You are on page 1of 28

Seminarski Rad

Nasilje u sportu

5/17/2010

Sadržaj:
Uvod.....................................................................................................................................3 Agresivnost..........................................................................................................................4 Huliganstvo..........................................................................................................................6 Pojam „navijač“...................................................................................................................8 Uzroci nasilja na stadionima................................................................................................9 Nasilje na stadionima kao vid političkog ponašanja..........................................................11 Žrtve nasilja na stadionima................................................................................................13 Čovek koji je preko noći postao najozloglašeniji engleski navijač...................................22 Zaključak............................................................................................................................27 Literatura:...........................................................................................................................28

2

Treba navesti i to da usled velikog broja na ovakvim priredbama. organi reda nisu u stanju da kontrolišu velike mase ljudi pa zbog toga nekad ponekad i njihovom krivicom dolazi do obracuna navijačkih grupa sa policijom. Ono sto je navelo vladu Srbije a samim tim i državu Srbiju da se uhvati u koštac sa ovim problemom je pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića. koje je stavilo do znanja da je došlo krajnje vreme da se jednom za svagda stane na kraj huliganima i ekstremistima u Srbiji. Brisa Tatona.ali prevashodno bezbednost aktera i posmatrača na ovakvim sportskim priredbama.Uvod Jedan od najvećih problema sa kojim se suočava naša zemlja i veoma kontraverzna tema koja je u Srbiji još uvek tabu. 3 . a samim tim i glavni pokretač nasilja kojim je naša zemlja izlozena u poslednjih nekoliko godina je pojava huliganizma i nasilja na sportskim priredbama čime se narušava i postojeći poredak u državi. a i kasnije pogibije francuskog državljanina i navijača fudbalskog kluba Tuluz.

materijalno dobro. frustracija obično nastaje kada je postizanje nekog odredjenog cilja nemoguće. navaliti. 4 .Frustracijska teorija agresije 3. Verbalna agresivnost je karakteristika i muškaraca i žena dok se fizičkoj agresivnosti skloniji muškarci jer su fizički superiorniji u odnosu na žene. neprijateljstvo… te široko polje ljudskog ponašanja koje se u svakodnevnom govoru obično povezuje sa silom i moći da se drugima nametne naša volja. Odavno je utvrdjeno da se agresivnost moze sagledati iz dva aspekta:direktna i prenesena agresija.Agresija kao urođeno ponašanje 2.prema načinu iskazivanja agresivnost moze biti verbalna i fizička. a manifestuje se kroz nanošenje materijalne štete ili kroz fizičko nasilje. Direktna agresija se pokazuje prema osobi koja je izazvala agresivno ponašanje dok se prenesena agresija manifestuje prema odredjenim ciljevima. Prema ovoj podeli agresivnost se deli na emocionalnu-agresivnost je izazvana snažnim emocionalnim uzbudjenjem. Jedan od vidova agresivnosti koji je veoma popularan u ženskim krugovima je indirektna agresivnost. Najbolji primer za objašnjenje ove teorije je televizija i sadržaj koji se na njoj emituje. Mada ne postoji tačna definicija agresije može se reći da ona predstavlja ponašanje koje karakteriše kontakt i komunikaciju sa drugim ljudima silom. i instrumentalnu-agresivnost je samo sredstvo koje se koristi da bi se došlo do željenog cilja npr. otkrivanje tudjih tajni…. Indirektna agresivnost je ujedno i vid socijalne manipulacije u kojoj agresor nema nikakav kontakt sa žrtvom. U indirekntu agresivnost spadaju:ogovaraje. TEORIJE AGRESIVNOSTI Poznate su tri osnovne teorije agresivnosti: 1. širenje izmišljenih priča. Prema drugoj teoriji agresija nastaje kao odgovor na frustracijsku situaciju.Agresivnost Reč agresivnost potiče od latinske reci aggredi. nasilnost.Poznata je jos jedna podela agresivnosti. Kao i većina drugih pojava i agresivnost se mora nekako iskazati. Ovakav pristup se može jasno prepoznati u medijima.Agresija kao naučeno ponašanje Teorija agresije kao urodjenog ponašanja ili biološko instinktna teorija objašnjava da agresivnost proizlazi iz urođenog biološkog nagona instinkta odnosno urođene sposobnosti ili neizbežnog reagovanja na određenu vrstu podražaja. Treća teorija objašnjava nastajanje agresije kao posledicu posmatranja drugih osoba. Pojam agresivnosti u sebi sadrži niz značenja: nasrtljivost. sto znači pristupiti nekome.

Takva su stanja veoma bolna za mladu osobu u procesu sazrevanja. Važno je znati da se iza spojašnje agresivnosti vrlo često krije nesiguran. Na agresino ponašanje može da utiče mnogo faktora: porodica. Poznato je da je jedan od načina kontrole agresije preusmjeravanje agresije u neku društveno prihvatljivu aktivnost (npr. škola. okolina. U školskom dobu a i kasnije samo se potvrdjuje ta činjenica.jer što se problem brže uoci i pomoć će biti adekvatnija i brža. mediji.Prvi oblici agresivnosti se pojavljuju još u ranom detnjstvu. nesrećan i neraspoložen adolescent sa izrazito niskim nivoom samopoštovanja.Uzimajući u obzir da su sami mehanizmi nastanka agresivnog ponašanja složeni i nisu u potpunosti poznati. U predškolskom dobu dolazi do izražaja veća agresija dečaka. Postupanje s agresivnom osobom zahtijeva strpljivost i ustrajnost. tako i pokušaji kontrolisanja agresivnosti psihološkim i vaspitnim metodama za sada su samo delomično uspešni. 5 .veoma je vazno što ranije uočiti problem. izazivaju poteškoće u socijalnom prilagodjavanju i zahtevaju stručnu pomoć. Kao osnovni mehanizam nastanka agresivnosti ne moze se uzeti ni jedan od prethodno navedenih činilaca već se oni svi moraju uzeti zajedno.Devojčice retko koriste nasilje kao izraz svoje agresivnosti. sport). dok kod dečaka to je obično i jedini način izražavanja.

Razlicite države su različito okarakterisale i zakonski regulisale huligansko ponašanje. 6 .pa tako postoje različite kazne za takvo ponašanje u obliku: 1)DRUŠTVENO KORISNOG RADA. 3)ZATVORSKIH KAZNI OD NEKOLIKO DANA DO NEKOLIKO GODINA . zakona i opšte destruktivno ponašanje. baklji i ostalih lako zapaljivih naprava koje se mogu smatrati pirotehničkim sredstvima 6)Upotreba zabranjenih sredstava kao sto su konzumiranje alkoholnih napitaka i upotreba narkotičkih sredstava 7)Odvijanje i održavanje sportskih dogadjaja što podrazumeva neovlašćen ulazak na sportski teren. bontona. Sam termin huliganstva dolazi po Irskom prezimenu HULIGAN. Takodje to je termin je opšte prihvaćen i opisuje ponašanje kod pojedinaca i skupina ljudi koji se svojim destruktivnim ponašanjem ne uklapaju u društvene norme i zakone te vandalizuju svoju okolinu. 3)Uznemiravanje javnih i privatnih svojina 4)Uznemiravanje javnog reda i mira 5)Ugrožavanje opšte sigurnosti upotrebom nedozvoljenih sredastava kao što su upotreba raketa. Takvu vrstu ponašanja danas se pripisuje navijačkim grupama iz razlišitih sportova i to najčešćeekipnih kao što su: fudbal. 2)NOVČANIH KAZNI. neovlašćen ulazak u službene prostorije i službene prostorije sportskog objekta na kome se održava sportska manifestacija. Zakoni koje krse huligani su oni opsti zakoni te je za njihovo krsenje vezano: 1)Vredjanje po raznim diskriminacijskim osnovama pojedinaca ili grupe 2)Fizički neredi i nanošenje lakih ili teških telesnih povreda koje mogu imati i smrtnih ishoda. košarka.Huliganstvo Huliganstvo je termin koji opisuje ponašanje koje krši pravila društvene norme. a pojavljuje se u Velikoj Britaniji krajem XV veka. rukomet i hokej. a opisuje devijantno ponašanje i načina življenja uličnih bandi i pojedinca koje su sačinjavali.

