You are on page 1of 9

Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.

hu

P. Barry

Úrvacsora. Mi is ez eredetileg? Nekünk hívőknek mi részünk van ebben? Az


Úrvacsora mögötti törvényszerűségen gondolkodtam. Az Ószövetségre
gondoltam és összes ceremóniára, amiken a hívőknek részt kellett venniük, és az
iskolamesterre, aki megmutatta nekünk a képtelenségünket. Nagyon sok munkát
követelt, hogy megmutassa nekünk, mennyire képtelenek vagyunk.

Valószínűleg nagyon sok időt megspórolhattunk volna az Úrnak, ha egyszerűen


csak elismerjük, hogy mennyire képtelenek vagyunk. Az Úr tudta ezt, és meg
akarta ezt nekünk mutatni. A büszkeségünk miatt úgy gondoljuk, hogy mi is
vagyunk valakik az Úrvacsora folyamatában.

Róm 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye


megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Van egy törvény, a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. Ehhez arra
van szükség részemről, hogy elszakadjak a saját cselekedeteimtől, megálljak és
lássam az Úr szabadítását. Ez a csodálatos az Úrvacsorával kapcsolatban.

Az Úr a következőképpen várja el a részvételünket. Azt akarja, hogy szakadjunk


el a saját cselekedeteinktől, és közösségben legyünk az Ő asztala körül.
Figyeljük, amint fogja a kenyeret, félreteszi, imádkozik érte, megtöri és nekünk
adja. A mi részünk az, hogy elfogadjuk. A közösség, az Úrvacsora Jézus
Krisztussal az, amikor mi megszűnünk cselekedni, és Ő az, aki cselekszik. Amikor
mi felhagyunk azzal, hogy valamit kimunkáljunk, és megengedjük, hogy Ő
valamit belénk munkáljon, amit már kimunkált.

Lehet, hogy van sok vallásos elképzelésünk arról, hogy mit is kell tennem, mielőtt
közösségben lehetek az Úrral, de az Úr csak ennyit mond: állj meg, és ülj az Én
asztalomhoz. „Ülj az Én asztalomhoz! Hadd töressem Én meg érted! Hadd adjam
neked Magamat! Kérlek, higgyél Nekem! Fogadj el Engem! Engedd meg, hogy
betöltselek a Szellememmel!” Ez az igazi közösség, az igazi Úrvacsora az Úrral. Ő
él bennünk. Az élet szellemének a törvénye képes engem szabaddá tenni a bűn-
és a halál törvényétől.

Ma, ahogy a kenyérre gondolunk, tudjuk, hogy ez Isten megtöretett testét


jelképezi. Ő volt az, aki leginkább el volt különítve, meg volt szentelve. Szent volt
mindenféle módon, emberként itt a földön. Eljött és közöttünk lakozott
emberként. Mégis Isten volt. Az Ő emberi mivoltában soha nem bukott el.
Odaadatott és megtöretett értünk, hogy miénk lehessen az Ő életének
folyamatos áradata. Vegyük a kenyeret az élet ajándékára emlékezve.

Aztán fogta a poharat. 3Mózesben azt olvassuk, hogy vérontás nélkül nincsen
bűnbocsánat. Az Ő drága halála – szó szerint keresztre feszíttetett és a vére
odakerült a kegyelem trónjára –, és annak hatása nem csak akkor érvényesült,
hanem örökkön örökké hatással van ránk. E vér miatt az Úr előtt állhatunk. Van
egy helyünk Őelőtte. Ott megszűnhetünk a saját cselekedeteinktől, és ebben a
megújult életben élhetünk.
Ez a vér – ez a drága vér –, ami egyszer és mindenkorra megszabadított minket,
nem csak eltakarta a bűneinket – amik aztán egy idő után újra előbukkannak, és
újra megláthatjuk őket –, hanem eltörölte azokat. A legmélyebb tenger fenekére
vetette, és mostmár az Ő vére az, ami árad rajtunk keresztül. Egymásra is
máshogy nézhetünk, és magunkra is máshogy nézhetünk. Az Ő vére betakar
minket. Az Övéi vagyunk. Neki nagy öröme van abban, hogy az Ő vérét adta
értünk. Vegyük a poharat, ahogy Őrá emlékezünk.

