You are on page 1of 4

INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA

FACTORI DE RISC PREZENTI LA LOCUL DE MUNCA

Nr. Nominalizarea
Crt. Factori de risc masurilor propuse de prevenire
identificati
Curentul electric -eliminarea improvizatiilor electrice
-atingere directa -folosirea aparatelor electrice certificate
-atingere indirecta -legarea la pamant a instalatiei electrice
-tensiune de pas -verificarea periodica a impamantarii
-arc electric -folosirea utilajelor cu protectie la scurtcircuitare
-accesul la instalatia electrica numai personalului calificat
-utilizarea tablourilor de comanda cu grad mare de IP
-identificare retele electrice si telefonice
-folosirea sculelor in stare buna de functionare
Circulatia cu -respectarea fisei postului din punct de vedere al protectiei muncii
autovehicolul in -verificarea conducatorului auto inainte de plecarea in cursa de catre seful direc
stadiu avansat de
oboseala
Rasturnerea -inlocuirea elementelor de rulare uzate sau deteriorate
autovehicolului la -deservirea utilajului va fi asigurata doar de personal instruit si autorizat
pierderea aderentei -asigurarea conditiilor tehnice de functionare a utilajului fara pericole
cu drumul
Proiectarea de -dotarea autovehicolului cu parbriz securizat
particole de parbriz -dotarea autovehicolului cu trusa sanitara
rezultate ca urmare
a spargerii
accidentale a
acestuia
Situatii de -respectarea planului de interventie elaborat de comisia de protectie civila.
urgenta(calamitati, -instruire cu caracter permanent si sustinut
inundatii, explozii, O 712/2005
cutremure,etc

-instruirea personalului privind normele de igiena muncii sanitare -controlul medical periodic Accidente circulatie -deplasarea la si de la domiciliu la locul de munca pe un traseu bine stabilit -folosirea pe cat posibil a mijloacelor de transport in comun -deplasare in interes serviciu -semnalizarea interventiilor cu panouri reflectorizante si luminoase pe timp de noapte -afisarea in incinta unitatii a reglementarilor de circulatie interna -marcarea cailor de accers auto in interiorul unitatii Manipulare -manipularea maselor in limitele prevazute de legislatie materiale grele la -folosirea chingilor si a sculelor ajutatoare limita sarcinilor -ridicarea gradului de mecanizare maxime admise Fumatul in incinta -interzicerea fumatului in incinta unitatii unitatii -amenajarea locului de fumat la poarta unitatii Deplasari pe -prezentarea la serviciu odihnit suprafete umede -atentie sporita in efectuarea sarcinilor de serviciu Deplasari pe -realizarea de trepte avand rampa cu inclinare de maxin 45 grade suprafete inclinate -realizarea de balustrade si mana curenta -purtarea de incaltaminte antederepanta Deplasari pe -purtare de incaltaminte cu talpa antiderapanta suprafete orizontale -iluminarea corespunzatoare a locului de munca -pastrarea curateniei -indepartarea zapezii si a ghetii in perioada rece la locurile de interventie -odihnit . Electrocutarea prin -folosirea instalatiei in stare perfecta de functionare atingere indirecta -accesul la instalaţia electrica numai personalului calificat ( instalatie -instruirea personalului asupra acestui factor de risc si modul de prevenire electrica) Lovire de catre -dotarea personalului muncitor cu echipament de lucru propriu-personalizat mijloacele de -marcarea cailor de acces in unitate pentru autovehicole transport ce intra in -folosirea indicatoarelor de circulatie rutiera statie Lucrul pe cai de -semnalizarea si ingradirea locului de desfasurare a activitatii circulatie rutiera -supravegherea in permanenta a lucrarilor -folosirea echipamentului reflectorizant Omiterea aplicarii -respectarea masurilor igienico-sanitare masurilor igienico.

Temperature -acordarea de lichide (apa carbogazoasa) ridicata a aerului -protejare fata de radiatiile solare Efort static prin -alternarea pozitiilor de lucru si a locurilor de munca durata. -semnalizarea locurilor periculoase prin indicatoare de avertizare stationari in zone cu -ingradirea zonelor periculoase pericol ridicat -instruirea personalului asupra indicatoarelor de semnalizare -verificarea periodica asupra cunostiintelor profesionale Neutilizarea -utilizarea echipamentului individual de protectie echipamentulu -instruirea personalului lucrator privind protectia muncii individual de protectie Comenzi. -relatii strict profesionale profesionala -conduita civilizata Intepare -instruirea personalului in acordarea masurilor de prim ajutor -dotarea cu truse sanitare conform Ordinului 427/2002 .manta.combinezon -folosirea echipamentului de protectie adecvat Normativ cadru. Deplasari. pozitie -efectuarea de miscari la intervale regulate ortostatica in timpul lucrului Conduita socio. manevre -instruirea adecvata a lucratorilor gresite -verificarea periodica a cunostiintelor privind atributiile de serviciu Curentii de aer -folosirea imbracamintii adecvate -realizarea unui climat corespunzator Nesemnalizarea -montarea de indicatoare de: riscurilor de circulatie si avertizare accidentare si -semnalizarea pericolelor imbolnavire profesionala Comunicari -dotarea personalului cu statii de comunicare atunci cand se impune accidentogene -instruirea personalului cu privire la modul si a semnelor de comunicare Intemperii -scurta impermeabila cu gluga sau:-pelerina.