Norme de redactare a aparatului critic şi a bibliografiei unei lucrări ştiinţifice Sistemul de citare bazat MLA Handbook for Writers

of Research Papers, ediţia a 6-a. – Sistemul MLA a fost publicat prima oară de Modern Language Association of America în 1985. Este un stil academic de citare specific cercetării în domeniul studiilor umaniste, literatură comparată, studii media, studii culturale și alte studii și discipline apropiate. Recomandăm fie citirea integrală a manualului pe site-ul specializat (http://www.mla.org/), fie utilizarea unor site-uri ale universităților americane care detaliază acest sistem (mai ales http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citmla.htm,

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ http://www.lib.berkeley.edu/Help/guides.html). Ghidul

poate fi descărcat la library.ucf.edu/rosen/mla.pdf – În principal sistemul MLA se bazează pe perechi de referinţe: dacă primul termen al perechii este intrarea bibliografică, al doilea va fi notaţia din text. Descrierea acestui sistem conţine, de aceea, întîi intrarea bibliografică şi apoi felul în care este aceasta utilizată în corpul textului. Este important de remarcat că, utilizînd acest sistem, aparatul de note se reduce, practic, numai la notele care conţin comentarii pe care le considerăm necesare, nu şi la cele care precizează referinţa. BIBLIOGRAFIA se întocmeşte alfabetic la sfîrşitul lucrării,după numele autorului, în intrări care vor apărea în corpul textului, între paranteze. Indicaţiile nu se despart prin virgulă, ci prin punct. După anul ediţiei consultate se poate menţiona, dacă este important, de obicei în cazul lucrărilor considerate “clasice”, între paranteze drepte, anul primei apariţii a respectivei cărţi. Intrarea bibliografică va avea modelul: - Blinksworth, Roger. 1987. Converging on the evanescent. San Francisco: Threshold Publications, iar un citat de la pagina 23 a acestei lucrări APARE IN TEXT CA: (Blinksworth 1987, 23) - dacă avem autori cu acelaşi nume, dar cu prenume diferite, în text e necesară şi indicarea iniţialei prenumelui, care altfel nu apare, ex: (Blinksworth, R. 1987, 23) spre deosebire de (Blinksworth, A. 1998, 213) dacă avem la acelaşi autor, în acelaşi an, lucrări diferite, le vom numerota literal în bibliografie, după anul apariţiei, ex.: - Blinksworth, Roger. 1987a. Converging on the evanescent. San Francisco: Threshold Publications - Blinksworth, Roger. 1987b. Emergent blah-blah. San Francisco: Threshold Publications CARE APAR ÎN TEXT CA: (Blinksworth 1987a, 23), respectiv (Blinksworth 1987b, 478) - dacă sînt mai mulţi autori sau mai mulţi editori ai aceleiaşi lucrări, doar primul suferă inversiunea Nume, Prenume, numele celorlalţi se dă în ordinea obişnuită, ex.: - Collins, Geoffrey, şi Matthew D. Wortmaster (eds.). 1953. The collected works of C. Farthington Pennyloss. Boston: C.F. Pennyloss. APARE ÎN TEXT DREPT: (Collins şi Wortmaster 1953, 127) - pentru sursele citate de pe internet, dăm formatul: - Numele autorului, Prenumele (sau iniţială). (Data documentului, dacă diferă de data accesării). “Titlul documentului”. Titlul lucrării complete, dacă este

