You are on page 1of 1

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE

Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:_____Bl: ____ Sc: ____Ap:____
Data citirii: _____________

Semnătura cititorului: _______________

Apă caldă
Index
vechi

Index nou

Apă rece
Total consum

Index
vechi

Index nou

Total consum

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE
Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:_____ Bl: ____ Sc: ____Ap:____
Data citirii: _____________
Apă caldă
Index
vechi

Index nou

Semnătura cititorului: _______________
Apă rece

Total consum

Index
vechi

Index nou

Total consum

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE
Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:____ Bl: ____ Sc: ____Ap:____
Data citirii: _____________

Semnătura cititorului: _______________

Apă caldă
Index
vechi

Index nou

Apă rece
Total consum

Index
vechi

Index nou

Total consum

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE
Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:____ Bl: ____ Sc: ____Ap:____
Data citirii: _____________

Semnătura cititorului: _______________

Apă caldă
Index
vechi

Index nou

Apă rece
Total consum

Index
vechi

Index nou

Total consum