You are on page 1of 2

KURSUTVÄRDERING

Inom Toyota strävar vi oavbrutet efter att förbättra våra produkter och tjänster. Dina åsikter
och synpunkter om den utbildning du just har genomgått är mycket betydelsefulla i detta
arbete. Vi är tacksamma om du kan ge oss någon minut av din tid för att svara på
nedanstående frågor:

Lärare:________________________________________Ort :__________________________

Kurstyp:_______________________________________Vecka:________________________

Dålig Mindre Bra Utmärkt
bra
1. Hur var informationen från Toyota om utbildningen innan
kursstart (vid tveksamhet se nästa fråga)? <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect

2. Hur var informationen från den egna arbetsplatsen om
utbildningen innan kursstart? <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect

3. Vilken kvalitet tycker du att kursmaterialet hade:
- Arbetsboken <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect
- Arbetsfrågor /Övningsuppgifter <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect

Vilken kvalitet hade teoridelen av utbildningen <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect

Vilken kvalitet hade de praktiska övningarna <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX >
MACROBUTTON HTMLDirect

Hur upplevde du tidsfördelningen mellan teori och praktik <INPUT TYPE=\ CHECKBOX
NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX

2010-11-26

NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect Hur upplevde du kursledaren: Kunnig <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect Pedagogisk <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect Engagerad <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect Har du uppnått dina mål med kursen <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX > MACROBUTTON HTMLDirect (kunskaper om hantering för ditt arbete) Ja Nej Skulle du rekommendera denna utbildning till andra? <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect <INPUT TYPE=\ CHECKBOX NAME= k > MACROBUTTON HTMLDirect Kommentarer:___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tack för Din medverkan! 2010-11-26 .