. culegerea informatiilor faptice. d. studierea atenta a surselor bibliografice. . documentarea bibliografica. Raportul de cercetare cuprinde urmatoarele parti: Identificati raspunsul eronat a. e. b. explicarea fenomenului cercetat. introducerea. documentarea practica. stabilirea problemei de investigat. ANS: B 32. consultarea specialistilor. difuzarea rezultatelor cercetarii. Tipurile de documentare utilizate in cercetarea stiintifica sunt: Identificati raspunsul eronat a. d. identificarea surselor bibliografice.

instrumentarul metodologic. c. rezultatele cercetarii. b. expunerea cercetarii. concluziile cercetarii. ANS: B 35. tratate. b. solicita. Pe baza raportului de cercetare beneficiarul: Identificati raspunsul eronat a. facsimilele unor documente. stabileste obiectivele cercetarii. c. b. e. ANS: D 36. implementeaza solutiile in practica. articole stiintifice. d. c. d. . solutiile de perfectionare propuse in urma cercetarii. e. tabele de sinteze. apreciaza calitatea cercetarii. d. monografii. ANS: C 37. grafice de evolutie. c. analizeaza rezultatele cercetarii. fise de documentare. b. aprofundarea cercetarii. e. daca este cazul. Valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice se poate concretiza in: Identificati raspunsul eronat a. Anexele raportului de cercetare pot sa cuprinda: Identificati raspunsul eronat a.

e. Schema metodologica a observatiei stiintifice include: Identificati raspunsul eronat a. c. la nivel de sistem. precizarea pozitiei cercetatorului in cadrul echipei. recenzii. criteriul operationalizarii. gradul de interventie al cercetatorului in producerea fenomenului. comunicari stiintifice. Reteaua romaneasca a unitatilor de informare-documentare este structurata pe urmatoarele nivele: Identificati raspunsul eronat a. locul ocupat in procesul de cercetare. formularea unor ipoteze de lucru. precizarea scopului cercetarii. . ANS: C 40. e. ANS: C 39. la nivel national. numarul fenomenelor cercetate. c. e. operationalizarea faptelor observate. c. criteriul temporal. d. selectarea procedeelor de observatie. b. ANS: D 38. la nivel de domeniu. d. b. la nivel teritorial. la nivelul unitatilor economice. e. d. Metodele de cercetare stiintifica se clasifica in functie de urmatoarele criterii: Identificati raspunsul eronat a. d. b.

tematica specifica de cercetare. verificarea in practica a teoriei prin procedee specifice. Problema in cercetarea stiintifica manageriala reprezinta : Identificati varianta corecta. ANS: A 42. continutul metodologic al procesului de cercetare. ANS: D 41. d. o analiza care reflecta realitatea obiectiva. a. a. b. . o dificultate de a explica faptele empirice pe baza teoriilor existente. vizand cunoasterea fenomenelor si proceselor manageriale. a. transpunerea in practica a rezultatelor cercetarii. metodele si tehnicile de cercetare. transpunerea rezultatelor cercetarii in practica. ANS: C 43. enunturile sa derive logic prin procedee specifice. c. b. o suma de enunturi teoretice ierarhizate si corelate intre ele. Teoria stiintifica manageriala reprezinta: Identificati varianta corecta si completa de raspuns. ca o conditie esentiala a teoriei stiintifice. ipoteze si validitate logica reflecta conceptual realitatea obiectiva. ANS: A 44. enunturile sa fie necontradictorii. Deductibilitatea. d. problematica faptelor si comportamentelor empirice. b. teoria sa acopere explicativ domeniul la care se refera. c. c. presupune urmatoarele: Identificati varianta corecta. b. Teoria stiintifica manageriala este constituita din: Identificati varianta corecta. tematica specifica de cercetare a unui fenomen stiintific. e. e. o constructie conceptuala. d. un obstacol cognitiv. a. rezultatele cercetarii stiintifice transpuse in practica. e. o constructie conceptuala care apeland la deductii.