Tu su i mnoge knjige o huliganstvu kao što je The football factory.. Awayday.4)OGRANIČENJE KRETANJA ZA VREME I ODRAŽAVNJA DRUŠTVENIH PRIREDBI. The firm.Green street hooligans. Fudbalski huliganizam prikazan je u filmovima kao što su: ID. ČIME SE STAVLJAJU NA LISTU LJUDI NEPOŽELJNIH U TOJ DRŽAVI. football factory. 5)IZGONOM I PROGONOM ZA STRANE DRŽAVLJANE I ZABRANOM ULASKA U TE ZEMLJE. 7 . Thugs. Cass penant. Ispod čekića…Neki kritičari tvrde da su mediji glavni reprezenti nasilja i mržnje.

onda mislimo na pripadnike fudbalske ili neke druge publike koji jasno svojim ponašanjem. već je ono usmereno ka policiji ili protivničkim navijačima. koji ne prezaju ni od čega. religioznost. Istraživanja su pokazala da se lik „srpskog navijača – ratnika“ gradi po modelu lika srpskog ratnika iz devedesetih godina prošlog veka. kojih je ostalo veoma malo i huligana. zastava i drugih navijačkih obeležja pokazuju svoju navijačku pripadnost. Dve trećine građana Srbije su zainteresovani za sport i navijaju za neki klub.Pojam „navijač“ Kada kažemo navijač. nošenjem šalova. sociolog sporta. kod kojih postoji neki viteški kodeks – oni će navijati i obračunati se sa protivničkim navijačima. doživljaj policije. To obuhvata pre svega nacionalizam. dok publika tj. Dr Dražen Lalić. ali njima najprivlačnije je na stadionu. 8 .prof. nasilje nema veze s događajem na terenu. svojim odevanjem. navijači uopšte ni ne gledaju na teren. navijači se razlikuju od obične publike upravo po toj ekspresiji . odnosno vlasti kao neprijatelja i mržnju prema navijačima drugog kluba. postoji niz snimaka datih fudbalskih golova. Sa druge strane postoje devijantni navijači. tzv. Tu se javlja ta kardinalna razlika izmedju pravih navijača. koji su mahom mladi ljudi jedva punoletni. jer to nosi posebnu energiju i značaj sa sobom. ali neće učiniti ništa onom drugom da on izgubi život.Postoje tri aspekta navijanja na koje treba obratiti pažnju: Skandiranje i pevanje Vizuelni efekat – koreografije Fizičko nasilje Postoje oni pravi navijači. a pritom su i zaštićeni i sakriveni masom. stara garda. Kad je reč o ekstremnom navijaču. Oni su samo po sebi devijantni i uradili bi to bilo gde.

Kada se ovome dodaju „uobičajene” posledice dugog ulaženja u kapitalizam. da nasuprot zvaničnom. nezaposlenost. a poseban paradoks je to što treneri sportiste kažnjavaju dodatnim vežbanjem. loše suđenje i novac su jedni od najčešćih faktora koji utiču na nasilje.” Stariji sportisti veruju da je nasilje sastavni deo sporta i uzvraćaju nasiljem na nasilje. “Nekada su ginuli oni u arenama.Uzroci nasilja na stadionima Nasilje je kod nas široko rasprostranjeno – u svim sferama društvenog života. sve što je dostupno postaje i prihvatljivo. U razmatranju geneze domaćeg nasilja ne mogu se zaobići posledice skorašnjih ratova i tadašnjeg opšteg sunovrata. a zaradjivali oni na sedištima. nasilje postaje neka vrsta subkulturnog simbola. već su i odgovorne za stvaranje ovakvog ambijenta. U odsustvu rešenja za ta dva plana. uspostave svoj princip pravde i sistem vrednosti. onda nije čudo što je nasilje postalo naša svakodnevica. Dok se na jednoj strani sportisti obučavaju za agresivnost. bilo da kriminalci preuzimaju pojedine klubove. Čak bi se moglo reći da ispadi huligana u izvesnoj meri odgovaraju vlastima. dok su kao dominantni oblici nasilja identifikovani vređanje. posledice izolacije od sveta i bombardovanja od strane tog sveta. na drugoj se „organizaciona nadgradnja“ kriminalizuje. a sada ginu oni u publici. uključujući i neku vrstu izolacije jer nemaju mnogo mogućnosti da putuju po svetu. 1) Nasilje je ugrađeno u sam sport i u njegovu organizacionu nadgradnju. varanje i svesno kršenje pravila. bilo da oni koji vode klubove postaju kriminalci. ventila za pražnjenje frustracija i mehanizam kojim teže. Skora događanja u našem fudbalu to potvrđuju. Vlasti. 9 . a zaradjuju oni koju su na terenu. kao što su nemaština. 2) Vidljivo je da su mladi ljudi u velikim problemima zbog neostvarivanja željenog statusa i odgovarajućeg identiteta. Nameštanje utakmica. psovanje i nasrtanje na igrače i sudije. ne samo da su nemoćne da spreče vandalizam. Traženje odgovornosti onih koji su omladinu doveli do stanja bez statusa i bez identiteta je jednako borbi sa vetrenjačama. opšte nezadovoljstvo i anomija društva. jer se time skreće pažnja sa drugih problema. Mladima koji odrastaju u takvoj atmosferi.

