You are on page 1of 63

m  

V 


 

 

 .

.

.

 ñ .

m  m m m.

m  Ú Ú    .

.

 .

 .

 .

  .

.

.

 .

   .

Ú  Ú.

Ú.

  .

.

.

 .

    .

.

 .

.

.

   .

.

 .

   .

 Ú .

.

 .

 .

.

  .

 .

 .

.

 .

 .

 .

.

     © .

m  
m m m m  


  


 

 .

Ú .

 .

.

 Ú .

.

    .

.

.

.

.

 Ú .

.

.

 .

.

 .

 .

.

 .

.

.

Ú .

 .

Ú .

.

.

.

.

 .

 .

Ú .

.

.

 .

.

    .

.

.

.

 .

.

.

   .

 .

  .

.

 .

 .

  Ú .

.

 .

 .

Ú .

.

 .

 × .

m  m m m m  .

   .

 .

 .

Ú  .

 .

.

Ú.

 Ú  .

 .

.

  .

     .

 .

.

   .

.

 Ú  .

.

.

 .

 .

 .

Ú .

 .

.

.

 .

.

 .

.

.

.

  .

.

.

.

 .

.

.

 .

.

 .

.

.

  .

 .

 .

.

 .

 .

Ú   .

 .

 Ú .

.

 .

  .

 .

 .

   .

 .

.

 .

.

  .

 .

Ú .

.

.

   î .

m .

m m .

 m    .

 .

  .

.

 .

.

 .

   .

.

 .

 .

 .

.

.

.

.

 .

.

 .

.

.

.

 Ú   Ú .

.

 Ú .

.

.

Ú     .

.

.

Ú Ú .

.

 Ú        .

.

Ú.

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

.

 .

.

 Ú .

.

.

.

Ú   Ú.

.

  .

 .

.

.

 .

 .

 .

  .

.

Ú.

.

  .

 .

.

 .

 .

 Ú .

.

.

Ú  .

m .

m m .

 m  .

 .

 Ú .

 .

.

 .

  .

  Ú .

.

 .

  .

 .

.

.

.

Ú .

  .

.

 .

 .

 Ú .

 .

.

.

 .

    .

 .

 Ú .

.

.

Ú .

  ! .

 Ú .

.

.

 .

.

 ! Ú .

 .

 .

 .

.

 .

 .

.

 .

.

  .

 Ú.

   .

 Ú .

.

.

Ú   Ú.

.

.

.

 .

.

.

.

 .

 .

 .

 .

.

 Ú .

 .

.

.

Ú  J .

m  m m  .

 .

 .

Ú .

   .

 .

.

  .

.

  .

.

Ú Ú  .

 .

.

.

.

 .

.

 Ú.

 .

 .

 .

.

.

    .

 .

 .

.

 .

 Ú .

 .

   Ú  .

.

  Ú  .

.

.

  .

 .

.

 .

.

Ú  Ú Ú   .

 .

.

 .

.

.

.

 .

 .

.

.

 .

.

 .

 .

Ú  .

.

 .

 .

.

.

   .

.

   .

 .

.

 .

 .

.

   .

 .

.

  .

 .

 .

.

   .

 .

.

 a .

   m mm   .

.

   .

.

   .

.

  .

 .

 .

.

.

  .

.

 .

.

 .

 .

  .

.

  .

.

.

.

 .

.

  .

 .

.

.

.

.

 .

 .

.

Ú.

  Ú   .

.

        .

 .

.

.

Ú    .

 .

.

.

Ú  x .

   m mm   .

.

  .

.

.

.

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

  " # .

  .

.

.

" # .

 .

 .

"# .

.

.

.

.

.

.

.

.

 "# .

  .

 " # .

    .

 .

.

  "#  .

 .

.

 .

.

    .

.

  " #  .

 .

.

 .

.

    .

.

 .

 " # .

 .

 .

.

 Ú .

   .

 .

.

 ½ .

   m mm   .

 .

.

 .

.

.

.

.

.

.

 .

.

   .

 .

.

.

.

    .

 .

 .

.

.

  Ú .

