You are on page 1of 7

.

.

Welke wortel hoort in welke schoen? Trek een lijn van een wortel naar de juiste schoen .

.

Kleur evenveel plaatjes als het cijfer dat ervoor staat. .