Takav status huliganskog nasilja olakšali su njegova opšta vidljivost. Oni svojim izveštavanjima dovode do toga da se nasilje smatra nečim uobičajenim i normalnim. a sve to kroz formu zalaganja za borbenu igru. Država je nezainteresovana za uredjenje stanja u sportu.Država. a publika se navikava na nasilje. pogodnost za podizanje moralne panike i uticaj koji ima na javnost (u direktnoj vezi sa većom gledanošću TV emisija ili većim tiražom novina koje o tome pišu). od „metafora” koje gotovo da zagovaraju fizičku likvidaciju protivnika. 3) Mediji su jedan od puteva “normalizacije”. Jezik koji koriste treneri i sportski novinari vidljiv je dokaz nasilnog karaktera sporta i njegovih interpretacija. pa i legitimisanja nasilja. ostvarujući savez sa „najproduktivnijom generacijom“ (onima između 35 i 50 godine). Često je tu reč o militarnoj terminologiji koja vrvi od krvi i krvoločnosti. 10 . dislocira omladinu i stariju generaciju na periferiju socijalnog i političkog interesa – stradaju oni koji nisu ušli u svet rada i oni koji su u tom svetu već izrabljeni.

sugestija je ista za sve. Mržnja prema policiji. Time on postaje nerazdvojivi deo protivrečnost izmedju njega i grupe je nemoguća. prema drugačijem – specifičan je lajtmotiv njihovog ekstremizma: ekstreman u navijanju. u gomili je varvarin. Oni zaista ne znaju za nešto drugačije ili vrednije“ reči su sociologa. profesora Saliha Fočo.”* „To nasilje je pre svega političko. bilo kakva njenog očuvanja se stav bi se smatrao Pojedinac. Ovaj uticaj na pojedinca. da je sam. Danas imamo mladu generaciju. nije više svestan svojih dela. da bi smo danas dobili nasilje na stadionima. značaj grupe i stavlja iznad značaja jednog “običnog” pojedinca. pa se onda iz političkog nasilja delegiralo na pravno i na ekonomsko nasilje. tj.Nasilje na stadionima kao vid političkog ponašanja Pojedinac. ekstreman u politici – ekstreman svugde i u svemu. silazi čovek za više stepenica niz lestve civilizacije. Istorija raspada Jugoslavije može opisati i kao priča o evoluciji nasilja u jugoslovenskom sportu. a dosledno tome i neodgovorna. “Već i samom činjenicom. i postepenom prenošenju tog nasilja. strancima. jednako usadjen koji se nalazi u njoj. već je i svaka posledica takvog nasilja politička. ili populaciju. to jest igračka nagona. nalazeći se okružen gomilom na stadionu. Gistav le Bon poredi sa hipnozom. bilo da se nasilje usmeri na pripadnike organa reda (policije). pripadnike etničkih manjina (Rome) ili strance (Slučaj Taton). koji uvek sputava pojedince. krajem osamdesetih i početkom devedesetih 11 . u svakog pojedinca grupe. preko kojih se preliva i oslikava na društvo ove zemlje sve ono što se u njoj zbiva.”* Svaki osećaj koji postoji u gomili je zajednički. posebno među fudbalskim navijačima-huliganima. te ona postaje svobuhvatna i neizbežna. nasilje na stadionima. „Gomila je bezimena. Izolovan je možda bio kulturno biće. Ne treba zaboraviti da su stadioni arena društva. on će se u potpunosti povinovati i krenuti u vršenje najsurovijih akata. Dakle. medjutim. efekat je mnogo jači. Čak i pod najblažom sugestijom grupe. osećaj odgovornosti. potpuno nestaje. sigurno obuzdao. Svaki drugi izdajom grupacije. da je deo organizovane gomile. ne samo da ima političke uzroke nastanka. koji su u izvesnom smislu odrasli samo u raznim oblicima konflikata i nasilja. kojoj je oko 20 godina. dobija nesavladiv osećaj moći koji mu dopušta da se preda nagonima koje bi. konkretno navijač. U našem slučaju.

s druge strane. Jedan od poslednjih primera jeste i otkazivanje Parade ponosa u strahu da bi nacionalističke grupe. dovela je do toga da najekstremniji pripadnici navijačkih grupa često prolaze nekažnjeno nakon učinjenog nasilja. kada su i iz njihovih sastava regrutovani kadrovi za ratne dobrovoljačke jedinice. Srbija je u evropskom vrhu kada je u pitanju navijačko nasilje i njegove posledice. Stadioni u bivšoj Jugoslaviji su na kraju. Vladin Savet za borbu protiv nasilja u sportu zaključio je da su fudbalski klubovi glavni krivci za probleme koje prave neki navijači jer. kao na primer početkom devedesetih. Ovi navijači.4 posto je bilo kažnjeno. najčešće od onih desničarskih. Navijačke grupe od nastanka su imale veliku ulogu u srpskom društvu. Tada se koriste sva sredstva. oktobra 2000. Najbolji primer je utakmica igrana u Zagrebu 3. .godina. su samo izvođači radova onih koji su hteli da ih upotrebe i zloupotrebe. dok su neki i sami postali političari. kako je navedeno.40. Problematične navijačke grupe često manipulisane od strane političkih partija. kada su zajedno sa građanima rušili režim Slobodana Miloševića. koje su se protivile toj manifestaciji. Od tada datira veza između politike i sporta. Najveći broj huligana bude i uhapšen ali. na teren među-etničkih sukoba i "veliko-nacionalne" politike i. mogle da izazovu incidente. na bojno polje. svakako ohrabruje nasilje. Navijači su svoju istorijsku rolu imali 5. Jasno je da pojedine političke stranke ozbiljno računaju na navijače kao na značajno biračko telo. Koketiranje pojedinih partija sa navijačkim grupama. i nespremnost države da se suoči sa huliganima. Vlast je uvek borba za moć. 12 . Vođe nekih navijačkih grupa viđane su u obezbeđenjima raznih političkih lidera. godine. Tadašnja reprezentacija SFRJ igrala je sa reprezentacijom Holandije.000 navijača navijalo je za Holandiju i zviždalo jugoslovensku himnu. odatle. a ceo Maksimir . Jasno je da su ljudi u politici tada zloupotrebili sport. pa i najgora. sa jedne. ovi koje smo apostrofirali kao problematične. što se često lako može primetiti.samo 2. korišteni u političke svrhe. juna 1990. koje tom vezom ostvaruju svoje interese. Blagonaklonost klubova i države prema navijačima. izveštaji govore da nakon toga nešto ne štima . pri njenom raspadu. postoji sprega takozvanih navijača sa upravama klubova.

Skorašnji slučaj krajnje brutalnog ubistva francuskog navijača Brusa Tatona. da Šiptar ne postoji!”. takodje su meta navijačkog nasilja. Naočigled prisutnih. Konkretan primer žrtve ovog nasilja je policajac na utakmici. Stranci. pretukli su ga i bacilli sa visine od oko 4 metara. Šiptari) i kako se pokazalo • Stranci. Već više puta se skandiralo sa tribina: “Ubi. Žrtve nasilja se mogu podeliti u grupe: • Organi reda (policija) • Etničke manjine (Romi. ali od strane navijača i meta nasilja. strani plaćenici. Ovde dolazi do izražaja anarhistička ideologija – težnja ka slobodi koju ne ograničava vlast. su protiv sistema. Nacionalistička i šovinistička ideologija je itekako ugradjena u navijačke strukture. bez ikakve savesti i kolebanja. kao nepoželjni. Kasnije će taj navijač dobiti oreol mučenika uz pomoć grafita “Pravda za Uroša”. pokazuje da uopšte nije potreban povod da bi razlaureni navijači reagovali. obzirom na to da je žrtva mirno sedela u bašti kafića. Vršioci nasilja. slobodi u kojoj se poštuju samo norma koje je grupa formulisala. navijači.Žrtve nasilja na stadionima Prosečan navijač u Srbiji nacionalistički. koji je bio životno ugrožen jer mu je navijač gurnao baklju u usta. Zbog dugogodišnje izolovanosti zemlje i 13 . zakolji. Madjari – ugrožene grupacije jer navijači žele da “očiste” Srbiju. uljezi. a ostali ga tukli. Etničke manjine su i van stadiona meta diskriminacije. Romi. Iz ove podele mogu se uvideti glavne odlike ove vrste nasilja. protiv organa reda koji bi ih ograničavali. antikomunistički i antijugoslovenski orijentisan i mnogo značaja pridaje svojim pravoslavnim uverenjima. Šiptari. Jedini razlog je bio što je navijač protivničkog tima.

