You are on page 1of 17

c

cc 
 cc c

Úc
 cc c

c
 
c c c 
cc c c 
c  c
 !c "
!#c$$c$%&#c 'c(")c $ c*$ +",'c c
"+ -
cc&.$%
& 
cc + $c! & cc.c/ % c&.$%
c c
$c &) +c&0c1 2 + & 
'cc $ ) +c&c
 "
 .'c

Martin Sova

Školní rok: 2009/2010


D c
1 Úvod ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 3
2 Základní popis služby................................ ................................ ................................ ....................... 4
2.1 Domovská stránka ................................ ................................ ................................ .................... 4
2.2 Veřejně přístupné služby ................................ ................................ ................................ .......... 5
2.3 Registrace účtu ................................ ................................ ................................ ......................... 5
2.4 Uživatelská sekce................................ ................................ ................................ ...................... 5
2.4.1 Přihlášení................................ ................................ ................................ ........................... 5
2.4.2 Uživatelské menu................................ ................................ ................................ ............... 5
2.4.3 Tweety................................ ................................ ................................ ............................... 6
2.4.4 Sledování ................................ ................................ ................................ ........................... 7
2.4.5 Seznamy ................................ ................................ ................................ ............................ 8
2.5 Vyhledávání na Twitteru ................................ ................................ ................................ ........... 8
2.5.1 Vyhledávací operátory ................................ ................................ ................................ ....... 8
2.5.2 Externí vyhledávače ................................ ................................ ................................ ........... 9
2.6 Business model Twitteru ................................ ................................ ................................ .......... 9
3 Využití Twitteru ................................ ................................ ................................ ............................. 10
3.1 Chování uživatelů ................................ ................................ ................................ ................... 10
3.2 Zprávy ................................ ................................ ................................ ................................ .... 10
3.2 Komunikace................................ ................................ ................................ ............................ 11
4 Externí aplikace ................................ ................................ ................................ ............................. 11
4.1 TwitPic ................................ ................................ ................................ ................................ ... 12
4.2 TweetDeck ................................ ................................ ................................ ............................. 12
4.3 Digsby ................................ ................................ ................................ ................................ .... 12
4.4 Twittercounter ................................ ................................ ................................ ....................... 13
4.5 Twitterfeed ................................ ................................ ................................ ............................ 13
4.6 Twitterholic ................................ ................................ ................................ ............................ 13
4.7 Twhirl ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 14
4.8 Twitt(url)y ................................ ................................ ................................ .............................. 14
4.9 Twtpoll ................................ ................................ ................................ ................................ ... 14
4.10 ReTweetist ................................ ................................ ................................ ........................... 14
4.11 Tweepler ................................ ................................ ................................ .............................. 14
5 Závěr ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 15
6 Použitá literatura a zdroje ................................ ................................ ................................ ............. 16
7 Slovník použitých pojmů................................ ................................ ................................ ................ 17

2
cc
Podle studie analytické společnosti Gartner(1) je Social Computing jednou z deseti nejvýznamnějších
technologií stávajícího roku. Mezi nejdynamičtěji se rozvíjející, které jsou používány i uživateli z České
republiky patří Twitter s celkovým počtem uživatelů přesahujícím 445 milionů (2). Zaměřením této
práce je chápání Twitteru v kontextu sociálních sítí, technologické pozadí, potenciál služby a dále pak
přínos pro uživatele a možnosti využití v korporátní sféře, naznačuji zde prostředky a postupy pro
vedení vhodné komunikační strategie. Nedílnou součástí práce je pak přehled nejvíce používaných
aplikací vystavěných na aplikačním rozhraní Twitteru, jejich popis a náznak využití při nasazení
Twitteru jako seriózního prostředku pro kontaktování zákazníků a obchodních partnerů.

3
c
c c c
Twitter je, jak píše Wikipedie, poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům
posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky
dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho
odběratelů (followers). Přispěvatelé mohou omezit doručování příspěvků pouze na okruh svých
přátel nebo, defaultně, povolit přístup k příspěvkům komukoliv. Uživatelé zasílají nebo dostávají
tweety přes stránku Twitteru, pomocí krátkých textových zpráv (SMS) nebo externích aplikací. Služba
je na internetu zdarma, ale zasílání SMS zpráv je za běžný poplatek poskytovatele telefonních
služeb.(3)

 c c
c
Náhled, jak vypadá domovská stránka Twitter.com v současnosti ukazuje na některá specifika
Twitteru.

