You are on page 1of 1

Irakkommittén i Lund har följande

bankgironummer:
(bidrag välkomnas)

312-9004

Betalningsmottagare är ”Irakkommitt`n i Lund”

Ange namn och eventuellt adress som meddelande på


inbetalningskort eller om du betalar via internet.

Medlemsavgift är 1 % av månadsinkomsten för enskild


medlem per månad. Om medlem förvärvsarbetar
beräknas medlemsavgiften efter betalad inkomstskatt.
Således:

Sara tjänar 10 000 kronor i månaden, efter skatt.


Hon betalar därför 100 kronor per månad i
medlemsavgift.
Fatima är student och får 6913 kronor i studiemedel.
Hon betalar därför 69 kronor per månad i
medlemsavgift.
Joakim arbetar oregelbundet och tjänar olika från
månad till månad. Därför betalar han också olika
medlemsavgift från månad till månad, 1 % av
månadsinkomsten varje månad.