14 .nesigurnosti u sopstveni indentitet i svoje mesto u društvu. koja se u ovom slučaju pokazala kobna. kod navijača postoji i doza ksenofobije.

-U novembru 1981. -U proleće 1972.Po dolasku u grad pijani Crnogorci potukli su se sa lokalnim stanovništvom.ti vandali su nasrnuli na čoveka koji je imao Dinamovu zastavu.Vrbasa.Backog Dobrog Polja.20 najvećih navijačkih nereda na ovim prostorima Navijački sukobi na našim stadionima datiraju još od šezdesetih godina prošlog veka i koincidiraju sa pojavom fenomena gostujućih navijača. Gostovanja beogradskih klubova u Vinkovcima obično su prerastala u ulične ratove. Organizovanjem navijačkih grupa u SFRJ polovinom osamdesetih eskalira nasilje na našim stadionima. Ne smeju se zaboraviti ni navijači tada manjih klubova. Neretko su kola sa BG tablicama prevrtana u more na splitskoj rivi.” -U maju 1983.tako je iz Ravnog Sela.na putu za Sarajevo.Lovćenca……….ali su ipak “kapitulirali” kada im je glavni inspector obećao vraćanje naoružanja po završetku utakmice.Nekada nije bilo sektora za simpatizere gostujuće ekipe.godine jedan čitalac novosadskog dnevnika. godine. baš kao i okršaji u maksimirskoj šumi u Zagrebu. pa ne čudi to što je često bilo pesničenja izmedju neistomišljenika.već su svi bili izmešani na tribinama.ka Subotici krenuo veliki broj navijača gostujućeg tima. koji su imali malu. ili kada bi jedan od njih gostovao u drugim gradovima. zgrožen ponašanjem navijača Vojvodine. Javnost se ipak prvi put ozbiljnije pozabavila ponačanjem fudbalskih navijača nakon sto su Grobari demolirali voz i sukobili se sa specijalcima na stanici u Šidu 1984.Utakmica je u jednom momentu morala da bude prekinuta počto su navijači Buducnosti vodeći pogodak svoje ekipe proslavili uletanjem u teren i pucanjem iz vatrenog oružja u vazduh. Posebno naelektrisani bili su oni mečevi velike četvorke. poslao je ovom listu pismo sledece sadržine:”Zamislite. pre svih Rada. i njihova čuvena tuča sa Bed Blue Boysima u Zagrebu.Crnogorci su u pocetku odbili da predaju oružje “bez borbe”.molim vas. Sutjeska je igrala 15 . godine ponovo su Crnogorci bili na sceni. Delegati utakmice zahtevali su da milicija razoruža sve na tribinama da bi meč bio nastavljen u miru. Osvrnucemo se samo na najzanimljivije i najžešće okršaje. Kako se posle Drugog svetskog rata u Vojvodinu doselio veliki broj Crnogoraca. Svakog vikenda bilo je i po pet visokorizičnih utakmica. godine titogradska Budućnost igrala je protiv Spartaka u Subotici.Crvenke. policija početkom osamdesetih zabranjuje navijačima da nose zastave na motkama. ali odabranu ekipu. ukrali su mu je a potom pred punim tribinama spalili….Zbog sve čescih navijačkih okršaja.

-3. bili su naoruzani metalnim šipkama. Sve vreme tokom meča gadjali su domaće navijače i igrače pivskm flašama i kamenicama a. pa sam morao da izvadim sluzbeni pistolj. Ceo Leskovac izašao je na ulice da se obračuna sa nasilnim gostima koji su sebi krčili put pucajući iz pištolja u vazduh. Zvezda je postigla pobedonosni gol u 89. jedna je pogodila u ruku čoveka na glavnoj tribini pa je iznešen sa stadiona sa teškim prelomom ruke.U naelektrisanoj utakmici. Kada se sve smirilo.Prvoligaška utakmica timova sa hrvatskog Jadrana uvek je važila za derbi meč. lumpovanje je nastavljeno u gradu. a potom su se incidenti redjali kako na traci:Sutjeska prva postiže gol.8.grupi domaćih navijača.1988 Crvena zvezda-Partizan.1986.” -12.1988.Bilo je na desetine razbijenih glava.12. čiji je rezultat režirao sudija Sipka. Početak drugog poluvremena je zbog nereda na tribinama kasnio desetak minuta a. Torcida je osim mnoštva baklji aktivirala i nekoliko raketa. Splitska Torcida probila je ogradu i tako preko centralne tribune krenula ka Armadi. Nikšićani su sa deset autobusa doputovali u Leskovac veče pre utakmice.pa je preživeo. Sudija Beljin iz Pančeva morao je da prekine drugoligašku fudbalsku utakmicu izmedju Pelistera iz Bitolja i Trepše iz Titove Mitrovice dva puta. vodja puta prilepske ekipe je izjavio:”U jednom trenutku pomislio sam da ce nas sve iskasapiti i poubijati.1987. Posle utakmice dva makedonska tima navijači skopskog Vardara nasrnuli su na ekspediciju sa igračima i navijačima Pobede iz Prilepa. Rijeka-Hajduk. minutu. obe navijačke grupe priredile su bakljadu.koje će kasnije koristiti u tuči.izbijenih zuba.U tom momentu je sa severa uletela grupa od pedesetak Delija koji su na terenu proslavljali pogodak sa svojim ljubimcima.pijani Nikšićani uleću u teren naoružani zastavama na motkama.odlučujuću utakmicu za ulazak u Prvu ligu protiv Dubočice. noževima. U prvom naletu čuvari reda uspeli su da ih obuzdaju uguravši ih pendrecima nazad u njihov sector. -4.polupanih noseva. kada se sve naizgled primirilo. Na stadion su provalili na silu ne plativši ulaznice. -17.Pomislio sam da moze da se dogodi najgore. Nesrećni covek imao je sreće pošto je bio pogodjen u bradu i deo obraza. Milicija ih je nekako vratila na tribune da bi se odigrala i poslednja dva-tri minuta meča.pošto su domaći navijači gadjali protivničkog golmana noževima. a u sledecem momentu druga raketa pogodila je jednog fotoreportera u glavu. lancima.kada je utakmica završena.5.navijači sa severa masovno su 16 . Napadali su nas sa svih strana. Zaposeli su gradsku kafanu nalivajući se u njoj sve dok sutradan nisu krenuli na utakmicu.čak i milicijskim pendrecima.5. Kada je sudija oznacio kraj.

