You are on page 1of 2

‫לייגט אריין אייער קלאסיפייד אינעם "עקרת הבית" פאר בלויז ‪$5‬‬

‫‪To advertise call: 718-388-7744‬‬ ‫‪e-mail: mail@dailygitmorgen.com‬‬


‫אלטערנעיט‬ ‫דינסטאג פר’ מקץ כ”ג כסלו תשע”א לפ”ק ולמס’ ‪Nov. 30 ‘10‬‬
‫היינט‬ ‫סייט פארקינג‬ ‫‪11:44‬‬ ‫חצות‪:‬‬ ‫סוף זמן קר”ש‪8:45 :‬‬ ‫עלות השחר‪5:46 :‬‬
‫היינט‪ :‬אין קראפט‬ ‫‪585‬‬ ‫‪4:29‬‬ ‫שקיעה‬ ‫סוף זמן תפלה‪9:44 :‬‬ ‫‪6:58‬‬ ‫נץ החמה‪:‬‬
‫‪56° - 53°‬‬
‫רעגן‬
‫מארגן‬
‫ביליגסטע‬
‫געז בעסטע סערוויס‬
‫די ביליגסטע פרייזן‪ ,‬די‬
‫בחיים ‪718-935-1333 #2‬‬
‫•‬
‫ראוז קעסל ‪718-797-5500 -‬‬ ‫סדר ובחרת‬
‫מזל טוב! די שענסטע חתונה‬

‫‪59° - 34°‬‬
‫רעגן ‪ /‬ווינטן‬
‫‪3.05‬‬ ‫‪GULF‬‬
‫‪176 MCGUINNESS BLVD‬‬
‫מסכת שביעית היום אתמול שבוע חודש‬
‫שידוכים‬
‫א‪ ,‬ב ח‪ ,‬יא‬
‫שביעית‬
‫חזרת מס' שביעית א‪ ,‬ט‬
‫תרומות א‪ ,‬ח‬
‫משנה‬
‫פעסל אויל האלט ביי‪$85.73 :‬‬
‫מו”ה שמואל צבי ווייל הי”ו ‪ -‬ק”י‬ ‫הבה”ח כמר יצחק אייזיק נ”י‬ ‫מו”ה הערשל וויינער הי”ו ‪ -‬ב”פ‬
‫מו”ה וואלף טירנויער הי”ו ‪ -‬ב”פ‬ ‫הבה”ח כמר דוד נ”י‬ ‫מו”ה ישראל משה גראס הי”ו ‪ -‬ב”פ‬