P. Kende

Ma reggel az ébredésről szeretnék beszélni. Egy ébredésről, ami történt


Izraelben. Ismerjük Izrael történetét. (Ha nem, akkor iratkozz be P. Bendegúz
órájára.)

Az egyik jellemzője Izrael történelmének, hogy nem volt kiegyensúlyozott, hanem


voltak benne nagy ugrások. Az Úrral jártak, elhagyták, megtértek, az Úrral jártak,
elhagyták az Urat, megtértek … Nem kell meglepődnünk ezen, mert ismerjük ezt
a saját életünkből.

Mi is tudunk könnyen ostobák lenni, amikor jól megy minden. „Megy ez nekem.”
Még amikor rosszul megy is, tudok nagyon büszke lenni a szívemben. „Megy ez
nekem, megoldom én ezt magam is, Isten nélkül.” Annyira nem megy így!
Annyira szükségünk van arra, hogy újra és újra Istenhez jöjjünk, Tőle merítsünk.
Az élet ajándéka, a tisztaság ajándéka, amit az Úr adott nekünk – újra és újra
térjünk vissza ehhez, mert különben nem tudunk járni azon a módon, amire Isten
teremtett minket.

1Sám-ben Izrael elfordult az Úrtól. Amikor a frigyláda ott volt Izraelben, akkor
Izrael győzött, mert a frigyláda Isten jelenlétéről szólt és Isten vezetéséről.
Amikor Izrael eddig a frigyládát vitte a csatába, akkor legyőzhetetlenek voltak, de
most Izrael elfordult az Úrtól. Izraelt nem érdekelte az Úr, hanem csak maguk.
Amikor csatába mentek a filiszteusok ellen, akkor nem vitték a frigyládát, és a
filiszteusok megverték őket.

Ezért Izrael népe azt mondta: amikor a frigyláda nálunk volt, nem tudtak
legyőzni, hozzuk a frigyládát; és ha hozzuk, akkor minden rendben lesz. Ez
nagyon érdekes gondolat. Mert tudod, mi történt? Nem az Urat keresték, hanem
a győzelmet. Úgy gondolták, hogy a frigyláda jó eszköz lesz ehhez, hogy a
szövetség emlékeztetője lesz a győzelmük.

Ezt annyira ismerjük. „Minél nagyobb Bibliát cipelek, annál szentebb vagyok.
Minél több P. Stevens üzenetet hallottam, annál jobb keresztény vagyok. Minél
nagyobb keresztem van a nyakamban, annál inkább az Úrral járok.” Ezek szerint
VIII. ker. éjszakánként tele van srácokkal, akik az Úrral járnak :-). Ám nem a
kereszt, nem a Biblia mérete számít, hanem az, hogy az Úrral járok.

Ezek a dolgok rendben lehetnek. Nekem nagy Bibliám van, mert szeretek bele
írni; hallgatok üzeneteket, mert felépítenek az Úrral való járásomban. Viszont
nem arról van szó, ha bajod van, akkor dobjunk be valami varázslatot. „Itt van ez
a CD, vagy ez az Igés kártya, és megoldja a bajodat.” Miért csinálom? Miért
Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu

megyek oda?

Miért vitték Izrael fiai a frigyládát magukkal?

Azt mondjuk: hozd a Bibliád a gyülekezetbe, sőt mindig legyen nálad, mert lehet,
lesz rá alkalmad, hogy olvasd. Lehet egy lakatlan szigeten ragadsz, és van 3
napod az életedből, mivel töltöd? :-)

Miért hordom magammal? Azért, mert ez az elvárás? Nem! Hanem mert az Urat
akarom keresni.

