DANH SÁCH CÁC CHI ĐOÀN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ

GIÁO VIỆT NAM 20/11

TT CHI ĐOÀN 1

2 3 4

5

6 7 8

9

10

THỂ LOẠI Đơn ca Song ca 06K1 Thời trang Nhảy Đơn ca XD 5C,D Đơn ca Đơn ca XDDD 02 Tốp ca Tốp ca 06X1A Đơn ca Đơn ca Đơn ca XD 05B Đơn ca Tốp ca Tốp ca ĐCN 02 Đơn ca Đơn ca 06X2A Tốp ca Đơn ca Song ca 06C1 Nhảy Hiphop Đơn ca Đơn ca 06X1B Đơn ca Múa Đồng ca - múa KT 05 Song ca

TRÌNH BÀY Thùy Linh Tô ruy & Ngọc Phương

TÁC PHẨM Omely Người thầy Thu đông Nobody Những người bạn Lời ru một đời Miền trung yêu dấu Năm anh em trên một chiếc xe tăng Niềm tin chiến thắng Miền trung trong tôi Bản hùng ca chim Lạc Người thầy đầu tiên Miền trung yêu dấu Con đường đến trường Mong ước kỷ niệm xưa Bụi phấn Người thầy Con đường đến trường Đất nước Thời gian Break dance Bóng mưa Bài hát cho em Ngọn lửa cao nguyên Múa Ấn độ Ngôi trường dấu yêu Tình thơ

SÁNG TÁC Văn Phụng Nguyễn Nhất Huy

Nguyễn Văn Cường Lê Bảo Toàn Nguyễn Thành Tín

Hồng Hà Đăng Diêm Thành An Hữu Vũ

Hữu Hiền Đức Khánh Minh Thái Minh Thái - Công Hiếu Công Hiếu Phúc Nhật Đình Phi

Vũ Quốc Việt Nguyễn Hồng Thuận Hồng Xương Long Dzoãn Nho Mỹ tâm, Lê Quang Nguyễn Tất Tùng Lê Quang Nguyễn Văn Chung Hồng Xương Long Phạm Đăng Khương Nguyễn Xuân Phương Vũ Hoàng Nguyễn Nhất Huy Phạm Đăng Khương Phạm Minh Tuấn & Tạ Hữu Yên Nguyễn Dân Hồ Hoài Anh Đinh Mạnh Ninh Trần Tiến Ngô Anh Huy Hoài An

Kiêm Xuân - Ngọc Huyền

bảo vệ môi trường . Văn Toàn Phan Tân Văn Thái Nụ cười trở lại Ngôi trường tôi yêu Kỷ niệm trường xưa Tìm Hà nội Những bông hoa trong vườn Bác Mùa thu cho em Mùa hè sinh viên Ngôi trường dấu yêu Xuân Nghĩa Trường Trung học GTVT Huế Hoàng Chương Ngô Hồng Quang Văn Dung Ngô Thụy Miên Phạm Đăng Khương Ngô Anh Huy 11 12 13 14 15 Phạm Tuyên Đảng cho ta cả một mùa xuân Người thầy đầu tiên Nguyễn Văn Chung Hành trình tuổi 20 Nguyễn Văn Hiên Phòng chống tệ nạn.C Đơn ca Tốp ca 06 Đ1 Thời trang Kiêm Xuân Thanh Quang Thanh Tùng Lê Thị Tuyết Thanh Vinh Hữu Sĩ. Hữu Nghệ.10 KT 05 Đơn ca Tốp ca CK 5 Đơn ca Đơn ca 06X1C.D Đơn ca Đơn ca Đồng ca XD 05A Tam ca Đơn ca Tốp ca 06 X2 B.

Hữu Nghệ.Yêu cầu tất cả học sinh tham gia toàn bộ đêm diễn. .Các tiết mục tham gia phải có mặt tại trường trước 18h30' .C Ghi chú : . Văn Toàn Ngô Anh Huy 06 Đ1 06 K1 Tô ruy & Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Nhất Huy Minh Quân XD 05B Hữu Vũ 06 K1 06 X1A Hồng Hà Hoàng Vân Hoàng Vân Phạm Tuyên Bài ca người giáo viên nhân dân CB GV Đảng cho ta cả một mùa xuân 06 X2B.Ngọc Huyền Nguyễn Văn Chung Hoài An XD 05A Hữu Sĩ.CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 TT THỂ LOẠI TÁC PHẨM CHI ĐOÀN TRÌNH BÀY SÁNG TÁC 1 Tốp ca .múa Ngôi trường dấu yêu 2 Đơn ca 3 Đơn ca 4 Tốp ca 5 Múa 6 Đơn ca 7 Đơn ca Omely Bụi phấn Con đường đến trường Múa Ấn độ Kỷ niệm trường xưa Bản hùng ca chim Lạc KT 05 06K1 Thùy Linh Ngô Anh Huy Văn Phụng Vũ Hoàng Phạm Đăng Khương ĐCN 02 Hữu Hiền 06X2A KT 05 CK 05 Thanh Quang Hoàng Chương Lê Quang 06 X1A Đăng Diêm 06 C1 CB GV Cô giáo Thùy An 8 Nhảy Hiphop Break dance 9 Đơn ca 10 Đơn ca 11 Thời trang 12 Đơn ca 13 Song ca 14 Tam ca 15 Thời trang 16 Song ca 17 Đơn ca 18 Nhảy 19 Đơn ca 20 Song ca 21 Đồng ca Trống cơm Lời ru một đời Thu đông Lời thầy năm xưa Tình thơ Nhớ ơn thầy cô PCTN & BVMT Người thầy Nếu phải xa nhau Nobody Tình ca Tây nguyên Dân ca Nguyễn Hồng Thuận XD 05C.Các tiết mục có sử dụng đĩa phải tự liên hệ với bộ phận âm thanh trước giờ diễn .D Lê Bảo Toàn 06K1 XD 05B Thành An KT 05 Kiêm Xuân .