pristalice Sarajeva završile su na ulici. Željezničar-Sarajevo. Sa druge strane Dinamovci u zelji da priskoče u pomoć svojim prebijenim prijateljima. a policija pravi neshvatljivu grešku i izbacuje i njih napolje. unistio ju je. druga ranjena u butinu iz vatrenog oružja. Delije su u tući koristile motke od barjaka. Crvena Zvezda-Partizan.4. Neredi sa stadiona preneli su se i na okolne ulice. demolirali automobile svojih sugradjana. Zapokrenuta je žestoka makljaža. U nastavku susreta Željo uspeva da izjednači. a Horde zla zaustavile su tramvajski saobraćaj pošto su prevrnuli kiosk na šine.zapaljena i prevrnuta vozila. obe strane baš ovaj mec oznacavaju kao pocetak gradjanskog rata i kraj Jugoslavije. Svoju kung fu vestinu pokazuje fudbaler Dinama i mladi jugoslovenski reprezentativac Zvonimir Boban koji u Brus Li stilu obara jednog “plavog” na zemlju. -5. Kada je Sarajevo postiglo vodeći pogodak Horde zla ubacile su u teren veliku količinu pirotehnike izazvavši kraći prekid utakmice.1990. policija je uspela da istera Bad Blue Boyse sa stadiona.Nekoliko dana pre ove utakmice Zvezda se plasirala u finale Kupa šampiona. treća zadobila prelom kičme…nekoliko dana kasnije kružile su priče da je jedna manja ekipa Delija otisla u Zagreb veče ranije. Na ulicama Zagreba besneli su neredi. Povredjeno je ukupno 17 milicionera i desetak navijača oba tima. poneli su iz Beograda registarske tablice i zakačili ih na zagrebačka vozila. obavljenog posla. srušile su ogradu i provalile na gornji sprat gde su počistile sve pred sobom.u tom trenutku je sa juga krenuo stampedo Grobara koji su gadjali organe reda i Delije odvaljenim komadima betona. šezdesetak osoba povredjeno. pa su Delije u velikom broju došle na Marakanu da jos jednom pozdrave svoje ljubimce. -13. Jedan Grobar je aktivirao protivpožarni aparat i . Bilans:suzavac.1991. Mozete li da zamislite šta se sve dešavalo na ulicama oko Grbavice od tog momenta kada se srelo vise od hiljadu navijača dva tima.5. Delije. Polupano je više privatnih vozila. ne znajuci to.8. smeštene na donjem nivou juzne tribine.U jednom momentu nije se znalo ko koga bije. provalili su ogradu koja ih razdvaja od atletske staze i žestoko su se sukobili sa policijom.medjutim. sat vremena pre nego sto je utakmica trebalo da počne.utrčalu na teren da proslave pobedu.1990. Pošto je tada bilo u trendu da policija prazni tribinu sa navijačima koji to učine.pa su navijaci Dinama. Delije. nekoliko autobusa i stakla na dvoje milicijskih kola. Iako nije bilo žrtava. Tada Manijaci ubacuju narandžaste dimnjake u teren. Jedna od najčuvenijih neodigranih utakmica u istoriji svetskog fudbala. -27. Milicija ih je potisnula nazad ka tribini. Grobarima 17 . Posto su delegati odlučili da nema uslova da se utakmica odigra.od čega šest teško. uperivši ga u pokretnu policijsku kameru. sa svoje tribine posmatraju tuču “modrih” i “plavih” na centru terena. Jedna osoba ubodena je nožem.

takodje na Marakani. Vec u oktobru 1992. Zavladala je panika. U vise navrata navijači Partizana prekidali su utakmicu uletanjem na teren na koji su stalno bacali drvene letve i kamenje. jurnjava. Derbi se igrao na Marakani. usledilo je žešće peglanje. Jedan Zvezdaš preminuo je posto je udaren palicom u glavu. Jedan policajac je zamalo preminuo kada mu se oštar komad polomljene stolice zario u vrat.pa su visokorizične sve utakmice kada se sastaju ova dva tima u bilo kojem sportu.U prvih nekoliko godina u novoj.Crveni Djavoli iz Kragujevca.Policija je privela 146 navijača. dok su se treci sabili po ćoškovima tribune. Okrasaji Grobara i Delija prevazilaze sve granice normalnog. a Grobari su se tradicionalno okupili ispred svog stadiona. Pred kraj utakmice na teren je uletela nekolicina Delija i sa upaljenom bakljom krenuli su prema jugu.Varvari iz Podgorice…. -U aprilu sledeće godine. ponovo je bilo većih nereda. što je bio znak da Delije krenu ka jugu. godine. godine Grobari ubacuju suzavac na sever i zapad prepune Marakane.Jedan deo Grobara je uhapšen. -Prvi prvenstveni derbi po završetku bombardovanja odneo je još jedan život.tri dana pre početka NATO bombardovanja. a neredu su nastavljeni i van stadiona. U jednom momentu na ispražnjeni jug uletela je manja grupa Delija koja se sukobila sa policijom i preostalim Grobarima. Tek nešto kasnije u prvi plan izbili su Firmaši. -Jedan od prvih derbija odigranih posle raspada obeležila je masovna tuča navijača dva tima na Autokomandi. bežanija…….godine kada su se ova dva tima srela na neutralnom 18 .najmasovnija tuča dva tima desila se u martu 1999. Tokom celog prvog poluvremena na južnoj tribini vodio se rat izmedju navijača i policije. Ubrzo je počeo rat i to je oznacilo kraj susretima navijača iz bivsih republika. -Žestoko je bilo u decembru 2003.je prvenstveni cilj bio da im to slavlje pokvare. Kada je konačno policija uletela na tribinu.Blue Union naviaci OFK Beograda. -Ipak.Taurunum Boys. Desetak minuta potrajalo je gadjanje polomljenim stolicama i pojedinačne tuče na istoku.bezanija… opsti haos.Jedan navijač Partizana uspeo je da otrgne protivničku zastavu sa istočne tribine.ali ih je policija na vreme zaustavila.prepolovljenoj Jugoslaviji sve navijačke aktivnosti svodile su se na večiti derbi dok su navijači Rada bez većih problema treća navijačka grupa u zemlji.Despoti iz Smedereva. drugi su otisli u Pionir na košarku. Tog dana povredjeno je četrdesetak osoba a uhapšeno šezdesetak navijača dva tima. Delije su svoj bes iskalile lomeći stolice na severnoj tribini. Navijač Crvene zvezde Aleksandar Radović pogodjen je raketom ispaljenom sa južne tribine u momentu kada je Partizan postigao vodeci gol.

