You are on page 1of 6

Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.

hu

P. Kende – Babaodaszánásról

1Sám 1-2 Anna. Neki nem lehetett gyereke. Imádkozott és ígéretet tett az Úrnak:
ha adsz nekem gyermeket, akkor visszaadom Neked. Nem ez a különleges,
hanem az, hogy megtette. Amikor Isten adott neki gyermeket, akkor ő visszaadta
az Úrnak. Nevelte néhány évig, aztán visszavitte az Úr házába és azt mondta: ez
a gyermek az Úré, Őt fogja szolgálni.

Ez a gyermek lett Sámuel, aki megváltoztatta Izrael történelmét, Isten munkáján
keresztül. A szívünkben szeretnénk – szülőként ez van a szívünkben –, ha a
gyermekeink az Úréi lennének elsősorban, és Őt ismernék, és Vele járnának.
Szeretnénk Hozzá vezetni őket.

Amikor bemutatjuk a gyermekeinket itt, akkor azt mondjuk: segítsetek. Nem
azzal, hogy mindenki fejbe kólintja a gyermeket, hanem hogy szeretjük, utat
mutatunk neki, és lehet, kiigazítjuk. Magunkra vesszük ezt gyülekezetként. Ez
hatalmas dolog. Imádkozunk a gyermekekért, szülőkért, egymásért ebben a
dologban is.

Ezért van babaodaszánás.

Üzenet

Ahogy gondoltam a gyülekezetre, hálás vagyok Isten munkájáért közöttünk.
Olyan öröm látni benneteket.

Ma este a hölgyekről fogok beszélni, de a férfiaknak is hasznos. Megkérdeztem
egy barátom az Istentisztelet előtt, hogyan lehet egy nő Isten szerint való –
Istentől való – befolyás. Azt mondta: egyszerűen csak azáltal, hogy nő. Tényleg!
Semmi nem kényszerít annyira a kereszthez, mint hogy a feleségemmel élek. :-)
Kicsit viccelek. Szeretem a feleségem.

Péld 31-ben van egy gyönyörű vers, nagyon fontos. Igaz a nőkre és a férfiakra is.

Péld 31:30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az
Urat, az szerez dicséretet magának!

Aki féli az Urat. Ez egy nagyszerű bátorítás.

A kereszténység különleges abban, hogy fontosságot ad a nőnek is. A nő nem
jelentéktelen a kereszténységben, hanem ugyanúgy része van az Istennel
járásban. Ugyanúgy hite van, döntése van, jelentősége van. Sok olyan vallás van,
amiben ez nincs meg. Semmit nem ígér egy nőnek. Viszont a kereszténység más.

Egyenesen odáig ment Pál, hogy Gal 3:28-ban azt mondja: nincs különbség nő és
férfi között abban az értelemben, hogy az Urat követjük, tanítványok vagyunk.
Ami a tanítványságunkat illeti, nincs különbség. Ugyanúgy az Úr tanítványai
lehetünk.

Néha férfiak valami fura módon büszkélkednek a nőkkel szemben, mert „te nem
lehetsz lelkipásztor”. Miről szól ez? Láttam már lelkipásztort testinek lenni, mert

