You are on page 1of 3

Numele şi prenumele:……. .…………… ..

Data:……………………………
Evaluare iniţială – limba română
Clasa a II-a
1.Dictare:

2. Priveşte imaginea şi alcătuieşte o propoziţie:

3. Desparte în silabe cuvintele:


copacii _________________
toamna _________________
mâini ________________

4. Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele cuvintele: ghiozdan, clopoţel, bucurie.

Înv. Bucur Dana- Şc. Lunca Mureşului - Septembrie 2010


5. Pune în ordine următoarele cuvinte şi scrie corect propoziţiile formate:
a) bună, Ziua, cunoaşte, se, de, dimineaţă.

b) bogat, anotimpul , Ce, toamna, este!

b) tău , anotimpul, Care, preferat, este?

6.Scrie cuvântul care denumeşte imaginea!

7.Observă roadele toamnei din imaginea de mai jos. Scrie-le pe spaţiul liniat!

Dacă ai terminat, verifică ceea ce ai lucrat şi relaxează-te! Colorează!

Calificativ

Înv. Bucur Dana- Şc. Lunca Mureşului - Septembrie 2010


Textul pentru dictare:

A sosit toamna. Copiii se îndreaptă veseli spre şcoală. Pe chipul lor se poate vedea bucuria
revederii.
Sunt nerăbdători să ajungă în clasele primitoare.
Oare, ce discută ei?

Obiective operaţionale:
O1 - să scrie după dictare corect şi caligrafic;
O2 - să alcătuiască propoziţii potrivite imaginii date;
O3 - să despartă în silabe cuvintele;
O4 - să construiască propoziţii cu cuvintele date;
O5- să ordoneze cuvintele pentru a obţine propoziţii cu înţeles;
O6 – să scrie denumirile corecte ale obiectelor/ fructelor din imagini;

Descriptori de performanţă :
Evaluare iniţială

Item
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Scrie corect după dictare
Scrie corect Scrie dictarea dar are
, cel puţin două
1. întreaga dictare mici greşeli.
propoziţii.
Alcătuieşte corect
Alcătuieşte propoziţia, Alcătuieşte propoziţia,
2. propoziţia după
cu mici greşeli relativ corect
imagine
3. Desparte corect în Desparte corect în Desparte corect în silabe
silabe cuvintele date; silabe 2 cuvinte; 1 cuvânt;
4. Alcătuieşte corect Alcătuieşte corect două Alcătuieste corect o
trei propoziţii. propoziţii propoziţie
Pune în ordine Pune în ordine cuvintele
Pune în ordine cuvintele
cuvintele şi scrie şi scrie cel puţin două
şi scrie corect doar o
5. corect cele trei propoziţii, dar cu mici
propoziţie.
propoziţii. greşeli.
Scrie denumirile la cel Scrie denumirile la ce cel
Scrie denumirile
6. puţin cinci imagini, cu puţin trei obiecte, cu
corecte după imagini
unele greşeli greşeli

Înv. Bucur Dana- Şc. Lunca Mureşului - Septembrie 2010