a povredjeno je desetak navijača i nekoliko policajaca. Dvanaest navijača je povredjeno. Čim su prišli stadionu. Nedaleko od stadiona na Banjici. na Trošarini. Kuli. Trojica nedužnih Novosadjana izboden su u trenutku kada su pokušali da zaštite svoja vozila pred naletom razjarenih huligana. potukli su se sa domaćim navijačima. ali ih je lokalna policija provalila i razoružala. pucala iz vatrenog oružja. Navijaci Rada sukobili su se sa čuvarima reda i u Vlasotincu. Grupa od oko 150 navijača Rada stigla je u Novi Pazar pred početak utakmice. godine protiv Delija. Policija je uhapsila vlasnika “golfa” beogradske registracije koji je imao pun gepek bejzbol palica. a 9 uhapšeno. Jedni od najžešćih tuča započeli su u septembru 1998.u nekoliko sezona navijači Vojvodine i Spartaka sukobili su se više puta u takozvanim “malim sportovima”. a jedna manja uspela je da se probije do gostujuće ekipe čiji su prvi redovi takodje uspeli da prodju kroz policijski obruč i tada je nastao opšti haos. Policija je teškom mukom uspela da spreči navijače dva tima da se domognu jedni drugih. a jedan metak pogodio je snimatelja RTS-a Blagoja Topalčića u prst desne ruke. u brutalnom sukobu dve ekipe povredjeno je desetak navijača. -O incidentima navijača Rada moglo bi se takodje dosta napisati.da bi se odbranila.terenu u Novom Sadu. Policija je razbila Firmaše u dve grupe. u martu 2004. Navijači Spartaka razbili su jednom policajcu glavu flašom. U uličnim borbama učestvovalo je gotovo 500 ljudi (racunajuci sve tri strane). -Medju najžešće navijačke okršaje u poslednjih nekoliko godina u Srbiji ubraja se onaj kada je ekipa Zemuna gostovala u Novom Sadu u aprilu 2006. Pljevljima………. 19 . -Novi Sad.2003. Subotički navijači sukobili su se prvo sa policijom na Bulevaru oslobodjenja. Smederevu. kada je Rad primio gol u poslednjem minutu meča protiv OFK Beograda i tako se preselio u Drugu ligu. pre košarkaške utakmice izmedju Vojvodine i Spartaka.godine. Policija je. u sklopu košarkaškog kupa.Grupa od oko 300 Firmaša bila je spremna za dolazak protivničke ekipe. Sa suprotne stranena teren je uletelo nekoliko stotina pripadnika Torcide Sandžak i nastala je žešća makljaža. Ipak u najsvežijem sećanju nam je obračun United Forcea i domaćih navijača na stadionu u Novom Pazaru. Kruševcu. ali su plato ispred Spensa i okolne ulice pretvoreni u ratnu zonu. započelo je medjusobno kamenovanje sa pristalicama domaće ekipe. a kada su se pojavili na platou ispred Spensa. Šapcu. godine. -Jedna od najbrutalnijih tuča izmedju navijača i policije zabeležena je takodje na Banjici.

Navijači čačanskog Borca uleteli su pre tri godine na teren u Gornjem Milanovcu. Autobus sa gostujucim navijačima zaustavio se ispred domaće tribine. bilo je mnogo povredjenih a medju njima i majka jednog igraca Kneževca…. stadion je ispražnjen i tek tada meč je priveden kraju. susreti Vozdovca i Balkana često su bili u senci tuča Invalida i Šumara.Utakmici je prisustvovalo 500 ljudi.. Na žalost ovakvih primera je sve više i više. a potom su se sukobili sa domaćom publikom i policijom. -Ni navijači nižerazrednih klubova nisu mirniji. godine sreli Kneževac Kijevo i Budućnost iz Dobanovaca. kada su se u finalu Kupa Beograda 2003.godine-nakon što je utakmica više puta prekidana zbog sitnijih incidenata. Prekid je trajao gotovo 40 minuta. Sredstva se nisu birala. navijači Zvezde uleteli su na teren u 43. Deset Čačana “zaradilo” je zatvorske kazne u trajanju od po 15 dana. flaše.Ovo su samo neki od primera lošeg ponašanja navijača na sportskim priredbama. 20 . Dok su bili u istom takmičarskom rangu. kamenice. U ravnopravnoj tuči navijači su jedni o druge izlomili sve motke od zastava.-Niške Meraklije i zrenjaninski Indijanci zestoko su se potukli u Nišu. Navijači su koristili motke. a sitne čarke i psovke pretvorile su se u masovnu tuču na tribinama. u Novom Beogradu. U Čačku se nisu lepo provele ni Delije 1999.jedna od brutalnijih tuča navijača malih ekipa zabeležena je na neutralnom terenu. minutu.

21 .

nije deset". Medjutim. ne kažem da se nisam tukao.. silovateljima. Naravno. Vatreni navijač upoznao je svog novog komšiju. monotono. CKM: Koliko si bio aktivan na tribinama u to vreme? J. Bilo je to u vrijeme mog odrastanja.: Redovno sam išao na utakmice Chelsea. shvatio sam da šest jebenih godina treba da odležim sa ubicama. svi su tamo da ti još više zagorčaju boravak u tom ćumezu. celi sistem. Marriner je potom uhapšen.u udarnom terminu.. Povukao sam se iz svega toga. 37 mi je godina i to me više ne "drži".. Ali. ali punih sedam godina nisam imao nekakve veze sa tučama na stadionima. CKM: Kako je bilo u zatvoru? J. radujem 22 .M.M. Kad odeš u zatvor. Jednom me je čuvar pitao zašto se smejem.. puno kretena. ali to je bilo davno.. CKM: Zašto su Donal MacIntyre i BBC izabrali baš tebe? J. Dok je bio u zatvoru. pripadniku ozloglašene huliganske grupe Headhunters.. ne znajući da je novinar koji ce mu zarad karijere upropastiti život i poslati ga u zatvor na nekoliko godina. a nedavno je dao i prve intervjue. da nisam bio jedan od glavnih medu Headhuntersima.. prikazan na BBC-u. Volio bih da upoznam navijača koji je 70-ih i 80-ih godina išao na utakmice a da se nijednom nije potukao. i ne stidim se tog perioda. izvjesnog Donala MacIntyrea. podigla se velika prašina. a sud mu je odredio zatvorsku kaznu od šest godina. a kroz glavu mi je proletelo: "Dobro je. Uspeo sam da se izborim sa svim problemima tako što sam sve okretao na šalu. Imam pametnija posla u životu nego da organizujem tuče navijača. MacIntyre je mesecima snimao Marrinera skrivenom kamerom..M. Često sam im se smejao u lice.: Dosadno. "Brate. okruženje. pušten je na slobodu.Čovek koji je preko noći postao najozloglašeniji engleski navijač Pre skoro dve godine CKM je objavio tekst o navijaču londonskog Chelsea. čuvari. Bio sam siguran da ću dobiti deset godina. kriminalcima.: Moje ime im je dao momak koji je dugo vremena bio pandurski cinkaroš.: Kada se dogodilo sve to sranje.M. Jasonu Marrineru. Nakon odležanih skoro četiri godine. Jason je napisao knjigu koja bi uskoro trebalo da se nade u prodaji. a potom napravio dokumentarni film o "vodji ozloglašenih huligana" koji je 2000. CKM: Kako si se osećao kada ti je sud odredio šest godina zatvora? Šta si pomislio u tom trenutku? J. ne mogu da verujem da sam im bio toliko zanimljiv?! Šta sam ja to posebno uradio u životu? Kako stara izreka kaže: "Svako doceka svojih pet minuta". a ja sam doživio da me deset miliona ljudi punih sat vremena gleda na državnoj televiziji .