Ha belegondolunk ebbe: egy Isten szerint való anya szeretete – mennyire nagyszerű ez. Dicsérünk. Egyről hadd meséljek. akkor kezdeményezett felénk. Az egyik kifejeződése a dicséret. amit tehetünk személyesen. amikor nőkre gondolunk. Énekeljünk együtt!” Egy másik. Az asszony tanította a gyermekeit. és gyakorolnunk magunkat benne. Hálát adunk neki az Ő cselekedeteiért. amit tennünk kell. láttam már magam elbukni. Mi a különbség? Abban. az imádat. Megnyílt előttem az Ige.én is az vagyok. Ez egy válasz arra. Eféz 5:2 azt mondja: válaszoljunk erre. Annyi jó példa van az Írásban. 2Móz 15:20-21 Miriám. Ez fontos dolog az életünkben. Válaszoljunk rá! Ez valami. Luk 1:46-55 . akik nagy hátassal voltak. El sem tudom képzelni. Ugyanazzal a szeretettel. Elképesztő módon megvédte őket. ami nem bibliai: Susanna Wesley. talán valami adóügy miatt. Láttam már olyat. Ez valami. „Csoda történt. hogy ezt meg kell tenni. Láttam már magam testinek lenni. Válaszolni Isten kezdeményezésére. akik a metodista mozgalmat indították. amit tanulnunk kell. hogy az Urat követjük. A férjét börtönbe zárták. Isten kezdeményez felénk az Igéjében. Beszéltem egy testvérrel egyszer. kezdeményez felénk. hogy imádtam az Urat teljes szívemből. Egy nővel is megtörténik.” Ez nem erről szól. 2Móz 15-en Miriám tudja. A gyermekei közül került ki John és Charles Wesley. Ez valami. ahogy Krisztus odaadta magát értünk. (Végig is megyünk rajta karácsony környékén. dolgozott. Azt mondják: hogy lehet ez? Az egyikük. Hogy lehet egy nőnek hatása Istennel? Nézzük néhány példát. lovat lovasával tengerbe vetett. Mária énekel. Le vannak nyűgözve. nincs különbség. Imádja az Urat. Minden héten egyszer személyesen tanította a gyermekeit a Bibliából. 17 gyermeke volt. Isten egy nyilvánvaló csodát tett. megérint bennünket. járt az Úrral.) Luk 1-ben Mária énekel – ez egy másik dolog. Nem engedhetjük. Amikor elküldte Krisztust. hogy ez kimaradjon. aki dicséri az Urat. Dicséri az Urat. ami egy nagyszerű rész. mert fenséges ő. 2Móz 15-ben amikor átmennek a Vörös-tengeren. 250 évvel később ez a mozgalom még mindig szolgál. Istentől való hatással voltak. hogy Isten kezdeményezett felénk. és kérdeztem tőle: miért nem énekelsz? „Rettenetes hangom van. amikor belenyúl az életünkbe és megváltoztat valamit. Egy nővel is megtörténik. 2Móz 15:21 És felele nékik Miriám: Énekeljetek az Úrnak. amiben gyakoroljuk magunkat.

és gazdagokat küldött el üresen. Tudja. Isten ígéretéről. a Sz. Nem csak értette. Luk 2:19-ben azt olvassuk. annyi mindent látunk bennük. és szent az ő neve! És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon. és alázatosakat magasztalt fel. Lehet. 46-47. az egy másik kérdés. Isten kezdeményezésére válaszoljatok. A görög szó azt mondja: összerakta őket. hogy érzékenyek vagytok. és tele van tartalommal Mária szíve. Tudja. akik hitben járnak. forgatta a szívében. hanem gyakorolta a szívét ebben. hogy az Ige igazságára válaszoljatok. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas. (Korábban már beszéltünk erről. Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké! Micsoda imádat! Micsoda tartalom! Ha megnézzük ezeket a verseket. és örvendezem benned Uram. hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. Isten nem véletlen választotta Máriát. Micsoda gondolat ez egy fiatal lánytól. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. vers: Isten szentsége. Isten létezik. a kik őt félik. Mária értette a bibliai igazságot. nemzedékről nemzedékre Isten hűséges azokhoz. 51. vers: Isten hatalmas munkája ott van a történelemben végig. és majd egyszer talán találkozunk Vele. aki először találkozik az Úrral. Valaki. a Messiásról. hogy tud-e így beszélni. nem tudom. Biblia Szól Egyház – www. hogy épp olyanotok van.hu Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat. Hányan vannak. Mégis azt mondja: az egész történelemben.Sz. Éhezőket töltött be javakkal. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által. Tudja. 51-53. Tudja. Mária nem így imádja az Urat. Ahogy válaszol Istennek. amikor Isten megszólítja őt először. mert Ő járt az Úrral. Tele van tartalommal ez a pár vers. mire válaszoltok! A tanácsom az. Mit jelent ez? Mária értette a bibliai igazságot. mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. vers: a lelkem és a szellemem egyaránt imádja Őt. gyakorolta a szívét ebben. hogy miből van. Felvevé Izráelnek. mit forgattok a szívetekben. az egyértelművé teszi. időben. Isten úgy csinált meg benneteket.bibliaszol. Hatalmasokat dönte le trónjaikról. az ő szolgájának ügyét. de ma. figyeljetek! El kell döntenetek. hogy Mária összegyűjtötte ezeket a szívében. Döntsétek el. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára. Megtörténik. hogy Isten mennyire közel van térben. Hölgyeim. vers beszél a szövetségről.) Mária összegyűjtötte a dolgot. valaki furán néz . 54-55. elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat. akinek nincs nagy jelentősége a világ előtt. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak). akik hiszik ma: Isten van valahol távol. hogy Isten mit vár tőle és örvendezik az Ő Megváltójában. 48-49. Addig is ismerte Őt. Gyönyörű és fontos gondolatok. versben Isten közelségéről van szó. hálaadás. kapcsolatban. hogy Isten hogyan néz rá. akinek semmi nagy pozíciója nincs. megteheti.

