You are on page 1of 1

Sheet1

Salt Trolley design
Salt bag dimension
L 620 Mm
W 500 Mm
H 140 Mm
wt. 50 Kgs
Existing

Salt Bag Salt Bag Salt Bag 140
Existing trolley dimensions Salt Bag Salt Bag Salt Bag 140
L 1300 Mm Salt Bag Salt Bag Salt Bag 140
W 1410 Mm 1240 620 Salt Bag Salt Bag Salt Bag 140 980 Height
H 910 Mm Salt Bag Salt Bag Salt Bag 140
Capacity 2000 Kgs Salt Bag Salt Bag Salt Bag 140
620 Salt Bag Salt Bag Salt Bag 140
500 500 500
1500
Width

Page 1