Bilo je krvavo! O tom dogadjaju se previše pisalo i pričalo. Da budem iskren. Panduri su izvukli pendreke. kao ratni zarobljenici. Čekaju nas". ustao iz kreveta i pogledao kroz prozor. igrala u Poznanju. ali uvijek žele naš skalp pošto smo "uveli" nasilje na fudbalske stadione. odgovorio je. bila je to jedna od najbrutalnijih navijačkih tuča. kada je bilo moderno da svaka navijačka ekipa ima naziv. izašli napolje i razjurili pijane Poljake. Imao sam šta da vidim . Bio je to jedan od najžešcih navijačih sukoba sa policijom . pa su došli nekoliko sati pre utakmice. pa su nas hvatali po grupama.M. Panduri su ukapirali da nas je došlo mnogo više nego što je Chelsea dobio ulaznica. CKM: OK.: Poljaci. a i mi smo bili u punoj snazi.: Tucu protiv Sheffield Uniteda na Camdenu. mislim da nijedan navijač Chelsea neće reći: "Ja sam Headhunter". ukoliko se držimo zajedno. Chelsea je igrao utakmicu u evropskom kupu . povikao je. pa je nas 400 otputovalo u Belgiju sa tim lažnjacima. Krenuli smo na njih golim rukama. dole su!". sišli dole. U jednom trenutku. Zbog toga bih pre pomenuo Briž 1995. Nekoliko momaka je uspelo da prošvercuje noževe pa smo se poslije izvjesnog vremena oslobodili vezova. Znaju da smo ovde. odgovorio sam mu. pomislio sam. Oni su petnaestak godina iza nas. ustajmo iz kreveta i hajmo dole na jutarnju gimnastiku!" Za nekoliko minuta smo se svi razbudili. Bolje je da se razbijemo u manje grupe". "Jebote. vezivali nam ruke plastičnim trakama. a nije bila "zaštićena". kao u filmu "The Great Escape". Koju ceš tuču sa protivničkim navijačima pamtiti za do kraja života? J. Ljudi iz istočnoevropskih zemalja su ludi.se što cu za šest godina izaći odavdje. "OK. Engleska je 1993. Do zuba smo bili naoružani raketama.pregazili smo ih. Na kraju smo uspeli da izademo na ulicu. upitao sam ga. vratimo se navijačkim pričama. Doveli su odličnu ekipu. obratio sam se momcima.oko 150 Poljaka je stajalo ispred hotela. CKM: Koji protivnički navijači su bili najludji? J. penjanje na žicu. Naravno. Taj naziv se pročuo zahvaljujuci medijima.. Secam se. Krenula je pesma. ne zanima te da li je protivnička ekipa jaka. spavao sam u hotelskoj sobi kada je uleteo jedan moj prijatelj: "Dole su. još uvek pospan. bićemo im na oku. motkama..M. nemoguće.M. suzavcima. čitavog dana je bilo nereda..: Bilo je to pocetkom 80-ih. i da li je ekipa još uvijek aktivna? J.. ali niko nije obraćao pažnju na to. a ti ceš ostati ovdje celi radni vek!". Kada si siguran u sebe i u svoje momke. Sve je proključalo. bespomoćni. poludio je. pokupili momke koji su bili u baru i na dorucku. Sedeli smo vezanih ruku. CKM: Kako je nastalo ime Headhunters. Stvarno nemam pojma ko je Chelsea nazvao Headhunters. provaljivanje kapije. u tom magacinu je bilo oko hiljadu ljudi.jedan drugar je nabavio kartu nekoliko nedelja pre utakmice. Bilo je nezaboravno. Ima ih nekoliko stotina. Taj crveni kartončić brzo je falsifikovan. "Ko? Ko je dole?". vec: "Ja sam Chelsea". Jedina njihova greška bila je to što su ušli u pab. bežali su glavom bez obzira. Na drugi deo pitanja ne bih 23 . guranje. Pa tek je pola devet ujutro". Naravno. "Poljaci. Znali su da se okupljamo na Camdenu. odvožili maricama i ubacivali u neko skladište ogradjeno visokom žicom. "Slušajte.

Užas! Novinari mu postavljaju pitanja. Tada sam nosio i Lacostine stvari. On je Englez i igrao je za raprenzetaciju u zlatnom timu iz 1966. jedan od momaka iz ekipe. Pradinu i Armanijevu garderobu. ali najdraže su mi stare Levi's farke. Kada ga vidim u njoj i starim martinama. Svi smo se dobro napili još u putu.bilo je svašta. Pa je l' on Englez ili jebeni Irac? Treba ga obesiti zbog toga što je izdao zemlju! CKM: Ispricaj nam anegdotu sa nekog gostovanja. jedan od najvatrenijih i najludjih vodja Chelsea Headhuntersa) ni danas ne skida tu jaknu.M.: Tottenham i West Ham su tokom 80-ih bili veoma jaki i organizovani. na jebeni Kup lige.: Kao klinac voleo sam da imam trendi majicu. Ali. Danas najviše kupujem Bossovu. Naravno. a potom i Millwallovog klinca od 14 godina koji baca ciglu na pandure. Nas je gore. Od Londona ima dosta da se ide do Sunderlanda. ali mislim da je veliko govno. ovo je pet ekipa sa kojima je Chelsea imao najviše obračuna. Podigli 24 .. igrao sam rukom. Znam da se na prošlogodišnjoj utakmici protiv Leedsa okupila odlična ekipa. zar je moguće da nikad nije rekao: "OK. valjda "oni". Kada smo stigli u Gateshead. samo što je svako u nekom svom fazonu. Neki manje. Fajerku ili kombat jaknu nikad nisam voleo.. Sa severa bih izdvojio Middlesbrough i Wolverhampton. Sudija to nije video. utakmica se igrala uveče. cini mi se da je bila sreda.M. a on odgovara: "Mi ovo. Bio je idol jedne generacije. Fila. neki više. Lyle and Scott. kako "mi". Bio je veliki igrač. Svaka navijačka ekipa u Engleskoj je aktivna. ne volim Jacka Charltona.: Najomraženiji igrač?! Maradona. CKM: Kojih pet protivničkih navijačkih grupa najviše poštuješ? J. Gateshead je blizu Sunderlanda. Kada igramo tamo. stara vremena. prevario sam ih. Pre nekoliko godina. i koje sam vidio na djelu. otišlo deset hiljada. Čovek je definitivno ostao u osamdesetim. uhvatim se za glavu. ali to ce uvijek biti tako. CKM: Koliko pratiš modu? Šta voliš da kupiš od odeće. jaknu ili patike. Millwall je uvijek imao takvih likova. Fred Perry majice i Harringtonka. postane selektor Republike Irske.. Odds. a šta nikada ne bi obukao? J. kada su igrali protiv Birminghama. kao i Millwall.M. sve je to fudbal. koledžice. Dao nam je gol rukom. I onda. naravno. Naravno. mi ono". Laže onaj ko kaže da ga moda ne zanima. i time Argentincima donio titulu. Secam se. Za takve stvari stvarno treba biti lud. greške se dešavaju. to niko ne može da ospori. niko nije video i mi smo pobjedili"?! Kada je reč o trenerima.. Ej. odjednom. voleli su ga i stari i mladi. J. Oni će uvek imati dobru reputaciju. ali šta da radim. I navijači Leedsa su došli u zavidnom broju .mogao precizno da odgovorim pošto sam skoro četiri godine proveo u zatvoru. obično se svi okupimo u Gatesheadu u kojem pijemo do pred početak meča.M. Ta moda me podseća na lepa. CKM: Kog igrača/trenera nikada nisi volio? J.: U Sunderlandu smo igrali Kup lige. ispao sam djubre. bio je toliko pijan da je izlazeci iz busa ispao i razbio glavu. nacionalna televizija je prikazala snimak čoveka od skoro 60 godina kako se zaleće i nogom udara policijskog konja. Moj dobar prijatelj sa Chelsea Hicky (Steven Hickmott.