Különben az érzelmeid elmennek valahova. Járok abban.rád és három napig nyomorultul érzed magad. akkor karriered kell. Döntsd el. szűz volt és Isten azt mondta: gyermeked lesz. Már beszéltünk egy ilyenről. „Isten hű volt hozzám és én is az leszek. mi a fontos. amit ígértem Neki. mond egy érdekeset: 2Tim 1:5 Eszembe jutván a benned levő. Ez nem állít meg. – Ha értékes akarsz lenni. amivel Isten kezdeményezett. lehet. Használjuk a szívünket arra. Van. az imádatunkon és dicséretünkön keresztül. Nagy hatása volt. Milyen könnyű lenne azt mondani: ez az enyém. Ez az egyetlen. Kifejezni. és mindannyiunknak hatásunk van rájuk. Viszont először döntenie kellett a szívében saját maga ellen és a társadalom véleménye ellen. Merj beszélni róla! Merj járni benne! Dicséret. meg vagyok azonban győződve. hogy benned is. Itt volt egy nagyanya és egy anya. Nem is lesz több. és itt egy gyermek. gyakorolni a szívem. hogy mit forgatsz a szívedben! Máriának annyira nagy lépés volt ez. és mind szolgálunk feléjük. Ez egy nagyszerű bizonyság. . akik hívők voltak. Isten megáldotta őt. milyen vagy természetedben. és kifejezni. de Anna helyesen döntött a családjában. Uram. Nem számít. képmutatás nélkül való hit. amit a kultúrád mond? „Vetesd el a gyereked! Igyál nyugodtan! – mondja. ellenőrizhetetlenek lesznek. aki el volt jegyezve. bízom Benned!” – és odaadta Sámuelt. hangos. Ezek személyes dolgok. de hoz egy nagyszerű döntést. aki görög volt. Lehet. sokat beszél. Egy fiatal lány. hogy legyen! Ez az egyetlen. imádat. mert erre van szükséged. de Isten csodát tett vele egyszer. Ám az édesanyja és a nagyanyja hatása ez volt. Mit forgatsz a szívedben? Azt. hogy továbbadták a hitüket. Van olyan is. amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában. A családunkban óriási hatásunk lehet a szeretetünkön át. Nem tudom. nem volt hívő. Gondolj bele! Isten adott neki egy fiat. ami értékessé tesz. „Mit fog mindenki más gondolni? Mit fog mondani a társadalom?” El kell döntened. Érteni a Bibliai igazságot. mert a gyülekezet is ilyen. Most nem tudja. aki rámenős. Nem lehet gyereke. Egyszer. Anna 1Sám 1-2-ben. 2Tim-ban Pál Timóteushoz beszél. aki visszahúzódó. Egyetlen egyet. Isten nem mondta. hogy gyakoroljuk magunkat ebben. az apja. de van más is a családban. a befektetésünkön keresztül. Ez hatalmas dolog. Nem tudom. ez az egyetlen. Fejezd ki azt. ami stabilitást ad. hogy többet is kap. a gyermekeink látják ezt. A gyülekezetben a gyermekeink látnak valamit.” Mit forgatsz a szívedben? A szívedben válaszolj az Igére! Válaszolj Isten kezdeményezésére. Ez valami gyönyörű. mit mondott a férje. Ahogy forgatjuk a szívünkben. az őszinteségünkön át. aki hívő és tanítvány.

