You are on page 1of 5

Per fer l’experiment vam utilitzar col llombarda, fulles de

espinacs i bleda. Vam utilitzar alcohol de 96º, tisores, paper


d’alumini, la mà de morter i recipients.
1- Vam tallar en petits trossos les fulles en un recipient.
2-Després vam posar alcohol al got.

3-Vam aixafar les fulles amb l’alcohol amb una mà de morter.

4-Quan vam acabar d’aixafar les fulles amb l’alcohol vam posar
dos tires de paper absorbent a dins el recipient perquè agafés el
color de la fulla.
5-Després els vam cobrir amb paper d’alumini perquè no
s’evaporés l’alcohol. El vam deixar reposar uns quants dies.

6-Vam fer una fitxa sobre l’experiment on hi vam enganxar les


tires de paper absorbent que van agafar el color dels espinacs,de
la col llombarda i la bleda .