Ruxandra. Protocolul şi adresa. se menţionează şi noul număr de pagină (ex. iar la subsol e obligatorie menţionarea pasajului în limba din care s-a tradus. .utopia. Editura Humanitas. op. UNA PENTRU TITLUL ARTICOLULUI (ca mai sus). p. pentru articolele din antologii sau culegeri: Booth. Pentru că referă la un titlu de operă. dacă este cazul. ibidem sau ibid. Versiunea sau numărul file-ului. (1993). Johann Wolfgang.) 2001. să spunem). (Ediţia sau revizuirea. respectiv “lucrarea citată”. se dă cu cursive pentru că referă la o operă şi se foloseşte dacă utilizarea lui idem. 439. antologatorii se dau în bibliografie urmaţi de paranteza (ed. idem sau id. pentru că între prima ocurenţă a unui autor. – înseamnă “în acelaşi loc” şi referă la lucrarea şi pagina menţionate în nota imediat anterioară. – înseamnă “opera citată”.cit. şi ocurenţa a doua a aceluiaşi autor. ca în sistemul european. sau (eds. nota de subsol va menţiona traducerea utilizată. Wayne C. Textes choisis et presentés par Alain Brunn (ed. p 27. 39 Utilizarea acestei trimiteri este posibilă numai dacă bibliografia nu conţine mai multe titluri ale aceluiaşi autor apud – înseamnă “după” sau “după cum apare la” şi se utilizează pentru citatele . iar nota 5 reţine doar: Lucian Blaga. 2001. 439). dar în text se dă indicaţia corespunzătoare autorului cuprins în antologie. “A hypertext history of multi-user dimensions”. calea de acces sau directoarele (data accesării) EX: Burka. la care se referă nota. L’auteur. Alain (ed).pentru articolele din periodice: Cesereanu. se dă cu caractere cursive (italice). 2001. cu menţionarea obligatorie a numărului paginii. se dau în notă toate indicaţiile din bibliografie. L. Ibid. 219-223. Se foloseşte dacă numele autorului este recurent în note consecutive. ŞI UNA PENTRU CULEGERE: Brunn. APARE ÎN TEXT CA (Burka 1993) . Bucureşti. cu opera lui (în nota 2.. fără virgulă. http: //www. 1812. 2001. De cîte ori apare o referinţă nouă. dar la o pagină diferită. “locul citat”.cit.cit. MUD history. Pentru traducerile care nu ne aparţin. una pentru autorul citat. SAU (tot pentru situaţia de mai sus): Booth. exact ca în bibliografie (mai puţin numele. Familia 3-4(2003): 11 APARE IN TEXT CA (Cesereanu 2003. cu aceeaşi operă (în nota 5. “La seduction entre les lignes”.com/talent/lpb/muddex/essay (2 august 1996). după modelul Prenume Nume). se creează în bibliografie tot două intrări. 221) pentru citatele împrumutate. “La seduction entre les lignes”.34). în Brunn (ed.: la nota 2 avem Lucian Blaga. dacă nu vrem să utilizăm apud sau citat de în notă de subsol.cit. Wayne C. 11).) dacă sînt mai mulţi. APARE IN TEXT CA: (Goethe 1812. în Blaga 1998. “Provincia cărturarilor”.Abrevieri necesare în redactarea notelor: prima ocurenţă la note a unui autor.P. SI Blaga. la notele 3 şi 4 se trimite la alţi autori. dacă e cazul). Se foloseşte dacă numele operei este recurent în note consecutive. p. LA ACEASTĂ DIN URMĂ FORMULĂ ESTE NECESAR SĂ CREĂM DOUĂ INTRĂRI.accesibil. op.). respectiv lucr. se dă complet. 188. pentru citatele traduse de noi în corpul textului. există notele 3 şi 4 care referă la altceva: ex. Lucian. Zur Farbenlehre. Paris: Flammarion. Experimentul şi spiritul matematic. Paris: Flammarion. dacă referinţa este aceeaşi lucrare. sau loc. care se dă în ordinea obişnuită. 1998 [1969] Experimentul şi spiritul matematic.. 220). Bucureşti: Humanitas. 219-223. lucrări etc. iar a doua pentru autorul care citează: Goethe. ibidem nu este posibilă. APARE IN TEXT TOT CA: (Booth 2001. Textes choisis et presentés. se marchează notă. 1998.). APARE IN TEXT CA: (Booth 2001. L’auteur. – înseamnă “acelaşi autor” şi referă la autorul menţionat în nota imediat anterioară. de pildă).

