You are on page 1of 1

D – lui Ion Grosu

Director General
al Teatrului Naţional Mihai Eminescu
de la catedra Arta actorului
din cadrul AMTAP

DEMERS

Stimate D-le Director, ne adresăm respectuos D-stră cu următorul demers:

în legătură cu spectacolul de licenta <<D-ale Carnavalului>> in regia
domnului Mihai Iorga, al anului IV-ATC, (coordonator artistic Vlad Ciobanu,
lector superior) vă rugam sa ne inprumutati pe o perioada, costume din costumeria
teatrului. Ne angajam să le restituim la timp, conforma înţelegerii.

Vă mulţumim. Vom fi bucuroşi să ne onoraţi cu prezenţa în cadrul
prezentării acestui spectacol de licentă al anului IV., despre care vă vom anunţa
adăugător.

27. 11. 2010

Şef catedră Nelly Cozaru, conf. interim., Maestru în Artă