You are on page 1of 15

Lectia

ࠋBinomul lui Newtonࠌ
clasa a X-a
Profesor,Mirita Profesor,Mirita Petruta Petruta
Liceul Liceul Teoretic Teoretic ͞Dan ͞Dan Barbilian Barbilian͟ ͟
Campulung Campulung
UNIVERSITATEA PITESTI-
CFM,Program de formare:Management
Educational Preuniversitar Performant
5/9/2010
Scopul lectiei este de a prezenta formula pentru
(a+b)
n
,
numita binomul lui Newton.
Isaac Newton(1643-1727),matematician,astronom,fizician
englez,are ca prima realizare in domeniul matematicii, exact
binomul care ii poarta numele. ro.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
Lucrarile sale in domeniul opticii sunt consecinta unor
experimente cu un disc impartit in 7 sectoare ,care reproduc
culorile spectrului solar.Printr-o rotire rapida a
acestuia,Newton a observat ca imaginile de culoare persista
pe retina ochiului,iar senzatiile de culoare se suprapun si se
amesteca,discul aparand alb(gri).Concluzia lui Newton este
aceea ca, lumina alba este sintetizata din cele 7 culori
componente principale. www.britannica.com
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
Blaise Pascal(1623-1662),matematician,fizician,filozof si scriitor francez
ii construieste tatalui sau ,in anul 1642,care era contabil,o masina
aritmetica,pentru a efectua adunarile mai rapid.
Masina era formata din 6 cilindri,legati printr-o manivela,ce trecea prin
axul lor comun.In anul 1653 descopera triunghiul
aritmetic(fig.pag.urmatoare). Fiecare linie e formata din numere
egale cu suma numerelor din stanga pozitiei, de pe linia
precedenta.Ex.:20=1+3+6+10.
www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Pascal.html
UNIVERSITATEA PITESTI-
CFM,Program de formare:Management
Educational Preuniversitar Performant
5/9/2010
UNIVERSITATEA PITESTI-
CFM,Program de formare:Management
Educational Preuniversitar Performant

n k e e 0
1
1 1

!
k
n
k
n
k
n
C C C
Pascal descopera formula de recurenta care-I poarta numele:
5/9/2010
Generalizand,elementul de la intersectia liniei n cu
coloana k,este suma elementelor ce se gasesc pe
linia n-1(de deasupra),la intersectia cu coloanele k-1
si k.
UNIVERSITATEA PITESTI-
CFM,Programde formare:Management
Educational Preuniversitar Performant
1
2
4
8
16
0
0
C
0
1
C
1
1
C
0
2
C
1
2
C
2
2
C
0
3
C
1
3
C
2
3
C
3
3
C
0
4
C
1
4
C
2
4
C
3
4
C
4
4
C
+
+ +
+
+
+
+ +
+ +
0
n
C
1
n
C
2
n
C
1 n
n
C
n
n
C
+ + + +
n
2
=
+
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
-
5/9/2010
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ ) ´ )
´ )
2 3
4 5
2
2 2
3
3 2 2 3
2
4 2 2 2 3
4 3 2 2 3 4
1 S c r i e ţ i f o r m u l e l e p e n t r u : a + b , a + b , g ă s i ţ i
o m o d a l i t a t e d e a c a l c u l a a + b ş i c a l c u l a ţ i a + b .
R ă s p u n s :
a + b = a + 2 a b + b
a + b = a + 3 a b + 3 a b + b
a + b a + b a + b a + b a + b a + b
a + 4 a b + 6 a b + 4 a b + b
a + b
¦
! ! ™ ! ™ !
­ ½
!
5
5 4 3 2 2 3 4 5
= a + 5 a b + 1 0 a b + 1 0 a b + 5 a b + b .
2. Sa se arate ca suma numerelor situate pe aceeasi linie a triunghiului lui
Pascal,este o putere a lui 2.
Raspuns:
Fie linia n. Componentele ei,conform definitiei triunghiului lui Pascal sunt:
0
n
C
1
n
C
Test(rezolvati in 10 min)
n
n
C
UNIVERSITATEA PITESTI-
CFM,Programde formare:Management
Educational Preuniversitar Performant
-
5/9/2010
Raspundeti la urmatoarele intrebari:
Ce puteti spune despre coeficientii lui a si b?
Ce puteti spune despre exponentii lui a si b?
Ce observati la numarul de termeni din fiecare
dezvoltare?
Ce legatura cu triunghiul lui Pascal observati?
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Program de
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
Raspunsuri:
Coeficienţii termenilor extremi şi ai celor egal
depărtaţi de termenii extremi sunt egali.
Exponenţii puterilor lui a descresc de la cel mai mare la 0.
Exponenţii puterilor lui b cresc de la 0 la
y
y
y cel mai mare.
Exponentul cel mai mare pentru a şi pentru b este
exponentul la care se ridică binomul.
Numărul de termeni din dezvoltare depăşeşte cu 1
exponentul la care se ridică binomul.
y
y
UNIVERSITATEA PITESTI-
CFM,Program de formare:Management
Educational Preuniversitar Performant
5/9/2010
k
n
oe icienţii din dezvoltare sunt chiar numerele
obţinute calculând în situaţiile din temă:
a) n 1; b) n 2; c) n 3; d) n 4; e) n 5, anume:
a)
b)
1 1