Izraelben ebből semmi nem volt. Ezért kivitték a frigyládát és Isten nem volt
velük, megverték őket a filiszteusok megint, és elvitték a frigyládát. Mert nem az
Urat keresték, hanem csak a győzelmet.

Keressük az Urat, és ha nekünk adja a győzelmet, az jó. Ha nem, akkor is megvan


az Úr, ami a legnagyobb győzelem.

A filiszteusok elvitték a frigyládát, de Isten nem engedte, hogy jól érezzék


magukat a bőrükben. Mindenféle csapásokkal megverte őket, úgyhogy a
filiszteusok visszaküldték a frigyládát.

1Sám 6 visszajön a frigyláda.

1Sám 6:20-21 20Mondának azért a Béth-Semesbeliek: Kicsoda állhat meg az Úr


előtt, e szent Isten előtt? És kihez megy el mi tőlünk? 21Követeket küldének akkor
Kirjáth-Jeárim lakosaihoz, mondván: A Filiszteusok visszahozták az Úrnak ládáját,
jőjjetek el, és vigyétek el azt magatokhoz.

Vigyétek el! Vigyétek el!

Ez annyira érdekes, mert az Úr ládájának volt helye. Megvolt a helye, hogy a


szövetségre emlékeztessen, de nem oda vitték. Ez fura. Azt mondanám: miért? A
válasz: habár a frigyláda visszajött, mégis az emberek a szívükben nem keresték
az Urat, nem mentek az Úr után. A láda visszajött, de ez nem változtatta meg
őket. Ugyanolyanok voltak, mint amikor a filiszteusok elvitték a frigyládát.

Ezért nem válasz az, ha valaki nem tetszik nekem – egy hívő csinál valamit –,
akkor hozzávágok egy bibliaverset. Nem biztos, hogy ez tesz bármit. Arra van
szüksége, hogy bátorítsam abban, hogy keresni kell az Urat. Szüksége van Rá,
aztán lehet, szolgálhatok felé az Igével. Viszont az, hogy hozzávágom a Bibliát,
nem feltétlen jelent megoldást. Azért, mert mélyebbre kell mennie a dolognak.

1Sám 7:1-2a 1És eljövének a Kirjáth-Jeárimbeliek, és felvitték az Úrnak ládáját,


és bevivék Abinádáb házába, mely a dombon vala; és Eleázárt, az ő fiát az Úr
ládájának őrizésére rendelék. 2És lőn, hogy attól a naptól fogva, a melyen Kirjáth-
Jeárimban hagyták a ládát, sok idő eltelék, tudniillik húsz esztendő.

20 év! Gondolj bele, milyen lenne! Egy gyülekezet vagyunk, van közösségünk,
halljuk az Igét, szolgálnak felénk, a testvéreink felépítenek a hitben, bátorítanak.
Milyen lenne, ha azt mondanánk: kivesszük a prédikációt; mostantól
szórakoztatás lesz minden istentiszteleten, zene, viccek, színdarabok, filmek.
Kivesszük a prédikációt. Milyen lenne 20 évig, ha így lenne a dolog. Nem lenne
bátorításunk az Igéből. Milyen lenne? Nem lenne közösségünk. Milyen lenne?
Nem lenne kihívás. Nem lenne, hogy az Úr azt mondja: térj észhez! Nem lenne
olyan, hogy azt mondja az Úr: szeretlek, veled vagyok, el nem hagylak; örökké a
tiéd vagyok, és te az Enyém.

20 éven át ott lehetett abban a házban. A kutyát nem érdekelte. Senki nem
törődött vele. Olyan, mint amikor kicsit később Dávid azt mondja, hogy nem
kerestük az Urat Saul király idejében. „Hozzuk az Úr ládáját a maga helyére, mert
nem kerestük az Urat!” Ostobaság volt.

