You are on page 1of 6

EDITOR D’EQUACIONS DE WORD

EDITOR D’EQUACIONS DE WORD________________________________

 L'editor d'equacions de Word (Insertar/Objeto/Microsoft Editor de
Ecuaciones 3.0) no ve instal·lat per defecte, sinó que cal seleccionar-
ho, durant el procés d'instal·lació personalitzada, dintre d'un submenú
d'opcions. Si no el teniu instal·lat, feu-lo. Necessitareu el CD original
d’instal·lació i desde panel de control anar a “Agregar quitar
programas” i seleccionar el Microsoft Office. Després heu de fer clic
sobre l’opció “CAMBIAR” i després “Añadir funciones”.

 En força ocasions podreu escriure les vostres preguntes o pràctiques
fent servir només text normal, potser inserint algun símbol (del menú
Insertar/Símbolo). En casos més complicats, convé que feu servir
l'editor d'equacions.

 Primer uns consells per a escriure subíndexs i superíndexs:

Personalitzar la barra de “herramientas”:

 Desplegar “Herramientas” i fer clic a “Personalizar”:

 A la finestra de l’esquerra, seleccionar “Formato”:

les quals podeu “arrossegar” amb el ratolí fins la barra de “Herramientas”.Apareixeran una sèrie d'icones a la dreta d'aquesta finestra. Feu-lo amb les dues icones que contenen els símbols 'x2' i ' x2'. Us quedarà així:  Seleccioneu “Insertar” i “arrossegueu” a la barra de “herramientas” una icona que conté la lletra grega omega i altre amb la lletra alfa dintre d'una arrel: .

.

premeu el botó . seleccioneu Insertar > Objeto > Editor de ecuaciones : En ambdos casos. només haureu de fer clic sobre la icona respectiva. En cas contrari. Ara vegem un exemple de com inserir una fórmula usant l'editor d'equacions de Word:  Si heu aconseguit personalitzar la barra de “herramientas” (segons l’indicat en els passos anteriors). i inserir símbols o equacions. A partir d'ara. us apareixerà la següent barra amb menús desplegables: Suposem que volem escriure una matriu 3x3:  Col·locant el punter sobre el menú dels parèntesis (el de la part inferior esquerra). s'obrirà el següent quadre: . cada vegada que vulgueu escriure subíndexs o superíndexs.

.

ho podeu fer en línia: 4/7. feu servir parènesis adequadament: la fracció 2 x2 + 1 s’escriuria (2x^2+1)(x^4+5). en casos senzills o si pregunteu alguna cosa per mail. Una vegada fet això. A continuació anem al menú de les matrius (en la part inferior dreta).  Premem sobre els claudàtors tancats de la forma [ ].4. com hem dit abans. per exemple. una forma alternativa i ràpida d'indicar que: 5 4 −1  −5 1  A = 2   2 −3 2 seria dir: “la matriu A.{2.-5. bastarà amb fer clic sobre qualsevol lloc fora del quadre de la matriu per a inserir-la en el document WORD. busqueu mètodes alternatius d'expressar les expressions matemàtiques que us facilitin la tasca. expressada per files. seria: A = {{5. i ens quedarà:  Ara només resta anar omplenant els “buits” amb els nombres corresponents. x4 + 5 . En qualsevol cas.2}}”.-1}. Si hi ha expressions algèbiques. Convé que practiqueu un poc amb l'editor a fi de familiaritzar-vos amb les seves possibilitats. i al fer clic sobre ell obtindrem el quadre:  Seleccionem el corresponent a la matriu 3x3. Si escriviu fraccions.{2.-3. Posr x2 es pot escriure x^2 i escriure x3 es pot indicar x_3. és recomanable que. Així.1}. De forma anàloga és possible construir qualsevol tipus d'expressions matemàtiques.