Ú Ú   .

 .

.

 .

.

  .

 .

.

 .

.

.

Ú   .

 .

.

.

.

 .

  .

 Ú.

  .

 .

 .

 .

.

  Ú  .

.

 ñ .

   m mm    .

 .

.

SATILAN MAL VE HİZMET MALİYETLERİ VE STOK DEĞİŞİMLRİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI - b. YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI + d. VARLIK ARTIŞLARI - b. SATIŞLARDAN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ + b. GEÇİCİ VERGİLER . GELİRLERDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ + !  a. ͙͙. VARLIK AZALIŞLARI + c. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI -  m  m mm m  !" #    m m mm $ %    m m m mm  m m m m m m m mm      m m   mm  a.   $ a. ÖNCEKİ DÖNEM KARINDAN ÖDENEN - b. YABANCI KAYNAK AZALIŞLARI - &   a. ññ .

  m mm   .

.

.

.

 Ú   .

 .

.

 .

 .

   .

 .

.

  .

.

 .

 .

.

   .

 .

.

   .

 .

.

 .

 .

 .

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

 Ú  .

 .

.

  ñ© .

  m mm  .

 .

.

  .

.

.

.

.

 .

.

 .

 .

 .

.

 .

 .

 .

.

.

 "# .

 .

 .

.

 .

.

.

 .

 .

.

 .

 " # Ú.

.

Ú   .

  Ú.

 .

 .

.

 .

.

 .

.

.

.

 .

"# Ú.

.

Ú    .

Ú.

 .

 .

.

.

.

.

 .

 .

" #  .

.

 .

  .

.

 Ú.

"#    .

 .

.

.

 Ú.

 " # .

  $.

 .

 $.

   .

  ! .

 %%% .

 .

.

 .

 .

 .

.

.

.

Ú.

.

 .

 .

.

 .

 .

Ú .

  ñ× .

  m mm  Ú   .

 .

.

  ñ   .

.

 .

.

.

   #  .

     ! "  .

     ! 0  .

     !  .

      !       !  .

 .

 .

  $    !       !   .

 .

.

  #  .

   "  .

   0  .

    .

      .

     .

 .

 .

         ñî .

m m m  m mm   .

.

.

 .

Ú.

.

.

.

.

 .

   .

.

 .

.

 .

 .

.

.

     .

 .

.

.

.

   .

 .

.

 .

.

  Ú   .

.

.

 .

 .

.

.

   .

 .

.

.

.

.

.

.

 .

 ñ .

m m m  m mm   .

 .

.

.

  .

.

.

.

.

 .

.

     .

 .

 .

 .

.

.

"  #  .

 .

.

 .

.

    .

 .

"# Ú.

 .

.

.

.

 .

 .

.

   .

.

.

" # Ú  "#  .

 .

 .

.

.

  .

.

.

.

Ú  "# %%% .

 Ú.

  .

.

.

  .

 .

.

.

 Ú  .

.

    .

.

 .

.

   .

.

.

   %%%Ú.

.

.

.

 .

.

Ú.

.

  .

.

.

 .

.

  .

 .

 .

.

.

 ñJ .

m m m  m mm  m m m  m m m mm              0     .

  !     "       m m m  m mm        0  .

      ña .

   m mm  mm  m  Ú" .

 #" .

# .

  .

.

.

 .

  Ú.

.

.

  Ú.

  Ú .

 .

.

.

.

.

.

.

 .

.

  .

.

.

 .

  .

.

  .

   .

  .

.

.

   .

 .

 .

 .

.

.

   .

 .

.

.

  .

 .

      .

.

   .

 .

 .

.

.

.

 .

.

 .

.

 ñx .

 .

  m mm  mm  m  .

 .

 .

.

.

  .

.

.

 .

  .

Ú.

.

 .

.

.

 Ú.

 .

  .

 .

 .

.

.

  .

 .

 .

.

 .

.

 .

 .

.

Ú .

.

 .

 .

  .

 .

 .

.

.

.

Ú.

.

 .

 .

 .

.

 .

 .

 .

 .

.

.