Eltelt 20 év, és az emberek nem keresték az Urat. Vannak emberek, van a világi
humanizmus, ateizmus, mindenféle izmus, akik azt mondják: „Ha a Bibliát
kitesszük a képből, akkor szabadok vagyok. Ha az erkölcsöt kitesszük a képből,
ha semmi nem bűn, akkor szabadok vagyunk.” Akkor az egy szilárd alap nélküli
társadalom, az anarchia. Az nem szabadság.

Bírák könyvében olvassuk, hogy a nép becsukta a Bibliát, és nem érdekelte őket,
mit mondott Isten. Bír 17:6, 21:25: ebben az időben nem volt király Izraelben,
ezért mindenki azt tette, ami jónak látszott a szemei előtt. Becsukták az Igét,
nem fogadtak el tekintélyt. Mindenki azt csinált, amit akart. Ha akarsz mocskos
dolgokat olvasni, ha olyan országról akarsz olvasni, ahol nem szeretnél élni,
akkor olvasd el Bírák könyvét.

Az anarchia nem szabadság. Az úgy szabadság, mintha fognál egy 3 éves


gyereket, betennéd egy csónakba, aztán kitennéd a Csendes óceán közepébe, és
azt mondanád: szabad vagy. Senki nem mondja meg, mit csináljon. Azt csinálhat,
amit akar. Nincs fölötte tekintély. Micsoda szabadság?! Szabadságnak tekintené
ezt bárki? Nem, hanem gyilkosságnak. Ugyanígy, amikor kitesszük a Bibliát,
akkor ez ilyen, az gyilkosság. Félretesszük az igazságot és nincs szabadság.

Arról beszélek, hogy 20 éven át nem keresték az Urat. Amikor olvassuk tovább,
van egy 20 éves ugrás:

1Sám 7:2b És Izráelnek egész háza síránkozék az Úr után.

Otthagyták a ládát, és sok idő telt el, 20 év. Aztán jön valami gyönyörű: Izraelnek
egész háza siránkozik az Úr után. Hogy lehet ez? Mi történt? Van itt valaki, akiről
nem történik említés. A 20 évben szolgált, munkálkodott. Ez Sámuel.

Sámuel szolgált Izraelben ebben az időben. Nem tudom, mit csinált. Lehet Biblia
klubot tartott gyerekeknek, és 20 éven át befektetett. Azok felnőttek, és azt
kérdezték: hol van az Úr? Lehet, házról-házra járt és szolgált. Lehet, prófétákat
tanított, bibliaiskolát csinált, egy értelemben. Nem tudjuk mit csinált, de 20 év
után Izrael siránkozott az Úr iránt.

Ez a legnagyobb éhínség, ha az Úr beszéde nem nyilvánvaló egy országban.


Ámos 8:11 éhínséget küldök a földre; nem kenyér után való éhínséget, hanem az
Én beszédemnek – az Úr beszédének – a hallása után való éhséget. Ez az, amiről
Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu

szól.

Sámuel szolgált csendben, beszélt, bátorított, prédikált, ahogy lehetett. 20 év


után a szívek megnyíltak. „Hol van az Úr?” Itt a jó hír. Lehetséges, hogy Silóban,
ahol az Úr ládájának lennie kellett volna, ott nem volt imádat. Lehetséges, hogy
ott nem történt semmi, nem volt szolgálat. Lehet, valaki elment arra a helyre,
ahol azt várta volna, hogy ott majd szolgálnak felé az Úr életével, szeretetével,
Igéjével, bátorításával, de nem történt meg. Kirjáth-Jeárimban, Abinádáb házában
azonban az Isten ládája otthonra talált.

Vannak, akik eldobják a Bibliát, de mindig vannak, akik nyitva akarják tartani.
Mindig vannak, akik megnyitják a szívüket arra, hogy akarják ezt. Lehet, az
evangelizációkon belefutunk egy csoportba, ott vannak négyen, akikhez
beszélünk. Hárman gúnyolódnak, de van egy, aki azt mondja: bocsáss meg,
sajnálom, amit mondanak, én hallani akarom, beszélj hozzám, érdekel.

