You are on page 1of 1

Fond PIO FBiH Sarajevo: 05.03.

2009

naš broj: #16576-4


ispostava Sarajevo

Predmet: email korespondencija

Poštovani,
Koristite li email za korespondenciju ?
Naime, željeli bi da Vam da vam pošaljemo odreenu dokumentaciju, email bi bio najpodesniji za
to.
Naš fax je 033-269-292, ako ne koristite.
S poštovanjem,
Ernad Husremovi
direktor
email: hernad@bring.out.ba

1/1