You are on page 1of 1

Sagornas tid

• Skriv en saga med fokus på De/dem


och beskrivningar (liknelser, metaforer & besjälning)
• Se och analysera filmen Shrek
• Återberätta sagor för varandra
• Berätta om en bild – saga och fantasi

Tisdag Fredag Examination


48 Intro saga Pimp my saga
Sagoingredienser Liknelser, metaforer, besjälningar!
Stafettskrivning Adjektiv, adverb!

De/dem – nytt fokus!


49 Läs Tummelisa tillsammans, gör Skriv saga
dramaturgisk analys datasal: 211

Hur är sagan uppbyggd? Planera för din


saga!

Upprepa De/dem
50 Skriv saga --- julshow Inlämning saga
datasal: 417
Jullov!
2 Berätta om en bild: Saga och fantasi! Förberedelse muntligt anförande.
Välj en bild som du vill berätta om inför Skriv talmanus.
klassen.

3 Muntlig redovisning Muntlig redovisning Muntlig redovisning

4 Muntlig redovisning Inför filmanalys

5 Film: Shrek Shrek

6 Filmanalys Filmanalys Inlämning filmanalys

7 Sagostundsmys med era sagor Sagostundsmys med era sagor

8 Skriftligt prov kring temat: Här gör vi nått mysigt innan lovet! Skriftligt prov
Liknelser/metaforer/besjälning/adjektiv/ad
verb/de & dem/fakta kring sagans
fantastiska värld.