Lehet, hogy a nyilvános helyeken nincs ott. Lehet, hogy a nyilvánosság előtt
nincs helye a Bibliának, de házról-házra van helye. Lehet, ha egy csoportban
beszélsz róla és azt mondod: ennek tekintélye van; akkor kiröhögnek. Ám
ugyanazok az emberek, ha négyszemközt beszélsz velük, lehet, az egyikük azt
fogja mondani: kérlek, mondd, beszélj nekem erről. „Baj van a házasságomban.
Nem tudom, hogy neveljem a gyerekeim. Mond-e valamit a Biblia erről? Hogy
bánjak a pénzemmel? Legyek-e a barátom kezese a kölcsönhöz?” Kinyitod a
Bibliát, Péld 6:1-2, és azt mondod: ne legyél a kezese. „Tényleg? A Biblia beszél
erről?” A Biblia beszél ezekről.

Lehetséges, hogy nyilvánosan nincs nagy dobszóló a Biblia mellett, nincs nagy
ünneplés, de ugyanakkor egyes emberek a szívükben hajlandóak elfogadni.

Sámuel szolgált 20 évig, de nem látunk semmit róla. Annyira kíváncsi lennék,
hogy mit csinált, pontosan hogyan csinálta. Annyira érdekelne, ha lenne még 8
fejezet arról a 20 évről! Isten azonban nem ezt mutatta meg nekünk, hanem azt
mondta: ha Isten embere jelen van, akkor lehetséges, akkor megtörténhet.
Lehet, éhínség van, de ha vannak Isten emberei, akkor igazán nincs éhínség.

Róm 10-ben olvassuk, hogyan történik ez:

Róm 10:14-15 14Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek?
Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának
pedig prédikáló nélkül? 15Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A
miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat
hirdetnek!

Ezért küldünk ki embereket. Ezért mondjuk Kornélnak, hogy Isten áldja a


szolgálatod, imádkozunk P. Józsiért; Gödöllőért, Kecskemétért, Kaposvárért,...
Igen, Uram. Lehetnének-e gyülekezeteink 30 városban? Szükség van rá. Mert
hogyan hihetnének, ha nem hallották? Hogyan hallanák, ha nem prédikálnak?
Hogy prédikálna, ha valaki nem bízza meg, és nem mondja neki: nyisd meg az
Igét, menj házról házra és bátorítsd az embereket, hogy keressék az Urat?
Ne engedd, hogy az idősek azt mondják: az én életemnek semmi célja, semmi
haszna. Hanem mondd azt: „Szükséged van az Úrra, és az embereknek, a
szomszédjaidnak szükségük van rád! Az imáid jelentősek. Lehet 88 éves vagy, kit
érdekel. Ha még itt vagy, az Úrnak célja van veled.”

Bátorítsd a fiatalokat: nincs szükséged drogra, piára, nincs szükséged minden


nap gyönyörre valaki mással, hanem az Úrra van szükséged, ahogy mi is
megtaláltuk. Mondd a gazdag embereknek, hogy találd meg az Urat, mert Ő az
egyetlen igazi biztonság. Mondd a szegényeknek, hogy fordulj Istenhez, mert
Őbenne gazdag lehetsz.

Szükség van rá, hogy emberek el legyenek küldve, különben hogyan hallanának.
Ezért beszélünk az evangelizációról. Legyen nálad traktátus. Egy nap tudod, hogy
ott a lehetőség. Nem tudod, mit mondanál, de odaadod, és azt mondod: olvasd
el, neked Istenre van szükséged. Lehet, feltesz egy kérdést, lehet, kinyitod a
szád, és Isten betölti azt, és válaszod lesz Istentől.