D 

 


Nechybí zde nezbytné tlačítko pro přihlášení a registraci, které je obvyklou součástí domovských
stránek na většině domovských stránek sociálních sítí, obdobně se vyskytuje na Facebook.com,
Bebo.com, MyYearBook.com a dalších. Zajímavým specifikem je vyhledávací formulář (o vyhledávání
ještě dále) a seznam aktuálních témat, o kterých se mluví. Jedná se o často diskutované výrazy a
slovní spojení, o kterých se uživatelé zmiňují v průběhu posledních minut, dne a týdne ʹ odkazy
vedou na stránku s výsledky vyhledávání tohoto výrazu.

4
 c 
c
c c
Pro uživatele, kteří nejsou na Twitteru zaregistrováni, jsou k dispozici tyto funkce Twitteru:

Êc procházení uživatelských stránek a čtení jejich zpráv u účtů, které mají veřejné zobrazování
povoleno ʹ jedná se o adresy twitter.com/uživatelskéjméno; aktualizace těchto účtů mohou
nezaregistrovaní návštěvníci také sledovat pomocí RSS
Êc vyhledávání na Twitteru pomocí search.twitter.com, případně jiných externích vyhledávačů ʹ
viz dále
Êc přístup do API a dalších informačních zdrojů na subdoménách serveru twitter.com,
konkrétně se jedná o stránky twitter.com/about, blog.twitter.com, status.twitter.com,
twitter.com/goodies, apiwiki.twitter.com, business.twitter.com, help.twitter.com,
twitter.com/jobs, twitter.com/tos a twitter.com/privacy

Nezaregistrovaný návštěvník však nemá žádnou možnost interakce, kontaktování nebo publikování
jakéhokoliv obsahu v síti Twitter.

 c! " c#$c


Registrace účtu lze provést na adrese twitter.com/signup, při které je potřeba vyplnit několik
povinných údajů. Full name je zobrazované jméno uživatele, které může sestávat z jednoho nebo více
slov. Username je pak unikátní řetězec, který jednoznačně identifikuje uživatele a které je shodné
s přidělenou adresou ve formátu twitter.com/vybraneUsername ʹ nesmí obsahovat žádné diakritické
znaky a jeho maximální délka je 15 znaků. Dalším povinným polem je email ʹ pro jeden email se smí
zaregistrovat pouze jeden účet. Kvůli ochraně proti vytváření automaticky generovaných
spamovacích účtů je poslední položkou captcha založená na systému reCAPTCHA. Po registraci přijde
na zadanou emailovou adresu potvrzení vzniku nového účtu.

 c% c c


 c 
cc
Přihlášení probíhá pomocí ajaxového rozhraní na webu twitter.com, případně ze samostatné stránky
twitter.com/login . K přihlášení se dá použít buď email, nebo uživatelské jméno v kombinaci s heslem.
Při prvním přihlášení, které následuje bezprostředně po vyplnění všech povinných údajů jeuživateli
nabídnuto pozvání přátel z jiných sítí, na výběr je Gmail, Yahoo a AOL. Po přihlášení se dá importovat
seznam kontaktů a rozeslat jim pozvánky, ovšem tento krok se dá přeskočit. Následuje seznam
doporučených účtů k následování, je mezi nimi např. účet NYTimes, John Legend a další ʹ tento
seznam se negeneruje pokaždé stejný, jak se mi pokusnou registrací několika účtů podařilo ověřit.

 c%  c


c
Po přihlášení se vzhled služby změní a zpřístupní se menu. Pod záložku Home je hlavní strana, na
které se agregují zprávy od sledovaných účtů, odkaz Profile zobrazí profil a zprávy přihlášeného
uživatele tak, jak ho vidí ostatní, každá osobní stránka se dá personalizovat formou avatara a pozadí
stránky twitter.com/uživatelskéjméno. Funkce hledání profilů ke sledování je skryta pod odkazem
Find People ʹ na základě klíčových slov prohledává uživatelské záznamy, dále obsahuje funkcionalitu
na hledání lidí v ostatních sítích známou již z procesu registrace, generátor pozvánky ve formě emailu
a záložku doporučených účtů, taktéž už se objevila při registraci. Help skrývá nápovědu, k dispozici je
v angličtině, španělštině a japonštině.

5
D  

 c&' c
Základem Twitteru jsou tzv. tweety, což jsou zprávy omezené maximální délkou 140 znaků, které
může každý registrovaný uživatel posílat. Odesílat se dají z domovské stránky pomocí připraveného
formuláře, který klade případnou otázku ͣWhat are you doing?͞.

Při psaní je odpočítáván počet zbývajících volných znaků, odeslání delší zprávy aplikace nepovolí. Text
tweetů se dá zadávat jak pomocí webového rozhraní na twitter.com, tak pomocí sms nebo některé z
externích aplikací (viz dále). Pro odesílání tweetů pomocí mobilu je nejprve potřeba ověřit číslo přes
menu twitter.com/devices, číslo je pak přiděleno určitému účtu a aktualizace se dají odesílat
zasláním sms na číslo +44 762 4801423 (5).

