You are on page 1of 27

INSTRUMENTI MONTERANE POLITIKE U PRAKSI

EVROPSKE CENTRALNE BANKE

Sarajevo, Mart 2010.

OKVIR MONETARNE POLITIKE ECB
• Monetarna politika: „...grana ekonomske
politike koja pokušava da ostvari šire ciljeve
ekonomske politike (stabilnost zaposlenosti i
cijena, ekonomski rast i ravnotežu spoljnih
plačanja) kroz kontrolu monetarnog sistema i
uticaj na monetarne veličine kao ponuda novca,
novčana masa, nivo i struktura kamatnih
stopa...”
Dejvid V. Pirs, “Mekmilanov rječnik-Moderna ekonomija”

MONETARNA POLITIKA ECB • Strategija monetarne politike ECB: 1. Analitički okvir i instrumentarij za ostvarenje tog cilja (Dva stuba monetarne politike) . Cilj monetarne politike ECB (Održavanje stabilnosti cijena u srednjem roku u okviru Eurosistema) 2.

Iskušenjima se mora odupirati • Novi Kenzijanski model . Institucije su neophodne 2. Woodford 1.OKVIR MONETARNE POLITIKE ECB • Issing – M. Kredibilitet je ključan 3.

Mehanizmi inmplementacije i izvršenja monetarne politike . Instrumenti 1. OPERATIVNI OKVIR ECB • Operacije ECB: 1. Operacioni ciljevi (zvanična overnight stopa) 1.

int .Izvor: ECB. www.ecb.

Izvor: Bank of Finland .

Operacije na otvorenom tržištu 2. Ustaljene kreditne pogodnosti (Standing Facilities) 3. INSTRUMENTI ECB 1. Politika rezervi likvidnosti .

www.ecb.int .Izvor: ECB.

OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU Koriste se za: • Upravljanje kamatnim stopama • Održavanje likvidnosti tržišta • Signalizaciju stavova i predviđanja ECB .

OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU • Glavne operacije refinansiranja • Dugoročne operacije refinansiranja • Operacije finog prilagođavanja • Strukturne operacije .

VRSTE TRANSAKCIJA 1. Valutni swap 3. Prikupljanje oročenih depozita 5. Direktne transakcije a) Kupovine b) Prodaje 4. Reverzne transakcije 2. Emisija obveznica .

GLAVNE OPERACIJE REFINANSIRANJA • Usmjer likvidno .

DUGOROČNIJE OPERACIJE REFINANSIRANJA • Reverzne pribavaljan .

OPERACIJE FINOG PRILAGOĐAVANJA • Reverzne pribavalja likvidnos .

STRUKTURNE OPERACIJE • R ev erz p rib a va .

USTALJENE POGODNOSTI KREDITIRANJA • Politike upravljanja likvidnosti • Prekonočna ili dnevna likvidnost korespodenata .

USTALJENE POGODNOSTI KREDITIRANJA 1. Odobravanje kredita na zahtjev . Automatski način poravnanja likvidnosti kod korespodenata („marginal lending facilities“ ) 2.

DEPOZITNE POGODNOSTI • Korespodenti sa viškom likvidnosti • Prekonoćna baza • Minimalni nivo koji mogu zauzimati tržišne prekonoćne kamatne stope .

int .ecb.MARGINAL LENDING FACILITIES I DEPOZITNE POGODNOSTI Izvor : www.

POLITIKA REZERVI LIKVIDNOSTI • Stabilizacija kamatne stope na tržištu novca • Kreiranje ili povećavanje strukturnih manjkova likvidnosti .

PROCEDURE • Tenderske procedure ili ponude • Bilateralne procedure ili bilateralni dogovori .

TENDERSKE PROCEDURE OPERACIONI K 1. korak Obj .

STANDARDNI TENDERI • Maksimalne dužine 24 sata .

BRZI TENDERI • Ukupno vijeme trajanja je 90 minuta .

BILATERALNE PROCEDURE • Sve one procedure koje Eurositem provodi u izvršavanju svojih transakcija. Operacije provedene putem berze i agenata na tržištu . a koje nisu tenderske procedure 1. Direktni kontakt sa korespodentima 2.

INSTRUMENTI MONTERANE POLITIKE U PRAKSI EVROPSKE CENTRALNE BANKE Sarajevo. . Mart 2009.