vom marca o notă. Lucian. sau s. conceptul) pe care îl susţinem în text. sau s. 1998. Experimentul şi spiritul matematic. titlul şi restul indicaţiilor din bibliografie. Sistemul utilizat trebuie să fie acelaşi de la începutul pînă la sfîrşitul lucrării). Corpul textului lucrărilor şi bibliografia se culeg cu caractere de 12. la primul citat de acest fel. anacronisme. referă la lucrarea sau lucrările în care apare argumentul (ideea. Nu se foloseşte cf. în trecere” şi referă la la lucrarea sau lucrările în care apare argumentul (ideea.m. operă. numele. înainte de menţionarea bibliografiei. Spaţierea rîndurilor este de două rânduri. ex: . 1812. unde ideea este prezentă.) pentru autorul Lucian Blaga sau (s. OBSERVATII GENERALE: Este obligatorie redactarea cu diacritice. p.a. pagină.439.m. operă. cu operele lor. dar nu în citat). De exemplu. iar la subsol se va da versiunea originală a citatului tradus. de exprimare. p. Toate cele 4 margini ale paginii tipărite trebuie definite la 2.188 . ce traduceri s-au folosit (sau. care se află în bibliografia noastră. şi înseamnă că argumentul nu este precizat la o pagină anume. adică referă la un autor. pentru a da în notă autorul şi opera din care este extras un citat din textul nostru. după caz. trimit la nota anterioară. respectiv următoare. cu cuvintele noastre (sau în parafrază. . iar lucrările de dizertație de minimum 55 de pagini. (s. Pentru lucrările de licență numărul de pagini trebuie să fie de minumum 35 de pagini. Notele se spaţiază la fel. cu numărul paginii menţionat obligatoriu. inexactităţi recunoscute etc.” Dacă dăm o traducere deja apărută în limba română. Se recomandă introducerea unui pasaj de text care să clarifice pentru ce variantă de organizare a aparatului critic s-a optat. font Times New Roman.a.m. Cutare Xulescu (sic!) – se dă în corpul textului. sau V. urmat de numele unui singur autor. respectiv “vezi şi”. dar în loc de pagină apare passim subl.5 cm sau 1 inch.. acestea vor fi marcate în text cu notă. Dacă vrem să dăm referinţele unui citat din text.cf. respectiv subl.Johann Wolfgang Goethe. v. Cu cf. Nota va conţine indicaţia după modelul bibliografic. cu titlul operei (după modelul din bibliografie) unde apare această idee. Bucureşti. Zur Farbenlehre. Editura Humanitas. şi – înseamnă “confer” sau “vezi”. sînt urmate de o liniuţă de despărţire după care urmează iniţialele celui care face sublinierea şi se dau între paranteze în corpul textului. sau chiar a mai multor autori.. într-o lucrare unde susţinem ideea că autorul este o ficţiune. dacă avem traducerea autorului). fără altă menţiune.preluate. pagină citat(e) de un alt autor. menţionarea paginii sau a paginilor este opţională.. în traducerea noastră. dar cu caractere de 11. dacă trebuie să cităm fragmente care conţin greşeli de gramatică.aut.. conceptul) pe care îl susţinem în text. sopra sau v. – C. passim – înseamnă “fără loc precizat. unde apare o subliniere în citatul dintr-un autor. Dacă dăm în limba română citate din lucrări în alte limbi. utilizate într-o notă. infra – înseamnă “vezi mai sus” şi “vezi mai jos” şi. operă: ex. – L. nota va conţine. apud Blaga. nota de subsol să menţioneze: “Citatele din lucrările în alte limbi decît limba română apar în traducerea autorului.X) pentru comentatorul lui Blaga. Ideal este ca. respectiv v. acolo unde nu se menţionează traducătorul. iar în corpul notei vom da: Cf. acolo unde operăm nota. menţionăm la subsol numele respectivului autor.B.

Lect.(Întocmit de Conf. Univ. Dr. Doru Pop. Mihaela Ursa-Pop) . Dr.