O každém zveřejněném tweetu jsou dostupné následující detaily: Autor, čas odeslání (čím starší, tím
méně přesný), cesta použitá k odeslání (web, mobilní web, sms, případně externí aplikace) a pak
samotný text. Každý tweet má také svoji unikátní adresu ve formátu
http://twitter.com/UzivatelskeJmeno/status/xxxxxxxxxx - kde xxxxxxxxxx je unikátní číslo statusu.

D 

URL se automaticky oživuje, oživují se také odkazy na jiné účty a podporované textové příkazy, které
se dají uvnitř tweetu odeslat, a dále pak značky témat, označené #jménoTématu ʹ které odkazují na
všechny tweety takto označené.

Tweet se dá dále odeslat jako odkaz na jiného uživatele nebo jako přímá zpráva, která nebude
zobrazována nikomu, kromě adresáta. Podporováno je také zařazení konkrétního tweetu do seznamu
oblíbených.

V současnosti jsou v tweetu podporovány tyto textové příkazy:

  


 

zpráva odkazující/odpovídající na zprávu jiného uživatele

Příklad: @meangrape Taky se mi ta písnička líbí.

  


 

odešle uživateli soukromou zprávu

Příklad: d krissy až tam budeš, nevezmeš mi taky džus?

 

6
Ú  


zařadí poslední tweet od daného uživatele mezi oblíbené

!"#D$ %D&' 

nastaví adresu v popisce vlastního profilu

Příklad: set location san francisco

()D%!  
zobrazí informace o libovolném uživateli sítě Twitter

Příklad: whois jack

*"  
zobrazí poslední update statusu daného uživatele

Příklad: get goldman

& *"  
odešle uživateli dotaz, co právě dělá

Příklad: nudge biz

! !

příkaz vrátí počet sledujících, sledovaných a informaci z popisku vlastního profilu

%&%"+, odešle na mobil pozvánku ve formě SMS ʹ funkční jen v některých zemích

Příklad: Invite 415 555 1212

Zpracováno podle oficiální nápovědy Twitteru (7).

 c( 
c
Odesílané tweety mohou uživatelé navzájem sledovat. Sledování určitého účtu lze zapnout po
přihlášení na unikátní adrese daného účtu (twitter.com/jménoúčtu), tlačítko Follow je také dostupné
u všech účtů vyšlých jako výsledky vyhledávání pomocí hledání uživatelských jmen.

Výpis nejaktuálnějších tweetů od sledovaných účtů se pak zobrazuje jako přehled na domovské
stránce po přihlášení, předřazeny jsou více aktuální starším, může také být distribuován do externí
aplikace využívající Twitter API, dostupný je také ve formě RSS na adrese
http://twitter.com/statuses/friends_timeline.rss.

Statistiky počtu sledovaných účtů a sledujících určitého uživatele jsou veřejně dostupné o každém
uživateli. Pro sledované účty se používá označení Following, sledovatelé jsou označeni jako Followers.

7
 c( 
 c
K řazení sledovaných účtů do skupin slouží seznamy (Twitter Lists). Do seznamu se dají zařadit již
dříve sledované účty, sledovat se také dá celý seznam, který sestavil někdo jiný - sledovanému účtu
se ale v tom případě nevykáže žádný nárůst sledovatelů (Followers). Počet, v kolika seznamech je
daný uživatel zařazen, se také veřejně vykazuje u každého profilu. Seznamy mohou být veřejné, nebo
pouze pro vlastní potřebu, ty se pak ostatním uživatelům sítě nezobrazují. (6)

 c 
c
c&' c
Pozornost si zaslouží vyhledávání na Twitteru, které je dostupné z adresy search.twitter.com a také
přímo z domovské strany Twitter.com. Ostatní sociální sítě v současnosti funkcemi vyhledávání
disponují, některé je zpřístupňují pouze přihlášeným členům (Facebook), jiné (Bebo) i nepřihlášeným.
Vyhledávání je ale vždy pouze na bázi prohledávání názvů skupin a jmen uživatelů, ne mezi komentáři
nebo stavy. Jádro vyhledávání na Twitteru na rozdíl od nich naopak spočívá v prohledávání tweetů.