    .

 .

 .

.

 .

  ñ½ .

 m    mm  mm   .

Ú.

.

.

.

 .

.

  .

.

.

.

.

 .

.

.

 .

 .

  .

     .

.

Ú    .

.

 .

.

.

.

.

.

 .

.

.

 .

.

.

 .

.

.

.

Ú  .

.

.

.

.

Ú.

.

.

  .

 .

 .

 Ú   Ú.

.

 .

 .

 .

 .

 Ú  .

Ú.

.

.

.

 .

.

.

.

.

 .

 .

Ú .

 .

.

.

 .

 Ú  "&#"!# .

 .

  © .

 ' .

.

 mm   m   .

  .

  .

.

 .

 .

Ú .

.

.

.

.

Ú.

  .

.

 .

 .

 .

 .

 .

.

.

   .

.

 .

  .

     .

'.

.

   .

.

 .

.

.

  .

 .

.

  .

 .

.

.

.

  .

  .

.

  .

 .

.

.

  .

.

.

.

   .

.

 .

 .

.

  .

 .

.

.

.

Ú    .

 .

.

.

.

.

.

Ú.

 .

.

.

.

.

 .

 .

.

.

 .

.

    .

.

  .

.

  Ú  .

.

 ©ñ .

m  m m     .

.

 .

.

  .

.

  .

 .

 .

 .

 Ú .

.

.

  Ú   Ú  .

 .

Ú ÚÚ    .

.

 Ú.

 .

 .

 .

.

.

  .

.

 .

.

.

 .

 .

 Ú    .

 .

.

  .

.

.

  .

 .

  .

 .

.

    .

.

 Ú    .

 .

 .

.

.

  .

.

.

.

.

 .

.

.

.

   .

 .

.

 ©© .

m  m   m ( m ñ  .

  ñ   ! .

.

 ñ   .

.

ñ " .

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

  ñ .

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  .

.

ñ #.

.

 $.

.

%.

.

.

 .

.

 &.

.

 $.

.

%.

.

.

 .

.

.

 '.

.

.

( .

.

%).

 *.

 .

.

 +.

.

.

( .

.

%).

 *.

 .

.

.

     ñ.

 .

  .

.

.

  ñ  .

m  m   m ( m #  .

  $ ñ ñ  .

 )  .

 $ ñ   .

  ñ  *   $ ññ +    &    '  .

.

 .

.

$ (        .

!.

 " .

"  ñ  #  ".

.

!.

   .

  $ %  ".

.

!.

   .

   .

     .

   .

 ñ  ññ   ñ  ñ   ñ   ! "    ñ      ñ  .

!    .

  .

!   .

    ñ ñ    .

  ñ ñ ñ   .

  .

   .

m  m   m ( m   ñ   .

 .

  ! " .

  î  .

  .

   # $ " % &% .

 %   .

  î   ' .

     .

  î  .

  .

   .

 .

 .

 .

 .

ñ .

 ñ .

 .

 .

 .

 .

     .

  .

.

 .

   .

 .

  .

.

    ñ ñ    .

000 d) GELECEK AYLARA AİT GELİRLERDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞİ 135. m  m   m ( m © î  a) KOMİSYON GELİRLERİ 5. GİRİŞLERİ + 130.000 b) FAİZ GELİRLERİ 15.000 0) DİĞER GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN N.000 O .

.

000 KOMİ SYON GELİ Rİ Nİ N TAHSİ L ED İ LMİ ŞTİ R.000 7.000 2.İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 115.000 3.000 5. BORSA DEĞER ARTIŞ KARLARI 20. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 100.B S. E. GELECEK AYLARA Aİ T 135. KOMİSYON GELİRLERİ 5. DURAN VARLIK SATIŞ KARI 40.000  130.000 D .N: 44 26 .000 3.000 2.000 6. REESKONT FAİZ GELİRLERİ 100. FAİZ GELİRLERİ 15. KAMBİYO KARLARI 25. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 30. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 5.000 1.000 4.000 8.  325.

  . m  m   m ( m    î  - .

-   ññ  -       -      .