Tipologia problemelor manageriale vizeaza urmatoarele categorii de probleme: Una dintre variante este eronata. continutul decizional al procesului de cercetare. c. d. ANS: A 47. masura stabilirii metodelor si instrumentelor de cercetare. ANS: E 46. construirea modelului de rezolvare. b. Identificati-o. continutul organizational al procesului de cercetare. reproductive. formularea ipotezelor. 1+2+4. a. a. demonstrativ.applicative. Problemele manageriale au fost clasificate in functie de urmatoarele criterii: Identificati varianta corecta. c. e. demonstrative-necreative. d. e. d. a. Identificati-o.necreative. c. necesarul de operatii de transformare. euristic-creative. euristic-creative. stabilirea cunostintelor necesare. masura specificarii scopului urmarit. b. ANS: B 45. d. continutul informational al procesului de cercetare. . definirea problemei. c. b. masura specificarii datelor initiale din situtia problematica. Etapele procesului de rezolvare a problemelor sunt urmatoarele: Una dintre variante este eronata. e.

ipoteze fundamentale. ipoteze de lucru. ipoteze strategice. e. ipoteze demonstrative.necreative se caracterizeaza prin urmatoarele caracteristici: Identificati varianta incorecta. b. de lucru. ipoteze demonstrative. ipoteze aplicative. nu implica un demers cognitiv creator. ipoteze empirice. Problemele manageriale reproductiv. a. b. ANS: D 48. b. e. e. Ipotezele bazate pe observatia din teren sunt denumite: Identificati varianta corecta. c. presupun un rationament simplu. solicita capacitate cognitiv creatoare. etapa executiva (solutionarea propriu-zisa). a. a. d. teoretice. ipoteze empirice. necesita gandire reproductiva. ANS: C 49. d. ANS: B 50. e. Ipotezele deduse din teoria stiintifica sunt denumite: Identificati varianta corecta. c. ipoteze teoretice. c. ipoteze fundamentale. d. ANS: D . necesita gandire reproductiva.

sunt indirect testabile. e. b. deriva din teoria stiintifica. Identificati-o. b. d. d. au un nivel ridicat de generalitate. Ipotezele teoretice au urmatoarele trasaturi: Identificati varianta incorecta. c. ANS: C 54. sunt direct testabile. . ANS: C 53. au un nivel ridicat de generalitate. sunt bazate pe observatia in teren. sunt denumite si ipoteze de lucru. sunt direct testabile. d. b. au un grad redus de generalitate. ipoteza trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: Identificati varianta incorecta. In functie de gradul de abstractizare ipotezele se clasifica astfel: Una dintre variante este incorecta. e. Ipotezele empirice prezinta urmatoarele trasaturi: Identificati varianta incorecta. sa posede un caracter stiintific. 1+2+4. Pentru a se manifesta ca orientare in munca stiintifica manageriala. a. a. c. c. ipoteze care avanseaza supozitia uniformitatii. a. sa se bazeze pe informatii temeinice si complete. ipoteze care determina alegerea tehnicilor si instrumentelor de cercetare. ANS: B 52.51. ipotezele care vizeaza corelatiile empirice. sunt specifice cercetarilor stiintifice fundamentale. e. c. sa poata fi comparata. ipoteze care urmaresc relatiile dintre variabilele abstracte. a. b.

reflectarea cat mai exacta a realitatii manageriale. posibilitatea reluarii si verificarii ipotezelor pe parcursul altor investigatii. valoarea de adevar a ipotezei se confirma daca enuntul sau este confirmat de toate faptele empirice. testabilitatea. e. Identificati-o. e. e. Referitor la relatia ipotezei stiintifice cu faptele empirice. testarea ipotezei se realizeaza prin procedee empirice specifice. c. sa aiba valoare explicative. empirismul. se fac urmatoarele precizari: Una dintre variante este incorecta. complexitatea. d. coerenta formularii enuntului teoretic. Printre cerintele care conditioneaza validitatea ipotezei stiintifice se numara: Identificati varianta incorecta. determinarea. c. sa ia forma unui rationament logic e. a. ANS: A 57. a. ipoteza partial infirmata de realitatea manageriala poate fi reformulata. presupune: Identificati varianta corecta. d. ca o conditie a validitatii ipotezei stiintifice. d. Deteminarea. procesul de verificare nu poate fi reluat. ANS: B 55. b. . in conditiile in care ipoteza este partial infirmata de realitatea manageriala. d. reproductibilitatea. enuntul ipotetic ramane sub semnul probabilitatii pana la verificarea in practica. a. ANS: D 56. receptarea cat mai exacta a enunturilor ipotetice. posibilitatea verificarii ipotezelor stiintifice. c. b. b.