= = = = =
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5
c)
d)
e)
Ast el gr
1
upate se observă o modalitate de calcul a acestor
numere din aproape în aproape ( triunghiul lui Pascal).
Observam:
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
´ )
´ )
n
0 n 1 n 1 2 n 2 2 k n k k n 1 n 1 n n
n n n n n n
a b a a b a b ..... a b ..... ab
Are loc următoarea:
Teoremă a binomului . Fie a,b , n . Atunci:
cunoscută sub denumirea de ormula lui ewton.
Isaac ewton mt a
b

-
¡ ¥
´ )
´ )
ematician, astronom, izician englez 1643-1727 .
Demonstraţie cu metoda inducţiei matematice:
tapa I. Veri icare: P 1 : ...munca independentă...
¦
­ ½
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ ) ´ )
´ )
n
0 n 1 n 1 2 n 2 2 k n k k n n
n n n n n
1
0 1
1 1
n 1
0 n 1 1 n k n 1 k k n 1 n 1
n 1 n 1 n 1 n 1
Fie P n : a b a a b a b ..... a b ..... b ,n .
I. Veri icare: P 1 : a b a b ;
II. P n P n 1 :
P n 1 : a b a a b ..... a b ..... b
P n 1 :

÷
A
?
¥
´ )´ ) ´ )
´ )
´ )
{
´ ) ´ )
0
1
n 1
n 1 n 1
n
0 n 1 n 1 k n k k n n
n n n n
0 n 1 1 n k n k+1 k n n 0 n 1 n 1 2
n n n n n n
k n k k+1 n n+1
n n
n+1
0 n+1 1 0 n 2 1
n n n n n
a+b a+b a+b a +Ca b+.....+Ca b +.....+Cb
Ca +Ca b+....+Ca b +...+Cb +Ca b+Ca b +.....+
+Ca b +.....+Cb
a+b C a + C +C a b+ C +C

÷
142 43
{
´ )
´ )
n+1
2
n+1
n 1 2 n n n+1
n n
C
a b +....+C Cb
Conorm principiului inducţiei matematice rezultă că P n este adevărată n .

-
V
A .
142 43
¥
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
0 1 k n
n n n n
Coe icienţii C , C , ...C , ..., C se numesc
şi sunt în număr de n + 1
A se ace distincţie între coe icientul binomial al unui termen şi
coeficienţi binomiali
ai dezvoltării
coeficientul nu
1)


meri
.
0 n 1 n 1 2 n 2 2 n n
1 n 2 n 3 n n +1 n
0 2 4
n n n
al acelui termen!
Cei n+1 termeni sunt:
T C a , T C a b, T C a b ,...., , ...., T C b .
umerele naturale C , C , C ... se numesc
coe icienţi binomiali de rang imp
k n-k k
k +1 n
c
T =
2)
3)
a b

C
1 3 5
n n n
ar, iar numerele C , C , C ....
se numesc coe icienţi binomiali de rang par.
În ormula lui ewton exponenţii puter ilor lui a descresc
de la n la 0, iar exponenţii puterilor lui b cresc de l
4)
a 0 la n.
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
0 n 1 n 1 2 n 2 k n k
n n n n n n n n
Coeficienţii binomiali ai termenilor ext remi şi cei ai termenilor egal depărtaţi
de termenii extremi sunt egali: C =C , C =C , C =C , .... , C =C .

Dacă exponentul puterii e

5)
6)
0 1 2 k k+1 n
n n n n n n
ste par n=2k atunci dezvoltarea are 2k+1 termeni,
iar termenul din mijlocare coeficientul binomial cel mai mare:
C C C .... C C .... C " " "
0
n
.
Dacă exponentul puterii este impar n=2k+1 atunci dezvoltarea are 2k+2
termeni şi există doi termeni la mijlocu l dezvoltării cu coeficienţii binomiali
egali şi de valoare cea mai mare: C
_ a
1 2 k k+1 k+2 n
n n n n n n
C C .... C =C C .... C .
Un rol important în rezolvarea problemelor legate de binomul lui Newton
îl joacă de rang k+1:
" "
7
termenul general
)
k n-k k
k+1 n
T = C a b , k γQ
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
5/9/2010
Test (rezolvati in 15 min)
Alte teste online la binomul lui Newton:
www.wiziq.com/online_tests_algebra_2
(XI-Maths.Algebra2)
UNIVERSITATEA PITESTI-CFM,Programde
formare:Management Educational Preuniversitar
Performant
1. (x + 3y)
3
= x
3
+ 3x
2
™3y + 3x(3y)
2
+(3y)
3
= x
3
+ 9x
2
y + 3x™9y
2
+27y
3
= x
3
+ 9x
2
y + 27xy
2
+27y
3
.
2. (x + 2 )
7
x
7
+ 7x
6
™2 + 21x
5
™2
2
+ 35x
4
™2
3
+ 35x
3
™2
4
+21x
2
™2
5
+ 7x™2
6
+ 2
7

x
7
+ 14x
6
+ 84x
5
+ 35™8x
4
+ 35™16x
3
+ 21™32x
2
+ 7™64x+ 132
3.Să se determi e terme ul l optule l dezvoltării
11
3
x
x
1
¹
º
¸
©
ª
¨
+
T
8
= T
7+1
=
C
7
11
7 11
x
1

¹
º
¸
©
ª
¨
)! 7 11 ( ! 7
! 11

!
x
3™7
4
1
x
™ x
21
4
21
x
x
=330x
17
.
4
1
¹
º
¸
©
ª
¨
x
! 4 ! 7
11 10 9 8 ! 7 ™ ™ ™ ™
!
4 3 2 1
11 10 9 8
™ ™ ™
™ ™ ™
!
™ x
21
5/9/2010