   .

  . -  .  ññ ñ     .

   ñ .

-     a .

m  m   m ( m   .

.

.

 ñ .

   ñ  .

  .

    .

.

 ñ .

        .

  x .

m  m   m ( m    #  2 2  2 .

 î             .

  " 22 2 !2    .

 î       22  22 2       !   "    ½ .

m    .

    ) ))) ÷ ÷÷÷ ÷ .

  ÷ ñ Y  Y  Y    Y Y Y   ÷ ÷÷÷ ÷    )))) Y   Y! "  Y   "  .

Y ÷ ÷  .

  ÷   ))) .

÷÷÷  .

  ÷ ))) Y .

÷÷÷     )))) Y   ÷÷ ÷      ))) Y × .

m   .

  .

  .

 .

.

 J .

       .

 '  ' ' .   '  ' '     .

 Ú '  ' '  Ú '  ' '   .

 22 .

2 Ú$ )* "$( 2.

2 .

2 .

 J  ' $+ '" $ Ú   .

 .

.

.

.

  .

 .

2 .

 J   .

 22 .

2 .

2 .

 .

 .

 .

  ! $ (  ! " " # "  .

 .

.

 .

 .

 .

.

  $ $  $ % & ' J  ×ñ .

m    .

.

.

.

.

 a  ! .

    ×   .

    #".

%&'( .

 ! .

"#.

$.

! .

                 #".

%&'( .

 ! .

"#.

$.

! .

                 × .

m    .

 .

 .

   ! ñ !"  "     $ "     ñ  ! "     # "      ññ .

   .

          ñ % .

     "  ñ &'   &' (  ()** .

  .

 .

 .

.

 .

.

 ñ    ññ       (  ñ ×× .

m     .

  .

 ñ .

 .

 .

  .

 .

.

.

 ©) .

 .

     ñ  .

 .

            ñ   .

      ! "  "       .

 ñ .

    %   .

  .

ñ.

 .

 .

      ñ     %     .

   % ×î .

m     .

  .

 ñ  © .

 .

.

 .

.

.

.

 ''  .

 # .

    .

 # .

    $ ññ  "  "   .

  ©  .

     % .

   .

ñ.

   % .

 #  ññ $#   % .

* B F. m   A.AZALIŞ + . NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU G. A E.000  . DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU A GELİR TABLOSU F. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ + . İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI C. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 325. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI D.

 ©  .

 .

  .

  .

    B !""#" × .

Õ    ×a .

 m  .

 .

 .

  ñ ñ  .

    ñ     ñ .

  © .

  © ñ  .

      .

   ñ ñ©   ñ ñ   ñ © ©   © ! !   ! .

 !  ñ ñ .

   ñ   .

 .

    .

  ñ  .

 ñ  .

   ñ    © !   ñ  .

 .

.

.

   ñ  " ñ   © !    ñ  .

.

 .

  ñ ñ ñ   " © © © !    ñ  .

 .

     "  .

 m "  .

  ñ ññ   #  ñ !    ñ © %  ! #   %   ñ   #  ñ  .

ñ  © ! #  ñ ñ  ! #     .

  ! .

 %%%%  ñ $ .

" "%   © $ .

 "  © ñ ! # ! .

 $  & ñ $ "     & © $ $" " ñ ©  !  ! ! .

  ñ ñ& ñ .

   ñ ©   ñ   .

 .

   ñ © ñ # ! .

  ñ  & .

 m "  .

    # ñ& ñ !   © © © #  " ñ© ©  %  ! # ñ &   %     # ! .

 $   ñ    © ©  ñ   .

 $   ñ   ©   .

  ñ #         .

 ñ  ñ    ñ ©        ñ  .

     "  "  .

O  .

 .

 ñ  .

 .

  .

 ñ .

.

 ñ#  .

 .

 .

 ñ $  .

 .

 #  .

 .

 .

 ! " #      ! ©.

 .

 $  .

 "  .

 .

  .

 .

 .

 .

 #!  .

"  ©    .

   .

  .

   .

      ©    © ! .

     .

 .

  .

 .