pot avea un caracter aplicativ. e. redactarea raportului de cercetare. d. c. pot fi realizate sub coordonarea unei personalitati stiintifice. cu experienta in domeniu. ANS: C 60. reflectarea cat mai exacta a realitatii manageriale. documentarea stiintifica. cercetarea propriu-zisa a fenomenului managerial. e. ANS: B . a. studierea atenta a practicii manageriale. c. a. Etapele cercetarii stiintifice manageriale sunt urmatoarele: Una dintre variante nu reprezinta o etapa distincta a cercetarii manageriale. Temele de cercetare prezinta urmatoarele caracteristici: Identificati varianta incorecta. c. receptarea cat mai exacta a enunturilor ipotetice. ca o conditie a validitatii ipotezei stiintifice presupune: Identificati varianta corecta. Care este aceasta? a. pot fi realizate in echipa. pot avea un caracter fundamental. d. transmiterea si receptarea cat mai exacta a enunturilor ipotetice. ANS: B 59. posibilitatea reluarii si verificarii ipotezei pe parcursul altor investigatii manageriale. d. nu pot fi realizate individual. b. stabilirea problemei manageriale. ANS: E 58. posibilitatea verificarii ipotezelor stiintifice. b. Reproductibilitatea. e. b.

c. cunoasterea de ansamblu a sferei de cuprindere a temei. d. e. e. Identificati-o. o buna accesibilitate la sursele de documentare. Activitatea de documentare in procesul de cercetare manageriala are in vedere: Identificati varianta incorecta. existenta conditiilor reale de cercetare in practica manageriala. d. Care este aceasta? a. documentarea partiala. consultarea specialistilor din practica manageriala. c. familiarizarea cu cadrul general de manifestare al fenomenului investigat. ANS: C 64. a. formarea unei imagini corecte supra problemelor pe care le ridica tema de cercetare. aprofundarea studiului bibliografic. b. valorificarea datelor si informatiilor prelucrate. perioada de concediu a membrilor echipei de cercetare. c. b. documentarea bibliografica. ANS: B 63. documentarea directa.61. d. e. consultarea specialistilor teoreticieni. Optiunea asupra temei de cercetare trebuie sa tina cont de urmatoarele cerinte: Una dintre variante este incorecta. . ANS: D 62. prelucrarea datelor culese. In cadrul documentarii directe se disting urmatoarele faze: Una dintre variante nu se regaseste in cadrul documentarii directe. b. culegerea datelor si informatiilor faptice. Cercetarea propriu-zisa a fenomenului managerial implica: Identificati varianta incorecta. a.

recomandarile personalitatilor stiintifice dupa ce rezultatele cercetarii au fost facute publice. . c. b. ANS: E 66. se insista pe prezentarea rezultatelor cercetarii si a modului de implementare a acestora in practica beneficiarului. b. perceperea fenomenului in cadrul sau de manifestare ANS: B 65. Dinamica in timp care caracterizeaza activitatea de difuzare a rezultatelor activitatii stiintifice este data de : Identificati varianta incorecta. respectarea unor proceduri de difuzare greu de parcurs. Raportul de cercetare stiintifica prezinta urmatoarele caracteristici definitorii: Una dintre variante este falsa. analiza critica a conceptelor cu care se opereaza. caracterul plurivalent. b. ANS: E 67. caracterul cantitativ. c. nu este nevoie sa corespunda in totalitate cerintelor beneficiarului cercetarii. a. formularea ipotezelor de lucru. a. c. a. se preda beneficiarului cercetarii. caracterul public. caracterul calitativ complex. Identificati-o. e. b. d. studierea atenta a practicii manageriale. se intocmeste la finalizarea cercetarii. e. c. e. caracterul activ. d. stabilirea problematicii manageriale de investigat. d. Trasaturile esentiale ale difuzarii rezultatelor cercetarii stiintifice pot fi sintetizate astfel: Una dintre variante este incorecta. sunt prezentate metodele si procedeele folosite. Identificati-o. necesitatea extinderii si aprofundarii studiului. a.