akkor a tanítványok el sem hiszik nekik. Ennyit a hitről. A józanságban. befektetés. ahol a hölgyeknek rengeteg szolgálatuk van. hit által. úgy óriási hatásunk van mindannyiunknak. . Itt nem emberi erőfeszítésről beszélek. hogy nők jártak Jézussal. de a helyes dolgot tették. akikkel közel vagyok.10-ben ők a feltámadás első tanúi. Aztán Mát 28:1. megszentelik az egész családjukat. Igen-igen fontosak az imáitok. Aki azt mondja: „Meggyőződéseim vannak. hogy hajrá igyekezzetek. Tit 2:4 arról beszél. Nem komplikálom agyon a dolgokat. és találkoztak az Úrral. Még egy: Luk 1-ben amikor Mária és Erzsébet találkoznak. hogy a nők példák a fiatalabb nőknek sok mindenben. Kommunikálni azokkal. Amikor a keresztnél vannak (akkor ez ciki nekünk. nem leszek paranoiás. annyira hitetlenek. Amikor az emmausi úton látja Őt két tanítvány. Isten dolgairól. Isten munkájáról. Ma délelőtt Isten adott egy hatalmas üzenetet az ébredésről. Ebben sincs különbség. Nem fogok kárhoztatni. hanem Isten munkájáról beszélgetnek. gyönyörű. Mát 27:56 ott álltak ezek az asszonyok. Luk 1:41-45 kommunikálnak. mert szeretnélek bátorítani benneteket. Amikor visszamennek. Róluk ír az Írás sokat. Én sem tudnám csinálni. Luk 8:2-3 leír 3 és sok más asszonyt. 1Kor 7:14-ben Pál mond egy fura dolgot: feleségek. akik a vagyonukból szolgálnak Neki. a törődésetek a szolgálatnak. hanem arról. Biblia Szól Egyház – www. Nem pletykálnak – nem a legújabb híreket mondják el. hogy Ő hű lesz hozzám. akiknek hitetlen férjük van. Minden nő példa. Nem tudom mennyit értettek. nem ő hagyta el. El sem tudom képzelni. Nem arról van szó. Bízom Istenben. hanem inkább szeretek.hu Egy másik helyen. Bízom Istenben. A tizenkét tanítványt ismerjük jól. ha a feleségem nem állna mellettem ebben. Hatásuk van mindenkire. mit írt a Story magazin –. Rengeteg bátorítás. nem leszek furcsa a gondolkodásomban. fiúknak). aki Istennel jár. építeni és kommunikálni az igazságot. ha a feleségem nem állna mellettem. szeretet által. hogyan kell szeretni a házastársukat és a gyermekeiket. Bátorítani. Azért beszélek erről. amit csinálok. ami történik. Ez gyönyörű dolog.bibliaszol. milyen lenne. Egy olyan hely. Miről szól ez? Arról. emlékszel a történetre. mind Isten előtt állunk. hogy apostolok legyenek. mennyit láttak abból.” Ahogy a gyülekezetre gondolunk. rengeteg szeretet. az adakozásotok. akkor meg sem ismerik. Mind példák vagyunk. A szolgálat azonban hogyan volt lehetséges? Ezek az asszonyok mentek és gondoskodtak róluk. Példák vagyunk. A gyülekezet nagyszerű hely. és a másik. Még egyet lépjünk tovább. Az Úr őket bízta meg azzal. Mária? Nem emlékszünk ilyenre! Nem Mária tagadta meg az Urat. hogy továbbadhatják. Ez hatalmas dolog az életünkben. hogy ahogy Isten vezet bennünket. Ebben mindannyiunknak részünk van. hogy mind részünk van ebben. hanem egyszerű leszek. nem arról beszélnek. Hogyan? Hűség által. megbocsátok és továbbmegyek. ahol Jézus azt mondja: háromszor tagadsz meg engem ma éjjel. Ez egy példáról szól.

mikor kezdődik az élet. Magához hívatja a héber bábaasszonyokat és azt parancsolja nekik: 2Móz 1:16 És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok. a szavaitokon át sokat tehettek. és meg vagyok győződve valamiről. van egy gyönyörű részünk a világban. hogy válaszolhassunk. fiúk –. Mert a társadalom mond egy csomó marhaságot arról. nem tudunk ebben mit csinálni. „A gyerek csak a születéstől gyermek. Erre lettek teremtve a nők. hogy válaszadók legyenek. A munkátokon. hogy fejezd ki minden területen. :-( Mi történt? Kihalt Izrael egy nemzedéken belül? Nem. mert hallaniuk kell. hanem emeljünk fel egy életet. legyen Ő a középpontban. Szembe mehettek – és bátorítalak erre – a társadalom irányával. és gyakoroltad abban a szíved. 2Móz 1:17 17De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik. Néha azt mondják nekem: ja. Nem a vallásom tiltja. Beszéljünk Róla. mint mi. Amint válaszolunk Neki. hogy kellene gyereket nevelni. hadd éljen. te nem iszol. kapcsolataitokon keresztül – ebben amúgy is jobbak vagytok. ha pedig leány az. A társadalom mond egy csomó dolgot. a lányokat meghagyja. és egy hatalmas szolgálatunk. addig nem az. hogy életben hagytátok a gyermekeket? Azt mondták: sajnáljuk. majd felnőnek maguktól. Nem azért nem iszom. látniuk. Hanem azért. Hölgyek! A társadalomban óriási hatásotok lehet. Milyen jószívű ember. és Isten ad nekünk elég kezdeményezést arra. Ámen. 18Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és monda nékik: Miért míveltétek azt. Egyiptom királya egy Hitler féle. mert Őneki válaszolunk a szívünkben. hanem életben hagyják vala a gyermekeket. .2Móz 1-ben a Fáraó. vagyis hogy nem kéne. akkor szeretnélek bátorítani. mert a vallásod tiltja.” Minek mi az értéke ebben a világban? Ha a szívedben válaszoltál Isten igazságára. azt öljétek meg. tudniuk kell. emeljük fel Jézust. mert Istennel járok ebben. nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az.