 .

 .

 ññ    © .

    .

 ©  .

  .

 .

 .

 ñ  .

 .

 .

 .

 ñ# © .

 .

    .

    .

 .

 .

 .

 !  .

   ©  .

 ñ ñ  .

 .

 .

 .

.

 .

  .

.

  .

 m   .

.

 .

.

.

  ×    ×   .

    .

.

  .

ñ  .

  .

 .

.

.

   .

.

 .

  .

 !  " .

 #    .

.

.

  î .

  ñ .

 Õ.

 .

 Õ  .

   ñx½  Õ .

 .

 .

Õñ×ñ  Õ     Õ  .

Õ © Õ .

.

.

  ÕÕ .

.

Õ  Õ  ×ñ   Õ .

 .

 ñ   Õ .

 ñ  Õ.

 ÕÕ .

 J Õ .

.

Õ .

  ÕÕ .

.

   Õ .

   Õ J .  Õ .

   Õ Õ.

 Õ.

 .

     .

 .

 Õ  .

  Õ .

 .

  .

Õ Õ  .

.

 î× .

  .

    .

  Õ Õ      ñ  .

  Õ  ©  Õ ÕÕ x   ñJ .

   î      .

Õ Õ ñ× .

  .

  .

      .

 ×    .

    . J .

Õ .

  .

Õ   .  Õ Õ   ñ .

.

Õ .

  .

 Õ .

  .

 Õ .

  Õ . Õ .

 ©  Õ  .

  .

   .

 îî .

×Õ .

.

.

   .

   .

 Õ  ñîî  .

 Õ.

 Õ Õ  ©  .

 Õ  × ñ  ©    Õ  .

 Õ.

  .

 J©  6 .

  J  Õ ÕÕ  .

 Õ  Jî    Õ ÕÕ x  .

.

 Õ   ©x  .

 Õ ÕÕ .

 J  .

   î.

 Õ.

  Õ   ©x  Õ  Õ Õ  ñ  .

  Õ  Õ .

ñ  .

   .

Õ î .

J.

 Õ.

 Õ ñ  Õ Õ  Õ ×  Õ .

.

 Õ .

ñ©   Õ    .

 .

  Õ   .

×  Õ  .

Õ aÕ .

.

.

  .

.

 .

Õ .

    .

 Õ  ×  .

 Õ.

 Õ   .

 ×  .

 Õ.

 .

 Õ.

  ×î   xÕ  Õ .

Õ    Õ Õ Õ J ©  Õ Õ  ñ .

 × x   ñ ©    .

 Õ.

  .

 © .

 îJ .

½.

 Õ.

ñJ   .

  .

 ÕJ  .

 .

Õ Õ ñ .

 Õ.

©î  .

  .

 Õ©  .

 .

Õ Õ ññ  ña©  .

 .

Õ.

 Õ.

 ©× ñx .

  .

Õ îa .

m  m   m ( m ñ ñ .

   .

 ( .

 ñ ) .

.

 .

 .

  .

  .

.

  .

.

 .

  .

  % .

 *  .

 .

 ' .

 *  .

  .

.

 .

.

 "  + .

 .

 #.

.

 "  + .

 .

.

 ññ  .

   ( .

 .

 ñ ) .

 .

 ññ .

  .

.

 % & !.

  .

.

 .

.

  .

 ' & !.

 .

    ! "  " .

 ñ #.

.

 "  .

 .

 .

 $.

.

 "  .

 .

  .

.

 .

m  m   m ( m  .

 .

 .

 .

   ñ    .

 !" # .

 .

 î  )  .

  $ % #    .

 .

 î ©   .

.

.

   .

 % #%  &   .

  .

 #    $ '   .

 #      .

 .

.

   .

 &  % .

   .

 .

      .

 .

   ñ©   .

 .

 .

   & # .

 î ( & î .

   . m  m   m ( m 7.

   2 2  2 .

000 700.I  î  İİ İ  I İ  İ)  İ İ   520.000 .

m    .

.

.

 .

 .

   .

  .

  ñ  #  #  ×   ( #   #    .

