You are on page 1of 2

A lumii cântu cu jale cumplită Minunată zidire, şi el fârşit picioare n-are

viiaţa, are. Să nu poată sta într-un loc
Cu griji şi primejdii cum iaste Şi voi, lumini de aur, soarilă şi nici-odinioare.
şi aţa: luna, Vremea începe ţările, vremea
Prea supţire şi-n scurtă vreme Întuneca-veţi lumini, veţi da le sfârşeşte.
trăitoare. gios cununa. Îndelungate împărăţii vremea
O, lume hicleană, lume Voi stele iscusite, ceriului primeneşte.
înşelătoare! podoba. Vremea petrece toate; nici o
Trec zilele ca umbra, ca Vă aşteaptă groaznică împărăţie
umbra de vară, trâmbiţă şi doba. Să stea în veci nu o lasă, nici
Cele ce trec nu mai vin, nici În foc te vei schimosi, o avuţie
să-ntorcu iară. peminte, cu apa A trăi mult nu poate. Unde-s
Trece veacul desfrânatu, trec O, pre cine amar nu aşteaptă cei din lume
ani cu roată. sapa Mari împăraţi şi vestiţi? Acu
Fug vremile ca umbra şi nici o Nu-i nimica să stea în veci, de-abiia nume
poartă toate trece lumea, Le-au rămas de poveste. Ei
A le opri nu poate. Trec toate Toate-s nestătătoare, toate-s sântu cu primejdii
prăvălite nişte spume. Trecuţi. Cine ai lumii să lasă
Lucrurile lumii, şi mai mult Tu, părinte al tuturor, doamne nădejdii?
cumplite. şi împărate, Unde-s ai lumii împăraţi, unde
Şi ca apa în cursul său cum nu Singur numai covârşeşti vremi iaste Xerxes,
să opreşte. nemăsurate. Alixandru Machidon, unde-i
Aşa cursul al lumii nu să Celelalte cu vreme toate să să Artaxers,
conteneşte. treacă. Avgust, Pompeiu şi Chesar? Ei
Fum şi umbră sântu toate, Singur ai dat vremilor toate să au luat lume,
visuri şi părere. petreacă. Pre toţi stinsu-i-au cu vreme,
Ce nu petrece lumea şi în ce Suptu vreme stăm, cu vreme ca pre nişte spume.
nu-i cădere? ne mutăm viiaţa, Fost-au Tiros împărat, vestit
Spuma mării şi nor suptu cer Umblăm după a lumii cu războae,
trecătoriu, înşelătoare faţa Cu avare preste toţi. Şi multă
Ce e în lume să nu aibă nume Vremea lumii soţie şi norocul nevoe
muritoriu? alta, Au tras hândii şi tătarii şi Asiia
Zice David prorocul: "Viaţa El a sui, el a surpa, iarăşi gata. toată.
iaste floara, Norocului zicem noi ce-s Caută la ce l-au adus
Nu trăiaşte, ce îndată iaste lucruri pre voi înşelătoarea roată:
trecătoarea". Sau primejdii cându ne vin, Prinsu-l-au o fămee, i-au pus
"Viiarme sântu eu şi nu om", sau câte o nevoe. capul în sânge.
tot acela strigă Norocului i-au pus nume cei "Satură-te de moarte, Tiros, şi
O, hicleană, în toate vremi bătrâni din lume; te stinge
cum să nu să plângă Elu-i cela ce pre mulţi cu amar De vărsarea sângelui, o, oame
Toate câte-s, pre tine? Ce să afume. înfocate,
hălăduiaşte El sus, el coboară, el viiaţa Că de vrăjmăşiia ta nici
Neprăvălit, nestrămutat? Ce rumpe, Ganghes poate
nu stăruiaşte Cu soţiia sa, vremea, toate le Cursul său să-l păzească". Aşa
Spre cădere de tine? Tu cu surpe. jocureşte
vreme toate Norocul la un loc nu stă, într- Împărăţiile, lumea, aşa le
Primeneşti şi nimica să stea în un ceas schimbă pasul. prăvăleşte.
veci nu poate, Anii nu potu aduce ce aduce Nici voi, lumii înţelepţii, cu
Ceriul faptu de Dumnezeu cu ceasul. filosofia
putere mare, Numai mâini şi cu aripi, şi Hălăduiţi ce lume, nici

vinezi cu sacul. murim. Multe începături dulci. ea le lăcuiţi bine. Pre mulţi şi fără vreme duci la aceasta cale. Orice faci. odată cu cei ce să trece. vine la mărire. stea norocul.theologhia Cum n-ar fi fostu în veci daca V-au scutit de primejdii. nostru. fârşituri amară. vrăjmaşă. voi Pre toţi. cursul vostru Fericită viiaţa făr de valuri Au tăiat. sfinţi să petrece. Domneşti şi-mpărăteşti. tu în datorie. Fapta nesocotită aduce perire. hicleană. surpă şi Cursul lumii aţi cercatu. Aşa iaste acum vacul multe. fă. priiatin ea pre nimeni n-are. pre mine nu lasă: Pre bogaţi şi săraci. Fârşitul cine caută. Moartea. Aşa ne poartă lumea. Cu griji şi neticneală avuţiia Niminea nu-i bun la lume. mulţi fără deală. carii mai Plăteşte osteneala. şi caută fârşitul cum vine. nu petrece bine. Cine nu-l socoteşte. aşa Au poruncitu la un loc să nu amăgeşte. să nu piarză. pre bate jocurie. vrăjmaşa. Ceriul de gândurile noastre Pre toţi îi duci la moarte. cei frumoşi şi tare. Fârşitul ori laudă. ci nevinovaţi. cu sorocul. O. Vacul nostru cu-mprumut dat O. Paimâini suntu anii şi zilile Ce v-au adus la moarte amară noastre. tuturor cu moarte Vieţuiţi în ferice. lumea batjocoreşte. nădejdea de tot neştiută. vrăjmaşă. Aşa înşală. Naştem. pre unii. într-un chip calcă toate casă. nedireaptă puţine foarte Griji purtaţi de-a lumii. pute. tae vacul. ferice de viiaţa Nime lucruri pre voe de tot să voastră. Şi până la ce vreme iasta Că Dumnezeu au vârstat toate giuruită. . nu crează Vieţuim şi viiaţa iaste Nime-n grele. părinţi ai lumii. ori face ocară. Sfinţii ingeri.