You are on page 1of 6
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (α + β) 2 = α 2 + 2 ⋅ α ⋅ β + β 2 (α − β) 2 = α 2 − 2 ⋅ α ⋅ β + β 2 (α + β)3 = α3 + 3 ⋅ α 2 ⋅ β + 3 ⋅ α ⋅ β 2 + β3 (α − β)3 = α3 − 3 ⋅ α 2 ⋅ β + 3 ⋅ α ⋅ β 2 − β3 α 3 + β 3 = (α + β) ⋅ (α 2 − α ⋅ β + β 2 ) (α + β) ⋅ (α − β) = α 2 − β 2 α3 − β3 = (α − β) ⋅ (α 2 + α ⋅ β + β 2 ) Παρατηρήσεις : (− α + β) 2 = (α − β) 2 , (− α − β) 2 = (α + β) 2 , (−α + β)3 = −(α − β)3 , (− α − β)3 = − (α + β) 2 Ασκήσεις : Άσκηση 1 : Να αναπτύξετε τις παρακάτω ταυτότητες: 1. (x + 1) 2 2. (x + 2) 2 3. (x − 1) 2 4. (x − 3) 2 5. (2x + 1) 2 6. (2x − 3) 2 7. (2x + y)2 8. (2x − 3y)2 9. (2x + y)2 10. (2α 2β 3 x 4 + β 2 γ 3 y 2 ) 2 11. (2αx 2 − 4α 2 y)2 12. (−2x + α 2 ) 2 13. (−2α 3 − β 2 ) 2 14. (x + 1) 3 15. (x − 2) 3 16. (2x + 3y)3 17. (αx − β) 3 18. (− x − 1)3 19. (x + 1) ⋅ (x − 1) 20. (αx + β) ⋅ (αx − β) 21. (x + 2) ⋅ (2 − x) 22. (x + 2) ⋅ (2 − x) 23. (α 2 x 3 + β 4 ) ⋅ (α 2 x 3 − β 4 ) 24. (x + 1) ⋅ (x 2 − x + 1) 1 2 25. (x − 1) ⋅ (x 2 + x + 1) 26. (x + α) ⋅ (x 2 − αx + α 2 ) 27. (α+ ) α 1 1 1 α2x3 βx 2 28. ( α − )3 29. ( α + ) ⋅ ( − α) 30. ( − ) α α α β4 α2 31. ( 2 + 1) 2 32. (2 2 − 3 ) 2 33. (2 2 + 3 3 ) ⋅ (3 3 − 2 2 ) α β 3 34. ( 2 − 1) 3 35. ( x − y )2 36. ( − ) β α Άσκηση 2 : Να συµπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες: 1. ( ........ + ........ ) 2 = α 2 + ........ + 9 2. ( ........ + ........ ) 2 = α 2 − 10α + ........ 3. ( x 2 + ........ ) 2 = ........ + ........ + 9 4. ( x 2 + ........ ) 2 = ........ + 4xy + ........ 5. ( ........ − ........ ) 2 = 4α 2 − ........ + 3β 2 6. (α − ........) ⋅ (1 + ........) = α 2 − 1 7. (αβx − ........) ⋅ (1 + ........) = α 2β 2 x 2 − 1 8. (3x + 4y) ⋅ (4y − ........) = ........ − 9x 2 9. (........ + ........ ) 3 = 8α 3 + ........ + ........ + 1 10. (........ − 3 ) 3 = 8α 3 − ........ + ........ − ........ 11. x 3 + ........ = (x + 2) ⋅ (........ − ........ + ........) 12. ........ + ........ = (........ − ........) ⋅ (........ − 2αβ + 4β 2 ) Άσκηση 3 : Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις: 1. 2 ⋅ (α + 3) 2 − 3 ⋅ (α − 2) 2 − (α + 1) ⋅ (1 − α) 2. 