Vyhledávání se zadává způsobem známým z fulltextových vyhledávačů, tj. přímo zadáním hledané
fráze, popřípadě fráze spolu s jedním nebo více operátory, které se dají nastavit pomocí webového
rozhraní na adrese search.twitter.com/advanced, nebo se dají zadat přímo. Stránka výsledků je
prostým výpisem tweetů řazených podle času zveřejnění od nejnovějšího k nejstarším.

 c  c c


Tabulka 1 ʹ Ukázka použití operátorů při vyhledávání na Twitter.com

D 
 &-
 . obsahující jak "twitter" tak "search". Výchozí
operátor
/. -.
/ obsahující přesnou frázi "happy hour"

D0. obsahující buď "love" nebo "hate" (nebo oboje)


 obsahující slovo "beer", ale neobsahující "root"


1. obsahující hashtag "haiku"
2
34 
' odeslané uživatelem "alexiskold"

3.. odeslané k uživateli "techcrunch"
 . referencing person "mashable".
/. -.
/3/ 2 
/ obsahující přesnou frázi "happy hour" a odeslané
poblíž města "san francisco"
3&5$.36 odeslané do vzdálenosti 15 mil od "NYC"
 .
 377877 obsahující výraz "superhero" a odeslané od data
"2009-10-30" (rok-měsíc-den).
2377877 obsahující "ftw" a odeslané do data "2009-10-
30"

 -39 obsahující "movie",ale ne "scary", s pozitivním
hodnocením ʹ tedy tweety se smajlíky :), =),:D
apod.
2:.3; obsahující "flight" s negativním hodnocením
22< obsahující "traffic" a pokládající otázku
.
 23 obsahující "hilarious" a odkazující link na URL
 
32' obsahující "news" a vložené pomocí aplikace
TwitterFeed
Zpracováno podle nápovědy k vyhledávání na twitter.com(4).

8
 c)* 
c $ c
Kromě vyhledávače tweetů na Twitteru existuje několik externích vyhledávačů pracujících
specializujících se na tuto oblast. Vyhledávat na něm umí i většina klasických fulltextových
vyhledávačů, pokud není daný účet chráněný, je pro jejich crawlery obsah Twitteru volně přístupný,
problém je však ve stále rostoucím počtu tweetů, které každou sekundoupřibývají proto real-timové
vyhledávání aktuálností se rovnající utilitě search.twitter.com většina fulltextových vyhledávačů při
použití klasického přístupu nabídnout neumí.

Zkoušel jsem použití fulltextového vyhledávání ve vyhledávání na Seznamu, Googlu a Bingu. Seznam
na dotaz site:twitter.com vrací pouze 30 výsledků, které tvoří odkaz na domovskou stránku
Twitter.com a pak odkazy na adresy několika českých účtů, ovšem samotné tweety zaindexovány
nejsou. Google Twitter indexuje, při použití vyhledávání site:twitter.com/MartinSova na mém účtu
bylo nalezeno 23 výsledků z 337 tweetů. Nejdále je Bing, který má pro vyhledávání na Twitteru
speciální nástroj na adrese bing.com/twitter, který se podobá vyhledávání na search.twitter.com,
také má štítky se seznamem nejvíce tweetovaných témat, primárně ve výpisu zobrazuje
nejaktuálnější tweety, po nich pak ty s nejvíce přeposílanými odkazy. U nich dokáže rozpoznat
stránku, na kterou odkaz vede, i když je na něj odkázáno přes některého zkracovače url a podobné
odkazy slučuje. Ve výpisu je u každého tweetu tlačítko RT pro přeposlání zprávy dále.

Dále existuje několik menších projektů snažících se o vyhledávání na Twitteru v reálném čase, jako
www.twittertroll.com nebo twitterpowersearch.com, podle mého názoru ale uživateli nenabízejí
žádné zvláštní přínosy oproti výše popsaným a proto se jejich bližšímu popisu věnovat dále nebudu.

 c+
c c&' c
Od investorů získal podle Wikipedie (10) Twitter 57 milionů amerických dolarů - přesný objem
investic není znám. Dále se dá se předpokládat, že určité finanční prostředky Twitter získává také
z reklamy, která se zobrazuje v pravém sloupci přihlášenému uživateli a vede zpravidla na některou
ze služeb využívajících Twitter API.

D = ,.

'

Dále, blíže neurčený finanční obnos získal Twitter při předprodeji feedu Microsoftu pro využití v jeho
vyhledávači Bing a nezávisle na něm Google pro účely jeho vyhledávání. (11) Ohledně budoucí
monetizace se spekuluje o zpoplatnění účtů na vyšším stupni uživatelské administrace, zejména pro
firmy. (12)

9
c c&' cc
V této kapitole budu vycházet převážně z knihy Twitter Top Success Secrets and Best Practices (8),
která je kompilací článků od různých autorů napříč anglicky mluvící blogosférou, a dále pak
z vlastního pozorování dění na Twitteru.

