You are on page 1of 16

Ulazne jedinice

Njihov zadatak je da prime podatke od korisnika. da ih pretvore u oblik prihvatljiv racunaru (u niz binarnih cifara) i proslijede u centralnu jedinicu na dalju obradu. U najcesce koristene ulazne uredaje spadaju: -tastatura -mi -tablet -komandna palica (joystick) -skener .Op enito Racunar prihvata ulazne podatke putem ulaznih jedinica. Pored tastature postoje i drugi ulazni uredaji. jer sluze za izbor pozicije na ekranu gdje se nalazi neki podatak potreban za dalje izvodenje obrade. ali vecinom kao njena dopuna. Najcesce koristeni ulazni uredaj je tastatura. Ti uredaji spadaju u grupu pokazivackih uredjaja.

Tastatura Tastatura se sastoji od tipki. tako da korisnik moze pratiti tok svog rada. . Pomocu tastature korisnik unosi podatke u racunar. Sve sto se otkuca na tastaturi. odmah se ispisuje na ekranu.

koji sluzi za unos slovnih znakova.Tastatura.osnovni dijelovi Dijelovi tastature su: * alfanumericki dio. koje sluze za pomjeranje kursora * funkcijske tipke.interpunkcije i cifri * numericki dio. koji iskljucivo sluzi za unos brojeva * kursorske tipke. One su kompaktne i mogu se prikazati na bilo kojoj podlozi. koje sluze za dodjeljivanje odredjenih funkcija i njohovom laksem pozivanju Sada postoje i tastature koje su prikazane laserskim principom. pa ak i pod jakom svjetloscu (klik) .

naravno. doga a jako brzo te skoro nikad nema ka njenja u prijenosu signala sa tastature na ra unar. Sve ovo se. to se nalazi u tastaturi. Kada je neka tipka pritisnuta ona dira matricu koja potom alje signal (u zavisnosti koju tipku smo pritisnuli) koji se dekodira.pomo u procesora. Kona no. operativni sistem prihva a taj dekodirani signal i to je zavr ni in.Kako tastatura radi? Unutar tastature se nalazi matrica na kojoj su poredani gumeni svodovi na kojima se kona no nalaze tipke. Kada se utvrdi koji je signal u pitanju on se alje putem kabla (koji je priklju en na mati nu plo u) na ra unar. tada vidimo rezultat. .

. a na ekranu se pokazuje njegov trenutni polozaj.Mi To je pokazivacki. ulazni uredaj koji se pomjera po horizontalnoj podlozi.

Kako mi radi? Prilikom pomjeranja misa po podlozi. Dva valjka (3.4) postavljena su pod uglom od 90° dodiruju kuglu i registruju pomjeranje. okrecu se. . kugla (1) koja se nalazi s njegove donje strane se takodje okrece. Na gornjoj strani se nalaze tipke. Broj impulsa odgovara udaljenosti koju je presao mis. Jedan valjak registruje pomjeranje naprijed-nazad a drugi lijevo-desno.5).4. Impulsi se salju programu u racunaru koji interpretira trenutnu lokaciju mi a. Valjci prilikom okretanja generisu impulse (3.

) -premjestanje dijelova ekranske slike i . ...zatvaranje dijelova slike na ekranu.pokazivanje dijelova slike na ekranu (pomjeranje pokazivaca).. ..Funkcije mi a Ima cetiri funkcije pri upravljanju radom racunara: .aktiviranje osjetljivih oblasti ekranske slike (klikanje. startanje programa.

Vrste mi eva *Mi sa kuglom *Opti ki mi *Be i ni mi *Bluetooth mi *Laserski mi *Biometri ki mi .

Tablet Za razliku od misa. Tablet je pogodan za crtanje pomocu racunara. koji se citav pomjera po podlozi. kod tableta se pomjera pero. koje na ekranu daje odraz slike izabrane na tabletu. .

. Sastoji se od vise tipki za razlicite funkcije.Komandna palica . Ima slicnu ulogu kao i mis.joystick Kod nas je poznatija kao d ojstik i najcesce se upotrebljava za igre na racunaru. One su smjestene na glavnoj komandnoj palici joysticka i na njegovom postolju.

Postoji vise vrsta skenera: -skeneri sa ravnom podlogom -sa uvlacenjem skeniranog medijuma -sa dobosem -rucni skeneri .Skener Skener je opticki ulazni uredjaj koji koristi fotoosjetljivu opremu za hvatanje slike ili teksta. Slika se konvertuje u digitalni signal koji se smjesta u memoriju racunara i nad kojim se manipulise pomocu programa za opticko prepoznavanje znakova (OCR) ili grafickih programa.

Mikrofon Mikrofon je ulazni uredjaj koji sluzi za unos zvuka u racunarski sistem. ali i komunikaciju preko interneta. . Izuzetno su jeftini tako da su danas skoro sastavni dio svakog racunarskog sistema. Omogucava unos (snimanje) glasa i zvuka.

a sama kamera se prikljucuje na racunar i vrsi se prenos memorijske kartice na racunar (neku od memorija racunara).Kamera WEB kamera unosi u racunarski sistem film. Digitalna kamera ne koristi film vec se sve slike smjestaju na memorijsku karticu. Malih je dimenzija. Obicno se koristi za video konferencije. Na aparatima je LCD displej na kojem se prikazuju pohranjenje slike. .

touchscreen. skener. mi .Sa etak *Pod ulaznim jedinicama (engl. tablet. a ostale su kamere(WEB i digitalne). *Kraj* . *Osnovna zada a ulaznih jedinica je djelotvorna i jeftina pretvorba podataka iz okoline u oblik prihvatljiv ra unalu. input devices) ra unara podrazumijevaju se svi oni ure aji koji omogu avaju unos podataka ili programa iz okoline u ra unar. mikrofoni. joystick. *Osnovne ulazne jedinice su: tastatura. light pen. itd.

nazad .