2 ⋅ (x 2 + α 2 ) 2 − 3 ⋅ (x 2 − α 2 ) 2 − (x + α) ⋅ (α − x) ⋅ (x 2 + α 2 ) 3. x ⋅ (x − 1) 2 − (1 − x) 3 − 2x ⋅ (x − 1) ⋅ (1 + x) (α 2 x 2 + β 2 y 2 ) − (α 2 x 2 − β 2 y 2 ) 4. α 2β 2 x 2 y 2 5. α ⋅ (− x 3 + 1) 2 − x ⋅ (−α 2 − 1) 3 − αx ⋅ (α − x) ⋅ (x + α) Άσκηση 4 : Να αποδείξετε τις παρακάτω σχέσεις: 1. α 2 + β 2 = (α + β) 2 − 2α ⋅ β 2. α 3 + β 3 = (α + β) 3 − 3α ⋅ β(α + β) (x + y)2 (x − y)2 3. − = 2xy 2 2 (x + 2) 3 (x − 2)3 4. − = 3x 2 + 4 4 4 5. (x − 1)3 − (x + 1)3 − (1 − x 2 ) ⋅ (x 2 + 1) = (x 2 − 3) 2 − 12 6. (x + α) ⋅ (x + β) = x 2 + (α + β) ⋅ x + αβ 7. (x + α) ⋅ (x + β) ⋅ (x + γ) = x 3 + (αβ + βγ + αγ) ⋅ x 2 + (α + β + γ) ⋅ x + αβγ 8. (α + β + γ) 2 = α 2 + β 2 + γ 2 + 2αβ + 2αγ + 2βγ 9. (x − 2 ) 2 ⋅ (x + 2 ) 2 − (x 2 + 2) 2 + 8x 2 = 0 10. (x 2 − y 2 ) 2 + (2xy)2 = (x 2 + y 2 ) 2 Άσκηση 5 : Να υπολογίσετε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων: 1. Αν x = 3 + 2 και y = 3 + 2 της παράστασης: K = 3x 2 − 7xy + 3y 2 2 2 2. Αν x + y = 5 και x ⋅ y = 10 των παραστάσεων : A = x + y και Β = x 3 + y 3 1 1 1 3. Αν x + = 5 των παραστάσεων : A = x 2 + 2 και Β = x 3 + 3 x x x ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ 1η περίπτωση: Κοινός παράγοντας 1. 15αx − 30αy − 10αω 2. αxy 2 + αx 2 y 3 − αx 3ω 2 3. 6αxy 2 + 12αx 2 y 3 − 18αx 3 y 2 4. − α 3β 2 γ 4 x 3 − α 2β 3 γ 3 x 4 + α 3β 4 γ 2 x 2 y 2 2η περίπτωση: Οµαδοποίηση 1. αx − αy + βx − βy 2. x3 − x 2 − x + 1 3. 2αx + 3βω + 2αy + 3βx + 3βy + 2αω 4. αβ + α − β − 1 5. αβx + αx − αβy − αy − βx − x + βy + y 3η περίπτωση: Ταυτότητες Α) ∆ιαφορά τετραγώνων: 1. x2 −1 2. x2 − 9 3. x2 − 5 4. 9x 2 − 16 5. x 4 − 81 6. 3x 3 − 27x 7. 4x 2 − 9y 2 8. x 4 − 81y 4 9. 4(x + 1) 2 − 9(y − 2) 2 10. x 6 − y6 11. 16(x 2 + x + 1) 2 − 9(x + 1) 4 12. (x 2 + 1) 2 − 4x 4 Β) Τετράγωνο αθροίσµατος ή διαφοράς δύο µονωνύµων : 1. x 2 − 4x + 4 2. x 2 + 4xy + 4y 2 3. − 3x 2 + 12x − 12 4. x 2 − 4x + 4 − α 2 5. x 2 + 4xy + 3y 2 6. x 4 + 4x 2 y 2 + 4y 4 7. x 4 + x 2 y2 + y4 8. α 6 − 2α 3 + 1 9. α 4 − 6α 2β 3 + 9β 6 10. x 8 + x 4 y 4 + y8 11. (α 2 + 2α + 1) + 2(α + 1) + 1 12. (α 2 + 2α + 1) − 6(α + 1)β + 9β 2 Γ) Κύβος αθροίσµατος ή διαφοράς δύο µονωνύµων : 1. x 3 + 3x 2 + 3x + 1 2. x 3 − 6x 2 + 12 x − 8 3. x 3 − 6αx 2 + 12α 2 x − 8α 3 4. 27 − 27α + 9α 2 + α 3 5. 1 − 3(α − 1) + 3(α − 1) 2 − (α − 1) 3 6. α 3β 3 + 3α 2β 2 + 3αβ + 1 7. 8. 9. ∆) Άθροισµα ή διαφορά κύβων : 1. x3 − 1 2. x3 + 8 3. 