Referatul stiintific prezinta urmatoarele trasaturi: A. B. formularea ipotezelor cercetarii. c. D. E. Tipurile de lucrari stiintifice cele mai cunoscute sunt: A. A. b. formeaza anumite deprinderi pentru investigarea individuala. e. D. se utilizeaza pentru a prezenta scurte expuneri pe teme actuale. referatul B. solicitarile suplimentare ale beneficiarului cercetarii. prezinta o exprimare scurta a esentei unei probleme cercetate. evaluarea eficientei rezultatelor cercetarii. d. A. E. este o lucrare stiintifica de proportii mari. Identificati-o. ANS: D 70. predarea raportului de cercetare beneficiarilor. Valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice se concretizeaza in: Una dintre variante este incorecta. lucrarea de licenta E. B. B. Alegeti combinatia corecta dintre urmatoarele: . E. D. C. d. ANS: A 68. C. interviul D. D. B. C. e. ANS: C 69. teza de doctorat Alegeti combinatia corecta dintre urmatoarele: a. e. reprezinta prima treapta de prezentare a investigatiei stiintifice. D. d. C. a. c.domeniul investigat. E. B. aparitia unor informatii noi in literatura de specialitate. aplicarea solutiilor propuse in practica beneficiarilor. A. C. recenzia C. A. E. actiuni de difuzare a rezultatelor cercetarii. b.

E. este o lucrare stiintifica de proportii mari. b. c. D. C. e. Formele scrise de difuzare a rezultatelor cercetarii stiintifice sunt: Identificati varianta corecta. a. forme indirecte de difuzare. C. Una dintre variantele de mai jos reflecta incorect trasaturile articolului stiintific. reviste de specialitate. valoarea sa consta in continutul si operativitatea publicarii. ziare. D. a. d. reprezinta o apreciere critica a unei lucrari. c. d. d. B. reprezinta o tratare stiintifica limitata ca volum si continut. B. D. o lucrare stiintifica. este o scurta prezentare a continutului lucrarii. aprecierea asupra lucrarii analizate trebuie sa fie formulata clar si cu onestitate stiintifica. o lucrare de mari dimensiuni bazata pe creatie si cercetare stiintifica. B. C. c. ANS: B 71. ANS: B 74. sustinuta public. E. E. e. Lucrarea de masterat reprezinta: Identificati varianta eronata. b. e. e. A. A. E. o abordarea sintetizata a unei teme de cercetare stiintifica. C. d. b. este publicat in culegeri. b. c. A. ANS: B 73. A. o lucrare care finalizeaza ciclul II de studii universitare. a. actualitatea subiectului tratat este extrem de importanta. . Recenzia unei lucrari stiintifice prezinta urmatoarele trasaturi: Identificati varianta eronata. a. D. o lucrare stiintifica realizata sub coordonarea unui profesor. ANS: C 72. a. o apreciere critica a unei lucrari stiintifice . forme directe de difuzare. b. semnaleaza aparitia unei lucrarii stiintifice. B.

Monografia stiintifica reprezinta: Identificati varianta falsa. e. o lucrarea care abordeaza pe o baza unitara si completa toate laturile unei anumite problematici stiintifice . o lucrare stiintifica vasta care contine concluziile personale ale autorului. c. au un caracter didactic. articolul. a. d. Printre formele verbale de difuzare a rezultatelor cercetarii stiintifice se numara: Alegeti varianta corecta. tehnici de documentare bibliografica. o tratare stiintifica limitata ca volum si continut. ANS: D 77. b. o opera stiintifica la baza careia sta o investigatie profunda si cuprinzatoare a unui fenomen. b. ANS: A 76. modalitati care presupun relatii directe intre cercetator si beneficiarul cercetarii. ANS: C . ANS: B 75. conferinta. limitate ca volum si dimensiune. d. trateaza temeinic o tema stiintifica. pe o anumita tema. Manualele si tratatele prezinta urmatoarele caracteristici: Identificati varianta incorecta. c. c. la baza lor stau investigatii stiintifice profunde si cuprinzatoare. e. tratatul. a. e. d. a. e. sunt opere stiintifice cu autoritate in domeniul reprezentat. prezinta expuneri. c. d. manualul. recenzia. b. o lucrare care cuprinde vaste date stiintifice completate cu informatii si indicatii bibliografice. surse secundare de informare.