navijam. "Naravno". odgovorio sam. sa stolicama? Da li fudbal i dalje pripada navijačima? J.fudbal je nula. policija je uhapsila 132 navijaca. tukli smo se puna četiri sata. ne znaju jebene reči. moram da odnesem pasoš u policiju pet dana pre utakmice. Družim se sa crncima. Bili smo mladi. Pogledajte ragbi! Ragbisti uvijek ponosno pevaju himnu. To je neverovatno. jedva smo izvukli žive glave. CKM: Koliko godina ti je zabranjen ulazak na stadione? J.. To je najveća glupost! Znam momke sa Chelsea koji su bili. Više puta sam bio u istočnoj Evropi kada je Chelsea igrao tamo i uverio sam se u to. ušli u bus i krenuli ka Londonu.smo ga i vratili u autobus. imam utisak da hoce da nadglasaju celi stadion. CKM: Šta misliš o današnjim stadionima. Nema više stare atmosfere. Te večeri je bilo nereda i na stadionu i u gradu. mržnje.200 funi godišnju propusnicu za Chelsea . manekeni. Chelsea je izgubio 2:0. Muka mi je kada čujem sranja poput poistovećivanja Combat 18 sa Chelseavim navijacima. izgubili utakmicu. Oni ne pevaju himnu.M. Na dan prvenstvene utakmice Chelsea takode moram da se prijavim u 25 . a potom sa ostalim Chelseavim navijačima krenuli metroom ka stadionu Sunderlanda.. Ubrzo je zaspao. na jednoj utakmici mi prilazi redar i moli me da sednem na svoje mesto. Po završetku utakmice. "Trebalo bi uskoro da stignemo gore. ponižavajuce.: Do sada je najduža zabrana bila 10 godina . možda su još uvek. turisti sa fotoaparatima.: Nisam rasista. Da li je to tačno i koliko je rasizam prisutan na stadionima? J. Nema tradicije! Hoću da odem na utakmicu. To znaci da svaki put kada Chelsea ili reprenzetacija igraju preko. platio sam 1. "Slušaj. I navijači je uvijek pevaju sa ponosom. odgovorio sam mu. vratili smo se u Gateshead. CKM: U tvojoj optužnici se navodi da si bio povezan sa rasističkim i desničarskim organizacijama. Dva sata smo pili u Gatesheadu. ali to su pojedinci. Fudbalski zvaničnici koji seru kako je engleski fudbal zatrovan rasizmom su idioti koji bi trebalo da skoknu do istočne Evrope i vide desno orijentisane skinheade na tribinama. upitao me je. ludi.. Još jedna stvar koja me nervira je himna. zar ne?" "Jebote. drugar. zezam se sa drugarima. Ljudi koji me znaju nisu mogli da vjeruju da su me optužili za rasizam.ako hoću da dubim na glavi. da sedim na mokroj betonskoj tribini. Na polovini puta Odds se probudio: "Jas.. Tek tad bi mogli da pricaju o rasizmu u Engleskoj.budi ponosan na to ko si i odakle si. Zamjenili su ih ušminkani majmuni. istaknute zastave i obilježja sa rasističkim oznakama. ali šta se to dogodilo?! Ceo život idem na utakmice i sada neko treba da mi zabrani da pušim na tribini. skačem. smanjili su mi kaznu na osam godina.M. odgovorio sam mu nimalo prijatnim tonom. Na stadionima više nema radničke klase. krvi je bilo na sve strane.ja sam dobio 20. Kada su me pustili iz zatvora. je l' sve OK?".. Uvek kažem . dubiću!". A bez toga .. željni frke. a Sunderland je bio idealan sparing partner. Pre nego što sam otišao u zatvor i dobio zabranu ulaska na stadione.M. rivalstva. Naravno.: Većina stadiona lepo izgleda. ništa mu nije bilo jasno. pripadnici Combat 18. a ti me pitaš da li stižemo?". A šta reci o fudbalerima? Foliranti.

.M.) koje smo im slali iz mesta u inostranstvu gde je igrao Chelsea ili reprenzetacija. kada sam se prvi put pojavio u policijskoj stanici. zar ne?" "Ne pratim nikoga. Bilo je to uoci Božica. 26 .. Gore nego pedofile. Samo bih se nasmejao. Uoči utakmice protiv Leedsa. kada sam izašao iz zatvora. Ljudi mi često kažu: "Kladim se da bi ga ubio kada bi ga video?!".najbližoj stanici i potpišem neke papire. Volio bih da mogu da se žalim društvu za ljudska prava.. ali njih boli ona stvar za navijače. U pab su ušla dva lika. šta ima. Ne tako davno. jedan pandur je bio oduševljen što me vidi: "Je l' to čuveni Jason Marriner? Ti pratiš Chelsea. znaš li šta se sprema danas?". odgovorio sam mu.: Svi ti panduri su dvostruke ličnosti. odgovorio sam mu. želi policijaska stanica Fulham!" To je bio njihov odgovor na naše razglednice ("Voleli bismo da ste sa nama".. "Lepo je odmoriti se od vas". Bio je nov.M. to je tvoj posao. Ne razmišljam o njemu. majmune. upitao me je cinicno.: Ništa. Jason. Ne mora da se pribojava susreta sa mnom. a ja im odgovorim da me MacIntyre uopšte ne zanima.. Po izlasku iz zatvora. CKM: Za svaku veliku huligansku ekipu bili su zaduženi odredeni policajci. Ti si u ovoj priči a ne ja". imam zabranu!".iznenada mi je prišao pandura u civilu. "To bih ja trebalo tebe da pitam. prišla našem stolu i ostavila cestitku sa natpisom "Svim Headhuntersima srecan Božic. seksualne manijake. razbojnike. okupili smo se u jednom pabu i čekali protivničke navijače. Koga zabole za njega? Ako je ponosan na ono što je uradio. "Pozdrav. sedeo sam u pabu sa drugarima . CKM: Kada bi sreo Donala MacIntyrea. Jedino što mi je krivo jeste to što nas svi tretiraju kao stoku. njemu na čast…. J. šta bi mu rekao? J.

Lični i društveni problemi se često ispoljavaju na tribinama i upravo zbog toga ovaj problem je veoma veliki.Zaključak Kao što smo rekli navijači su pripadnici fudbalske ili neke druge publike koji jasno svojim ponašanjem. Sve zemlje imaju velikih problema sa huliganima. zastava i drugih navijačkih obeležja pokazuju svoju navijačku pripadnost.Oni su glavni akteri svih nereda i divljanja na sportskim priredbama. nošenjem šalova. Okupljeni su oko navijačkih grupa i u njima deluju. 27 . svojim odevanjem. navijači se razlikuju od obične publike upravo po toj ekspresiji. Dok se društvo ne popravi huliganizam će biti veliki problem u našoj državi. U našoj zemlji je u poslednje vreme povećana zainteresovanost medija i vlasti za ovaj problem. Broj smrtnih slučajeva u tučama navijačkih grupa je veoma veliki.

Beograd. Dokumentarni filmovi: „Dosije navijač“ „Insajder“ 28 . 1994.Gistav: Psihologija gomile. nasilje.Sluzbeni glasnik. Beograd. Agena. Beograd. 2006 Bezdanov Gostimir. Srećko: Sport. Za (u) vodjenje medija. Sajmon:Fer-plej etika sporta. . publika. 1990 Dnevne novine Robert L. 2005 Mihailović.Br. ISSN 0023-5164. S..Literatura: Le Bon. Algoritam. 88/90. Beograd.