   .

!   #  )$ # #  #*     ( #   #  !  .

" .

.

     .

    ! .

!     .

!   .

       .

   #   $ % & .

  #  ' & .

  $ "! a      .

!  .

    ×  .

   ñ .

m   Ú .

 .

   .

  .

     " #     $ #     ñ % #     & #      ññ .

   .

          ñ + .

     .

      " #   ñ $ #   ñ % ' #   ( &) *    ( #   ( !       ( + .

     ( © .

m     .

  .

 ñ  ñ .

 .

.

  .

 .

.

.

 ©) .

 # .

     ñ  .

 # .

            ñ  .

      ! "  "     © .

 .

.

 .

.

.

.

 '''  .

 # .

    .

 # .

    $ ññ  "  "   .

  ) ' ' .

 * .

. + .

 .

.

 ©  .

 * .

 + ..

'  ñ( .   '-. +' .

 * .

. + .

 0 ) . */)) ©  .

 * .

. + .

*/))  × .

m   m O m  mm ( m   .

 .

.

DÖNEM NET KARININ NAKİT ESASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ DÜZELTMELER +   .500 ©. 1. DÖNEM NET KARI 540.

#.

.

*! + J  #*.

 (  .

 "  !   $ .

  %   .

.

 .

 .

  & .

.

 .

.

 J ' .

.

(.

 !  .

.

 ).

.

 *! + .   -  .

%.

    3.DİĞER FAALİYETLERDE RAPORLANAN KAR VEYA ZARARLAR -180.000        !   " .

.

 .

.

# .

 .

  î .

AALİ ETLE LE İL İLİ E A LI E I A A ELİ ABA CI . . m   m O m  mm ( m î. E İ İ Lİ LE + .500 .

 ! .

.

.

         "     $ .

).

      1   .

.

.

!  .

 .

   .

). ! !    .

.

.

.

.

!  .

.

   . .

  .

   // 2 ).

 .

 .

  0 .

$%&'()'.

*+.*.

'$.

*.

"" .&+%.%  % ' /0 „   a  .-$%&'(.

 .

     a ! " ! " """  #$# .

-. . a % & ' ( )*  + .-.- +..... / &  0 & 12 . -.

 / & + 3++4+.

 *5 3++4+16 & 5 4 3 3 3++4+12 < & = 5& 816 6 6- $ 8 ' +5& +31 >? + $. . 9 : .5 & +312 67 *5 5& 8& +12 6. ---. *5 3++4+12 . 88 %: .

.

8 ' +5 4 3 3 3++4+12 .--- 3 &  % .

 4 3 5 )* a % &  +12 777.-- * 3 . .

5 @ 4 *5 .

-7.- & 5 . 6-.5 & +316 .

-. 67-. * @ 4 < ./+312 67.

5 /+316 6-7 -.- a % &  ( A83"5 & 12 ' ( ).

 16 3 &  % .

 4 & +3 >/+3 12>16 6 -7 .

! ##$a !  "" ! " """  #$# $ 8 ' +5+ + & 16 $.      ....

.

@ $A%.

8 @ +5+ +16 6.7. 67-.- $.

.

@ $.

.

A%.

8 @ +5<+5+3 + & .

. 9a ""$"a !  "" ! """"  #$# B  . a $ % & --7      67. 4 7 .

 . < +" .

 % A83"5 & C 3 12 +@.

  < .

5 & +312 .7. -7- D/8@.

  < .

-7 ..-7-.5 & +312 6. "5 & @ / .7..      ! .

$ %.

.-.. )"$A"D ' " . J ..C " & & +3 !"" # 6- )"$:#" E . -.-. ..

9.

:9.

<=..

.

..

 !9.

:>*(('!$$ .

$ 38# „   a  .

 .

     .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

% '-(.   ! "#$ % & &'( $ ) * + ) #. '-(- /01 23.

( &-' 5 6  !! 10020 -.-- !) " .! 100! 0 ''. &- 4! 100! 0 .' &.

. 7 ) &'.( &(- 8 !9!0 ): 9$9:.

 )0 0 .