informatie care se formeaza . informatie care se formeaza . ANS: D 80. prezinta expuneri. d. este o lucrare stiintifica de proportii mari. Teza de doctorat prezinta urmatoarele caracteristici: Identificati varianta corecta. se perfectio- neaza si se amplifica permanent. este tratat ca o etapa calitativ noua in dezvoltarea stiintei. se acumuleaza. ANS: C . informatie care se formeaza . se acumuleaza. c. dezvoltarea stiintei este posibila numai in conditiile insusirii. d. contribuind la definirea. in mod direct si indirect. in mod direct si indirect. consta intr-o scurta prezentare a continutului unei lucrarii stiintifice. e. b. d. dezvoltarea in continuare a stiintei prin insusirea intregii informatii acumulate. pe o anumita tema. se perfectioneaza si se amplifica permanent si care. a intregii informatii primare accumulate. cunostintele stiintifice descresc in mod continuu. informatie care se formeaza . Fenomenul denumit “criza informationala” prezinta urmatoarele trasaturi: Identificati varianta incorecta. sustinuta public pentru obtinerea unui titlu stiintific. informatie care se formeaza . Identificati varianta corecta si completa de raspuns. influenta stiintei asupra laturilor vietii sociale creste pe masura acumularii de cunostinte stiintifice. b. se perfectioneaza si se amplifica permanent si care. b. nu este posibila pe baza metodelor traditionale de informare. se acumuleaza. c. are ca scop verificarea capacitatii absolventului de facultate de a lucra individual pentru investigarea unei problematici.78. se acumuleaza. limitate ca volum si dimensiune. in fiecare etapa. e. ANS: D 79. Identificati varianta incorecta. Informatia stiintifica poate fi definita ca: a. este destinata formularii legilor si teoriilor stiintei. verificarea si valorificarea lor in scopuri practice. c. e. este o apreciere critica a unei lucrari stiintifice. se perfectioneaza si se amplifica permanent in mod indirect. se acumuleaza. a. se perfectioneaza in mod direct. a.

unitati de cunoastere care raspund criteriului stiintific. permite transmiterea realizarilor stiintei printr-un mod simplu componentelor sistemului de invatamant superior. a. c. deprinderea utilizarii cu usurinta a tehnicilor si instrumentelor proprii activitatii de documentare. descriere de metode. a. d. identificarea retelei de documentare. ANS: E 84. obtinuta pe baza de izvoare stiintifice de informare. d. unitati de cunoastere recunoscute ca informatie stiintifica. identificarea surselor bibliografice. valorificarea informatiilor prin sistematizarea si prelucrarea acestora. b. ofera posibilitatea specialistilor de a lua cunostinta de ultimele realizari ale stiintei. . teorie. In cadrul documentarii bibliografice se parcurg urmatoarele etape: Identificati varianta incorecta. pastrarea caracterului deschis si public a documentarii. devine o conditie importanta a producerii cunostintelor stiintifice in etapa contemporana. d. se difuzeaza pe canale speciale de informatie. apar in texte neoficiale si nu sunt accesibile decat specialistilor dintr-un anumit domeniu. sunt redate ca legi stiintifice. Buna desfasurare a activitatii de documentare este conditionata de urmatoarele aspecte: Una dintre variante este incorecta. b. prin procedee statistico- matematice. Identificati-o. e. studierea surselor documentare din perspective teoretica.81. d. Sistemul informatia stiintifica secundara prezinta urmatoarele avantaje: Una dintre variante este incorecta. ANS: D 82. c. a. b. c. examinarea sumara a surselor. cat si practica e. creaza conditii pentru o mai buna conlucrare intre colectivele stiintifice. Identificati-o. Identificati-o. prelucrarea datelor culese din practica manageriala. In legatura cu informatia stiintifica primara se pot retine urmatoarele componente definitionale si trasaturi: Una dintre variante este incorecta. ANS: A 83. a. cunoasterea notiunilor specifice procesului de documentare. studierea atenta a materialului bibliographic. b. e. c. accentueaza criza informatiei stiintifice primare. e.

a. ANS: C . etapei de identificare a surselor bibliografice. etapei de aprofundare a studiului surselor bibliografice. b. ANS: B 85. etapei de sistematizare si prelucrare a informatiilor culese. e. Fisa bibliografica este un instrument specific: Identificati varianta corecta. d. etapei de valorificare a informatiilor. c. etapei de clasificare surselor bibliografice.