8x 3 − 27 4. x 6 − y6 5. x 9 − y9 6. x 6 − y9 4η περίπτωση: Τριώνυµο 1. 3x 2 − 12x 2. − 5x 2 + 3x 3. − 3x 2 + 12 4. 3x 2 − 12 5. − 3x 2 − 12 6. 3x 2 + 12 7. x 2 − 5x + 6 8. x 2 − 3x − 4 9. x 2 + 7x + 12 10. x 2 − 5xy + 6y 2 11. x 2 − 3xy − 4y 2 12. 3x 2 + 12y 2 13. x 4 − 5x 2 + 4 14. x 4 + 3x 2 − 4 15. x 4 − 3x 2 y 2 − 4y 4 16. 3x 2 − 5x + 2 17. − 2 x 2 − 5x + 7 18. − x 2 − 5x + 6 5η περίπτωση: Συνδυασµός των προηγούµενων περιπτώσεων 1. − 2x 5 + 32x 2. x 3 − 5x 2 + 6x 3. α 2 − x 2 − 2α + 2x 4. x 8 − 3x 4 − 4 5. α 2 x 4 − α 2 y 4 + β 2 y 4 − β 2 x 4 6. α 2 − x 2 − 2α + 4x − 3 7. x 2 − 2xy + y 2 − 9α 2 8. x5 − x 4 + x3 − x 2 + x − 1 9. x 3 + 3x 2 + 3x + 1 − 8y 3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ 1. 2(4 − 3x) − 3(2 − 2x) = 0 2. 2(4 − 3x) − 3(2 − 2x) ≥ 0 2 − 3x x −1 1 − 3x 3 − x 3 ⋅ (2 − x) 3⋅ 2+ 3. 2⋅ − ≤x− 2 − 3 =2+x 3 15 5 4. 5 2 x 1 x 2 3 5. 1 − [x − − ⋅ ( − 3)] ≤ 0 6. =− 2 3 3 x−3 1− x ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 1. 2x 2 + x = 0 2. 2x 2 − 8 = 0 3. 2x 2 + 8 = 0 4. − 3x 2 + 27 = 0 5. − x2 − 1= 0 6. − 2x 2 + 8x = 0 7. x 2 − 5x + 4 = 0 8. x 2 + 3x − 4 = 0 9. − x 2 + 5x − 6 = 0 10. 2x 2 − 5x + 3 = 0 11. − 3x 2 + 5x − 2 = 0 12. − 3x 2 + 6x − 3 = 0 13. x2 + x +1= 0 14. 2x 4 − 32 = 0 15. 2x 4 − 8 = 0 16. 8x 3 − 2x = 0 17. x 4 − 5x 2 + 4 = 0 18. x 3 − 5x 2 + 4x = 0 19. (x − 2) 2 (x + 1) = (x 2 − x − 2)(2x + 1) 20. (x − 2)(x + 1) = x(2 − x) 21. x3 − 1 = 0 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Άσκηση 1 : Να απλοποιηθούν οι παρακάτω παραστάσεις 3− x 3x − x 2 1. 2. x2 − 9 x 2 − 4x + 3 3x − 3y + αx − αy x 3 − 5x 2 + 6x 3. 4. x 2 − xy 9x − x 3 x 2 + 4x + 4 x 2 − x − 2 x 2 + 1 2x − 4 3x 3 − 12x 5. ⋅ ⋅ 6. : x3 + x x 4 − x2 x 2 − y2 x 4 − y4 x2 − x x3 + 1 x 2 + 4x + 4 x 2 − x − 2 4 − x 2 7. 8. ⋅ : 2 − x 2 + 2x − 1 x3 + x x x +1 x2 + x + 1 1 1 α2 + α 2x + 3 3x − 2 5 9. (1+ + 2 ) ⋅ 3 10. − − 2 α α α +1 2x − 2 3x + 3 6x − 6 x −1 x + 2 3x 3x 2 − 14 1 1 1 11. − + 2 12. + − − x − 2 x +1 x − x − 2 x 3 − 5x 2 + 6x 2− x x−3 x Άσκηση 2 : Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις 3− x 3x − x 2 1. =0 2. =0 x2 − 9 x 2 − 4x + 3 2 1 1 x2 + 1 x 1 3. − = 4. = + x +1 x −1 1− x2 x3 − x x 2 − x x 2 + x x−2 2 4 x +1 1 5. − = 2 6. = 2x 2 − x x − 2x x3 + 1 x3 + x 2 + x