You are on page 1of 2

Leonardo da vinci

Leonardo di ser Piero da vinci bedre kjent som Leonardo da vinci en verdenskjent mann som er
født 15. April 1452 i den lille landsbyen Anchiano, nær Vinci, og derfor har han til etternavn da
Vinci (fra Vinci), og døde 2. mai 1519 i Amboiose som ligger i Frankrike.
1
Leonardo da vinci er kjent for en del forskjellige ting, blant annet var han maler, vitenskapsmann,
ingeniør, bildehogger, arkitekt, matematiker, oppfinner, musikker og forfatter. Vi kan si at han var
verdens siste universalgeni og hans navn har idag blitt kjent rundt hele verden.2 Navnet blir
forbindet først og fremst med at han var kunstner og oppfinner. Han visste på en måte `àlt``som det
gikk an og vite på hans tid. Han blir idag regnet som de mest oppfinnsomme personer som noen
gang har levd, men hans innflytelse på naturvitenskapens og teknologiens utvikling var likevel
ubetydelig.

Gjennom sitt liv malte Lenardo da vinci mange bilder og skulpturer som idag er kjent over hele
verden i tillegg til de dyreste og mest verdifulle i nåtidens tidsepoke. Idag er det mulig å se hans
kunstneriske talenter i tegningene hans. Blant annet hans mest kjente malerier som vi kan finne idag
er ``Mona Lisa`, ``Madonna``og ``Nattverden``

Her har vi et bilde av Mona Lisa.
3
Hans oppfinnelser kan vi si var mange år før sin tid, men ble aldri bygget p.g.a mangel på
materiale. For sikkerhets skyld ble da Leonardo notater skrevet med en hemmelig kode ( speilvent
skrift)

4
Leonardo hadde til tross for sine begavelser et vanskelig liv. Han var ordblind som førte til at han
hadde vanskeligheter med å lese og skrive. I hans tid, visste de ingenting om ordblindhet, så det var
ganske uforståelig for samtiden. Pga dette medførte at leonardo ikke ble invitert til å bo og arbeide
for fyrstehus, paver og storborgere, som mange andre kunstnere. Han manglet det satt høyest:
klassisk dannelse.

1http://no.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

2http://no.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
3http://www.skoleforum.com/stiler/biografi/det.aspx?id=2713
4 http://kunsthistorie.com/fagwiki/Leonardo_da_Vinci

fordi han selv gikk gjennom det å ikke skjønne hva andre sa. Selv om han var dyslektiker prøvde han hele tiden å finne svar på egenhånd enn å høre på andre.Leonardos motto var «Det er ikke nok å tro hva du ser. Du må også forstå det du ser» Ved å si dette forsøkte Leonardo å formidle hvor viktig det er å for oss å forstå det vi ser. . Han prøvde først selv frem til ting for å forstå det.