‫‪²¸½»É ¾k°´È¶ ¯ ¾´Ã ¾ÇÁÇ· ¸² ¾È¸´´Ã¯ ·½´Æ‬‬


‫¶‪¾Ç¸Ã¾Ã»Á³¼¸¯°Å½·¿´µÁ±¾ÇÁ´´È¾¸¸µ¾¸¯¼º‬‬
‫‪³¶½È°Å½´·ÁÈ°³Ã´¶¸²ÇÁ·¿´¯¾³´µ¾¸¸µ‬‬
‫‪³Ã´¶²³°¸À½°‬‬
‫‪¼´¸³‬‬
‫‪$yT_khuO cn‬‬
‫‪R qR mR kK‬‬
‫‪´¸³‬‬ ‫‪±ÇÁ°º¸¸Ç»¯´´ Ƕ³Ç³ɸ°°‬‬
‫)‪32 Lorimer St. (Lee Gardens‬‬
‫‪³»¸»³ɴŶ²Á°ÇÁ° 7:30³ÁȽ·»Á°³ Äƽ à ± ¼´¸°‬‬
‫מיר ערווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן‬ ‫זייט אייך משתתף "היינט נאכט"‬
‫חיים ווייס )פראממער(‬
‫יוסף דוד באנדא ‪ -‬אלי פאדווא‬
‫‪ -‬יצחק יודא קליין ‪ -‬ליפא‬
‫מסיבת הצלה‬
‫יאקאבאוויטש ‪ -‬ליפא פרידריך‬
‫ראובן ווייס ‪ -‬משה פראממער‬
‫בביתי ‪ 112‬מידלטאן סט‪.‬‬
‫)צווישן מארסי און העריסאן(‬
‫סאטמאר מצה בעקעריי ‪ 322‬ראטלידזש סט‪ -.‬מיר נעמען אויף נאך אינגעלייט‬
‫אויף פארשידענע פאזיציעס‪ ,‬וועלגערס‪ ,‬רעדלערס‪ ,‬משגיחים א‪.‬א‪.‬וו‪.‬רופט ‪2262-522-718‬‬
‫געזוכט צו פארדינגען א רום אין מיין אפיס פלאץ פאר ‪ 3‬מענטשן מיט סטארעדזש פאר ‪ $350‬א חודש אינקלודעד יוטילעטיס און אינטערנעט ‪347-362-0847‬‬
‫א שיינע ביהמ"ד איז געווארן עווילעבל אויף חנוכה פאר מסיבות וכו' די ערשטע חנוכה נאכט מיטוואך רופט ‪347-228-3715‬‬
‫סאטמאר פלייש געשעפט ‪684 Myrtle Ave 718-522-2210 - 187 Ross St. 718-599-1212‬‬
‫באשטעלט אונזערע געשמאק'סטע עסן אין טעם און אין כשרות‪ ,‬פאר אייער חנוכה מסיבה‪.‬‬
‫רופט אריין פאר די חנוכה לאטקע ספעשל‬
‫סאבסיטוט שדכן ‪ -‬פאר מנהלים‪ ,‬מלמדים‪ ,‬סאבסיטוט'ס וכדו' רופט ‪ 206-312-6972‬און לאזט א מעסעדזש‬
‫פאר אלע אייערע ‪ MOVING VIOLATIONS‬ספעשיל אין אפסעיט פאר ‪ 275$‬רופט שוין ‪917-957-7545‬‬
‫‪ 1‬בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען רופט ‪5827-387-718‬‬
‫בעסטע וואקעישאן! פאר טאג‪ ,‬וואך אדער שבת‪ ,‬הערליכע פלאץ‪ ,‬היימישע קעיטערינג‪ ,‬בהשגחת וועד הכשרות ק"י‬
‫מי מנוחות רעזארט ‪ ,‬מאנראו‪ .‬נאנט צו בתי מדרשים און שאפינג סענטער – ‪845-662-5730‬‬
‫‪For more information & pictures www.ReserveKosher.com listing #1484‬‬
‫טויגליכע ‪ - Handyman‬וועט טוהן פאר אייך אלע ‪ Handy‬ארבעט ‪ -‬שנעלע ארבעט‪ ,‬גאר ביליג‪718-490-1750 :‬‬
‫עקספיריענסד פלאמבער פאר אלע אייערע געברויכן ‪347-448-2589‬‬
‫א אפיס צו פארדינגען‪ ,‬בעיסמענט‪ ,‬ניי איבערגעבויעט רופט צווישן ‪ 7 - 5‬ביינאכט ‪917-624-5859‬‬
‫עקספיריענסד הענדימען ‪ -‬מיר מאכן אלע אייערע היים ארבעט‪ ,‬עלקעטריק‪ ,‬פלאמבינג‪,‬‬
‫‪ ,appliances‬אינסטאלעישן‪ ,‬און נאך‪ ,‬בעסטע פרייזן ‪ -‬בעסטע סערוויס רופט‪347-623-3885 :‬‬
‫"כל טוב קאר סערוויס" היימיש פארלעסליך ‪ -‬לאקעל ‪ -‬לאנג דיסטענס ‪ -‬רופט ‪ 24‬שעה ‪347-495-4339‬‬
‫טיקעטס ‪ -‬מיר ערלעדיגן ‪ Traffic Moving‬טיקעטס פאר די בעסטע רעזולטאטן רופט‪347-850-5464 :‬‬
‫ווען סערוויס אברהם דוד מאסרי‪917-701-8810-‬‬
‫איבערצומאכן אייערע ווייערס אין אייער בילדינג רופט דעם ‪EXPERIENCED ELECTRICIAN 917-652-9624‬‬
‫סעטעלט'ס אייער קרעדיט קארד חובות פאר סענט אויפן דאלער ‪718-977-5555‬‬
‫אנגעזעצט מיט אייער קרעדיט קארד? רופט דעם היימישן עקספערט צו סעטלען אייער סענט אויפן דאללער‪,‬‬
‫רופט היינט ‪ 718-568-9189‬און אין די זעלבע צייט באקומט א ‪ FREE 100$‬געז קארד!‬
‫מיר קויפן אפ אייער ‪ silver gold platinum‬רופט ‪347-551-0643‬‬
‫אכטונג שמשים‪ :‬מיר האבן מקוה האנטוכער ‪ - 22x44‬אויך האבן מיר האנטוכער צו ווישן די הענט רופט ‪718-855-2231‬‬
‫פדיון הבן מטביעות צו פארקויפן רופט ‪646-737-4880‬‬
‫פאר אלע טרענספערס פון סעקשאן ‪ 8‬אדער ליעס ריניועל אדער אראפטראגן אייער ‪ Recertification package‬שלום יוסף הערשקאוויטש ‪718-384-4546 -‬‬

‫‪Learn Graphic Design, Photo Editing, Image Retouching Etc.‬‬


‫‪call: 347-585-7325 or email to art.psd@gmail.com‬‬