You are on page 1of 1

POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH

MUHAMMAD TALHAN BIN MOHD YUSOF 02SSB07F028

Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri kecuali pada bahagian-
bahagian yang di lampirkan dari sumber-sumber yang telah dinyatakan.

………………………………….
(MOHD AIZOL IZHAN BIN MAT ZAIK) TARIKH : 19 DISEMBER
2010
02SSB09F1006

Disahkan oleh :

………………………………
( EN. MAZLAN BIN. HARUN) TARIKH : 19 NOVEMBER

i
LAPORAN INDUSTRI SESI JULAI 2008