Erre van szüksége a népünknek és minden népnek, hogy hallják ezt az üzenetet.
Valaki ott legyen, és azt mondja: hallottál erről? Például, amint kávézunk. „Neked
szükséged van erre.” Senki nem látja, senki nem tud róla. Lehet, eltelik 10-20 év.
Ha tesszük ezt, ha szolgálunk egy ilyen módon, akkor nyitott szívek lesznek.

1Sám 7:3 Sámuel pedig szóla Izráel egész házához …

Mindenkihez szólt, mert mindenki éhezett az Úrra. Ha 20 évig nem szolgált volna,
akkor nem lett volna szava mindenki előtt. Azt hiszem, hogy van egy hibás
elképzelés a kereszténységben. A keresztények körülnéznek, és azt mondjuk:
ébredés van? „Nem, nincs. Akkor nem beszélünk, csendben vagyunk. Nincs
nyitottság az Igére. Csendben vagyunk. Az emberek nem éhesek, úgyhogy nem
beszélünk róla. Csendben vagyunk.” Közben meg azért imádkozunk, hogy adjon
az Úr ébredést.

Erre vagyunk elhívva? Nem. Hanem arra, hogy kinyissuk a szánkat, hogy
cselekedjünk, éljünk, és azt mondjuk: lehet így élni. Tudod, mit hisznek az
emberek? Azt hiszik, hogy ez a könyv nem véletlen van zárva. Azt hiszik, hogy
azért van zárva, mert alkalmazhatatlan a mai nap, és hazugság. Nem igaz!

A Biblia alapján lehet élni. Sőt élni lehet benne a mai nap. Mégis az emberek
becsukják, mert azt hiszik, hogy nem hasznos, hogy értéktelen, hogy nem vezet
sehová. Mi tudjuk, hogy nem így van. Lehet, nem tudsz sokat, nem baj. Egy
ember, aki egy napja hívő, az mondhat valami értékeset annak, aki nem hívő.
Beszélhet neki arról, hogy megtalálta Krisztust. Mind beszélhetünk erről, és
szükség van rá.

Hiszem, hogy szükségünk van az imára az ébredésért. A másik oldalról szükség


van a szolgálatunkra is. Lehet, nem úgy vagyunk, hogy itt van az MTV, és felveszi
minden szavunkat. Lehet, nem úgy van, hogy a kereskedelmi csatornák
Istentiszteleteket sugároznak, mert mindenki ezt akarja nézni. Lehet, nem így
van. Na és? Akkor azt mondjuk-e, hogy majd ha ébredés lesz, majd ha könnyű
lesz, akkor beszélünk?
Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu

Ha ilyen a hozzáállásunk, akkor lehet, hogy soha nem lesz könnyű. Sámuel ott
volt a nép közt, szolgált és hallgatták. Egy ponton azt mondták, együtt az egész
nép: Sámuel beszélj hozzánk, taníts minket. Az egész nép együtt. Ez egy ébredés
volt. Ezért mi azt mondjuk, így beszélünk róla a szolgálatunkba, GGWO-ban, a
Biblia Szól-ban, hogy Isten Igéje ébredés van a napjainkban. Ez azt jelenti, hogy a
szívünkben az Ige friss. El van rejtve, és Kol 3:16 gazdagon lakozik a szívünkben.
Hisszük, hogy ez ihletett, minden szava hasznos, és ennek alapján élünk.

Hogyan tartjuk tisztán az életünket? Zsolt 119:9 a Te Igéd megtartása által. Ez


az, ahogy tisztán tartjuk az életünket. Ez az, ahogy járunk, ahogy élünk. Az Ige
ébredést hoz az életünkbe minden napon és így élünk. Nem vagyunk csendben,
hanem beszélünk, és szolgálatunk van mindenütt, ahova megyünk.