 c,
c -c
Ne všichni uživatelé se chovají na Twitteru stejně, jak z hlediska toho, co posílají, tak z hlediska toho,
co od této sítě očekávají a k čemu ji používají. 75% obsahu je tvořeno 5% uživatelů, 20% všech účtů
zřízených na Twitteru tvoří tzv. mrtvé účty, tedy účty nevykazující žádnou aktivitu. Více než 100
followerů má 5 % účtů. Co se motivů k používání sítě týče, 42% uživatelů ho používá jako
komunikační kanál pro kontaktování přátel, 29% proto, aby mohli aktualizovat svůj status, 26 % hledá
novinky, 21% ho používá z pracovních důvodů a 0,3% ho používají pro zábavu.(15) Z analýzy textu
zpráv dále vyplynulo, že 80% uživatelů tvoří tzv. meformers ʹ tedy píší jen o sobě a o tom, co dělají,
jen 20% uživatelů používá Twitter ke sdílení informací, jako jsou odkazy na zajímavé články apod.

 cc
Na Twitteru vznikají spamovací účty, které mají jediný účel, pomocí spamu směrovat traffic na
stránky tvůrců. Fungují tak, že v profilu zveřejní jeden tweet s odkazem na cílovou stránku a začnou
hromadně sledovat množství účtů ʹ vzhledem k tomu, že o každém novém sledujícím účtu přichází
uživateli email, podívá se řada z nich na to, kdo je sleduje a co píše. Našel jsem klasickou ukázku
takového typicky spamového účtu: twitter.com/IolaHill352 ʹ sleduje 721 účtů, sám je sledován 14 a
má zveřejněn pouze jeden tweet:

I only read threads that I'm in. I am hella lazy. but this is infomation overload http://ow.ly/uwO1(9)

Mezi další formu spamu se považuje neustálá snaha prodávat a přehnaného selfproma, bez toho aby
se sledujícím přinesly nějaké užitečné informace. Našel jsem například klasickou ukázku špatně
prováděného twitter-marketingu na tomto účtu: twitter.com/tomdede ʹ všechny tweety jsou odkazy
na některý z webů w2point.com nebo income-secret.com.

Skeeter Hansen, Al Ferretti a Jim Grygar ve svém článku 3-Ways To Twitter Traffic-Generate Twitter
Traffic Fast(8) proto říkají: ͣAno, určitě není ke škodě, odkázat čas od času na vaši prodejní stránku,
ale nemělo by to být častěji než 1 z 20 tweetů.͞

Joan Yankowitz v článku How to Use Twitter as a Marketing Tool (8) dále varuje: ͣNepřetweetujte:
nesledujte v krátkém čase obrovský počet ostatních kontaktů ʹ počet sledovaných a sledujících účtů
by měl sobě odpovídat (jak jsem ukázal výše na příkladu, typické spamové účty mají v tomto výrazný
nepoměr), pozor také na které stránky odkazujete ʹ nemělo by to být na stránky s phishingem,
malwarem nebo jiným nebezpečným materiálem.͞

Darren Olander (8) tuto myšlenku dále rozvádí: ͣNeposílejte pouze odkazy na vlastní web a na weby
partnerů, ostatní si vás zařadí mezi spammery, protože uvidí, že Twitter používáte jen k dosažení
svých vlastních cílů a ostatním nepomáháte.͞

10
Jako shrnutí této kapitoly bych uvedl tyto body:

Êc čistě sebepropagační posty jsou ostatními uživateli vnímány negativně


Êc za každým napsaným řádkem by měl být vidět člověk, a ne spamující robot
Êc selfpromo musí být v rovnováze s ostatními zprávami, pokud možno užitečnými pro ostatní

 c. 
 c
Dosud jsme se zabývali Twitterem z pohledu jednocestného komunikačního kanálu a nebrali příliš
ohled na možnosti kontaktu s ostatními uživateli. Nyní se tedy zaměřím na možnosti získávání nových
zákazníků, obchodních partnerů, případně udržení kontaktu s nimi.

Donna Gunter z OnlineBizU.com(8) předkládá tyto tipy:

