You are on page 1of 14

Jis paprastai paremtas keliais šaltiniais. tačiau tai nėra vien tik teksto nurašymas. .Referatas pranešimo kokia nors tema išdėstymas raštu.

Literatūra 7. Antraštinis (titulinis) lapas 2. Turinys 3. Pagrindinė dalis 5. Įvadas 4. Priedai (jeigu jie reikalingi) .Referato struktūra Referato struktūrinės dalys yra tokios: 1. Išvados 6.

. vieta (miestas). 3. 5. 2. metai. referato autorius (vardas ir pavardė). 4. institucija (mokykla). darbo pavadinimas.Antraštinis (titulinis) lapas Šiame lape turi būti nurodyta: 1.

.

 Pavadinimai neturi kartotis ar kartoti referato pavadinimo. Jame pateikiama aiški darbo struktūra bei struktūrines dalis atitinkantys puslapiai. . poskyrių pavadinimai turi būti trumpi. aiškūs.Turinys  Referato turinys rašomas antrajame lape.  Skyrių. prasmingi ir atitikti nagrinėjamos temos esmę.

DĖSTOMOJI DALIS PAVADINIMAS……………………………………………………………………4 ……………………………………………………………………………………. PAVADINIMAS…………………………………………………………………….6 ……………………………………………………………………………7 ……………………………………………………………………………7 4.………………….4 …………………………………………………………………………………….Turinio pavyzdys TURINYS I. PAVADINIMAS…………………………………………………………………….10 ...5 PAVADINIMAS……………………………………..8... ĮVADAS ………………………………………………………………………………3 II.8 IŠVADOS……………………………………………………………………………9 NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………….

y.5-1 puslapis.  Rekomenduojama įvado apimtis - nedaugiau kaip 0.  Įvardinama analizuojama problema. . t.Įvadas  Būtina suformuluoti darbo tikslą. pateikti visapusišką problemos analizę. taip pat gali būti trumpai apibūdinamos struktūrinės darbo dalys (skyriai). ką nori autorius pasiekti šiuo darbu. kuris parodo. akcentuojamas jos aktualumas.

 Citatomis ar perpasakojimu perteikiamos kitų autorių mintys arba atliktų tyrimų rezultatai būtinai turi būti su šaltinių nuorodomis.  Pagrindinės dalies apimtis .Pagrindinė dalis  Pagrindinėje dalyje autorius turi atlikti pakankamai išsamią temos turinį atskleidžiančią savarankišką analizę.5-9 puslapiai. .

 Šios dalies apimtis .Išvados  Išvados turi apibendrinti atlikto darbo rezultatus.0.5-1 puslapis. .  Tai atsakymas į įvadinėje dalyje iškeltą tikslą.

. kad referato literatūros sąrašą sudarytų ne mažiau kaip 5-8 mokslinių darbų aprašai.Literatūra  Literatūros sąraše pateikiami bent jau keliolikos (1-2 šaltiniai negalimi) naudotų šaltinių aprašai.  Patartina.

– 301 p. – Vilnius : Katalikų pasaulis. – Vilnius : Alma littera. 2.H. 1999. Meno istorija. – 343 p. 1992. – Kaunas : Šviesa. Sauka L. Filosofijos įvadas. 1999. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Gombrich E. // Naujųjų technologijų diegimas ugdymo procese: konferencijos medžiaga. – Vilnius : Regnum fondas. Anzenbacher A. 2.LITERATŪROS SĄRAŠO SUDARYMO pavyzdys Grožinė ir informacinė literatūra: 1. Kerbelytė B. Metodika ir praktika. . p. – 272 p. Vadovėliai 1. Lietuvių folkloro chrestomatija. 1998. Straipsniai iš knygos  Kvietkauskas V. 23-27. 1995. – Vilnius. Stundžienė B. – 546 p.

1-30. 2.  2. – Vilnius : Elektroninės leidybos namai. Iš interneto.11. birž. p. – 2001. 16. Mizgirienė A. intraneto tinklalapių  Čepulkauskaitė I.LITERATŪROS SĄRAŠO SUDARYMO pavyzdys (2) Straipsniai iš žurnalo  1. – [žiūrėta 2002-12-12]. – 1995.htm> .lt/egle zalciu_karaliene.6. Pedagogų atestacija kryžkelėje // Dialogas. Nr. Kalėdų šventė: pasaulio tradicijos // Internetinis žurnalas Sociumas. Nr. p. Kalbininkas Petras Jonikas // Gimtinė. 6. Straipsniai iš kompaktinės plokštelės (CD)  Klimka L. – Internete <http://online. Archajiniai tikėjimai // Lietuva iki Mindaugo : [kompaktinė plokštelė].5ci. 1999. saus. Strazdas V.

 Pirmosios pastraipos eilutės įtrauka: 1.Nustatymai  Referate tekstas rašomas 12 – 14 dydžio šriftu. Verdana.  Lapo formatas : A4 (210 x 297 mm). visos kitos – po 1.  Rekomenduojami šie šriftai: Arial. .5 cm. Teksto eilutės neretintos. Tahoma. Skyrių ar dalių antraščių pavadinimai – pusjuodžiu 14 – 18.  Teksto lygiavimas : pagal kairįjį kraštą arba abipusis. Times New Roman.. Paraštės : iš kairės – 2.27 – 2 cm. Courier New. Garamond.5 cm.