Mindig annyira megáldott, ahogy láttam P. Briant tárgyalni. Alkudozott valamire,


és beszéltek mindenről. Egy ponton azt kérdezte: mellesleg te hiszel Jézus
Krisztusban? A tárgyalófél ezt az érvet arra, hogy lejjebb kellene szállítani az árat,
még soha nem hallotta. :-) Ez nem egy alkudozási technika volt, hanem kereste
annak az embernek az üdvösségét. Azt mondta: nem lehet csukva a szám ennek
a valósága felől. Erre van szüksége az egész népünknek, hogy nyitva legyen a
szánk.

Aztán odajöttek Sámuelhez és azt mondta nekik:

1Sám 7:3 … Ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok


magatok közül az idegen isteneket és Astarótot …

Miről szól ez? Mát 6:24 senki sem szolgálhat két Úrnak. Mert vagy az egyiket
gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat veti
meg. Nem lehet mindkettő. 1Ján 2:15 Nem szolgálhatok egyszerre a világnak és
az Úrnak, nem szerethetem mindkettőt.

Ez nem arról szól, hogy dobjunk el mindent, hanem ez arról szól, hogy az Úr az
első, Ő az életünk célja. Minden más Őt szolgálja, Őróla szól. Amikor adunk a
felajánlásba, akkor az miről szól? Fogom a pénzt és az ÚR pénzévé teszem. Azt
mondom: ez az Isten munkájának való pénz. Fogom azt, ami teljesen ezé a világé
és alárendelem Istennek. Amikor azt mondom: az autóm arra való, hogy
szolgáljam vele Istent. A szám, a kezem és a lábam is arra való. Róm 6 adom a
tagjaimat az Úrnak. Erre van szükség az életünkben.

1Sám 7:3 … és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok: akkor


megszabadít titeket a Filiszteusok kezéből.

1Sám 7:4-6 4Elhányák azért Izráel fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az


Úrnak szolgálának. 5Akkor Sámuel mondá: Gyűjtsétek össze egész Izráelt
Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. 6Összegyűlének azért Mispában, és
vizet merítvén, kiönték az Úr előtt; és bőjtölének azon a napon, és így szólának
ott: Vétkeztünk az Úr ellen. …

Megbánás. A szívünket kiönteni az Úr előtt. Őszinteség Isten előtt. Elfordulni


attól, amit szolgálnánk, aztán kiönteni a szívünket az ÚR előtt. Zsolt 62:9 kiönteni
a szívünket az Úr előtt – ez őszinteségről beszél.

1Sám 7:6 … És ekképen ítélé Sámuel Izráel fiait Mispában.

Amikor az Úrhoz jövök, amikor a könyv kinyílik, akkor az megítél engem. Megítéli
a szívem indulatait. Ez nem mindig könnyű. Van, hogy megijedek ettől. Az
alternatíva annyival rosszabb. Annyira rettenetes, egy fattyú vagyok. Zsid 12 ha
nincs fenyítés, ha nincs útmutatás, ha nincs világos kimondása annak, hogy ez a
helyes és ez a helytelen, akkor nincs senki, aki vezessen engem, akkor nem
lehetek szabad, mert nem tudom a korlátaimat; akkor nem lehetek szabad, mert
nem tudom meddig mehetek el.

Amikor elvitték azt a ládát Kirjáth-Jeárimba, akkor nem törődtek vele.

Viszont milyenek legyünk mi? Itt egy kérdés: ha az Úrral jársz, akkor lesz-e
támadás ellene? Igen.

1Sám 7:7 Mikor pedig a Filiszteusok meghallották, hogy Izráel fiai összegyűlének
Mispában, …

… küldtek egy levelet nekik, és gratuláltak, hogy megint az Urat akarják


követni. :-) Követséget küldtek hozzájuk, és azt mondták: mi is szeretnénk
követni az Urat.