Êc ͞Pište o tom, jak pomáháte klientům ʹ např. ͢právě jsme dokončili brainstorming na projektu
pro @nasklient .͚
Êc Pište o tom, co děláte ve vaší firmě nebo co publikujete. Např. ͢ Jak rozvíjet vaši firmu?
Záznam ke stažení zde (odkaz).͚
Êc Sdílejte zajímavé pomůcky a zdroje, které naleznete. Např. ͢Plugin do Firefoxu pro kontrolu
více emailových schránek zároveň (odkaz)͚ nebo ͢Jak pracovat z domu a starat se o malé děti
(odkaz).͚
Êc Ptejte se. Twitter je ideální místo k položení dotazu a hledání pomoci. Např. ͢Pomoc!
Potřebujeme rychle novou tiskárnu! Pomůže někdo?͚
Êc Ptát se také můžete formou anket, na které odkážete ʹ např. ͢Získáváte víc klientů přes
Facebook, nebo přes Twitter? (odkaz)͚
Êc Pište živě o tom, co se děje. Abyste usnadnili ostatním čtení příspěvků o určité akci, označujte
je tagem ʹ např. #JVAlert.
Êc Pište o nových produktech, které uvádíte na trh. Např. ͢Nové DVD o tom, jak rozjet podnikání
přes internet ʹ prvních sto objednávek za polovinu (odkaz). ͚
Êc Odepisujte ostatním, odpovídejte na jejich otázky, ptejte se na související oblasti.
Êc Poznejte nové followery. Můžete jim taky poděkovat za pozornost, např. formou zprávy
͢Zdravíme naše nové followery @uzivatel1, @uzivatel2, @uzivatel3, díky za sledování!͚
Êc Automatizujte své tweety. Přeposílejte např. automaticky všechny články ze svého blogu na
Twitter pomocí Twitterfeed.͞
(volně přeloženo a použito)

Z tohoto výtahu lze usoudit, že odborníky je doporučena co největší otevřenost ostatním uživatelům
a co nejvyšší interaktivnost působení na Twitteru, které se dá docílit pomocí jednoduše
uplatnitelných postupů, které Twitter poskytuje.

c)* 
c c
Kolem Twitteru jsou soustředěny tisíce externích aplikací, využívajících jeho API, nebo usnadňující
jeho používání. Rozvoj širokého množství mashupů se dá vysvětlit souhrou několika faktorů:

Samotný Twitter a jeho princip je oproti jiným sítím jednoduchý a jeho základní funkcionalita až
spartánská: omezený prostor 140 znaků, žádná možnost vkládání fotografií nebo jiných prvků. Dalším
faktorem je pak široká uživatelská základna, která umožňuje řadě online aplikací využít již existující

11
uživatelské jméno a heslo a z Twitteru, což je vnímáno uživateli pozitivněji, než nutnost nové
registrace pro každý jednotlivý web.

Samotné API se skládá ze dvou součástí: Search API a REST API (13). Search API je východiskem pro
tvorbu různých vyhledávacích aplikací a aplikací na sledování trendů, REST API pak jak již název
napovídá pro všechny ostatní ʹ převážná většina aplikací, o kterých budu dále mluvit je založena
právě na REST API.

Následující přehled ukázek 11 nejpoužívanějších zástupců je vystavěn na základě žebříčku, který bere
jako zdroj dat statistiky od compete.com (14).

 c&' c
TwitPic řeší základní problém Twitteru, nemožnost sdílet fotografie a obrázky. V tweetu se příspěvek
odeslaný pomocí TwitPic zobrazí ve formě názvu obrázku a připojeného odkazu ve formátu
twitpic.com/kódobrázku. Obrázky se dají posílat pomocí webového rozhraní na webu twitpic.com,
případně odeslání emailu na unikátní email ve formátu
uživatelskéjméno.přidělenéčíslo@twitpic.com, což má význam zejména pro uživatele mobilů a další
zařízení, odkud se klasický web prohlížet nedá.

 c&' c
TweetDeck je aplikací běžící na Adobe Air. Její rozhraní se stalo určitým standardem pro další
twitterové klienty, velmi podobné je například rozhraní online aplikace HootSuite, se kterou jsem
osobně také přišel do styku. Hlavní okno je rozděleno na několik sloupců, které se dají nadefinovat
podle různých hledisek. V základu jsou to tyto sloupce:

Êc All Friends ʹ výstup všech tweetů z poslední doby na sledovaných účtech


Êc Mentions ʹ pouze ty tweety, ve kterém bylo zmíněno jméno účtu přihlášeného
Êc Direct Messages ʹ odeslané a přijaté přímé zprávy
Êc TweetDeck Recomends ʹ tweety od účtů doporučených TweetDeckem

TweetDeck je vhodný k běhu na pozadí při práci díky tomu, že při každém novém tweetu upozorní
uživatele zvukovým signálem a na několik sekund ho zobrazí na obrazovce. Tato doba je dostatečně
dlouhá na přečtení, případně i reakci ve formě odpovědi, kliku na odkaz ve zprávě, nebo přeposlání.

 c " c
Digsby je klasickou desktopovou aplikací a její hlavní funkcí je sjednocení všech sociální sítí a im
služeb do jedné, umí tak spojit MSN, Facebook a Facebook Chat, Jabber, Yahoo, AIM, GoogleTalk,
MySpace a samozřejmě Twitter. Co se používání Twitteru týče, opět umí v reálném čase zasílat
upozornění, zvláštností je že oproti zvyklostem v ostatních aplikacích neroluje poslední zprávy
nahoru, ale dolu, což je možná dané poněkud odlišnou ergonomií a filozofií tohoto programu.Tato
aplikace se dá použít jako centrální místo pro správu všech sociálních kampaní a kontakt
s připojenými uživateli, pro Twitter je vhodná podle mého názoru spíše pro základní přehled, chybí ji
širší možnosti přeposílání a citací, které má TweetDeck.