 .

 .

 )!0 ))01! 0#&% &(( &- a $ . !$4 #&% & &-'- .

% -( '( <1 )  . #.

! .

2 1 ! ! .

(. &(  ! . ! 3 )! 0#.%"$ 0#&% .

! )01#&%"$01#. 2 ! .% ''.' (-.

'' .! )01#&%"$01#. '.% ('(.)! .

! )01#&%"$01#.- 2 .% ' &-.

 : 0! .

''-  4 .! )01#&%"$01#.% &-''' .

 &. )01#.%"$01#&% -'''. 2 4 .

&. a $.% &''.! $01#&%" )01#..

( &'(-  !  ! .  #&% &-(.

%"$01#&% - .(   !" # $ % &' ()& (*) ''-- + . ! )01#.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

 8.

.

: .

.

.

- 8. &.9 : 0!)00 07 )#&% &(.

.

.

9 : 0!)010 .

  .

 .

 ! ) 1 #.% -.(('  2 .

9 : 0! .

! )01#&% '.(' &'(''. 6 .

„ .% -'- $$  !" # $ % -*) . 3 $ #.( ...'( &-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 0: 9$9:.

% -' '. 2 34 5 $6!" 4 $6% &/ 1'0 /)& '('( 3 6$ 2 342 ## 7 1).( a . '*7 - 8# 2 342 ## *) 7)& 0/1 (.     *( /*0 &'1 '.  4  ! ) 1 #.

 ñ x . Õ   .

  m  .

× ! © © "  .

000 80.000 © DÖNEN VARLIK TOPLAMI 426.000 × " .000 × TİCARİ ALACAKLAR 150.000 × TAHAKKUK ETMİŞ GELİRLER 5.000 7.000  ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR . KASA 50.000 195.000 250.000 ALACAKLAR (NET) 146.000 © PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 5. -4.000 539.000 STOKLAR 220.000 200.000 7.000 -5.

000 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR . VE DEMİRBAŞ 600. (NET) 540.000 × .000 510.000 × MADDİ DURAN VAR. BİNA ARAZİ.000 -90. -60.000 600. MAK.

  .

.

 .

000  .000 107. KAY.000  TAHAKKUK ETMİŞ GİDERLER 4.000 × KISA VADELİ YAB.000 7. TOPLAMI 114. TİCARİ BORÇLAR 110.000 100.

.

.

 YABANCI KAYNAK TOPLAMI 164.000 .000 157.

 50.000  ÖZ SERMAYE TOPLAMI 802.000 700.000 192.000 50.000  .000 892.000 ÖDENMİŞ SERMAYE 700.000 YEDEK AKÇELER 102.

  × 59 .

O  .

 O .

 a © .

 .

 ©©   © .

 .

 .

 © .

 .

    .

 .

       ©  .

    .

    .

.

  ©     .

 .

 .

  © .

    .

.

   .

.

   .

  .

      .

  .

      .

       .

 .

 .

  ! .

   .

       .

 Ú  J .

m   m( m m m $T &" %*T+ .

 .

 .

.

 .

 Ú  Ú  $ T'" $ *'" "(# ! T .

 .

 ")# !T  .

 "*# TT "  .

 TÚ  .

 "+# TT  "%#   .

# Ú+"+ T!+$  "-# ( $$#Y' . ".

 !T'".

$T .

 ".# !T   .

 +'"'.

$T  .

 "/# + T!+$.

2 "%#"''&'  .$  #! $   )01 Ú%  &$   .

 .

 +  &'T'+  + T!+$.

!T'" &!T'"  '$$  .

 ( $$)* &)YT '"' &!* .

 #"$( $+"        .

 ñ  ñ  ñ ñ    # J .

 © J© . Õ   .

 Õ  Õ  Õ      Õ .

.

  Õ   .

   .

    Õ    Õ Õ  .

 .

 .

Õ  .

     Õ  Õ    .

 Õ .

  Õ  .

.

  Õ   .

      .

   Õ  .

   .

   .

  Õ  Õ.

    Õ  Õ .

.

    Õ .

 J× .