You are on page 1of 3

Porezna uprava Federacije BiH Sarajevo: 15.11.

2010
Kantonalni porezni ured ZEDO naš broj: #17576-2
Porezna ispostava Zenica

Zmaja od Bosne 57
n/r direktor

Predmet: dug po kartici VP 713113

Poštovani, na ovu temu smo 12.06.2009 godine uputili dopis, naš broj #17576.
Tom prilikom smo Vas informisali da smo mi izvršili uplate za koje nas teretite.
U kasnijoj komunikaciji sa gdjom Draganom smo dobili informacije da Poreznoj upravi ništa “ne znače virmani” i da vi
(Porezna uprava) “na osnovu toga ne možete knjižiti”.
Međutim nikada nismo dobili informacije ŠTA je to na osnovu čega možete rasknjižiti naše obaveze, te šta mi trebamo
poduzeti.
U kasnijim pokušajima da se ovo razriješi gdja Dragana rekla da je ovo posao za inspekciju, da ona nema vremena da
to pogleda, i da joj nije ni sasvim jasno šta smo mi u dopisu naveli.
Govorim ovo na osnovu izvještaja mog kolege (Saša Vranić) koji je usmeno kontaktirao.
Kako se radi o problemu evidencije naše uplate, mi smo od banke (Union banka) tražili potvrdu da su te uplate izvršene
, što smo i dobili.
03.11.2010 kolegica Vranić Željka je sa tom potvrdom i predhodnim dopisom došla kod gdje Dragane.
Ponovo je objasnila kako je u velikoj gužvi, te će kada bude vremena naš slučaj razmotriti. Tražila je strpljenje.
Tom prilikom je kolegica Željka dala potvrdu banke, pri čemu je načinila jednu grešku: dala je jedini dokument koji
smo mi imali.
Zato sam tražio od nje da tu grešku ispravi, te da u arhivu firme vrati potvrdu.
Pored toga, bio sam potpuno nezadovoljan Željkinim nastupom jer od gdje Dragane nije obezbjedila nikakve korisne
informacije.
U Željkinom izvještaju bilo je niz kontradiktornih informacija:
> Gdja. Dragana je rekla: “Vi nemate više ništa sa nama. Vi ste sarajevska firma. Ovo je najbolje da inspekcija
razriješi”.
> “Nakon toga je uzela potvrdu banke i raniji dopis, te rekla da će to vidjeti”.
Pitao sam Željku: “Pa šta će vidjeti ako oni nemaju ništa sa nama ? ŠTA ?”
Takođe sam pitao: “Pa dobro, KADA mi možemo očekivati da se taj naš slučaj obradi ?” Željka mi ni na to nije mogla
odgovoriti.

1/3
Zbog toga sam tražio da ponovo ode kod Dragane i pokuša doći do ovih informacija, te da potvrdu banke vrati u arhivu
preduzeća.
Ovo je izvještaj kolegice željke po povratku iz Porezne uprave:
> Bila ponovo u poreznoj upravi, Dragani se smračilo kada me vidjela.
Rekla je da ti ovo prenesem: "recite svom direktoru da me više ovako ne maltretira, nije on jedini na svijetu za kojeg se
treba završiti posao. Vaš zahtjev je u prioritetu, a dali će biti gotov za 5, 10, mjesec dana to vam ne mogu reći. Poručite
mu i da je jedina gospođa Dragana zadužena za ovaj problem i da ga niko u čitavoj Poreznoj upravi ne može riješiti
niti preuzeti. Recite mu i da vas radnika više ne šalje jer ću vam uvijek isti odgovor dati".

Meni je doista žao što smo morali dva puta dolaziti i trošiti vrijeme gdje Dragane. Sve to se i moglo obaviti za jedan
dan, da se kolegica Željka pripremila prema mojim uputama.
Međutim, komentari i upute koje smo dobili gdje Dragane su neprihvatljivi.
Ja prihvatam da gdja Dragana ima puno obaveza. Međutim, kvalificirati kao maltretiranje to što smo tražili
informacije KADA možemo očekivati da se naš zahtjev obradi, je potpuno pogrešno.
Podsjetiću da smo mi prvi zahtjev uputili prije godinu i četiri mjeseca. O kakvom onda ona prioritetu govori ?!
I sam “predmet” o kome ovdje pričamo ... pa mi pričamo o sravnjenju kartice u iznosu od 360 KM, koja ima dvije
stavke ?! Zar takvo što uopšte mora biti “predmet” i “slučaj” ?!
Drugi dio njene poruke je krajnje interesantan. Zar je Porezna uprava Društvo jednog lica ? Bez gdje Dragane se ništa
ne može riješiti !?
Osjetljiv sam na ovakve demonstracije moći. Gdja Dragana i Porezna uprava trebaju biti nama, poreznim obveznicima
na usluzi.

Poruka gdji Dragani


Pošto je nam je gdja Dragana uputila poruku, red je da i mi uputimo njoj:
Ma koliko Vi sebe vidjeli isključivo kao vlast, i onaj koji ima moć, Vi ste plaćeni da nam budete na usluzi. I ta usluga
ne uključuje držanje lekcija na način kako se to čini maloj djeci.
Ako Vam se rad u javnom sektoru ne sviđa, a vi napravite svoju privatnu firmu.
Pa onda napišite svojim klijentima:
KADA IMAM PUNO POSLA, NEDOZVOLJENO ME JE PITATI: KADA MOŽEMO OČEKIVATI DA NAŠ
ZAHTJEV OBRADITE.
I to stavite na naslovnoj stranici vaše firme. Ali dok ste u javnom sektoru takvo što ne možete upražnjavati.
Da gdja Dragana nije neka usamljena sa ovakvim nastupom i stavom, nego da je to očigledno opće-prihvaćeni način
rezonovanja i komunikacije sa svojim klijentima u vašoj Upravi, govori i ova informacija kolegice Željke:
> Ona je bila ljuta ko ris, pa su i drugi službenici počeli komentarisati da mi nismo jedina firma na svijetu koja ima
problem.
Ako smo u krivu, i ako je ovakav način komunikacije od strane vaših službenika ispravan, tražimo da nam se obezbjede
Zakoni, pravilnici koji vam ovakvo ponašanje omogućavaju. Vi ste javna ustanova. Na vas se primjenjuje Zakon o
slobodnom pristupu informacijama.
Ako ovakvo ponašanje nije dozvoljeno, očekujemo da nešto poduzmete kako bi ovakvi “izleti” Vaših službenika prema
poreznim obaveznicima - vašim klijentima budu prošlost.

2/3
Naš slučaj
Što se tiče našeg “slučaja”, očekujemo da nam se obezbijede potrebne informacije i upute da se on napokon završi.
Naša firma je uvijek svoje obaveze prema državi redovno izmirivala. Ako smo i napravili propuste po tom pitanju,
napravili smo ih iz neznanja, a ne sa namjerom. Ako ništa drugo, to bi Vaša ustanova i njeni službenici morali
uvažavati.

S poštovanjem,
Ernad Husremović
direktor
email: hernad@bring.out.ba
tel: 033269291, fax: 033269292

3/3