12
 c&'  
 c
Online aplikace, která umí vytvářet přehledy a grafy týkající se činnosti na Twitteru. Určitě užitečná
pro účely sledování počtu followerů na účtu a odhad trendů, je zde i funkce předpovědi pro
budoucnost, v korporátním nasazení určitě užitečná pomůcka pro sledování některých z měřítek
výkonnosti kampaně vedené přes Twitter. Dá se také porovnávat statistiky jednotlivých účtů mezi
sebou, nabízí se možnost srovnat statistiky účtů konkurenčních firem a vyvést z nich následky.

Sledovat se dají statistiky těchto veličin: počet followerů, počet sledovaných účtů a počet tweetů
z jednotlivých dní. Na přiloženém obrázku uvádím srovnání followerů účtu @google a @bing. Jistě
zajímavý je fakt, že vzájemný poměr followerů přibližně odpovídá tržnímu podílu jednotlivých
vyhledávačů.

D 6*22

>?+
@:

:
@ : -:
A 
 

 c&'  c
Tato pomůcka slouží k jednoduché synchronizaci RSS výstupu webové stránky a Twitteru. Při
registraci se zadá adresa RSS feedu a spojí se s účtem Twitteru, kam se pak automaticky ve
stanovených intervalech posílají tweety tvořené nadpis a začátek stránky doprovázené odkazem.
Využití této aplikace je určitě všude tam, kde hodláme informovat followery o aktuálním stavu webu,
existují i účty, které sestávají čistě z takto generovaných zpráv, vzhledem k jejich generickému obsahu
však nepřinášejí followerům žádnou přidanou hodnotu oproti klasickému RSS feedu a je určitě lepší
přidat i do účtu s převažujícím obsahem takto automaticky generovaným tweety, ze kterých bude
poznat, že za vším stojí živá osoba, protože jak již bylo řečeno v části věnované strategiím, lidé nemají
na Twitteru rádi automatiku, spammery a roboty.

 c&'  c
Co se této služby týče, jedná se o seznam účtů řazených podle počtu followerů. Každý může své místo
v pořadí zjistit a poslat o něm informaci ostatním (např. v době psaní práce byl nejsledovanějším
účtem na Twitteru uživatel @aplusk). Monetizace této služby spočívá jak se zdá v placené 0.pozici ʹ
na ní byl umístěn účet pracovní agentury Emurse.com, který by se jinak svými parametry a počtem
sledujících dostal na přední místa v žebříčku jen těžko.

13
 c&' c
Tato aplikace je opět založena na Adobe Air, v čemž se podobá výše popisovanému TweetDecku.
Uživatelské rozhraní je více podobné klasickému webovému Twitteru, místo více panelů volí ovládání
přepínáním tlačítky. Pokročilé je jednoduché sdílení obrázku přímým uploadem na yfrog.com, sdílení
odkazů se dá také vyřešit pomocí jedné ze tří podporovaných služeb. K aplikaci také existuje její
online varianta Seesmic.com, která se více podobá TweetDecku a jeho panelovému rozhraní.

 c&' /0c
Jedná se o online službu, která sleduje nejvíce přeposílané zprávy a citace napříč celým Twitterem.
Jednotlivé položky jsou rozděleny do následujících oddílů: Everything, News, Pics a Videos. Tyto
panely jsou odlišeny podle typu obsahu, na který jednotlivé zprávy odkazují, trendová témata jsou
řazena podle počtu přeposílání a lze je jednoduše přeposlat i na vlastní twitterový účet.

 c&'c
Tento online nástroj umožňuje jednoduše vytvářet ankety, pro hlasování není potřeba mít účet na
bitteru. Vytvářet se dají jak ankety s jednou možnou odpovědí, tak s více odpověďmi nebo odpovědí
vypsanou pomocí formuláře. Využití této pomůcky je určitě užitečné všude tam, kde chceme od
zákazníků získat feedback, při vhodném načasování položení dotazu ajeho formě se určitě jedná o
velice užitečný nástroj.

 c! &' c


Další z žebříčkových služeb, tentokrát se zaměřující na citovanost určitého účtu a na počet přeposlání
odkazu na stránku. Využít se dá pro zjištění statistik přeposílání odkazu, který pro naše účely vyšleme
na Twitter a pak pozorujeme jeho další cestu napříč celou sítí, případně pro statistiky retweetů (RT)
některého z našich obchodních sdělení a komentáře přidané k němu jednotlivými uživateli.

 c&' c
Tato aplikace slouží k organizaci sledovatelů (followerů), jejich přehledu a zvážení, jestli stojí za to, je
sledovat. Využití pro korporátní účely je nasnadě: oddělit prosté fanoušky značky od důležitých
zákazníků, budoucích možných partnerů, ty sledovat a nebýt tak zbytečně informačně přesycen
sledováním všech.

