You are on page 1of 4

c

c

c

c

c

BAB 3

PROSES PERJALANAN KAUNTER PERKHIDMATAN DI SESEBUAH AGENSI PELANCONGAN

3.1 PROSES PERJALANAN KAUNTER PERKHIDMATAN DI SESEBUAH AGENSI
PELANCONGAN

proses perjalanan kaunter di sesebuah agensi pelancongan seperti di UTAS TRAVEL & TOURS
merupakan salah satu proses yang melibatkan pelanggan dan pekerja di sesebuah agensi
tersebut. Dengan ini, biasanya bagi mereka yang ingin mendapatkan sebarang pakej
pelancongan, [elanggan tersebut akan mencari agensi pelancongan yang terbaik agar pakej
yang mereka perolehi dapar memberikan kepuasan kepada mereka dismaping dapat
menjamin sebuah percutian yang lebih menraik dan mnyerenokan.

Oleh itu, pelanggan tersebut haruslah mengikuti proses perjalanan kaunter yang terdapat di
sesebuah agensi tersebut. Terdapat empat peringkat yang utama iaitu tindakan pelanggan,
tindakan pekerja, dan proses yang membantu. Bagi peringkat yang pertama adalah tindakan
daripada pelanggan, yang mana proses ini bermula dari tempat pelanggan meletak
kenderaan mereka yang berhampiran, kemudian pelanggan tersebut akan masuk ke dalam
agensi pelancongan yang dipilih dan terus menuju ke kaunter hadapan.

alamat. Setelah proses tersebut selesai. Kemudian semua penempahan tersebut akan dibuat melalui computer reservation system (CRS) iaitu salah satu proses yang membantu dalam perjalanan kaunter perkhidmatan di sesebuah agensi pelancongan. Proses ini biasanya mengambil masa lebih kurang 2 hari atau selebihnya sebelum pelanggan membaut keputusan tentang tempat yang ingin dilawati. dan sebagainya. kemudian pelanggan akan mendapatkan brosur di rak-rak yang telah disediakan oleh pihak agensi tersebut. pelanggan akan membuat keputusan sama ada ingin membuat tempahan atau tidak. . pekerja akan menerangkan secara ringkas mengenai pakej-pakej yang terdapat di agensi tersebut. setelah keputusan tersebut diterima oleh pekerja. pelanggan seterusnya akan membayar deposit terlebih dahulu untuk reconfirm booking mengenai pakej yang mereka inginkan. Kemudian pembayaran deposit yang telah dibuat oleh pelanggan tersebut akan difailkan dan seterusnya dimasukkan dan disimpan ke bahagian jabatan Kewangan agensi tersebut. Kemudian setelah reconfirm booking dibuat proses yang seterusnya adalah pengesahan semula tempahan di mana ianya akan dihubungkan dengan system computer yang akan menyimpan segala maklumat mengenai pelanggan misalnya nama. Ini bermaksud terdapat sebahagian pelanggan yang inginkan pemandu pelancong manakala sebahagian lagi terdapat diantara mereka inginkan kebebasan. tempahan ini biasanya bergantung kepada pelanggan tersebut sama ada ingin memdapatkan pakej perkhidmatan secara penuh atau tidak. penginapan.Setelah tiba di kaunter tersebut. pelanggan akan di sambut oleh pekerja agensi pelancongan di mana ianya merupakan peringkat yang kedua dalam sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pekerja. jenis pakej yang akan dipilih. tindakan seterusnya yang perlu dilakukan adalah membuat tempahan pengangkutan. Pada masa yang sama. makanan dan pemandu pelancong. Selepas itu. Setelah selesai membuat penerangan. Walaubagaimanapu.

proses yang seterusnya adalah pelanggan juga turut menerima resit pembayaran di mana resit tersebut dikeluarkan oleh pekerja yang menguruskannya. proses yang terakhir adalah melibatkan proses yang membantu iaitu dengan menggunakan system computer untuk mengeluarkan resit kepada pelanggan. mereka mestilah membuat pembayaran penuh terhadap pakej tersebut. Oleh itu.2 KESIMPULAN PROSES PERJALANAN KAUNTER PERKHIDMATAN DI SESEBUAH AGENSI PELANCONGAN proses perjalanan kaunter perkhidmatan di sesebuah agensi pelancongan adalah merupakan proosedur-prosedur bagaimana seseorang individu ingin membuat sebarang tempahan pakej pelancongan di sesebuah agensi paelancongan tidak kira sama ada pakej pelancongan domestic mahupun antarabangsa. Selepas itu.Namun. setelah pelnggan menerima baucer tersebut. Kemudian pekerja agensi pelancongan akan mengeluarkan baucer seperti makanan dan penginapan kepada pelanggan dap roses ini juga merupakan salah satu proses yang melibatkan bahgaian kewangan. dengan ini secara langsungnya kita dapata melihat bagaimana tindakan pekerja untuk menangani pelanggan yang ingin membuat sebarang tempahan pakej. dalam masa yang sama yang terdapat kira-kira seminggu sebelum pelanggan pergi melancong di tempat yang dipilih. Denga ini. Secara kesimpulannya proses perjalanan kaunter perkhidmatan di sesebuah agensi pelancongan mengikut peringkat-peringkat yang tertentu bagi memudahkan proses di laksanakan dengan baik dan mengikut kehendak pelanggan. pada masa yang sama baucer yang di keluarkan adalah oleh pekerja. Kemudian. Segala tindakan yang dilakukan oleh pekerja dan pelanggan biasanya bermula di kaunter hadapan. Dengan ini. pada masa yang sama baucer yang dikeluarkan adalah dengan menggunakan computer dan diserahlan kepada pelanggan dan tindakan pelanggan pula adalah dengan menerima baucer tersebut. 3. . proses ini penting untuk merekodkan segala pengaluaran baucer yang dilakuan oleh pekerja.

Selain itu. Kaunter perkhidmatan di agensi pelancongan juga perlu memainkan peranana yang penting dalam menguruskan kedatangan pelanggan kerana dengan wujudnya pengurusan yang biak dalan sesebuah agnesi ini akan member tanggapan yang positif daripada pelanggan malah dapat meningkatkan lagi jumlah pelanggan serta menaikan nama agensi pelancongan tersebut di seluruh Negara. kita juga mendapat pendedahan awal tentang prosedur-prosedur ketika membuat tempahan pakej pelancongan di sesebuah agensi pelancongan. . Disamping itu. proses perjalanan ini juga dapat memberikan pelbagai input yang baik terhadapa kita dan secara tidak langsung kita dapat mempelajarinya dengan lebih mendalam lagi.