1Sám 7:7 … feljöttek a Filiszteusok fejedelmei Izráel ellen. …

Ellenük jöttek. Naná! 1Kor 16:9 ha nagy ajtó van nyitva a szolgálatra, akkor az
ellenség is sok. Ez így működik. Persze, hogy ott lesz az ellenség. Mikor támadna
az ellenség, ha nem amikor a gyülekezetbe jövök? Mikor lyukadna ki az
autógumim, ha nem akkor, amikor misszióba megyek? Mikor jönne a fejfájás, a
fáradság, mint az ima este előtt? Mikor menne el a kedvem, hogy lássam az
emberek arcát, mint a konferencia előtt? Persze, hogy akkor történik! Az ellenség
tudja, látja. Az ellenség nem azt mondja: persze, imádd az Urat; hanem azt
mondja: „Szégyelld magad! Rossz hangod van, nehogy már énekelj. Ne csináld
ezt!” Azt akarja, hogy ne legyen szabadság.

Izrael fiai:

1Sám 7:7 … És mikor [ezt] meghallották Izráel fiai, megrémülének a


Filiszteusoktól.

Ez történik velünk. Követni akarjuk az Urat, járni akarunk Vele, felismerjük, hogy
szükségünk van Rá. Kinyitod a Bibliát, a Sz.Sz. tanít és erőt ad. Amikor a második
verset olvassuk, akkor ránk szakad a családi balhé, kopogtat a gázóra leolvasó és
azt mondja: most azonnal lezárom. Mi történik? A kis szívünk megijed. „Most mit
csináljak?” A válasz: ne hagyd abba, kövesd az Urat. Jak 4:-7-8 állj ellene az
ördögnek és elmenekül. Csak bízz!

Milyen emberek legyünk? Izrael 20 évig nem kereste az Urat. Elvitte tőlük az
ellenség az Igét, Isten közösségét, a helyet, ahol imádhatnák az Urat, távol volt
tőlük. Aztán kaptak egy ajándékot: visszakapták és mit csináltak? Felrakták a
Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu

polcra? Rátették az olvasnivalók listáján az utolsó helyre? „Majd ha elolvastam


Dosztojevszkij összes művét, akkor elolvasom ezt.” Ne legyen ilyen a szívünk!

2Kir 22:8-ban azt mondták: megtaláltam a törvénykönyvet az Úr házában. Amikor


elveszett az Ige és megtalálták, mit mondott a király? Jósiás. „Oké, tedd be a
könyvtárba, dugd el! Nem akarom tudni, mi van benne, mert nagyobb lesz a
felelősségem. Nem akarom, hogy kinyissák a könyvet, mert akkor lesz némi ítélet
is. Nem akarom, hogy kinyissák, mert lehet, akkor rendbe kell tennem valamit. ”
Nem!

Jósiás azt mondta: „Hozzátok ide, olvassátok fel, mondjátok el, és ha valamit
rosszul csinálok, tudni akarom. Mert az Úrral akarok járni és az Ő Igéje nélkül ez
lehetetlen. Nyissátok ki előttem a könyvet! Beszéljetek nekem erről!” Ez volt a
szíve. Ez egy nagyszerű szív volt. Izrael 20 éven keresztül azt tudta mondani: „Kit
érdekel, hogy hol van a frigyláda? Azt hiszem Abinádáb házában.” Ott volt
azonban Sámuel és beszélt róla.

Lehet, a mai nap sokan vannak, akik azt mondják: „Ja, ja az igazság, persze!
Jézus visszajön, persze! Kit érdekel?”

Ha mi azt mondjuk, hogy egy életről beszélek; nem egy vallásról, nem egy
könyvről, nem egy díszről a nyakadban; nem egy vallásos cselekedetről, hanem
életről; akkor ez megtörténik emberek szívében, és ébredés lesz. Isten Igéje
ébredés. Utána lehet, hogy ez elvezet oda, hogy a nemzetben is ébredés legyen.
Ehhez azonban arra van szükségünk, hogy szolgáljunk és tegyük ezt! Ámen.