14
cc
Twitter představuje silný nástroj, který se dá při vhodném nasazení použít jako účinný prostředek ke
komunikaci se zákazníky, jak ve smyslu zákaznické podpory a získávání zpětné vazby, tak k budování
image značky (kde značku můžeme chápat i jako jméno twittující osoby) i odborníky z oboru. Jako
účinná pomůcka se ukazují externí aplikace vystavěné na Twitter API, které pro pokročilejší užívání
poskytují řadu užitečných usnadnění, která webové rozhraní Twitteru nemáa při vhodné volbě
prostředku mohou řadu procesů spojených s prezentací firmy na Twitteru automatizovat a
zefektivnit. Co se samotných sdělení a zpráv rozesílaných do sítě týče, odborníci doporučují přinášet
přednostně zajímavé informace a pomůcky, nesoustředit se na čistou propagaci.

15
c c cc c
1.c Gartner.com: Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2010
[online] [cit. 20.10.2009]
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613
2.c TechCrunch.com: Twitter Reaches 44.5 Million People Worldwide In June (comScore)
[online] [cit. 3.8.2009]
http://www.techcrunch.com/2009/08/03/twitter-reaches-445-million-people-worldwide-in-
june-comscore/
3.c cs.wikipedia.org: Twitter ʹ Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit. 18.10.2009]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Twitter
4.c search.twitter.com: Twitter Search Operators [online] [cit. 8.11.2009]
http://search.twitter.com/operators
5.c help.twitter.com: Twitter Support :: Adding your phone number to Twitter
[online] [cit. 17.11.2008]
http://help.twitter.com/forums/10711/entries/14589
6.c tyinternety.cz: Podrobný průvodce Twitter seznamy [online] [cit. 4.11.2009]
http://www.tyinternety.cz/socialni-site/podrobny-pruvodce-twitter-seznamy-364
7.c help.twitter.com: Twitter Support :: The Official Twitter Text Commands
[online] [cit. 6.11.2008]
http://help.twitter.com/forums/59008/entries/14020
8.c Hall, Paul. Twitter Top Success Secrets and Best Practices: Twitter Experts Share The World's
Greatest Tips, Emereo Pty Ltd, ISBN: 19-2157-330-9
9.c twitter.com: IolaHill on Twitter [online] [cit. 15.10.2009]
http://twitter.com/IolaHill352
10.c en.wikipedia.org: Twitter ʹ Wikipedia, the free encyklopedia
[online] [cit. 14.11.2009]
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
11.c voices.washingtonpost.com: Microsoft's Bing adds Twitter search (update: Google will too)
[online] [cit. 21.10.2009]
http://voices.washingtonpost.com/fasterforward/2009/10/microsofts_bing_adds_twitter_s.
html?hpid=sec-tech
12.c blog.actum.cz: Twitter zvažuje zpoplatnění služeb [online] [cit. 21.11.2008]
http://blog.actum.cz/twitter-zvazuje-zpoplatneni-sluzeb/
13.c apiwiki.twitter.com: Twitter API Wiki/ Things Every Developer Should Know
[online] [cit. 15.6.2009]
http://apiwiki.twitter.com/Things-Every-Developer-Should-Know#1ThereareactuallytwoAPIs
14.c TechCrunch.com: The Top 21 Twitter Applications (According to Compete)
[online] [cit. 19.2.2009]
http://www.techcrunch.com/2009/02/19/the-top-20-twitter-applications/
15.c emarketer.com: Why People Use Twitter [online] [cit. 28.7.2009]
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007193
16.c mashable.com: STUDY: 80% of Twitter Users Are All About Me [online] [cit. 29.9.2009]
http://mashable.com/2009/09/29/meformers/

16
c(
c 1 c -c
API - aplikační rozhraní, umožňujícím vytvořit aplikaci na jeho základě

Captcha - převážně obrazový nástroj bránící automatické registraci robotů do systému

Crawler - program určený k automatickému procházení sítě informačních zdrojů

Feed - zdroj aktuálních dat z určité oblasti poskytovaný v daném datovém formátu

Follower - jednotlivec, sledující určitý účet na Twitteru

Mikroblog - blog s omezenou maximální délkou odesílaných zpráv

RSS - technologie určená k odběru novinek z webu

Tweet - jedna konkrétní zpráva vytvořená pomocí sociální sítě Twitter

Twitter - internetová sociální síť

17